Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara, Syrië

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië – FREESURIYAH
XV/14
Vrijdag 3 april 2020

Een ongelooflijk sluw bedacht wereldwijd bedrog, een kunstmatige crisis, een collectieve hysterie om het volk zijn elementaire vrijheid én zijn middelen van bestaan te ontnemen en het geld nog meer naar de grote banken te laten stromen. Dat zegt Boris Le Lay in een video van 44’. De Brit Neil Ferguson begon paniek te zaaien met zijn (onwetenschappelijke) voorspellingen.   Zijn “analyses” werden door regeringen, wereldinstanties en media overgenomen. Gemanipuleerde cijfers werden nog aangedikt en vlogen de wereld rond. Er ontstond paniek. Regeringen konden moeiteloos ongehoorde vrijheidsbeperkingen opleggen, waarvan ’n Stalin of ‘n Hitler slechts konden dromen. De olieprijzen kelderen, de economie stort in elkaar en er heerst een werkeloosheid zoals  nooit voorheen. En een groep van machtige bankiers grijpt de kans om de bijna failliete industrie op te kopen. Ze krijgen alles in handen. Het nu al opgezwollen militaire apparaat echter wordt nog versterkt, want we moeten klaar staan, nietwaar? Voor de gewone werkman is er natuurlijk geen vakantiegeld meer, geen extra toelage en een kleinere wedde. Het zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden, toch?  Deze situatie kan bovendien onbeperkt verlengd worden, want een tweede en derde golf van besmetting worden al aangekondigd. Alles stort in maar de Down Jones (oudste aandelenindex van de VS) stijgt met liefst 21 %! Kortom deze “pandemie” is een griep, die bijzonder sluw wordt uitgebuit voor een nieuwe wereld(wan)orde. Wanneer de werkelijkheid doordringt, zal een elite van wereldleiders alles al lang in handen hebben. (http://blog.catholicapedia.net/2020/03/29/analyse-exceptionnelle-sur-lepidemie/).

De Britse pionier van de biologische landbouw, Sir Julian Rose, is  nog scherper. Een hysterie van pandemie wordt kunstmatig gecreëerd door een kleine groep van psychopathische despoten, geobsedeerd door macht en controle, om de bevolking te terroriseren en te verlammen en een nieuwe totalitaire wereldorde op te leggen,  eensgezindheid gesteund door groepen als die van Davos en Bilderberg. Hij roept op om samen weerstand te bieden aan deze duivelse dynastie van chaos en geweld en om een ware nieuwe wereldorde op te richten (https://www.mondialisation.ca/pandemie-linvention-dune-maladie-appelee-la-peur-perturber-leconomie-mondiale/5643602).

Volgens Sylvain Laforest zijn het Vl. Poetin en D. Trump die deze nieuwe wereldorde nu de doodsteek kunnen toebrengen. Een handjevol bankiers plunderen de planeet met oorlogen door een aantal landen in het M.O. te vernietigen en een uitgebreid Israël te creëren om alle olie en bodemrijkdommen te controleren. Om een aankomende hyperinflatie te vermijden, hebben ze een virale aanval ingezet tegen China, Iran, Italië en Amerika. Met een gewone griep wordt een wereldwijde paniek veroorzaakt. Inmiddels heeft Poetin de Russische politieke en economische onafhankelijkheid echter hersteld en met een minimum aan uitgaven een hypersonisch defensiesysteem uitgebouwd, dat niemand anders heeft. Een derde wereldoorlog vanwege de wapenbazen is hierdoor al verloren vooraleer hij begonnen is. Poetin beheerst nu ook de markt van de olie. Het clubje almachtige bankiers kan slechts toekijken. Tevens wordt de witteboordencriminaliteit van de farmaceutische industrie aangepakt. Het eenvoudige middel van chloroquine en anderen tegen malaria, wordt ondanks verwoede officiële tegenstand toch verspreid. Nadat een Chinees vliegtuig met hulp voor Italië door de Tsjechische Republiek  geblokkeerd werd, stuurde Poetin prompt 15 militaire vrachtvliegtuigen vol! Wereldleiders zijn bang dat Rusland of China zullen ontdekken dat de vele doden in Lombardije niet stierven van het coronavirus maar van een dodelijk cocktail in vaccins, vooraf toegediend. Na deze crisis zal Italië wellicht de anti-solidaire EU verlaten, waaruit een domino effect kan ontstaan. En nu de kers op de taart! Trump heeft de controle overgenomen van de almachtige (private!) Federal Reserve (die al decennia aan iedere controle ontsnapt) door zijn kandidaat Jerome Powell tot voorzitter te maken. De huidige valse epidemie is een gelegenheid om alles te veranderen. Poetin en Trump zijn klaar om een einde te maken aan de wereldheerschappij van een almachtige club van bankiers. Ja, er moet een einde komen aan het Bureau voor Industrie en Veiligheid, de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en de NAVO. Poetin en Trump: de beslissende strijd tegen de Nieuwe Wereldorde. De verrijzenis van Pasen nadert (http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2020/04/Poutine-et-Trump-contre-le-Nouvel-Ordre-Mondial.pdf).

Naar het hoogtepunt van de vasten: de Passie .

De zaterdag was bijzonder gewijd aan O.L. Vrouw, waarvoor de grote “akathist” (Grieks: niet-zitten) staande gezongen werd. Dit feest is  tevens een  herdenking van de  bevrijding in 626 van Constantinopel, dat door de Perzen omsingeld werd. Terwijl priesters en volk gans de nacht deze hymne zongen, dropen de Persen af. De vijfde zondag werd de grote Egyptische kluizenares, de  heilige Maria herdacht (5e  eeuw).  Als fameuze prostituée komt ze tot inkeer in de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem en trok zich dan voor 45 jaar terug in de woestijn van Palestina, waar ze een wonderbaar leven leidde van gebed en boete. Zondagavond zagen we de  ontroerende film over haar leven. In de Latijnse liturgie is het de eerste passiezondag. Steeds meer zal in de liturgie Jezus in zijn lijden en sterven vereerd en aanbeden worden. In Hem herdenken we alle onschuldige slachtoffers van de gehele mensengeschiedenis alsook degenen die nu  sterven wegens besmetting van corona. Het lange evangelie van de opwekking van Lazarus (Johannes 11) kondigt reeds Jezus’ verrijzenis aan, de bron van onze verrijzen: “En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken, door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft” (Romeinen 8, 11).

We doen ons best om het klooster grondig te poetsen,  de klederen te herstellen, iconen, kaarsen te maken… maar vooral om de uitgebreide liturgie  in deze bijzondere vastentijd integraal te vieren.

Hoe we ziekten overwinnen en weer gezond worden.

We kunnen ons best voorstellen dat er achter de schermen  onder farmaceutische bedrijven al lang een hevige strijd woedt  om het eerste algemeen erkend vaccin tegen COVID-19 op de markt te kunnen brengen. Hier zijn immers astronomische bedragen mee te winnen. Peter Koenig stelt het nut en de efficiëntie van een vaccin tegen COVID-19 in vraag (26 maart 2020: https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388). Ook wij willen er onze hoop niet op stellen.

Laten we dichter bij huis beginnen, bij onze algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze wordt in elk geval heel erg bedreigd door de huidige pandemie van angst. Dat is dus het allereerste dat we moeten overwinnen. Laten we als christenen trachten te leven als ware volgelingen van Jezus die vraagt dat we ons niet druk maken, ons niet bekommeren, vertrouwen hebben, geloof, hoop en liefde: “Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan  zal dat alles u erbij gegeven worden… Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf” (Mattheus 6, 33v). We hebben wellicht allen angst voor de dood maar we kunnen deze ook positief leren zien. Het doorleven van lijden en dood, samen met Jezus in de Hof van Olijven, leidt ons naar de uiteindelijke omvorming van dood naar leven en brengt ons naar onze bevrijding van alle kwaad en het eeuwige geluk in God, waartoe we . geschapen zijn.  De huidige krampachtige verwerping van al wat naar lijden en dood verwijst, is ziekmakend. Plato wist het al: wie het lichaam wil gezond maken, moet eerst de geest gezond maken. In die zin vind ik het jammer dat de kerken gesloten worden (terwijl abortuscentra open blijven!). De Kerk was de eerste om zorg te dragen voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid van het volk met ziekenhuizen én gebeden, zegeningen, sacramenten, aanbidding, bedevaartstochten, vooral Eucharistievieringen. En welk een genezende kracht ligt er niet in het gebed, zowel gezamenlijk in de liturgie als afzonderlijk! Aanbidding van God brengt ons naar ons diepste wezen zoals iemand die in alle rust geniet van de stralen van de zon. Een regelmatige en diep gelovige lezing van het Woord Gods en vooral het Evangelie kan wonderen verrichten. Ze helpt ons om lief te hebben, vreugde te vinden, dankbaar en geduldig te zijn, te vergeven en zoveel meer. Een uitstekend medicament zonder bijwerkingen vinden we o.m. in psalm 139, 14: “Ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt”. En God verhoort altijd een oprecht gebed, al is het niet steeds op de wijze die wij verwachten. Een harmonie in ons leven  is een grote genezende kracht.

Een volgende belangrijke grondhouding bestaat in het aanvaarden dat we als goed geschapen zijn. Na de schepping van de mens zag God dat het “heel goed” was (Genesis 1, 31). Hierna kwam echter de zondeval. Het is een belangrijke werkelijkheid die voor de moderne wereld nagenoeg onbekend is. De mens wilde niet in gemeenschap treden met God en eten van de boom van het leven, maar zelf god zijn. Hij greep naar de boom van de kennis van  goed en kwaad. De middeleeuwse mystica, de heilige Hildegard van Bingen, door paus Benedictus XVI tot kerklerares verheven, legt uit dat de mens na de zondeval  onderhevig werd aan ontwrichting, ziekte en dood. Zij spreekt van schadelijke stoffen in ons lichaam, “de bittere gal”, die woede veroorzaakt en “de zwarte gal” die droefheid en melancholie brengt. De huidige geneeskunde voegt  deze meestal samen onder de noemer stress. Ons lichaam behoudt echter normaal het nodige om zichzelf in stand te houden. Bij symptomen en ziekteverschijnselen (koorts, hoofdpijn…) is het goed zich af te vragen waar die vandaan komen. Vele artsen, en zeker de huisartsen, die de mens beschouwen als een geheel met lichaam, ziel en geest, weten al lang dat een psychische schok, bijvoorbeeld bij overlijden van een geliefde, het ontstaan van kanker kan uitlokken. Wat men minder weet is dat men  ook van kanker kan genezen, bv. door grondige verandering van levensstijl, eetgewoonten, meer dankbaar leven, wandelen, fietsen enzovoort. Hildegard’s medisch boek “causae et curae”  (vertaald en becommentarieerd door dr. Louis Van Hecken, te verkrijgen langs internet:  https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/bingen/oorzaken-en-behandelingen-1; Het boek der planten: Uitgeverij Sint-Rombouts 2018. ISBN: 9789081893978) staat  bol van de interactie tussen geest en lichaam.  In de moderne geneeskunde wordt dit psychosomatische geneeskunde genoemd.

Het lijkt me dat vele ziekten spontaan genezen, wat ik zelf al meerdere malen  ervaren heb. Een volkswijsheid zegt:  de tijd geneest vele wonden en geduld overwint alles.  Toen ik twee jaar was vertoonde ik nog geen enkel teken dat ik zou kunnen spreken. Ik kwam niet verder dan een krampachtig, pijnlijk kuchen. Mijn ouders hadden niet de mogelijkheden om een specialist te raadplegen. Het was overigens volop oorlog. Na lange tijd ben ik gewoon en heel langzaam beginnen praten. Zo heb ik moeiteloos de groep van praatzieke wezens op aarde vervoegd, (waar mogelijk sommigen van mijn geliefde lezers ook toe behoren), dank zij het feit dat mijn  ouders niets anders gedaan hebben dan mij zo goed mogelijk verzorgen. In het begin van de oorlog tegen Syrië ben ik hier zeer zwaar ziek geworden en dacht werkelijk dat mijn einde gekomen was. Wegens de vele terroristen om ons heen was het niet mogelijk naar een ziekenhuis te gaan. Welnu, na lange tijd is de ziekte verdwenen zoals ze gekomen is.

Na het belang van een geestelijk en lichamelijk gezond lichaam benadrukt te hebben, willen we toch iets zeggen over externe hulpmiddelen en medicamenten. Ik denk dat de natuurlijke omgeving waarin we leven doorgaans de nodige middelen biedt om ons gezond te houden en gezond te maken. Vier decennia geleden mocht ik retraites prediken in Zaïre. Een van onze Zaïrese priesters werd zwaar ziek. Hoewel er een Europese dokter was die de nodige middelen had,  werd het met hem steeds erger. Plots was hij spoorloos verdwenen en dook pas drie weken later weer op, kerngezond. Hij was, zonder iemand te vragen of te verwittigen, in de brousse geneeskrachtige planten gaan zoeken en had zich daarmee genezen. Er zijn zeker natuurlijke middelen in de natuur te vinden. 

De meesten zijn er van overtuigd dat een goede dosis vitamine C ons versterkt. Verder weten we dat de Franse specialist dr. Didier Raoult een lans gebroken heeft voor het gebruik van het eenvoudige middel (hydroxy)chloroquine (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/medicijn-uit-zeewolde-nu-onderdeel-van-voorlopig-behandeladvies-coronavirus/). Deze en dergelijke middelen worden ook in andere landen al aangeprezen zoals de VS en  Canada. In Rusland heet dit mefloquine . China is van nature al meer gericht op natuurlijke geneeswijzen. Verder is er nog mentholatum en er blijken  nog andere eenvoudige middelen te bestaan tegen malaria die vermoedelijk ook nuttig zijn tegen corona. Ik kreeg deze nformatie over artemisia annua (https://maison-artemisia-bf.com/;   https://blog.kokopelli-semences.fr/presentation-de-lartemisia/). En een bijzonder uitleg verdient “bertram” (anacyclus pyrethrum/bertram/Pellityory/Pyrèthre d’Afrique). Het is een poeder van de bertramwortel, afkomstig uit Marocco, te verkrijgen bij de firma Jura (D-78464Konstanz). Zij die bekend zijn  met de Hildegard geneeskunde weten waarover we het hebben. De hl. Hildegard van Bingen biedt overigens nog een hele waaier van natuurlijke middelen. Ik ken geen enkele heilige die zulke verheven mystieke beschouwingen geeft en tegelijk zulke praktische raadgevingen voor onze lichamelijke gezondheid.  Dr. Louis Van Hecken heeft bertram gelanceerd, hierover een uitgebreide Engelstalige bijsluiter gemaakt en een goede literatuurstudie (www.bertramproject.be).

Met hem ging ik mee naar Zambia, waar veel malaria voorkomt, om het langs de kerk te promoten. We logeerden bij  Mgr. A. Chisha, bisschop van Mansa. Zijn vicaris generaal was een van de velen die regelmatig een zware malaria-aanval had. We gaven hem een doosje bertram en stelden voor dat hij driemaal per dag een mespuntje zou nemen, bij het eten of in de thee of hoe ook. Hij heeft sindsdien geen enkele aanval van malaria meer gehad. Inmiddels had de bisschop van andere mensen hetzelfde al gehoord. En zo mochten we een officiële en plechtige lancering houden op 21 juli 2005, met een feestelijke optocht door de stad. Maar let op. Kruiden mogen niet op hetzelfde niveau gesteld worden als de medicamenten. We mogen daarom nooit zeggen dat bertram malaria geneest. Dat doe ik ook niet want dat  is strafbaar. Ik vertel gewoon mijn ervaring en laat iedereen de vrijheid om te zeggen dat al die mensen achter onze rug de dure anti-malaria pillen zijn gaan kopen en daardoor genezen werden. We kunnen eventueel zeggen dat bertram mogelijk malaria voorkomt. We wilden ook graag bertram officieel laten erkennen. Dat is niet gelukt. Vanuit de farmaceutica was er uitzonderlijk heftig verzet. Inmiddels kwamen er vragen van missionarissen uit verschillende landen van de wereld. We bezorgden hen bertram en kregen telkens hetzelfde verhaal, nl vanaf dat ogenblik had niemand nog malaria. Overigens hebben wij zelf ook de dringende richtlijn vanwege het tropisch instituut te Antwerpen niet opgevolgd: neem de antimalaria medicamenten vanaf de eerste dag tot en met 8 dagen  na uw terugkeer uit Zambia. Wij namen driemaal per dag een mespuntje bertram en kregen geen malaria. (Maar onthoud dat ik niet geschreven heb dat bertram malaria of corona geneest!). Niets belet u echter bertram te nemen. In een Hildegard of natuurwinkel kun je het kopen aan 12 € voor een doosje, waarmee je langer dan een maand voort kunt. Nu wilde ik vanuit de Kempen een pakje met 20 doosjes laten opsturen en op de post zeiden ze dat ze geen verzendingen meer doen naar het buitenland. In de Kempen liggen er dus nog 20 doosjes te wachten. Gezonde mensen kunnen ½ koffielepel 1-2 maal per dag nemen en zieken 1 koffielepel tweemaal per dag bij de maaltijden. 

Ziehier wat de hl Hildegard van Bingen op haar eigen wijze over bertram schrijft in haar boek “Physica, het boek der planten”, hoofdstukken1-18:

“Bertram heeft een getemperde warmte, en hij is enigszins droog. Door die tempering heeft hij een zuivere samenstelling en een goede geneeskracht. Want voor een gezonde mens is bertram goed om te gebruiken omdat hij de schadelijke afvalstoffen in hem vermindert, het goede bloed in hem vermeerdert, en hem een helder verstand bezorgt. 2 De warmte van bertram is immers zo goed omdat ze niet te groot is, noch te klein, maar juist getemperd. 3 Maar ook de zieke die reeds in zijn lichaam is afgetakeld brengt hij weer op krachten, en hij laat niets onverteerd het lichaam verlaten, 4 wel zorgt hij voor een goede vertering bij de mens, 5 die dikwijls bertram gebruikt, 6 omdat hij alle spijzen verteert door zijn goede warmte.7 Ook bij een mens die veel slijm in zijn hoofd heeft vermindert bertram, als hij herhaaldelijk wordt ingenomen, het slijm in zijn hoofd, 8 want dat slijm  ontstaat dikwijls door onjuiste vochten.9 Een mens die door verlamming geplaagd wordt moet een poeder maken met bertram en een derde ervan gember alsook een weinig peper. Dat neemt hij in op de nuchtere maag en drinkt daarna wijn en het zal beter gaan met hem. 10 Want bertram heeft een droge warmte en neemt weg wat onaanvaardbaar is voor de mens. Aldus verdrijft bertram de opspringende vochten van de verlamming, omdat hij groeit door de dauw. Ook de warmte van gember en van peper verlenen inwendige geneeskracht, en verlichten zo het inwendige jichtlijden. 

11 Maar ook als bertram dikwijls gegeten wordt verdrijft hij pleuritis of longvliesontsteking uit de mens, en hij bezorgt hem zuivere lichaamsvochten en maakt zijn ogen klaar. 12 Op welke wijze bertram ook gegeten wordt, hetzij droog of in een gerecht, hij is altijd nuttig en goed zowel voor de zieke als voor de gezonde mens. Want als een mens hem dikwijls eet, jaagt bertram de ziekte weg van hem en verhindert dat hij ziek wordt. Dat bertram vocht en speeksel in de mond brengt, komt omdat hij de slechte vochten verwijdert en de gezondheid herstelt.”

Zoals ziekte is ook genezing een lichamelijk en geestelijk proces van geheel de menselijke persoon, verbonden met het al of niet in harmonie leven met onszelf, met de anderen, met de natuur en vooral met God.

Maakt onze abortuswet  ons gelukkiger?

Bedrijven en ondernemingen verbeteren zich door te vernieuwen.  Regelmatig iets geheel nieuws aanbieden trekt aan, brengt geld op en daar gaat het om. Weg met het oude. Of dit maatschappelijk en moreel verantwoord is, of het een verbetering van de kwaliteit van het leven, komt meestal niet ter sprake 

Kan technische verandering dikwijls een verbetering zijn, de radicale breuk met  de waarden waarop een samenleving zich eeuwen lang in voorspoed en welvaart heeft trachten  te ontwikkelen, is dit zeker niet. Een afwijzing van de morele pijlers van een maatschappij is een  terugkeer naar een primitieve samenleving.

De mensheid van alle tijden heeft steeds de diepe overtuiging meegedragen van de heiligheid van het menselijk leven. Wat in het oer-bewustzijn van de volkeren leefde als basis voor een gelukkige samenleving, werd in de eed van Hippocrates reeds in de 5e-4e eeuw vóór onze tijdrekening uitgedrukt en doorheen de volgende eeuwen gekoesterd tot aan onze tijd.  Men wist dat het de taak van de geneeskunde was het menselijk leven te verzorgen en het lijden te verzachten maar geenszins te doden. Ieder volk en ieder mens besefte dat abortus een ontoelaatbare, buitensporige praktijk is, die het elementaire recht van een kind dat geboren wordt vernietigt, een menselijke beschaving onwaardig. Was dit vroeger zo, dan is dit zeker nu nog veel meer zo. In onze moderne tijd  beschikken we immers over een waaier van nieuwe mogelijkheden om moeders in nood deskundig en menswaardig bij te staan. En ieder mens komt ter wereld vol verwachting op een eigen onvervangbare levensinvulling, die verdient aanvaard en gewaardeerd te worden. 

Een man die deze  wijsheid bezat was  koning Boudewijn. In België moet een wet door kamer en senaat aanvaard worden en vervolgens door de Koning ondertekend worden. Hij weigerde de  abortuswet van 3 april 1990 te ondertekenen en wilde daarvoor zelfs zijn koningschap opofferen. De toenmalige eerste minister meende ten onrechte dit probleem door een gesprek met de koning wel eventjes te kunnen oplossen. Politici voorspelden toen dat de hardnekkige weigering van de koning een negatieve weerslag zou hebben op de bevolking. Het tegenovergestelde was waar. Toen koning Boudewijn en koningin Fabiola hun bezoek brachten aan de  grote steden van ons land, naar aanleiding van zijn 60e verjaardag en 40e verjaardag van zijn koningschap, werd het koningspaar overal uitzonderlijk warm en enthousiast onthaald. Deze explosie van sympathie bleek nog meer bij zijn plotse overlijden. Eindeloze rijen burgers bleven dagenlang aanschuiven om hem een laatste, dankbare groet te brengen. Sommige politici spraken van een voorbijgaande gemoedsuiting. Ook hierin vergisten ze zich grondig.  Het volk had immers begrepen dat koning Boudewijn een ware koning was, die zijn taak vervulde door de zwaksten van zijn volk te beschermen, en daarvoor zijn eigen functie op het spel wilde zetten. 

Politici van ons land misten de wijsheid van de koning, hebben de abortuswet doorgedrukt en  zelfs herhaaldelijk uitgebreid. Een nog ruimer voorstel met zelfs een ongehoorde dwang tegenover geneesheren en ziekenhuizen die het leven  willen blijven dienen, wordt nu ter stemming voorgelegd. Hoe kan deze radicale breuk met het verleden en met een van de belangrijkste waarden waarop onze beschaving gegrond is, verantwoord worden? De abortuswet werd niet ingevoerd om de bevolking te helpen. Het doodt niet alleen de kinderen  die de maatschappij kunnen vernieuwen en tot hogere ontwikkeling brengen, maar brengt ook onherstelbare fysische en psychische schade toe aan de moeders. De morele vraag wordt niet gesteld evenmin als in een bedrijf dat een nieuw winstgevend project opstart. De wet werd ingevoerd om ideologische redenen. Het ging vooral om het afwijzen van de  menselijke en christelijke waarden uit het verleden. De abortuswet van 1990 werd ook gestemd in de voor christenen heiligste tijd, de aanloop naar het Paasfeest. Zo was eveneens nu de stemming voorzien in de heilige vastentijd. Deze mentaliteit verwerpt de erfenis van onze voorouders en de ecologische waarden van geweldloosheid. Ze vormt de grootste bedreiging voor het leven, de waardigheid en het welzijn van ons volk. Worden wetgevers die het doden van eigen kinderen in de moederschoot regelen, geen kindermoordenaars? Hierdoor wordt een samenleving herleid tot het model van de meest primitieve maatschappij uit het verleden. Dit wil een waarschuwing zijn  voor de wetgevers, niet zozeer voor de moeders. Vele moeders ondergaan het doden van het kind in hun eigen lichaam als een dwang, omwille van de druk van hun omgeving en van de maatschappij, terwijl ze het zelf eigenlijk niet wilden. Hierdoor zijn zij dubbel slachtoffer en verdienen alle steun.

Beslissend is hoe we een menselijk embryo zien: als een aantal onbepaalde cellen, een weefsel of als een mens. Barnard Nathanson, de eerste en wellicht grootste aborteur in New York kwam na nagenoeg 70.000 abortussen tot inkeer, werd overtuigd katholiek en begreep vanuit zijn  wetenschap dat het menselijk embryo een mens is. Wereldwijd werd hij de onvermoeibare verdediger van het menselijk leven vanaf de conceptie. Hiervoor werd hij eens aangeklaagd en vroeg prof. J. Lejeune om te komen getuigen. Deze laatste had een grote foto van een embryo van een olifant bij en vroeg wat dat was. Iedereen was het er over eens: dit is een olifant. Lejeune vroeg of men iemand kan veroordelen  omdat hij een menselijk embryo een mens noemt. Vanuit wetenschappelijk standpunt begint ieder mensenleven met de conceptie. Vanaf het ogenblik dat 23 chromosomen van de vader zich verenigen met 23 chromosomen van de moeder is alles gegeven van die nieuwe mens, de kleur van het haar, van de ogen, de kwaliteiten… Er komt niets meer bij. Volgens J. Lejeune is er geen enkele encyclopedie groot genoeg om de informatie die opgeslagen ligt in deze eerste cel weer te geven. Dit is het wonder van het ontstaan van een mens. Een embryo in de moederschoot hoort bij de mensenfamilie.  Deze wetenschappelijke waarheid wordt door een abortuswetgeving op barbaarse wijze met voeten getreden.

Abortus doodt het onschuldigste mensenleven, ontneemt aan de vrouw en moeder haar diepste waardigheid,  voert in een samenleving het geweld in en berooft de wetgevers van het fundament van hun eigen gezag. Vandaag is het  dertig jaar geleden dat in België de abortuswet werd ingevoerd. Is dit een vooruitgang van onze beschaving? Is dit een verheffing van de  vrouw, een steun aan de moeders en hun gezin? Zijn we er gelukkiger door geworden? 

En dit nog

Eerste tekenen van instorting van Europese economie, de rechten van democratie en vrijheid: http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1386

Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara, Syrië

XV/13
Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed. Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die steeds meer tot een soort vastentijd en een monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

 Viering van de “moeders” in het kleine recreatie- of tv-zaaltje (met ’n oude tv die niet aangesloten is en geen dienst doet)

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel. 

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie  en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nog een Bijbelse profetie voor onze tijd:
 
“Kom, mijn volk, ga uw binnenkamers in en sluit de deuren.
Houd u nog even schuil, tot de toorn voorbij is.
 
(Jesaja 26, 20)
 

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over.

Open brief aan onze VRT

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen. 

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd, bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië. 

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; www.geotrendslines.nlwww.ericvandebeek.nl; www.novini.nlwww.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië); Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, econoom in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, congreslid (voor Hawai) Tulsi Gabbard, de Britse journaliste Beeley Vanessa, die de hele mainstream pers in haar hemd zette en vooral de Witte Helmen als terroristengroep ontmaskerde, de eminente Canadese professor Michel Chossudovsky en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een  kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte met zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden incluis!). Dit hebben de westerse mogendheden nooit vergeven. In 2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen. In 2009 kreeg de Syrische president de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar  hun kinderen. Ze herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet. Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven,  moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land en zijn territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om  een kleine super rijke elite van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken,  door het gewone volk toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.                20/03/2020 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

P.S. Deze open brief werd reeds  verspreid door: https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/; http://www.golfbrekers.be/open-brief-aan-onze-vrt/

Merkwaardigheden

Chinese virologen beweren vastgesteld te hebben dat het coronavirus niet uit China, Wuhan of van de vismarkt komt maar uit de VS, nl uit het bacteriologisch materiaal van het militair  bio wapen laboratorium te Ford Detrick (Maryland), dat in juli gesloten werd omwille van het uitbreken van het virus. Amerikaanse soldaten die in oktober 2019 deelnamen aan de militaire wereldspelen in Wuhan zouden de  besmetting meegebracht hebben. Dit wordt als mogelijkheid bevestigd door Japanse en Taiwanese virologen. Wuhan is een belangrijke handelsstad, waarmee Italië als eerste nauwe betrekkingen aanknoopte in het kader van de nieuwe zijderoute. Vele bedrijven van N Italië dreven handel met Wuhan en er werden rechtstreekse vluchten ingelegd tussen Italië en Wuhan. ’n Honderdduizend Chinezen werden verwelkomd in N Italië en nu zijn er in gans Italië ‘n 300.000 Chinezen. Aldus een onderzoek van Sonja van den Ende:  http://freesuriyah.eu/?p=3979. In het Nederlands: http://freesuriyah.eu/?p=3986   

Inmiddels heeft China 10 pertinente vragen gesteld aan de VS. R. Redfield, directeur van de VS ziekte controlecentra heeft toegegeven dat bepaalde Amerikanen, aanvankelijk gediagnosticeerd als gestorven aan de  griep, in feite aangetast waren door het coronavirus. Kent de beste VS technologie niet het verschil tussen een griep en COVID-19? Is deze vergissing toevallig toen begonnen? Zijn er nog anderen die in feite aan corona stierven? Waarom hebben de VS zich in 2001 teruggetrokken uit het verdrag over het verbod op biologische wapens? Waarom werd het militair laboratorium  in Fort Detrick (Maryland) in juli 2019 plots gesloten? Waarom behaalde de sterkste militaire groep ter wereld (VS) met 369 deelnemers bij de wereldspelen in Wuhan (18-27 oktober 2019) geen enkele gouden medaille? Waarom hebben de VS zich nooit verontschuldigd voor de pandemie van 1918 die uitbrak in Kansas, VS, een miljard mensen aantastte, waarvan er tientallen miljoenen stierven en waarvan de VS de schuld aan anderen gaven als zijnde “de Spaanse griep”?… (https://www.mondialisation.ca/droit-de-reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289). Het ziet er naar uit dat we ook nu de drie klassieke evoluties zullen krijgen: 1) Donald Trump spreekt vol afschuw over de “Chinese besmetting”  en de hele wereld is verontwaardigd over China; 2) Onderzoekers ontdekken de ware aard: een biologische oorlogvoering vanuit de VS; 3) Amerika krijgt als een boemerang het resultaat van zijn eigen misdaden in eigen gezicht terug.

Negen Russische militaire vrachtvliegtuigen brachten maandag hulp aan Italië: ‘n 100 tal militaire experts van virologen en dokters, voertuigen om de lucht te ontsmetten, allerlei materiaal. Later op de dag stuurde Rusland nog een tiende militair vrachtvliegtuig vol met hulpgoederen. China en Rusland   lijken nu andere landen het meest te helpen, toevallig de enige grote mogendheden die ook Syrië helpen. De VS zien hierin evenwel een goede gelegenheid en hebben ondertussen aan Iran en Syrië nieuwe sancties opgelegd om de economie, de heropbouw en de strijd tegen het coronavirus te boycotten. Dr Paul Craigh Roberts, die als econoom in de hoogste administraties  van verschillende Amerikaanse presidenten werkte, beweert dat Vladimir Poetin tegenover de VS één vergissing begaat. Hij blijft de VS telkens weer oproepen om het internationaal recht en het charter van de UNO te respecteren in de veronderstelling dat de Amerikaanse leiders een geweten hebben. Welnu, zegt hij, zij hebben geen enkel geweten! 

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (met 124 landen), lijkt eindelijk een onafhankelijke voorzitter te hebben. Het heeft op 5 maart 2020 een zeer belangrijke beslissing genomen, nl. om een onderzoek in te stellen naar de misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden begaan door het Amerikaanse leger en de CIA  in Afghanistan. Het zou het begin kunnen worden van het einde van deze straffeloosheid van de VS, die al decennia lang samen met zijn bondgenoten de rest van de wereld verwoesten, met miljoenen doden, armoede en onnoemelijke ellende als gevolg. Ziehier de reactie van de Amerikaanse leiders. Mike Pompeo heeft een jaar eerder, toen deze mogelijkheid ter sprake kwam al meteen laten weten dat Amerika de visa van de onderzoekers zal weigeren of intrekken. Verder heeft hij in een persconferentie op 17 maart een tirade gehouden tegen dit “zogenaamd  gerechtshof” als politiek gedoe. Dit is nog niet alles. Deze Amerikaanse veiligheidsadviseur, die voorheen directeur was van de CIA, bedreigt nu rechtstreeks de families van degene die een onderzoek durven instellen tegen Amerika! En dit zijn geen loutere woorden. Het gaat om de gruwelijkste maffiapraktijk met volledige staatssteun. Toen José Bustani, voormalig directeur van de organisatie voor het verhinderen van chemische wapens (OPCW) van plan was het gebruik van chemische wapens in Irak te onderzoeken, werd hij prompt bedreigd door John Bolton, destijds staatssecretaris onder G.W. Bush. Hij kreeg te horen dat hij 24 uur de tijd had om de organisatie te verlaten. J. Bolton voegde er bij dat hij wist waar zijn twee zonen in New York woonden. Verder heeft Mike Pompeo nieuwe sancties aangekondigd tegen 9 organisaties die handel drijven met Iran en nieuwe sancties tegen Syrië omdat het Idlib van terroristen aan het bevrijden is. Zo is Amerika gezakt tot een schurkenstaat met de meest barbaarse staatspraktijken. Het is niet de schuld van het volk, dat  bijzonder goed en edelmoedig is, maar dikwijls geen besef heeft van wat zijn leiders aan misdaden beramen en over heel de wereld ook uitvoeren.

En dit nog

  • Ons vorig bericht weer interessant toegelicht met 9 video’s, waarvan 5 i.v.m. corona, 6. Paus Franciscus’ boodschap voor de zieken en hun verzorgers en gebed tot O.L. Vrouw; 7. Zeer interessante  archeologische en historische gegevens over het hl. Kruis en de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem; 8. Poetin maakt homohuwelijk onwettig; 9. André Vltchek: waarom volkeren in opstand komen tegen hun leiders en tegen het systeem:  

P. Daniel

Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara, Syrië

XV/11

Vrijdag 13 maart 2020

Flitsen

Toespraak van Grootmufti  na de begrafenisliturgie in het kerkje van Qara

In de byzantijnse liturgie was het nu de zondag van de relikwieën, ook wel genoemd de zondag  van de heilige Gregoir Palamas, aartsbisschop van Thessalonika (+1359), verdediger van de mystieke theologie (hesychasme- quietisme). Na de mis hielden we processie met de relikwieën.

Het wordt steeds meer lenteweer, hoewel het ’s avonds en ’s nachts nog koud kan zijn en overdag af toe hevige stormen. Het is aangenaam werken in de tuin en op het terrein.

De grootmoefti van Damascus

Woensdag werden we door familie dringend gevraagd aanwezig te zijn  bij de begrafenis van een bekende christelijke ingenieur uit Qara die in Damascus geleefd heeft. Hij was zeer rijk maar ook een grote weldoener van armen. De bisschop ging voor en met acht priesters assisteerden we. Het binnenplein en de kerk was versierd met vele witte bloemen. De liturgie bestaat uit een uitgebreide gebedsdienst met een preek van de bisschop. Op het einde kwam ook de grootmufti met zijn indrukwekkende witte hoed: Ahmad Badreddin Hassoun. In het begin van de oorlog werd zijn zoon ontvoerd en vermoord, waarna een van de  bekendste christelijke chirurgen van Damascus werd vermoord. Het was opgezet spel om een burgeroorlog onder het volk uit te lokken, wat nooit gelukt is. Deze mufti is sindsdien een onvermoeibare prediker van vrede geworden. Ook nu predikte hij met veel zachtheid, liefde en een glimlach. Voor het (heel) weinige dat ik er van verstaan heb, sprak hij over de koran én het evangelie. Herhaaldeliik noemde hij Jezus Christus en sprak met waardering over de grote waarde van de christenen in Syrië. Uitdrukkelijk vroeg hij aan de christenen om in Syrië te blijven. Toen hij bij de kennismaking achteraf vernam dat we van Mar Yakub waren, vroeg hij om voor hem te bidden. De begroeting met de bisschop en de priesters  was heel hartelijk en de omhelzing van de familie evenzeer. Aan de familieleden gaf hij een (moslim) paternoster. Geen zweem van afstandelijkheid of van enige epidemie van de schrik. Buiten op de koer stonden op een tafeltje wel drie flesjes met gel en papieren servetjes om de handen te wassen.

Ondertussen hebben we zelf wel drastische maatregelen genomen in verband met hygiëne en het voorlopig niet meer toelaten van gasten of bezoekers. Het doet ons denken aan den tijd dat we samen onderdoken voor de terroristen in november. Voor  de liturgie en Eucharistie verandert er niets, alleen dat we trachten deze wat intenser te beleven. De kerk, liturgie en Eucharistie zijn ontmoetingen met God, die genezing en heil brengt.

Van epidemie over pandemie naar de instorting van de huidige wereldwanorde

De coronavirus wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nu een pandemie genoemd (Grieks pas=allen en demos=volk), een besmetting wereldwijd. In Syrië werd tot heden van officiële zijde meegedeeld dat er geen getroffenen zijn. De scholen blijven voorlopig nog open maar wij halen wel de kinderen van school en trachten hen  hier zelf les te geven. Zonder enige paniek te zaaien, nemen we zelf ook enkele maatregelen. Voorlopig ontvangen we geen groepen bezoekers meer, dragen extra zorg voor de hygiëne en versoepelen we de vasten. We vermeerderen ook het gebed. Met corona gaat blijkbaar ook een enorme economische crisis en een beurscrash gepaard. Hoe het allemaal samenhangt en hoe we tot een “normaal” leven kunnen komen, moeten anderen maar uitleggen. Ik heb vooral vele vragen: hoe is deze epidemie ontstaan, per ongeluk of gewild? Waar? Door Wie?…In België kunnen we deze problemen rustig overlaten aan de negen (9!) ministers die wij rijk zijn om voor de gezondheid te zorgen. 

In de Kruidentuin bij het klooster

Dat de huidige wereldeconomie en financiële wereld, gebouwd op een neokapitalisme instort, zien we als  een roep en mogelijke kans naar een meer rechtvaardige samenleving. Het is ondertussen wel erg voor de gewone mensen hier, in Libanon en elders die werkelijk in nood geraken. De kleine superrijke wereldelite zal er niet direct veel last van hebben, vermoed ik, of toch? Het zal wel goed zijn dat hun systeem instort. Hiermee verwijs ik naar enkele algemene symptomen in het huidige wereldgebeuren. Al vast drie fundamentele pijlers van een gezonde samenleving op wereldvlak zijn verrot.  Vooreerst heeft het respect voor de soevereiniteit van de landen in werkelijkheid nagenoeg geen betekenis meer. Mooie verklaringen en principes in het UNO handvest en elders, hebben we genoeg. Als dit principe in Syrië gerespecteerd was, dan zou er nooit enige oorlog hier (en in vele andere landen) begonnen zijn en dan hadden we nu ook niet die gebroken gezinnen, doden, gehandicapten, armen, ontwrichte infrastructuur en vluchtelingenstroom. En als men vandaag in de UNO besluit de soevereiniteit van Syrië te respecteren, dan beginnen morgen de vrede en de welvaart. Vervolgens  is het principe van het gemeenschappelijk goed. Staatshoofden en politici zijn er om het gemeenschappelijk belang te verdedigen. Velen werken nu uitsluitend voor bepaalde belangengroepen, zoals de wapenindustrie, de banken… De acties van de agenten van G. Soros in de Europese commissie voor de rechten van de mens, zijn reeds als een etterbuil openbarsten. In Syrië werkten de hoogste regeringsleiders voor de wapenindustrie, voor Toyota, voor Caterpillar, voor Lafarge… Zij hielpen de terroristen en verdienden zo miljarden. Als al die bedrijven en de politici daarachter enkele tientallen miljarden schadevergoeding aan de  Syrische regering geven kunnen ze iets van hun schuld aflossen. Vervolgens is er de solidariteit en samenwerking. De geopolitiek van VS, Israël, VK, Saoedi-Arabië, NAVO is nu hoofdzakelijk er op gericht om “concurrenten” te boycotten en zo mogelijk helemaal te vernietigen. En wie heeft het beestachtig principe van “concurrentie” uitgevonden? Wanneer een wereldmacht alle leven op aarde eenmaal kan vernietigen, waarom moet een andere dit dan proberen 2 X te doen? Zo groeien beiden als kankercellen. Veertig jaar geleden heeft de grote Britse econoom E.F. Schumacher al aangetoond dat bedrijven die met elkaar samenwerken  het beter doen dan bedrijven die elkaar steeds maar beconcurreren. De Russische en Chinese president kunnen het westen op geopolitiek gebied beslist een lesje leren. Nu kent de hele westerse politiek maar een oplossing voor alle problemen onder de volkeren: : oorlog voeren en doden.                                                                                                                                                               

Merkwaardigheden

Donkere wolken vanuit Libanon naar Syrië

Elias Khoury slaat de nagel op de kop. Vanwege de hoge UNO instanties en de  grote westerse mogendheden krijgen we meestal verklaringen over Syrië, die de schijn wekken van  humanitaire bezorgdheidzorg, maar heimelijk bedoeld zijn om de lijdensweg voor het volk te laten voortduren en de terroristen ademruimte te geven zich te herbewapenen en verdere aanslagen te plegen. Zo is het westers voorstel van een no-fly-zone boven Idlib. Dat bood destijds de mogelijkheid  om Libië te vernietigen. Nu is het bedoeld om het Syrische leger te verhinderen zijn eigen volk en land van terroristen te zuiveren. De vertegenwoordiger van de Arabische juristen, Elias Khoury, liet zaterdag tijdens de vergadering van de VN raad van de mensenrechten in Genève een geheel ander geluid horen. Hij beschuldigt Turkije van expansionisme en zegt dat het  regime de voorbije jaren er voor zorgde dat honderdduizenden terroristen uit meer dan honderd landen langs Turkije over de grens naar Syrië konden geraken om daar te gaan moorden, verwoesten en saboteren. En de vluchtelingenstroom die hierdoor ontstond gebruikte het regime om Europa te chanteren. Hij beschuldigt Israël van racisme. Turkije, Israël en de VS handelen in flagrante schending van het internationaal recht en het charter van de UN! Zij bezetten een soeverein land, leggen daar onwettig hun regels op, plunderen de voor het land noodzakelijke bodemrijkdommen, steunen de  terroristen, bezorgen hen gesofistikeerde wapens en helpen mee het land te vernietigen. Dat is een schending van de mensenrechten en het verhindert de ontwikkeling van het land. (https://www.sana.sy/en/?p=187652)

Een ontspoorde journalistiek. Onze media zijn  verworden tot reclame voor de openbare opinie en een bevestiging van de  leugens die de autoriteiten aan het volk willen opleggen, om steeds meer oorlogsvoering te rechtvaardigen. En dan maar klagen over de vluchtelingestroom! Het wordt steeds erger. Irak werd vernietigde omdat er zogenaamd massavernietigingswapens waren, die er niet waren. Libië werd vernietigd omdat M. Khadaffi zijn  volk zogezegd uitmoordde, terwijl hij het juist tot een hoge welvaart had gebracht. Syrië wil men vernietigen omdat de president een dictator zou zijn, terwijl geen enkel westers staatshoofd door de brede lagen van alle bevolkingsgroepen zo gewaardeerd wordt als hij. Onze journalisten vragen niet meer: is dit wel zo? Een voorbeeld van deze gevaarlijke journalistiek geeft onze VRT met een artikel over het proces van de aanslag op  de lijnvlucht MH 17 met geen enkele kritische opmerking. De algemene trend is: nu kan eindelijk Rusland veroordeeld kunnen worden. Alles wat kan wijzen naar wat er werkelijk gebeurde, wordt afgewezen als zijnde Russische propaganda. Geen woord over De Andere Krant die een uitgebreid rapport levert  met tal van kritische gegevens, over het grondig onderzoek van  Max van der Werff en Yana Yarlashova, over het boek van Kees van der Pijl en andere gelijkaardige grondige onderzoeken, over de manipulaties in het rapport van het Joint Investigation Team, over de geheime diensten van Oekraïne met hun vervalste audio tapes, over de zwarte dozen, door de pro-Russische rebellen plechtig overhandigd aan het onderzoek team, over de BBC uitzending met bezwarende getuigenissen tegen Oekraïne (die later ook uit het archief werd verwijderd!), over Rusland met een grote hoeveelheid materiaal met radarbeelden en informatie over het zogenaamde gebruikte wapen, over Kiev die de leiding had van de vlucht en de piloot verplichtte lager te vliegen en boven rebellengebied… Geen enkele kritische noot, noch in dit artikel, noch in de reeks begeleidende video’s. Ze handelen over alles behalve over de ene wezenlijke vraag: is dit waar? Journalisten die nu nog niet gezien hebben dat het één groot opgemaakt politiek spel is om oorlog te kunnen voeren tegen Rusland, kunnen de samenleving  een veel betere dienst bewijzen door een frituurkotje te openen (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/06/vijf-vragen-en-antwoorden-rond-mh17-proces/). Zie ook de duidelijke kritiek van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=3932 ; https://www.dewereldmorgen.be/community/mh-17-een-proces-zonder-bewijs/)

David tegen Goliath. Dorpelingen van al-Kuzliya (Hasakeh, N W Syrië) zagen zaterdag een VS militair konvooi van 7 zwaar bewapende, gepantserde voertuigen die hun dorp wilden inrijden. Ze hebben deze militaire voertuigen zo met stenen bekogeld dat het konvooi terugkeerde. Een klein maar belangrijk teken. Onze Vlaamse voormalige chef van de NAVO zei in zijn  commentaar op het recente overleg tussen Poetin en Erdogan dat het Syrische leger van geen betekenis is. Gezien vanuit het gesofistikeerde vernietigingsmateriaal van de VS of Turkije is dit misschien waar. Wapens zijn  echter ondergeschikt aan de overtuiging van de gebruikers, de “moraal” van de soldaten. In Syrië is er een grote solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president. Het westen heeft dit steeds ontkent en gedacht dat hun leugens ook de werkelijkheid zelf veranderen. Deze eenheid heeft mede bewerkt dat Syrië sterker was dan een monster coalitie van een “internationale gemeenschap” (https://www.almasdarnews.com/article/villagers-force-us-military-convoy-to-turnaround-in-northeastern-syria-report/)

En dit nog

Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel maes syrie
NogXV/8
Vrijdag 14 februari 2020 

Flitsen

De grote vasten in de byzantijnse liturgie wordt voorafgegaan door vier zondagen met een eigen thema: de farizeeër en de tollenaar (in nederigheid het hart van de wet ontdekken), de verloren zoon (de oprechte verzoening), carnaval (het eindoordeel) en tenslotte de zondag van de “tyrophagie” (onthouding van melkproducten, de zondag van de wederzijdse vergiffenis). Nu was het dus de zondag van carnaval (Gr. apokreos, onthouding van vlees). In de Latijnse ritus heette deze vroeger “sexagesima” (60e  dag of 7e zondag voor Pasen). We lazen het evangelie van Mattheus 25, 31-46, waarbij openbaar wordt dat al wat we voor de anderen, de armen (niet) doen, voor Jezus zelf (niet) gedaan werd. Abouna Georges hield een degelijke preek. We worden gered door authentiek geloof, maar dat behelst noodzakelijk oprechte liefde en deze vraagt concrete inzet en daden. De apostel Jacobus leert ons dat geloof zonder concrete inzet dood is.  Humoristisch voegt hij er bij dat ook de duivels geloven en bovendien sidderen ze nog. Katholieken kunnen van protestanten veel leren, maar mogen geen verkeerde leer overnemen zoals de “katholieke” Willibrord vertaling doet in Romeinen 1, 17, die spreekt over de gerechtigheid “die de mens rechtvaardigt door het geloof en het geloof alleen” (er staat ‘ex pisteos in pistin’, “door het geloof in geloof”, wat niets te maken heeft met een eng “geloof zonder de werken!). Lees de brief van de apostel Jakobus er maar eens op na, dan krijg je hierover wijsheid in overvloed.

     Zondagnamiddagwandeling wanneer de herders terugkeren

Ondertussen is het enkele dagen al zacht weer met af en toe een stralende zon. Er zijn nog bijzonder (edel)moedige Syriërs. Deze morgen kregen we bezoek van een broer en een zus uit Damascus, christenen. Hun broer was orthopedische chirurg in Parijs en is gestorven. Zijn vrouw, een Française is met haar kinderen in volle oorlogstijd naar haar schoonfamilie in Damascus gekomen.  De familie had twee villa’s die allebei vernield werden. Hij zelf is oorspecialist. Lang voor de oorlog is hij naar Polen getrokken en heeft er een paar decennia zijn praktijk uitgeoefend. Nu wil hij nog dienstig zijn in zijn eigen land. Hij had alle materiaal bij voor ieder die een apparaat nodig heeft. Hij deed de testen, de onderzoeken en leverde meteen het aangepaste gehoorapparaat er bij. Geen inschrijvingen, geen voorschriften, geen wachtlijst… wat kan het leven eenvoudig zijn! In de vroege namiddag was hij klaar, we namen samen het middagmaal en hij vertrok met zijn zus.

Zondagmiddag thee

Open oorlog of vrede in N. Syrië?

De machtigste rebellengroep in Idlib is nu Hayat Tahrir al-Sham (HTS, organisatie voor de bevrijding van Damascus/het hele M.O.). In 2011 was er het Vrije Syrische Leger, bestaande uit verschillende groepen o.a. ook enkele overgelopen Syrische soldaten die door een veel hogere wedde aangetrokken werden. Het was geen leger, niet vrij en zeker niet Syrisch, wel  verbonden met de moslimbroeders en fel gesteund door Turkije en de NAVO (vooral Frankrijk). In 2012 was het VSL als een uitgedoofde ster en werd opgeslorpt door Al Nousra, die nu zelf omgevormd werd tot HTS, met mogelijk nog een 30.000 strijders. In september 2018 wist Poetin een top te organiseren in Sochi aan de  Zwarte Zee met Turkije en Iran over de vraag: hoe kunnen we de burgerbevolking sparen bij de gevechten in N. Syrië? Dit leidde tot een staakt-het-vuren. Syrië, Rusland en Iran zouden afzien van verdere gevechten en Turkije zou in de overeengekomen “veilige zones” zorgen dat de door hen gesteunde strijders hun zware wapens zouden afgeven. Hiervoor bouwde Turkije “observatieposten”. De ene partij hield zich aan de afspraak maar de andere partij niet. Turkije bleef zijn terroristen steunen en de zware aanvallen bleven eveneens onverminderd verder gaan, mede dank zij zijn  “observatieposten”. In de zomer van 2019 besloten Syrië en Rusland dat het staakt-het-vuren van de andere kant niet gerespecteerd werd en ze hernamen hun strijd tegen het HTS. Tienduizenden terroristen werden gedood of sloegen op de vlucht en vele strategische steden werden ingenomen door het Syrische leger. Heel het N. en W. van Aleppo werd definitief bevrijd tot grote vreugde van de bevolking en woensdag landde het eerste vliegtuig van de Syrische burgerluchtvaart vanuit Damascus weer in Aleppo. Tegelijk lagen inmiddels 10 van de 12 Turkse observatieposten in door Syrië heroverd gebied. Sultan Erdogan in zijn immens wit paleis in Ankara was wit van woede en  brulde dat hij geen enkele observatiepost zou opgeven en dat het Syrische leger elke strijd moet stoppen of hij zou een open oorlog beginnen. Bij de gevechten vielen overigens al 13 Turkse soldaten. Om te tonen dat het menens is stuurt hij nog eens 5000 soldaten met zwaar materieel alsof hij aanstuurt op een directe confrontatie met Syrië én Rusland. Voor hem behoorde N Syrië al tot zijn nieuw Ottomaans Rijk en daar hadden de Syriërs dus niets te vertellen. De relaties met de NAVO en de VS, die de laatste tijd steeds meer bekoelden, zeker nadat Erdogan zwaar geschut had besteld bij de Russen, flakkerden plots weer op. De VS lieten weten dat de strijd van Turkije  een gerechtvaardigde zelfverdediging was (alsof Syrië die op eigen bodem terroristen bestrijdt onwettig zou zijn!?). De VS willen Turkije in zijn verdere afbraak van Syrië graag steunen, vooral met woorden. Ook de NAVO wil Turkije graag steunen met woorden. Noch VS, noch NAVO lijken echter bereid zich in het Turkse avontuur te storten. Erdogan zal, militair en diplomatiek, alleen staan met de grootheidswaanzin van zijn Groot Ottomaanse Rijk (waarin Damascus ooit een provincie was!). Het antwoord van Syrië en Rusland is duidelijk: wij blijven verder strijden totdat het laatste stukje van het land bevrijd is van terroristen én bezetters. De bevrijding van N. Syrië door het Syrische en Russische leger gaat ook verminderd verder. Het beste wat Erdogan kan  hopen is een nieuw staakt-het-vuren om zonder veel gezichtsverlies het terrein te verlaten, wat hij slechts met heel veel tegenzin zal doen. Je weet echter nooit hoe zulk een kat in het nauw zal reageren. De westerse mogendheden zullen ondertussen nog al het mogelijke doen om de oorlog zo lang en zo vernietigend mogelijk te maken. Alles wijst er op dat de vastberadenheid van het Syrische volk en zijn leiders de uiteindelijke overwinning zal behalen, wat hen door het westen niet in dank zal worden afgenomen. Bovendien zal deze strijd in Syrië het begin zijn van het einde van de Angelsaksische wereldoverheersing, de willekeurige Amerikaanse-Israëlische vernietiging van soevereine landen en van hun geplande nieuwe wereldorde met een uitgebreid Midden Oosten. Ja, Syrië zorgt er voor dat er een nieuwe Midden Oosten komt, maar dan niet made in USA. (https://www.rt.com/op-ed/481197-turkey-idlib-syria-sochi-agreement/).

kaarsen maken

Merkwaardigheden

Kardinaal R. Sarah en Benedictus XVI geven ons een frisse kijk, dikwijls tegen de openbare opinie in, over de verhevenheid van het priesterschap, de noodzaak om God, het gebed, de Eucharistie en het streven naar heiligheid centraal te stellen. Ze spreken over de onvervangbaarheid van het priesterlijk celibaat als uitdrukking van totale gave aan God, aan de Kerk in dienst van de mensen. Verder handelen ze over de noodzaak van een vurige evangelisatie. Het zijn niet de eenvoudigen en armen, maar westerse universitairen met hun mediacampagnes die dit alles willen “seculariseren” of aanpassen aan onze tijd. Het groot obstakel ligt in de lauwheid en middelmatigheid van een westen, dat nu buiten adem is (https://www.lesalonbeige.fr/cardinal-sarah-on-a-voulu-baillonner-benoit-xvi-il-a-voulu-parler-au-monde-mais-on-a-cherche-a-discrediter-sa-parole/).

Voor het Internationaal Strafhof heeft Jorge Arreaza, minister van BZ van Venezuela, een klacht neergelegde tegen de VS wegens misdaden tegen de menselijkheid. Door illegale sancties,  financiële en handelsboycot wordt het volk beroofd van het noodzakelijke voor gezondheid, voeding en ontwikkeling. Deze dwangmaatregelen, zo zegt hij, zijn tegen de internationale wetten, tegen het handvest van de VN en vandaar een misdaad tegen  de menselijkheid. (https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-sont-formellement-accuses-de-crimes-contre-lhumanite-devant-la-cour-penale-internationale/5641702). Of hiermee eindelijk recht gesproken zal worden, moeten we nog afwachten. Immers het zijn  de misdadige wereldleiders en heersende schurkenstaten zelf die nog te zeer de wet bepalen. De criminelen zitten op de rechterstoel. Deze aanklacht is in ieder geval een poging om aan  de straffeloosheid van massamoordenaars een einde te maken. Het is onaanvaardbaar dat zij ook nog de Nobelprijs voor de Vrede krijgen (zoals Obama en Kissinger). De VS en hun bondgenoten hebben na WO II meer dan 20 miljoen mensen vermoord en 37 landen ontwricht (James A. Lucas,  US has killed…, Global  Research, March, 7/2016). Saddam Hoessein, Kadhaffi… kunnen  geen aanklacht meer neerleggen, Bachar Al Assad wel.

Lente gaat beginnen – even lenteweer

In de nacht van 2 op 3 januari 2020 werd op de luchthaven van Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani samen met een Iraakse generaal door een
Amerikaanse drone laf vermoord. Hij was het boegbeeld van de “as van de weerstand” tegen de  Amerikaans-Israëlische en westerse agressie (Iran, Irak, Syrië, Libanon). Is de weerstand nu gebroken? Integendeel. Syrië is in feeststemming om de spectaculaire overwinningen van het leger. Heel Aleppo is bevrijd en de vlieghaven is terug open. In Irak heeft Iran als vergelding een paar grote VS bases met raketten bestookt. D. Trump zei dat het niet de moeite was om hierop te reageren. In feite is het zich almachtig wanende Amerikaanse leger geschokt door het feit dat ze niet in staat waren één Iraanse raket te onderscheppen. Voortaan is geen enkele VS of NAVO soldaat nog veilig.  Het eensgezinde verzet tegen de VS is zo groot dat de Iraakse regering beslist heeft dat alle VS troepen het land moeten verlaten. Hiervan heeft Soleimani zelfs niet kunnen dromen. In Libanon is Hezbollah meer dan ooit erkend en gewaardeerd als verdediger van het volk tegen de buitenlandse agressie. Tenslotte is ook het Palestijnse volk meer dan nooit verenigd en bereid om te blijven strijden voor rechtvaardigheid. Door zijn dood heeft generaal Soleimani de as van de weerstand veel sterker gemaakt dan hij tijdens zijn leven heeft kunnen doen. (https://www.mondialisation.ca/la-situation-de-laxe-de-la-resistance-sest-elle-amelioree-ou-empiree-le-martyr-qassem-soleimani-accomplit-davantage-que-le-major-general-de-son-vivant/5641694).

Nog steeds blijft het euthanasieproces (eind januari 2020, Gent) nazinderen en dit is goed. Het doden van een patiënt mag nooit een banaal gebeuren worden. De familie van de gedode vrouw stapt naar het Hof van Cassatie. Hierdoor wordt de vrijspraak niet ongedaan gemaakt en dat hoeft ook niet. De familie wil wel dat de grove fouten die hierbij begaan werden en waaronder zij lijden, ook erkend worden. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/18/advokaat-joris-van-cauter-over-cassatie-in-euthanasieproces-fam/). Verder heeft een psychotherapeut zinnige bemerkingen bijgedragen. Hij vindt dat de psychiatrie zelf zich grondig moet bezinnen. Euthanasie bij psychisch lijden is alleen in België, Nederland en Luxemburg gelegaliseerd. Hij klaagt aan dat de  betrokken psychiater openlijk op TV zomaar reclame mag maken om de euthanasieaanvragen te helpen realiseren. De bepaling “medisch uitzichtloze toestand” vindt hij problematisch en gevaarlijk. Wat nu uitzichtloos is, is dit daarna mogelijk niet meer. Het is juist de taak van de hulpverlener mee een uitweg te zoeken. Het psychisch lijden van een moment mag niet als medische afwijking worden vastgelegd. Het antwoord mag niet gegeven worden voordat de echte vraag komt. Zo niet, dan wordt het een situatie zoals een frisdrankbedrijf dat de dorst zelf verkoopt. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/14/opinie-euthanasie-abe-geldhof/). Tenslotte blijken na dit  proces verschillende artsen minder geneigd te zijn de dodelijke spuit te geven. Zo heeft dit proces toch geholpen om geneesheren tot bezinning te brengen en beter te doen beseffen dat zij geen “dodenheren” mogen zijn. 

Er is een grondig debat nodig. Als de vrijmetselarij het medisch inzicht en ethisch handelen van Hippocrates tot aan onze  tijd, dat de menselijke waardigheid eerbiedigde, radicaal wil afschaffen, moet ze daar ook redelijke gronden voor aantonen. En dat kan ze niet. Doden hoort niet thuis in een medische verzorging, vroeger niet en nu zeker niet.

En dit nog


Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel
XV/6
Vrijdag  7 februari 2020
Flitsen

Hypapante

Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, van het NT. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de  grote rol die Maria door haar lijden zal spelen in de verlossingswerk van Jezus. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”.

Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”

Na de byzantijnse Eucharistie was er zegening van de kaarsen, het brood, de wijn en de zalving met gewijde olie, waarna de kaarsenprocessie. Daarna kwam plots de bisschop op bezoek en onmiddellijk daarna arriveerde een groep van pastorale verantwoordelijken uit Yabroed. De zon scheen heerlijk en nodigde ons uit om buiten te zitten. Het was een erg gezellige ontmoeting vooraleer de mensen van Yabroed rondgeleid werden.

Gisteravond was er nog een ander bezoek. Er kwam een kleine autobus (23 zitplaatsen) binnengereden, bestuurd door een van onze vaste medewerkers, met de vraag, deze te zegenen,  wat we met plezier gedaan hebben. Deze wordt ter beschikking gesteld van onze MSJM (Monastery Saint James the Mutilated), voor de hulpverlening over het hele land. Om ons medisch personeel bijvoorbeeld naar Hassake en het fameuze vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O. Syrië) te voeren en terug te brengen, moesten we tot heden een kapitaal betalen. Dat zal voortaan dus veel goedkoper en veel beter kunnen. Er is nog veel nood en we trachten eerst te helpen waar dit het  meest nodig is. Dit is enkele mogelijk dank zij onze weldoeners en medewerkers, waar we erg dankbaar om zijn.

Een oosterse inzegening

Oosterse inzegening

Een man die regelmatig muziekles komt geven had al lang gevraagd zijn huis, op enkele honderden meters van ons klooster, te komen inzegenen. Zondagavond trokken we er met 7 naartoe. Hij had een huis in Damascus en hier en beide zijn  door terroristen vernield. Dit heeft hij zelf terug opgetrokken. Hij studeerde muziek in Egypte, Jordanië en was met zijn broer in Rusland. Zelf kan hij 17 instrumenten bespelen en was de directeur van het groot orkest in Damascus. Zijn  broer was de beste violist van het M.O. en werd eens in Moskou door applaus tot 9 maal toe terug op het podium geroepen. En zo werden we nu door hem en zijn vrouw bijzonder hartelijk ontvangen. De slaapkamer met een bed rechts en links tegen de muur, dient ook voor living en eetkamer, zodat ze maar één ruimte moeten verwarmen. We hielden een plechtige dienst met Evangelie, voorbeden, gebeden en inzegening. Dan drongen zij er op aan dat we zouden blijven eten en hij haalde zelfs een fles goede oude wijn boven. Ondertussen bleef zijn  vrouw, die uit Ras Baalbek (Libanon) komt, vertellen over haar verering van O.L. Vrouw. Tijdens de oorlog in Libanon, zagen alle dorpelingen op een avond O.L. Vrouw met uitgespreide armen aan de hemel. Hun dorp is ook gespaard gebleven. Van de enkele instrumenten die de man nog heeft kunnen redden, nam hij een fluit en begon te spelen. Hij zei dat het de oudste fluit is, die oorspronkelijk door de herders gebruikt werd. Wat een heerlijke avond van oosterse gastvrijheid.

Een unaniem internationaal georganiseerde misdaad

Syrië is het slachtoffer van een nooit eerder gezien wereldcomplot, dat al lang is voorbereid. Syrië, het hart van het M.O., moet onderworpen worden aan de Angelsaksische overheersing. Olie, gas, grondstoffen mogen niet voor het volk dienen maar voor de wereldheersers. Midden vorige eeuw heeft de CIA al tweemaal een staatsgreep gepleegd tegen Syrië om een marionet aan te stellen die de ‘Amerikaanse’ pijplijn van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse zee moest brengen. Beide mislukten. In  het begin van de jaren tachtig stuurde Amerika de moslimbroeders, specialisten van chaos naar Syrië. Een samenleving die in grote harmonie leefde, zoals ook wij die nog gekend hebben voor de oorlog, werd plots opgeschrikt door grote aanslagen.

In Aleppo werd een rekrutenschool overvallen en alle 80 alawieten werden op staande voet onthoofd. Vervolgens was er een moordaanslag op de president Hafez met twee bommen. De ene doodde zijn lijfwacht, de andere schopte hij zelf terug aan afzender. Voor Hafez was het genoeg. Hij liet heel het nest van de moslimbroeders, samen met alle officieren van de  buitenlandse geheime diensten uitroeien. De mensen waren blij dat de rust weergekeerd was. In 2003 nodigt de Amerikaanse generaal Colin Powel zich uit in Damascus, nadat hij voor het wereldforum “bewezen” had dat Irak massavernietigingswapens had. Van de honderdduizenden doden in Irak en de half miljoen van honger gestorven kinderen heeft hij nooit enige last gehad. Hij heeft er zich van af gemaakt door ter loops eens te laten vallen dat zijn diensten hem slecht hadden ingelicht.

De bisschop en een groep parochianen van Yabroud op bezoek

Nu komt hij de jonge Syrische president Bachar al Assad zeggen met wie hij bondgenoot mag zijn en met wie niet, zo niet zullen de gevolgen  heel erg zijn. In 2009 krijgt dezelfde president de belofte dat het goud zal regenen als hij de ‘Amerikaanse’ pijplijn aanlegt. Toen begonnen de onmiddellijke voorbereidingen van een oorlog tegen Syrië. De eerste optie was een militaire inval. Rusland had echter zijn les geleerd nadat het zich onthouden had in de VN Veiligheidsraad met betrekking tot Libië. Libië werd deskundig vernietigd door het Angelsaksisch imperium. Rusland en China zouden voortaan hun veto stellen tegen dergelijke vernietigende militaire invallen. Daarop werden de volgende jaren honderdduizenden terroristen uit de hele wereld deskundig gerekruteerd, super bewapend en betaald. Het waren de beste specialisten in martelen, onthoofden en vernielen. Iedereen met deze kwaliteiten kon plots zonder de minste moeilijkheid zo in Syrië geraken. En het aantal koppensnellers, maniakken van geweld en chaos bleef maar groeien met de unanieme steun van geheime diensten van westerse landen. En ze deden het  uitstekend. Ruim 400.000 doden (waarvan de helft soldaten en politiediensten), anderhalf miljoen gewonden en gehandicapten, 13 miljoen vluchtelingen binnen en buiten, een infrastructuur die vernietigd is, de meeste scholen en ziekenhuizen verwoest en blijvende aanslagen tot nu toe op de elektriciteits-, gas- en olievoorzieningen alsook op de voedselbevoorrading. Eind 2015 was het leger en heel het land uitgeput. Poetin zei: ik ga op vraag van de wettige regering van Damascus het volk helpen. Een week later was een erg kleine legerafdeling uiterst efficiënt samen met het Syrische leger aan de opruiming van de terroristen begonnen. Unaniem protest van de “internationale gemeenschap”! De CIA had voor het begin van de oorlog een bijzonder duidelijk beeld van een Syrische president wereldwijd verspreid.

Een gemoedelijke huisvader en oogarts in Londen, die omwille van de dood (moord!?) van zijn broer president moest worden en door niemand gekend was, werd plots wereldberoemd. Ieder kind “wist” wat die man gans de dag deed: mensen wurgen tot de dood, ophangen en vergassen in gevangenissen, bomvaten op zijn  volk gooien en zijn volk met gifgas vernietigen… De wereldclub van heersers, de grote apostelen van de democratie, ze riepen allen eensgezind om steun voor die brave “gematigde” koppensnellers omdat ze “onze” vrijheid en democratie zouden brengen! Ondertussen zijn Syrië en Rusland het laatste restant van de hel in Idlib aan het opruimen. En zoals iedere bevrijding in het verleden, gaat ook deze gepaard met een nooit eerder geziene leugencampagne. De Witte Helmen proberen nog krampachtig hun laatste chemische aanval voor te bereiden om daarvan de schuld aan Syrië te geven. Turkije en de VS zitten nu helemaal op dezelfde lijn, om Syrië te verwoesten.

Dag en nacht geeft de Atlantische pers valse beelden over de zogenaamde “misdaden” van het Syrische en Russische leger. Ook Turkije en Israël werken nauw samen om de terroristen te helpen. Iedere samenkomst en elk plan vanuit de “internationale gemeenschap” voor vrede en heropbouw van Syrië is bedoeld om een nieuwe oorlog tegen volk en land te lanceren. Iedere mogelijkheid om het land mee op te bouwen wordt geboycot met nieuwe sancties, nieuwe aanslagen op de stroomvoorziening, het beletten van een terugkeer van de vluchtelingen… De Atlantische pers blijft dag en nacht het beeld verspreiden van een gruwelijke president en een verschrikkelijk leger in ”getuigenissen”, artikels, video’s, rapporten om eigen crimineel gedrag ongestraft te kunnen verder  zetten. Toch zullen binnen kort ook in Idlib de mensen dansen op straat om de grote offers die het Syrische en Russische leger brachten voor hun vrijheid. Ze hebben na de bevrijding van Ma’arat Al-Nu’man gisteren morgen ook het erg strategische Saraqib bevrijd, waar de twee autosnelwegen (Aleppo – Damascus; Aleppo – Hassake) samen komen. Er sneuvelen helaas vele Syrische soldaten. Talrijke tunnels met ondergronds hoofdkwartier en ruime wapenopslagen worden ontdekt.

Is er ooit een tijd geweest dat  een verborgen wereldelite er in geslaagd is zovele politici, intellectuelen en journalisten om te vormen tot gedrogeerde zombies, die ijverig meehelpen  een onschuldig volk uitmoorden en een prachtig land vernietigen en zichzelf prijzen om hun edelmoedige humanitaire inzet? Wat heeft het Syrische volk de “internationale gemeenschap” aangedaan om zo gemarteld te worden?

Merkwaardig

Waarom hebben Syriërs het zo koud in deze winter? Onze poco journalisten kennen direct het antwoord: deze dictatuur wil het  volk onder de knoet houden. Om dit te verspreiden worden ze ook betaald. Met een nuchtere blik krijgen we evenwel een ander beeld. Voordat de internationale gemeenschap hier met hun  zogenaamde “vrienden van Syrië” neerstreken, produceerde het land 350.000 barrel olie per dag, nu nog 24.000 terwijl er 100.000 nodig zijn. Bovendien werden op 21 december 2019 drie olie- en gasinstallaties in de provincie Homs door drones heel erg beschadigd. Op 28 januari 2020 werden onder-water-oliepijpleidingen door zware  explosieven beschadigd. Ook dat is voor onze poco-journalist VRT een bewijs dat het de regering is die het doet, want zijn brave rebellen “kunnen alleen  maar wat prutsen aan de keukentafel”! Dat misschien de grote mogendheden hun lieve rebellen hebben geholpen om deze gesofistikeerde aanslag te plegen, komt bij hem natuurlijk niet op. En ook niet dat de “internationale gemeenschap” al jaren alles doet om Syrië te vernietigen en nu de heropbouw te verhinderen. En nu dinsdagmorgen waren er weer aanslagen in Homs tegen twee gasstations, een fabriek en een raffinaderij. Het gaat om een unaniem, internationaal georganiseerde misdaad tegen een land waartegen officieel niet eens een oorlog verklaard werd. Daarom kunnen ze openlijk blijven zeggen dat ze Syrië humanitair komen helpen. De VS doen het o.a. door de rijkste oliebonnen te “beschermen”!? Journalisten, roeptoeters van  de oorlogspropaganda, mede dank zij jullie hypocrisie lijden wij kou, maar we zullen volhouden en Syrië zal uiteindelijk alle terroristen overwinnen.

Humanitaire hulp in Syrië.

De eieren worden opgehaald

Herinner je  de discussies en patstelling in de VN herinneren bij de stemming over noodhulp aan Syrië.  Rusland en China lieten niet langer met zich sollen.   In onderstaand artikel vind je de visie van de anti-Assad brigade.   Te veel, te omvangrijk om te vertalen.  De meeste lezers hebben geen flauw benul waarover het gaat.  Het heeft de verdienste dat je duidelijk gemaakt wordt – voor wie tussen de lijnen wil lezen – in hoever de hulp gemanipuleerd werd naar de zgn. “rebellen” regio’s via Turkije.  Al was de bedoeling net het tegenovergestelde.  Vooral duidelijk is de kaart met de grensovergangen en de hoeveelheid hulpgoederen die via deze passages gebracht werd.  Let op de locaties en de tonnages.  En hoeveel personeel hiervoor ingezet wordt.  Waarbij wij ons  dan de vraag stellen hoeveel er in Turkije “van de camion” valt eer het Idlib, waar de “rebellen” de verdeling in handen krijgen, bereikt. Kortom:  wat al meerdere keren gebleken is: het was en is niet de bedoeling dat er noodhulp op het grondgebied van de Syrische regering blijft hangen, toch niet voor het grootste gedeelte.  Slechts een alibi-hoeveelheid.  De rest: duidelijk voor de “rebellen”.  En als we even mogen vragen: hoeveel wapens worden er bij het transport door Turkije  tussen de noodhulpgoederen verstopt?  Of gewoon overgeladen in een lege camion?  https://english.enabbaladi.net/archives/2020/01/un-aid-to-syria-new-victim-of-international-bargains/. Er is geen enkele recht om een land binnen  te vallen zonder toestemming van deze soevereine staat  om zonder enige controle “goederen” te komen leveren. De zogenaamde “hulp aan een lijdende bevolking” wordt misbruikt om de soevereiniteit te breken, de terroristen te helpen  en het volk nog meer te doen lijden.

Op 27 januari werd de 75e verjaardag herdacht van de  bevrijding van Auschwitz door de Russen. Decennia lang werd Pius XII en de katholieke Kerk verguisd als “de paus van Hitler” die lekker zweeg en niets deed terwijl miljoenen joden werden uitgeroeid.  Het is een ”zwarte legende” die twintig jaar na de oorlog ingevoerd werd met een toneelstuk in Duitsland. Alle frustraties werden handig gemanipuleerd en gericht op de Kerk en de paus. En meteen ‘wist’ iedereen wat een verschrikkelijke paus en Kerk dat waren. Het was de zoveelste gelegenheid om paus en Kerk eens flink door het slijk te halen. Ook joden deden ijverig mee. Nochtans heeft Pius XII ongeveer 947.000 joden gered en kreeg deze paus na de oorlog nagenoeg van alle joodse leiders de grootste felicitaties en dankbetuigingen. De opperrabbijn van Rome werd katholiek en hij wilde uitdrukkelijk met de voornaam van de paus, Eugenio, gedoopt worden. De historicus Michael Hesemann vindt dat het nu genoeg is (“Le Pape et l’Holocauste”) en wil dat de waarheid door de VN erkend wordt. Gary Krupp, die tijdens de oorlog een joods kind was en katholiek werd is medestichter van “Fondation Pave the Way” om de laster op te ruimen. Hij stelt uitdrukkelijk dat “de Hl. Stoel en Pius XII meer gedaan hebben voor de redding van het joodse volk dan alle burgerlijke en religieuze leiders van heel de wereld samen”. Paus Franciscus heeft beslist dat vanaf 2 maart 2020 de archieven van het Vaticaan voor de periode van 1939-1958 open gesteld zullen  worden. Er is dan geen enkele reden meer om de “zwarte legende” te blijven verspreiden. Monsterleugens blijven helaas soms heel lang leven. 

En dit nog


Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel"
XV/5 
Vrijdag  31 januari 2020
Flitsen

Syrische familiegeest

Yakub met zijn rapport

Zondagnamiddag komt Yakub fier thuis uit de school met een goed rapport. Voor een deel van de vakken kreeg hij uitstekend en voor de anderen zeer goed. En de commentaar van de leerkracht was in verhouding. Voilà, dat is nu  de extreme geweldenaar van 3 jaar geleden die omwille van zijn jaren straatleven niet kon lezen of schrijven (er is nog meer dan genoeg krachtpatserij van overgebleven!) En zo zijn er hier misschien nog duizenden kinderen over heel Syrië verspreid. Er scheen die zondag een heerlijke zon bij stevig vriesweer. Een gelegenheid om nogmaals met de fraters een wandeling naar het Anti Libanongebergte te maken. In de sneeuw viel het mee. Waar de zon de sneeuw had doen smelten zakten we in de bruine modder weg. Het nodige was voorzien om een vuurtje te maken en thee te drinken. Dan trokken we weer terug om langs de grote weg op min of meer propere wijze thuis te geraken.

De sneeuw bij Qara

We waren juist op de weg toen er een motor aankwam. De man stopte. Hij had zijn  hoofd helemaal in een warme tulband gewikkeld en maakte zijn mond vrij om te spreken. Uit zijn zak haalde hij twee bruine bolletjes en gaf me er eentje. Hij legde uit dat het een soort eetbare paddenstoelen is en als er gedurende een drietal weken nog regen of sneeuwt valt, zo zei hij, zul je hiervan een overvloed kunnen oogsten. Hij stapte met ons enkele passen van de weg, wees een plek aan met groene stipjes en met een stokje in de grond haalde hij er eentje naar boven om te tonen dat het allemaal paddenstoelen worden. Hij had er zelf plezier in en wij keken vol bewondering toe. Met een glimlach sprong hij weer op zijn motor. Hij wenste ons de vrede en wij wensten hem Gods zegen.  We hadden maar enkele passen gezet of een bestelwagen stopte en de chauffeur bood aan om ons mee te nemen naar Qâra. Neen, wij moesten maar tot aan het klooster geraken. Hij was toch blij dat wij op zijn  lege wagen sprongen en meereden tot aan de poort van het klooster. Ziedaar moslims die we nooit eerder ontmoet hebben en die ons beschouwen als leden van de Syrische familie. Zo was het voor de oorlog overal.

Een oeroude onuitroeibare wijsheid

Nagenoeg alle mensen en alle volken van alle tijden hebben diep in hun bewustzijn het besef bewaard dat de mens zichzelf niet gemaakt heeft, maar dat hij op een of andere wijze een gave Gods is en dat daarom zijn leven heilig en onaantastbaar is. In ieder geval wist men dat het menselijk leven oneindig waardevoller is dan materieel bezit zoals een auto of een huis, wat men helemaal naar eigen verlangen kan behandelen en inrichten. In naam van de Griekse arts Hippocrates, uit de vijfde eeuw vóór onze tijdrekening,  “de vader van de westerse geneeskunde”, werd deze menselijke wijsheid aldus uitgedrukt in de beroemde “eed van Hippocrates”: “Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt, zelfs een aanwijzing  in die richting zal ik niet verstrekken”. Als heiden beschouwde hij het leven als een geschenk van  boven, van de goden, met name van Apollo. Jezus Christus heeft twee millennia geleden deze oer menselijke wijsheid in het volle licht te stellen. Hij maakte ons bekend wie de ware God en Schepper is van alle mensen en de  Vader vol liefde. Dit oeroude besef van de onaantastbaarheid van het menselijk leven werd alle eeuwen door onverkort bewaard en geëerbiedigd tot heil van de mensen zelf. In dit kader heeft de mens al zijn mogelijkheden kunnen ontwikkelen, “tot eer van God” en tot geluk van de mensen. De eed van Hippocrates werd ook door de artsen als een erecode nageleefd, tot aan onze  tijd.

350 Voedselpakketten

De dikke mist van de “Verlichting”

Sinds de eeuw van de “Verlichting” werd  de heiligheid van het menselijk leven massaal verworpen. De mens werd steeds meer beschouwd en behandeld als ordinaire materiele bouwstof, die onbeperkt kan en moet gemanipuleerd (“verbeterd”!) worden volgens menselijke mogelijkheden en grillen. Hiermee is  een duisternis ingetreden en een verwerping van de waardigheid van de mens (1). De werkelijkheid van de mens als schepsel Gods werd vervangen door de illusie dat hij slechts een maaksel is van zichzelf, van zijn eigen wetenschap en techniek. Succesvol werd deze illusie verbonden met de verheerlijking van een “zelfbeschikkingsrecht, dat radicaal tegengesteld is aan de werkelijkheid van het menselijk bestaan. Wie kan dit nu nog blijven volhouden? Niemand heeft ooit ook maar de allerminste zelfbeschikking gehad over het allerbelangrijkste van zijn eigen leven:  plaats, tijd, omstandigheden van zijn ontstaan of van zijn lichamelijke of geestelijke kwaliteiten. Hierover kan men kwaad of zelfs razend worden, maar het verandert niets aan de werkelijkheid. Integendeel deze verontwaardiging kan de mens nog tot waanzin leiden. Een meer rationele en natuurlijke houding, geheel in de lijn van de diep menselijke wijsheid, bestaat er in deze werkelijkheid gewoon te aanvaarden: “Ik dank U om het wonder van mijn  leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14). Daarmee kan de mens pas zijn  vele mogelijkheden tot volle bloei laten komen tot heil van zichzelf en van de anderen.

De “Verlichting” deed langs de vrijmetselarij haar werk en aan de eed van Hippocrates werd de doodsteek toegebracht. De mens als lichamelijk en geestelijk wezen met de grootheid van een uniek bewustzijn en geweten, werd een ordinair ding, een materieel voorwerp. De basis van het medisch handelen ligt nu in de persoonlijke verlangens, de “consensus” van mensen en de koude technische mogelijkheden van de wetenschap. Geen moraal, geen geweten, geen goed of kwaad, geen God worden meer  erkend. Dat deze houding grondig de waardigheid en het geluk van de mens aantast, heeft men niet in het oog. In de huidige discussies over de euthanasie gaat het dan ook vooral over de juiste bepalingen van de Wet, die zonder erkenning van de diepste werkelijkheid, vanuit menselijke grillen kan gemanipuleerd worden. Het enige probleem is nu op tijd het aantal neuzen tellen om te zien of er een meerderheid is en een consensus om deze menselijke artificiële constructie van wet dan op te leggen. En natuurlijk gaat het hierbij ook over de bescherming van de artsen, opdat ze deze wet zouden uitvoeren. Er wordt evenwel met geen woord gerept over de kern  van de zaak: de echte waardigheid en het eigenlijk geluk van de mens zelf, die gedood wordt. Hierbij wordt meestal vergeten dat lijden en sterven bij het leven horen en dus volkomen “menselijk” zijn. Het lijden kan groot zijn en het is aan ons om elkaar te helpen het lijden te verzachten of weg te nemen. De dood kunnen we evenwel niet wegnemen. We kunnen een ziekte overwinnen en de dood uitstellen. Angst voor de dood kan evenwel niet beschouwd worden als “ondraaglijk lijden” en er is geen enkele rechtvaardiging om hierbij een dodelijke spuit te geven. Integendeel, deze mens moet met alle huidige middelen geholpen worden om zijn dood menswaardig te doorleven, in vrede met zijn omgeving, met zichzelf en met zijn diepste overtuiging. De dodelijke spuit zelf is mensonwaardig.  Volgens getuigenissen kan het bovendien gebeuren dat de patiënt het uitschreeuwt van de pijn bij de fatale spuit, waarbij ook de familie met de herinnering aan een mensonwaardige ervaring achter blijft. 

Merkwaardigheden

March for Life,  Washington 2020, 24 januari. President Donald Trump is de eerste president die ooit aanwezig was. Hij sprak  de tienduizenden deelnemers toe: ieder kind, geboren of ongeboren is een kostbaar geschenk van God, geschapen naar Gods beeld. Ieder mensenleven is heilig. Hij verwelkomt een hele reeks politici, congresleden en senatoren.  Hij bevestigt zijn standpunt ‘’pro family’ en ‘pro life’ en zijn wil om alle pro abortus steun te stoppen, financieel én met de benoeming van rechters. Dit is inderdaad een radicale breuk met de satanische plannen van de nu heersende wereldpolitiek. Ziehier zijn toespraak: https://www.lifesitenews.com/news/full-text-trumps-2020-march-for-life-speech. Ondertussen is de vice president Mike Pence op bezoek bij paus Franciscus en werd geïnterviewd door EWTN. Hij sprak in dezelfde zin over de heiligheid van ieder menselijk leven. We beleven werkelijk een keerpunt waarbij abortus en euthanasie officieel erkend worden voor wat ze zijn, mensonwaardige moord. En steeds meer jongeren worden zich hiervan bewust. Inmiddels is  22 januari vastgesteld als “de dag van de heiligheid van het menselijk leven”. Op die dag  werd namelijk in Amerika in 1973 de abortus mogelijk na het proces “Roe versus Wade”. Hiermee is eindelijk het einde van de officiële abortuswet in zicht. (Minder aangenaam is uiteraard dat de VS in hun geest van “exceptionalisme” nog steeds menen de hele wereld ”hun” democratie te moeten opleggen met miljoenen doden en verwoestingen van tientallen landen. We hopen en bidden dat ze eens  beseffen dat ook het leven van deze onschuldige slachtoffers heilig is). Luister naar het getuigenis van Mike Pence, geheel in de lijn van de toespraak van Donald Trump : https://www.youtube.com/watch?v=OoHAu7gVwOE&feature=youtu.be.

Zeer onrustwekkend. Vier leden van S.O.S. Chrétiens d’Orient reden maandag in de late namiddag in Bagdad (Irak) naar een vergadering om concrete regelingen te treffen. Ze zijn niet toegekomen. Van de vier, de chauffeur en de auto is geen spoor gevonden. Ze zijn  geen gewone vrijwilligers maar verantwoordelijken, die goed thuis zijn in de geplogenheden van het land. Deze organisatie heeft op vijf jaar tijd schitterend werk gedaan, ongeveer 1500 vrijwilligers gestuurd en helpt nu christelijke gemeenschappen in Syrië, Irak, Libanon, Egypte. Een van de  verdwenen verantwoordelijken is een goede bekende voor ons. Wij zijn een noveengebed gestart voor hen met het bidden ’s avonds van de “paraclisis” (letterlijk “smeekbede”, klein officie tot O.L.Vrouw). Uiteraard werd deze hulporganisatie niet gesteund en zelfs tegengewerkt door allen die de verdere vernietiging van het M.O. en Syrië nastreven.. Ook vanuit kerkelijke middens was er soms tegenwerking, geheel onterecht. Hen werd o.m. verweten dat ze jongeren in gevaar brachten terwijl ze in deze meer dan 5 jaar geen enkel noemenswaardig ongeval gehad hebben. Deze verdwijning zou een fatale aanslag kunnen zijn op deze hoogst verdienstelijke organisatie. Gelieve mee te bidden dat ze veilig mogen teruggevonden worden.

Gruwelen herdenken, ja, maar niet om zelf ongestraft gruwelen te blijven begaan. 75 jaar geleden werd het uitroeiingskamp  Auschwitz-Birkenau bevrijd door Rusland, dat toen veel grotere offers heeft gebracht voor de bevrijding van Europa dan gelijk welk ander land. Onze media besteden  al weken lang aan deze holocaust uitvoerige aandacht. Het is goed en noodzakelijk de gruwelen van het verleden te herdenken. Helaas is de joodse holocaust al decennia lang een cultus van propaganda alsof het de eerste, enige en grootste holocaust zou zijn. Dat is het niet. Ieder jaar worden wereldwijd onschuldige ongeboren kinderen gruwelijk vermoord, bijna tienmaal meer dan het aantal joden dat in heel de oorlog omkwam. De abortus-holocaust is immens groter dan welke holocaust ooit. Bovendien heeft Israël, mede dank zij deze cultus, een onaanvaardbare straffeloosheid weten te verwerven, wat een ten hemel  schreiend onrecht is. Sinds 19 jaar (29 september 2000 – 11 december 2019) hebben Palestijnse autoriteiten 678 klachten neergelegd bij de Veiligheidsraad van de VN voor onwettige agressie vanwege Israël. Geen enkele hiervan werd aanvaard. Israël is het enige land dat zoiets ongestraft kan blijven doen, ook tegenover andere volken. En het Palestijnse volk is een volk dat door de Veiligheidsraad van de VN niet wordt beschermd

.

Inde sneeuw v.l.n.r. Mark, broeder Jean, Theofan en Yacub

En dit nog

https://larouchepac.com/20200129/update-impeachment-trumps-middle-east-peace-plan


Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel"
XV/4
Vrijdag 24 januari 2020
Flitsen

If you can please donate here for the monastery and the people of Syria who are in deep economic trouble:

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

Sneeuwpret en -zorgen

Dinsdagmorgen was het terrein bedekt met een flinke laag sneeuw. Sneeuw betekent hier geen school. De kinderen zijn druk bezig met het maken van een sneeuwman. Door de lange  stroomonderbreking is het koud en bovendien beginnen de kraantjes minder en minder water te geven totdat er niets meer uit komt. Er is echter ergens in de gebouwen altijd wel  een kraantje dat nog water geeft. De volgende nacht zakt het kwik tot min drie en daarna tot min 9. We verwachten bovendien dat het nog veel kouder zal worden. Gelukkig is er de volgende morgen een stralende zon, zij het met flink vriesweer.  Er zijn mensen die heel wat meer te lijden hebben in deze winter. We bidden er voor en trachten hen te helpen.

Kinderen en de sneeuw

Grote bezorgdheid

Deze week kwam een 20 jarige student uit Homs enkele dagen meeleven. Zij zitten soms twee dagen zonder elektriciteit. Hier is het 4 uur (of meer) stroomonderbreking en dan 2 uur (of minder) elektriciteit. Hij vertelde ook dat de Syrische Lire sinds de oorlog als 20 x gezakt is, wat het leven telkens duurder maakt. En voor jongeren zoals hij is het niet gemakkelijk om te beslissen wat ze best doen. Ze mogen hun studies afwerken maar daarna moeten ze naar het leger, als de oorlog nog voortduurt. En dit is het land waar eten, kleding, woning, energie, ontwikkeling, verzorging in overvloed ter beschikking was, voordat de buitenlandse mogendheden  dood en vernieling brachten. De VS verkondigen luid dat zij een “macht ten goede” zijn maar stelen wel de voornaamste energiebronnen om ons nog meer in de ellende te storten. En wanneer hier bisschoppen en christenen worden gemarteld en gedood, staat Pax Christi Vlaanderen met de steun van onze bisschoppen, te applaudisseren (zie onder “En dit nog”).

Mistig weer en sneeuw  dinsdagmorgen

Waarden Worden Waanzin (II)

Midden in de meeste dorpen van ons land prijkt nog een kerktoren en  er zijn nog kapellen, Calvarie- en Mariabeelden. We hebben vervolgens nog instellingen met een christelijke naam, zoals St. Elisabeth ziekenhuis, St. Lutgardis school, St. Vincentius- of St. Martinusvereniging en  andere. Deze namen zijn evenwel zeer snel aan het verdwijnen en de “k” van katholiek wordt steeds meer geschrapt. Al blijft er voorlopig nog een bepaald uiterlijk christelijk kader over, de oorspronkelijke christelijke en kerkelijke bezieling is al lang verdwenen. Bovendien kunnen evangelische woorden  nu dragers zijn van totaal tegengestelde waarden of zelfs van de grootste onzin. De grofste leugens worden officieel en wereldwijd als waarheid verkondigd en waarheid wordt als leugen gebrandmerkt. Perversiteiten worden als goed gehuldigd en het goede wordt als kwaad afgewezen. Bejubelde waarden vertegenwoordigen soms pure waanzin. Onze westerse beschaving is nu  een vrijmetselaars bolwerk van  “verlichte” leiders. Vermoedelijk is een kleine groep  zich hiervan bewust en wil zich met alle middelen inzetten om het kostbare van het verleden te behouden  of te heroveren om de mensen hun geluk terug te geven. Een grotere groep evenwel wil fanatiek alle banden met het verleden breken  en met de huidige wetenschap en techniek een transhumanisme en een super/über-humane samenleving realiseren. Zij bepalen het maatschappelijk correcte denken en handelen. De wellicht grootste groep echter laat deze grondige omvorming lijdzaam gebeuren. Zij volgen eerder onverschillig de openbare opinie. Met ons schrijven willen we de eerste groep aanmoedigen en sommigen van de derde groep wakker schudden.

Waarden Worden Waanzin (II)

De weg naar Qara (links de kloostermuur)

Midden in de meeste dorpen van ons land prijkt nog een kerktoren en  er zijn nog kapellen, Calvarie- en Mariabeelden. We hebben vervolgens nog instellingen met een christelijke naam, zoals St. Elisabeth ziekenhuis, St. Lutgardis school, St. Vincentius- of St. Martinusvereniging en  andere. Deze namen zijn evenwel zeer snel aan het verdwijnen en de “k” van katholiek wordt steeds meer geschrapt. Al blijft er voorlopig nog een bepaald uiterlijk christelijk kader over, de oorspronkelijke christelijke en kerkelijke bezieling is al lang verdwenen. Bovendien kunnen evangelische woorden  nu dragers zijn van totaal tegengestelde waarden of zelfs van de grootste onzin. De grofste leugens worden officieel en wereldwijd als waarheid verkondigd en waarheid wordt als leugen gebrandmerkt. Perversiteiten worden als goed gehuldigd en het goede wordt als kwaad afgewezen. Bejubelde waarden vertegenwoordigen soms pure waanzin. Onze westerse beschaving is nu  een vrijmetselaars bolwerk van  “verlichte” leiders. Vermoedelijk is een kleine groep  zich hiervan bewust en wil zich met alle middelen inzetten om het kostbare van het verleden te behouden  of te heroveren om de mensen hun geluk terug te geven. Een grotere groep evenwel wil fanatiek alle banden met het verleden breken  en met de huidige wetenschap en techniek een transhumanisme en een super/über-humane samenleving realiseren. Zij bepalen het maatschappelijk correcte denken en handelen. De wellicht grootste groep echter laat deze grondige omvorming lijdzaam gebeuren. Zij volgen eerder onverschillig de openbare opinie. Met ons schrijven willen we de eerste groep aanmoedigen en sommigen van de derde groep wakker schudden.

De volgende dagen weer zon

De Middeleeuwen vol licht en de “Verlichting” vol duisternis.

In  deze omvorming speelt de geschiedenisvervalsing een grote rol. De misvatting dat de middeleeuwen overwegend een “duistere” periode zouden geweest zijn en dat de 18e eeuw de grote Verlichting bracht, is nog breed verspreid. De samenleving zou eindelijk bevrijd zijn van een obscuur geloof en bijgeloof en de weg geopend hebben voor een meer menswaardige vooruitgang op grond van de menselijke rede, de wetenschap, de techniek, de onbeperkte vooruitgang. Deze gedachte wordt door historici steeds meer grondig  ontmaskerd. De kritiek van 16e -eeuwse protestantse theologen op de Kerk werd in 18e eeuw door de denkers van de Verlichting hernomen. Op hun beurt namen in de  19e eeuw de rationalisten en theoretici van de  Franse Revolutie deze kritiek over. Zij wilden de Kerk aanklagen omdat ze zogenaamd meeheulde met het “oude régime”. In de 20e eeuw zijn het de materialisten,  marxisten, evolutionisten en seksuele “bevrijders” die met argumenten uit het verleden de Kerk aanvallen. Uiteindelijk begon dit al in de 2e eeuw met de Romeinse filosoof Celsus die rond 178 een “Uiteenzetting over de waarheid” (Alèthès logos) schreef, met een aanval op de christenen omdat ze het joodse messianisme vervalst zouden hebben, met een rechtstreekse aanval op het christelijk geloof en de moraal en een lofrede op het heidendom. Origenes (+ 253/5) heeft een nauwkeurige weerlegging geschreven (1). Pittig détail. De fanatieke Celsus  kon niet doen wat vele huidige bijbelgeleerden nu met veel omhaal klaar krijgen, nl. de wonderen van Jezus ontkennen. Er leefden in zijn tijd nog te veel getuigen of afstammelingen van getuigen! In bovengenoemde studies wordt tevens de “verlichting” met als hoogtepunt of liever dieptepunt de Franse Revolutie, flink in zijn werkelijke betekenis geplaatst. De “verlichting” heeft niet alleen in die tijd een grote duisternis en chaos gebracht maar er ook voor gezorgd, dat onze oorsprong ontnomen werd,  ons een nieuwe moraal werd opgedrongen en dat wij tot ontwortelde wezens gereduceerd werden (2).

Totale afbraak vanuit een geest van de vrijmetselarij

In de reeds twee eeuwen durende strijd tegen de christelijke antropologie is een beslissende invloed uitgegaan van markies de Concordet, Marie Jean Antoine de Caritat (1743-1794), een Frans filosoof, wiskundige, ”encyclopedist”, politicus,  helemaal in de geest van de “verlichting”. Hij pleit voor de vooruitgang van de menselijke geest. Hij meent dat de mens oneindig kan en moet verbeterd worden. Charles Darwin zal hierbij aansluiten met zijn visie op de ontwikkeling van de mens. De Duits zoöloog Ernst Haeckel maakte het werk van Charles Darwin bekend en was een radicale eugenist (eugenisme als rasverbetering). Hij pleitte voor zelfdoding en euthanasie.  Volgens de extrapolatie van de evolutietheorie komt uit de materie het leven voort en uit het leven het menselijk bewustzijn, al kan hiervoor niet het minste bewijs gegeven worden, integendeel. Jacques Monod, Nobelprijs geneeskunde 1965 gaat nog verder en beweert dat de overgang bij “toeval” gebeurt. Hoera, wij zijn hier louter toevallig of is het eerder per vergissing!?Op dit ogenblik is er  in Frankrijk beroering rond het PMA wetsvoorstel, ingediend door de vrijmetselaar Jean-Louis Touraine (Procréation Médicalement Assistée). Het is maar één schakel van een lange keten. Gestreefd wordt naar een radicale scheiding van seksualiteit en voortplanting, het onbeperkt bewaren, invriezen en gebruiken van menselijke embryo’s, eugenetica door prenataal onderzoek, genetische manipulatie zonder beperking, alle mogelijkheden voor transgender en het vervagen van de  grens tussen mens en dier. Het huwelijk breken en kunstmatig “perfecte” kinderen produceren zonder vader, zonder moeder met alle verlangde eigenschappen, dat is het doel. Het is een streven naar een onbeperkte beheersing van de seksualiteit, vervolgens van de voortplanting en tenslotte van het leven. Een radicaal eugenisme werd in Frankrijk ingevoerd in 1862 door Clemence Royer die de vrijmetselaars obediëntie van Droit humain stichtte. Herbert Spencer zag in 1864 de  wet van de sterksten als een ideaal, waardoor de besten kunnen overleven. Charles Richet, Nobelprijs geneeskunde  1913, vindt het een opdracht de “minderwaardige rassen” uit te roeien. De Britse geneticus J.B.S. Haldane wilde in 1926 al een “kunstmatige baarmoeder”, wat we tot heden nog niet hebben. In 1946 stelde Hermann Muller voor een spermabank op te richten. Bij dit alles wordt de mens als bouwstof beschouwd waarmee onbeperkt kan en moet geëxperimenteerd worden “ter verbetering van  de mensheid”.  Aldous Huxley, de schrijver van “Brave New World” (1932) leefde te midden van uitgesproken eugentici en evolutionisten met hun ideeën over het spectaculair “verbeteren” van de wereld en de mens. De verschrikkelijke wereld die  hij in zijn beroemd boek beschrijft is niets anders dan wat hij dagelijks hoorde o.a. van zijn grootvader Thomas en broer Julian (bioloog) en anderen. Met de ontdekking in 1953 van het DNA (Deoxyribonucleir acid) als belangrijkste chemische drager van erfelijke eigenschappen worden weer geheel nieuwe manipulaties mogelijk. Al deze fanatieke wereld- en mensverbeteraars  verafschuwen in navolging van Fr. Nietzsche (+ 1900) het christelijk geloof als een godsdienst van zwakkelingen omdat het liefde predikt voor de zwaksten. Tenslotte zijn het eugenisme, de contraceptie en de seksuele revolutie de grote overwinningen van het transhumanisme (4). Voor Pierre Simon (+ 2008), Frans grootmeester van de loge en pionier van de “seksuele en reproductieve rechten” was de contraceptie de hefboom, waarmee al het andere ontwricht kon worden.

Steeds meer naar een samenleving van slaven?

Onze westerse beschaving wordt algemeen nog als de beste beschouwd met steeds  nieuwe en duizelingwekkende mogelijkheden in het vooruitzicht. Toch worden de burgers dank zij de groeiende macht en organisatie van onze parlementaire democratie steeds meer onvrij en ook steeds meer ongelukkig. David Engels geeft ons hierbij bijzonder  goede inzichten en stelt concrete acties voor (5). Hij pleit voor een radicale heropbouw van Europa vanuit zijn authentieke christelijke wortels. 

Bijna een eeuw geleden waarschuwde Hilaire Belloc ons al dat we steeds meer afzakken naar een slavenbestaan. Deze Fransman  werd een genaturaliseerde Brit. Hij is een van de meest vruchtbare Engelse, katholieke schrijvers, bevriend met Chesterton. In 1929 schreef hij “The Servile State”. Deze tekst werd inmiddels vertaald door  Ferre Clabau en kreeg een duiding in een uitvoerig nawoord van Brecht Arnaert. Binnen kort zal de Blauwe Tijger dit boek in Nederlandse vertaling uitgegeven. Schrijver betoogt dat we steeds meer slaven worden in een staat die geregeerd wordt door het geld. Dit begon in 1535 in Engeland met Henry VIII die met zijn echtscheiding ook de Anglikaanse kerk van Rome losrukte. Hij onteigende  de kloostergronden door de “Dissolution Act”. Allemaal zogenaamd legaal, parlementair en democratisch. Nadat de Kerk was uitgeschakeld werd ook de koning geneutraliseerd  en daarna de aristocratie. De eigenlijke macht ging uit van de “Venetian Party”, gecontroleerd door buitenlandse bankiers. Om bevrijd te worden van de macht van hen die het geld hebben en van de verstikkende structuur van statuten en monopolies, moeten we terug naar de gezonde verhoudingen van deze drie: Kerk-Koning-Kapitaal. Belloc: “Als we  de institutie van eigendom niet herinvoeren, dan kunnen we niet ontsnappen aan het herinvoeren van de institutie van de slavernij; er is geen derde weg” (6).

Het lijkt mij zeer interessant dit verder uit te werken met mensen die enige deskundigheid  bezitten op dit terrein. Mijn economische, financiële en politieke kennis is hiervoor nog te zwak. Ik stel alleen vast dat de mensen in Syrië, afgezien van de oorlog, vrijer leven dan in Europa, waar alles zo super goed geregeld is. Hier kun je op een motor een heel gezin zien met zes  personen: vader met twee kinderen voor zich en moeder met twee kinderen. Wie zou het meest bekommerd zijn om de veiligheid van het gezin, een politieagent die een proces wil opstellen of de ouders die met hun kinderen op familiebezoek gaan? Hier zijn vele oude auto’s met flink wat roest en vele wegen met gaten en bulten. Bovendien worden verkeersregels hier eigenlijk niet onderhouden. Jazeker, goede auto’s, goede wegen en het naleven van de  verkeersregels kunnen de veiligheid in het verkeer bevorderen. Toch is de werkelijkheid dat er hier veel minder auto-ongevallen gebeuren dan in welk Europees land ook! Wanneer iets zodanig strikt van boven af geregeld wordt, kan men wel eens het tegenovergestelde resultaat bereiken. Mensen gaan gezond het ziekenhuis binnen en komen er ziek of verminkt uit!

Besluit

Zonsondergang zondagavond (Anti Libanongebergte)

Alles heeft zijn eigen plaats. De mens kan maar ‘humaan’ handelen en zijn, indien hij zijn oorsprong erkent, de ‘humus’ of grond waaruit hij voortkomt. Wij komen niet voort uit de moderne wetenschap en techniek, de vrijmetselarij, de nieuwe wereldorde of welke machtige wereldorganisatie ook. Wij zijn niet de makers van onszelf. Diep in het bewustzijn van alle mensen van alle tijden ligt een onuitroeibaar besef van een God die ons geschapen heeft. Twee millennia geleden, heeft Jezus Christus ons voor goed deze Vader en Schepper geopenbaard, zoals Hij reeds eeuwen voorheen in het joodse geloof werd erkend en aanbeden. Daarin werden ook de tien geboden, de ‘tien woorden’  gegeven als wegwijzers naar het geluk en uiteindelijk naar de uiteindelijke vereniging van de mens met God. Onze tijd is de eerste in de geschiedenis van de mensheid die deze oeroude wijsheid van alle volken minachtend heeft afgewezen op massale wijze. In plaats van een God, Vader en Schepper vol liefde, die de weg wijst naar het geluk van de mensen, hebben verwaande ego-trippers de leiding genomen om een nieuwe mens en een nieuwe samenleving te fabriceren volgens eigen grillen, vol van steeds meer gruwel en onheil.

Zoals het besef van een liefdevolle God in de openbare opinie afwezig is, zo is ook het besef van het mysterie van de Kerk verdwenen. Als menselijke en aardse  instelling verdient zij inderdaad kritiek omwille van haar gebreken, fouten en zonden van de gelovigen. Deze Kerk is zondig en moet steeds hervormd worden. De Kerk is echter naast menselijk ook goddelijk en eeuwig, draagster van de kiem van het Rijk Gods op aarde, behoedster van het mystieke Lichaam van Christus, dat blijvend is. In de aanloop naar het jaar 2000 waren er arrogante naïevelingen die beweerden: “in het jaar 2000 zal de Kerk niet meer bestaan”.  Het is deze Kerk die alle Europese instellingen en landen heeft zien geboren worden en ook zal zien sterven.

Willen we gelukkig zijn en meewerken aan een gelukkige samenleving? Laten we God als Schepper en de Kerk als Lichaam van Christus erkennen. Uiteindelijk blijft Jezus voor ieder mens de weg, de waarheid en het leven. Zijn plan aanvaarden en volgen geeft ons het ware geluk. Al de rest is afgoderij die leidt  naar verslaving, ongeluk en depressie, zoals iedereen dagelijks kan vaststellen in een decadente westerse beschaving, nu gebouwd op de onbeperkte “vooruitgang” van de vrijmetselarij. In het plan van Gods liefde is de mens geroepen al zijn mogelijkheden te ontwikkelen tot heil van de anderen en tot glorie van God. Het is niet zijn taak om als een verwaande  gek te trachten zich boven God te stellen en als een krankzinnige aap te grijnslachen bij alle spectaculaire verwoestingen die hij kan realiseren.

  1. Jean SEVILLIA e.a., L’Eglise en procès. La réponse des historiens, Tallandier, 2019. 13 wetenschappers zetten kruistochten, inquisitie, godsdienstoorlogen, kolonisatie, geweld, seksualiteit,  macht, geld in hun historisch kader. Hier vind je ook deze evolutie van de kritiek op de Kerk. Verder zijn er deze studies: Rodney STARK, Vals getuigenis. De waarheid achter (anti- )katholieke mythen, Betsaida, 2018. Als protestant ontmaskert hij de waanbeelden rond antisemitisme, de donkere eeuwen, de kruistochten, de inquisitie…WEILL-PAROT en Véronique SALES e.a., Le vrai visage du Moyen Age. Au-delà des idées reçues, Vendémiaire, Parijs, 2017 biedt ons 25 wetenschappers die telkens een van die heersende mythen ontmaskert, zoals betreffende de kruistochten, de vrouw zonder ziel, zonder recht en zonder liefde, een maatschappij van geweld, de inquisitie, bijgeloof en magie, obscurantisme. Doorheen de gebreken beschrijven ze de middeleeuwen als een periode vol licht. Claire COLOMBI, La légende noire du Moyen Age. Cinq siècles de falsifications, Kontre Kulture, 2017, is de grote verdedigster geworden van deze misprezen periode en toont het ware gelaat van de Franse Revolutie. Olivier HANNE, Le Génie historique die catholicisme, Editions de l’Homme Nouveau, 2016. Uitgebreide studie. Individuele en collectieve schuld van de gelovigen en de Kerk kan niet ontkend worden maar moet wel in zijn  historisch kader geplaatst worden. Thomas E. WOODS Jr, De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, De Blauwe Tijger, 2018. Hij handelt over de monniken, de universiteiten,  wetenschap, kunst en architectuur, internationaal recht, economie, liefdadigheid, moraliteit. Eind april 2020 verschijnt William J. SLATTERY, Comment les catholiques ont bâti une civilisation, Mame, 2020.
  2. Grondig toegelicht door Bertrand VERGELY, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018. 
  3. Serafin FANJUL,  Al Andalus, l’invention d’un mythe. La réalité historique de l’Espagne des trois cultures, L’Artilleur, 2017.
  4. Gregor Puppinck: https://www.valeursactuelles.com/politique/eugenisme-contraception-revolution-sexuelle-les-trois-victoires-du-transhumanisme-111814?fbclid=IwAR0lwfc90Vj5kGq4BrY5eVUiV2VusQKp91qTni-2ysXFSuTWNIY5frKWNzo
  5. David ENGELS (ed.), Renovatio Europae. For a Hesperialist Renewal of Europe, Blue Tiger Media, 2019. David ENGELS, Que faire? Vivre avec le déclin de l‘Europe, Blue Tiger publishing, 2019. Op internet vind je verschillende interessante video’s waarin hij zijn gedachten toelicht o.a.: https://youtu.be/O-0SIPgovLU (duur 1 uur, Duits)
  6.  In MacroTrends  van 6 juli 2018, nr 105 geeft Brecht Arnaert, uitgever hiervan, een uitvoerige toelichting. Als je het niet meteen begrijpt, zo schrijft hij, wees geduldig, ik heb er tien jaar over gedaan! Hij tracht uit te leggen hoe de staat, de politiek, ja alles en allen slaaf  zijn van de banken, gedirigeerd door een club van ego’s, die zich als de nieuwe god aanstellen. Het eigendomsrecht is het enige recht, belastingen zijn radicaal in tegenspraak hiermee.

En dit nog

P. DanielPlease follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel"
XV/3
Vrijdag 17 januari 2020
Flitsen

Hulpgoederen

Zondagavond kwam weer een container toe met hulpgoederen, grote purperen zakken en dozen met kleding, matrassen, bedden, kasten, medisch materiaal, schoolgerief… Het is integraal voor een bisdom in Libanon. Ja, ook de bevolking van Libanon geraakt steeds meer in nood.

Hulpgoederen – Woensdagvoormiddag arriveerde een volgende container, ditmaal een kleine,  uitsluitend met voeding, dozen van 20 kg met spaghetti, macaroni, sardines, tong, rijst, olie… Dit voedsel is nu bedoeld voor ons bisdom en onze eigen streek.

Ondertussen wordt de vloer van de oude schaapskooi uitgebroken. Het wordt een machinekamer. De schapen verhuizen naar de boerderij.

Moedige mannen

Dinsdagavond en woensdagmorgen  hadden we de handen vol met de opvang van 5 gehandicapte soldaten uit de omgeving van Aleppo.

Er was op dat moment uren lang geen elektriciteit en dus geen verwarming. Er moesten voldoende dekens aangesleept worden. Naar aanleiding van het bezoek van de Indische dr. Mehta, die we vorige week ook in ons klooster mochten begroeten, waren ze naar een ziekenhuis in Damascus gekomen om aangepaste prothesen te krijgen. Nu waren ze op weg naar huis. We maakten voor hen ’s morgens een goed ontbijt met ingrediënten, allemaal van onze eigen gewin. Ze vertelden hoe ze drie jaar omsingeld werden door IS. Het leger probeerde voedsel te droppen maar dat werd dikwijls heel moeilijk. (Ondertussen bleven onze media Syrië en Rusland maar beschuldigen en de gruwel van de IS  steunen! ‘Kwaliteitsjournalistiek’ noemen ze dat.) Het was feest als er iets te krijgen was van al wat ze hier nu op tafel zagen, zeiden ze. Ze willen uitdrukkelijk in Syrië blijven om het land en het volk helemaal van terroristen te helpen zuiveren. Moedige Syrische soldaten, getekend door het lijden én de liefde voor eigen volk. En dank zij de prothesen leken ze bijna “normaal” te kunnen lopen.

Moedige soldaten gewond tijdens gevechten tegen de terroristen

Waarden Worden Waanzin (I)

Volgens de huidige gangbare opvatting over de moderne maatschappij moeten we ons bevrijden van het oude christelijke geloof en de invloed van de Kerk om met de waarden van de Verlichting een beschaving  te realiseren die wetenschappelijk en menselijk veel opener, vrijer, rijker en veel beter is. Vanuit een radicale breuk met het verleden wordt dan verwacht dat er een soort ideale beschaving gebouwd zal worden, met een geheel aangepast, nieuw mens- en wereldbeeld.

“De Verlichtingswaarden”

Welke zijn nu die hoog geprezen “verlichtingswaarden” waaraan in de openbare opinie van  onze tijd zo krampachtig wordt vastgehouden? De tijd van de verlichting is grofweg de 18e eeuw met een reeks populaire  filosofen vooraf en achteraf. Het bedenkelijke hoogtepunt is de Franse Revolutie met de slogan “vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid”. Troon en altaar werden omvergeworpen en vervangen door de aanbidding van de “Rede”, de nieuwe religie van menselijke wetenschap en vooruitgang. Ongeveer drie miljoen mensen vonden de dood, waarvan 1/3e door de guillotine. Nagenoeg heel het culturele erfgoed van Frankrijk werd verwoest en enkele decennia later lag een groot deel van Europa in as. Voilà het resultaat van deze vrijheid, gelijkheid of broederlijk of duidelijker uitgedrukt,  van barbarij, haat, moord en vernieling. 

De waarden van de slogan komen uit het evangelie maar de inhoud ervan is het tegenovergestelde geworden. Paulus spreekt over de radicale navolging van Jezus Christus.  Wie in Hem is gedoopt, is gestorven voor deze wereld en leeft in God, die liefde is. Hij gaat over van de “oude mens”, slaaf van deze zondige wereld naar de nieuwe mens, die in Christus de echte vrijheid en vreugde vindt. Ook de gelijkheid en broederlijkheid zijn evangelische waarden. Ieder mens is door God geschapen naar zijn Beeld en daarom hebben we allen dezelfde menselijke waardigheid. God Schepper is ons aller Vader en wij zijn kinderen. De Franse Revolutie heeft hiermee willen breken. Ze heeft wel de woorden van de evangelische waarden behouden maar niet de grond van waaruit ze levenskracht krijgen, het geloof in Jezus Christus. Zo werden deze woorden dragers van het tegendeel. 

Daarna is de westerse beschaving verder gegaan op de weg van ideologieën om de echte waarden van het evangelie te verwerpen. Terwijl de evolutietheorie van Charles Darwin (+ 1882) razend populair werd om God Schepper te vervangen door evolutie of zelfs toeval, deed de Oostenrijkse Augustijner monnik Georg Mendel (+ 1884) aan echte wetenschap over de overerving van eigenschappen. Hij werd de “vader van de genetica”. Daarom spreken we ook niet over een mendeliaanse theorie of fantasie maar over de “wetten van Mendel”. En toch, de fantasieën van Darwin bleven een ongeremde populariteit genieten. En zo ging het met tal van andere ideologieën die de werkelijkheid van het geloof in Jezus Christus, in God Schepper wilden uitwissen. Denk aan het marxisme met zijn klassenstrijd als “de” oplossing voor onze samenleving, de freudiaanse obsessie van de “seksuele bevrijding” die het ware geluk voorspiegelt en in feite eindeloze frustraties kweekt…

Wat ontbreekt er?

Ziehier wat we in de visie op de huidige samenleving missen. Er ontbreekt een belangstelling voor de ware grootheid van ons verleden. Er is geen enkele verwijzing naar de wortels, waaruit onze  beschaving is gegroeid. Integendeel, de indruk wordt gewekt dat we los van ons verleden een veel betere toekomst kunnen uitbouwen met de technische en wetenschappelijke middelen van onze tijd. Vervolgens is er geen bewustzijn van de “neveneffecten”  van onze zo hoog geprezen moderne beschaving. Er is geen besef van de geestelijke leegte waaronder vele mensen in deze samenleving gebukt gaan en nog minder van de diepere oorzaak hiervan.

Laten we met dit tweede beginnen. Het frisse boekje van psychiater Dirk De Wachter (De kunst van het ongelukkig zijn, 2019) geeft ons enige aanzet. “Mijn ervaringen als psychiater bevestigen dat vele mensen ongelukkig zijn” (blz. 18). Verder stelt hij dat de huidige maatschappij vervreemding en eenzaamheid meebrengt (blz. 70), dat een toenemend aantal kinderen psychofarmaca neemt,  60 à 70 % van de bejaarden slaapmiddelen, een angst werend middel, een antidepressivum of een anti psychotisch middel (blz.81). Voeg daarbij de 28 dagelijkse zelfmoordpogingen waarvan er 3 lukken in ons land, het aantal mensen dat lijdt onder een “burn out” of een “chronisch vermoeidheidssyndroom”… Je hoeft helemaal geen psychiater, psychotherapeut of welke -peut of -loog te zijn,  om dit dagelijks te kunnen vaststellen. Uiterlijk schijnt de maatschappij prima te draaien, wetenschap en techniek zorgen voor steeds meer verbluffende mogelijkheden. De lift in een bejaardenhuis werkt prima en de kamers blinken van netheid maar de eenzaamheid van de bewoners was nooit zo groot. Vele mensen zijn gefrustreerd, vinden geen zin in hun leven en zijn depressief. De geestelijke leegte weegt zeer zwaar op onze samenleving. 

Ook de schoonheid, waarheid en goedheid zijn steeds meer uit onze samenleving aan het verdwijnen. Welk een geestelijke ontroering gaat er uit van de meesterlijke composities  van J.S. Bach, van een schilderij van Rubens met de kruisafneming, de Pietà van Michelangelo! Moderne kunst daarentegen is grotendeels lelijk, schokkend, aanstootgevend en vulgair  geworden, gericht op onmiddellijk plezier en consumptie. Luister naar wat Roger Scruton, Britse conservatieve filosoof, die deze week overleed, daarover zegt in een prachtige video (zie verder onder “Merkwaardigheden”). Hij wijst op het gemis aan een geestelijke dimensie, een erkenning van de transcendente God in onze samenleving. Hij toont ons hoe we leven met een cultus van het lelijke omdat de samenleving intellectueel en moreel corrupt is. Gaan we daarmee naar een voor iedereen harmonieuze samenleving “in topvorm”?

Hiermee komen we meteen bij het eerste element dat ontbreekt in het huidige algemene maatschappijbeeld: de belangstelling voor ons eigen verleden,  de eigenlijke identiteit en rijkdom ervan. Laten we duidelijk zijn. De westerse beschaving heeft haar rijkdom te danken aan het christelijk geloof en  de katholieke Kerk. Dit is ongeveer het tegenovergestelde van wat ons dagelijks in de media wordt voorgehouden. Gebreken, tekorten, mislukkingen en ontsporingen vanuit het christendom en de Kerk worden uitvergroot  en eindeloos herhaald. Er is geen echt besef van het feit dat juist dit christelijk geloof en deze katholieke Kerk onze westerse beschaving hebben groot gemaakt. Men weet het niet, men weet het niet meer, men wil het niet (meer) weten of men wil het fanatiek bestrijden. Onbevooroordeelde historici brengen steeds meer materiaal aan die deze verbluffende waarheid overtuigend bewijzen. De grote waarden van onze westerse beschaving worden verder gewoon gebruikt en vernoemd, maar omdat ze losgerukt  zijn uit de grond die hen levenskracht gaf, zijn ze geheel ontspoord. Ze zijn in werkelijkheid onwaarden, ontwrichtingen en dwaasheden geworden. Dezelfde woorden worden nu voor de grootste waanzin gebruikt. Bovendien is dit niet toevallig, maar gewild, gepland en dwingend opgelegd vanuit de hoogste gezagsinstanties. Vanuit de VN wordt dag en nacht gewerkt om programma’s op te stellen en op te leggen die de rijkdom van de seksuele verscheidenheid van man en vrouw trachten uit te hollen, de eigenheid van het natuurlijk huwelijk te breken, de natuurlijke voorplanting te ontwrichten, de noodzakelijke bescherming van het beginnende menselijke leven in de moederschoot op te heffen en de culturele rijkdom van ieder volk te bestrijden. 

Onze duizelingwekkende mogelijkheden van wereldwijde communicatie helpen ons om razendsnel alle gewenste informatie te vinden en te verspreiden, maar ondertussen moeten we pijnlijk vaststellen dat www in feite betekent: Waarden  Worden Waanzin.

(In een vervolg willen we wijzen op enkele positieve elementen en een groeiende bewustwording; suggesties zijn altijd welkom)

Merkwaardigheden

Deze week overleed de Brits conservatieve filosoof Roger Scruton (1944-2020). Hij stichtte de “Salisbury Review” en schreef “The Meaning of Conservatism” (1980). Hij koesterde de ware kunst, het mooie en de onontbeerlijke geestelijke, transcendente dimensie. Hedendaagse kunst, zo toont hij aan, is veelal verworden tot lelijkheid, schokkend, afstotend, gericht op consumptie, lust en plezier. Bouwkunst is veelal gericht op het praktische, nuttige, hoe lelijk ook. Sommige vandalen die daarop graffiti aanbrengen voltooien volgens hem gewoon wat door vandalen is gebouwd. Hij verwierp ook de “oikofobie” of de afkeer van  eigen land, eigen cultuur, verleden en oorsprong. In deze was hij het geheel eens met kard. J. Ratzinger die sprak van een zekere haat van de westerse mens tegenover zichzelf, in die zin dat het westen steeds meer open staat voor andere waarden en culturen, maar niet meer in staat is om zichzelf te beminnen. Geniet van deze video waar Roger Scruton spreekt over het mooie:  https://youtu.be/bHw4MMEnmpc

Een van de  grootste christelijke Franse filosofen van ons tijd, Remi Brague (° Parijs, 1947) zegt dat  onze “waarheden” eigenlijk “dwaasheden” geworden zijn. De westerse beschaving heeft de waarden uit het evangelie woordelijk overgenomen maar het christelijk geloof waaruit ze hun rijkdom halen, verworpen zodat ze de oorspronkelijke betekenis verloren hebben. De vrijheid, de “nieuwe mens”, de gemeenschap als mystiek lichaam… worden nu in werkelijkheid gebruik voor de grootste dwaasheden. Het inspireerde mij om aan bovenstaande  bezinning te beginnen: Waarden Worden Waanzin. Luister naar de wijze waarop Remi Brague zich hierover uitspreekt (https://www.lesalonbeige.fr/remi-brague-des-verites-devenues-folles/).

“Uit de grond van ons hart”. Eergisteren verscheen een boek van kard. R. Sarah, met de steun en medewerking van de emeritus paus Benedictus XVI over het priestercelibaat, in het Frans en Engels Des profondeurs de nos coeurs, (Fayard), From the Depths of Our Hearts  (Ignatius Press, 20 jan.). Volgens Mgr. Georg Ganswein, secretaris van Benedictus XVI moeten we Benedictus XVI niet “co-auteur” noemen  maar medewerker. De inhoud van het boek is in ieder geval het resultaat van een innige samenwerking van deze twee. Kard. Sarah legt in een brief van 14 januari 2020 uit hoe het boek gegroeid is en hoe het de weergave is van de gedachten van hen beiden. Het reageert in feite op bepaalde stellingen die naar voren gebracht werden op de recente Amazonesynode en vooral op wat er in de ultra-liberale Duitse kerk leeft. Het boek wil een dam opwerpen tegen ideologieën die verdelen en een waarheid verkondigen die verenigt. Het is een afwijzing van valse pleidooien, theaterproducties, duivelse leugens en modieuze dwalingen die in overvloed aanwezig zijn in de huidige openbare opinie. Het boek zal, zo zijn we overtuigd, een frisse  kijk geven op het priestercelibaat, een charisma door Jezus Christus zelf gegeven werd. We verwachten dat paus Franciscus binnenkort zijn apostolische aansporing zal schrijven na de Amazonesynode. Ook hij heeft al laten verstaan dat het priestercelibaat niet kan verlaagd worden tot een vrijblijvende keuze, een optie. Moge de huidige verwarring in de Kerk hier omtrent opgeheven worden. (https://restkerk.net/2020/01/13/paus-benedictus-xvi-en-kardinaal-sarah-schrijven-boek-waarin-ze-het-celibaat-verdedigen/).

Op onze gevierde oorlogsjournalist geeft “Doorbraak” stevige kritiek, die ik uit eigen  ervaring kan toelichten. Deze journalist hield met mij een uitgebreid interview, midden 2012, in een uniek kader, midden op de binnenkoer van de Postelse abdij, omringd door de statige  beiaardtoren, de bronzen bibliotheekdeur en bibliotheek, de oude brouwerij, het contactcentrum en de prelatuur. Vanuit zijn onuitputtelijke, wereldwijde oorlogservaring wilde hij mij overtuigen dat het enige probleem in Syrië die gruwelijke dictator van een president was, die binnen kort door de bevolking zelf zou opgeruimd worden. Van mijn kant kon ik hem niet overtuigen dat zijn  houding niets anders was dan de westerse oorlogspropaganda tegen een onschuldig volk, in dienst van een corrupte wereldelite die leeft van oorlogen. Hij beëindigde deze reportage met de magistrale vraag: “En als gij u nu eens vergist hebt?”.  Hij zag zijn roem al pijlsnel stijgen op het moment dat de Syrische president enkele weken later zou vermoord zijn!… maar dat gebeurde niet en zijn mooie reportage werd nooit uitgezonden. Ziehier een gerechtvaardigde kritiek vanuit een andere hoek op deze journalist in ‘Doorbraak’: https://doorbraak.be/het-is-binnengekomen/

Hulpgoederen


En dit nog

P. Daniel


Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Kerstmis in Qara, Syrië, Mar Yacub, Pater Daniel en meer

Image result for pater daniel"
Met de toegevoegde video’s en info krijg je weer een overvloed aan
nuttige informatie over de toestand in de  wereld en in Syrië.
Oprecht wil ik de gulle weldoeners danken die ons helpen om
verschillende  hulpprogramma’s over geheel Syrië verspreid, mee te
blijven steunen. Hierdoor gebeuren wonderen van goedheid. Volgende
week hoop ik daarover iets te kunnen schrijven. Helaas blijft de nood
groot, al blijft evenzeer de hoop groeien.
Iedere avond in de litanie van de completen bidden we o.a. “voor hen
die ons liefhebben en voor hen die ons haten”. In deze kerstnacht wil
ik bijzonder  bidden voor al onze weldoeners en vrienden. Voor hen zal
ik dan het kerstliedje zingen uit onze Vlaamse cultuurschat: Susa Nina
(tekst van Jozef Simons +1948, muziek van Armand Preud’homme + 1986):
Sint Jozef bereidde die wondere nacht
Van ’t zuiverste strooisel een beddeke zacht,
Daarop heeft Maria met schamele vlijt,
Haar schreiende Kindje te slapen geleid.
Susa Nina, ’t Hemelse Hof in een arme stal
En engelen wieken naar ’t aardse dal
En vullen de sferen met feestgeschal:
Susa Nina voor de Koning van ’t heelal.
Een Zalig Kerstfeest
voor u en al de uwen
P. Daniel

Kerstmis, schoner dan de dagen…

Weduwen met hun breiwerk (hun inkomen Mar Yacub, met de “lieve” zuster Maria uit Portugal

Kerstmis blijft  in de harten gegrift als het feest bij uitstek van de familie en van de gemeenschap. Naast de liturgische voorbereiding is er ook een soort spontane sfeer die geleidelijk opgebouwd wordt, door het opstellen van kerststallen, allerlei versieringen en oude gezangen worden boven gehaald. Hoewel vele religieuze feesten, gebruiken en waarden al lang hun glans verloren hebben in de westerse openbare opinie, lijkt het kerstfeest onverwoestbaar te zijn. Ook wij hebben het huis weer vol met kerstallen, zingen of beluisteren kerstliederen en oefenen de wondermooie byzantijnse hymnen en liturgische kerstgezangen. Door de koude en de lange stroomonderbrekingen, waardoor ook onze elektrische vuurtjes geen warmte geven, zijn  verschillenden ziek, maar ze worden zo goed mogelijk verzorgd. Gelukkig krijgen we in de voormiddag enkele uren nog een flinke zon. Ondertussen gaat het gewone werk door. De wekelijkse nachtaanbidding van donderdag hebben we voor deze keer moeten overslaan. Omdat we voor de humanitaire hulp over heel Syrië willen blijven zorgen, weten we dat er vele kinderen, gezinnen, bejaarden en anderen in veel grotere nood leven dan wij en sommigen, die in handen zijn van terroristen, kunnen we (nog) niet eens helpen.

Kerstgetuigenis

Schapenstal en schapen rondom het klooster

“Toen ik 14 was en ik op het college zat, begon ik in de mis voor te lezen. Dat heb ik gedaan tot mijn 20e  jaar. De reden dat ik stopte was een boek dat ik op dat moment las over de Katharen. Ik vertelde de reden aan onze deken, hij zuchtte diep en ik voelde dat ik ergens gelijk had. Ik ging nog naar de mis tot mijn 28e.  Daarna kon ik mijzelf niet meer overtuigen om bewust ter communie te gaan. De « Heilige Kerk » was blijkbaar niet heilig. Paus Johannes Paulus II bevestigde mijn idee. Hij verontschuldigde zich tegenover de wereld. Ik kwam niet meer in een kerk, zo kwaad was ik, zo bedrogen voelde ik mij. Raar, ik voelde wel een verlies.

Dit jaar (oktober 2019), ging ik luisteren naar een lezing van Pater Daniel, in mijn geboortestreek. De lezing was zalig, duidelijk, en zijn energetische kracht zeer sterk. Ik schreef mij in voor zijn nieuwsbrief. En dezelfde week zag ik de deur van onze grote, neogotische kerk, op een avond, nog openstaan. Ik ging binnen. Het immense van het gebouw overspoelde mij. Ik stond onder het doksaal en ging in de donkere kerk door het schip naar het verlichte altaar. Het gevoel deed mij huilen.
God stond daar, ik wist het. Helemaal alleen in de slechts door enkele lampen verlichte kerk was ik daar zeker van. Ik knielde aan het altaar en voelde mij warm worden van binnen. Ik schreef later naar Pater Daniel, na die ervaring, dat ik toch nog steeds kwaad was op de Katholieke Kerk, om wat ze door hun honger naar macht allemaal hadden gedaan. Hij schreef terug en vertelde mij dat er al jaren van alles over de Kerk wordt geschreven dat niet juist is. Dat de Kerk fouten heeft gemaakt, maar dat ze geen monster is. Toen voelde ik ergens dat hij gelijk had, dat mensen ons iets wijsmaken om in de belangstelling te staan. Onze kranten staan er vol van, ook op televisie zie je heel veel verdraaid nieuws. Bijna alles, we worden over zowat alles voorgelogen, door mensen die de Kerk hebben opgegeven, de liefde kwijt zijn. Ik voelde in mijn ziel dat Pater Daniel gelijk had en het boek van professor Woods, de Bouwmeesters van Europa, dat hij mij aangeraden heeft, heb ik besteld. Ik ben verstomd. Ik geloof, ik voel God van binnen, maar kon niet meer geloven in de katholieke Kerk. Ik moet u bedanken om mij, in deze turbulente tijd, wakker te maken, Pater Daniel. Ik voel mijn verleden weer oplichten, onze Kerk, de sterke kracht die ik steeds voelde bij een misdienst. Is het mogelijk dat ik zo een grote fout gemaakt heb? Veel wordt mij stilaan duidelijk, mijn leven was na mijn twintig chaos… Ik denk nu dikwijls terug aan de warmte die ik mocht ervaren in die lege, donkere kerk, een paar dagen geleden. Dit jaar ga ik naar de middernachtmis.”

Zij vonden het Kind en zijn Moeder

De schaapsstal met Marc uit Belgie en Theofan uit Frankrijk, de vrijwilligers die ” bergen” werk verzetten.

De belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid is  de historische menswording van God in Jezus Christus in Bethlehem, ruim twee millennia geleden. Dit is hét Licht in de duisternis voor heel de mensheid. De herders uit de buurt troffen daar hun Herder aan: “Ze haasten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kind, dat in de kribbe lag” (Lucas 2, 16). Wijzen, koningen van verschillende culturen uit het verre oosten vonden daar hun Koning: “Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn Moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde” (Mattheus 2, 11).  Vanaf het begin hadden alle mensen en samenlevingen reeds een vaag aanvoelen van een God Schepper en Verlosser. Er is nooit een maatschappij geweest zonder deze diepe religieuze wortels. Mensen zochten en vereerden God vooral in de natuurkrachten. De mens  besefte ook dat er iets niet in orde is met de mensheid en dat bracht hem tot allerlei verzoeningsriten. En tenslotte had hij een grote eerbied voor de oorspronkelijke drie-eenheid van de familie, bestaande uit vader, moeder en kinderen. Het is echter niet de mens die deze waarheden met zijn verstand tot helderheid heeft gebracht. In werkelijkheid is  niet de mens opgestegen naar God, maar God is neergedaald naar de aarde en is Mens geworden. 

De eeuw van de Verlichting,  (18e eeuw) heeft  deze millennia oude wijsheid en werkelijkheid willen vervangen door  een nieuw wereld- en mensbeeld, een van rationalisme en empirisme, vooruitgang en mondigheid.  Hiermee is een verduistering gekomen, zoals mogelijk nooit eerder in de geschiedenis. Voorlopers waren gevierde filosofen,  van Charles Montesquieu (+ 1755), over Voltaire (+ 1778) tot J.J. Rousseau (+ 1778). De Franse Revolutie, als orgelpunt, had het altaar omvergeworpen en vervangen door de aanbidding van de  “godin” van de Rede. “Religie” werd “ratio”. De Franse filosoof August Comte (+ 1857), grondlegger van het positivisme, had zichzelf verheven tot hogepriester van de “Religie van de mensheid” met de nieuwe waarden van orde en vooruitgang. Charles Darwin (+ 1882), de Engelse autodidact op gebied van biologie en geologie, lanceerde de “evolutietheorie” die al vlug in de openbare opinie een God en Schepper overbodig maakte. Karl Marx (+ 1883) bracht een marxistische ideologie waardoor hij God als Schepper verving door een globaal atheïsme en de Voorzienigheid door zijn klassenstrijd. Sigmund Freud (+ 1939) werd de grondlegger van de psychoanalyse. Door zijn wetenschappelijk erg omstreden “ontdekkingen” werd zijn eigen seksuele obsessie  ongehoord populair en duwde de hele christelijke seksuele moraal weg. En zo werd de westerse wereld van religieus plots beheerst door een geest van vrijmetselarij. Deze nieuwe stromingen deden hun werk, christelijk geloof en Kerk werden als vanzelfsprekend verworpen of beladen met alle ellende uit het verleden en met grote verwachting werd uitgekeken naar het gouden tijdperk van de mens. Nog steeds worden wij bedolven onder officiële verklaringen en rapporten die ons de illusie van deze menselijke gelukzaligheid willen voorhouden.

Een briljante én humoristische ontmaskering hiervan gaf de Engelse letterkundige en journalist Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936). Hij was aanvankelijk liberaal maar werd steeds meer door het christelijk geloof gefascineerd, totdat hij uiteindelijk in 1922 katholiek werd. In 1925 schreef hij een van zijn belangrijkste werken The Everlasting Man, vertaald in De eeuwige mens, het Spectrum, Utrecht/Brussel, 1948 (2e druk). Het is een schitterende christelijke apologie waarbij hij vooral reageert tegen de “door onbeschaamdheid  bedekte onwetendheid” (blz. 48) met “geniaal-voorbarige conclusies” (blz. 50) van de evolutietheorie en de populaire wereldgeschiedenis van H.G. Wells en anderen.  Evolutie is louter theorie, die geen enkele verklaring geeft voor de oorsprong van het heelal, van het leven en van de mens. En de mens is geen evolutie maar een revolutie (blz. 27). Hij ontmaskert een “evolutionair dwangidee” (blz. 101) dat al wat groot is uit iets klein moet groeien, zoals een boom groeit uit een zaadje. Als  “meester van de paradox” wijst Chesterton er op dat het graantje zelf van iets veel groters komt, nl. een boom. En hoe zou het immense verschil tussen aap en mens zomaar met een lange tijdsduur overbrugd worden? Nooit heeft een dier, “zelfs niet de meest temperamentvolle viervoeter de stof kunnen leveren voor een jongensboek met de titel ‘Dappere daden van grote geitenbokken’” (blz. 162). In geen enkele grot ter wereld is een millimeter te vinden van een kunstwerk dat door een dier zou begonnen zijn en later door andere dieren verder uitgewerkt. “De kunst is de handtekening van de mens” (blz. 36).

Chesterton erkent  “de koninklijke wijsgeer Gautama, de grote heer Boeddha…  verreweg de grootste en de beste van die in purper geboren intellectuelen” (blz. 153). Hij wil zijn volgelingen bevrijden van het zelfbedrog van het verlangen, maar “waarom zouden de meest belangeloze verlangens niet evengoed tot teleurstelling veroordeeld zijn als de meest zelfzuchtige?” (blz.158). En Confucius was geen godsdienststichter maar een organisator van China met een zedelijkheid die verbonden is met wellevendheid. “De hele godsdienstgeschiedenis bewijst dat het gezond verstand verloren gaat, behalve waar het christendom aanwezig is om het te redden. Buiten het christendom kan het gezond verstand niet bestaan of ten minste niet blijven bestaan omdat het denken alleen niet gezond kan blijven” (blz. 159v). En zo is een “hereniging van alle volken” in een soort “parlement van godsdiensten”  voor hem slechts een club voor waanwijzen omdat de wereld “bijna gestorven is aan breedheid van opvatting en aan verbroedering van alle godsdiensten” (blz. 210). 

Meesterlijk is zijn verheerlijking van de menswording van God.  Hij plaatst mythen en verzinsels tegenover het overweldigende licht van de nuchtere werkelijkheid. De geleerde haalt zijn doosje met beenderen boven en kan daaruit precies afleiden wat de holbewoner zoal deed. Volgens de  geleerde begon deze man in de grot ’s morgens zijn vrouw met een knots af te ranselen en ging dan op jacht. We kunnen het ons allemaal goed voorstellen: een koe met vier schoenen en twee broeken of een super-aap als vierhandig wezen, dat schilderde en beeldhouwde  met zijn handen en kookte en timmerde met zijn voeten, maar als we de werkelijkheid beschouwen zien we hoe de mens al het andere voorbij schoot “met de verblindende snelheid van een bliksemstraal” (blz. 20). Gelukkig, de “missing link” belet dat de fantasie van de geleerde helemaal op hol slaat.  Hiertegenover plaatst Chesterton de historische werkelijkheid van een “God in de grot”. Het kerstfeest is geen “brahmaanse vredesconferentie” of een “Scandinavisch winterfeest” (blz. 213). Het middernachtelijk klokkengelui heeft iets van zware kanonnen, van feestvreugde in een loopgraaf. De hoogste dingen kunnen  slechts werken uit de diepte. De grote wijsgeren zaten nog hoog op hun troon toen Christus geboren werd in de grot en het christendom in de catacomben. Het “aanbiddend gebaar was altijd groots en schoon. De mens voelde zich niet slechts vrijer als hij bukte: hij voelde zich zelfs groter als hij boog…  Als een mens niet bidden kan, is hij gekneveld… als hij niet knielen kan, draagt hij voetboeien” (blz. 131).

Volgens de laatste statistieken zou ’n half miljoen Belgen nog naar een kerstviering gaan. Mogen er steeds meer wakker worden en deze wereld van valse waarden, leugens en wapengekletter afschudden om te knielen voor de kribbe en daar het Kind Jezus en zijn Moeder te vinden, die hen zullen leiden naar het ware geluk.

En dit nog

  • Ons vorig bericht weer heerlijk en degelijk geïllustreerd met 9 video’s en uitleg: 1. Duidelijk en juist standpunt van Hezbollah die gans Libanon op gezonde wijze wil vertegenwoordigd zien in de  regering, 2. en 3. Libanese christen zangeres Julia Boutros Ahibaii, 4. tragiek van Sinterklaas in M.O., 5. Beelden van de laatste kerstviering in onze gemeenschap voordat de gruwel van de oorlog over ons heen kwam, 6. christenvervolging, 7. Libanese zangeres, Carla Chamoun, 8. Moedig verzet van Polen tegen  opgedrongen morele perversie vanwege EU 9. de mooie nieuwe kerk van O.L.Vrouw van de Rozenkrans van pastoor Dwight Longeneckere: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-145/
  • Twee rijke verzamelingen van 16 video’s  en 24 video’s en veel informatie over de toestand in Syrië en  de kerstsfeer in Damascus en Lattakia, Aleppo, Tartous, Krak des Chevaliers en zelfs Raqqa, uitgebreide toeristische bezoeken, de erkenning van de  beroemde “Roos van Damascus” (waar wij ook heerlijke thee van maken), hervatting van landbouwprojecten…: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-64/; http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-65/
  • Sonja van den Ende onthult hoe de Nederlandse regering wetens en willens de terroristen steunde in hun smerige oorlog tegen het Syrische volk, als slaafje, om de VS en Israël te plezieren: http://freesuriyah.eu/?p=3702
Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië – FREESURIYAH
Goede Vrienden,
De relaties tussen de landen zijn wereldwijd grondig veranderd zonder
dat het westen, onder leiding van de VS in staat is dit te erkennen en
nog minder er zich aan aan te passen. De westerse geopolitiek na WO II
was er een van overheersing, uitbuiting, plundering en vernietiging.
Dit gaat onverminderd voort. De VS, Turkije en de zionisten mogen
zelfs openlijk Syrië plunderen en vernietigen. Inmiddels zijn er
echter andere spelers op het wereldtoneel verschenen die een heel
andere politiek voeren. Het Chinese en Russische model is er nu een
van win-win relaties met andere landen. China, het rijk van het
midden, dat de zijde, het porselein, de drukpers en het kompas heeft
uitgevonden, heeft de opium oorlog en de koloniale overheersing van
1839 tot 1949 goed in zijn geheugen geprent als “de eeuw van de
vernedering”. Uncle Sam zal de draak niet meer op de knieën krijgen.
Tot de nieuwe zijderoute zijn  niet minder dan 150 landen en
internationale organisaties toegetreden in Azië, Afrika, Europa en
Zuid-Amerika. De illegale sancties en vijandelijkheden van de VS en
hun bondgenoten tegenover Iran worden openlijk afgewezen door China,
Rusland en Indië alsook door de in 2001 gestichte organisatie van
samenwerking van Shanghai (OCS). Het Aziatisch model van win-win
verbetert het leven van miljarden mensen. Het is een menswaardig
alternatief voor de westerse politiek. Dit geeft ook hoop voor het nu woelige Libanon. Protesteren op zijn
Libanees is altijd een beetje volksfeest, maar tevens ook tragisch en
zonder veel uitzicht. De (Saoedische) eerste minister Hariri is
afgetreden maar heeft van de VS een lijst van 50 namen gekregen met de
opdracht een regering van technocraten te maken. Ondertussen is heel
de wereld zich aan het moeien met de regering van Libanon. Hoewel de
VS het klaar kregen in de jaren ’70 de christelijke meerderheid te
veranderen in een meerderheid van soennitische moslims, om de
zionisten te plezieren,  zijn de VS en hun supporters niet in staat de
christenen en de Hezbollah uit te schakelen. President Michel Aoun
(christen, maroniet) en Hassan Nasrallah (secretaris generaal van
Hezbollah) hebben een sterk verbond in dienst van de soevereiniteit
van het volk, tegen de andere leiders in, marionetten van de westerse
mogendheden die slechts chaos willen zaaien om het land te
onderwerpen. Rusland heeft al laten weten dat het geen ontwrichting
van Libanon zal dulden en China heeft concrete hulp aangeboden. Al wat
de VS en hun bondgenoten er doen is uiteindelijk als een slag in het
water die  China,  Rusland en Iran een steeds grotere invloed geeft.
Zal Libanon uiteindelijk in staat zijn toch zijn soevereiniteit te
heroveren? P. Daniël
Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

XIV/47

Vrijdag 29 november 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Orthodox bezoek

Zaterdag blijft onze wekelijkse poetsdag. We waren net klaar toen abouna Paisios, de Grieks orthodoxe priester van Deir Atieh ons kwam bezoeken met de Grieks orthodoxe bisschop Mgr. Saba Esbear van Horan, Suweida (Z. Syrië).  Het was een erg aangenaam bezoek. Deze bisschop is goed bekend met de kerk in Europa en ook in België, waar hij blijkbaar een aantal professoren kent. Hij zelf doceert Oud Testament. Hij vertelde over de sterke groei van de orthodoxe kerk. Enkele van zijn  opmerkingen zijn blijven hangen. Wanneer Rusland na de val van het communisme zulk een sterke heropleving kende, dan is dit volgens hem voor een flink deel te wijten aan de blijvende invloed van o.a. Serafim van Sarov (+ 1833), een van de grootste Russische mystici, die het christelijk geloof  beleefde in het licht van de vervulling van de heilige Geest. En wanneer Rusland nu door het westen zozeer wordt gedemoniseerd is dit niet alleen omwille van het feit dat het terug een grootmacht geworden is, maar vooral omdat het zulk een sterk en vitaal orthodox christendom kent, wat door het decadente en goddeloze  westen met alle middelen wordt bestreden. Ook de Katholieke Kerk, die een behoorlijke crisis doormaakt, zou veel kunnen leren van de vitale orthodoxe kerken en in het bijzonder van de “patriarchale” structuur (met behoud van het Petrusambt). De orthodoxe kerken zijn overigens in Syrië eveneens  over het algemeen vitaler en sterker dan de katholieke kerken.

Arbeidsongeval en verzorging

De afwas na het middageten doorheen de  week wordt meestal gedaan door de meisjes. Voor de afwas op zondag en feestdagen zorgen de  fraters. Deze zondag was ik in de keuken zelf het slachtoffer van een kleine uitschuiver met grote gevolgen. Ik verloor het evenwicht en viel op enkele flessen met  water die ik naar hun plaats wilde brengen. Een paar flessen braken en ik viel met mijn volle gewicht, – al is dat niet zoveel, – in de scherven. Resultaat: een linkerhand met diepe snijwonden en vol bloed. In allerijl werd een voorlopig verband aangelegd en ik verloor even het bewustzijn. De fraters droegen me in de auto en reden er mee naar Qâra, naar het dispensarium waar een jonge bevriende arts samen met enkele anderen werkt. Hij kwam zelf even kijken hoe het met mijn hand  gesteld was. Een andere jonge arts en een verpleegster begonnen de behandeling: de wonden zuiver maken, ontsmetten, verdoven, naaien en van een stevig verband voorzien. Allemaal gratis. We moesten wel langs een apotheek om de nodige antibiotica te kopen, maar die worden inmiddels weer in Syrië gemaakt en zijn niet duur. Minder dan één uur na het ongeval lag ik op mijn bed in mijn kamer, zij het met behoorlijk wat pijn, vermits de verdoving aan het wegtrekken was. En in onze refter staan voortaan plastieken flessen! Toen ik volgende dag terugkeerde om het verband te laten vernieuwen zaten er drie moeders gezellig rond het petroleumvuurtje met hun kinderen te eten. Hun opgerolde sandwich lieten ze op het vuurtje warmen. Graag had ik een foto genomen maar gehuwde moslimvrouwen houden  daar niet van. In dezelfde zaal staan een aantal bedden met een gordijn afgeschermd. Zelf vroeg ik de dokter om een gunst. Ik had twee stukjes blad bij van een geneeskrachtige plant (ornithogalum caudatum – het fijne vliesje wel eerst verwijderen!) en vroeg of hij er die niet wilde opleggen vooraleer het verband er aan te doen. Hij had er geen enkel probleem mee. Een andere verpleegster kwam nieuwsgierig vragen wat voor plant het was. Dit dispensarium is 24/24 uur en 7/7 dagen open. Er is een dagploeg van 2 artsen en twee verpleegsters en een nachtploeg. Het werkt tevens als een soort ”spoed”.

Vermits het van de regering is, wordt alles gratis verstrekt. Neen, het is hier niet volmaakt en dit is geen westers “ziekenhuis” maar een oosters, familiaal, gemoedelijk “genezingshuis” naar lichaam en geest. Terwijl de westerse media nog steeds uitpuilen van verzonnen verhalen over de gruwelijke onderdrukking van een Syrische  bevolking door een verschrikkelijk, dictatoriaal “regime”, vraag ik me af in welk Europees “regime” ik als vreemdeling zo vlot, deskundig, aangenaam en billijk zou verzorgd worden. Dank u Syrië en hou vol!

Patroonfeest

Dinsdag zongen we  de plechtige vespers van de vooravond van de heilige Jakob, Mar Yakub. Hij was de intieme vriend van Yasdagerd I, de koning van het machtige Perzische  rijk (399-425). Hoewel hij als christen geboren was had hij vlot de staatsgodsdienst met de aanbidding van de zon omarmd om te genieten van de overweldigende gunsten van de koning. Zijn moeder en zijn  vrouw brachten hem tot inkeer en hij wilde zijn bedrieglijk compromis verlaten. De koning had er geen moeite mee dat hij christen was, als hij uiterlijk de staatsgodsdienst maar trouw bleef. Ook dit compromis wilde Jakob niet aanvaarden, zelfs niet nadat de koning hem nog meer gunsten en rijkdom beloofde. Hierop ontvlamde de koning in woede en liet hem een voorbeeldige straf ondergaan: hij werd geleidelijk in stukken gesneden: Jakob de Verminkte. Hij gaf bewust zijn leven voor de eenheid van alle christenen. Bij de stichting van dit klooster in de 6e eeuw werd hij als patroonheilige gekozen.

Na de vespers gaf moeder Agnès-Mariam een indringende bezinning over deze heilige als patroon van alle christenen die in onze tijd geen compromis meer met onze  verworden beschaving willen sluiten. Op de feestdag zelf zongen we ’s middags de lange en mooie vespers en om vier uur vierden we, samen met de kinderen die inmiddels uit de school waren teruggekeerd, de  byzantijnse eucharistie met zegening van brood, olie, wijn. Hierna werd ieder met de gewijde olie gezegend en kreeg een stuk brood dat hij/zij in de wijn dompelt en eet. In de avondrecreatie waren enkele mensen van buitenaf, o.a. een Amerikaans echtpaar, levend in Thailand, verantwoordelijk voor een organisatie die meerdere  van onze projecten ondersteunt, nu o.a. met het maken van goede slaapzakken in Homs. Het werd een vrolijke avond met spontane volkszang en muziek met luit en tamtam.

Tussen de ruinen van de westerse beschaving

Er is nog wel  een “politiek correcte” journalist te vinden die meent dat onze westerse beschaving nog steeds het aantrekkelijk voorbeeld voor de hele wereld blijft en daarom zoveel vreemdelingen aantrekt. Hij is dan als de laatste der Mohikanen, om de uitdrukking te gebruiken van de bekende Engelse roman (1826) van James Fenimore Cooper. Mogelijk meent hij nog het licht te moeten uitdoen, terwijl er al lang geen licht meer is. 

Laten we even realistisch zijn. De westerse beschaving “en marche”, marcheert al lang niet meer. Ze is dood. Met westerse beschaving bedoelen we eenvoudigweg de Europese beschaving,  de christelijke beschaving, vooral gegroeid uit de grootheid van de Griekse filosofie, het Romeinse recht en het zo vitale joods-christelijke geloof. Welnu, in onze openbare samenleving schiet hiervan nagenoeg niets meer over. En dit is niet zo omdat de volkeren van Europa, de mensen zelf het zo wensen, maar omdat een elite systematisch  alle rijkdom heeft afgebroken en deskundig blijft afbreken. Het is niet het volk dat de kunstige en creatieve kerststallen in de kersttijd weg wil. Het komt door de druk van een alles overheersende wereldelite, die een soort globaliserende dictatuur heeft ingevoerd. Ze hebben een “politiek correcte” houding in de publieke opinie gegevormd die al het mooie, goede en ware uit het verleden beschouwt als vanzelfsprekend verouderd en onaanvaardbaar voor onze tijd. Iets is maar toegelaten en “modern” als het een breuk is met het verleden. Hoe nieuwer of hoe gekker, hoe beter. Het ruime, open Griekse denken met een blik op het oneindige, de eeuwigheid,  God en het ware geluk van de mens, werd gereduceerd tot het bekrompen, louter materialistisch waarneembare van hier en nu. Wet, natuurwet en tien geboden werden vervangen door ziekelijke, individuele grillen, los van de werkelijkheid, van de schepping Gods en van iedere persoonlijke verplichting. En waarheid hoeven we in het openbare leven niet meer te zoeken. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de grootste wereldleiders en de hoogste internationale instellingen kunnen nu zonder probleem liegen dat ze barsten. We worden bedolven onder afgeborstelde stoere monsterleugens en officiële valse rapporten. Denk aan het OPCW (de officiële organisatie voor de verhindering van chemische wapens)  als actueel voorbeeld i.v.m. chemische aanvallen in Syrië of de carrousel van rapporten over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17. Hier geldt wat de Egyptische Nobelprijswinnaar literatuur (1988) Naguib Mahfouz zo treffend zei: “Zij liegen… en ze weten dat zij liegen…en ze weten dat wij weten dat ze liegen en ondanks dat gaan ze verder met nog meer te liegen”.  Tenslotte heeft de westerse beschaving haar grootheid vooral te danken aan de onuitputtelijke vitaliteit van het joods-christelijk geloof. Al wat op gebied van wetenschap, ontwikkeling, maatschappelijk leven, kunst, liefdadigheid … naar het christelijk geloof verwijst, wordt nu niet alleen verdacht gemaakt maar moet strikt vermeden worden. Het christelijk geloof en leven tot in de  grond afbreken, dát wordt nu als de bevrijdende toekomst beschouwd. En zo is onze tijd met het huidige leven in de westerse beschaving mogelijk niet de ergste uit de geschiedenis van de mensheid, maar volgens Jonathan Price (prof. filosofie Oxford en Warschau) alvast de lelijkste. 

De eigen Europese identiteit en waarden worden door een zelfhaat weggehoond en vernietigd om plaats te maken voor een oeverloze verdraagzaamheid die een dictatuur wordt en een grijze, multiculturele ruimdenkendheid  zonder inhoud. Het resultaat is een steeds verder gaande kille doodscultuur, die in alle fazen van het leven wordt opgedrongen. “Expertisecentra” met hoog opgeleide vormingswerkers zorgen voor de “wetenschappelijke” ondersteuning met emotionele uitroepen en slogans zonder verantwoorde argumentatie. Ze menen, bij wijze van spreken, dat kleine kinderen het heel plezierig vinden in het hart van een kerncentrale vrij te mogen spelen met knoppen en lichtjes, maar bekommeren zich niet om de vraag of dit verantwoord is. Geobsedeerd door een absoluut zelfbeschikkingsrecht, zijn ze voorbeelden van ideologische blindheid. Maar ze worden wel internationaal en dus ook nationaal erkend en gesteund. Ouders die protesteren tegen bv. een vroeg seksualisering van hun kinderen of tegen een opgedrongen gendergekte, halen weinig uit. Zelfs de meest katholieke minister zal hen antwoorden dat de geplande acties door het “internationaal erkend expertisecentrum wetenschappelijk” werden uitgebouwd en dus aanvaard moeten worden.  Ondertussen ziet ieder mens met enig gezond verstand dat een dergelijk centrum geen enkele waardevolle of menswaardige vorming kan aanbieden om jongeren voor te bereiden, bv. op een gelukkig makende huwelijkstrouw of een waardevolle inzet met de gave van zichzelf. Integendeel, zij helpen jongeren verslaafd te worden aan seksuele uitspattingen en vluchtig plezier om hen te dumpen in de groeiende groep van ongelukkigen en depressieven of in de psychiatrie. De georganiseerde obsessie van “instant-plezier” leidt naar een ondraaglijke geestelijke leegte, die geen mens gelukkig maakt.

Wat kunnen we doen? Voor een gewoon protest is het al te laat. Het zou nu een eensgezind massaal protest moeten zijn, zo in de zin van de “gele hesjes” en nog veel meer. En ook dat heeft gevaren. De wereldmachten zijn  bijzonder handig in het infiltreren en manipuleren van massamanifestaties, zoals uit de meeste “gekleurde revoluties” van onze tijd overduidelijk blijkt. Er zijn nu, na meer dan 8 jaar internationaal georganiseerde oorlog tegen Syrië, nog steeds journalisten die spreken van een  “ongewapende vreedzame volksopstand”, terwijl wij de gruwelijke werkelijkheid meemaakten. Wat kunnen we dan wel doen? Stevige groepen van vrienden vormen die weten wat er gaande is en zich eensgezind tegen de verwording verzetten. Vorige maand mocht ik voor enkele van zulke groepen het woord voeren. Zij vormen een positieve kracht. Helaas vinden we deze geest van weerbaarheid (nog) niet daar waar hij  zou moeten zijn, nl. in uitgesproken kerkelijke middens, religieuze gemeenschappen of parochies. Deze worden meestal nog overheerst door een sterk maatschappelijk “correct” denken. Echte zinzoekers vinden daar helaas niet hun bezieling, terwijl ze wel de waarschuwing van de hl. Petrus in zijn Pinksterpreek ter harte nemen: “Redt u uit dit  ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40). 

In de meeste Europese landen zijn de burgers  migranten geworden in hun eigen heimat. Hoewel vele moslims als immigranten ongetwijfeld met goede bedoelingen gekomen zijn, heeft de massa-immigratie de eigenheid van de westerse beschaving aangetast. Grote groepen moslims genoten ten volle van alle westerse voorzieningen en voordelen, maar verwierpen radicaal de Europese identiteit en waarden, bleven strikt hun eigen waarden beleven en geleidelijk ook opleggen aan hun omgeving. Bovendien waren westerse leiders er vlug bij om hen ter wille te zijn zodat ze hun gunst wonnen en hun stem kregen. Kruis, kerststallen en de tekens van de christelijke beschaving moesten weg. Kerstmis werd een winterfeest en de paashaas verdreef Christus’ verrijzenis. Wat kunnen we doen? Laten we op goede wijze doen wat de massamigratie op slechte wijze heeft gedaan en Jezus’ woord ter harte nemen: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht” (Lucas 16, 8). Laten we groepen vormen van hechte vrienden, die hun eigen waarden behouden en geen enkele wet aanvaarden die mensonwaardig (en dus ongeldig!) is en tegen die waarden ingaat (zoals abortus, euthanasie, manipulatie van menselijk leven, homohuwelijk, misvormende opvoeding van kinderen…). En dat de christenen overtuigde christenen worden die geen compromissen sluiten met een puur heidense en barbaarse cultuur. Wanneer groepen zo hun eigen authentieke Europese waarden beleven, zullen ze die ook geleidelijk kunnen opleggen aan hun omgeving. Kortom, we doen dan zoals de moslims in ons land doen en gedragen ons als migranten in eigen midden, maar we herstellen de authentieke westerse, menselijke  en christelijke waarden. Dat is een manier om de ruinen van de westerse beschaving terug op te bouwen.

Groepen van vrienden met een sterke en eensgezinde overtuiging jegens deze echte identiteit en waarden zullen niet meteen een grote ommekeer bewerken in de westerse beschaving maar kunnen hiervoor wel een begin vormen en steeds meer mensen uitnodigen zich hierbij aan te sluiten.

En dit nog

Ruim 5 jaar geleden kwamen alle 285  inzittenden van MH17 om. Oekraïne had de leiding van de vlucht, verplichte het vliegtuig lager en boven rebellen gebied te vliegen. De pro-Russische rebellen vonden de zwarte dozen en overhandigden ze plechtig aan  de onderzoekscommissie, die er na vijf jaar nog geen woord over heeft gezegd. Maleisië, neutraal en eigenaar van het vliegtuig, mocht een half jaar lang geen lid zijn van de onderzoekscommissie. Oekraïne, de hoofdverdachte,  kreeg de leiding van het onderzoek. Vanaf het begin regende het officiële verklaringen en rapporten die Rusland beschuldigden zonder dat er één enkel bewijs gegeven werd en alle bewijsmateriaal dat in een andere richting wees geweigerd. Hoe lang nog  laten de Nederlanders, die zo graag “recht voor de raap” zijn, met zich sollen door een regering die zogenaamd “de laatste steen” in het onderzoek zal boven halen?
http://infobrics.org/post/29841/?fbclid=IwAR31-hecwvYAFcxA49bLwJ2gDQc2MhIMTVvaXdi9FgvHDxn58hhg8JnLNb4

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US

NL30 ABNA 0895 2288 31 
Please follow and like us:
error8
fb-share-icon0
fb-share-icon20