Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel maes syrie
NogXV/8
Vrijdag 14 februari 2020 

Flitsen

De grote vasten in de byzantijnse liturgie wordt voorafgegaan door vier zondagen met een eigen thema: de farizeeër en de tollenaar (in nederigheid het hart van de wet ontdekken), de verloren zoon (de oprechte verzoening), carnaval (het eindoordeel) en tenslotte de zondag van de “tyrophagie” (onthouding van melkproducten, de zondag van de wederzijdse vergiffenis). Nu was het dus de zondag van carnaval (Gr. apokreos, onthouding van vlees). In de Latijnse ritus heette deze vroeger “sexagesima” (60e  dag of 7e zondag voor Pasen). We lazen het evangelie van Mattheus 25, 31-46, waarbij openbaar wordt dat al wat we voor de anderen, de armen (niet) doen, voor Jezus zelf (niet) gedaan werd. Abouna Georges hield een degelijke preek. We worden gered door authentiek geloof, maar dat behelst noodzakelijk oprechte liefde en deze vraagt concrete inzet en daden. De apostel Jacobus leert ons dat geloof zonder concrete inzet dood is.  Humoristisch voegt hij er bij dat ook de duivels geloven en bovendien sidderen ze nog. Katholieken kunnen van protestanten veel leren, maar mogen geen verkeerde leer overnemen zoals de “katholieke” Willibrord vertaling doet in Romeinen 1, 17, die spreekt over de gerechtigheid “die de mens rechtvaardigt door het geloof en het geloof alleen” (er staat ‘ex pisteos in pistin’, “door het geloof in geloof”, wat niets te maken heeft met een eng “geloof zonder de werken!). Lees de brief van de apostel Jakobus er maar eens op na, dan krijg je hierover wijsheid in overvloed.

     Zondagnamiddagwandeling wanneer de herders terugkeren

Ondertussen is het enkele dagen al zacht weer met af en toe een stralende zon. Er zijn nog bijzonder (edel)moedige Syriërs. Deze morgen kregen we bezoek van een broer en een zus uit Damascus, christenen. Hun broer was orthopedische chirurg in Parijs en is gestorven. Zijn vrouw, een Française is met haar kinderen in volle oorlogstijd naar haar schoonfamilie in Damascus gekomen.  De familie had twee villa’s die allebei vernield werden. Hij zelf is oorspecialist. Lang voor de oorlog is hij naar Polen getrokken en heeft er een paar decennia zijn praktijk uitgeoefend. Nu wil hij nog dienstig zijn in zijn eigen land. Hij had alle materiaal bij voor ieder die een apparaat nodig heeft. Hij deed de testen, de onderzoeken en leverde meteen het aangepaste gehoorapparaat er bij. Geen inschrijvingen, geen voorschriften, geen wachtlijst… wat kan het leven eenvoudig zijn! In de vroege namiddag was hij klaar, we namen samen het middagmaal en hij vertrok met zijn zus.

Zondagmiddag thee

Open oorlog of vrede in N. Syrië?

De machtigste rebellengroep in Idlib is nu Hayat Tahrir al-Sham (HTS, organisatie voor de bevrijding van Damascus/het hele M.O.). In 2011 was er het Vrije Syrische Leger, bestaande uit verschillende groepen o.a. ook enkele overgelopen Syrische soldaten die door een veel hogere wedde aangetrokken werden. Het was geen leger, niet vrij en zeker niet Syrisch, wel  verbonden met de moslimbroeders en fel gesteund door Turkije en de NAVO (vooral Frankrijk). In 2012 was het VSL als een uitgedoofde ster en werd opgeslorpt door Al Nousra, die nu zelf omgevormd werd tot HTS, met mogelijk nog een 30.000 strijders. In september 2018 wist Poetin een top te organiseren in Sochi aan de  Zwarte Zee met Turkije en Iran over de vraag: hoe kunnen we de burgerbevolking sparen bij de gevechten in N. Syrië? Dit leidde tot een staakt-het-vuren. Syrië, Rusland en Iran zouden afzien van verdere gevechten en Turkije zou in de overeengekomen “veilige zones” zorgen dat de door hen gesteunde strijders hun zware wapens zouden afgeven. Hiervoor bouwde Turkije “observatieposten”. De ene partij hield zich aan de afspraak maar de andere partij niet. Turkije bleef zijn terroristen steunen en de zware aanvallen bleven eveneens onverminderd verder gaan, mede dank zij zijn  “observatieposten”. In de zomer van 2019 besloten Syrië en Rusland dat het staakt-het-vuren van de andere kant niet gerespecteerd werd en ze hernamen hun strijd tegen het HTS. Tienduizenden terroristen werden gedood of sloegen op de vlucht en vele strategische steden werden ingenomen door het Syrische leger. Heel het N. en W. van Aleppo werd definitief bevrijd tot grote vreugde van de bevolking en woensdag landde het eerste vliegtuig van de Syrische burgerluchtvaart vanuit Damascus weer in Aleppo. Tegelijk lagen inmiddels 10 van de 12 Turkse observatieposten in door Syrië heroverd gebied. Sultan Erdogan in zijn immens wit paleis in Ankara was wit van woede en  brulde dat hij geen enkele observatiepost zou opgeven en dat het Syrische leger elke strijd moet stoppen of hij zou een open oorlog beginnen. Bij de gevechten vielen overigens al 13 Turkse soldaten. Om te tonen dat het menens is stuurt hij nog eens 5000 soldaten met zwaar materieel alsof hij aanstuurt op een directe confrontatie met Syrië én Rusland. Voor hem behoorde N Syrië al tot zijn nieuw Ottomaans Rijk en daar hadden de Syriërs dus niets te vertellen. De relaties met de NAVO en de VS, die de laatste tijd steeds meer bekoelden, zeker nadat Erdogan zwaar geschut had besteld bij de Russen, flakkerden plots weer op. De VS lieten weten dat de strijd van Turkije  een gerechtvaardigde zelfverdediging was (alsof Syrië die op eigen bodem terroristen bestrijdt onwettig zou zijn!?). De VS willen Turkije in zijn verdere afbraak van Syrië graag steunen, vooral met woorden. Ook de NAVO wil Turkije graag steunen met woorden. Noch VS, noch NAVO lijken echter bereid zich in het Turkse avontuur te storten. Erdogan zal, militair en diplomatiek, alleen staan met de grootheidswaanzin van zijn Groot Ottomaanse Rijk (waarin Damascus ooit een provincie was!). Het antwoord van Syrië en Rusland is duidelijk: wij blijven verder strijden totdat het laatste stukje van het land bevrijd is van terroristen én bezetters. De bevrijding van N. Syrië door het Syrische en Russische leger gaat ook verminderd verder. Het beste wat Erdogan kan  hopen is een nieuw staakt-het-vuren om zonder veel gezichtsverlies het terrein te verlaten, wat hij slechts met heel veel tegenzin zal doen. Je weet echter nooit hoe zulk een kat in het nauw zal reageren. De westerse mogendheden zullen ondertussen nog al het mogelijke doen om de oorlog zo lang en zo vernietigend mogelijk te maken. Alles wijst er op dat de vastberadenheid van het Syrische volk en zijn leiders de uiteindelijke overwinning zal behalen, wat hen door het westen niet in dank zal worden afgenomen. Bovendien zal deze strijd in Syrië het begin zijn van het einde van de Angelsaksische wereldoverheersing, de willekeurige Amerikaanse-Israëlische vernietiging van soevereine landen en van hun geplande nieuwe wereldorde met een uitgebreid Midden Oosten. Ja, Syrië zorgt er voor dat er een nieuwe Midden Oosten komt, maar dan niet made in USA. (https://www.rt.com/op-ed/481197-turkey-idlib-syria-sochi-agreement/).

kaarsen maken

Merkwaardigheden

Kardinaal R. Sarah en Benedictus XVI geven ons een frisse kijk, dikwijls tegen de openbare opinie in, over de verhevenheid van het priesterschap, de noodzaak om God, het gebed, de Eucharistie en het streven naar heiligheid centraal te stellen. Ze spreken over de onvervangbaarheid van het priesterlijk celibaat als uitdrukking van totale gave aan God, aan de Kerk in dienst van de mensen. Verder handelen ze over de noodzaak van een vurige evangelisatie. Het zijn niet de eenvoudigen en armen, maar westerse universitairen met hun mediacampagnes die dit alles willen “seculariseren” of aanpassen aan onze tijd. Het groot obstakel ligt in de lauwheid en middelmatigheid van een westen, dat nu buiten adem is (https://www.lesalonbeige.fr/cardinal-sarah-on-a-voulu-baillonner-benoit-xvi-il-a-voulu-parler-au-monde-mais-on-a-cherche-a-discrediter-sa-parole/).

Voor het Internationaal Strafhof heeft Jorge Arreaza, minister van BZ van Venezuela, een klacht neergelegde tegen de VS wegens misdaden tegen de menselijkheid. Door illegale sancties,  financiële en handelsboycot wordt het volk beroofd van het noodzakelijke voor gezondheid, voeding en ontwikkeling. Deze dwangmaatregelen, zo zegt hij, zijn tegen de internationale wetten, tegen het handvest van de VN en vandaar een misdaad tegen  de menselijkheid. (https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-sont-formellement-accuses-de-crimes-contre-lhumanite-devant-la-cour-penale-internationale/5641702). Of hiermee eindelijk recht gesproken zal worden, moeten we nog afwachten. Immers het zijn  de misdadige wereldleiders en heersende schurkenstaten zelf die nog te zeer de wet bepalen. De criminelen zitten op de rechterstoel. Deze aanklacht is in ieder geval een poging om aan  de straffeloosheid van massamoordenaars een einde te maken. Het is onaanvaardbaar dat zij ook nog de Nobelprijs voor de Vrede krijgen (zoals Obama en Kissinger). De VS en hun bondgenoten hebben na WO II meer dan 20 miljoen mensen vermoord en 37 landen ontwricht (James A. Lucas,  US has killed…, Global  Research, March, 7/2016). Saddam Hoessein, Kadhaffi… kunnen  geen aanklacht meer neerleggen, Bachar Al Assad wel.

Lente gaat beginnen – even lenteweer

In de nacht van 2 op 3 januari 2020 werd op de luchthaven van Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani samen met een Iraakse generaal door een
Amerikaanse drone laf vermoord. Hij was het boegbeeld van de “as van de weerstand” tegen de  Amerikaans-Israëlische en westerse agressie (Iran, Irak, Syrië, Libanon). Is de weerstand nu gebroken? Integendeel. Syrië is in feeststemming om de spectaculaire overwinningen van het leger. Heel Aleppo is bevrijd en de vlieghaven is terug open. In Irak heeft Iran als vergelding een paar grote VS bases met raketten bestookt. D. Trump zei dat het niet de moeite was om hierop te reageren. In feite is het zich almachtig wanende Amerikaanse leger geschokt door het feit dat ze niet in staat waren één Iraanse raket te onderscheppen. Voortaan is geen enkele VS of NAVO soldaat nog veilig.  Het eensgezinde verzet tegen de VS is zo groot dat de Iraakse regering beslist heeft dat alle VS troepen het land moeten verlaten. Hiervan heeft Soleimani zelfs niet kunnen dromen. In Libanon is Hezbollah meer dan ooit erkend en gewaardeerd als verdediger van het volk tegen de buitenlandse agressie. Tenslotte is ook het Palestijnse volk meer dan nooit verenigd en bereid om te blijven strijden voor rechtvaardigheid. Door zijn dood heeft generaal Soleimani de as van de weerstand veel sterker gemaakt dan hij tijdens zijn leven heeft kunnen doen. (https://www.mondialisation.ca/la-situation-de-laxe-de-la-resistance-sest-elle-amelioree-ou-empiree-le-martyr-qassem-soleimani-accomplit-davantage-que-le-major-general-de-son-vivant/5641694).

Nog steeds blijft het euthanasieproces (eind januari 2020, Gent) nazinderen en dit is goed. Het doden van een patiënt mag nooit een banaal gebeuren worden. De familie van de gedode vrouw stapt naar het Hof van Cassatie. Hierdoor wordt de vrijspraak niet ongedaan gemaakt en dat hoeft ook niet. De familie wil wel dat de grove fouten die hierbij begaan werden en waaronder zij lijden, ook erkend worden. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/18/advokaat-joris-van-cauter-over-cassatie-in-euthanasieproces-fam/). Verder heeft een psychotherapeut zinnige bemerkingen bijgedragen. Hij vindt dat de psychiatrie zelf zich grondig moet bezinnen. Euthanasie bij psychisch lijden is alleen in België, Nederland en Luxemburg gelegaliseerd. Hij klaagt aan dat de  betrokken psychiater openlijk op TV zomaar reclame mag maken om de euthanasieaanvragen te helpen realiseren. De bepaling “medisch uitzichtloze toestand” vindt hij problematisch en gevaarlijk. Wat nu uitzichtloos is, is dit daarna mogelijk niet meer. Het is juist de taak van de hulpverlener mee een uitweg te zoeken. Het psychisch lijden van een moment mag niet als medische afwijking worden vastgelegd. Het antwoord mag niet gegeven worden voordat de echte vraag komt. Zo niet, dan wordt het een situatie zoals een frisdrankbedrijf dat de dorst zelf verkoopt. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/14/opinie-euthanasie-abe-geldhof/). Tenslotte blijken na dit  proces verschillende artsen minder geneigd te zijn de dodelijke spuit te geven. Zo heeft dit proces toch geholpen om geneesheren tot bezinning te brengen en beter te doen beseffen dat zij geen “dodenheren” mogen zijn. 

Er is een grondig debat nodig. Als de vrijmetselarij het medisch inzicht en ethisch handelen van Hippocrates tot aan onze  tijd, dat de menselijke waardigheid eerbiedigde, radicaal wil afschaffen, moet ze daar ook redelijke gronden voor aantonen. En dat kan ze niet. Doden hoort niet thuis in een medische verzorging, vroeger niet en nu zeker niet.

En dit nog


Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Aleppo provincie is bevrijd – de Westerse media is stil

Afbeelding kan het volgende bevatten: 11 mensen, menigte en buiten
Sa’adallah al-Jaberi plein in Aleppo centrum was afgelopen dinsdag getuige van een massale volksbijeenkomst ter ere van de overwinningen van het leger en het bevrijden van dorpen en steden van terroristen, rond het noordelijke deel van Aleppo.

Eindelijk, na bijna negen lange jaren van oorlog en terrorisme bevrijd het Syrische leger het ene na het andere dorp en stad in de provincie Aleppo en zal binnenkort ook Idlib bevrijden. Dit tot, naar het lijkt, het ongenoegen van de Westerse media en politiek. De politiek is muisstil, op een paar politici na en de pers die schrijft en zend de ene leugen na andere uit, met waanzinnige verhalen over plunderingen van soldaten, 300.000 vluchtelingen of zelf getallen van een miljoen worden genoemd, ook wordt het aloude verhaal over gebombardeerde ziekenhuizen en scholen weer opgedist. Natuurlijk kunnen de NGO’s (gesponsord door het Westen) niet achterblijven en schrijven brandbrieven.

Er wordt totaal aan voorbij gegaan hoe blij de Syrische bevolking is dat zij eindelijk bevrijd zijn van terroristen van Jahbat-al-Nusra, Tahrir-Hayat-as-Sham en de Turkistan partij, die bestaat uit 90% Oeigoeren uit China, waar de Westerse pers zulke groteske verhalen over hebben dat ze in kampen zitten etc.. Zou kunnen, maar over de radicalisatie van velen die in Syrië zijn wordt niet over gesproken.

Het meest schunnige aan deze verhalen is dat er bijna niet een journalist, mediabedrijf daadwerkelijk aanwezig is in Aleppo of de rest van Syrië, misschien in Idlib, maar die werken samen met bovengenoemde terroristische groepen, gretig aanvaard als de ” waarheid” voor Westerse kranten.

De journalist Robert Fisk heeft in het verleden al veel “onwaarheden” uit de wereld geholpen, door daadwerkelijk wel aanwezig te zijn in Syrië , Iraq en Libanon etc., maar deze wordt verguisd door de Westerse pers en politiek, een natuurlijke oorzaak, de Westerse politiek is totaal onbetrouwbaar geworden als het om de “waarheid” over oorlogen en wapenleveranties gaat.

Robert Fisk, de journalist die al jarenlang in het Midden-Oosten woont en werkt, als eerst de Sabra en Shatilla mensenmoord (gedode Palestijnen . georkestreerd door Israël ) documenteerde. Aanwezig aan het front van de burgeroorlog in Libanon en meetrok met het Syrische leger, voordat het Idlib offensief begon, de Westerse pers moord en brand en schreeuwde over bommen, terwijl, zoals hij bewijst in deze documentaire er nog niets aan de hand was.

De NATO-wapenhandel via Saoedi-Arabië

Het bewijs wat we al jaren roepen, is eindelijk te vinden in bovengenoemde documentaire. Het Westen, m.a.w. de NATO, dus waar Nederland ook lid van is, keurde goed dat er via een wapenfabriek in Bosnië ( de US-enclave) tonnen wapens en munitie werden gestuurd naar Saoedi-Arabië, ze wisten (de NATO en EU) dat deze wapens weer door werden gestuurd naar terroristen in Syrië . Die ze liefkozend “rebellen” blijven noemen. De documenten en wapens zijn teruggevonden in Aleppo, op de documenten, die gevonden zijn stond precies vermeld waar de wapens vandaan kwamen: Bosnië .

De ziekenhuizen

Zoals ik al vele malen schreef, er zijn geen duizenden ziekenhuizen in Syrië . De “ziekenhuizen” waar de Westerse media over spreekt, zijn meestal ondergrondse tunnels en grotten, die door de plaatselijke bevolking (als ze al niet gevlucht waren voor de terroristen) gegraven zijn, gedwongen wel te verstaan. Dus het waren veldhospitalen van de terroristen. Met name kinderen waren gedwongen deze tunnels te graven door de terroristen, zoals uit onderstaande documentaire te zien is, opgenomen in Syrië , dus geen roeptoeter verhaal. Ook werden de kinderen gedwongen te vechten voor deze islamisten.

Tijdens de oorlog in Syrië werden kinderen in gebieden onder controle van islamistische groeperingen onvrijwillig aangeworven als strijders en gedwongen getuige te zijn van barbaarse executies. Het Syrische leger heeft nu de controle teruggenomen, maar deze kinderen worden nog steeds achtervolgd door wat ze zagen, wat hun werd aangedaan en de hersenspoeling die ze ontvingen.

Bravo, Westerse politici en media, voor het verbergen van de waarheid die een land in de afgrond gestort te hebben en honderduizenden doden zijn gevallen door “rebellen” te steunen.

Vluchtelingen

Aaw en wee wordt er geroepen in de Westerse pers en media. Ook staatsterrorist Erdogan doet mee in het demoniseren van deze slechte “film”. Enerzijds doet hij zaken met Rusland, is verbonden met NATO en valt gewoon Libië en Syrië binnen, maar ja hij kan het Westen onder druk zetten, al die vluchtelingen die stuurt hij dan naar Europa zegt hij, naar Duitsland wel te verstaan, wat al steunt en zucht onder de vluchtelingen en een “kapotte” samenleving is.

Deze vluchtelingen kunnen terug, ja gewoon terug, Syrië is bijna bevrijd en ze kunnen helpen het land weer opbouwen. Natuurlijk zullen de door het Westen gesponsorde terroristische vluchtelingen (eigenlijk migranten) gewoon in Europa blijven dat is logisch. De Witte Helmen, hebben al asiel gekregen in diverse EU landen, de Witte Helmen zijn onderdeel van Al-Queda. Maar zoals President Assad in het verleden al zei, terrorisme zal naar Europa komen en dat is ook gebeurd.

De vluchtelingenstroom is ook tijdelijk, al betwijfel ik het aantal wat genoemd wordt. Als het Syrische leger Idlib weer heroverd heeft kunnen ze ook terug en kan de opbouw beginnen. Zonder het Westen, zoals Assad zegt. Je moet nooit het Westerse kapitalisme weer een rol laten spelen, anders vernietigen ze je land, een les die met miljoenen slachtoffers geleerd is.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Wat zal Rusland kiezen na Poetin?

Afbeeldingsresultaat voor after putin
President Poetin werd door Boris Jeltsin als de nieuwe president van Rusland benoemd in 1999, sinds zijn aantreden is Rusland aanzienlijk veranderd, hij laat het Russische volk de keuze, met de veranderingen die hij met zijn regering heeft gemaakt, volgens een analyse van de door het Westen verguisde intellectueel Alexander Dugin.

Veel wordt erover gespeculeerd in de Westerse media, over Poetin, die verguisd en geliefd wordt door velen, binnen en buiten Rusland. Volgens de intellectueel Alexander Dugin, heeft hij een uniek project bewerkstelligt tijdens zijn regeringstermijn. Zoals te zien is in onderstaande video. Maar de (Westerse) Wikipedia zegt dat Dugin fascistische ideeën heeft wat totaal belachelijk is en onderdeel van de Westerse propaganda machine.

Alexander Dugin – een van de controversiële – verboden analisten van de Russische politiek in het Westen – stelt dat “de kolossale missie” van Poetin alleen goed wordt geëvalueerd door de mensen, m.a.w de Russen , als hij weg is. In de context van Dugin zijn de labels ‘patriottisme’ en ‘liberalisme’ tegengesteld – terwijl Poetin’s politiek gelijktijdig wordt toegeschreven aan beide. Als zodanig zal in 2024 – Rusland als land volgens Dugin een beslissing moeten nemen of het lid wordt van de “de antichrist” een progressief-liberale-kapitalistische wereldorde – of, om dit begrip te verwerpen – waarschuwt hij – zal het met een confrontatie met het Westen komen.
Welke zal het zijn?

Poetin heeft een “unieke” formule voor Rusland opgezet, een project zoals Dugin het noemt. Namelijk een mix tussen patriottisme en liberalisme-kapitalisme, een regeringsvorm uniek voor Rusland en eigenlijk voor de rest van de wereld. Poetin “erfde” een kapot Rusland in 2000, waar Boris Jeltsin het progressief-liberaal project van het Westen had uitgevoerd, na de anarchie en uitverkoop na de val van het communisme.

Het Westen was snel aanwezig om volgens de kapitalistische normen die in het Westen heersen, Rusland in de uitverkoop te doen, zonder pardon voor de Russische bevolking die letterlijk aan de grond zat, gepensioneerden uit de vuilnisbakken aten en velen stierven aan kou en honger. Een volk dat jaren onder het communisme geleefd had, waar geen “eigen” kapitaal was, men niet naar rechtbanken ging en alles door de staat geregeld werd. Een schok voor de meeste Russen en al snel werd door het alomvattende kapitalisme en de opkomst van de oligarchen Rusland een “criminele” staat.

Dit was de erfenis die Poetin kreeg in het jaar 2000 en al snel zette hij een “uniek” project op voor Rusland. Het patriottisme moest ten dele terug, maar Rusland kon ook niet zonder liberalisme en kapitalisme, dus werd het een mix, die er tot de dag van vandaag te vinden is. Een mix die er nog niet geweest is in de geschiedenis van Rusland, maar ook niet in Westerse landen. Het Westen, die gekozen hebben voor het “harde” kapitalisme en het socialisme vaarwel gezegd hebben, met als gevolg een “sociaal” arme maatschappij waar het kapitaal regeert zonder pardon. De macht van de “sterkere” is het motto.

Rusland vaart wel bij deze nieuwe regeringsvorm van patriottisme en liberarisme- kapitalisme. De oudere bevolking wordt niet vergeten en zijn blij met het patriotistische element. De jongeren zijn blij met een stuk kapitalisme, in de wereld van “Smartphones, internet en moderniteit”.

Een ideale mix, wat ook voor verbetering van de levensstandaard van vele Russen gezorgd heeft. Zonder de identiteit van Rusland te verliezen. Dat zal de erfenis van Poetin zijn in 2024.

Zoals Dugin zegt de bevolking kan zelf kiezen, dat is ook onderdeel van Poetin’s nalatenschap. Wat zal het zijn nietsontziende kapitalisme, wat in Westerse landen heerst, de uitverkoop van alle levensbehoefte? Of deze unieke mix van patriottisme en liberalisme-kapitalisme .

Het is aan de Russen en misschien kan Rusland een voorbeeld zijn voor Westerse landen en de VS, waar het kapitalisme op instorten staat een nog nooit zoveel armoede en ongenoegen onder de bevolking is geweest. Waar zelfs terrorisme tot kapitalisme verheven is (ISIS en vluchtelingen). De tijd zal het leren, of het Westen dit zal inzien, zo niet kan Alexander Dugin weleens gelijk krijgen en krijgen we een confrontatie tussen Rusland en het Westen. De “wargames” van de NATO zijn al in volle gang. Laten we hopen dat het “vernuft ” van de Westerse bevolking tot leven komt en de “gele vesten” een voorbeeld kunnen zijn die tot een kettingreactie zal leiden, het kapitalisme in de ijskast kan en misschien deze nieuwe regeringsvorm adopteren. De tijd zal het leren.

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel
XV/6
Vrijdag  7 februari 2020
Flitsen

Hypapante

Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, van het NT. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de  grote rol die Maria door haar lijden zal spelen in de verlossingswerk van Jezus. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”.

Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”

Na de byzantijnse Eucharistie was er zegening van de kaarsen, het brood, de wijn en de zalving met gewijde olie, waarna de kaarsenprocessie. Daarna kwam plots de bisschop op bezoek en onmiddellijk daarna arriveerde een groep van pastorale verantwoordelijken uit Yabroed. De zon scheen heerlijk en nodigde ons uit om buiten te zitten. Het was een erg gezellige ontmoeting vooraleer de mensen van Yabroed rondgeleid werden.

Gisteravond was er nog een ander bezoek. Er kwam een kleine autobus (23 zitplaatsen) binnengereden, bestuurd door een van onze vaste medewerkers, met de vraag, deze te zegenen,  wat we met plezier gedaan hebben. Deze wordt ter beschikking gesteld van onze MSJM (Monastery Saint James the Mutilated), voor de hulpverlening over het hele land. Om ons medisch personeel bijvoorbeeld naar Hassake en het fameuze vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O. Syrië) te voeren en terug te brengen, moesten we tot heden een kapitaal betalen. Dat zal voortaan dus veel goedkoper en veel beter kunnen. Er is nog veel nood en we trachten eerst te helpen waar dit het  meest nodig is. Dit is enkele mogelijk dank zij onze weldoeners en medewerkers, waar we erg dankbaar om zijn.

Een oosterse inzegening

Oosterse inzegening

Een man die regelmatig muziekles komt geven had al lang gevraagd zijn huis, op enkele honderden meters van ons klooster, te komen inzegenen. Zondagavond trokken we er met 7 naartoe. Hij had een huis in Damascus en hier en beide zijn  door terroristen vernield. Dit heeft hij zelf terug opgetrokken. Hij studeerde muziek in Egypte, Jordanië en was met zijn broer in Rusland. Zelf kan hij 17 instrumenten bespelen en was de directeur van het groot orkest in Damascus. Zijn  broer was de beste violist van het M.O. en werd eens in Moskou door applaus tot 9 maal toe terug op het podium geroepen. En zo werden we nu door hem en zijn vrouw bijzonder hartelijk ontvangen. De slaapkamer met een bed rechts en links tegen de muur, dient ook voor living en eetkamer, zodat ze maar één ruimte moeten verwarmen. We hielden een plechtige dienst met Evangelie, voorbeden, gebeden en inzegening. Dan drongen zij er op aan dat we zouden blijven eten en hij haalde zelfs een fles goede oude wijn boven. Ondertussen bleef zijn  vrouw, die uit Ras Baalbek (Libanon) komt, vertellen over haar verering van O.L. Vrouw. Tijdens de oorlog in Libanon, zagen alle dorpelingen op een avond O.L. Vrouw met uitgespreide armen aan de hemel. Hun dorp is ook gespaard gebleven. Van de enkele instrumenten die de man nog heeft kunnen redden, nam hij een fluit en begon te spelen. Hij zei dat het de oudste fluit is, die oorspronkelijk door de herders gebruikt werd. Wat een heerlijke avond van oosterse gastvrijheid.

Een unaniem internationaal georganiseerde misdaad

Syrië is het slachtoffer van een nooit eerder gezien wereldcomplot, dat al lang is voorbereid. Syrië, het hart van het M.O., moet onderworpen worden aan de Angelsaksische overheersing. Olie, gas, grondstoffen mogen niet voor het volk dienen maar voor de wereldheersers. Midden vorige eeuw heeft de CIA al tweemaal een staatsgreep gepleegd tegen Syrië om een marionet aan te stellen die de ‘Amerikaanse’ pijplijn van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse zee moest brengen. Beide mislukten. In  het begin van de jaren tachtig stuurde Amerika de moslimbroeders, specialisten van chaos naar Syrië. Een samenleving die in grote harmonie leefde, zoals ook wij die nog gekend hebben voor de oorlog, werd plots opgeschrikt door grote aanslagen.

In Aleppo werd een rekrutenschool overvallen en alle 80 alawieten werden op staande voet onthoofd. Vervolgens was er een moordaanslag op de president Hafez met twee bommen. De ene doodde zijn lijfwacht, de andere schopte hij zelf terug aan afzender. Voor Hafez was het genoeg. Hij liet heel het nest van de moslimbroeders, samen met alle officieren van de  buitenlandse geheime diensten uitroeien. De mensen waren blij dat de rust weergekeerd was. In 2003 nodigt de Amerikaanse generaal Colin Powel zich uit in Damascus, nadat hij voor het wereldforum “bewezen” had dat Irak massavernietigingswapens had. Van de honderdduizenden doden in Irak en de half miljoen van honger gestorven kinderen heeft hij nooit enige last gehad. Hij heeft er zich van af gemaakt door ter loops eens te laten vallen dat zijn diensten hem slecht hadden ingelicht.

De bisschop en een groep parochianen van Yabroud op bezoek

Nu komt hij de jonge Syrische president Bachar al Assad zeggen met wie hij bondgenoot mag zijn en met wie niet, zo niet zullen de gevolgen  heel erg zijn. In 2009 krijgt dezelfde president de belofte dat het goud zal regenen als hij de ‘Amerikaanse’ pijplijn aanlegt. Toen begonnen de onmiddellijke voorbereidingen van een oorlog tegen Syrië. De eerste optie was een militaire inval. Rusland had echter zijn les geleerd nadat het zich onthouden had in de VN Veiligheidsraad met betrekking tot Libië. Libië werd deskundig vernietigd door het Angelsaksisch imperium. Rusland en China zouden voortaan hun veto stellen tegen dergelijke vernietigende militaire invallen. Daarop werden de volgende jaren honderdduizenden terroristen uit de hele wereld deskundig gerekruteerd, super bewapend en betaald. Het waren de beste specialisten in martelen, onthoofden en vernielen. Iedereen met deze kwaliteiten kon plots zonder de minste moeilijkheid zo in Syrië geraken. En het aantal koppensnellers, maniakken van geweld en chaos bleef maar groeien met de unanieme steun van geheime diensten van westerse landen. En ze deden het  uitstekend. Ruim 400.000 doden (waarvan de helft soldaten en politiediensten), anderhalf miljoen gewonden en gehandicapten, 13 miljoen vluchtelingen binnen en buiten, een infrastructuur die vernietigd is, de meeste scholen en ziekenhuizen verwoest en blijvende aanslagen tot nu toe op de elektriciteits-, gas- en olievoorzieningen alsook op de voedselbevoorrading. Eind 2015 was het leger en heel het land uitgeput. Poetin zei: ik ga op vraag van de wettige regering van Damascus het volk helpen. Een week later was een erg kleine legerafdeling uiterst efficiënt samen met het Syrische leger aan de opruiming van de terroristen begonnen. Unaniem protest van de “internationale gemeenschap”! De CIA had voor het begin van de oorlog een bijzonder duidelijk beeld van een Syrische president wereldwijd verspreid.

Een gemoedelijke huisvader en oogarts in Londen, die omwille van de dood (moord!?) van zijn broer president moest worden en door niemand gekend was, werd plots wereldberoemd. Ieder kind “wist” wat die man gans de dag deed: mensen wurgen tot de dood, ophangen en vergassen in gevangenissen, bomvaten op zijn  volk gooien en zijn volk met gifgas vernietigen… De wereldclub van heersers, de grote apostelen van de democratie, ze riepen allen eensgezind om steun voor die brave “gematigde” koppensnellers omdat ze “onze” vrijheid en democratie zouden brengen! Ondertussen zijn Syrië en Rusland het laatste restant van de hel in Idlib aan het opruimen. En zoals iedere bevrijding in het verleden, gaat ook deze gepaard met een nooit eerder geziene leugencampagne. De Witte Helmen proberen nog krampachtig hun laatste chemische aanval voor te bereiden om daarvan de schuld aan Syrië te geven. Turkije en de VS zitten nu helemaal op dezelfde lijn, om Syrië te verwoesten.

Dag en nacht geeft de Atlantische pers valse beelden over de zogenaamde “misdaden” van het Syrische en Russische leger. Ook Turkije en Israël werken nauw samen om de terroristen te helpen. Iedere samenkomst en elk plan vanuit de “internationale gemeenschap” voor vrede en heropbouw van Syrië is bedoeld om een nieuwe oorlog tegen volk en land te lanceren. Iedere mogelijkheid om het land mee op te bouwen wordt geboycot met nieuwe sancties, nieuwe aanslagen op de stroomvoorziening, het beletten van een terugkeer van de vluchtelingen… De Atlantische pers blijft dag en nacht het beeld verspreiden van een gruwelijke president en een verschrikkelijk leger in ”getuigenissen”, artikels, video’s, rapporten om eigen crimineel gedrag ongestraft te kunnen verder  zetten. Toch zullen binnen kort ook in Idlib de mensen dansen op straat om de grote offers die het Syrische en Russische leger brachten voor hun vrijheid. Ze hebben na de bevrijding van Ma’arat Al-Nu’man gisteren morgen ook het erg strategische Saraqib bevrijd, waar de twee autosnelwegen (Aleppo – Damascus; Aleppo – Hassake) samen komen. Er sneuvelen helaas vele Syrische soldaten. Talrijke tunnels met ondergronds hoofdkwartier en ruime wapenopslagen worden ontdekt.

Is er ooit een tijd geweest dat  een verborgen wereldelite er in geslaagd is zovele politici, intellectuelen en journalisten om te vormen tot gedrogeerde zombies, die ijverig meehelpen  een onschuldig volk uitmoorden en een prachtig land vernietigen en zichzelf prijzen om hun edelmoedige humanitaire inzet? Wat heeft het Syrische volk de “internationale gemeenschap” aangedaan om zo gemarteld te worden?

Merkwaardig

Waarom hebben Syriërs het zo koud in deze winter? Onze poco journalisten kennen direct het antwoord: deze dictatuur wil het  volk onder de knoet houden. Om dit te verspreiden worden ze ook betaald. Met een nuchtere blik krijgen we evenwel een ander beeld. Voordat de internationale gemeenschap hier met hun  zogenaamde “vrienden van Syrië” neerstreken, produceerde het land 350.000 barrel olie per dag, nu nog 24.000 terwijl er 100.000 nodig zijn. Bovendien werden op 21 december 2019 drie olie- en gasinstallaties in de provincie Homs door drones heel erg beschadigd. Op 28 januari 2020 werden onder-water-oliepijpleidingen door zware  explosieven beschadigd. Ook dat is voor onze poco-journalist VRT een bewijs dat het de regering is die het doet, want zijn brave rebellen “kunnen alleen  maar wat prutsen aan de keukentafel”! Dat misschien de grote mogendheden hun lieve rebellen hebben geholpen om deze gesofistikeerde aanslag te plegen, komt bij hem natuurlijk niet op. En ook niet dat de “internationale gemeenschap” al jaren alles doet om Syrië te vernietigen en nu de heropbouw te verhinderen. En nu dinsdagmorgen waren er weer aanslagen in Homs tegen twee gasstations, een fabriek en een raffinaderij. Het gaat om een unaniem, internationaal georganiseerde misdaad tegen een land waartegen officieel niet eens een oorlog verklaard werd. Daarom kunnen ze openlijk blijven zeggen dat ze Syrië humanitair komen helpen. De VS doen het o.a. door de rijkste oliebonnen te “beschermen”!? Journalisten, roeptoeters van  de oorlogspropaganda, mede dank zij jullie hypocrisie lijden wij kou, maar we zullen volhouden en Syrië zal uiteindelijk alle terroristen overwinnen.

Humanitaire hulp in Syrië.

De eieren worden opgehaald

Herinner je  de discussies en patstelling in de VN herinneren bij de stemming over noodhulp aan Syrië.  Rusland en China lieten niet langer met zich sollen.   In onderstaand artikel vind je de visie van de anti-Assad brigade.   Te veel, te omvangrijk om te vertalen.  De meeste lezers hebben geen flauw benul waarover het gaat.  Het heeft de verdienste dat je duidelijk gemaakt wordt – voor wie tussen de lijnen wil lezen – in hoever de hulp gemanipuleerd werd naar de zgn. “rebellen” regio’s via Turkije.  Al was de bedoeling net het tegenovergestelde.  Vooral duidelijk is de kaart met de grensovergangen en de hoeveelheid hulpgoederen die via deze passages gebracht werd.  Let op de locaties en de tonnages.  En hoeveel personeel hiervoor ingezet wordt.  Waarbij wij ons  dan de vraag stellen hoeveel er in Turkije “van de camion” valt eer het Idlib, waar de “rebellen” de verdeling in handen krijgen, bereikt. Kortom:  wat al meerdere keren gebleken is: het was en is niet de bedoeling dat er noodhulp op het grondgebied van de Syrische regering blijft hangen, toch niet voor het grootste gedeelte.  Slechts een alibi-hoeveelheid.  De rest: duidelijk voor de “rebellen”.  En als we even mogen vragen: hoeveel wapens worden er bij het transport door Turkije  tussen de noodhulpgoederen verstopt?  Of gewoon overgeladen in een lege camion?  https://english.enabbaladi.net/archives/2020/01/un-aid-to-syria-new-victim-of-international-bargains/. Er is geen enkele recht om een land binnen  te vallen zonder toestemming van deze soevereine staat  om zonder enige controle “goederen” te komen leveren. De zogenaamde “hulp aan een lijdende bevolking” wordt misbruikt om de soevereiniteit te breken, de terroristen te helpen  en het volk nog meer te doen lijden.

Op 27 januari werd de 75e verjaardag herdacht van de  bevrijding van Auschwitz door de Russen. Decennia lang werd Pius XII en de katholieke Kerk verguisd als “de paus van Hitler” die lekker zweeg en niets deed terwijl miljoenen joden werden uitgeroeid.  Het is een ”zwarte legende” die twintig jaar na de oorlog ingevoerd werd met een toneelstuk in Duitsland. Alle frustraties werden handig gemanipuleerd en gericht op de Kerk en de paus. En meteen ‘wist’ iedereen wat een verschrikkelijke paus en Kerk dat waren. Het was de zoveelste gelegenheid om paus en Kerk eens flink door het slijk te halen. Ook joden deden ijverig mee. Nochtans heeft Pius XII ongeveer 947.000 joden gered en kreeg deze paus na de oorlog nagenoeg van alle joodse leiders de grootste felicitaties en dankbetuigingen. De opperrabbijn van Rome werd katholiek en hij wilde uitdrukkelijk met de voornaam van de paus, Eugenio, gedoopt worden. De historicus Michael Hesemann vindt dat het nu genoeg is (“Le Pape et l’Holocauste”) en wil dat de waarheid door de VN erkend wordt. Gary Krupp, die tijdens de oorlog een joods kind was en katholiek werd is medestichter van “Fondation Pave the Way” om de laster op te ruimen. Hij stelt uitdrukkelijk dat “de Hl. Stoel en Pius XII meer gedaan hebben voor de redding van het joodse volk dan alle burgerlijke en religieuze leiders van heel de wereld samen”. Paus Franciscus heeft beslist dat vanaf 2 maart 2020 de archieven van het Vaticaan voor de periode van 1939-1958 open gesteld zullen  worden. Er is dan geen enkele reden meer om de “zwarte legende” te blijven verspreiden. Monsterleugens blijven helaas soms heel lang leven. 

En dit nog


Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20

Nieuwsbrief Pater Daniel, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel"
XV/5 
Vrijdag  31 januari 2020
Flitsen

Syrische familiegeest

Yakub met zijn rapport

Zondagnamiddag komt Yakub fier thuis uit de school met een goed rapport. Voor een deel van de vakken kreeg hij uitstekend en voor de anderen zeer goed. En de commentaar van de leerkracht was in verhouding. Voilà, dat is nu  de extreme geweldenaar van 3 jaar geleden die omwille van zijn jaren straatleven niet kon lezen of schrijven (er is nog meer dan genoeg krachtpatserij van overgebleven!) En zo zijn er hier misschien nog duizenden kinderen over heel Syrië verspreid. Er scheen die zondag een heerlijke zon bij stevig vriesweer. Een gelegenheid om nogmaals met de fraters een wandeling naar het Anti Libanongebergte te maken. In de sneeuw viel het mee. Waar de zon de sneeuw had doen smelten zakten we in de bruine modder weg. Het nodige was voorzien om een vuurtje te maken en thee te drinken. Dan trokken we weer terug om langs de grote weg op min of meer propere wijze thuis te geraken.

De sneeuw bij Qara

We waren juist op de weg toen er een motor aankwam. De man stopte. Hij had zijn  hoofd helemaal in een warme tulband gewikkeld en maakte zijn mond vrij om te spreken. Uit zijn zak haalde hij twee bruine bolletjes en gaf me er eentje. Hij legde uit dat het een soort eetbare paddenstoelen is en als er gedurende een drietal weken nog regen of sneeuwt valt, zo zei hij, zul je hiervan een overvloed kunnen oogsten. Hij stapte met ons enkele passen van de weg, wees een plek aan met groene stipjes en met een stokje in de grond haalde hij er eentje naar boven om te tonen dat het allemaal paddenstoelen worden. Hij had er zelf plezier in en wij keken vol bewondering toe. Met een glimlach sprong hij weer op zijn motor. Hij wenste ons de vrede en wij wensten hem Gods zegen.  We hadden maar enkele passen gezet of een bestelwagen stopte en de chauffeur bood aan om ons mee te nemen naar Qâra. Neen, wij moesten maar tot aan het klooster geraken. Hij was toch blij dat wij op zijn  lege wagen sprongen en meereden tot aan de poort van het klooster. Ziedaar moslims die we nooit eerder ontmoet hebben en die ons beschouwen als leden van de Syrische familie. Zo was het voor de oorlog overal.

Een oeroude onuitroeibare wijsheid

Nagenoeg alle mensen en alle volken van alle tijden hebben diep in hun bewustzijn het besef bewaard dat de mens zichzelf niet gemaakt heeft, maar dat hij op een of andere wijze een gave Gods is en dat daarom zijn leven heilig en onaantastbaar is. In ieder geval wist men dat het menselijk leven oneindig waardevoller is dan materieel bezit zoals een auto of een huis, wat men helemaal naar eigen verlangen kan behandelen en inrichten. In naam van de Griekse arts Hippocrates, uit de vijfde eeuw vóór onze tijdrekening,  “de vader van de westerse geneeskunde”, werd deze menselijke wijsheid aldus uitgedrukt in de beroemde “eed van Hippocrates”: “Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt, zelfs een aanwijzing  in die richting zal ik niet verstrekken”. Als heiden beschouwde hij het leven als een geschenk van  boven, van de goden, met name van Apollo. Jezus Christus heeft twee millennia geleden deze oer menselijke wijsheid in het volle licht te stellen. Hij maakte ons bekend wie de ware God en Schepper is van alle mensen en de  Vader vol liefde. Dit oeroude besef van de onaantastbaarheid van het menselijk leven werd alle eeuwen door onverkort bewaard en geëerbiedigd tot heil van de mensen zelf. In dit kader heeft de mens al zijn mogelijkheden kunnen ontwikkelen, “tot eer van God” en tot geluk van de mensen. De eed van Hippocrates werd ook door de artsen als een erecode nageleefd, tot aan onze  tijd.

350 Voedselpakketten

De dikke mist van de “Verlichting”

Sinds de eeuw van de “Verlichting” werd  de heiligheid van het menselijk leven massaal verworpen. De mens werd steeds meer beschouwd en behandeld als ordinaire materiele bouwstof, die onbeperkt kan en moet gemanipuleerd (“verbeterd”!) worden volgens menselijke mogelijkheden en grillen. Hiermee is  een duisternis ingetreden en een verwerping van de waardigheid van de mens (1). De werkelijkheid van de mens als schepsel Gods werd vervangen door de illusie dat hij slechts een maaksel is van zichzelf, van zijn eigen wetenschap en techniek. Succesvol werd deze illusie verbonden met de verheerlijking van een “zelfbeschikkingsrecht, dat radicaal tegengesteld is aan de werkelijkheid van het menselijk bestaan. Wie kan dit nu nog blijven volhouden? Niemand heeft ooit ook maar de allerminste zelfbeschikking gehad over het allerbelangrijkste van zijn eigen leven:  plaats, tijd, omstandigheden van zijn ontstaan of van zijn lichamelijke of geestelijke kwaliteiten. Hierover kan men kwaad of zelfs razend worden, maar het verandert niets aan de werkelijkheid. Integendeel deze verontwaardiging kan de mens nog tot waanzin leiden. Een meer rationele en natuurlijke houding, geheel in de lijn van de diep menselijke wijsheid, bestaat er in deze werkelijkheid gewoon te aanvaarden: “Ik dank U om het wonder van mijn  leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14). Daarmee kan de mens pas zijn  vele mogelijkheden tot volle bloei laten komen tot heil van zichzelf en van de anderen.

De “Verlichting” deed langs de vrijmetselarij haar werk en aan de eed van Hippocrates werd de doodsteek toegebracht. De mens als lichamelijk en geestelijk wezen met de grootheid van een uniek bewustzijn en geweten, werd een ordinair ding, een materieel voorwerp. De basis van het medisch handelen ligt nu in de persoonlijke verlangens, de “consensus” van mensen en de koude technische mogelijkheden van de wetenschap. Geen moraal, geen geweten, geen goed of kwaad, geen God worden meer  erkend. Dat deze houding grondig de waardigheid en het geluk van de mens aantast, heeft men niet in het oog. In de huidige discussies over de euthanasie gaat het dan ook vooral over de juiste bepalingen van de Wet, die zonder erkenning van de diepste werkelijkheid, vanuit menselijke grillen kan gemanipuleerd worden. Het enige probleem is nu op tijd het aantal neuzen tellen om te zien of er een meerderheid is en een consensus om deze menselijke artificiële constructie van wet dan op te leggen. En natuurlijk gaat het hierbij ook over de bescherming van de artsen, opdat ze deze wet zouden uitvoeren. Er wordt evenwel met geen woord gerept over de kern  van de zaak: de echte waardigheid en het eigenlijk geluk van de mens zelf, die gedood wordt. Hierbij wordt meestal vergeten dat lijden en sterven bij het leven horen en dus volkomen “menselijk” zijn. Het lijden kan groot zijn en het is aan ons om elkaar te helpen het lijden te verzachten of weg te nemen. De dood kunnen we evenwel niet wegnemen. We kunnen een ziekte overwinnen en de dood uitstellen. Angst voor de dood kan evenwel niet beschouwd worden als “ondraaglijk lijden” en er is geen enkele rechtvaardiging om hierbij een dodelijke spuit te geven. Integendeel, deze mens moet met alle huidige middelen geholpen worden om zijn dood menswaardig te doorleven, in vrede met zijn omgeving, met zichzelf en met zijn diepste overtuiging. De dodelijke spuit zelf is mensonwaardig.  Volgens getuigenissen kan het bovendien gebeuren dat de patiënt het uitschreeuwt van de pijn bij de fatale spuit, waarbij ook de familie met de herinnering aan een mensonwaardige ervaring achter blijft. 

Merkwaardigheden

March for Life,  Washington 2020, 24 januari. President Donald Trump is de eerste president die ooit aanwezig was. Hij sprak  de tienduizenden deelnemers toe: ieder kind, geboren of ongeboren is een kostbaar geschenk van God, geschapen naar Gods beeld. Ieder mensenleven is heilig. Hij verwelkomt een hele reeks politici, congresleden en senatoren.  Hij bevestigt zijn standpunt ‘’pro family’ en ‘pro life’ en zijn wil om alle pro abortus steun te stoppen, financieel én met de benoeming van rechters. Dit is inderdaad een radicale breuk met de satanische plannen van de nu heersende wereldpolitiek. Ziehier zijn toespraak: https://www.lifesitenews.com/news/full-text-trumps-2020-march-for-life-speech. Ondertussen is de vice president Mike Pence op bezoek bij paus Franciscus en werd geïnterviewd door EWTN. Hij sprak in dezelfde zin over de heiligheid van ieder menselijk leven. We beleven werkelijk een keerpunt waarbij abortus en euthanasie officieel erkend worden voor wat ze zijn, mensonwaardige moord. En steeds meer jongeren worden zich hiervan bewust. Inmiddels is  22 januari vastgesteld als “de dag van de heiligheid van het menselijk leven”. Op die dag  werd namelijk in Amerika in 1973 de abortus mogelijk na het proces “Roe versus Wade”. Hiermee is eindelijk het einde van de officiële abortuswet in zicht. (Minder aangenaam is uiteraard dat de VS in hun geest van “exceptionalisme” nog steeds menen de hele wereld ”hun” democratie te moeten opleggen met miljoenen doden en verwoestingen van tientallen landen. We hopen en bidden dat ze eens  beseffen dat ook het leven van deze onschuldige slachtoffers heilig is). Luister naar het getuigenis van Mike Pence, geheel in de lijn van de toespraak van Donald Trump : https://www.youtube.com/watch?v=OoHAu7gVwOE&feature=youtu.be.

Zeer onrustwekkend. Vier leden van S.O.S. Chrétiens d’Orient reden maandag in de late namiddag in Bagdad (Irak) naar een vergadering om concrete regelingen te treffen. Ze zijn niet toegekomen. Van de vier, de chauffeur en de auto is geen spoor gevonden. Ze zijn  geen gewone vrijwilligers maar verantwoordelijken, die goed thuis zijn in de geplogenheden van het land. Deze organisatie heeft op vijf jaar tijd schitterend werk gedaan, ongeveer 1500 vrijwilligers gestuurd en helpt nu christelijke gemeenschappen in Syrië, Irak, Libanon, Egypte. Een van de  verdwenen verantwoordelijken is een goede bekende voor ons. Wij zijn een noveengebed gestart voor hen met het bidden ’s avonds van de “paraclisis” (letterlijk “smeekbede”, klein officie tot O.L.Vrouw). Uiteraard werd deze hulporganisatie niet gesteund en zelfs tegengewerkt door allen die de verdere vernietiging van het M.O. en Syrië nastreven.. Ook vanuit kerkelijke middens was er soms tegenwerking, geheel onterecht. Hen werd o.m. verweten dat ze jongeren in gevaar brachten terwijl ze in deze meer dan 5 jaar geen enkel noemenswaardig ongeval gehad hebben. Deze verdwijning zou een fatale aanslag kunnen zijn op deze hoogst verdienstelijke organisatie. Gelieve mee te bidden dat ze veilig mogen teruggevonden worden.

Gruwelen herdenken, ja, maar niet om zelf ongestraft gruwelen te blijven begaan. 75 jaar geleden werd het uitroeiingskamp  Auschwitz-Birkenau bevrijd door Rusland, dat toen veel grotere offers heeft gebracht voor de bevrijding van Europa dan gelijk welk ander land. Onze media besteden  al weken lang aan deze holocaust uitvoerige aandacht. Het is goed en noodzakelijk de gruwelen van het verleden te herdenken. Helaas is de joodse holocaust al decennia lang een cultus van propaganda alsof het de eerste, enige en grootste holocaust zou zijn. Dat is het niet. Ieder jaar worden wereldwijd onschuldige ongeboren kinderen gruwelijk vermoord, bijna tienmaal meer dan het aantal joden dat in heel de oorlog omkwam. De abortus-holocaust is immens groter dan welke holocaust ooit. Bovendien heeft Israël, mede dank zij deze cultus, een onaanvaardbare straffeloosheid weten te verwerven, wat een ten hemel  schreiend onrecht is. Sinds 19 jaar (29 september 2000 – 11 december 2019) hebben Palestijnse autoriteiten 678 klachten neergelegd bij de Veiligheidsraad van de VN voor onwettige agressie vanwege Israël. Geen enkele hiervan werd aanvaard. Israël is het enige land dat zoiets ongestraft kan blijven doen, ook tegenover andere volken. En het Palestijnse volk is een volk dat door de Veiligheidsraad van de VN niet wordt beschermd

.

Inde sneeuw v.l.n.r. Mark, broeder Jean, Theofan en Yacub

En dit nog

https://larouchepac.com/20200129/update-impeachment-trumps-middle-east-peace-plan


Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
fb-share-icon20