Onderzoek wijst in de richting van een Pentagon complot over Syrië, Obama had niet de leiding over de VS

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Luchtaanvallen door de Verenigde Staten en hun bondgenoten tegen twee Syrische leger posities  afgelopen, 17 september j.l., hebben ten minste 62 Syrische soldaten gedood en  tientallen verwond. De aanval werd snel afgedaan  door de Amerikaanse media; echter het US Central Command (CENTCOM) beweerde dat de bombardementen per ongeluk verkeerd werden uitgevoerd, het was gericht tegen de Islamitische Staat, daarna werd het in de doofpot gestopt!

De omstandigheden rond de aanval,  suggereerde dat het misschien bewust zou kunnen zijn geweest, met als doel om het beleid te saboteren tegen Rusland en tegen de Islamitische Staat en het al-Nusra front in Syrië, als onderdeel van een Amerikaans-Russische staakt-het-vuren-overeenkomst om president Obama te saboteren.

Normaal gesproken verdoezelen de Amerikaanse militairen illegale operaties en fouten worden met een pro forma militair onderzoek afgedaan. Maar de luchtaanval op Syrische troepen waarbij ook  drie buitenlandse bondgenoten zijn betrokken , in de campagne genaamd,  “Operation Inherent Resolve” : het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Australië zijn betrokken bij deze campagne. Dus, het Pentagon moest wel instemmen met het onderzoek anders zou men één van die bondgenoten in diskrediet brengen, zegt het rapport.  De samenvatting van het onderzoek is vrijgegeven door CENTCOM op 29 november en onthult veel meer dan het Pentagon en CENTCOM  zouden hebben gewenst.

Met dank aan dit  rapport, hebben we nu gedetailleerde aanwijzingen dat de commandant van de  Luchtmacht CENTCOM’s  het Syrische  leger met opzet is aangevallen.

Afbeeldingsresultaat voor het pentagon de werkelijke macht in de vS

De motieven achter een Pentagon complot

Minister van Defensie Ashton Carter en de militaire top hadden een groot belang in de aanval van 17 september, namelijk het belang van het handhaven van het in omloop brengen over een ‘nieuwe Koude Oorlog “met Rusland, die cruciaal is voor de ondersteuning en uitbreiding van de begrotingen van het leger en de wapenindustrie .

Bij de onderhandelingen over een alomvattend staakt-het-vuren-overeenkomst met Rusland, met inbegrip van bepalingen voor de Amerikaans-Russische samenwerking over luchtoperaties tegen de Islamitische Staat en Nusra Front, is het Pentagon begonnen met het  lekken naar de media over zijn verzet tegen het beleid van Obama. Degenen die de lekken naar buiten bracht was de neoconservatieve havik Josh Rogin, die net  columnist van The Washington Post was geworden.

Nadat  de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry een overeenkomst op 9 september, had gesloten met  een bepaling voor het opzetten van een “Joint Integration Center” (JIC) voor de US-Russische samenwerking met de VS, probeerde het Pentagon het tij te keren. Carter sprak urenlang met Kerry, in een poging om hem te dwingen zich terug te trekken uit deze overeenkomst, volgens The New York Times.

Het lobbyen tegen de JIC bleef de hele volgende week aan de gang, nadat Obama de overeenkomst had  goedgekeurd. Toen de commandant van de  Luchtmacht van het Centrale Commando, luitenant-generaal Jeffrey L. Harrigan, werd gevraagd naar de JIC op een persconferentie, op 13 september, leek hij te suggereren dat de tegenstanders van het verdrag, nog steeds de hoop hadden, om te voorkomen dat de samenwerking met de Russen te niet gedaan zou worden. Hij vertelde aan verslaggevers dat zijn bereidheid om deel te nemen aan een dergelijke gezamenlijke operatie zou afhangen in hoe het plan zou worden.

Maar het Pentagon had ook een ander motief, voor een aanval op de Syrische troepen in Deir Ezzor. Op 16 juni j.l, vielen Russische vliegtuigen  een afgelegen buitenpost van een door de CIA gesteunde gewapende groepering, n.l. het FSA (Free Syrian Army) aan  in de provincie Deir Ezzor, in de buurt van de grens van Irak, Syrië en Jordanië. Het Pentagon eiste een verklaring voor de aanval, maar heeft die nooit gekregen.

Voor hoge leiders in het Pentagon en anderen in het leger, zou een aanval op Syrische leger posities in Deir Ezzor de hoop bieden en het vooruitzicht om een  samenwerking met Rusland militair, te boycotten, vele haviken in het Pentagon willen de boel saboteren om de ” nieuwe koude oorlog”  met Rusland in te leiden!

Afbeeldingsresultaat voor het pentagon de werkelijke macht in de vS

Het bewijs en het onderzoeksrapport

Op 16 september j.l., zette Gen. Harrigan, die ook hoofd is van het Combined Air Operations Center (CAOC), in de al-Udeid luchtmachtbasis in Qatar, het plan in werking van de aanval op de twee Syrische leger posities. Het proces begon, volgens het onderzoeksrapport, op 16 september, toen  Harrigan het bevel gaf voor aanval op de geïdentificeerde (twee) gevechts posities in de buurt van de luchthaven van Deir Ezzor, met als excuus of cover-up, dat het zou behoren tot de Islamitische Staat, zogenaamd op basis van drone beelden waaruit bleek dat het personeel, dat aanwezig was geen militaire uniformen droegen en zogenaamd het niet weergegeven van vlaggen.

Maar, zoals een voormalig geheime dienst analist vertelde , dat was geen legitieme basis voor een positieve identificatie, als zijnde een basis van de Islamitische Staat, omdat het Syrische leger,  in het veld vaak  een breed scala van uniformen dragen en ook burgerkleding.

Het rapport bevat ook belastende onthullingen dat de autoriteiten van het  CAOC,  tal van inlichtingen hadden door geheime diensten die waarschuwde dat de identificatie verkeerd was. De regionale zender van de ” Distributed Common Ground System” , dat is de geheime dienst van de Air Force, waarschuwde voor het verkeerd interpreteren van gegevens zonder toezicht vanuit de lucht en betwistte de oorspronkelijke identificatie van de eenheden, op basis van eigen beoordeling dat het onmogelijk de Islamitische Staat zou kunnen zijn. Een andere intelligentie rapport heeft gewezen op wat leek, een vlag te zijn bij een van de twee locaties (de Syrische nationale vlag).  En op een kaart van het gebied, dat beschikbaar was voor geheime diensten analisten bij het CAOC,  was duidelijk gebleken dat de plaatsen werden bezet door het Syrische leger. Harrigan  beweerde,  dat hij niet op de hoogte was van  deze informatie, wat niet juist is!

Verder bewijs, dat Harrigan niet de waarheid spreekt is de haast waarmee  de bombardementen werden uitgevoerd, de dag na de eerste  rapporten en beoordeling had plaatsgevonden. De samenvatting van het onderzoek erkent dat het besluit om door te gaan met bombardementen zo snel mogelijk moest gebeuren, omdat het  doelwit was  vastgesteld, dit was een schending van de ” Air Force”  regelgeving.

Het was begonnen als een “opzettelijke saboteren van het doel van ontwikkeling” een proces om niet onmiddellijk een beslissing te nemen was vereist en kon dus zorgen voor een meer zorgvuldige analyse van de geheime diensten. Dat kwam omdat de doelstellingen duidelijk waren en vastgestelde grondposities van het Syrische leger, dus er was geen noodzaak voor een onmiddellijke aanval. Toch werd de beslissing genomen, het te veranderen naar een “urgent proces,” normaal uitgevoerd voor situaties waarin de doelgroep zich snel beweegt, dit om een ​​onmiddellijke bombardement op 17 september te rechtvaardigen.

Niemand, die het bevel Harrigan snapt, met inbegrip van de commandant zelf, heeft een goed argumentatie of excuus voor de aanval. Een stilzwijgende erkenning dat de aanval  veel meer was, dan een onschuldige vergissing.

Het Deir Ezzor bombardement lijkt te zijn uitgevoerd om het staakt-het-vuren overeenkomst van het JIC te provoceren, het staak-het-vuren zou oorspronkelijk  na zeven dagen van de daadwerkelijke wapenstilstand-overeenkomst ingaan op 19 september. Obama eiste voor de voltooiing, van de overeenkomst, een  toevoeging in de overeenkomst, voor humanitaire hulp, vervoerd door Turkije en via de Turkse grens, maar de tegenstanders van het JIC overeenkomst, konden en wisten dat de Syrische regering  deze truck konvooien zouden doorlaten. Dat betekende dat Harrigan snel de bombardementen zou moeten uitvoeren.

Misschien wel het meest schadelijke deel van het bewijs is dat de bombardementen willens en wetens zich richtte op de Syrische leger bases, is het feit dat het bevel dat Harrigan stuurde naar de Russen zeer specifieke misleidende informatie bevatte over de doelstellingen van de operatie.

Hij stuurde de misleidende informatie aan de Russen, met de mededeling dat de twee targets  negen kilometer ten zuiden van het Deir Ezzor vliegveld waren, maar in feite waren ze op slechts drie en zes kilometer verder, respectievelijk, volgens de samenvatting. Accurate informatie over de locaties zouden alarmbellen hebben doen afgaan bij de Russen, omdat zij onmiddellijk zouden hebben geweten dat het tegen de Syrische leger bases was gericht, zoals de Verenigde Staten’s co-auteur van het onderzoeksrapport, generaal Richard Coe, bekende aan verslaggevers.

Wie had de leiding in Washington?

Generaal  Harrigan’s bombardementen waren van belang voor degenen die achter het complot van de “nieuwe” koude oorlog zaten. Met de hoop op het uitlokken van een Syrisch-Russische beslissing om het staakt-het-vuren te beëindigen en daarmee het plan te laten mislukken, gebaseerd op de veronderstelling dat het door zowel de Russen en de Syriërs zou worden opgevat als bewijs dat Obama niet de controle van het Amerikaanse beleid had en daarom  niet worden vertrouwd als partner in het conflict. Die veronderstelling is dus juist gebleken.

Toen de ambassadeur van Rusland van de Verenigde Naties, Vitaly Churkin, sprak met verslaggevers op een persconferentie, na de spoedzitting van de VN Veiligheidsraad, over de Amerikaanse aanval op de Syrische troepen, vroeg hij retorisch, ‘Wie heeft de leiding in Washington? Het Witte Huis en het Pentagon? Obama?

Schijnbaar niet langer  overtuigd dat Obama  in controle was over zijn eigen leger in Syrië, trok de Russische president Vladimir Poetin de stekker uit het verdrag. Twee dagen na de aanslagen, kondigde Syrië aan, met duidelijke Russische steun, dat het staakt-het-vuren  niet langer van kracht was.

De politiek-diplomatieke gevolgen voor de Syriërs en voor de Verenigde Staten, echter, zijn ernstig. De Russische en Syrische luchtmacht begonnen met een campagne van zware luchtaanvallen in Aleppo, dat de enige focus van de media-aandacht over Syrië geworden was, vanuit het westen en de VS.  Afgelopen december, zei ( bijna ex) de minister van Buitenlandse Zaken Kerry, in een interview met The Boston Globe: dat hij de overeenkomst met de Russen en de Verenigde Staten “een veto (VN)” had kunnen geven over hun bombardementen “. Hij zei dat hij dat in een “andere” situatie als nu,  gedaan zou hebben.

Maar het gebeurde niet, merkte Kerry op, omdat “er mensen in onze regering zijn”  die bitter waren gekant tegen de overeenkomst.  Wat hij niet zei, was dat die mensen de eigenlijke regering en ” policy”  van de Verenigde Staten vertegenwoordigen en niet Obama of Kerry.

Het is nu aan de toekomst, of de VS een sterkere President zullen krijgen, dan Obama en zal Obama als een “zwakke President”, de geschiedenisboeken laten ingaan!

Bron: Gareth Porter is een onafhankelijk onderzoeksjournalist en winnaar van de 2012 Gellhorn Prize voor de journalistiek. Hij is de auteur van het onlangs verschenen boek:  ‘Manufactured Crisis:. The Untold Story van de Iraanse nucleaire deal “.

Please follow and like us:
error0

Een vredesmissie naar Aleppo

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De reis onder de naam “Tour ter ere van de bevrijding van Aleppo” is gepland voor Pasen en de Dag van de Onafhankelijkheid (17 april) van Syrië.

De  organisator van de tour naar Aleppo is activist Jamal Daoud. Hij komt uit het Midden-Oosten, maar woont al zijn hele leven in Australië. Jamal zegt dat de reis  absoluut veilig is, er wordt bescherming geboden door Syrische soldaten, van het SAA, gedurende de hele reis. En om zijn woorden te bevestigen, brengt hij het feit dat hij herhaaldelijk soortgelijke missies georganiseerd heeft, toen het zelfs  nog onder de controle van militanten en terroristen (gedeeltelijk).

De groep bestaat nu reeds uit 10 mensen.

– Tot op heden, hebben ondertekend, om te gaan:  drie Australiërs, twee Nederlanders, 1 Noors, 1 Amerikaans, 1 Fins burger en 1 uit Oekraïne.

Фото: ©L!FE
Een Tour, als deze, is erg belangrijk voor Syrië , omdat ze je in staat stellen om uit  eerste hand niet alleen de schoonheid van het Midden-Oosten te zien , maar ook de feiten van wat er gebeurd is in Syrië en de situatie in het land te zien.  Daoud gaf een voorbeeld, toen ik Syrië bezocht met  Australiërs veranderden hun mening over Assad en de Russische regering positief, ondanks het feit dat er sterke anti-Russische en anti-Syrische propaganda van Australië.

Opgemerkt dient te worden, dat een deel van het geld van deze tour, worden gegeven  aan charitatieve doelen in Syrië voor degenen die dakloos zijn, medische hulp gebruiken, goederen etc.

Bron: Life.ru
Please follow and like us:
error0

Terroristen vermoorden Ahmad al-Ghadban, een van de coördinatoren, in Wadi Barada

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Photo published for Jihadist rebels assassinate Syrian general after peace talks in Wadi Barada

Brigadier General Ahmad Ghadban

Damascus Platteland, Terroristen hebben Ahmad al-Ghadban vermoord, een van de coördinatoren van de verzoenings commissie  in Wadi Barada, Damascus Platteland.

Lokale bronnen vertelde SANA dat terroristen al-Ghadban doodgeschoten hebben, gisterenavond (zaterdag), nadat hij een ontmoeting had met leiders van de gewapende groeperingen in Ayn al-Figeh , nadat de ontmoeting voorbij was hebben ze hem doodgeschoten en het dorp verlaten.
Afbeeldingsresultaat voor wadi barada

Er was een akkoord bereikt, afgelopen vrijdag, voor het oplossen van de status van de militanten in Wadi Barada die bereid waren zich over te geven en hun wapens wilden overhandigen,  militanten die niet  uit het gebied kwamen  verworpen de overeenkomst (waarschijnlijk de door het westen gesponsorde terroristen IS, Al-Queda, Fateh as Sham), deze terroristen werden direct vervoerd naar Idleb.

De overeenkomst bepaalt ook het toestaan van reparatie en onderhoud van de  Ayn al-Figeh watervoorziening , in het voorjaar. Deze waterbron, wordt dan door een team gerepareerd, de bron, die kapot gegaan is  door   terreuraanslagen van terroristische groeperingen.

 

Bron: SANA, RT, foto: Al-Masdar-news

Please follow and like us:
error0

President al-Assad: De opinie ten aanzien van Syrië veranderd: Onze missie is elke centimeter van Syrië te bevrijden

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

President Bashar al-Assad heeft in een interview met de Franse media , gezegd, dat alles in de wereld aan het veranderen is, op elk niveau, lokaal en regionaal m.b.t. de internationale betrekking met Syrië.

In een verklaring aan de Franse media, voegde president al-Assad eraan toe dat de missie, volgens de grondwet en in overeenstemming met de wetten is , om elke centimeter van Syrië te bevrijden.

Hieronder een beknopte weergave van de verklaring, zie het hele interview hierboven:

Vraag: U hebt net een ontmoeting gehad met een Franse delegatie van Kamerleden. Denkt u dat dit bezoek invloed zal hebben op de Franse positie over Syrië?

President Assad: Dit is een vraag voor de Fransen. We hopen dat elke delegatie die hier zou komen, de waarheid inziet over wat er gebeurt en gebeurd is in Syrië de afgelopen jaren, sinds het begin van het conflict  zes jaar geleden en het probleem is  dat er geen betrekkingen met  Frankrijk meer zijn , er is geen  ambassade in Syrië of Frankrijk, dus het is alsof … het een blinde staat (Frankrijk) is. Hoe kun plannen ten aanzien van je beleid  smeden voor een een bepaalde regio als je ze niet kunt zien? Dus als je blind bent? Je hebt elkaar nodig, elkaar te zien, elkaar te spreken. Het belang van deze delegaties is dat zij de “ogen en oren zijn van en de staat, land en Frankrijk vertegenwoordigen. Maar het hangt af van de staat; wat ze doen en wat ze willen zien Of dat  begraven blijven in hun  struisvogelpolitiek. De Europese staten, waaronder ook Frankrijk, willen  de waarheid niet vertellen aan hun burgers.

Maar alles in de wereld is nu aan het veranderen op elk niveau, lokaal,  regionaal en  internationaal m.b.t  Syrië. Tot op dit moment heeft de Franse regering haar  positie niet veranderd. Ze verkondigen nog steeds de (oude) oorlogstaal die is losgekoppeld van onze werkelijkheid. Daarom hebben wij de hoop dat er iemand opstaat in de Europese staten die naar deze  delegaties wil luisteren, naar de feiten. Ik heb het niet over mijn mening, ik heb het over de realiteit in Syrië. Dus, we hebben nog steeds hoop, dat er iets veranderd in Frankrijk, en alle andere EU staten, die nog deze “oude” politiek aanhangen.

Vraag: : Is er een boodschap  die U wilt geven naar Frankrijk en andere EU staten?

President Assad: Ik denk dat als ik een boodschap wil sturen naar Frankrijk en andere EU landen, naar de politici, zal er vanzelfsprekend één ding gezegd moeten worden: dat je moet werken voor de belangen van de Syrische burgers maar de laatste zes jaar is de situatie zo erg en gaat het in de andere richting, omdat de Franse politiek de Franse belangen heeft geschaad. Dus, voor het Franse volk en alle Europese volkeren , zou ik zeggen dat de mainstream media heeft gefaald in het grootste deel van het Westen. Het verhaal is ontkracht door de realiteit  er is nu een grote alternatieve media, daar moet je op zoek naar de waarheid. De waarheid was het belangrijkste slachtoffer van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, met inbegrip van Syrië. Ik zou iedere burger verzoeken in Frankrijk en Europa te zoeken naar de werkelijkheid, de echte informatie, via de alternatieve media. Wanneer ze zoeken naar deze informatie, kunnen ze effectiever omgaan met hun regeringen, of in ieder geval niet toe te staan ​​dat sommige politici hun politiek  baseren op leugens. Dat is wat wij denken en dat was het  allerbelangrijkste  is  en was in de afgelopen zes jaar.

Lees het hele interview op Sana, of bovenstaande video op YouTube.

Bron: Sana, Youtube.

Please follow and like us:
error0

White Helmets – het echte verhaal van een getuige

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

foto van Simon Brace.

Mijn naam is Abdulhadi Kamil. Mijn vader is Ahmat Kamil en ik ben 26 jaar oud.

Ik werkte voor de “witte helmen” sinds mei 2013

In eerste instantie dacht ik dat het om een hulporganisatie voor burgers was. Toen kreeg ik te horen, dat ik betaald zou gaan krijgen, om als acteur te fungeren.

We vroegen waarom we dit moesten doen? We kregen te horen dat Europa en Turkije ons anders niet anders zou betalen, dus geen miljoenen vanuit Europa, UK, US en Golflanden, een farce dus om rijk te worden, over de ruggen van de slachtoffers .

Ik was erbij toen ze toen ze hun video in de wijk Salah al-Din maakte. Er was een brandende bus (zelf in brand gestoken door de witte helmen), naast het gebouw waren kinderen. Maar het was allemaal nep. Kinderen zaten te wachten totdat we hen zogenaamd  zouden helpen, maar ze waren niet gewond of in nood, ingehuurde kind acteurs, ze hadden allemaal make-up op hun gezicht en handen, bloed en zogenaamd puin van bombardementen waren geschminkt, bombardementen die niet plaatsgevonden hadden. Wij hielpen zogenaamd de kinderen en een andere groep mensen werd ook geholpen (zogenaamd) in de kelder van het gebouw.

Dit is wat ik zag, ik weet dat sommige scènes werden gefilmd in de wijk Bustan al-Qasr. We waren bezig  met constante enscenering.  Onder ons waren veel mensen die met militanten (Al-Queda, Al-Nusra, Fatah-as-Sham) werkten. Ze namen deel aan de “making of” de video  bij “al-Mashan” plein, video’s die viral gingen, bij CNN, Al-Jazeera, BBC, NOS etc.

We vroegen vele malen, waarom we moesten werken als acteur? We kregen te horen dat we gewoon video’s moesten maken om te zeggen dat het Syrische leger en Rusland vele burgers doden met bombardementen. Dat het Syrische en Russische leger elke dag bombardementen uitvoerde op burgers en als we het zouden doen, zouden we ook niet ondersteund worden met geld en voedsel, zodat onze families zouden verhongeren. Immers al het voedsel en medicamenten die de EU, Uk en golflanden gestuurd hadden, waren in het bezit van de terroristen, waarvan de gewone burgers niets kregen, alleen door dit soort “werk” te doen, werden we beloond met geld en voedsel!

Ik hoop dat mijn land en de Syrische burgers mij kunnen vergeven!

Bron: Simon Brace

Please follow and like us:
error0

Franse delegatie in Aleppo

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Aleppo’s Gouverneur Hussein Diab heeft afgelopen vrijdag een ontmoeting gehad met de Franse delegatie die momenteel een bezoek brengt aan Syrië en liet de blijdschap van de burgers van Aleppo zien, de overwinning op het terrorisme die vele slachtoffers gemaakt heeft,  afgelopen jaren in Aleppo.

Hij voegde eraan toe dat de overwinning van  Aleppo  mogelijk gemaakt werd dankzij de standvastigheid van de Syriërs en de offers die het Syrische Arabische Leger gemaakt heeft  en dat het een stap in de richting is voor de eindoverwinning en de nederlaag van het terrorisme in  Syrië.

Diab presenteerde een historisch overzicht van Aleppo, dat werd blootgesteld aan systematische terrorisme gericht tegen de geschiedenis en beschaving van de stad, hij deed een beroep op de delegatie om de waarheid van wat er gebeurt en gebeurde in Syrië aan de Franse en Europese burgers te over te brengen.

Voor zijn deel,  wees het hoofd van een Franse delegatie Thierry Mariani  erop dat het verslaan  van het terrorisme in Aleppo een keerpunt is, niet alleen voor Syrië, maar voor de hele wereld, en dat wat  Syrië bedreigd is een bedreiging voor de hele wereld is, in het bijzonder  de aanwezigheid van de sponsors van terrorisme, eraan toevoegend dat de delegatie verheugd is  Aleppo te bezoeken, dat deel uitmaakt van het werelderfgoed.

De delegatie bezocht een aantal historische en religieuze plaatsen in Aleppo waar ze werden ingelicht over de gevolgen van de terreur aanslagen die archeologische en historische locaties in de stad getroffen hebben.

In een verklaring aan  de SANA verslaggever, vertelde en bevestigde de leden van de delegatie dat het leed als gevolg van de vernietiging dat Aleppo getroffen heeft en de waarheid over de situatie in Syrië, met name in Aleppo zal worden vertelt aan het Franse volk.

Bron: SANA

Please follow and like us:
error0

Rusland haalt vliegdekschip Admiral Kuznetsov terug, de oorlog is bijna gewonnen

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Gerelateerde afbeelding

Rusland trekt troepen  terug en het vliegdekschip Admiral Kuznetsov, dat in de regio is voor de inzet van Russische gevechtsvliegtuigen, keert terug naar Rusland.

De bevelhebber van de Russische troepen, Valery Gerasimov, kondigde het besluit van het Kremlin vrijdag aan.

De Russische president Vladimir Poetin beval een gedeeltelijke terugtrekking van de strijdkrachten uit Syrië na onderhandelingen over een wapenstilstand deal met Iran en Turkije.

De Kuznetsov werd ingezet in Syrië in het midden van oktober 2016, vergezeld van drie andere oorlogsschepen en een aantal ondersteunende schepen. Naast het gebruik van de gevechtsvliegtuigen,werd het gebruikt om  om te trainen in gezamenlijke actie met de andere takken van het Russische leger, vertelde Col. Gen. Andrey Kartapolov, bevelhebber van de Russische troepen in Syrië.

Dit was inclusief de interactie met gevechtsvliegtuigen die werden ingezet vanuit de Khmeimim Air Base in de buurt van Latakia.

Please follow and like us:
error0

Franse delegatie arriveert in Damascus .. Bevrijding van Aleppo bewijst de overwinning van Syrië op terrorisme

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Damascus – Hoofd van een Franse delegatie, die afgelopen donderdag in Syrië is aangekomen, Thierry Mariani zei dat de bevrijding van Aleppo het bewijs  is voor de overwinning van het Syrische leger op het terrorisme, waarbij hij ook de nadruk legt op de noodzaak om een dialoog te starten tussen alle Syrische groepen.

In een persverklaring bij aankomst van de delegatie op het kruispunt van de Syrisch-Libanese grens Jdeidet Yabous,  onderstreepte Mariani het belang om vrede te bereiken in Syrië en het overbrengen naar het westen van de realiteit over  wat er gebeurt aan de grond, evenals de overwinningen van het Syrische leger in Aleppo laten zien aan het publiek in Europa.

Nicolas Dhuicq zei dat dit zijn derde bezoek aan Syrië was en uitte zijn gelukwensen over de bereikte situatie in Syrië en haar overwinningen.

De leden van de Syrische Volksvergadering, Maha Shbeiro en Nidal Hmeidi, die de delegatie ontvingen benadrukte het belang van dit bezoek in het openbaren van de realiteit van de gebeurtenissen in Syrië en het blootleggen van de rol van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en andere Europese staten in het verlenen van steun en financieren van terrorisme, wat aangeeft dat het terrorisme geen religie is en het  verspreid kan worden over de hele wereld.

De delegatie bestaat uit parlementariërs en journalisten die Aleppo zullen bezoeken om de stad te inspecteren nadat het Syrische leger weer de volledige controle heeft over Aleppo.

Bron: SANA

Please follow and like us:
error0

Duran – Adam Garrie’s interview met Afraa Dagher – Syrische journaliste

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor afraa dagher

In dit exclusieve interview spreekt  Adam Garrie  met Afraa Dagher over hoe  het is om een goed opgeleide Syrische vrouw te zijn in de Syrische crisis,  die het gevolg is van het westen en het islamistisch terrorisme.

Adam Garrie: In 2003, toen Amerika en Groot-Brittannië illegaal Irak binnenvielen, waren er heel weinig mogelijkheden voor Iraakse journalisten en gewone burgers om hun stem te laten horen in Europa en Amerika. Nu, dankzij sociale media, kunnen Syriërs  direct met de hele wereld spreken. Denkt je dat dit heeft bijgedragen aan hoe de mensen het conflict begrijpen en de aard van de strijd in Syrië en hoe President Assad de terroristische extremisten  bestrijd?

Afraa Dagher: Volkomen mee eens, de elite van het Westen  gebruikt  hun volk om ze voor de gek te houden en desinformatie te geven, zoals je al zei; over Irak, het excuus voor een invasie in die tijd waren de “massavernietigingswapens” vermoedelijk in handen van Saddam Hussein! Echter, de veronderstelde ‘massavernietigingswapens’ hadden absoluut niets te maken met hun invasie. Gelukkig in Syrië, speelt  het internet en de sociale media een zeer belangrijke rol als alternatieve media. We zijn tegen zenders  zoals Al-Jazeera uit Qatar die oneindige leugens verspreidt, vooral met hun zogenaamde ‘ooggetuigen’, die eigenlijk in hun eigen studio, of zelfs in Europa waren voor opname. Neem bijvoorbeeld de beroemde ‘Danni’, de Britse “reporter”. Wij waren wel op de plaatsen waar het werkelijk gebeurd is, niet hij en wij kunnen rechtstreeks rapporteren, door middel van onze video’s en foto’s. De reactie van onze vrienden en  mensen uit alle hoeken van Syrië te verspreiden en te schrijven erover, dat was echt een belangrijke factor, zo niet cruciaal voor onze weerstand.

Adam Garrie: Bronnen, zoals de BBC, CNN, New York Times en de Washington Post publiceren niet en leggen niet uit dat de Syrische Arabische Republiek een seculiere staat is waar tot het conflict, alle moslims en christenen  naast elkaar leefden als goede  vrienden en buren? Wat denk je wat  hun (verborgen) agenda is en denk je dat mensen in het Westen deze leugens nog steeds geloven?

Afraa Dagher: Helaas is hun agenda om de oorlog in Syrië te propageren als een burgeroorlog. Maar Syrië is een land van echt multiculturalisme en erfgoed. In Syrië, zult je christenen en moslims verenigd zien in dezelfde familie. Veel van mijn moslimvrienden trouwden met christelijke partners. De meeste van onze vrienden (buitenlandse) op Facebook,  zijn naar Syrië gereisd  en zij zagen de waarheid, dat het totaal  niets te maken heeft met een burgeroorlog! Het is een georganiseerde oorlog en een complot tegen Syrië en haar bevolking!

Adam Garrie: Kunt je een beschrijving geven van je persoonlijke gedachten over president Assad en wat zijn leiderschap is voor de echte Syriërs?

Afraa Dagher: president Bashar Al-Assad werd gekozen door de meerderheid van de Syrische kiezers (bevolking). Hij is goed en hoog opgeleid,  universitair in het Verenigd Koninkrijk,  hij wil van Syrië een ​​seculier en progressief land maken en behouden, dat is een reële bedreiging voor Israël! Het is ons niet toegestaan ​​om een ​​machtig land te vormen in het Midden-Oosten en op hetzelfde moment een land van verzet te zijn (tegen Israël).

Adam Garrie: Turkije  is sponsor, bewapend en er vechten veel  terroristische  groepen (gesponsord en bewapend ) die er na  streven om Syrië te vernietigen,  recent zei [Turkse president] Erdogan  dat Turkije’s doel is om de regering van Syrië omver te werpen. Heb je enig optimisme over de rol die Turkije nu kan spelen in de vredesbesprekingen naast Rusland en Iran?

Afraa Dagher: Turkije is de slechtste speler en heeft de  slechtste rol in deze proxy oorlog tegen Syrië. Turkije heeft buitenlandse strijders bewapend en getraind , en vervolgens naar Syrië gestuurd. Geld werd naar Turkse banken gestort door Qatar en Saoedi-Arabië, zodat ze (Turkije) hiermee de jihadisten zouden kunnen financieren. Turkije gebruikte zijn grenzen  voor doorstroom van terroristen om zo mee te doen met de oorlog tegen de Syrische bevolking ! Turkije streefde ernaar Aleppo te annexeren en tot hun grondgebied te eigenen, net zoals ze dat deden met het Syrische  Liwa Iskenderun,  na de 2e wereldoorlog.  Turkije heeft nooit een goede rol gespeeld. Alleen door het verslaan van de door haar gesteunde terroristen en door het herwinnen van de grond, alleen dan zal Syrië en ook beschermd door zijn grote bondgenoot Rusland, in staat  zijn om goede voorwaarden aan Turkije op te leggen.

Adam Garrie: Als een goed opgeleide, Syrische vrouw,  hoe voel je, je als landen als Amerika en de EU steun geven aan terroristen, wiens perverse uitzicht en doel is dat vrouwen slaaf worden of erger?

Afraa Dagher: Het bevestigd voor mij  hun valse beweringen over het steunen van vrijheid en democratie in Syrië. In feite, is Syrië  een seculier land, waar iedereen  gelooft dat hij of zij wil, of dat nu christelijk of islamitisch is, of wat dan ook. En vrouwen bekleden hoge posities in Syrië, zoals vice-presidenten, presidentiële adviseurs, en de leider van de nieuw gekozen vergadering etc. Echter in Saoedi-Arabië, worden vrouwen  gedwongen te lopen naar de moskee om daar op tijd te bidden!  Wahhabi mentaliteit! Vrouwen zijn er niet toegestaan ​​om een ​​auto te rijden! Bovendien kunnen ze niet reizen zonder toestemming van hun echtgenoot! Saudi-Arabië respecteert geen mensenrechten, vrouwen zijn slavinnen; we kunnen eraan toevoegen het feit dat ze elke oppositie verbieden en deze veroordeeld wordt door de  koninklijke familie en hen ter dood zal veroordelen!

Adam Garrie: Wat is je mening over de rol van Hezbollah in Syrië? Heb je het gevoel dat Hezbollah deel moeten kunnen uitmaken van de toekomstige vredesonderhandelingen ?

Afraa Dagher: Hezbollah en Syrië hebben een ideologie, om de eenheid en de identiteit van onze regio tegen de ambities van onze vijanden te verdedigen! Libanon en Syrië hebben één stelling, alles wat van invloed zal zijn op Syrië zal ook Libanon beïnvloeden. Beide zijn onder bedreiging van Israël wiens  droom het is om zich uit te breiden tot een groot-Israël. Dus Hezbollah was een noodzakelijke kracht om de Israëlische aanvallen op Libanon tegen te gaan, als een synonieme kracht met het Syrische leger. Hezbollah wilde nooit de enige positie in regerende Libanon bekleden. Als een Libanese politieke partij, is hun doel  gewoon om Libanon te beschermen en te verenigen met het Syrische Arabische Leger, het leger van het land dat Hezbollah steunt. Dus ik denk niet dat ze eigen doelen voor een conferentie, maar Syrië en Iran zouden hen kunnen vertegenwoordigen en we zouden ze graag zien als bondgenoot en beschermer, iets dat ze echt verdienen, gezien hun staat van dienst in Syrië.

Adam Garrie: Hillary Clinton wilde het beleid van Obama voortzetten en ze zelfs verder uitbreiden. Bent u helemaal optimistisch over Donald Trump, op basis van zijn verklaringen dat president Assad niet Amerika’s probleem is, maar het terrorisme?

Afraa Dagher: het beleid van Obama was het ergste, hij creëerde  sabotage en veroorzaakte  een totale oorlog in de regio, hij creëerde ook de vluchtelingen crisis, die Europa beïnvloedt en ellende heeft gebracht! Clinton was één van de meest oorlogzuchtigste president kandidaten! De meeste Syriërs waren pro-Trump, maar vertrouwen hem niet volledig, de Joodse lobby is altijd aanwezig in de VS. Het is aan zijn regering en degenen  om hem heen. Maar in ieder geval moet hij de onrechtvaardige sancties die de Syriërs al meer dan 5 jaar zijn opgelegd op te heffen.

Adam Garrie: Er zijn een aantal recente terreur aanslagen in Jordanië geweest. Denk je dat Jordanië ooit in staat zal zijn om samen te werken met Syrië of zal de monarchie in Amman doorgaan met haar anti-Syrische beleid?

Afraa Dagher: Jordanië is, net als de Arabische Golfstaten een monarchie die  niet tot doel hebben hun  nationale Arabische land te dienen; ze volgen hun meesters in het Westen en zijn er om Israël te dienen! Jordanië heeft wederzijdse militaire operaties met Israël bij  de zuidelijke grens van Syrië. Deze operaties dienen om terroristen met wapens te sturen en met het Syrische leger te vechten , omdat ze willen proberen Damascus onder controle te krijgen en met name  Sweida in het zuiden van Syrië.

Adam Garrie: Waar zie je Syrië over vijf jaar?

Afraa Dagher: Syrië is altijd in onze ogen en harten. Met ons bloed en onze offers, zal Syrië voortleven en opnieuw verenigd worden, vanwege de grote steun van onze bondgenoten, Rusland en Iran. Ik hoop  Syrië weer te zien als een rustig, seculier en progressief land. Syrië was en is grote een beschaving voordat ze haar probeerde te vernietigen.

Afbeeldingsresultaat voor Pro assad demonstratie in NEderland

Comité Syrian Nederland, voor Syrië en Assad

Bron: Duran

Please follow and like us:
error0

Assad: EU moet zijn nederlaag inzien, Syriërs kom terug naar Syrië!

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor Assad : Terrorisme in het westen

President Assad, heeft de laatste dagen 2 verklaringen afgegeven:

  1. Aan de

    Italian Il Giornale newspaper:

O.a. de volgende vragen werd gesteld:

Vraag : Veel Syrische vluchtelingen  zijn naar  Europa gekomen als gevolg van de oorlog. Na de bevrijding van Aleppo, lijkt de oorlog op zijn eind. Wat zou U willen zeggen tegen mensen die gevlucht zijn naar Europa?

President Assad: Ik als  Syriër en als medeburger, roep hen op terug te gaan naar hun land , want iedereen wil in principe terug naar zijn of haar  land, maar ze hebben ook behoefte aan twee dingen:  stabiliteit en veiligheid verder hebben zij basisbehoeften nodig en kunnen voorzien in hun  eigen levensonderhoud dat velen van hen verloren hebben als gevolg van de oorlog. Dus, in dat geval, is het niet aan mij om te zeggen dat ik hen ga uitnodigen om terug naar Syrië te komen, want Syrië is hun land, zij hebben geen uitnodiging nodig  om terug te gaan. Onze regering zal er alles aan doen om hen met de nodige basisbehoeften te faciliteren, samen moeten we het land opbouwen!

Maar wat ik zou willen zeggen  aan de Europese regeringen en burgers die dit vluchtelingenprobleem  direct of indirect ondersteund hebben:  het terrorisme in ons land is gemaakt en ondersteund en zij ondersteunen het nog, tot op de dag van vandaag. Zij (het westen) zijn het die het probleem creëerden, ook om deze vloed van  Syriërs uit te nodigen om naar Europa te komen (Frau Merkel), op het  moment dat ze zeiden: “we zijn klaar om jullie te ondersteunen, welkom!

2. Interview met : Italian (TG5) channel

President Assad, een paar dagen geleden, heeft het Syrische leger, met de hulp van de Russen, controle teruggenomen over het grootste deel van Aleppo.  Kunnen we zeggen dat de oorlog bijna voorbij is?

President Assad: Nee, nog niet helemaal,  je kan niet zeggen dat de  oorlog voorbij is, totdat alle terroristen in Syrië verwijderd zijn,  de terroristen die helaas nog steeds formele ondersteuning krijgen uit vele landen, waaronder Turkije, Qatar, Saoedi-Arabië en ook veel (EU/VS/UK) westerse landen. Dus, dit is niet veranderd, en dit soort steun zal de oorlog lang en moeilijk maken. Maar de nederlaag van de terroristen in Aleppo is een belangrijke stap in de richting van het beëindigen van de oorlog. Als de EU/UK en VS geen externe steun verlenen aan terroristen, zal het niet moeilijk zijn , om zich te ontdoen van de terroristen overal in Syrië, op dat moment kunnen we praten over het einde van de oorlog.

Vraag: En de rol van Daesh (ISIS) hier in Syrië …. Het verslaan van Daesh (ISIS), want we hebben ook een probleem in Europa  met Daesh (ISIS), U weet wel, de Berlijnse aanval. Wat kunnen we doen met Daesh (ISIS)?

President Assad: als Europeanen?

Journalist: Als Europeanen

President Assad:  Het probleem is niet alleen ISIS. ISIS is het product, één van de producten van  extremisme. Als je praat over Daesh (ISIS), kun je ook praten over al-Nusra, al-Quda en ook  kun je  praten over vele andere andere verschillende organisaties (Fateh as Sham), ze hebben dezelfde mentaliteit en dezelfde duistere ideologie. Wat de  kern van het probleem van deze organisaties is, in de eerste plaats, is het de ideologie, de Wahabi ideologie, vanuit Saoedi Arabië, geïmporteerd.

Als je er niet mee om kunt gaan in Europa, in onze regio en in de wereld in het algemeen kunnen we niet omgaan met extremisme en zijn product , het is terrorisme, waar ook ter wereld.  Ik bedoel, in dat opzicht; als je niet kunt omgaan met de ideologie, heb je tijdelijk of langdurig te maken met het probleem en zal alleen erger worden, als de wortel van het kwaad, wahabisme, Saoedi Arbië, geradicaliseerde moskeeën, niet wordt aangepakt, de Europese gemeenschap kamt met veel immigratie van deze radicalen .

Dit als eerste gezegd te hebben. Maar op dit moment speelt er nog een  probleem; het is de westerse steun aan dezelfde  terroristen, misschien niet ISIS in het algemeen, maar het westen geeft hen verschillende labels en namen, zonder grondig onderzoek te doen naar deze groepen:  zoals “gematigden rebellen, witte helmen,” ze geven al deze groepen humanitaire – soms en gematigde labels, eigenlijk een  cover-up  om hun  politieke doelen te bereiken.

Dus, hun prioriteit in Europa – ik heb het over de Europese regeringen – hun prioriteit is niet de bestrijding van het terrorisme; hun prioriteit is het schudden van deze (troef) kaarten om regeringen te veranderen en te ontdoen van presidenten, die niet meewerken met hun koloniale en globale projecten. Dit zie je overal om je heen, we worden dan gelabeld als de nieuwe Hitler die zijn eigen bevolking vermoord!

Met dit beleid, kun je niet het terrorisme verslaan  en dat is de reden waarom, zoals je ziet, in de afgelopen jaren, er niets gebeurt is, met betrekking tot, het terrorisme in Europa; de terroristen lopen  vrij rond om aanvallen uit te voeren, er is geen verandering in de situatie, omdat de westerse regeringen niet serieus zijn in het omgaan met dit probleem.

Ed note: Denk aan Zweden, daar krijgen teruggekeerde radicalen een huis en bijstand. Duitsland heeft momenteel 200.000 zogenaamde vluchtelingen rondlopen, illegaal, we weten niet waar ze vandaan komen, wat ze willen.

Duitsland is vervallen tot een land van radicalen, over Frankrijk en België nog maar te zwijgen!

Bron: Presidency Al Assad…Sana

 

 

 

Please follow and like us:
error0