Turken kunnen nog twee maanden nadenken

Geschreven door:

Sedert de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan in 2014 tot president werd verkozen, droomt hij ervan via een grondwetswijziging alle macht aan zich te trekken. Dat proces is nu in een eindfase gekomen: op 16 april moeten de Turkse kiezers in een referendum beslissen of ze daarmee akkoord gaan of niet. Ze hebben dus nog twee maanden de tijd om na te denken wat ze willen: autocratie of democratie.

Als men het nuchter beschouwt, zou Erdogan de laatste paar jaar zoveel mensen in het harnas moeten hebben gejaagd dat hij in principe geen schijn van kans heeft. Maar het is niet zeker dat zijn trouwe aanhang, volgens de verkiezingsuitslagen ongeveer de helft van de bevolking, zich veel zal aantrekken van de negatieve aspecten van Erdogan’s bewind. Eind 2013 zag het er naar uit dat de politieke carrière van Erdogan, toen eerste minister, op de helling stond na een grootscheeps corruptieschandaal waarin verschillende van zijn ministers en familieleden betrokken waren. Niets was minder waar. In 2014 werd hij zonder enig probleem tot president gekozen. Maar toch, volgens opiniepeilnigen zou zowat 20 % van de AKP-kiezers bedenkingen hebben bij de uitgebreide bevoegdheden die Erdogan wil krijgen.

Zijn aanhang vindt Erdogan vooral onder de gelovige soennitische moslims in de kleinere steden en in het binnenland van Anatolië, die zich tot Erdogan’s Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) in 2011 de parlementsverkiezingen won, gepasseerd voelden. Zijn aanhangers, en ook vele oppositieleden, zijn ook sterk Turks-nationalistisch geïnspireerd. Met zijn harde aanpak van de Koerden oogst hij veel sympathie bij grote delen van de bevolking. Ook zo met de sluipende islamisering sedert Erdogan in 2012 eerste minister werd. Hij werpt zich op als de verdediger van de soennitische islam, niet alleen in Turkije, maar in het hele Midden-Oosten. Dit tot ongenoegen van de alevieten, een tak van de sjiitische islam, die ook ongeveer 20 % van deTurkse bevolking sterk zijn.

Waar Erdogan zeker in geslaagd is, is in de vernietiging van de oude republikeinse orde die gevestigd werd door Kemal Pasja Atatürk (“vader van Turken”), die in 1923 de Turkse republiek oprichtte. Die orde werd verdedigd door een “diepe staat” van militairen, rechters, professoren, journalisten… De vernietiging werd gesteund door de Europese Unie, die nu verbijsterd vaststelt dat Erdogan een nieuwe, islamistische diepe staat in het leven heeft geroepen.

Overtuigen of overwinnen

De Koerdische kwestie probeerde Erdogan aanvankelijk op twee manieren op te lossen.Ten eerste door de Koerden achter zijn AKP te krijgen. Met andere woorden door Koerdistan electoraal te veroveren. Waardoor volgens hem het probleem zou opgelost zijn, want als goede moslims zouden de Koerden hun godsdienst laten primeren op hun nationaliteit. Toen dat mislukte werden onderhandelingen geopend met de gevangen leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), Abdullah Öcalan., de man die in 1984 een nog altijd voortdurende guerrillaoorlog begon tegen de Turkse staat, eerst voor onafhankelijkheid, nadien voor autonomie. Maar Erdogan wou niet verder gaan dan enige toegevingen op taalgebied, en zeker niet de eenheid van Turkije in het gedrang brengen. In 2015 ging hij volop militair in de aanval tegen de Koerden, met al duizenden doden tot gevolg.

Lees ook  Een coup met vele vragen in Turkije

Die oorlog had ook andere, binnenlands-politieke redenen. Erdogan had gehoopt in de parlementsverkiezingen van 7 juni 2015 een tweederde meerderheid te kunnen veroveren, zodat hij naar eigen inzichten de grondwet zou kunnen laten wijzigen. Dat mislukte omdat de pro-Koerdische Democratische Partij der Volkeren (HDP) er in slaagde om de kiesdrempel van 10 % te halen. Daardoor was Erdogan zelfs zijn gewone meerderheid in het parlement kwijt. Een goede oorlog is altijd een methode om aanhang te winnen – denken we hierbij maar aan de Britse premier Margaret Thatcher die zonder een oorlog tegen Argentinië om de Falkland-eilanden/Malvinas in 1982 vrijwel zeker nooit nog een verkiezing zou hebben gewonnen. In Turkije was het niet anders, de oorlog versterkte de positie van Erdogan, maar op langere termijn kan dat een averechts effect hebben, want het heeft de Koerden verder vervreemd van de Turkse staat.

Geen tweederde meerderheid

Van een coalitie met de Republikeinse Volkspartij (CHP) of de Partij van de Nationale Beweging (MHP) wou Erdogan enkel maar weten als die partijen zijn plannen voor grondwetsherziening zouden willen steunen. Beide partijen zagen daar niets in, zodat er op 1 november 2015 opnieuw verkiezingen werden gehouden. Erdogan won die, kreeg weer een gewone maar geen tweederde meerderheid. Dat door het feit dat de HDP ondanks stemmenverlies, toch weer de 10 %-drempel haalde. Weer geen tweederde meerderheid dus.

Erdogan zette toch door met zijn plannen voor een presidentieel regime. Tussendoor begon hij alvast met het muilkorven van de pers en de vrije meningsuiting. Hij slaagde er ook in de MHP te overtuigen hem te steunen, ook al leidde dat tot felle discussies binnen die uiterst rechtse partij, de partij van de “grijze wolven”, die berucht werden door hun aanvallen, in binnen- en buitenland, op haar tegenstanders. Maar dan nog werd de tweederde meerderheid niet gehaald. De Turkse grondwet voorziet wel dat er een referendum kan worden gehouden over een wetsvoorstel als dat in het parlement 60 % zou krijgen. Dat gebeurde, ook al stonden een aantal MHP-parlementsleden er niet achter. Met zijn 60 % zette president Erdogan vorige week zijn handtekening onder zijn voorstellen en inmiddels werd de datum van het referendum op 16 april vastgelegd.

Lees ook  “Irak: een volk werd verraden – Straffeloosheid voor altijd?”

De voorstellen zijn verregaand. De functie van eerste minister wordt afgeschaft. De president kan per decreet regeren, naar believen het parlement ontbinden en de hoge ambtenaren – met inbegrip van de rechters – benoemen. Alle macht in de handen van één man dus. Een macht die Erdogan al feitelijk heeft. Zeker ten laatste sedert de poging tot staatsgreep in juli jl. Zowat 140.000 ambtenaren werden ontslagen, 40.000 zitten er in de gevangenis. De couppoging werd door Erdogan in de schoenen geschoven van de gülenisten, de aanhangers van de sekteleider Fethullah Gülen, die al jaren in de Verenigde Staten in ballingschap leeft.

Fethullah Gülen

Is Fethullah Gülen inderdaad de man achter de mislukte coup? Gülen was jaren lang een bondgenoot van Erdogan in de strijd tegen de Republikeinse orde, maar toen die was gewonnen, werd Gülen een rivaal voor de macht. Op dat moment echter zaten de instellingen vol met gülenisten, de enigen buiten het republikeinse scholencircuit met onderwijsinstellingen op hoog niveau. Al die gülenisten worden nu systematisch weggezuiverd. Heeft Erdogan de coup als voorwendsel gebruikt om zijn rivaal de politieke doodsteek te geven? Of was Gülen erbij betrokken in een poging zijn machtspositie te heroveren? Dit in samenwerking met Amerikaanse instellingen als de CIA, die Erdogan te eigengereid vinden en een “gematigde” islamist aan het Turkse roer verkiezen? Ook in verstandhouding met een deel van het leger, waar het republikeinse ideaal van een seculiere en moderne staat nog aanhangers heeft?

De zuiveringen hebben wel een ontwrichtende werking op deTurkse samenleving. Bekwame ambtenaren worden vervangen door islamisten zonder veel opleiding uit de stal vade AKP. De economie lijdt onder het wegvallen van ervaren economisten, door de nationalisatie door Erdogan van de bedrijven van zijn al dan niet vermeende vijanden en door het afhaken van buitenlandse investeerders. Ook het leger lijkt een goed deel van zijn slagkracht te hebben verloren. Veertig procent van de generaals en admiraals zijn ontslagen. De luchtmacht heeft gebrek aan ervaren piloten. Waarnemers zien daarin de problemen die het Turkse leger heeft, om met hulp van “gematigde” Syrische rebellen de Syrische stad Al Bab, nu bezet door de Isamitische Staat (IS), in handen te krijgen. De Turken hebben zelfs beroep moeten doen op Amerikaanse en Russische gevechts- en bombardemenstvliegtuigen om hun stellingen te beschermen. In de twee maanden dat de strijd om dit kleine stadje duurt zouden er al zeker 64 Turkse militairen zijn gesneuveld, wat door het thuisfront niet erg wordt geapprecieerd. Het dreigt nog erger te worden daar het Syrische leger in snel tempo oprukt naar Al Bab om zo de Turkse invasie een halt toe te roepen.

Lees ook  Erdogan verlegt zijn grenzen

Syrische Koerden en islamisten

De inmenging van Turkije in de Syrische burgeroorlog heeft vele faliekante gevolgen. De Syrische Koerden konden van de strijd in Syrië gebruik maken om langs de grens met Turkije een autonoom gebied te veroveren. Daardoor voelt Turkije zich bedreigd omdat het een voorbeeld, en steun, is voor de Koerden in Turkije. Vandaar de operatie “Schild van de Eufraat” richting Al Bab in de hoop daar een “veilige zone”, onder Turkse controle, voor Syrische rebellen in te stellen. Erdogan ziet al verder, hij zou ook graag de stad Manbij en Raqqa, de hoofdstad van de Islamitische Staat (IS), te veroveren. Maar daarvoor heeft hij niet de steun van de Amerikanen en Russen. De Amerikanen rekenen voor de verovering van Raqqa net op de Syrische Democratische Strijdkrachten, die worden geleid door de Volksbeschermingseenheden van de Syrische Koerden, die de bondgenoten zijn van de PKK.

Het is geen geheim dat Turkije ook de meest extremistische Syrische rebellen zoals IS en Al Qaeda voorzag. Maar de liefde is over sedert Turkije vanaf de zomer van 2015 zelf een doelwit van die groepen is geworden. Denk bv. aan de aanslagen in Ankara (oktober 2015), de aanslag op de luchthaven van Istanboel (juni 2016, 45 doden) en de aanslag op een nachtclub op oudejaarsnacht in Istanboel (39 doden). In totaal zou IS al ongeveer 300 mensen hebben gedood in Turkije. Geen wonder dat Erdogan nu ook massaal leden van IS begint te arresteren.

Dat laatste brengt hem in botsing met de Turkse jihadisten. Als je daar de gülenisten, de alevieten, de Koerden en de massa van weggezuiverden en hun families bij telt, zit Erdogan wel met een probleem dat hem vele stemmen kan kosten. Indien hij toch het referendum zou winnen en alle macht in handen krijgt, zal het probleem niet vanzelf verdwijnen zoals sommige medewerkers van Erdogan beweren, het kan alleen maar de huidige onstabiliteit en verdeeldheid in Turkije erger maken.

 

source

Waar is Abu-Bakr-al-Bagdadi?

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor abu bakr al baghdadi waar is hij

Er zijn verschillende versies, van wat er gebeurd zou kunnen zijn met Abu-Bakr-al-Bagdadi. Hieronder zijn er een paar beschreven.

General Abdolkarim Khalaf (Irakese leger) zei op de nieuwszender: Sky Irak, dat al-Baghadi uit de westelijke delen van Mosul naar de Syrische grens, samen met een aantal hooggeplaatste IS bevelhebbers is gevlucht.

Khalaf zei dat al-Bagdadi Mosul enige tijd geleden al heeft verlaten en geen contact heeft met de commandanten die in Mosul zijn gebleven, deze commandanten zijn meestal onervaren in oorlogsvoering.

Toch geeft deze informatie geen exacte datum of de bestemming van de geheime reis die Bagdadi zou hebben gemaakt.

Vorige maand meldden verschillende nieuwszenders ook al, dat de IS leider uit Syrië, Raqqa, was gevlucht.

Een anonieme bron, beweerde in eerdere rapporten dat al-Bagdadi  in de stad  al-Ba’ajaj is, in West-Mosul , hij zei: “al-Bagdadi is naar de stad Raqqa gegaan, de hoofdstad van het kalifaat in Syrië.

Hij voegde daaraan eraan toe dat de provincie Nineveh (in Irak) van  alle kanten belegerd is door het Iraakse leger en haar bondgenoten en alle corridors grens tussen Syrië en Turkije gesloten zijn en al-Bagdadi  niet is verhuisd naar Irak uit Syrië, omdat het onmogelijk is.

Zijn opmerkingen kwamen nadat lokale bronnen eerder beweerde, afgelopen januari, dat het konvooi van al-Bagdadi en andere IS kopstukken  het doelwit was van de luchtmacht (Irak) , het konvooi was op  weg van uit Syrië naar Irak en dat hij daarbij gewond geraakt is.

Een andere Iraakse commandant zei dat al-Bagdadi,  vastzit in de Noord-Iraakse stad Mosul, na zijn talrijke pogingen daar te ontsnappen, mislukt zijn, omdat het belegerd is door de Iraakse strijdkrachten.

Al dit nieuws, met haar tegenstrijdige berichten zijn verschenen in de afgelopen maanden. Over het lot van de IS leider Al-Bagdadi, maar er kan niets met zekerheid gezegd worden, ook zijn er geen tastbare bewijzen.

Een andere bron: een woordvoerder van Hashd al-Shaabi (een vrijwilliger bij de Iraakse troepen) Ahmad al-Assadi zei  half november 2016, dat uit de laatste informatie en intel blijkt dat al-Bagdadi  nog steeds in Irak is en zich ergens buiten Mosul schuil houdt.

“De terrorist Abu- Bakr al-Baghadi, is in een gebied tussen de stad Tal Afar ( 54 km Noordwesten van Mosul) en de stad al-Baaj (157 km naar het zuid-westen van Mosul),” al- Assadi zei dit, in een interview tegen het Iraakse al-Ma’louma persbureau.

Verder zei hij als bijkomende informatie dat: op basis van een overeenkomst eerder gemaakt, tussen de het Iraakse  leger en de Koerdische Peshmarga troepen, zij geen deel uit zullen maken van de bevrijding van de twee steden :Tal Afar en Mosul, zij zullen helpen  de belegering aan de randen van de twee steden te handhaven. Verschillende eenheden van de strijdkrachten in Irak, met inbegrip van het leger, de politie en anti-terrorisme-troepen, zullen de  aanval leiden.

Deze verklaring van Al-Assadi is de laatste in een reeks van rapporten over het lot van de beruchte IS leider. Tijdens de laatste paar maanden hebben veel tegenstrijdige berichten de ronde gedaan in de media over de gezondheidstoestand en de locatie van Abu Bakr Al-Bagdadi .

Een prominente Iraakse militaire analist zei eind oktober 2016,  dat Riyad en Ankara een plan hadden uitgebroed om al-Bagdadi vanuit Mosul naar Libië over te brengen, maar de massale aanwezigheid van de strijdkrachten en de Russische luchtmacht langs de aangrenzende gebieden van Irak en Syrië hebben dit plan onmogelijk gemaakt!

“De twee landen: Turkije en Saoedi Arabië  bezig zijn met een plan om al-Bagdadi een vrijgeleide te geven, vanuit  Mosul, via  Kirkuk, of via het noordelijke al-Qa’em en al-Ratba, om Deir Ezzour heen, in Syrië , om hem vervolgens naar Turkije te brengen en hem uiteindelijk over te dragen aan Libië, vertelde  Safa al-A’asam  aan het al-Ma’louma persbureau.

Hij voegde eraan toe dat  de top van IS tot de conclusie is  gekomen, dat de overdracht van al-Bagdadi door de regio Tal Afar, in de omgeving van Raqqa in Syrië ook onmogelijk is, gezien de massale aanwezigheid van Russische strijdkrachten, zei Hashd al-Shaabi. Hij zei verder dat in de zuidelijke  buurt van de wijk Baaj, zuid-westelijk van Mosul en in het noordwesten van de provincie Nineve het ook onmogelijk is, daar worden ook talrijke vluchten uitgevoerd door de Russische luchtmacht over de Syrische grensgebieden met Irak.


Afbeeldingsresultaat voor abu bakr al baghdadi waar is hij

IS werkt nu aan een plan om via een andere weg, in het Irakese-Syrische grensgebied, om al-Bagdadi te laten vluchten naar Turkije en vervolgens naar Libië of misschien wel een ander land, als die te vinden zijn, zei al-A’asam.

In een andere verklaringen en rapporten vanuit West-Irak eerder in oktober 2016, werd  gezegd dat al-Bagdadi is bezweken aan zijn fatale verwondingen en stierf in een gebied langs de grens met Syrië.

“Al-Bagdadi was ernstig gewond in de strijd om Al-Anbar  in West-Irak afgelopen september 2016 ” en zijn wonden waren zo dodelijk, vertelde een lokale Iraakse bron aan het Russische Sputnik half oktober 2016, dat hij bezweken is.

De bron zei verder dat al-Bagdadi gestorven zou zijn in de stad Al-Baaj  100 km  ten westen van Mosul in de buurt van de grens met Syrië, maar zijn dood is verborgen gehouden om het moreel onder IS hoog te houden.

Een ander rapport ook in oktober 2016, beweerde dat het “nauwkeurige informatie”  had dat  Baghdadi’s eten vergiftigd was door onbekende personen in het district Baaj.

Tal van rapporten hebben vanaf september en oktober 2016, aangegeven dat al-Baghdadi en andere top commandanten van IS , de evacuatie van Mosul afwachtte, voor de aanval het Iraakse leger om de stad terug te nemen.

De exacte locatie van al-Baghdadi is een onderwerp van speculatie. Maar de enigste zekerheid is dat hij verbleef of verblijft in de stad Mosul!

Gerelateerde afbeelding

Verder blijft er, met goed gedocumenteerde bewijzen, dat Al-Bagdadi eigenlijk Shimon Elliot is, Bakr-al-Bagdadi een self-made man door zijn supporters bij de CIA. John McCain zou hem hebben ontmoet in 2013, voor zijn transformatie tot Abu-Bakr-al-Bagdadi, hij moest een terroristenleider worden net als Osama bin-Laden was…Een theorie, die steeds meer bewaarheid lijkt te worden!

Wordt vervolgd…

Bron: Fars News, al-Ma’louma persbureau. Sky News Irak

De Magnitsky Act

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Uitleg over de Magnitsky act:

 

MAGNITSKY2

Foto: http://www.unz.com/pgiraldi/the-magnitsky-hoax

In 2009, stierf de Russische advocaat en accountant Sergej Magnitski in een gevangenis in Moskou na onderzoek te hebben gedaan naar fraude met Russische belastingambtenaren, zo gaat het officiële verhaal, maar als we verder zoeken, blijkt het verhaal anders te zijn!
De officiële versie, te vinden op Wikipedia en elk ander westerse krant, media is als volgt:

Sergej Leonidovitsj Magnitski  (Odessa, 8 april 1972 – Moskou, 16 november 2009) was een Russische procureur wiens arrestatie en dood in een politiecel veel internationale media aandacht kreeg, en een begin van een onderzoek naar machtsmisbruik veroorzaakte.

Afbeeldingsresultaat voor magnitsky

Magnitski had vermoedens van diefstal op grote schaal van de Russische overheid en was reeds gesanctioneerd door officials voordat hijzelf werd gearresteerd. Magnitski overleed net voor de eenjarige termijn van voorarrest afliep. In totaal zat Magnitski 358 dagen in de gevangenis. In december 2010 diende de Britse mensenrechtenorganisatie Redress een rapport in samen met twee speciale rapporteurs van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten. De Economist noemde de vermoedelijke marteling en moord op Magnitski “griezelig”. Magnitski’s zaak veranderde in een internationale kwestie.

Na zijn dood, legde de VS sancties op tegen Russen die betrokken zouden zijn bij zijn dood, direct of indirect. Rusland zette als vergelding een stop op het adopteren van Russische kinderen:

http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/12/08/u-s-congress-passes-global-magnitsky-act-sanctions/

Maar was dit wel zo?

Magnitski was een procureur bij het Moskouse advocatenkantoor Firestone Duncan welke werkte voor een in Engeland gestationeerde investeringsmaatschappij Hermitage Capital Management welke beschuldigd werd van belastingontduiking en belastingfraude in het algemeen. Magnitski was gespecialiseerd in burgerrechtszaken.

Gedurende de jaren van bedrijfsvoering voorzag Hermitage de pers van informatie waaruit bleek dat er meerdere gevallen van wangedrag als wel vermoedelijke corruptie plaatsvonden binnen bedrijven en Russische overheidsbedrijven. De medeoprichter van Hermitage, Bill (William) Browder werd kort hierna verbannen uit Rusland omdat hij een bedreiging zou vormen voor de nationale overheid. Browder zelf gaf aan dat hij alleen een mogelijke bedreiging was voor corrupte politici en andere corrupte overheidsfunctionarissen. Hij geloofde dat zijn verdrijving uit Rusland ingegeven was om zijn bedrijf te gronde te richten en open te stellen voor uitbuiting. In november 2005 arriveerde Browder in Moskou en werd hem verteld dat zijn visum was geannuleerd. De volgende dag is hij het land uitgezet.

Op 4 juni 2007 vond er een politie-inval plaats in het kantoor van Hermitage in Moskou. Bij de kantoren van Firestone Duncan vond eveneens een inval plaats. In beide gevallen werden door de politie bedrijfsdocumenten en belastingdocumenten en zegels van de Russische bedrijven van Hermitage meegenomen. In oktober 2007 ontving Browder een brief dat een van de in Moskou gevestigde bedrijven veroordeeld was voor vermoedelijke onbetaalde rekeningen van honderden miljoenen dollars. Volgens Browder was dit voor het eerst dat hij wat vernomen had van deze rechtszaak en kende hij de advocaten die zijn bedrijf in deze rechtszaak vertegenwoordigden niet. Magnitski kreeg de taak om uit te zoeken wat er was gebeurd.

Magnitski geloofde dat de politie alle documenten die zij met de overvallen op Hermitage in beslag hadden genomen aan de georganiseerde misdaad hadden doorgegeven. De georganiseerde misdaad gebruikte deze documenten om alle Russische bedrijven van Hermitage over te nemen en op frauduleuze wijze de eerder betaalde $230 miljoen aan belastingen terug te claimen. Ook werd duidelijk dat de politie de Hermitage van belastingfraude beschuldigde om de inval te rechtvaardigen. Op deze wijze kon men alle documenten verzamelen die nodig waren om het bedrijf over te nemen en de terugbetaling van de belastinggelden te verwezenlijken. Magnitski probeerde aan te tonen dat de  politie, justitie, belastingambtenaren en de Russische maffia betrokken waren. Ondanks de initiële afwijzing van Magnitski’s claims bleef de kern van de aanklacht staan, namelijk dat Hermitage het slachtoffer was van een samenzwering welke werd bevestigd door de schuldig verklaarde stroman in deze zaak. Deze stroman hield echter vol dat de politie part noch deel aan het plan had. Een politiefunctionaris die door Magnitski aangewezen was als een van de betrokkenen in de affaire begon een onderzoek naar Magnitski. Volgens Browder was deze Sergej (Magnitski) het manusje-van-alles, de Moskouse rechtbanken, belastingen, boetes en alles wat te doen had met burgerrechten was onder zijn hoede.

Echter is deze Bill Bowder, volgens informatie uit het Kremlin een Amerikaanse spion, die de topman was voor Amerikaanse oliemaatschappijen en zoveel mogelijk “rotzooi” moest schoppen, om geld weg te sluizen uit Rusland, het Kremlin en haar regering o.l.v. President Poetin verdacht maken en zo de schuld naar Rusland schuiven.

Bill Browder:

Afbeeldingsresultaat voor william browder the crook

HIj was een  succesvolle hedgefundmanager; als een van de eersten had hij door hoe krankzinnig veel geld er na de val van de muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verdiend kon worden in ‘het wilde Oosten’. Maar het gaat mis. De Russische oligarchen gaan hem dwarszitten: ze overvallen zijn kantoren en stelen 230 miljoen belastinggeld. Browder vecht terug, aanvankelijk met succes, maar de Russen (Joodse Oligarchen) hanteren andere spelregels. Een maand nadat Browders advocaat Sergei Magnitsky een zogenaamde gigantische misdaad openbaar heeft gemaakt waarbij Poetin zelf betrokken zou zijn, dit is het vooropgezet spel, wordt hij opgepakt, gearresteerd, naar zijn zeggen gemarteld en in de gevangenis vermoord, volgens mensenrechten organisaties uit het westen, die we niet zo erg moeten geloven, dat zien we dezer dagen met Syrië, Irak etc., deze organisaties zijn verlengstukken van de westerse regeringen en daardoor niet onafhankelijk!

De (zogenaamde) moord grijpt Browder diep aan en verandert zijn leven. Hij begint een vastberaden en indrukwekkende kruistocht om de misdadigers voor het gerecht te krijgen.  Echter is het allemaal een farce, zo we later weten.

Het is zeer zeker niet Poetin’s schuld. Rusland was inderdaad het wilde oosten (vergelijkbaar met het wilde westen in de VS). Oligarchen (sorry te zeggen maar twee derde van Joodse afkomst, of religie wil ik het liever noemen, zionist kan ook) werden over de ruggen van de gewone burger en de regering, zo ook President Poetin, rijk, door hun olie-deals, met hulp van de VS en EU. President Poetin heeft ook vele oligarchen het land uitgezet en ook gevangen gezet, simpel voor het feit dat zij geld stalen van de regering en de burgers..Stelende kapitalisten. Een goed voorbeeld is :

Afbeeldingsresultaat voor Chodorkovski

Michail Borisovitsj Chodorkovski  (Moskou, 26 juni 1963) is een Russische ondernemer die tot de Russische oligarchen wordt gerekend en hij was een van de “zeven bankiers”. In 2004 was hij volgens het tijdschrift Forbes de rijkste man van Rusland en de op 16 na rijkste man van de wereld, hoewel veel van de rijkdom verloren is gegaan in de gebeurtenissen sindsdien. Hij was CEO van oliemaatschappij Yukos. Van mei 2005 tot december 2013 zat hij in Rusland een gevangenisstraf uit wegens belastingontduiking en fraude. Logisch toch, als je een land opbouwt, zoals Rusland, haar regering en burgers moesten doen na de val van de Sovjet-Unie. Waar een “lapzwans” als Boris Jeltsin zijn land verkwanseld had aan de oligarchen en het westen. Deze Chodorkovski en de andere oligarchen hebben geld gestolen van de Rusland en haar burgers en daarom terecht gestraft!

Deze Bowder en zijn hulpje Magnitsky deden precies hetzelfde, nog erger, want nu was de VS en haar bondgenoot de EU er ook in betrokken en wilde de controle over Rusland, de rijkdom en de olie en het gas exploiteren voor eigen belang. Dus in de periode na de val, kon een ieder naar Rusland om zijn kapitaal te maken, over de rug van de bevolking, zoals nu ook in veel landen in de EU gebeurd!

De Amerikaan Bill Browder (1964) had een haat-liefdesverhouding met Rusland. Afkomstig uit een  familie uit Chicago, met een grootvader die leider van de Amerikaanse communistische partij voor 1940 was, ging zelf als hedgefundmanager werken in het Rusland van na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hij verdiende veel geld in die jaren, tot in 2005 de Russische autoriteiten er genoeg van kregen en hem meer dan 200 miljoen belastinggeld ontnamen.

Het westen (de regeringen) speelde hier handig op in, stuurde een paar mensenrechtenorganisaties en infiltreerde zelf het EU parlement, waar, in het geheim de EU parlementariërs een lezing kregen over wat er volgens deze partijdige mensenrechtenorganisaties gebeurd was, dit kregen zij als presentatie: (de link geeft het hele PDF bestand en de presentatie weer)

Nekrasov Lies Presentaion June (ENG) NEW JUNE 2016 v 2

Het Andrei Nekrasov Bewijs, belachelijk gemaakt:

Afbeeldingsresultaat voor Andrei Nekrasov

Nekrasov Lies Presentaion June (ENG) NEW JUNE 2016 v 2

 

Andrei Nekrasov Lvovich geboren 1958 in Sint-Petersburg is een Russische film en tv-regisseur in Sint-Petersburg .

Nekrasov 2007 film, Rebellion: The Litvinenko Case (US Titel:. Vergiftigd door Pollonium The Litvinenko File) presenteert interviews met vermoorde voormalige FSB- officier Alexander Litvinenko en de journaliste Anna Politkovskaja .  De film stelt dat de Russische staat veiligheidsdienst FSB , de opvolger van de KGB , georganiseerde bomaanslagen van appartementen in Moskou tegenging.  Daarna was er de kwestie van de gijzelaars in een theater in Moskou, door terroristen uit Tsjetsjenië, deze goede acties brachten Vladimir Poetin aan de macht . De film ging in première op  het filmfestival van Cannes in 2007.

Zijn films zijn onder andere de documentaire Ongeloof (Недоверие) over de 1999 Russische appartement bomaanslagen . Deze film is verkrijgbaar in DVD als extra naar Rebellion: The Litvinenko Case, maar een lage resolutie versie is beschikbaar op Google Video .

In het najaar van 2015 toonde Al Jazeera Engels, de uitzending/documentaire:  “Op zoek naar het Rusland van Poetin”, een vier-delige documentaire serie gemaakt door Nekrasov in samenwerking met de Britse filmmaker Melanie Anstey, die de houding van gewone Russen met Vladimir Poetin en de recente geschiedenis van het land verkend .

Nekrasov’s film  De”Magnitsky Act – Behind the Scenes”, geproduceerd door Piraya Film en ondersteund door een aantal Europese fondsen film-en tv-netwerken, veroorzaakte een grote controverse. Een van de grootste beweringen van de film is dat de westerse politici en media werden misleid door William (Bill) Browder, een in de VS geboren investeerder, Bill Bowder wilde de VS/EU burgers en regeringen  laten geloven dat de Russische belastingadviseur Sergei Magnitsky vervolgd en vermoord werd door het aan het licht brengen van corruptie van de Russische regering en President Poetin. Browder betwiste fel de conclusies van de film en bedreigde producenten en financiers van de film met rechtszaken.  “The Magnitsky Act – Behind the Scenes” werd genomineerd voor de Prix Europa prijs 2016 en werd bekroond met een onderscheiding en 21 nominaties uit heel Europa in de sectie: beste documentaire.

Echter werd de documentaire bijna verboden, nadat de EU  parlementariërs deze film, in het geheim, een lezing kregen over wat er volgens deze partijdige mensenrechtenorganisaties uit het westen gebeurd was, n.l. volgens de versie van Browder gebeurd was. De hetze was begonnen en deze wordt met de dag erger, zoals we nu weten, was dit de kiem die het zwarte zaad liet groeien en een nieuwe vijand is opgebloeid: Poetin en Rusland.

Rusland een land dat omhoog krabbelde na de val van de Sovjet-Unie, werd een bedreiging, omdat zij zelf graag hun bodem resources als olie en gas wilden verkopen en niet toestonden dat grote Amerikaanse oliebedrijven, gerund samen met de oligarchen, hun land kaal plukten!

Met President Putin werd alles anders, dat bleek al uit zijn Munchen Speech in 2007:

Bron: Wikipedia, Nekrasov presentation, EU parlement, Youtube

De nieuwe Hitler’s van Europa en Amerika

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

'Hitlerization' of Donald Trump an effort to 'equate populism with fascism'

Het loopt nu toch echt wel de spuigaten uit met de zogenaamde linkse progressieve “elite”. Het maakt in principe niet uit of je links of rechts, midden, opzij, alternatief, of weet ik wat stemt..Maar zo’n hetze is ongekend, zoveel propaganda en manipulatie is echt ziekelijk!

FB_IMG_1486762235634.jpg wordt weergegeven

De situatie in de VS is bekend en toch probeert zogenaamd “links progressief”, misschien beter de naam: “links agressief”, alles uit de kast te halen om hun vijand, want dat is het geworden, te boycotten, zwart te maken en weet ik veel, terwijl meer dan 50% toch op hem gestemd hebben. Misschien hadden ze dan uit hun “luie”, stoel moeten komen en gaan stemmen? Misschien hadden ze ook moeten protesteren toen de VS overal op oorlogspad was onder Obama en een “crook” zoals Hillary als kandidaat naar voren geschoven werd!

Afbeeldingsresultaat voor propaganda nepnieuws in nederland

EUROPA

Tja Europa, die hebben gewoon leuk meegedaan met de VS, onder Obama, oorlog gevoerd, bommen gegooid in landen waar ze niets te zoeken hebben, armoede door massa-immigratie veroorzaakt. Steden als Berlijn en Parijs totaal verloederd zijn en vluchtelingen (merendeel emigranten) op straat in tentjes slapen (Champs Elysee). Griekenland een 3e wereldland is geworden en Italië kapot is.

Dit in het achterhoofd houdend, probeert de “elite”, m.n. in Nederland, omdat daar als eerst verkiezingen zijn , alles uit de kast te halen om populaire partijen als de PVV, Forum voor Democratie etc., voor gek te zetten en vooral de burgers vertellen dat Geert Wilders de “nieuwe” Hitler is, net als Trump.  Rusland de verkiezing hackt en oh oh hij gaat zeker Letland, Estland en Litouwen bezetten, dus hupsakee meer oorlogstuig erheen, alles voor de veiligheid natuurlijk!

Afbeeldingsresultaat voor rusland hacked cartoon

Een grote mond hebben over Palestina en het leed, wat van dag tot dag erger wordt. Trump heeft dat gedaan natuurlijk. Vergeten zijn de jaren van Obama, Rutte, Asscher, Klaver en Roemer. Acht jaar hadden ze iets kunnen doen, maar kozen passiviteit, zeggend ja we kunnen niet veel doen. Trump heeft het tegendeel bewezen, dat moet je hem nageven, wat hij beloofd doet hij ook. En dat is nieuw, verfrissend en komt meer betrouwbaar over, voor degene die op hem gestemd hebben.

PROPAGANDA IN NEDERLAND:

Mocht de PVV hoog in de peilingen voor de verkiezingen van 15 maart eindigen, dan overwegen veel D66-, CDA- en GroenLinks-kiezers een stem op de VVD, blijkt uit kiezersonderzoek dat de Volkskrant en de Universiteit van Amsterdam lieten uitvoeren door Kantar Public (voorheen TNS Nipo).

Tot een vijfde van de kiezers van andere partijen hoopt met die stem te voorkomen dat de partij van Geert Wilders de grootste wordt.Deze optie is vooral populair onder aanhangers van D66 (22 procent) en CDA (17 procent), maar ook onder stemmers met een voorkeur voor GroenLinks (14 procent) en de PvdA (13 procent). De tweestrijd tussen de VVD en de PVV levert Wilders veel minder op: alleen aanhangers van de SP en 50Plus overwegen een stem op Wilders. De cijfers bevestigen dat Rutte zich succesvol kan presenteren als een veilig alternatief voor Wilders, zo schrijft de Volkskrant zaterdag. Einde bericht! Als dat geen propaganda is , vreselijk!

En dan de volgende:

Voor de politieke partij Denk zijn ‘internet-trollen’ actief die de partij via Twitter en Facebook steunen en politieke tegenstanders aanvallen. De inzet van trollen wordt besproken in interne communicatie van de partijtop van Denk.

 

Dat meldt NRC, dat inzage heeft gehad in meerdere Whatsappgroepen waarin medewerkers en politici van Denk deelnemen. In de Whatsappgroep stelde Denk-politicus Farid Azarkan op 30 juli 2016 bijvoorbeeld voor om Marcouch aan te pakken nadat deze kritiek uitte op Denk. 

Azarkan zou schrijven: “Kan er iemand op Marcouch antwoorden: Jij bent helemaal niet geïnteresseerd in een wezenlijke bijdrage van Denk. Jij wilt alleen vaststellen dat Denk niet deugt. Erg doorzichtig en heel hypocriet.” 

Daarop reageert Enes Yigit, de voorzitter van de jongerenorganisatie van Denk, drie minuten later: “Zal ik het doen met een troll account?” Azarkan: “Zeker.” Yigit: “Ga ik doen.” Einde bericht . Ook walgelijk

Dit dames en heren is de MEDIA in NEDERLAND, totaal ongeloofwaardig, propaganda en partij kiezend.. Je krijgt er “kromme” tenen van. Begrijpen ze nu nog niet dat met deze rotzooi journalistiek, het publiek totaal de weg kwijt is en de media en politiek helemaal niet vertrouwen?

Concluderend: Ga stemmen op 15 maart (ik hoop dat er niet gerotzooid wordt met de uitkomst)..Kies met je hart en verstand, luister niet naar de “reguliere” media! Kies wie het beste voor het land en de wereldvrede is. Durf een “alternatieve” politieke partij te stemmen, de gevestigden hebben acht jaar lang er een rotzooi van gemaakt!

Bron: Nu, Volkskrant, NRC

Rami Abdul Rahman de enigste bron van het westen, ontmaskerd

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor rami abdul rahman

De Syrische auteur en onderzoeker: Nabil Fayyad onthuld nieuwe informatie over: Osama Suleiman, die bekend staat als ‘Rami Abdul-Rahman, “hoofd van het zogenaamde” Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, “de adviseur en bron van mensenrechten voor” het westen (EU/VS)  in Syrië”.

RAMI ABDUL RAHMAN:

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (Engels: Syrian Observatory for Human Rights, SOHR; Arabisch: المرصد السوري لحقوق الإنسان) is een informatiebureau opgericht in 2006, om mensenrechtenschendingen in Syrië te documenteren. Het bureau richtte zich aanvankelijk alleen op Assad, daarna op het conflict dat in 2011  uitbrak. Sinds het begin van de gevechten worden de cijfers van het bureau over het aantal doden van IS-rebellen en burgerbevolking door vrijwel elke Westerse nieuwsorganisatie geciteerd, zoals: NPO, NU, alle gerenommeerde kranten in Nederland Reuters, BBC, CNN en de Voice of America.

Het bureau wordt vanuit een tweekamerappartement in het Engelse Coventry gerund door één persoon, Rami Abdulrahman, een Syrische soenni-moslim, die daarnaast een kledingwinkel runt. Zijn geboortenaam is Osama Suleiman  pseudoniem Rami Abdul Rahman. dat  hij heeft aangenomen heeft tijdens zijn activisme voor Syrië. Na drie jaar gevangenisstraf (voor banden met de moslimbroeders, salafistische wahabi islam verspreiden en het beramen van aanslagen in Syrië) vluchtte Abdulrahman in het jaar 2000 naar het Verenigd Koninkrijk om een nieuwe, langere celstraf te vermijden.

In 2015 zei Abdulrahman in een interview met Russia Today, dat hij sinds 2000 niet meer in Syrië is geweest. In 2011 zei Abdulrahman in een interview met Reuters dat het observatorium in Syrië een netwerk van 200 mensen was. De New York Times schreef in april 2013, dat hij de hele dag aan de telefoon zat met zijn contacten in Syrië en alle informatie zelf controleert. In een artikel in The Guardian in 2012 is Abdulrahman door de journalist Charlie Skelton beschreven als een bron die feitelijk niet meer is dan een eenzelvige kledingverkoper, die zich voordoet als een organisatie met een “grootse” naam.

Russia Today heeft opgemerkt dat de verslaggeving van de SOHR inconsistent is: op 1 oktober 2015 werd op de Engelstalige pagina (SOHR) gemeld: “Russische vliegtuigen hebben in Homs 30 burgers gedood, waaronder vrouwen en kinderen”; het bericht werd herhaald door vele grote Westerse nieuwsorganisaties, zoals de Britse krant The Independent.   Op de Arabische pagina stond echter: “27 burgers gedood in de aanvallen door de luchtmacht van Assad”, zonder Russische vliegtuigen te vermelden.

Op een persconferentie in Moskou in oktober 2015 zei de woordvoerster voor het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, dat de SOHR geen betrouwbare bron is, en beschreef Abdulrahman als een Brits burger “zonder opleiding in journalistiek” die “zelfs geen middelbare school heeft afgemaakt” en niet meer betrouwbaar dan “een ober in een pizzeria

De onthullingen:

Fayyad,  die zijn informatie kreeg van bronnen,  mensen die Rami Abdul Rahman goed kennen, zei dat de incidenten die hij rapporteerde over Syrië ” een futiliteit van kennis weergegeven door mensen die allemaal  politici, mensenrechtenactivisten en analisten geworden zijn.

Hij zei verder dat in de rampzalige conferentie van Teheran, die een paar maanden geleden werd gehouden, een vredeconferentie, hij verbaasd was over het aantal artsen in toen nog bezet Aleppo (oost) het land telt meer artsen dan het aantal verkopers van stookolie en gas.

“Wat is de kortste weg naar in het westen om een belangrijk mensenrechtenactivist te worden? Waar de reguliere media op afkomen als vliegen? Te zeggen dat je door Assad gemarteld bent en tegen het “regime” bent, ongeacht of je wel of niet lid bent van toen nog de Moslim Broederschap (nu Al-Queda, Al-Nusra etc.. Je bent dan heel belangrijk voor alle reguliere westerse media zoals de BBC, Nu.nl, NPO, WDR, der Spiegel, CNN etc.. ! Was het belangrijk dat deze Rahman eigenlijk een crimineel is, met een salafistische achtergrond, nee moet ik concluderen, zo is het nieuws over Syrië een “farce en een criminele” verslaggeving geworden, je kunt hier ook spreken van “fake nep” nieuws, waar de reguliere media zo hoog over van de toren blazen, want zij zien de bui al hangen, zijzelf zijn de bronnen van “fake” nieuws, in ieder geval over Syrië!

Onder de titel “Rami Abdel Rahman en de Moslim Broederschap en de rechten van de mens”, zei Fayyad in zijn artikel:  Rami Abdul-Rahman, die de BBC verleidde, de belangrijkste bron werd voor hen, werkte overdag gewoon in zijn winkeltje in Coventry, VK , zonder een voet op Syrische bodem gezet te hebben sinds 2000.

Achtergrond informatie over Rahmi:

Echte naam: Osama Ali Suleiman alias Erdi !! Zijn familie woont in  Banias (kustplaats onder Latakia) , maar van oorsprong uit Aleppo; en stammende uit de Yezidi gemeenschap, volgens een buurman aldaar.

Osama Ali Suleiman, oorspronkelijk dus Yezidi, trouwde met een Syrische Soenna moslima  Osama had volgens getuigen uit Banias totaal geen academische studies gevolgd had maar toch 8 jaar lang een informant was van de westerse media met name de BBC. Rahmi is getrouwd met een vrouw uit een familie van de  beruchte Banias Moslim Broederschap.

Hij had slechte manieren en een slechte moraal  en had veel problemen met zijn buren.

Rahmi vluchtte uit Syrië, omdat hij een aanhanger van de de radicale moslimbroederschap is, nog steeds nu getransformeerd tot Al-Queda/Nusra en IS. Verder beraamde hij aanslagen en was erg geradicaliseerd.

Rahmi’s  links naar Groot-Brittannië liepen via Duitsland, waar hij eerst werkte (illegaal)  in een restaurant, voordat hij politiek asiel kreeg,  met de hulp van de “Koerdische Democratische Eenheid Partij,  die hem hielp om asiel te krijgen in Engeland.

Osama Ali Suleiman’s broer: genaamd Ahmad Ali Suleiman, een werknemer van de Syrische Vennootschap voor olietransport,  heeft een diploma meetkunde. De tweede broer Mohammed is ook bij de Moslim Broederschap gegaan, deze organisatie is in Syrië sinds Hama verboden, deze Mohammed is gevlucht en verblijft in Griekenland.

Zijn verdere familie woont nog in Syrië.

Tot slot: Osama zou zijn aangeworven door Adila Rashid Khaddam, een neef van Abdul Alkhalim Khaddam !!

Abdul Halim Khaddam  ( Arabisch) : عبد الحليم خدام; geboren 15 september 1932) is een Syrische politicus die was vice-president van Syrië, van 1984 tot 2005. Hij was een  soennitische moslim. Hij was lange tijd bekend als een loyalist van Hafez Assad  en hield een sterke positie binnen de Syrische regering  , totdat hij zijn ontslag aanbood en zijn positie neerlegde en vluchtte het land in 2005 als, protest tegen bepaalde beleidsmaatregelen van de zoon en opvolger Hafez’s, Bashar Assad. Bashar al-Assad wilde het land moderniseren en transformeren tot een modernstee seculiere staat, wat ten dele ook gelukt is. De “oude” garde zoals Abdul Halim Kaddam, wilde dit niet, daar zijn machtspositie teniet zou gaan en verder zou hij verwikkeld geweest zijn in allerlei corruptieschandalen.

Dit maakte hem de laatste invloedrijkste lid van de “oude garde” en moest de “moderne” regering  verlaten.  Na het aftreden, verhuisde hij naar Parijs zogenaamd om zijn memoires te schrijven.

Khaddam wordt beschouwd als een oppositieleider van de huidige Syrische regering door de Verenigde Staten en de EU en ondersteunde de VS in het omver te proberen te werpen van Bashar Al-Assad’s regering.  In 2016 beschuldigde hij Iran dat zij ondersteuning gaven aan  de opkomst van de Islamitische Staat van Irak en Syrië , totaal belachelijk en kan niet gebaseerd zijn op feiten, als je weet dat Iran en IS “aardsvijanden” zijn. Hij bracht via de krant Al Arabiya een complottheorie naar buiten die beweerde dat Iran werkt aan het creëren van een soennitische macht om soennieten met elkaar te laten vechten . Hij geeft ook de VS de schuld , voor “het duwen” van Turkije in de open armen van Rusland,” Zei verder  dat de VS een rol  gehad heeft in de recente coup poging in Turkije. Hij gelooft ook dat de Amerikaanse regering, niet langer in staat is de  situatie in Syrië te beoordelen.

Afbeeldingsresultaat

Khaddam is getrouwd met Najat Marqabi, die lid is van een rijke en bekende “Tartous” familie. Ze is ook een soennitische.  Ze hebben drie zonen en een dochter.  Een van zijn kleindochters is getrouwd met de zoon Rafik Hariri.

Bron: Wikipedia, Nabilfayad, RT, Guardian

 

 

Radicale Islam verspreid zich razendsnel in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

POSTDAMMER PLATZ, Berlijn Duitsland, Wahabi’s delen Koran’s uit

Salafisme rukt op in België en andere genoemde landen, een uitgelekt rapport (België) van het coördinatieorgaan van het land voor dreigingsbeeld zegt,  dat Wahabi tv-stations en online media vrij te zien op het internet en TV, ook veel radicale literatuur kan gevonden worden in de meeste islamitische boekhandels. Dit geld voor Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Het rapport van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAM), een speciaal orgaan die werkt in samenwerking met de veiligheids- en inlichtingendiensten voor terroristische dreiging in België  is gelekt door “De Standaard krant”  afgelopen woensdag.

“Een toenemend aantal moskeeën en islamitische centra in België worden gecontroleerd door het wahabisme,” stelt het document.

Wahabisme, een strikte vorm van de islam gepromoot in Saoedi-Arabië, alsmede door middel van overheidsprogramma’s in het buitenland, die indirect  de opkomst van de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS / ISIL) sponsort. Het wordt soms beschouwd als de ware Islam door de salafistische bewegingen en roept op tot een terugkeer naar de oorspronkelijke ‘zuiverheid’ van de islam. Deze slafistische groepen zijn alom vertegenwoordigd in bovengenoemde landen. De al-Fitr Moskee in Utrecht is zo’n salafistische moskee, die de regering weigert te sluiten, met als excuus: vrijheid van godsdienst, deze vrijheid zal Europa duur komen te staan, In Rotterdam staat de grootste (salafistische) moskee van Europa, gefinancierd door Saoedi-Arabië  ook kan de staat nu zijn burgers niet meer beschermen en terreur aan vallen zullen toenemen, als bestaande EU regeringen niet vervangen worden door nieuwe politiek bewegingen..

De Essalam moskee in Rotterdam – de grootste van Europa

 

ED: Deze vorm van Islam, is gevaarlijk en kan vergeleken worden met een radicale sekte en mag niet verward worden met Islam als geloof.

 

Bron: Rt, de Standaard, Elsevier

Belgische parlementaire delegatie sluit het bezoek aan Syrië af met een bezoek aan Qara, Maaloula, Ma’aret Sednaya

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Het Mor Ephrem klooster in Sednaya was de laatste halte voor de Belgische parlementaire delegatie die een bezoek van 5 dagen aan Syrië bracht, afgelopen dinsdag was er een rondleiding in het kloosters van Qara, daarna bezoeken aan Maaloula, Ma’aret en Sednaya en het platteland van Damascus.

Tijdens het bezoek aan Qara, zei het hoofd van de delegatie, de Belgische parlementariër:  Filip Dewinter:  dat het Syrische volk  het slachtoffer is van de Europese sancties en het embargo, en wees  op de noodzaak om de sancties op te heffen.
“De strijd van president Bashar al-Assad tegen terroristische organisaties, met name ISIS (Daesh), is ook onze strijd, omdat  deze organisaties onze gemeenschappelijke vijand zijn, kijk maar naar Brussel en de terreuraanslagen, dus we moeten naast president al-Assad staan”, zei Dewinter.  Eraan toevoegend dat de heilige plaatsen die hij bezocht een belangrijke symboliek is, ze bestaan ​​in het Midden-Oosten naast elkaar christelijk en islam.  Dewinter benadrukte dat Syrië  een seculiere staat is en moet blijven, dat vereist de ondersteuning van president al-Assad, door Europa.

De Belgische parlementariër heeft ook op het belang gewezen, van de bevrijding van Aleppo en zei dat het een belangrijke stap was in de strijd tegen het terrorisme en dat het bezoek van de delegatie aan Aleppo hem erg ontroerd had, eraan toevoegend dat tijdens dat bezoek hij geleerd heeft over wat er werkelijk gebeurd is en dat de onjuiste, verzonnen en valse informatie, verspreid door de westerse media, beschamend is.

In Ma’aloula, werden de leden van de delegatie, getuige van de misdaden gepleegd door de terroristen tegen heilige plaatsen en historische monumenten.

bron: SANA

 

Ja, daar is hij weer John McCain, nu wil hij wapens sturen naar Oekraïne

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

mccain-assinity

Senator John McCain riep president Trump op, om dodelijke hulp te sturen naar Oekraïne na de aanvallen deze week die werden toegeschreven aan de door Rusland gesteunde rebellen.

We moeten de gewelddadige campagne van Vladimir Poetin destabiliseren en zijn campagne moet in stukken gehakt worden, de soevereine natie van Oekraïne zal niet stoppen, tenzij en totdat zij voldoet aan een sterk en vastberaden actie”, schreef McCain, voorzitter van de Senaat ” Armed Services Committee”. Natuurlijk weten we dat Oekraïne niet soeverein is, die hebben ze opgegeven bij de coup in 2014, door de NATO/EU en VS. Ze zijn de “puppets” van het westen geworden en de bevolking, zoals gewoonlijk een belabberd bestaan lijden, nog erger dan voorheen!

McCain herhaalde ook zijn oproep aan Trump om sancties tegen Rusland te handhaven en het opleggen van nieuwe, als straf voor inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen.

Afbeeldingsresultaat voor john mCcain heeft bloed aan zijn handen

Als we niet in slagen om meer hulp te bieden aan Oekraïne ( hij bedoeld wapens en geen humanitaire hulp), zei McCain , dreigt het land de soevereiniteit te verliezen en de Amerikaanse geloofwaardigheid staat onder druk (welke dan ? Het land van oorlog?).

“Oekraïners zullen  aan de Amerikanen vragen (Puppet President Poroschenko) om hun te helpen met de gevechten (absurd),” zei McCain. “Bijna 10.000 Oekraïners zijn gestorven om hun vaderland te beschermen en nog veel meer zullen sterven voor de zaak om een vrij en verenigd Oekraïne te hebben (vazal staat van de VS).  Amerika heeft een trotse geschiedenis van het helpen van vrije mensen (hier word ik even niet goed van) om zich te verdedigen. “

Als McCain de bron van de puinhoop in de Oekraïne, Libië, Syrië en Irak wil begrijpen, is alles wat hij moet doen is kijken in een spiegel en dan  zichzelf bewonderen, een oorlogszuchtig opgeblazen mannetje die als oorlogsmisdadiger aan het ICC zou moeten worden uitgeleverd ( maar ja daar worden alleen Afrikanen berecht en een enkele ex-Joegoslaaf).

McCain en zijn oorlogszuchtige neocons zijn het probleem. Hoe eerder McCain de Senaat verlaat, zal het beter de VS gaan en hoe veiliger de wereld zal zijn. Het beste is al hij gevangenisstraf zou krijgen in de landen die hij kapot gemaakt heeft!

Bron: mishtalk.com (foto)


Watertoevoer afgesneden in Raqqa, als gevolg van de luchtaanvallen van de door de VS geleide coalitie

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor us coalition is fake

ED: Dit is hoe het al jaren gaat, de VS en haar zogenaamde coalitie vernietigen niet ISIS, maar de infrastructuur van Syrië, ook zijn duizenden Syrische burgers gedood door toedoen van deze bombardementen, waar Nederland vrolijk aan meewerkt. Daar zouden de mensen de straat op moet gaan, de leugens die we elke dag voorgeschoteld krijgen!

Raqqa,  Gevechtsvliegtuigen van de door de VS geleide “internationale coalitie” vernietigde de oude en de nieuwe bruggen van Raqqa ed de drinkwater toevoer lijnen waardoor. de drinkwatervoorziening in  hele stad van Raqqa, buiten werking is. Je kunt je wel indenken wat voor een catastrofe dit is voor de burgers van Raqqa.

De  brug (gen)

Lokale en media bronnen hebben gevechtsvliegtuigen aangesloten bij de door de VS geleide coalitie gezien, die afgelopen  vrijdagochtend begonnen met een aanval op de nieuwe en oude Raqqa bruggen in de stad Raqqa stad, om ze volledig te vernietigen.

De bron voegde eraan toe dat de luchtaanvallen ook gericht waren op de belangrijkste water voorziening van de stad Raqqa, die duizenden mensen voorziet van drinkwater en hebben geleid tot het stilleggen van de gehele drinkwater voorziening.

In het noordelijke deel, het platteland van Raqqa, bevestigden bronnen dat de luchtaanvallen ook volledig  de bruggen van al-Kalta en al-Abbara volledig verwoest hebben.

Dit is niet ISIS bestrijden maar moord op de burgers van Raqqa! Immers zal de watervoorziening niet snel gerepareerd kunnen!

Bron: SANA, onafhankelijke bronnen in Raqqa

Leden van het Belgische Parlement arriveren in Syrië en geven toe EUROPA sponsorde terroristen

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De delegatie bij het Jdeidet Yabous kruispunt op de Syrisch-Libanese grens

Damascus – Lid van Belgisch Federale Parlement Filip Dewinter,  is op  bezoek in Syrië, hij zei dat het bezoek is gericht op het zien van de situatie in het land en het verlenen van steun aan het Syrische volk die worden geconfronteerd met de huidige crisis .

In een persverklaring bij aankomst van de delegatie bij het Jdeidet Yabous kruispunt op de Syrisch-Libanese grens,zei  Dewinter dat de delegatie een aantal hoogwaardigheidsbekleders, minister etc zal ontmoeten  om van gedachten te wisselen over de omstandigheden van de crisis in Syrië.

De leden van de delegatie wees erop dat ze zullen proberen om konvooi boodschap van de Syriërs “dichter bij de burgers wanneer zij weer in hun land, en merkt op dat de Europeanen ervan overtuigd dat de evenementen in de regio negatief zullen nadenken over Europa, tenzij iedereen bij elkaar komen te zijn geworden geconfronteerd hen en ze op te lossen.

De gewezen op de noodzaak om “te zoeken naar een betere Europese rol.”

BEZOEK DAG 1:

Lid van Belgische Federale Parlement Filip De winter zei vandaag tijdens een ontmoeting met hoogwaardigheidsbekleders dat de Europese regeringen  aan de verkeerde kant in de oorlog in Syrië hebben gestaan, aan de kant van de wahabi terroristen in plaats  van de legitieme Syrische regering.

De opmerkingen van Dewinter, kwamen tijdens een ontmoeting met de gouverneur van de provincie Aleppo Hussein Diyab.

Dewinter zei dat tijdens zijn laatste bezoek aan Syrië twee jaar geleden, hij waarschuwde dat het terrorisme in Syrië  een averechts effect zouden hebben op Europa en zouden ook in Europa en de VS schade aanrichten, en hij merkte op dat dit is wat er werkelijk gebeurd is.

Hij hoopte dat de overwinning op de terroristen in Aleppo zal helpen, de ogen te openen  van Europese politici en de gebeurtenissen in Syrië te veranderen.

In de loop van hun bezoek aan Aleppo, zullen de Belgische parlementsleden een ontmoeting hebben met een aantal islamitische en christelijke geestelijken.

Zij benadrukten dat Syrië steeds het land van religies is geweest, en merkt op dat het beleid van de westerse en Europese regeringen opzettelijk geleid hebben tot het lijden van het Syrische volk onder de “wahabi”  terroristen, een ideologie die erop gericht is om de sociale structuren van de van de Syrische samenleving te vernietigen .


De Belgische delegatie bracht ook een bezoek aan de universiteit van Aleppo en luisterde naar de  professoren, studenten, die ondanks het geweld en de moeilijke omstandigheden de Universiteit open hielden.

Bron: SANA