Een Europese ISIS groep is terug in Europa

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor daesh gemaakt door de vs

 

Een jaar geleden had Italië een aantal Kosovaren gearresteerd die banden met Daesh hebben.  Italië heeft nu een  waarschuwing gegeven dat  Lavdrim Muhaxheri zou terugkeren naar  Europa met een aantal van zijn mannen,  waaronder Ridvan Haqifi.

Gerelateerde afbeelding

Muhaxheri is een jonge Kosovaar, destijds 27 jaar oud, die voor de NAVO in Kosovo werkte, daarna voor  een “privé militie”, een NAVO-sub-contracter, in Afghanistan en Irak. Imam Zekerija Qazimi zou hem hebben geworven in Kosovo daarna zou hij zich hebben aangesloten bij Al-Queda in Irak die over gegaan is in Daesh. Hij staat op  verschillende video’s waar hij met wrede brutaliteit gevangen vermoord publiekelijk, door onthoofding, ophanging e.d.

Sinds enige tijd hebben de Verenigde Naties (UN), Interpol en het Amerikaanse ministerie geprobeerd  hem op te sporen.  Hij is ook bij Europol gezocht. Volgens de Syrische en de Italiaanse inlichtingendiensten, zou hij van plan zijn verschillende aanvallen in Albanië, Kosovo en Macedonië op te starten. Een dubieuze rol, spelen de westerse inlichtingendiensten hierbij,  maar dat wisten we al.

Totdat zijn dood werd aangekondigd in, was Muhaxheri  de leider van de  ISIS Albanese jihadisten. Hij werd  vervangen door Ridvan Haqifi, maar  deze keerde naar Kosovo terug in mei 2015.

Profil: Kush është kosovari i ISIS’it që po kërcënon shqiptarët dhe Ballkanin

Daesh (ISIS) is een terroristische organisatie  oorspronkelijk gemaakt en ondersteund door de Verenigde Staten, in het kader van de (zogenaamde) strijd tegen het Iraakse verzet.

Daesh kwam onder bevel, in 2014  van de Saoedische prins, Abdul Rahman al-Faisal, die de opdracht van de VS kreeg om de zijderoute in Irak en Syrië  in haar bezit te krijgen en het creëren van een “Sunnistan”  (IS Wahabi kalifaat).

KOSOVO:

Kosovaren zijn overwegend moslim, wat een gevolg is van verschillende oorlogen in de Middeleeuwen. In de veertiende eeuw was Servië een machtig koninkrijk op het schiereiland, dat verder verdeeld was tussen Bulgarije en het Romeinse Rijk (Byzantium). In 1389 vond er een grote Turkse invasie plaats. De Servische koning vocht een veldslag uit waarbij zowel het Turkse als het Servische leger compleet werden vernietigd. De Ottomaanse opmars was tijdelijk gestuit, maar dit was de laatste keer in de geschiedenis dat Servië internationaal een grote rol van betekenis speelde. De Slag bij het Merelveld vond plaats nabij het huidige Pristina en is voor Serven een belangrijk deel van hun identeit. Kosovo laten ze niet zomaar los. Elk jaar organiseren Servische nationalisten een herdenkingsmars.

Burgeroorlog (weer door het westen gesponsord)
De Kosovaarse rellen leidden tot de opkomst van Slobodan Milosević, de  president van Servië. Volgens het Haagse oorlogstribunaal, dat zich bezighoudt met misdaden begaan in het voormalig Joegoslavië was hij het die de verkiezingen won met zijn oorlogsretoriek (propagandaretoriek van het westen). Bij de zeshonderdjarige herdenking van de Slag bij het Merelveld waren niet minder dan een miljoen Serven aanwezig. Volgens commentatoren  is dit de start van de Joegoslavische burgeroorlog, of wel het elimineren van een soeverein Joegoslavië, een “color revolutie”.

Echter, hebben het westen, zoals bijna gewoonlijk, een verderfelijke rol gespeeld in Joegoslavië, het demoniseren van Milosovic en de Servische bevolking. Zij hebben in deze periode de Serven net als nu de Syriërs behandeld en een voorkeur uitgesproken voor moslims in Kosovo (den aan de NAVO bombardementen). Daarmee een voorkeur politiek bedreven in hun eigenbelang (EU/NATO), waarvan de Serven nog steeds de dupe van zijn. NATO en de VS hebben in dezelfde tijd milities opgericht van moslims, NATO sub-contracters,die nu dus in Irak en Syrië, systematisch de burgerbevolking vermoorden.

Bron: Voltaire, Wikipedia

Opkomst van het nationalisme in de EU te wijten aan gebrek aan democratie

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor nationalisme resultaat van geen democratie

Enkele maanden na de Britse Brexit en de recente overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarschuwen de Europese leiders  over een stijging van extreem-rechts over het hele continent Europa (EU). Hun angsten zijn reëel.

Opiniepeilingen wijzen op een nieuwe ingrijpende golf van nationalisme in heel Europa. Sommige analisten geven de schuld aan  het mislukte beleid van  regeringen  in de EU,  de stijgende onveiligheid in heel Europa, die op zijn beurt heeft geleid tot ontberingen voor veel  burgers in de EU, met veel doden te betreuren. Afbeeldingsresultaat voor nationalisme resultaat van geen democratie

Dorpen en platteland sterven uit, in heel Europa, in Spanje kun je dorpen voor 40.000 Euro kopen. In Duitsland verdwijnen hele dorpen. In Nederland gaan banken, supermarkten e.d. al dicht, zodat ouderen moeten verhuizen naar de grote steden, de zorg is namelijk wegbezuinigd. In de grote steden zijn ze niet veilig, Nederland begint namelijk op de VS te lijken, segregatie, armoede, geweld, fundamentalisme in moskeeën, autobranden, moet ik nog door gaan?

Duitsland het land van “het “Wirtschaftwunder”, is kaput, 10% van de bevolking leeft in armoede, Rentner (AOWers) moeten noodgedwongen werken, omdat de Rente (AOW) niet genoeg is.

Dan komt vandaag naar buiten dat veel migranten afgelopen jaar, de bijstand daar hebben opgelicht. Er is al sprake van 3000 gevallen, maar dat is pas 1 stad. Hoe zou je je voelen als gepensioneerde Duitser? Slecht toch? Wat is het alternatief? Juist AfD.

Ook in Nederland, discriminatie van het “witte” volk,  zo voelen mensen dit (blijkt uit diverse programma’s).  Zwarte piet weg, kerst is nu een winterfeest, maar het belangrijkste is nog de zorg, daar zijn zoveel banen weg, echt ongelooflijk, de thuiszorg is weg bezuinigd, schande. De oude mensen in de kou laten staan. Vindt je het gek dat ze naar een pil grijpen, omdat hun leven voltooid is?

Het gebrek aan visie, leiderschap met als enigste uitgangspunt kapitalisme, moet wel kapot gaan. We kunnen niet eeuwig blijven produceren, voor alleen het produceren en ook niet blijven consumeren, omdat het inkomensverschil te groot is en “gewone”gezinnen , niet elk jaar een nieuwe auto, bank of keuken kunnen kopen!

We zijn nu aan de vooravond, of misschien is het wel al niet begonnen, van een revolutie, die niet te stoppen is. De oude structuren werken niet meer. De “oude”politiek is dood en heeft geen antwoordt voor de burger. Daarbij komt het robot tijdperk eraan. 75% van de wereld bevolking zal hierdoor getroffen worden, direct of indirect. De laagopgeleiden, Nederland bestempelt 50% van haar jeugd, die VMBO, MBO doen als zijnde laagopgeleid.

Het komende jaar zal uitwijzen, hoe het gaat lopen in Europa, want toevallig (dus niet), hebben bijna alle EU landen verkiezingen!

Afbeeldingsresultaat voor nationalisme resultaat van geen democratie

 

 

Duran – Adam Garrie’s interview met Afraa Dagher – Syrische journaliste

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor afraa dagher

In dit exclusieve interview spreekt  Adam Garrie  met Afraa Dagher over hoe  het is om een goed opgeleide Syrische vrouw te zijn in de Syrische crisis,  die het gevolg is van het westen en het islamistisch terrorisme.

Adam Garrie: In 2003, toen Amerika en Groot-Brittannië illegaal Irak binnenvielen, waren er heel weinig mogelijkheden voor Iraakse journalisten en gewone burgers om hun stem te laten horen in Europa en Amerika. Nu, dankzij sociale media, kunnen Syriërs  direct met de hele wereld spreken. Denkt je dat dit heeft bijgedragen aan hoe de mensen het conflict begrijpen en de aard van de strijd in Syrië en hoe President Assad de terroristische extremisten  bestrijd?

Afraa Dagher: Volkomen mee eens, de elite van het Westen  gebruikt  hun volk om ze voor de gek te houden en desinformatie te geven, zoals je al zei; over Irak, het excuus voor een invasie in die tijd waren de “massavernietigingswapens” vermoedelijk in handen van Saddam Hussein! Echter, de veronderstelde ‘massavernietigingswapens’ hadden absoluut niets te maken met hun invasie. Gelukkig in Syrië, speelt  het internet en de sociale media een zeer belangrijke rol als alternatieve media. We zijn tegen zenders  zoals Al-Jazeera uit Qatar die oneindige leugens verspreidt, vooral met hun zogenaamde ‘ooggetuigen’, die eigenlijk in hun eigen studio, of zelfs in Europa waren voor opname. Neem bijvoorbeeld de beroemde ‘Danni’, de Britse “reporter”. Wij waren wel op de plaatsen waar het werkelijk gebeurd is, niet hij en wij kunnen rechtstreeks rapporteren, door middel van onze video’s en foto’s. De reactie van onze vrienden en  mensen uit alle hoeken van Syrië te verspreiden en te schrijven erover, dat was echt een belangrijke factor, zo niet cruciaal voor onze weerstand.

Adam Garrie: Bronnen, zoals de BBC, CNN, New York Times en de Washington Post publiceren niet en leggen niet uit dat de Syrische Arabische Republiek een seculiere staat is waar tot het conflict, alle moslims en christenen  naast elkaar leefden als goede  vrienden en buren? Wat denk je wat  hun (verborgen) agenda is en denk je dat mensen in het Westen deze leugens nog steeds geloven?

Afraa Dagher: Helaas is hun agenda om de oorlog in Syrië te propageren als een burgeroorlog. Maar Syrië is een land van echt multiculturalisme en erfgoed. In Syrië, zult je christenen en moslims verenigd zien in dezelfde familie. Veel van mijn moslimvrienden trouwden met christelijke partners. De meeste van onze vrienden (buitenlandse) op Facebook,  zijn naar Syrië gereisd  en zij zagen de waarheid, dat het totaal  niets te maken heeft met een burgeroorlog! Het is een georganiseerde oorlog en een complot tegen Syrië en haar bevolking!

Adam Garrie: Kunt je een beschrijving geven van je persoonlijke gedachten over president Assad en wat zijn leiderschap is voor de echte Syriërs?

Afraa Dagher: president Bashar Al-Assad werd gekozen door de meerderheid van de Syrische kiezers (bevolking). Hij is goed en hoog opgeleid,  universitair in het Verenigd Koninkrijk,  hij wil van Syrië een ​​seculier en progressief land maken en behouden, dat is een reële bedreiging voor Israël! Het is ons niet toegestaan ​​om een ​​machtig land te vormen in het Midden-Oosten en op hetzelfde moment een land van verzet te zijn (tegen Israël).

Adam Garrie: Turkije  is sponsor, bewapend en er vechten veel  terroristische  groepen (gesponsord en bewapend ) die er na  streven om Syrië te vernietigen,  recent zei [Turkse president] Erdogan  dat Turkije’s doel is om de regering van Syrië omver te werpen. Heb je enig optimisme over de rol die Turkije nu kan spelen in de vredesbesprekingen naast Rusland en Iran?

Afraa Dagher: Turkije is de slechtste speler en heeft de  slechtste rol in deze proxy oorlog tegen Syrië. Turkije heeft buitenlandse strijders bewapend en getraind , en vervolgens naar Syrië gestuurd. Geld werd naar Turkse banken gestort door Qatar en Saoedi-Arabië, zodat ze (Turkije) hiermee de jihadisten zouden kunnen financieren. Turkije gebruikte zijn grenzen  voor doorstroom van terroristen om zo mee te doen met de oorlog tegen de Syrische bevolking ! Turkije streefde ernaar Aleppo te annexeren en tot hun grondgebied te eigenen, net zoals ze dat deden met het Syrische  Liwa Iskenderun,  na de 2e wereldoorlog.  Turkije heeft nooit een goede rol gespeeld. Alleen door het verslaan van de door haar gesteunde terroristen en door het herwinnen van de grond, alleen dan zal Syrië en ook beschermd door zijn grote bondgenoot Rusland, in staat  zijn om goede voorwaarden aan Turkije op te leggen.

Adam Garrie: Als een goed opgeleide, Syrische vrouw,  hoe voel je, je als landen als Amerika en de EU steun geven aan terroristen, wiens perverse uitzicht en doel is dat vrouwen slaaf worden of erger?

Afraa Dagher: Het bevestigd voor mij  hun valse beweringen over het steunen van vrijheid en democratie in Syrië. In feite, is Syrië  een seculier land, waar iedereen  gelooft dat hij of zij wil, of dat nu christelijk of islamitisch is, of wat dan ook. En vrouwen bekleden hoge posities in Syrië, zoals vice-presidenten, presidentiële adviseurs, en de leider van de nieuw gekozen vergadering etc. Echter in Saoedi-Arabië, worden vrouwen  gedwongen te lopen naar de moskee om daar op tijd te bidden!  Wahhabi mentaliteit! Vrouwen zijn er niet toegestaan ​​om een ​​auto te rijden! Bovendien kunnen ze niet reizen zonder toestemming van hun echtgenoot! Saudi-Arabië respecteert geen mensenrechten, vrouwen zijn slavinnen; we kunnen eraan toevoegen het feit dat ze elke oppositie verbieden en deze veroordeeld wordt door de  koninklijke familie en hen ter dood zal veroordelen!

Adam Garrie: Wat is je mening over de rol van Hezbollah in Syrië? Heb je het gevoel dat Hezbollah deel moeten kunnen uitmaken van de toekomstige vredesonderhandelingen ?

Afraa Dagher: Hezbollah en Syrië hebben een ideologie, om de eenheid en de identiteit van onze regio tegen de ambities van onze vijanden te verdedigen! Libanon en Syrië hebben één stelling, alles wat van invloed zal zijn op Syrië zal ook Libanon beïnvloeden. Beide zijn onder bedreiging van Israël wiens  droom het is om zich uit te breiden tot een groot-Israël. Dus Hezbollah was een noodzakelijke kracht om de Israëlische aanvallen op Libanon tegen te gaan, als een synonieme kracht met het Syrische leger. Hezbollah wilde nooit de enige positie in regerende Libanon bekleden. Als een Libanese politieke partij, is hun doel  gewoon om Libanon te beschermen en te verenigen met het Syrische Arabische Leger, het leger van het land dat Hezbollah steunt. Dus ik denk niet dat ze eigen doelen voor een conferentie, maar Syrië en Iran zouden hen kunnen vertegenwoordigen en we zouden ze graag zien als bondgenoot en beschermer, iets dat ze echt verdienen, gezien hun staat van dienst in Syrië.

Adam Garrie: Hillary Clinton wilde het beleid van Obama voortzetten en ze zelfs verder uitbreiden. Bent u helemaal optimistisch over Donald Trump, op basis van zijn verklaringen dat president Assad niet Amerika’s probleem is, maar het terrorisme?

Afraa Dagher: het beleid van Obama was het ergste, hij creëerde  sabotage en veroorzaakte  een totale oorlog in de regio, hij creëerde ook de vluchtelingen crisis, die Europa beïnvloedt en ellende heeft gebracht! Clinton was één van de meest oorlogzuchtigste president kandidaten! De meeste Syriërs waren pro-Trump, maar vertrouwen hem niet volledig, de Joodse lobby is altijd aanwezig in de VS. Het is aan zijn regering en degenen  om hem heen. Maar in ieder geval moet hij de onrechtvaardige sancties die de Syriërs al meer dan 5 jaar zijn opgelegd op te heffen.

Adam Garrie: Er zijn een aantal recente terreur aanslagen in Jordanië geweest. Denk je dat Jordanië ooit in staat zal zijn om samen te werken met Syrië of zal de monarchie in Amman doorgaan met haar anti-Syrische beleid?

Afraa Dagher: Jordanië is, net als de Arabische Golfstaten een monarchie die  niet tot doel hebben hun  nationale Arabische land te dienen; ze volgen hun meesters in het Westen en zijn er om Israël te dienen! Jordanië heeft wederzijdse militaire operaties met Israël bij  de zuidelijke grens van Syrië. Deze operaties dienen om terroristen met wapens te sturen en met het Syrische leger te vechten , omdat ze willen proberen Damascus onder controle te krijgen en met name  Sweida in het zuiden van Syrië.

Adam Garrie: Waar zie je Syrië over vijf jaar?

Afraa Dagher: Syrië is altijd in onze ogen en harten. Met ons bloed en onze offers, zal Syrië voortleven en opnieuw verenigd worden, vanwege de grote steun van onze bondgenoten, Rusland en Iran. Ik hoop  Syrië weer te zien als een rustig, seculier en progressief land. Syrië was en is grote een beschaving voordat ze haar probeerde te vernietigen.

Afbeeldingsresultaat voor Pro assad demonstratie in NEderland

Comité Syrian Nederland, voor Syrië en Assad

Bron: Duran

Obama is een moslim

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor obama the soennieten moslim

Er gaan vele verhalen de ronde over Obama, zijn familie, Keniaanse vader. Hij zou niet in de VS geboren zijn maar in Kenia of in Indonesië, waar zijn stiefvader vandaan kwam en waar hij gewoond heeft. Al met al een mysterie, ook al doet hij zijn best om het tegendeel te bewijzen, door documenten, bewijzen etc. Maar eigenlijk is het niet zo heel erg belangrijk, waar hij geboren is.

Meer belangrijk is zijn Moslim achtergrond. Dit wordt soms over het hoofd gezien.

Obama is geboren uit het huwelijk tussen een Amerikaanse en Keniaanse vader (Soennieten moslim) en ook door zijn stiefvader zo opgevoed (dit was wederom een Soennieten moslim). Dus zijn jeugd stond in het teken van het “moslim” zijn.

Dit vind je terug in zijn presidentschap, als je goed de namen bestudeerd, bestaat het merendeel van zijn raadgevers uit Moslims.

We zijn niet langer een christelijke natie”, verklaarde Obama tijdens zijn eerste toespraak aan de moslimwereld in Turkije. Ook noemde hij de VS ,,één van grootste moslimlanden ter wereld”– . Verder verklaarde hij in Turkije dat ,,Amerika niet en nooit in oorlog met de islam zal zijn”, en dat hij de ‘gematigde’ moslims zonder enig voorbehoud accepteert.

In een interview voor de Egyptische televisiezender Nile-tv zei de Egyptische minister van Buitenslandse Zaken, Achmed Aboul Gheit dat Obama hem in een vertrouwelijk gesprek had verteld dat hij een moslim is. Dat zou mede verklaren waarom Obama al geruime tijd roept de term ‘moslim-extremisme’ uit de documenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst te willen laten schrappen.

  Tijdens een vergadering met het Pentagon, die ging over de bombardementen op ISIS, barstte Obama zeer luidruchtig en in woede uit tegen Amerikaanse hoge officieren, en verliet duidelijk geagiteerd de vergadering, nadat er opmerkingen werden gemaakt waarbij de koppeling werd gelegd tussen de Islamitische Staat (ISIS) en de islam. Hij kwam vervolgens even later terug met naast zich een belangrijke adviseur, maar zijn gemoedstoestand liet zien dat hij nog steeds zeer verontwaardiging was.De adviseur maakte een paar scherpe opmerkingen naar de vertegenwoordigers van het Pentagon, herinnerde hen eraan dat de president al een zeer drukke dag achter de rug had en daarna verliet zowel zij als de president opnieuw de kamer om vervolgens opnieuw terug te keren en te kennen gaf hoe “ongepast” het was om “te proberen alles wat de islam betreft over één kam te scheren.” De adviseur, die oorspronkelijk niet met Obama naar de briefing was teruggekeerd, verscheen plotseling opnieuw naast hem, evenals de persoonlijke assistente van de president. Deze herhaalde een paar keer dat de vergadering was afgelopen, om vervolgens met Obama te vertrekken. 

,,Wij drukken onze diepe waardering uit voor het islamitische geloof, dat al eeuwenlang zoveel heeft gedaan om de wereld vorm te geven – inclusief in mijn eigen land”,verklaarde Barack Obama voor het Turkse parlement op maandag 6 april 2009. Nooit en te nimmer is er in ruim 230 jaar Amerikaanse geschiedenis ook maar één moslim betrokken geweest bij belangrijke (en minder belangrijke) gebeurtenissen en beslissingen.

Nu dus wel, vanaf 2008 tot zijn laatste zet tegen Rusland.

Afbeeldingsresultaat voor obama's muslim presidency cartoon

Eén ieder rationeel mens zou het niet uitmaken of iemand Moslim, is of niet. Maar in dit geval speelt het geloof mee in de wereldpolitiek. De wereldpolitiek die 8 jaar stond in het teken van soennieten geregeerde landen die seculieren, christen, alawieten, druzen, e.a. de oorlog verklaard hebben, d.m.v. Obama, die goedkeuring gaf aan groepen als: Al-Quda, Al-Nusra, Fateh as Sham en zelfs, komt aan het licht DAESH.

Nee het is geen complot, het zijn de roots van Obama, zijn geloof, geloof doet rare dingen met mensen, 8 jaar hebben we dus deze “moslim”president gehad, die het bewind (moslimbroeder) Mursi steunde, maar helaas voor het Pentagon, of Obama, het grootste deel van de Egyptische bevolking niet.

Adviseur Constitutionele Gerechtshof: ‘Regering Obama werkt samen met terroristen’ – ‘Turkije speelde een  centrale rol bij complot tegen Egypte

De huidige adviseur en voormalige kanselier van het Egyptische Constitutionele Gerechtshof, Tahani Al-Jebali, heeft verklaard dat de belangrijkste reden dat de VS niets onderneemt tegen de Moslim Broederschap gelegen is in het feit dat Obama’s halfbroer Malik achter grootschalige investeringen in en voor de internationale organisatie van de Broederschap zit. Malik Obama –  is lid van de islamitische Da’wa organisatie (IDO), een tak van de Soedanese regering die wordt geleid door oorlogsmisdadiger  president Omar al-Bashir, die zelf lid is van de Moslim Broederschap. ook wordt gezegd  dat Malik Obama lid is van Al-Queda en een vertrouweling van niemand minder dan Osama Bin Laden.

de Islamic Da’wa Organization (IDO), een organisatie die onder auspiciën staat van de omstreden Soedanese president Al-Bashir die wordt gezocht door het International Criminal Court. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken is IDO een terroristische organisatie. Een van de doelstellingen van IDO is de verspreiding van het wahabisme in Afrika.
Malik Obama is ler id van en heeft toezicht op de investeringen van de organisatie, zo stelt een Egyptisch rapport waarin de vicepresident van het Egyptische Constitutionele Hof Tehani al-Gebali wordt geciteerd.

Syrië is ook verloren voor de Obama moslim-adminsitration, het Syrische volk staat niet achter de moslim extremisten, die ondersteund worden door de “moslim”regering van Obama. Obama onderhoudt nauwe banden met Saoedi Arabië en Qatar, de “Founding Fathers” of extremisme en Wahabi geloof .

Er zijn teveel toevalligheden is zijn presidentschap:

 1. Het gevangen nemen en doden, zonder lijk, van Osama bin Laden.
 2.  De oorlog in Syrië, een land geregeerd door een seculiere regering, met ruimte voor alawieten, Druzen en christenen (druzen en alawieten zijn volgens soennieten afvallige).
 3.  Het ondesteunen van het moslimbroederschap in Egypte met als resultaat de (gelukkig) kortdurende regering van moslimbroeder Mursi.
 4.  De eeuwig durende oorlog in Irak en de opkomst van ISIS, in 2013 hebben ze binnen 24 uur Irak en delen van Syrië veroverd..Zonder plan?
 5. De chaos in Europa, het extremisme, de uitbreiding van extremistische moskeeën in heel Europa, de aanslagen, jongeren die afreizen naar het kalifaat.
 6. De afkeer van Rusland en Poetin, die zijn spel doorzien en de enigste wereldmacht momenteel, die voor vrede kan zorgen en dit ook doet in Syrië.
 7. Het laten vallen van de “donkere”bevolking in de VS, ze zijn nog armer en gewelddadiger geworden.

Yes we can and he did it, 8 jaar lang.

Uitspraken van de nieuwe President (elected) Trump:
Het begon allemaal met een  interview, op 13 juni j.l, met Fox toen zei Trump: “Kijk, we zijn 8 geleid door een man is die ofwel niet stoer, niet slim is , of hij heeft iets anders in gedachten. En dat iets anders in gedachten – je weet wel, kunnen mensen niet geloven , veel mensen kunnen niet geloven of het waar hebben dat  dat president Obama handelt de manier waarmee hij omgaat met islamitisch terrorisme, ik  heb geen woorden  voor zijn handelen m.b.t.  ‘radicaal islamitische terrorisme.’ Er is iets aan de hand. Het is ondenkbaar. ” Deze woorden van Trump zijn niet uit de lucht gegrepen, al vind en vond het andere kamp van Clinton, dit wel natuurlijk. Maar de “vrije” soevereine staten zoals Syrië en Egypte zijn blij met deze uitspraken. Iets wat we al 6 jaar weten wordt eindelijk gezegd en nog beter het “moslim”presidentschap van Obama is ten einde, niet dat we natuurlijk helemaal blij moeten zijn met Trump, m.n. inzake Israël.

Gerelateerde afbeelding

We zien wel hoe het verder gaat, moeilijk voorspelbaar, maar één ding is (bijna) zeker, we zijn af van de moslim president in de VS, die voor oorlog en geweld gezorgd heeft en wij nu zijn laatste stuiptrekking beleven met het uitzetten van Russische diplomaten. Ook een laatste gefrustreerde daad om bij de VN de resolutie over Palestina door te laten gaan, hiermee bewijst hij Nethanyahu zijn moslim zijn!

Bronnen: Youtube, xander, Trouw, Us Politico

 

 

Erdogan heeft bewijs dat de EU ISIS steunt.

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

ISIS Defectors: Inside Stories of the Terrorist Caliphate

Over dit bericht moet ik echt lachen, maar treurig is wel! Natuurlijk steunt de EU/NATO en VS ISIS. Vanaf het begin, zijn ze gesponsord, maar Turkije steunt ook ISIS, dat heb ik aangetoond met mijn artikel op de Uitpers:

Erdogan en NAVO bondgenoten van IS.
Daarin wordt precies beschreven waarom Erdogan en de EU, beiden ISIS steunen. Vergeet niet dat Turkije nog steeds een bondgenoot van de NAVO is.

Erdogan is de EU en VS nu liever kwijt dan rijk, immers zij steunen de koerden en Erdogan voert een nietsontziende oorlog tegen de koerden.

Hij heeft het nu op een akkoordje met Poetin gegooit, hij zit namelijk klem tussen NAVO en Rusland. Dus “for the time being”, is hij nu de geo-politieke vriend van Rusland. Hoe lang dit “vriendschapsverdrag” gaat duren, hangt van vele factoren af, de vluchtelingendeal is inmiddels op non-actief gezet, wat ook een schaamteloze vertoning was. Weten jullie het nog: Merkel op bezoek Erdogan in het vluchtelingenkamp?

Voor 2017, ziet de geopolitieke wereld er in ieder geval niet rooskleurig uit. We wachten af.

Hieronder een stuk uit het artikel:

Gerelateerde afbeelding

Turkse ex-politiechef klapt uit de biecht

Een voormalige senior terrorismebestrijdingambtenaar in Turkije is uit de biecht geklapt. Hij vertelt dat Turkije en de NAVO de Islamitische Staat (IS, ook ISIS en Daesh genoemd) gesponsord hebben als geopolitiek instrument, om de regionale invloed van Turkije uit te breiden en om mogelijk te maken dat president Recep Tayyip Erdogan zijn politieke tegenstanders kon uitschakelen.

Ahmet Sait Yayla  – was hoofd van de “Counter-Terrorism and Operations Division”  van de Turkse nationale politie tussen 2010 en 2012, voordat hij hoofd werd van de afdeling Openbare Orde en Criminaliteitspreventie tot 2014. Eerder had hij in de Counter-Terrorism and Operations Division gewerkt als een “mid-level manager” voordat hij hoofd werd van de politie in Ankara en Sanliurfa.

In interviews met het blad “Insurge intelligence”, onthulde Yayla dat hij er persoonlijk getuige van was geweest dat de Turkse staat IS sponsort. Dit leidde hem ertoe om af te treden. Hij besloot klokkenluider te worden, speciaal na het autoritaire optreden van Erdogan, na de mislukte militaire staatsgreep afgelopen juli. Dit is de eerste keer dat de voormalige terrorismebestrijdingchef onthult wat hij weet over de steun van de Turkse regering aan de islamitische terreurgroepen.

Turkije, een logistieke vrijhaven voor ISIS

Turkije, een belangrijk lid van de NAVO en vermeende bondgenoot van het Westen in de strijd tegen ISIS, is nu uitgegroeid tot een veilige haven voor jihadisten: “ISIS heeft een grote logistieke basis in Gaziantep, waar bv. alle uniformen worden gemaakt, wellicht  meer dan 60.000 in de afgelopen twee jaar.” Heelder appartementsblokken worden bewoond door jihadisten die zelfs niet de moeite doen zich te verbergen onder de lokale bevolking. Ze lopen rond in hun opvallende kledij, scheren zelfs hun baarden niet af en steken naar believen de grens met Syrië over.

De NAVO en de terreur

Waarom zou Turkije ISIS financieren, de terreurgroep heeft in de afgelopen jaren immers ook Turkije aangevallen en doelen en mensen binnen Turkije geraakt? Yayla speculeert dat politieke corruptie op het hoogste niveau van de regering Erdogan de nationale veiligheid van de Turkse maatschappij heeft uitgehold. “Ik denk dat Erdogan een nieuwe Turkse staat wil oprichten, een amalgaam van salafisme, sjiisme en politieke islam”, aldus Yayla. “Vergis je niet. Voor Erdogan, is de politieke islam slechts een handig hulpmiddel om zijn draagvlak in Turkije te consolideren. En het is nu zijn belangrijkste instrument om te gebruiken tegen alle binnenlandse oppositie tegen zijn bewind. In het bijzonder de Koerden, die een krachtige strijdmacht tegen ISIS vormen “.

Het meest storende van alles is de oorverdovende stilte van de NAVO. In reactie op de beweringen dat de Turkse staat ISIS sponsort, houdt een NAVO-woordvoerder zich van den domme en beschouwt hij Turkije als een slachtoffer: “Turkije is de NAVO-bondgenoot, die het meest direct is blootgesteld aan het geweld en de instabiliteit in Syrië en Irak. Alle andere bondgenoten helpen Turkije te beschermen met een reeks maatregelen, waaronder de inzet van het Patriot raketafweersysteem. De strijd tegen ISIS vereist een alles omvattende en  volgehouden inspanning, met inbegrip van het afsnijden van de illegale financiering van ISIS en van de toestroom van buitenlandse strijders. Turkije levert daar een cruciale bijdrage aan, door onder andere NAVO-bondgenoten toe te laten op luchtmachtbasis van Incirlik en door de veiligheid van zijn grens met Syrië te versterken. Op onze recente top in Warschau, heeft de NAVO besloten dat onze AWACS-vliegtuigen zullen bijdragen aan luchttoezicht en radardekking van  de “Globale Coalitie”. We hebben afgesproken ook de training te intensiveren van Iraakse officieren, ook in Irak. De Turkse regering heeft hulp aangeboden via  opleiding op basissen in Turkije. “

De NAVO, zo blijkt echter, heeft geen interesse in onderzoek naar de systematische sponsoring van ISIS vanuit het hart van de alliantie.

Ondertussen, betaalt Ahmet Yayla een hoge prijs om uit te spreken, als klokkenluider. Na dat zijn zoon gedetineerd is op ongefundeerde beschuldiging van terrorisme, is de Turkse regering nu een escalatie begonnen in haar campagne tegen de voormalige chef van de terrorismebestrijding, door hem via de door de staat gecontroleerde media publiekelijk te bestempelen als een terrorist.

Yayla getuigde voor de Subcommissie Europa, Eurazië en Opkomende Bedreigingen van het Amerikaanse Congres over de toenemende aanwijzingen dat de mislukte coup van juli in Turkije werd “opgezet” door elementen van Erdogan’s eigen regering. De volgende dag, werd via het door de Turkse staat gerunde persbureau “Anadolu Agency” de beschuldiging geuit dat Yayla een “vermeend lid van de Fethullah Terrorist Organisation (FETO)”, onder leiding van Fethullah Gülen zou zijn.

“Erdogan bestempelt iedereen die tegen hem is als gülenist. Ik ben geen gülenist. Ik ben gewoonweg enkel een regelmatig praktiserende moslim“, aldus Yayla. Zijn echte misdaad is zijn hardnekkigheid waarmee hij het terrorisme bestrijdt, wie er ook verantwoordelijk voor is.  Het is Erdogans regime dat tot over de oren in het terrorisme is verwikkeld en allerlei sprongen maakt: een mislukte coup, Gülen, en wat door velen vergeten wordt, de al jaren durende vervolging van de semi-seculiere geloofsgroep van de alevieten, die van veel rechten worden beroofd en ook als aanhangers van Gülen worden bestempeld!

De NAVO en Europa blijven het regime van Erdogan beschermen in de zogenaamde ‘oorlog tegen IS’. De zogenaamde dictator Assad en dictator Poetin, staan in de weg bij deze “vuile”deals. “Regime-changes” moet doorgevoerd worden, anders zou de waarheid aan het licht komen en het eenzijdige streven naar wereldheerschappij van VS, tezamen met hun “vazal”staten van de EU, zou niet meer werken!

Voor het hele verhaal lees: oor de oorspronkelijke tekst zie: https://freesuriyah.wordpress.com/2016/09/23/een-klokkenluid-vertelt-hoe-de-navo-de-grootste-bondgenoot-is-in-het-bewapenen-en-financieren-van-isis-en-de-fake-coup-van-gulen-2/

Of: http://www.uitpers.be/artikel/2016/09/25/erdogan-en-navo-bondgenoten-van-is/

 

 

Frau Angela Merkel gaat sites en zogenaamd “fake” nieuws beboeten 522.000 euro per dag

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Gerelateerde afbeelding

Frau Merkel en haar regering, hebben ze niet allemaal meer op een rijtje in hun bovenkamer, als je dit bericht leest. Of zijn ze zo bang?  Dat is een slechte zaak voor hen, als je bang bent voor je eigen volk! De Duitse en natuurlijk zal de Nederland regering, als braafste jongen of meisje, in de klas van de EU, volgen in deze totale destructie van democratie en vrijheid. Was het juist niet de stelling, als je iets verbied, wordt het erger?

Maar “das war Einmahl”, lang lang geleden, voor dat de EU, uit haar voegen gegroeid, expansie drift en nietsontziende maatregelen uitoefende, het doet een beetje denken aan het vroegere “Romeinse Rijk”. Hitler was er ook een fan van het “Dritte Reich” en daarmee refereerde hij aan het Romeinse rijk.

Dit is wat de plannen zijn in Duitsland, voordat er verkiezingen komen in het najaar:

Duitsland is van mening door juridische middelen om social media giganten zoals Facebook en Twitter  522.000 Euro per dag te beboeten en ook aanverwante websites, die hun nieuws via deze kanalen verkondigen. Deze websites (met kritiek en waarheidsvinding, die “fake”nieuws worden genoemd) worden dan natuurlijk verwijderd door deze sociale media giganten en geblokkeerd. De eigenlijke verliezers zijn wij, het echte nieuws en natuurlijk de burgers!

Angela Merkel heeft weer een slechte zet gedaan, de 2e uitglijder van deze Duitse Frau Merkel, een koploper in het om zeep helpen van democratie en  onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting (wereldwijd) via financiële chantage die wordt geheven op social media sites. Het neemt STASI achtige vormen aan, maar ja ze is een kind van de DDR.

Afbeeldingsresultaat voor politiestaat europa cartoon

Een kwalijke zaak , voor elke weldenkende burger. De burger die zelf in staat is om te oordelen, wie zij gaan stemmen, wie goed is voor hen of het land. Dit verergert de zaak. De AfD, lacht, zij krijgen door deze “politiestaat achtige” wetten meer stemmen, als er dan niet gemanipuleerd wordt met de stemmen natuurlijk. Want ik ben bang dat deze zo aardig lijkende “elite”, bang is om hun macht te verliezen en alles in de strijd gooien om hun posities te behouden. Een harde dobber voor het Duitse volk, maar ook het Nederlandse in Maart 2017.

Bron: 21stCenturyWire

Assad: EU moet zijn nederlaag inzien, Syriërs kom terug naar Syrië!

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor Assad : Terrorisme in het westen

President Assad, heeft de laatste dagen 2 verklaringen afgegeven:

 1. Aan de

  Italian Il Giornale newspaper:

O.a. de volgende vragen werd gesteld:

Vraag : Veel Syrische vluchtelingen  zijn naar  Europa gekomen als gevolg van de oorlog. Na de bevrijding van Aleppo, lijkt de oorlog op zijn eind. Wat zou U willen zeggen tegen mensen die gevlucht zijn naar Europa?

President Assad: Ik als  Syriër en als medeburger, roep hen op terug te gaan naar hun land , want iedereen wil in principe terug naar zijn of haar  land, maar ze hebben ook behoefte aan twee dingen:  stabiliteit en veiligheid verder hebben zij basisbehoeften nodig en kunnen voorzien in hun  eigen levensonderhoud dat velen van hen verloren hebben als gevolg van de oorlog. Dus, in dat geval, is het niet aan mij om te zeggen dat ik hen ga uitnodigen om terug naar Syrië te komen, want Syrië is hun land, zij hebben geen uitnodiging nodig  om terug te gaan. Onze regering zal er alles aan doen om hen met de nodige basisbehoeften te faciliteren, samen moeten we het land opbouwen!

Maar wat ik zou willen zeggen  aan de Europese regeringen en burgers die dit vluchtelingenprobleem  direct of indirect ondersteund hebben:  het terrorisme in ons land is gemaakt en ondersteund en zij ondersteunen het nog, tot op de dag van vandaag. Zij (het westen) zijn het die het probleem creëerden, ook om deze vloed van  Syriërs uit te nodigen om naar Europa te komen (Frau Merkel), op het  moment dat ze zeiden: “we zijn klaar om jullie te ondersteunen, welkom!

2. Interview met : Italian (TG5) channel

President Assad, een paar dagen geleden, heeft het Syrische leger, met de hulp van de Russen, controle teruggenomen over het grootste deel van Aleppo.  Kunnen we zeggen dat de oorlog bijna voorbij is?

President Assad: Nee, nog niet helemaal,  je kan niet zeggen dat de  oorlog voorbij is, totdat alle terroristen in Syrië verwijderd zijn,  de terroristen die helaas nog steeds formele ondersteuning krijgen uit vele landen, waaronder Turkije, Qatar, Saoedi-Arabië en ook veel (EU/VS/UK) westerse landen. Dus, dit is niet veranderd, en dit soort steun zal de oorlog lang en moeilijk maken. Maar de nederlaag van de terroristen in Aleppo is een belangrijke stap in de richting van het beëindigen van de oorlog. Als de EU/UK en VS geen externe steun verlenen aan terroristen, zal het niet moeilijk zijn , om zich te ontdoen van de terroristen overal in Syrië, op dat moment kunnen we praten over het einde van de oorlog.

Vraag: En de rol van Daesh (ISIS) hier in Syrië …. Het verslaan van Daesh (ISIS), want we hebben ook een probleem in Europa  met Daesh (ISIS), U weet wel, de Berlijnse aanval. Wat kunnen we doen met Daesh (ISIS)?

President Assad: als Europeanen?

Journalist: Als Europeanen

President Assad:  Het probleem is niet alleen ISIS. ISIS is het product, één van de producten van  extremisme. Als je praat over Daesh (ISIS), kun je ook praten over al-Nusra, al-Quda en ook  kun je  praten over vele andere andere verschillende organisaties (Fateh as Sham), ze hebben dezelfde mentaliteit en dezelfde duistere ideologie. Wat de  kern van het probleem van deze organisaties is, in de eerste plaats, is het de ideologie, de Wahabi ideologie, vanuit Saoedi Arabië, geïmporteerd.

Als je er niet mee om kunt gaan in Europa, in onze regio en in de wereld in het algemeen kunnen we niet omgaan met extremisme en zijn product , het is terrorisme, waar ook ter wereld.  Ik bedoel, in dat opzicht; als je niet kunt omgaan met de ideologie, heb je tijdelijk of langdurig te maken met het probleem en zal alleen erger worden, als de wortel van het kwaad, wahabisme, Saoedi Arbië, geradicaliseerde moskeeën, niet wordt aangepakt, de Europese gemeenschap kamt met veel immigratie van deze radicalen .

Dit als eerste gezegd te hebben. Maar op dit moment speelt er nog een  probleem; het is de westerse steun aan dezelfde  terroristen, misschien niet ISIS in het algemeen, maar het westen geeft hen verschillende labels en namen, zonder grondig onderzoek te doen naar deze groepen:  zoals “gematigden rebellen, witte helmen,” ze geven al deze groepen humanitaire – soms en gematigde labels, eigenlijk een  cover-up  om hun  politieke doelen te bereiken.

Dus, hun prioriteit in Europa – ik heb het over de Europese regeringen – hun prioriteit is niet de bestrijding van het terrorisme; hun prioriteit is het schudden van deze (troef) kaarten om regeringen te veranderen en te ontdoen van presidenten, die niet meewerken met hun koloniale en globale projecten. Dit zie je overal om je heen, we worden dan gelabeld als de nieuwe Hitler die zijn eigen bevolking vermoord!

Met dit beleid, kun je niet het terrorisme verslaan  en dat is de reden waarom, zoals je ziet, in de afgelopen jaren, er niets gebeurt is, met betrekking tot, het terrorisme in Europa; de terroristen lopen  vrij rond om aanvallen uit te voeren, er is geen verandering in de situatie, omdat de westerse regeringen niet serieus zijn in het omgaan met dit probleem.

Ed note: Denk aan Zweden, daar krijgen teruggekeerde radicalen een huis en bijstand. Duitsland heeft momenteel 200.000 zogenaamde vluchtelingen rondlopen, illegaal, we weten niet waar ze vandaan komen, wat ze willen.

Duitsland is vervallen tot een land van radicalen, over Frankrijk en België nog maar te zwijgen!

Bron: Presidency Al Assad…Sana

 

 

 

Oost Aleppo – de leugen

 

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor de leugen van Oost aleppo

Terwijl de grootmachten van het westen nog steeds beelden laten zien van “zogenaamde” activisten, weten ze eigenlijk niets van de daadwerkelijke situatie, de westerse pers is sinds lange tijd niet meer aanwezig in Syrië.  Alleen onafhankelijke journalisten zoals: Vanessa Beeley, Eva Bartlett e.a., berichten over oost en west Aleppo. Echter is er in de Nederlandse media een totale boycot, sinds bijna 6 jaar, over de oorzaak en berichten vanuit Syrië, alleen de kant van de terroristen wordt belicht, niet van het volk!

Niemand , in het westen begrijpt het drama dat de Syriërs hebben doorleefd . In tegenstelling tot de westerse beweringen hebben ze niet geleden onder  de bombardementen, maar van de bezetting van de buitenlandse jihadisten en het bewind van hun Sharia wetgeving.

Aan het eind van de vier en een half jaar durende bezetting van oost-Aleppo,is de bevolking van oost-Aleppo bevrijd door het Syrisch-Arabische leger  met de hulp van de Hezbollah, Rusland en van Iran. Deze overwinning werd met vreugde verwelkomd door de meerderheid van de door de Staat geregistreerde 120.000 bevrijde inwoners. Maar door de meerderheid alleen.

Afbeeldingsresultaat voor de leugen van Oost aleppo

Het westen heeft getallen van 250.000 gepropagandeerd, elke dag op TV en krant, konden we dit magische getal lezen. Er zouden ook wel 21 ziekenhuizen zijn gebombardeerd. De KRO-NCRV, zond gisterenavond nog een documentaire uit over de “laatste dokter in Aleppo”, allemaal verzonnen door het westen en de terroristen. Het westen heeft deze informatie als “zoete koek”, geslikt, zonder feitelijk onderzoek te doen. Vanaf dag 1 van het conflict, hebben ze de zijde gekozen van de politiek, wat een onafhankelijk journalist nooit moet doen, er moet onderzoek gedaan worden aan beide zijden van het conflict, dat is journalistiek en eerlijke berichtgeving. Dus is het gek dat wij en ook andere “wakkere” Nederlanders, de kranten niet meer lezen, kijken naar het nieuws met enige scepsis, omdat alles een “hype”moet zijn, hoe slechter het nieuws, des te beter.

Afbeeldingsresultaat voor de leugen van Oost aleppo

De media belicht de zaak, vanaf de zogenaamde “Arabische Lente”, alsof totaal geen vrijheid heerste voor 2011, wat een flagrante leugen is, niet de vrijheid van Nederland, omdat vrijheid voor ieder volk en cultuur iets anders betekend.  De NOS en andere Nederlandse zenders houden  vast aan de waarheid van alleen  Al-Jazeera, een TV zender opgericht in 2001, een soennitische/wahabi gesteunde zender, die sjiieten, christenen, druzen, ismalieten, natuurreligies, gematigde soennieten  en seculieren verafschuwen en hen als afvallige “arabieren en moslims” echt haten.  Ze zenden elke dag propaganda uit over Syrië, het zou een dictatuur zijn, dat haar eigen kinderen foltert en vermoord, Assad zou  soennieten afslachten, enz.

Voor 2011, was Syrië een seculier land, dat is het nog steeds, in gecontroleerde gebieden van de regering. Alle bevolkingsgroepen leefden met elkaar, niemand vroeg iemand wat hij voor een geloof had. Soennieten, alawieten leefden vreedzaam met elkaar, een multiculturele samenleving, die in Nederland en Europa niet existeert, daar kun je hooguit spreken van assimilatie in sommige landen.

Maar men ook toegeven dat inwoners van oost-Aleppo, door het virus wat radicalisme heet, besmet zijn en geradicaliseerd. Dit zie je ook terug, in de wijken Ghouta en Harasta, waar in het verleden, al een brandhaard bestond van “moslimbroeder gemeenschappen”, die elke “seculier”, of andersdenkende wilden uitroeien.

Zes maanden heb ik ervaren, hoe mensen, leefde, dachten in een ultraconservatieve, door het moslimbroederschap gecontroleerde wijk Harasta in Damascus. Veel van deze (mannen) mensen zijn door toedoen van de uit het westen gestuurde jihadisten nog meer geradicaliseerd en hebben zich aangesloten bij deze groepen, zoals Al-Nusra, Al-Queda, Fatah as Sham, DAESH ea. De droom van het kalifaat moest uitkomen. Door het westen werden en worden ze gematigde rebellen genoemd. Idioot, wie zich in de geschiedenis van het land verdiept.

Oppositie was er altijd al, sinds het aantreden van Bashar-al-Assad. In Café Havana, in Damascus, werden plannen gesmeed, door intellectuelen, om het land beter te maken, een manifest werd opgesteld en aangeboden aan de president. Echte oppositie en gematigd, zonder wapengekletter en waanzin ideeën over een kalifaat en zonder geloof.

Educatie is het toverwoord geweest van de huidige regering en Syrië, is ook een hoog ontwikkeld land qua onderwijs, zowel voor jongens en meisjes, vrouwen en mannen. De “moslimbroeders”, vonden dit niets en probeerden dit vooral voor meisjes tegen te gaan, heb ik ervaren.

Afbeeldingsresultaat voor harasta the muslim brothers

Het westen en ook Nederland, waar een zo’n wijs man als Minister Koenders, die zelf vele reizen naar Afrika etc gemaakt heeft, zou toch beter moeten weten? Of staan ze echt zover van de “gewone bevolking” af, dat ze verblind zijn door macht en politieke spelletjes? Wij kunnen toch niet alles als “zoete koek”, slikken wat de VS on voorschrijft? De wapenlobby, de neo-cons? Die zijn allemaal uit op oorlog, ook een zogenaamde links denkende als George Soros, speelt een verderfelijke rol.

Er moeten toch ook mensen, in de politiek en media, zijn, die weten hoe het zit? Ze zouden moeten luisteren naar mensen die, net als ik er gewoond hebben en niet alleen naar de “elite”, maar dat is misschien een utopie die is stel!

Het conflict loopt bijna op zijn einde, Idlib en Raqqa en andere kleine brandhaarden moeten nog ingenomen worden, 6 jaar ellende in Syrië en Europa.

Een dialoog moet gestart worden, met Syrië, maar ook met Rusland. Het oorlogspel met Rusland moet stoppen, de neo-cons, de Georges Soros’s, de Bert Koenders’s e.a. in Europa en de VS, moeten inzien dat zij indirect de wereldvrede schaden, hun eigen burgers door deze inmenging in gevaar brengen en “onschuldige jongens en meisjes” via zogenaamde missies naar Irak, Afghanistan, Mali etc, in gevaar brengen, het zijn geen vredesmissies. Wapens en vrede gaan niet samen.

Afbeeldingsresultaat voor de leugen van Oost aleppo

 

Wie zijn de activisten in Aleppo, die gebruikt worden door de NOS?

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Civilians making social media pleas from Aleppo actually activists with MSM primetime access (VIDEO)

Tot de val en bevrijding van Aleppo, vorige week, draaiden de  zogenaamde journalisten, burgers, en twittermeisjes BANA,  overuren op de sociale media, op de BBC, CNN en NOS.

De westerse media, waaronder de NOS , liegt ons al maanden, zo niet jaren voor, deze “gewone”burgers, zijn meestal ingehuurd door de “White Helmets”, een “fake”organisatie, betaald met ook ons belastinggeld, alhoewel, betwijfel ik, of het ministerie van dhr. Koenders (minister van Buitenlandse zaken) nog wel de laatste beloofde 3 miljoen heeft over kunnen maken, voordat Aleppo viel.

Ook waren de White Helmets :on tour” in Nederland, om hun organisatie, een tak van Al-Queda, aan het het promoten  en binnenkort krijgen we zelfs een “Hollywood” film met George Clooney.  Top deze propaganda, maar echt is het niet, een bij elkaar verzonnen verhaal, door CNN, Al-Jazeera, NOS, BBC en natuurlijk niet te vergeten Al-Queda, Al-Jazeera, DAESH en Fatah al Sham. Het zijn toch die lieve rebellen, die zoveel mensen redden die door de brute dictator vermoord worden.

Het verhaal begint te rammelen, dat merken nu wakkere burgers ook. Steeds meer mensen geloven het niet meer. Gelukkig. Want de waarheid moet boven tafel komen. Er is lang genoeg geleden door Syriërs, te veel jonge mannen gedood door deze gruwelijke terroristen, terwijl ze hun land als soldaat aan het verdedigen waren!

De ingehuurde activisten:

Abdulkafi al-Hamdu, volgens velen verhalen , nog wel een professor in Engels, gestudeerd aan de Universiteit van Aleppo: Bij onderzoek, blijkt er niets te vinden over zijn studie in Aleppo. Wel is hij lid van Al-Queda/Nusra en is nu met de “gang”mee verhuisd naar Idlib, om de NOS verder te informeren over de vreselijk daden die Assad nog moet begaan in Idlib, het uitroeien van terroristen.

 

Abdulkafi al-Hamdu is an english professor and blogger in the rebel-held area of eastern Aleppo. al-Hamdu is worried that friends of his have gone missing after entering regime-held areas of the city.

De volgende is Bilal Abdul Kareem – een “self-made” filmmaker en journalist, hij had tot de val, elke dag contact met de rebellen vooral met Aby Al Abd, de nieuwe leider can FATEH Sham een samenvoegsel van Al-Queda en Al-Nusra.

Afbeeldingsresultaat voor Bilal abu Kareem the terrorist

Een regelrechte aanhanger van het salafisme, de in de VS geboren Bilal, een paar dagen geleden interviewde hij nog Aby Al Abd, met een bomgordel om. Zo gematigd toch die rebellen!

Afbeeldingsresultaat voor hiba brais

Mijn hart is gebroken,” zegt Hiba Brais vanuit Gaziantep, Turkije. Zij is beschermings coördinator van Space of Hope, een organisatie die ooit met veertig teams veel scholen en centra voor cultuur, vrouwen en kinderen runde in het gedeelte van de stad dat in handen was van de oppositie. Hiba zegt dat zelf ook  uit Aleppo komt, checken kunnen we dat even niet,. “Maar nu hebben we alles verloren,” vertelt ze op de vroege donderdagochtend voor de bevrijding van Aleppo. “Aleppo was voor ons ooit de hemel.”

Daar hebben we het weer Gaziantep, de terroristen stad in Turkije, waaruit vele van bovengenoemde zogenaamde activisten verslag doen zo ook blijft mijn twijfel over BANA. Het twittermeisje, ze dook weliswaar op bij de “groene”bussen. Maar enige dagen later was zij met ouders op bezoek bij Erdogan. Toch een raar verhaal nietwaar

HET BEWIJS: NOS Liegt het Volk Voor, Zielige ‘Burgers Uit Aleppo’ Gewoon Activisten en Journalisten

Zoehir al Shimale: Op het NOS nieuws 28 september j.l., opgehemeld als de dappere burger journalist:

De NOS en de westerse media gaat prat op “fact checking”,  bij Syrië doen ze dat maar niet, redenen: Het westen zo ook Nederland, zijn of dom en geloven alles wat hun “vrije” broederland de VS zegt, of het moet geheim blijven, ik ga voor het laatste. Kosten wat het kost, moet de “proxy”oorlog tot een einde gebracht geworden, met als doel “regime change” in Syrië en nu ook in Rusland.

De Nederlandse bevolking krijgt te horen dat Al-queda terorristen zijn en de NOS praat gewoon met hen, want als je even “fact cheking” gaat, blijkt al snel dat deze journalist geen journalist is maar een Al-queda terrorist, nota bene vermeld op de “UK list of terrorists – wanted persons”:

Gov.uk AL-QUEDA WANTED: 21 sep. 2016 – POB: Iraq a.k.a: (1) ALJARBA, Tarad (2) AL-SHIMALE, Abu-Muhammad Nationality: Saudi Arabian Passport …… MAGHRIBI, Zouheir Nationality: (1) German (2) Moroccan Passport.

Alle bovengenoemde terroristen zijn of op de vlucht naar Idlib, zitten nog in Gaziantep (Turkije) , misschien al op doorreis naar Europa. De laatste is waarschijnlijk door Liwa al Quds in Handarat gedood. Maar daar is geen bevestiging van.

Dit, beste lezers, is het nieuws dat we elke avond krijgen om 8 uur, als het al zo slecht gesteld is met nieuws uit Syrië. Hoe is het dan met de rest van het nieuws dat we krijgen.

Er zijn krampachtige pogingen gaande om “Nep nieuws tegen te gaan, hele items worden ervoor bedacht door de NOS, ook vanuit hogerhand, de politiek dus.

Degene die het “nepnieuws” faciliteren zijn de reguliere media en politiek zelf!

Bedrog noem ik het, over de ruggen en lijken van duizenden Syriërs, Irakezen, Afghanen, Libiërs en ga zo maar door, de lijst is te lang.

 

Bron: NOS, RT, Youtube, Freesuriyah.wordpress.

Lees verder Wie zijn de activisten in Aleppo, die gebruikt worden door de NOS?

Wat is anti-Semitisme?

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor semitische volkeren

Elke dag hoor je het in de media, uitspraken die mensen doen, tegen nederzettingen, landonteigening van Palestijnen, afbraak van huizen, kritiek op zogenaamde “Settlers”, wat letterlijk betekent: kolonisten, die land koloniseren, land wat eigenlijk niet van hen is.

Als je dus kritiek uit, (hetzelfde als je een beetje nationalistisch bent, dan ben je rechtsradicaal voor de media en politiek) ben je een anti-semiet!

Wat betekend anti-semiet?

Anti-semiet betekend letterlijk iemand die tegen semieten is.

Het begrip Semiet slaat in neutrale zin op iemand die deel uitmaakt van een van de vele klassieke en hedendaagse Semitisch sprekende volkeren die leefden/leven in het huidige Midden-Oosten, Eritrea, Ethiopië en Noord-Somalië. De term is in 1781 geïntroduceerd door de Duitse historicus August Ludwig Schlözer. Hij verwees met het begrip naar Sem (Hebreeuws: Sjem), een van de drie zonen van Noach. Volgens de Volkerentafel van Genesis kreeg Sem op zijn beurt vijf zonen, wiens families zouden zijn uitgegroeid tot volkeren die zich over de aarde verspreidden.

In de oudheid beriepen vele stammen in het Midden-Oosten zich op afstamming van Sem. Het wetenschappelijke gebruik van de term heeft echter betrekking op de taalgroep, en bij uitbreiding op culturele en etnische groepen. Naar hedendaagse inzichten, die vanuit een sterke interdependentie tussen taalgebruik en cultuur vertrekken, is de term Semiet ook geldig bij etnische en culturele beschrijvingen. Het woord “Semiet” kan dus verwijzen naar elke persoon die behoorde tot de oude volkeren van het Midden-Oosten, zoals Arameeërs, Akkadiërs, Feniciërs, Hebreeën en Arabieren en hun afstammelingen.

Dus als je iemand beschuldigd, dat hij of zij een anti-semiet is, is hij of zij niet alleen tegen Joden, maar ook tegen Arabieren en elk ander volk/afstamming, zoals boven beschreven. Deze term wordt exclusief door de media, politiek en joden gebruikt voor hun doelstellingen.

Iemand die kritiek uit of slecht spreekt over Arabieren, zou je in principe ook een anti-semiet kunnen noemen. Historisch is het zo gegroeid dat de term “antisemiet” niet duidt op iemand die vijandig staat tegenover Semieten in het algemeen, maar enkel tegenover een subgroep ervan, de Joden. Ernest Renan had in een artikel de Semieten beschreven als volkeren met een neiging tot monotheïsme.

De joden hebben deze term dus exclusief geclaimd en gooien je ermee om de oren te pas en te onpas.

Ook wil ik een onderscheid maken tussen het Jodendom en Israël. Jodendom is een geloof en Israël is een staat. Bij een discussie, een tijdje geleden (in de Balie), met het hoofd van de Zionisten in Nederland, heb ik dat ook uitgelegd, het antwoord was, dat de Torah verbonden is met de staat Israël en het Jodendom.

Dus pretendeert Israël een democratie te zijn, de enigste nog wel in het Midden-Oosten, maar eigenlijk is het een staat gefundeerd op het jodendom, zonder scheiding van kerk (Synagoge) en staat. Waar voor andersdenkende geloven of seculieren weinig ruimte is.

Dit in gedachten nemend, zou het voor een ieder weldenkend en vredelievend mens, duidelijk moeten zijn dat de staat Israël systematisch Palestijnen onderdrukt, eigenlijk een verwante bevolkingsgroep en hen te pas en te onpas ook nog terroristen noemt. Een (broeder/zuster) bevolkingsgroep die ze het liefst alle willen laten emigreren, zodat zij het overgebleven land kunnen claimen en nieuwe nederzettingen erop bouwen.

Nu staan semitische volkeren bekend om hun vasthoudendheid en dus laten de Palestijnen zich niet “wegpesten”en met recht claimen zij hun geboortegrond als zijnde een recht om te wonen en leven.

De discussie die hedentendaage gevoerd zou moeten worden is het recht op bestaan van Palestijnen, in een staat die Israël heet, waar Joden en Islamieten  Christelijke Palestijnen en Druzen samen tot akkoord kunnen komen. Het geloof het geloof is, maar de staat seculier, dan ben je al op weg een democratie te worden.

Het systematisch stoppen van de verdrijving van Palestijnen moet gestopt worden. De EU die mooie projecten gebouwd heeft, op het gebied van water projecten. Die nog staan, maar geen water krijgen, omdat de staat Israël dit niet toelaat.

Gerelateerde afbeelding

Zionisme:

Zionisme  betekend letterlijk  het streven van Joden naar een eigen Joodse staat. De naam refereert aan Zion, één van de heuvels van Jeruzalem. De term zionisme komt het eerst voor in het tijdschrift Selbstemanzipation (1890) van N. Birnbaum. De twee pijlers van de beweging zijn:

 • de Joodse diaspora
 • het mislukken van de emancipatie van de joden in de 19de eeuw.

Theodor Herzl, geboren in Boedapest, gaf in 1896 met zijn pamflet ‘Der Judenstaat’ de stoot tot het georganiseerde zionisme. In 1897 riep hij het eerste Internationale Zionisten Congres te Basel bijeen. Er zouden tot 1902 nog vijf congressen volgen, die resulteerden in de stichting van de ‘World Zionist Organization

Het politieke zionisme ontstond in het 19e-eeuwse Europa onder seculiere Joden, en kwam vooral voort uit de visie dat de emancipatie van Joden in Europa mislukt was doordat ze geen eigen staat hadden, en ook door hun afwijkende positie in de maatschappij.

Het culturele zionisme, dat vaak samenging met het politieke zionisme, wilde de Hebreeuwse taal en Joodse cultuur behouden en versterken, die door de vergaande assimilatie van Joden in met name West-Europa verloren dreigde te gaan.

Het Socialistisch zionisme domineerde vanaf de jaren 20 tot in de jaren 70 van de 20e eeuw in het Mandaatgebied Palestina.

1967 is het een bepalende factor geworden in de politiek van Israël. Samen met de seculiere revisionistische zionisten (een afsplitsing uit de jaren twintig streven ze een groter grondgebied voor die staat na. Het religieus zionisme, vrijwel identiek aan wat bekendstaat als modern-orthodox jodendom, combineert een liberale interpretatie van orthodox jodendom met zionisme. In tegenstelling tot charedische joden dragen de mannen ‘normale’ westerse kleding, geen hoed, maar enkel een (meestal gekleurde) keppel.

Wat we nu hebben in Israël is dus religieus zionisme, met de exclusiviteit op bestaansrecht en alleenrecht van de Joden in de staat Israël.

Dit is de stroming waar de man in de Balie, het hoofd van de Zionisten in Nederland naar refereerde. Het ideaal van de kibboets, zoals vele Nederlanders dit misschien beleefde is niet meer, dit viel onder het socialistische zionisme, het seculiere.

Dit bestaat niet meer, net als het ECHTE socialisme in Europa niet meer bestaat, de grondprincipes worden niet meer nageleefd. Zo ook in Israël. Ook is dit te zien in Arabische landen.

Bijvoorbeeld: Syrië, wat een seculiere staat is, waar elk geloof kan worden gepraktiseerd, zelfs het jodendom. Ook Irak was eens een seculiere staat. Beide zijn geregeerd door de Baath partij (een socialistische partij).  Eritrea, Venezuela horen daar ook bij. Zelfs Noord-Korea en Angola horen tot deze groep. Hoe het uitgevoerd wordt is een ander artikel waard!

De trend in de wereld is radicalisme, gevoerd door westerse imperialistisch oorlogen, waar de tactiek heers, verdeel en versnipper de trend is. Waar de EU, VS en Israël de grondleggers zijn voor deze tactiek, elk met hun eigen motieven.

Verder zouden de Joden die zo geleden hebben in WWII,  in moeten zien dat wat zij doen tegenover de Palestijnen, niet bepaald vredelievend is en je het rustig mensonterend kunt noemen.

Sinds 70 jaar worstelen we met het probleem, wat eigenlijk geen probleem hoeft te zijn. De oplossing is makkelijk, geweld uitbannen en het exclusieve alleenrecht op land, samen delen. De Oslo akkoorden waren het begin voor een 2-staten oplossing, maar daar komt ellende van, denk aan de hoofdstad Al-Quds – Jerusalem. Die zij samen moeten delen. Israël, zal nooit en te nimmer land afstaan, onder de huidige regering van een religieus zionistische verbond.

Zolang de staat Israël niet stopt met het systematisch onderdrukken van Palestijnen, zal er geen oplossing komen en radicaliseren ze aan beide kanten.

Concluderen: Het woord anti-semitisme moet gewoon afgeschaft worden, het is niet exclusief voor Israël, dit te gebruiken. Het is negatief en uit zijn verband gerukt. Er moet vanuit diverse westerse regeringen naar een ECHTE oplossing gezocht worden. De nieuwe VN resolutie kan een klein begin zijn. Maar woorden zijn leeg, als de inhoud niet nagevolgd wordt!

Bron: Wikipedia