Voormalige nazi-explosievenfabriek, codenaam “Werk Tanne” staat nog overeind

DONEER EN STEUN ONS WERK DONATE AND SUPPORT US: IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33 Tijdens een stevige boswandeling in mijn “nieuwe woonomgeving” rolde ik van de ene in de ander verbazing, ik kwam een afrastering tegen waarop een bord stond “Verboten

Loading