Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara, Syrië

XV/13
Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed. Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die steeds meer tot een soort vastentijd en een monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

 Viering van de “moeders” in het kleine recreatie- of tv-zaaltje (met ’n oude tv die niet aangesloten is en geen dienst doet)

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel. 

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie  en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nog een Bijbelse profetie voor onze tijd:
 
“Kom, mijn volk, ga uw binnenkamers in en sluit de deuren.
Houd u nog even schuil, tot de toorn voorbij is.
 
(Jesaja 26, 20)
 

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over.

Open brief aan onze VRT

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen. 

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd, bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië. 

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; www.geotrendslines.nlwww.ericvandebeek.nl; www.novini.nlwww.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië); Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, econoom in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, congreslid (voor Hawai) Tulsi Gabbard, de Britse journaliste Beeley Vanessa, die de hele mainstream pers in haar hemd zette en vooral de Witte Helmen als terroristengroep ontmaskerde, de eminente Canadese professor Michel Chossudovsky en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een  kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte met zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden incluis!). Dit hebben de westerse mogendheden nooit vergeven. In 2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen. In 2009 kreeg de Syrische president de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar  hun kinderen. Ze herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet. Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven,  moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land en zijn territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om  een kleine super rijke elite van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken,  door het gewone volk toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.                20/03/2020 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

P.S. Deze open brief werd reeds  verspreid door: https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/; http://www.golfbrekers.be/open-brief-aan-onze-vrt/

Merkwaardigheden

Chinese virologen beweren vastgesteld te hebben dat het coronavirus niet uit China, Wuhan of van de vismarkt komt maar uit de VS, nl uit het bacteriologisch materiaal van het militair  bio wapen laboratorium te Ford Detrick (Maryland), dat in juli gesloten werd omwille van het uitbreken van het virus. Amerikaanse soldaten die in oktober 2019 deelnamen aan de militaire wereldspelen in Wuhan zouden de  besmetting meegebracht hebben. Dit wordt als mogelijkheid bevestigd door Japanse en Taiwanese virologen. Wuhan is een belangrijke handelsstad, waarmee Italië als eerste nauwe betrekkingen aanknoopte in het kader van de nieuwe zijderoute. Vele bedrijven van N Italië dreven handel met Wuhan en er werden rechtstreekse vluchten ingelegd tussen Italië en Wuhan. ’n Honderdduizend Chinezen werden verwelkomd in N Italië en nu zijn er in gans Italië ‘n 300.000 Chinezen. Aldus een onderzoek van Sonja van den Ende:  https://freesuriyah.eu/?p=3979. In het Nederlands: https://freesuriyah.eu/?p=3986   

Inmiddels heeft China 10 pertinente vragen gesteld aan de VS. R. Redfield, directeur van de VS ziekte controlecentra heeft toegegeven dat bepaalde Amerikanen, aanvankelijk gediagnosticeerd als gestorven aan de  griep, in feite aangetast waren door het coronavirus. Kent de beste VS technologie niet het verschil tussen een griep en COVID-19? Is deze vergissing toevallig toen begonnen? Zijn er nog anderen die in feite aan corona stierven? Waarom hebben de VS zich in 2001 teruggetrokken uit het verdrag over het verbod op biologische wapens? Waarom werd het militair laboratorium  in Fort Detrick (Maryland) in juli 2019 plots gesloten? Waarom behaalde de sterkste militaire groep ter wereld (VS) met 369 deelnemers bij de wereldspelen in Wuhan (18-27 oktober 2019) geen enkele gouden medaille? Waarom hebben de VS zich nooit verontschuldigd voor de pandemie van 1918 die uitbrak in Kansas, VS, een miljard mensen aantastte, waarvan er tientallen miljoenen stierven en waarvan de VS de schuld aan anderen gaven als zijnde “de Spaanse griep”?… (https://www.mondialisation.ca/droit-de-reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289). Het ziet er naar uit dat we ook nu de drie klassieke evoluties zullen krijgen: 1) Donald Trump spreekt vol afschuw over de “Chinese besmetting”  en de hele wereld is verontwaardigd over China; 2) Onderzoekers ontdekken de ware aard: een biologische oorlogvoering vanuit de VS; 3) Amerika krijgt als een boemerang het resultaat van zijn eigen misdaden in eigen gezicht terug.

Negen Russische militaire vrachtvliegtuigen brachten maandag hulp aan Italië: ‘n 100 tal militaire experts van virologen en dokters, voertuigen om de lucht te ontsmetten, allerlei materiaal. Later op de dag stuurde Rusland nog een tiende militair vrachtvliegtuig vol met hulpgoederen. China en Rusland   lijken nu andere landen het meest te helpen, toevallig de enige grote mogendheden die ook Syrië helpen. De VS zien hierin evenwel een goede gelegenheid en hebben ondertussen aan Iran en Syrië nieuwe sancties opgelegd om de economie, de heropbouw en de strijd tegen het coronavirus te boycotten. Dr Paul Craigh Roberts, die als econoom in de hoogste administraties  van verschillende Amerikaanse presidenten werkte, beweert dat Vladimir Poetin tegenover de VS één vergissing begaat. Hij blijft de VS telkens weer oproepen om het internationaal recht en het charter van de UNO te respecteren in de veronderstelling dat de Amerikaanse leiders een geweten hebben. Welnu, zegt hij, zij hebben geen enkel geweten! 

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (met 124 landen), lijkt eindelijk een onafhankelijke voorzitter te hebben. Het heeft op 5 maart 2020 een zeer belangrijke beslissing genomen, nl. om een onderzoek in te stellen naar de misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden begaan door het Amerikaanse leger en de CIA  in Afghanistan. Het zou het begin kunnen worden van het einde van deze straffeloosheid van de VS, die al decennia lang samen met zijn bondgenoten de rest van de wereld verwoesten, met miljoenen doden, armoede en onnoemelijke ellende als gevolg. Ziehier de reactie van de Amerikaanse leiders. Mike Pompeo heeft een jaar eerder, toen deze mogelijkheid ter sprake kwam al meteen laten weten dat Amerika de visa van de onderzoekers zal weigeren of intrekken. Verder heeft hij in een persconferentie op 17 maart een tirade gehouden tegen dit “zogenaamd  gerechtshof” als politiek gedoe. Dit is nog niet alles. Deze Amerikaanse veiligheidsadviseur, die voorheen directeur was van de CIA, bedreigt nu rechtstreeks de families van degene die een onderzoek durven instellen tegen Amerika! En dit zijn geen loutere woorden. Het gaat om de gruwelijkste maffiapraktijk met volledige staatssteun. Toen José Bustani, voormalig directeur van de organisatie voor het verhinderen van chemische wapens (OPCW) van plan was het gebruik van chemische wapens in Irak te onderzoeken, werd hij prompt bedreigd door John Bolton, destijds staatssecretaris onder G.W. Bush. Hij kreeg te horen dat hij 24 uur de tijd had om de organisatie te verlaten. J. Bolton voegde er bij dat hij wist waar zijn twee zonen in New York woonden. Verder heeft Mike Pompeo nieuwe sancties aangekondigd tegen 9 organisaties die handel drijven met Iran en nieuwe sancties tegen Syrië omdat het Idlib van terroristen aan het bevrijden is. Zo is Amerika gezakt tot een schurkenstaat met de meest barbaarse staatspraktijken. Het is niet de schuld van het volk, dat  bijzonder goed en edelmoedig is, maar dikwijls geen besef heeft van wat zijn leiders aan misdaden beramen en over heel de wereld ook uitvoeren.

En dit nog

  • Ons vorig bericht weer interessant toegelicht met 9 video’s, waarvan 5 i.v.m. corona, 6. Paus Franciscus’ boodschap voor de zieken en hun verzorgers en gebed tot O.L. Vrouw; 7. Zeer interessante  archeologische en historische gegevens over het hl. Kruis en de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem; 8. Poetin maakt homohuwelijk onwettig; 9. André Vltchek: waarom volkeren in opstand komen tegen hun leiders en tegen het systeem:  

P. Daniel

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *