Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Inleiding
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U bent mogelijk gebonden aan aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien enige bepaling van de Aanvullende Overeenkomsten in strijd is met enige bepaling van deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Aanvullende Overeenkomsten
 2. Beperking:
  Door u te registreren, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande Algemene voorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze voorwaarden. In sommige bijzondere gevallen kunnen wij u ook om expliciete toestemming vragen.
 3. Elektronische communicatie
  Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, gaat u ermee akkoord en erkent u dat we elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen enige wettelijke vereiste, inclusief maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.
 4. Intellectuele eigendom
  Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die op de website worden weergegeven of toegankelijk zijn.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij de specifieke inhoud anders vereist, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend onder auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen enkele bron van deze website in welke vorm dan ook mag gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, opnemen in een elektronisch medium, wijzigen, overdragen, downloaden, verzenden, er geld mee verdienen, verkopen of op de markt brengen, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in dwingende wettelijke regelingen (zoals het recht van offerte).

Loading