Onderzoek wijst in de richting van een Pentagon complot over Syrië, Obama had niet de leiding over de VS

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Luchtaanvallen door de Verenigde Staten en hun bondgenoten tegen twee Syrische leger posities  afgelopen, 17 september j.l., hebben ten minste 62 Syrische soldaten gedood en  tientallen verwond. De aanval werd snel afgedaan  door de Amerikaanse media; echter het US Central Command (CENTCOM) beweerde dat de bombardementen per ongeluk verkeerd werden uitgevoerd, het was gericht tegen de Islamitische Staat, daarna werd het in de doofpot gestopt!

De omstandigheden rond de aanval,  suggereerde dat het misschien bewust zou kunnen zijn geweest, met als doel om het beleid te saboteren tegen Rusland en tegen de Islamitische Staat en het al-Nusra front in Syrië, als onderdeel van een Amerikaans-Russische staakt-het-vuren-overeenkomst om president Obama te saboteren.

Normaal gesproken verdoezelen de Amerikaanse militairen illegale operaties en fouten worden met een pro forma militair onderzoek afgedaan. Maar de luchtaanval op Syrische troepen waarbij ook  drie buitenlandse bondgenoten zijn betrokken , in de campagne genaamd,  “Operation Inherent Resolve” : het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Australië zijn betrokken bij deze campagne. Dus, het Pentagon moest wel instemmen met het onderzoek anders zou men één van die bondgenoten in diskrediet brengen, zegt het rapport.  De samenvatting van het onderzoek is vrijgegeven door CENTCOM op 29 november en onthult veel meer dan het Pentagon en CENTCOM  zouden hebben gewenst.

Met dank aan dit  rapport, hebben we nu gedetailleerde aanwijzingen dat de commandant van de  Luchtmacht CENTCOM’s  het Syrische  leger met opzet is aangevallen.

Afbeeldingsresultaat voor het pentagon de werkelijke macht in de vS

De motieven achter een Pentagon complot

Minister van Defensie Ashton Carter en de militaire top hadden een groot belang in de aanval van 17 september, namelijk het belang van het handhaven van het in omloop brengen over een ‘nieuwe Koude Oorlog “met Rusland, die cruciaal is voor de ondersteuning en uitbreiding van de begrotingen van het leger en de wapenindustrie .

Bij de onderhandelingen over een alomvattend staakt-het-vuren-overeenkomst met Rusland, met inbegrip van bepalingen voor de Amerikaans-Russische samenwerking over luchtoperaties tegen de Islamitische Staat en Nusra Front, is het Pentagon begonnen met het  lekken naar de media over zijn verzet tegen het beleid van Obama. Degenen die de lekken naar buiten bracht was de neoconservatieve havik Josh Rogin, die net  columnist van The Washington Post was geworden.

Nadat  de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry een overeenkomst op 9 september, had gesloten met  een bepaling voor het opzetten van een “Joint Integration Center” (JIC) voor de US-Russische samenwerking met de VS, probeerde het Pentagon het tij te keren. Carter sprak urenlang met Kerry, in een poging om hem te dwingen zich terug te trekken uit deze overeenkomst, volgens The New York Times.

Het lobbyen tegen de JIC bleef de hele volgende week aan de gang, nadat Obama de overeenkomst had  goedgekeurd. Toen de commandant van de  Luchtmacht van het Centrale Commando, luitenant-generaal Jeffrey L. Harrigan, werd gevraagd naar de JIC op een persconferentie, op 13 september, leek hij te suggereren dat de tegenstanders van het verdrag, nog steeds de hoop hadden, om te voorkomen dat de samenwerking met de Russen te niet gedaan zou worden. Hij vertelde aan verslaggevers dat zijn bereidheid om deel te nemen aan een dergelijke gezamenlijke operatie zou afhangen in hoe het plan zou worden.

Maar het Pentagon had ook een ander motief, voor een aanval op de Syrische troepen in Deir Ezzor. Op 16 juni j.l, vielen Russische vliegtuigen  een afgelegen buitenpost van een door de CIA gesteunde gewapende groepering, n.l. het FSA (Free Syrian Army) aan  in de provincie Deir Ezzor, in de buurt van de grens van Irak, Syrië en Jordanië. Het Pentagon eiste een verklaring voor de aanval, maar heeft die nooit gekregen.

Voor hoge leiders in het Pentagon en anderen in het leger, zou een aanval op Syrische leger posities in Deir Ezzor de hoop bieden en het vooruitzicht om een  samenwerking met Rusland militair, te boycotten, vele haviken in het Pentagon willen de boel saboteren om de ” nieuwe koude oorlog”  met Rusland in te leiden!

Afbeeldingsresultaat voor het pentagon de werkelijke macht in de vS

Het bewijs en het onderzoeksrapport

Op 16 september j.l., zette Gen. Harrigan, die ook hoofd is van het Combined Air Operations Center (CAOC), in de al-Udeid luchtmachtbasis in Qatar, het plan in werking van de aanval op de twee Syrische leger posities. Het proces begon, volgens het onderzoeksrapport, op 16 september, toen  Harrigan het bevel gaf voor aanval op de geïdentificeerde (twee) gevechts posities in de buurt van de luchthaven van Deir Ezzor, met als excuus of cover-up, dat het zou behoren tot de Islamitische Staat, zogenaamd op basis van drone beelden waaruit bleek dat het personeel, dat aanwezig was geen militaire uniformen droegen en zogenaamd het niet weergegeven van vlaggen.

Maar, zoals een voormalig geheime dienst analist vertelde , dat was geen legitieme basis voor een positieve identificatie, als zijnde een basis van de Islamitische Staat, omdat het Syrische leger,  in het veld vaak  een breed scala van uniformen dragen en ook burgerkleding.

Het rapport bevat ook belastende onthullingen dat de autoriteiten van het  CAOC,  tal van inlichtingen hadden door geheime diensten die waarschuwde dat de identificatie verkeerd was. De regionale zender van de ” Distributed Common Ground System” , dat is de geheime dienst van de Air Force, waarschuwde voor het verkeerd interpreteren van gegevens zonder toezicht vanuit de lucht en betwistte de oorspronkelijke identificatie van de eenheden, op basis van eigen beoordeling dat het onmogelijk de Islamitische Staat zou kunnen zijn. Een andere intelligentie rapport heeft gewezen op wat leek, een vlag te zijn bij een van de twee locaties (de Syrische nationale vlag).  En op een kaart van het gebied, dat beschikbaar was voor geheime diensten analisten bij het CAOC,  was duidelijk gebleken dat de plaatsen werden bezet door het Syrische leger. Harrigan  beweerde,  dat hij niet op de hoogte was van  deze informatie, wat niet juist is!

Verder bewijs, dat Harrigan niet de waarheid spreekt is de haast waarmee  de bombardementen werden uitgevoerd, de dag na de eerste  rapporten en beoordeling had plaatsgevonden. De samenvatting van het onderzoek erkent dat het besluit om door te gaan met bombardementen zo snel mogelijk moest gebeuren, omdat het  doelwit was  vastgesteld, dit was een schending van de ” Air Force”  regelgeving.

Het was begonnen als een “opzettelijke saboteren van het doel van ontwikkeling” een proces om niet onmiddellijk een beslissing te nemen was vereist en kon dus zorgen voor een meer zorgvuldige analyse van de geheime diensten. Dat kwam omdat de doelstellingen duidelijk waren en vastgestelde grondposities van het Syrische leger, dus er was geen noodzaak voor een onmiddellijke aanval. Toch werd de beslissing genomen, het te veranderen naar een “urgent proces,” normaal uitgevoerd voor situaties waarin de doelgroep zich snel beweegt, dit om een ​​onmiddellijke bombardement op 17 september te rechtvaardigen.

Niemand, die het bevel Harrigan snapt, met inbegrip van de commandant zelf, heeft een goed argumentatie of excuus voor de aanval. Een stilzwijgende erkenning dat de aanval  veel meer was, dan een onschuldige vergissing.

Het Deir Ezzor bombardement lijkt te zijn uitgevoerd om het staakt-het-vuren overeenkomst van het JIC te provoceren, het staak-het-vuren zou oorspronkelijk  na zeven dagen van de daadwerkelijke wapenstilstand-overeenkomst ingaan op 19 september. Obama eiste voor de voltooiing, van de overeenkomst, een  toevoeging in de overeenkomst, voor humanitaire hulp, vervoerd door Turkije en via de Turkse grens, maar de tegenstanders van het JIC overeenkomst, konden en wisten dat de Syrische regering  deze truck konvooien zouden doorlaten. Dat betekende dat Harrigan snel de bombardementen zou moeten uitvoeren.

Misschien wel het meest schadelijke deel van het bewijs is dat de bombardementen willens en wetens zich richtte op de Syrische leger bases, is het feit dat het bevel dat Harrigan stuurde naar de Russen zeer specifieke misleidende informatie bevatte over de doelstellingen van de operatie.

Hij stuurde de misleidende informatie aan de Russen, met de mededeling dat de twee targets  negen kilometer ten zuiden van het Deir Ezzor vliegveld waren, maar in feite waren ze op slechts drie en zes kilometer verder, respectievelijk, volgens de samenvatting. Accurate informatie over de locaties zouden alarmbellen hebben doen afgaan bij de Russen, omdat zij onmiddellijk zouden hebben geweten dat het tegen de Syrische leger bases was gericht, zoals de Verenigde Staten’s co-auteur van het onderzoeksrapport, generaal Richard Coe, bekende aan verslaggevers.

Wie had de leiding in Washington?

Generaal  Harrigan’s bombardementen waren van belang voor degenen die achter het complot van de “nieuwe” koude oorlog zaten. Met de hoop op het uitlokken van een Syrisch-Russische beslissing om het staakt-het-vuren te beëindigen en daarmee het plan te laten mislukken, gebaseerd op de veronderstelling dat het door zowel de Russen en de Syriërs zou worden opgevat als bewijs dat Obama niet de controle van het Amerikaanse beleid had en daarom  niet worden vertrouwd als partner in het conflict. Die veronderstelling is dus juist gebleken.

Toen de ambassadeur van Rusland van de Verenigde Naties, Vitaly Churkin, sprak met verslaggevers op een persconferentie, na de spoedzitting van de VN Veiligheidsraad, over de Amerikaanse aanval op de Syrische troepen, vroeg hij retorisch, ‘Wie heeft de leiding in Washington? Het Witte Huis en het Pentagon? Obama?

Schijnbaar niet langer  overtuigd dat Obama  in controle was over zijn eigen leger in Syrië, trok de Russische president Vladimir Poetin de stekker uit het verdrag. Twee dagen na de aanslagen, kondigde Syrië aan, met duidelijke Russische steun, dat het staakt-het-vuren  niet langer van kracht was.

De politiek-diplomatieke gevolgen voor de Syriërs en voor de Verenigde Staten, echter, zijn ernstig. De Russische en Syrische luchtmacht begonnen met een campagne van zware luchtaanvallen in Aleppo, dat de enige focus van de media-aandacht over Syrië geworden was, vanuit het westen en de VS.  Afgelopen december, zei ( bijna ex) de minister van Buitenlandse Zaken Kerry, in een interview met The Boston Globe: dat hij de overeenkomst met de Russen en de Verenigde Staten “een veto (VN)” had kunnen geven over hun bombardementen “. Hij zei dat hij dat in een “andere” situatie als nu,  gedaan zou hebben.

Maar het gebeurde niet, merkte Kerry op, omdat “er mensen in onze regering zijn”  die bitter waren gekant tegen de overeenkomst.  Wat hij niet zei, was dat die mensen de eigenlijke regering en ” policy”  van de Verenigde Staten vertegenwoordigen en niet Obama of Kerry.

Het is nu aan de toekomst, of de VS een sterkere President zullen krijgen, dan Obama en zal Obama als een “zwakke President”, de geschiedenisboeken laten ingaan!

Bron: Gareth Porter is een onafhankelijk onderzoeksjournalist en winnaar van de 2012 Gellhorn Prize voor de journalistiek. Hij is de auteur van het onlangs verschenen boek:  ‘Manufactured Crisis:. The Untold Story van de Iraanse nucleaire deal “.

Loading

One thought on “Onderzoek wijst in de richting van een Pentagon complot over Syrië, Obama had niet de leiding over de VS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *