De EU wil nog meer migratie

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Dit was Boedapest (Keleti treinstaion in 2015), nu zijn de migranten door naar Duitsland  en Hongarije wil geen migranten meer opnemen. Foto: Council on Foreign Affairs.

Hebben we al niet genoeg, m.n., Duitsland aan de immens grote stroom vluchtelingen, of liever gezegd migratie in Europa, roept Guy Verhofstad (ex-premier van België) op tot nog meer migratie.

Ik denk dat elk weldenkend mens wel kan begrijpen, dat je hiermee echt om problemen vraagt, er zullen nog meer spanningen ontstaan tussen migranten en de inheemse bevolking, de EU wil van Europa een tweede Amerika maken en de bevolking staat het gelaten toe (niet alle landen). Maar sommige landen zoals Hongarije verzetten zich hiertegen en krijgen natuurlijk het stempel rechtsradicaal en dictoriale regering (en).

De regering van Hongarije stuurt een boodschap aan de EU, met bovenstaand spotje en geef ze eens ongelijk? Als de getallen redelijkerwijs kloppen, zijn wij als als autochtone bevolking binnen tien jaar in de minderheid en zullen we moeten zien te overleven in een wereld waar andere normen en waarden heersen, dan het vrije Europa!

Hongarije een duidelijke boodschap voor de EU: “De regering van Hongarije zal niet nalaten het onrecht dat tegen Hongarije is begaan in het Sargentini-rapport onbeantwoord te laten”, aldus een officiële verklaring. “We willen het Europese publiek duidelijk maken dat we geen immigrantland willen worden, daarom heeft de regering deze Engelstalige internetvideo vrijgegeven als antwoord op de aanvallen op ons land.”

De video begint met de presentatie van de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt en een clip waarin hij zegt dat we migratie nodig hebben.

Verhofstadt ondersteunt meer migratie ondanks de feiten dat “1,8 miljoen migranten sinds 2015 de Europese Unie zijn binnengekomen” en “miljoenen meer willen komen”.

“Sinds de crisis is begonnen”, gaat het verder, “hebben honderden mensen het leven verloren in wrede aanvallen in heel Europa.”

“Gewelddadige criminaliteit neemt toe en Guy Verhofstadt wil meer migratie.”

Bron: http://abouthungary.hu/migration/video-its-time-to-shake-up-brussels-lets-protect-europe/, Youtube

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *