De nieuwe Orwelliaanse wereld gebaseerd op controle en bewaking

The New Orwellian World Based On Control & Surveillance

Ik heb er vaak over geschreven, we kunnen nu duidelijk zien dat het plan in werking gezet is, maar alleen nog in de zogenaamde ontwikkelde wereld. Een dystopische samenleving, die gedoemd is te mislukken. Een wereld van toezicht, surveillance en een digitale gezondheids dictatuur, QR-codes, alleen nog digitale betalingen en voor de meeste mensen onleefbaar, het lijkt op de oude systemen zoals fascisme of het totalitaire communisme (niet het echte communisme of socialisme), in een nieuw jasje, die ik een technocratisch digitale totalitaire staat zal noemen op basis van kunstmatige intelligentie (KI) , maar alle systemen en ideologieën die totalitair worden, zullen vallen, dat heeft de geschiedenis geleerd. Ook deze zal uiteindelijk vallen, we zijn en blijven mensen, we zijn nog niet transhuman, dat is de droom van de rijken, maar de armen zullen eerst opgeruimd moeten worden, gelukkig zijn veel mensen nog steeds wakker en zien het komen….

In veel delen van de zogenaamde ontwikkelde wereld is nu bewijs te zien waar de elite heen wil een dystopische nieuwe samenleving, gebaseerd op de zogenaamde pandemie, of zoals ik het zou willen noemen, een nieuwe technocratische dictatoriale, inclusief gezondheidssysteem. Een sociaal kredietsysteem, waar al in Afrika, mee geëxperimenteerd is, met als excuus een pandemie, het werd uitgevoerd door GAVI en natuurlijk de Bill and Melinda Gates Foundation o.l.v. World Economic Forum (WEF). Ze noemden het ironisch genoeg een “Wellnes-pas”, in Afrika, hoe utopisch, per dag, volgens het WFO (Wereld Voedsel Organisatie) sterven er dagelijks 19.000 kinderen aan honger in Afrika.

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen, staande mensen en buitenshuis
Zolang Biden en zijn entourage door Rome rijden in een colonne van 85 auto’s (niet elektrisch) voorafgaand aan de COP26-klimaattop, na afloop van de G20 top. In de auto een masker op maar handen schudden zonder… Zolang Merkel en Rutte hun masker buiten opzet en binnen niet, zoals alle zogenaamde westerse leiders doen, is het allemaal een hoax ..het klimaat en het “killer” virus… ..Een grote Psyop, om de rijken rijker te maken en de bevolking onder controle te krijgen, dat is hoop ik nu voor iedereen duidelijk, in Oost en West, Noord en Zuid…!

Zoals we inmiddels allemaal weten (ik hoop oprecht dat velen wakker zijn) ging het nooit om een ​​virus, maar om controle, slimme steden, elektrische auto’s, waar Afrika (Congo) weer wordt uitgebuit voor lithium en kobalt. De president van Congo was niet voor niets uitgenodigd op de G20 top en miljoenen afgeschreven AstraZeneca (Europa wil deze vaccins niet meer, teveel bijwerkingen) beloofd, voor? Ja bewijzen kan je het niet, maar zeker voor kobalt of lithium. Ook Afghanistan is rijk aan edelstenen, opium, lithium en kobalt, daarom heeft de Westerse wereld zich terug getrokken en is er daar een geopolitiek conflict gaande met China, niet over Afghanistan als territorium, of medelijden met de mensen, maar over lithium” Green New Deal”.

Zelfs de katholieke kerk is bij dit grote experiment betrokken, in Afrika natuurlijk al vele jaren, maar ook in de Westerse wereld gaan ze na jaren van kindermisbruik en pedofilie schandalen gewoon door met hun onchristelijk beleid. Maar we moeten niet vergeten dat de katholieke kerk een uitvloeisel is van het Romeinse rijk, of zoals velen het tegenwoordig noemen het Britse rijk, in wezen is het hetzelfde, het gaat allemaal om de westerse unipolaire ideologie en kolonialisme met al hun excessen. Dus de kerk, d.w.z. de katholieke, is betrokken bij deze dystopische nieuwe wereld, omdat ze veel geld hebben en hun eigen staat hebben die het Vaticaan wordt genoemd. De protestantse kerk bevindt zich niet in deze positie en wordt nu vooral in Nederland gezien als een ‘vijand’ van de staat. De Nederlandse regering is nu begonnen met haar ‘zachte aanpak’ om de protestanten te vervolgen, er ontstaat een déja-vu over de tijd van de Hugenoten, het zijn eigenlijk de afstammelingen van deze Hugenoten (Protestanten), die hetzelfde lot opnieuw zullen ondergaan, nu in de landen ze hadden eeuwen geleden gekozen om vrij te zijn en waar mensen tolerant zijn. In Nederland zullen deze protestanten in lockdowns worden gedwongen, omdat velen van hen gebaseerd op religieuze gronden niet willen worden ingeënt, of er gewoon tegen zijn omdat het een experimenteel project, een gentherapie, waar de gevolgen nog niet van bekend waren. De gevolgen zien we nu in de herfst, overvolle ziekenhuizen in de landen met een hoge vaccinatiegraad. Ook is de Nederlandse overheid (met organisaties) een onderzoeksproject gestart om vast te stellen of de protestantse kerk betrokken was bij slavernij in Nederlands-Indië. Natuurlijk waren ze dat, de hele samenleving was het in die dagen, maar de grootste criminelen zijn, net als nu, de rijken, de elite, de Nederlandse koninklijke familie, die doen alsof ze christen zijn, maar dit christendom is slechts een show, een optreden voor de onwetende burgers.

CETA blijft gevoelig onderwerp tijdens minnelijk gesprek tussen Rutte en  Trudeau – De Hoevelaker
Vrijdag kwam de Canadese premier Justin Trudeau langs voor een eendaags bezoek met de Nederlandse premier Mark Rutte in Den Haag. Gezellig samen in een restaurant met of zonder QR code? De mouwen opgestroopt voor het klimaat!

Naast klimaatverandering, mensenrechten en de pandemie bespraken de twee premiers ook het delicate onderwerp CETA, het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU. Ondanks een nipte meerderheid van stemmen van de Tweede Kamer, moet een meerderheid van de Eerste Kamer de deal nog bevestigen.

De Tweede Kamer verwierp onlangs een motie die verschillende partijen, waaronder Forum voor Democratie (FVD) hadden ingediend tegen de invoering van een sociaal kredietstelsel in Nederland, de regering kan nu het sociaal kredietstelsel wettelijk invoeren, waarmee ze natuurlijk al zijn begonnen, door invoering van de zogenaamde QR Corona pas. De volgende stap is het Co2 gehalte, en het meten van vlees eten en uiteindelijk het internet censureren, door invoering van een digitale pas ,waarmee je kan internetten. Het sociale kredietsysteem van de Europese Unie (EU) zal veel erger zijn dan het Chinese experiment, dat slechts in een paar steden werd uitgevoerd. Het sociale kredietsysteem van de EU gaat over totale controle, over je lichaam, je gedrag, je privéleven en uiteindelijk over je fysieke leven, als je niet voldoet, zal er geen genade en geen hulp zijn, je zal leven als een zwerver, je leeft dan buiten het systeem en kan niet niet in deze dystopische wereld leven, wees voorbereid.

In andere delen van de westerse wereld, zoals in Australië, is de dystopische samenleving al realiteit geworden. Australië met zijn verleden en heden is deel van het Britse Rijk (BE) en onder invloed van de VS, bereidt zich voor op een conflict met China. Australië ligt het dichtst bij China en velen hebben misschien (of niet) van het “AUKUS Pact“, een nieuwe zogenaamde veiligheidspact tussen het VK, de VS en Australië, in wat wordt gezien als een poging om China op de knieën te krijgen. Om zogenaamd voorbereid te zijn en China te slim af te zijn, zijn ze al begonnen met hun draconische sociale kredietsysteem en bovendien, erger nog, de surveillance staat is realiteit geworden. Alarmerende rapporten komen uit het land dat ooit het land van de vrijheid werd genoemd, is nu het meest repressieve land in de westerse wereld en ik vraag me af waar Amnesty International of andere mensenrechten organisaties zijn gebleven? Natuurlijk zullen ze dit niet rapporteren, ze zijn een hulpmiddel voor dezelfde westerse wereld en rapporteren alleen over niet-conforme landen zoals Rusland, Syrië of andere onderontwikkelde landen die geopolitiek gezien onbelangrijk zijn. Maar Australië was altijd al een ‘racistisch’ land, opgebouwd op de principes van het vermoorden van de Aboriginals en het sturen van Engelse criminelen naar hun veroverde land. Canada is een ander voorbeeld, op een andere manier dan Australië maar met dezelfde ideologie. Het allerergste land is natuurlijk de zogenaamde democratische staat Israël, waar het leven voor de meeste burgers een “hel” is, het was al erg voor de Palestijnen, maar nu vooral voor de orthodoxe joden, die niet gevaccineerd willen worden.

Conclusie

Ik zou graag een conclusie willen trekken, maar kunnen we een conclusie trekken? Ik denk het niet, de wereld zoals we die vandaag ervaren, is onstabiel, vol conflicten en polarisatie, met veel geopolitieke verschillen. Ik ben bang dat we terug zijn, naar de tijden van de roaring twenties van de vorige eeuw resulterend in de grimmige jaren dertig, werkloosheid, de invoering (met geweld) van een nieuw systeem, ontworpen door de elite van de westerse wereld. Net zoals nu is rijp voor conflict en waarschijnlijk oorlog, niet zoals WOII maar een andere oorlog, biologische oorlogsvoering (misschien ervaren we dit al), ontvolkings agenda, uitgevoerd door vaccinaties en biologische oorlogsvoering en de introductie van KI. Eugenetica (niet nieuw) is volgens de elite noodzakelijk, zoals in de twee wereldoorlogen waar eugenetica plaatsvond door het doden van soldaten op het slagveld en natuurlijk de holocaust. Nu zijn er volgens de elite te veel monden om te voeden en geen banen (KI) en natuurlijk wil de elite hun geld niet delen met de armen. Een donkere tijd in de menselijke geschiedenis is weer aangebroken.

The New Orwellian World Based On Control & Surveillance (oneworld.press)

[dntplgn]

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *