Vladimir Poetin’s artikel voor People’s Daily Newspaper, Rusland en China: een toekomst gebonden partnerschap

Foto: Getty Images, editing: Mirjam©Photo

President Vladimir Poetin: “Ik ben blij deze gelegenheid aan te grijpen om het vriendelijke Chinese volk toe te spreken in een van de grootste en meest gezaghebbende media ter wereld, voorafgaand aan het staatsbezoek van de president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping, aan Rusland. Deze historische gebeurtenis bevestigt opnieuw de bijzondere aard van het partnerschap tussen Rusland en China, dat altijd is gebouwd op wederzijds vertrouwen, respect voor elkaars soevereiniteit en belangen”.

We (Rusland) hebben hoge verwachtingen van de komende gesprekken. We twijfelen er niet aan dat ze een nieuwe krachtige impuls zullen geven aan onze bilaterale samenwerking in haar geheel. Dit is ook een geweldige kans voor mij om mijn goede oude vriend te ontmoeten met wie we een warme band hebben.

Ik maakte kennis met kameraad Xi Jinping in maart 2010 toen hij Moskou bezocht als hoofd van een Chinese delegatie op hoog niveau. Onze eerste ontmoeting verliep in een zeer zakelijke en tegelijkertijd oprechte en gemoedelijke sfeer. Ik hou echt van deze manier van communiceren. Ik weet dat men in China veel belang hecht aan vriendschap en persoonlijke relaties. Het is geen toeval dat Confucius de Wijze zei: “Is het geen vreugde vrienden van ver te hebben komen!” In Rusland delen we deze waarde en hebben we echte vrienden voor broeders. Onze twee volkeren hebben hier veel gemeen. Foto: Citaten.net

Drie jaar later, ongeveer dezelfde dagen in maart, ontmoetten we elkaar weer in de hoofdstad van Rusland. Het was het eerste staatsbezoek van Xi Jinping aan ons land na zijn verkiezing tot president van de Volksrepubliek China. De top zette de toon en de dynamiek van de betrekkingen tussen Rusland en China voor vele jaren, werd een duidelijk bewijs van de bijzondere aard van de betrekkingen tussen Rusland en China, en schetste het traject voor hun versnelde en duurzame ontwikkeling.

Sindsdien is er een decennium verstreken, wat slechts een vluchtig moment is in de geschiedenis van onze landen die een eeuwenoude traditie van goed nabuurschap en samenwerking delen. Gedurende deze tijd heeft de wereld veel veranderingen ondergaan, vaak niet ten goede. Maar het belangrijkste is onveranderd gebleven: ik heb het over de hechte vriendschap tussen Rusland en China, die steeds sterker wordt ten voordele en in het belang van onze landen en volkeren. De vooruitgang die is geboekt bij de ontwikkeling van bilaterale betrekkingen is indrukwekkend. De betrekkingen tussen Rusland en China hebben het hoogste niveau in hun geschiedenis bereikt en winnen nog meer aan kracht; ze overtreffen militair-politieke allianties uit de tijd van de Koude Oorlog in hun kwaliteit, met niemand om constant te bevelen en niemand om constant te gehoorzamen, zonder beperkingen of taboes. We hebben een ongekend niveau van vertrouwen in onze politieke dialoog bereikt, onze strategische samenwerking is echt alomvattend van aard geworden en staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. President Xi Jinping en ik hebben elkaar zo’n 40 keer ontmoet en hebben altijd tijd en gelegenheid gevonden om te praten in verschillende officiële formats en evenementen.

Onze prioriteiten zijn handel en economisch partnerschap. In 2022 verdubbelde onze bilaterale handel, die toen al aanzienlijk was, tot 185 miljard dollar. Dit is een nieuw record. Bovendien hebben we alle reden om aan te nemen dat de doelstelling van 200 miljard dollar, die door president Xi Jinping en mijzelf is gesteld, al dit jaar zal worden overschreden in plaats van in 2024. Opmerkelijk is dat het aandeel van de schikkingen in nationale valuta in onze onderlinge handel groeit, waardoor de soevereiniteit van onze betrekkingen verder wordt versterkt. Foto: CGTN

Gezamenlijke lange termijn plannen en -programma’s worden met succes uitgevoerd. Het zal niet overdreven zijn om te zeggen dat de kracht van de Siberië Russisch-Chinese gaspijpleiding vanwege zijn omvang de “deal van de eeuw” is geworden. De aanvoer van Russische olie en kolen is aanzienlijk toegenomen. Onze specialisten zijn betrokken bij de bouw van nieuwe kerncentrales in China, terwijl Chinese bedrijven zich actief bezighouden met LNG-projecten; onze industriële en agrarische samenwerking wordt steeds sterker. Samen verkennen we de ruimte en ontwikkelen we nieuwe technologieën.

Rusland en China zijn mogendheden met oude en unieke tradities en een enorm cultureel erfgoed. Nu alle pandemie gerelateerde beperkingen op onderlinge contacten zijn opgeheven, is het belangrijk dat we de humanitaire en toeristische uitwisselingen zo snel mogelijk opvoeren en zo de sociale basis van het Russisch-Chinese partnerschap versterken. Interstatelijke themajaren spelen in dit verband een bijzondere rol. Zo staat de  biennium 2022/2023 in het teken van samenwerking op het gebied van fysieke cultuur en sport, dat erg populair is bij onze burgers.

In tegenstelling tot sommige landen die aanspraak maken op hegemonie en onenigheid brengen in de mondiale harmonie, bouwen Rusland en China letterlijk en figuurlijk bruggen. Vorig jaar werden onze grensregio’s met elkaar verbonden door twee nieuwe brugovergangen over de rivier de Amoer, die sinds mensenheugenis een “rivier van vriendschap” is. Te midden van de “golven en winden” die de planeet overspoelen, werken we nauw samen in internationale aangelegenheden en coördineren we effectief onze standpunten op het gebied van buitenlands beleid, gaan we gemeenschappelijke bedreigingen tegen en reageren we op huidige uitdagingen, schouder aan schouder staan als een “rots te midden van een snelstromende stroom”. “ We promoten actief democratische multilaterale structuren zoals de SCO en BRICS, die steeds gezaghebbend en invloedrijker worden en nieuwe partners en vrienden aantrekken. Het werk gericht op het coördineren van de ontwikkeling van de Euraziatische Economische Unie met het “One Belt, One Road Initiative” (zijdestraat) gaat ook in deze richting.

Onze landen hebben samen met gelijkgestemde factoren consequent gepleit voor het vormgeven van een meer rechtvaardige multipolaire wereldorde op basis van internationaal recht in plaats van bepaalde “regels” die dienen voor de behoeften van de “gouden miljard”. Rusland en China hebben consequent gewerkt aan het creëren van een rechtvaardig, open en inclusief regionaal en mondiaal veiligheidssysteem dat niet tegen derde landen is gericht. In dit verband merken we de constructieve rol op van China’s Global Security Initiative, dat in overeenstemming is met de Russische aanpak op dit gebied. Foto: Getty Images

We voelen hoe het geopolitieke landschap in de wereld ingrijpend veranderd. Vasthoudender dan ooit aan zijn verouderde dogma’s en verdwijnende dominantie, gokt het “Collectieve Westen” op het lot van hele staten en volkeren. Het beleid van de VS om tegelijkertijd Rusland en China af te schrikken, evenals al diegenen die niet buigen voor het Amerikaanse dictaat, wordt steeds feller en agressiever. De internationale veiligheids- en samenwerking architectuur wordt ontmanteld. Rusland is bestempeld als een “onmiddellijke bedreiging” en China als een “strategische concurrent”.

We waarderen het evenwichtige standpunt van China over de gebeurtenissen in Oekraïne, evenals haar begrip van de historische achtergrond en onderliggende oorzaken. We verwelkomen de bereidheid van China om een zinvolle bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis. Net als onze vrienden in China pleiten wij voor de strikte naleving van het VN-Handvest, respect voor de normen van internationaal recht, inclusief humanitair recht. We zijn toegewijd aan het principe van de ondeelbaarheid van veiligheid, dat op grove wijze wordt geschonden door het NAVO-blok. We maken ons grote zorgen over de onverantwoordelijke en ronduit gevaarlijke acties die de nucleaire veiligheid in gevaar brengen. We verwerpen onwettige eenzijdige sancties, die moeten worden opgeheven.

Rusland staat open voor een politieke en diplomatieke oplossing van de crisis in Oekraïne. Het was niet Rusland dat de vredesbesprekingen in april 2022 afbrak. De toekomst van het vredesproces hangt uitsluitend af van de wil om een zinvolle discussie aan te gaan, rekening houdend met de huidige geopolitieke realiteit. Helaas toont het ultimatum karakter van de eisen die aan Rusland worden gesteld aan dat de auteurs ervan los staan van deze realiteit en geen interesse hebben in het vinden van een oplossing voor de situatie. Foto en editing: Mirjam©Photo

In feite dienen de betrekkingen tussen Rusland en China tegenwoordig als de hoeksteen van regionale en mondiale stabiliteit, die de economische groei stimuleren en de positieve agenda in internationale aangelegenheden veiligstellen. Ze zijn een voorbeeld van harmonieuze en constructieve samenwerking tussen grootmachten.

Ik ben ervan overtuigd dat onze vriendschap en ons partnerschap, gebaseerd op de strategische keuze van de volkeren van de twee landen, verder zullen groeien en aan kracht zullen winnen voor het welzijn en de welvaart van Rusland en China. Dit bezoek van de president van de Volksrepubliek China aan Rusland zal daar ongetwijfeld aan bijdragen.

Vladimir Putin’s Article for People’s Daily Newspaper, Russia and China: A Future-Bound Partnership • President of Russia (kremlin.ru)

[dntplgn]

Redacteur van https://devend.online/ en Freesuriyah.eu

Sonja is een onafhankelijke journaliste uit Nederland die onder meer heeft geschreven over Syrië, het Midden-Oosten en Rusland. Ze schrijft voor verschillende kranten en blogs zoals Cover Action Magazine en Tehran Times. Studeerde onder andere studies journalistiek en Engels (BA) een studie in Global Media, War and Technology!

Ze is gevestigd in Moskou, Rusland

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *