Gelekte info van de Duitse Bundeswehr – levering Taurus raketten en aanval op Rusland’s Krim brug

Duitse Taurus raketten en de omstreden levering – gelekte info (Margarita Simonyan, hoofdredacteur van RT and Rossiya Segodnya) ook een aanval op Rusland werd besproken in de gelekte audio, foto’s: YouTube, Getty Images, bewerking: Mirjam©Photo

Afgelopen dagen zijn er gesprekken opgedoken van personen die bij de Duitse Bundeswehr werken, hieronder de namen van de personen, en een online audio conversatie hadden over de omstreden levering van de (Duitse) Taurus raketten aan Oekraïne, verder bespraken ze de rol van het VK en Frankrijk (raketten en het slagveld) en aanvallen op Rusland, wanneer deze Taurus raketten geleverd zouden worden, waaronder een aanval op de Kersch brug naar de Krim en munitiedepots, ook werd er gesproken over slachtoffers (Russische).

Hieronder volgt de transcriptie in het Nederlands en het Duitse audio gesprek tussen:

Ingo Gerhartz een belangrijke (de belangrijkste) luitenant-generaal van de Duitse luchtmacht (Generalleutnant), sinds 2018 is hij inspecteur van de luchtmacht. Van 1990 tot 1998 maakte Gerhartz deel uit van Fighter Wing 71 (Jagdgeschwader 71), bestuurde de F-4F Phantom II en was gestationeerd op Wittmundhafen Air Base. Daar diende hij ook als operations officer van de vleugel. Hij werkte aan het intensiveren en coordineren met de Israëische luchtmacht.

Ingo Gerhartz – Wikipedia

Frank Gräfe (geboren in 1967 of 1968) is een brigade generaal bij de Duitse luchtmacht in Berlijn. In 2017 was Gräfe leider van het geavanceerde commando-/verkenningsteam voor de missie van de Duitse luchtmacht in Jordanië (om Syrië te bombarderen het Syrische leger) . Ook in 2017 was hij hoofd van de taskforce van de Duitse evacuatieoefening “Extracte Uil 2017

DEFENSE: In-Person Luncheon Roundtable with Brigadier General Frank Graefe, Defense Attaché of the Federal Republic of Germany to the United States (zohobackstage.com)

De andere twee genaamd Fenske en Frohstedte zijn medewerkers van het Air Operations Command en Space Operations, de Duitse luchtmacht, van hen bestaat geen wikipedia en of info/foto’s, waarschijnlijk zijn ze ondergeschikt en belast met het organiseren en trainen van personeel, zowel Duits als Oekraïners.

De AUDIO transcriptie in het Nederlands

Gerhartz: Gegroet allemaal! Grafe, ben je momenteel in Singapore?


Grafe: Ja.

Gerhartz: Goed. We moeten de informatie verifiëren. Zoals u waarschijnlijk hebt gehoord, is minister van Defensie Pistorius van plan de kwestie van de levering van Taurus-raketten aan Oekraïne zorgvuldig te overwegen. We hebben een afspraak met hem gepland. We moeten alles bespreken, zodat we eraan kunnen gaan werken. Tot nu toe zie ik geen enkele indicatie wanneer deze leveringen zullen beginnen. De bondskanselier heeft hem nooit gezegd: ‘Ik wil de informatie nu hebben, en morgenochtend nemen we de beslissing.’ Zoiets heb ik nog niet gehoord. Integendeel, Pistorius evalueert al deze voortdurende discussies. Niemand weet waarom de bondskanselier deze leveringen blokkeert. Natuurlijk doen de meest ongelooflijke geruchten de ronde. Gisteren belde bijvoorbeeld een journalist, die heel dicht bij de bondskanselier staat, mij. Ze hoorde ergens in München dat de Taurus-raketten niet zouden werken. Ik vroeg haar wie haar dat vertelde. Ze antwoordde dat iemand in een militair uniform dat wel deed. Natuurlijk is dit een informatiebron op laag niveau, maar de journalist hield vast aan deze woorden en wil er nu een nieuwsbericht van maken met een kop als: “Nu weten we waarom de bondskanselier weigert Taurus-raketten te sturen – zij zal niet werken.” Dit is allemaal onzin. Dergelijke onderwerpen zijn slechts voor een beperkte kring van mensen beschikbaar. Wel zien we wat voor afval zich ondertussen verspreidt. Ik wil deze kwestie met u coördineren, zodat we niet de verkeerde kant op gaan. Ten eerste heb ik enkele vragen voor Frohstedte en Fenske. Heeft iemand u hierover gesproken? Heeft Freyding u benaderd?


Frohstedte: Nee. Ik heb alleen met Grafe gesproken.


Fenske: Hetzelfde hier, ik heb alleen met Grafe gesproken.


Gerhartz: Misschien neemt hij later contact met je op. Mogelijk moet ik deelnemen aan hoorzittingen van de begrotingscommissie omdat er problemen zijn die verband houden met de stijgende kosten voor het upgraden van de F-35 in Büchel. Ik heb mijn aanbevelingen via Frank al doorgegeven dat we dia’s hebben om het materiaal te visualiseren. We lieten hem een conceptpresentatie zien waarin Taurus-raketten werden gemonteerd op een Tornado-vliegdekschip of een ander vliegdekschip dat nodig was voor de missie. Ik kan mij dat echter nauwelijks voorstellen. Houd er rekening mee dat het een vergadering van een half uur is, dus bereid geen presentatie van 30 dia’s voor. Het rapport moet kort zijn. We moeten laten zien wat de raket kan doen en hoe hij kan worden gebruikt. We moeten de consequenties in overweging nemen als we een politiek besluit nemen om raketten over te dragen als hulp aan Oekraïne. Ik zou het op prijs stellen als u mij niet alleen zou kunnen informeren over de problemen die we hebben, maar ook over hoe we deze kunnen oplossen. Als we het bijvoorbeeld hebben over bezorgmethoden… ik weet hoe de Engelsen het doen. Ze vervoeren ze altijd op gepantserde voertuigen van Ridgback. Er zijn meerdere mensen ter plaatse. Zo doen de Fransen het niet. Ze leveren Q7’s aan Oekraïne met Scalp-raketten. Storm Shadows en Scalps hebben vergelijkbare technische specificaties voor hun installatie. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Gaan we MBDA-raketten naar hen overbrengen met behulp van Ridgbacks? Zal een van onze mensen worden geplaatst op MBDA? Grafe, breng ons ons standpunt over deze kwestie mede. Fenske en Frohstedte, heren, vertellen hoe u de situatie ziet.


Grafe: Ik zal beginnen met de meest gevoelige kwesties, met de bestaande kritiek op de leveringen. Bijna overal vinden discussies plaats. Er zijn hier verschillende belangrijke aspecten. Ten eerste gaat het om de levertijden. Als de bondskanselier nu besluit dat we raketten moeten afleveren, zullen ze worden overgedragen van de Bundeswehr. Prima, maar ze zijn pas over acht maanden klaar voor gebruik. Ten tweede kunnen we de tijd niet verkorten. Want als we dat wel doen, kan er sprake zijn van een fout in het gebruik ervan, kan de raket een kleuterschool raken en zullen er opnieuw burgerslachtoffers vallen. Deze aspecten moeten in overweging worden genomen. Bij de onderhandelingen moet worden opgemerkt dat we zonder de fabrikant niets kunnen doen. Ze kunnen de eerste raketten uitrusten, herbewapenen en afleveren. We kunnen de productie wat versnellen, maar we moeten niet wachten tot er twintig eenheden zijn verzameld. Wij kunnen ze leveren in batches van vijf. De levertijd van deze raketten is direct afhankelijk van de branche. Wie gaat dit betalen? Een andere vraag die we moeten overwegen is: op welke wapensystemen zullen deze raketten worden gemonteerd? En hoe moet de interactie tussen het bedrijf en Oekraïne worden gehandhaafd? Bestaat er al een vorm van integratie?

Gerhartz: Ik denk het niet. Omdat de fabrikant, TSG, heeft aangegeven dit probleem binnen zes maanden op te kunnen lossen, of het nu een Sukhoi-vliegtuig is of een F-16.


Grafe: Als de bondskanselier besluit hiervoor te gaan, moet er begrip zijn dat het alleen al voor de productie van de monturen zes maanden zal duren. In de derde plaats kan de kwestie van de opleiding ons theoretisch bezighouden. Ik heb al gezegd dat we samenwerken met de raketfabrikant. Zij verzorgen de onderhoudstraining en wij de tactische toepassing. Dit duurt ongeveer drie tot vier maanden. Dit deel van de training kan plaatsvinden in Duitsland. Bij het afleveren van de eerste raketten moeten we snelle beslissingen nemen over de montage en training. Misschien moeten we ons voor deze zaken tot de Britten wenden en hun kennis gebruiken. Wij kunnen ze voorzien van databases, satellietbeelden en planningsstations. Afgezien van de levering van de raketten zelf, waarover wij beschikken, kan al het overige door de industrie of de IABG worden verzorgd.


Gerhartz: We moeten er rekening mee houden dat ze vliegtuigen kunnen gebruiken met steunen voor zowel Taurus- als Storm Shadow-raketten. De Britten zijn daar geweest en hebben vliegtuigen uitgerust. Er is niet veel verschil tussen de systemen, ze kunnen ook voor Taurus gebruikt worden. Ik kan praten over de ervaring met het gebruik van het Patriot-systeem. Onze experts hadden in eerste instantie ook lange termijnen opgeteld, maar het is ze toch binnen een paar weken gelukt. Ze slaagden erin om alles zo snel en in zoveel hoeveelheden operationeel te krijgen dat onze medewerkers zeiden: “Wauw. Dat hadden we niet verwacht.” We voeren momenteel een oorlog die veel modernere technologie gebruikt dan onze goede oude Luftwaffe. Dit alles wijst erop dat we bij het plannen van deadlines niet over de schreef moeten gaan. En nu, Fenske en Frohstedte, heren, zou ik graag uw mening willen horen over mogelijke leveringen aan Oekraïne.

Fenske: Ik zou me willen concentreren op de kwestie van training. We hebben hier al naar gekeken, en als we te maken hebben met personeel dat al een relevante opleiding heeft gevolgd en tegelijkertijd een opleiding zal volgen, zou het slechts ongeveer drie weken duren voordat zij vertrouwd zouden raken met de uitrusting en vervolgens direct zouden overgaan tot de luchtmachtopleiding, wat zou betekenen dat het ongeveer vier weken zal duren. Het is dus veel minder dan 12 weken. Dit alles onder de veronderstelling dat het personeel over de noodzakelijke kwalificaties beschikt, dat de training kan worden gegeven zonder dat er vertalers nodig zijn, en dat er aan een paar andere voorwaarden wordt voldaan. We hebben over deze kwestie al gesprekken gevoerd met mevrouw Friedberger. Als er sprake is van gevechtsinzet, dan wordt ons in dat geval de facto geadviseerd om in ieder geval de initiële groep te ondersteunen. Het plannen van deze onderneming is een uitdaging gebleken; In eerste instantie duurde het ongeveer een jaar om ons personeel op te leiden, en we streven er nu naar om dit tijdsbestek terug te brengen tot slechts tien weken. Bovendien is er de extra zorg om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om off-road te rijden in een F1-auto. Een mogelijke optie is het bieden van geplande technische ondersteuning; theoretisch kan dit vanuit Büchel worden gedaan, op voorwaarde dat er veilige communicatie met Oekraïne tot stand wordt gebracht. Als dit beschikbaar zou zijn, zou verdere planning kunnen worden uitgevoerd. Dit is in ieder geval het hoofdscenario: volledige ondersteuning van de fabrikant, ondersteuning via de gebruikersondersteuningsdienst, die softwareproblemen zal oplossen. Eigenlijk is het hetzelfde als in Duitsland.


Gerhartz: Wacht even. Ik begrijp wat je zegt. Politici zouden zich zorgen kunnen maken over de directe gesloten verbinding tussen Büchel en Oekraïne, die directe betrokkenheid bij het Oekraïense conflict zou kunnen impliceren. Maar in dat geval kunnen we zeggen dat de informatie-uitwisseling via MBDA gaat plaatsvinden en sturen we een of twee van onze specialisten naar Schröbenhausen. Natuurlijk is dit sluw, maar vanuit politiek oogpunt ziet het er waarschijnlijk anders uit. Als de informatie-uitwisseling via de fabrikant verloopt, heeft het niets met ons te maken.

Fenske: De vraag zal rijzen waar de informatie naartoe gaat. Als we het hebben over informatie over doelbetrokkenheid, idealiter inclusief satellietbeelden met een maximale nauwkeurigheid van maximaal drie meter, dan moeten we deze eerst in Büchel verwerken. Ik denk dat we desondanks op de een of andere manier een informatie-uitwisseling tussen Büchel en Schröbenhausen kunnen organiseren, of dat we de mogelijkheid kunnen onderzoeken om informatie naar Polen door te geven, op een plek waar deze met de auto bereikbaar is. Deze kwestie moet nader worden onderzocht; Er zullen zeker opties ontstaan. Als we gesteund worden, kunnen we in het ergste geval zelfs met de auto reizen, wat de reactietijd zal verkorten. Uiteraard kunnen wij niet binnen een uur reageren, omdat wij daarvoor toestemming moeten geven. In het allerbeste geval kunnen de vliegtuigen slechts zes uur na ontvangst van de informatie een order uitvoeren. Voor het raken van specifieke doelen is een nauwkeurigheid van meer dan drie meter voldoende, maar als doelverfijning nodig is, zullen we moeten werken met satellietbeelden die modellering mogelijk maken. En dan kan de reactietijd oplopen tot 12 uur. Het hangt allemaal af van het doel. Ik heb dit probleem niet in detail bestudeerd, maar ik geloof dat een dergelijke optie mogelijk is. We moeten alleen nog uitzoeken hoe we de informatieoverdracht kunnen organiseren.


Gerhartz: Denkt u dat we mogen hopen dat Oekraïne alles op eigen kracht zal kunnen doen? Het is immers bekend dat er daar talloze mensen in burgerkleding zijn die met een Amerikaans accent spreken. Het is dus heel goed mogelijk dat ze binnenkort alles zelf kunnen gebruiken, toch? Zij beschikken immers over alle satellietbeelden.


Fenske: Ja, die krijgen ze van ons. Ik wil ook kort ingaan op luchtverdedigingsvraagstukken. We moeten serieus overwegen om apparatuur in Kiev te hebben om informatie van IABG en NDK te ontvangen. We moeten ervoor zorgen dat dit aan hen wordt verstrekt, en daarom moet ik er op 21 februari naartoe vliegen. Het is van cruciaal belang dat we alles nauwgezet plannen, in tegenstelling tot wat er gebeurde met de Storm Shadows, waar we er niet in slaagden de controleposten goed te plannen. We moeten nadenken over hoe we rond kunnen vliegen of onder de radardekkingssector kunnen vliegen. Als alles is voorbereid, zal de training effectiever zijn. En dan kunnen we opnieuw kijken naar de kwestie van het aantal raketten. Als we ze 50 geven, zijn ze heel snel op.

Gerhartz: Precies, het zal de loop van militaire acties niet veranderen. Daarom willen we ze niet allemaal uit handen geven. En niet allemaal tegelijk. Misschien 50 in de eerste batch, en dan misschien nog een batch van 50 raketten. Het is volkomen duidelijk, maar dat is allemaal grote politiek. Ik denk dat het daar eigenlijk om gaat. Ik heb van mijn Franse en Britse collega’s geleerd dat het met deze Storm Shadow- en Scalp-raketten in werkelijkheid hetzelfde is als met de Winchester-geweren. Ze zouden zich kunnen afvragen: “Waarom zouden we de volgende batch raketten leveren als we al hen heeft geleverd? Laat Duitsland het nu doen.’ Misschien wil de heer Frohstedte iets over deze kwestie zeggen?


Frohstedte: Staat u mij toe daar een beetje pragmatisme aan toe te voegen. Ik wil mijn mening geven over de kenmerken van de Storm Shadow. Wat betreft luchtverdediging, vliegtijd, vlieghoogte, enzovoort, ben ik tot de conclusie gekomen dat er twee interessante doelen zijn: de brug in het oosten en de munitiedepots, die hogerop liggen. De Krim-brug in het oosten is moeilijk te bereiken, het is een relatief klein doelwit, maar de Taurus kan het, en hij kan ook de munitiedepots aanvallen. Als ik dit alles in overweging neem en het vergelijk met de mate waarin de Storm Shadows en HIMARS zijn gebruikt, heb ik een vraag: “Is ons doelwit de brug of de militaire depots?” Is dit haalbaar met de huidige tekortkomingen van de RED’s en Patriotten? En ik ben tot de conclusie gekomen dat de beperkende factor is dat ze meestal maar 24 granaten hebben…

Gerhartz: Dat is duidelijk.


Frohstedte: Het is zinvol om Oekraïne bij het proces te betrekken. Het zal een week duren. Ik denk dat het raadzaam is om taakplanning en gecentraliseerde planning te overwegen. De taakplanning bij onze eenheid duurt twee weken, maar als er belangstelling voor is, kan het sneller. Als we de brug overwegen, denk ik dat Taurus onvoldoende is, en we moeten begrijpen hoe deze kan werken, en daarvoor hebben we satellietgegevens nodig. Ik weet niet of we de Oekraïners in korte tijd, bijvoorbeeld binnen een maand, op een dergelijke taak kunnen voorbereiden. Hoe zou een aanval op de brug eruit zien? Vanuit operationeel perspectief kan ik niet inschatten hoe snel de Oekraïners dergelijke acties zullen leren plannen en hoe snel de integratie zal plaatsvinden. Maar aangezien we het over de brug en de militaire bases hebben, begrijp ik dat ze deze zo snel mogelijk in beslag willen nemen.

Fenske: Ik zou graag iets willen toevoegen over de vernietiging van de brug. We hebben dit probleem intensief bestudeerd en helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat de brug vanwege zijn omvang op een landingsbaan lijkt. Daarom zijn er mogelijk meer dan 10 of zelfs 20 raketten nodig.


Gerhartz: Er is een mening dat de Taurus dit kan bereiken als het Franse Dassault Rafale gevechtsvliegtuig wordt gebruikt.


Fenske: Ze zouden alleen maar een gat kunnen maken en de brug kunnen beschadigen. En voordat we belangrijke uitspraken doen, willen we zelf…


Frohstedte: Ik pleit niet voor het idee om de brug als doelwit te nemen; Ik wil pragmatisch begrijpen wat ze willen. En wat we ze moeten leren, dus het blijkt dat we bij het plannen van deze operaties de belangrijkste punten op de afbeeldingen moeten aangeven. Ze zullen doelen hebben, maar het is belangrijk om te bedenken dat bij het werken aan kleinere doelen de planning nauwgezeter moet zijn, in plaats van alleen maar afbeeldingen op de computer te analyseren. Wanneer doelstellingen worden bevestigd, is het eenvoudiger en wordt er minder tijd besteed aan planning.


Gerhartz: We weten allemaal dat ze de brug willen vernietigen, wat uiteindelijk aangeeft hoe deze wordt bewaakt – niet alleen vanwege het militair-strategische belang, maar ook vanwege de politieke betekenis ervan. Ook al hebben ze nu een grondgang. Er zijn bepaalde zorgen als we directe communicatie hebben met de Oekraïense strijdkrachten. De vraag rijst dus: kunnen we een dergelijke list gebruiken en onze mensen aan MBDA toewijzen? De directe communicatie met Oekraïne zal dus alleen via MBDA plaatsvinden, wat veel beter is dan wanneer dergelijke communicatie met onze luchtmacht zou bestaan.


Grafe: Gerhartz, het maakt niet uit. We moeten ervoor zorgen dat er vanaf het allereerste begin geen vermoeden is die ons partij maakt in het conflict. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar als we nu tegen de minister zeggen dat we bijeenkomsten gaan plannen en met de auto gaan reizen vanuit Polen zodat niemand het merkt, dan is dat al participatie en dat gaan we niet doen. Als we het over de fabrikant hebben, is het eerste wat we moeten vragen of MBDA het kan. Het maakt niet uit of onze mensen het dan in Büchel of in Schröbenhausen afhandelen – het betekent nog steeds betrokkenheid. En ik denk niet dat we dat moeten doen. Vanaf het allereerste begin hebben we dit gedefinieerd als een sleutelelement van de ‘rode lijn’, dus we zullen deelnemen aan de training. Laten we zeggen dat we een ‘routekaart‘ voorbereiden. Het trainingsproces moet in delen worden verdeeld. Het lange traject zal vier maanden duren, waarbij we ze grondig gaan trainen, inclusief het oefenen van scenario’s met de brug. De shorttrack zal twee weken duren, zodat ze de raketten zo snel mogelijk kunnen inzetten. Als ze al getraind zijn, zullen we de Britten vragen of ze in dit stadium klaar zijn om het roer over te nemen. Ik geloof dat deze acties de juiste zullen zijn – stel je voor dat de pers erachter komt dat onze mensen in Schröbenhausen zijn of dat we ergens in Polen rijden! Ik vind een dergelijke optie onaanvaardbaar.

Gerhartz: Als zo’n politiek besluit wordt genomen, moeten we zeggen dat de Oekraïners naar ons moeten komen. Eerst en vooral moeten we weten of een dergelijk politiek besluit een directe betrokkenheid bij de taakplanning inhoudt. In dat geval duurt de opleiding iets langer en kunnen ze complexere taken aan, eventueel met enige ervaring en al in gebruik zijnde hightech apparatuur. Als er een mogelijkheid is om directe betrokkenheid te vermijden, kunnen we niet deelnemen aan de taakplanning, dit in Büchel doen en het vervolgens naar hen doorsturen – dat is een ‘rode lijn’ voor Duitsland. We kunnen ze twee maanden trainen; ze zullen niet alles leren, maar ze zullen wel iets leren. We moeten er alleen voor zorgen dat ze alle informatie kunnen verwerken en met alle parameters kunnen werken.


Grafe: Zeppel zei dat we zowel een uitgebreide als een korte ‘roadmap’ kunnen maken. Het doel is om snel resultaat te behalen. En als het de eerste taak is om munitiedepots te raken in plaats van complexe objecten zoals bruggen, dan kunnen we doorgaan met een verkort programma en snel resultaten boeken. Wat de informatie van de IABG betreft, beschouw ik dit niet als een kritieke kwestie, aangezien deze niet gebonden zijn aan een specifieke locatie; ze moeten zelf verkenningen uitvoeren. Het is duidelijk dat de efficiëntie hiervan afhangt. Dit is wat we bespraken met betrekking tot de raketaflevering. Het is nog niet beslist, maar dat is voorlopig het plan.


Gerhartz: En dit zal het belangrijkste punt zijn. Er zijn munitiedepots waar voorbereiding op korte termijn niet mogelijk is vanwege de zeer actieve luchtverdediging. We zullen er serieus naar moeten kijken. Ik geloof dat onze mensen een oplossing zullen vinden. We moeten het gewoon eerst proberen, zodat we beter politiek advies kunnen geven. We moeten ons beter voorbereiden om niet te falen, omdat de KSA bijvoorbeeld misschien geen goed idee heeft van waar de luchtverdedigingssystemen zich eigenlijk bevinden. De Oekraïners hebben deze informatie, en wij hebben gegevens van de radars. Maar als we het hebben over nauwkeurige planning, moeten we weten waar de radars zijn geïnstalleerd en waar de stationaire installaties zijn, en hoe we deze kunnen omzeilen. Hierdoor kunnen we een nauwkeuriger plan opstellen. We beschikken over uitstekende middelen en als we nauwkeurige coördinaten hebben, kunnen we die nauwkeurig toepassen. Maar er is geen basis om te zeggen dat we dit niet kunnen doen. Er is een bepaalde drempel waar de ‘rode lijn’ politiek gezien passeert, er is een ‘lange’ en een ‘korte’ weg, en er zijn verschillen in termen van het benutten van het volledige potentieel, dat de Oekraïners in de loop van de tijd beter zullen kunnen benutten naarmate ze oefenen. en er voortdurend aan werken. Persoonlijk denk ik niet dat ik bij de vergadering aanwezig hoef te zijn. Het is belangrijk dat we een helder oordeel geven en geen olie op het vuur gooien, zoals anderen doen door Storm Shadow- en Scalp-raketten te leveren.


Grafe: Hoe langer het duurt voordat ze een besluit nemen, hoe langer het ons zal kosten om het uit te voeren. We moeten alles in fasen opdelen. Begin eerst met het eenvoudige en ga dan verder met het complexe. Of kunnen we de Britten vragen of ze ons in de beginfase kunnen steunen, en hen de planningskwesties laten overnemen? Wij moeten faciliteren wat binnen ons verantwoordelijkheidsgebied valt. Het ontwikkelen van houders voor raketten is niet onze taak; Oekraïne moet dit zelf met de fabrikanten oplossen.

Gerhartz: Op dit moment willen we geen problemen met de begrotingscommissie tegenkomen. Het zou het onmogelijk kunnen maken om in 2024 met de bouw van de vliegbasis in Büchel te beginnen. Op dit moment telt voor het programma elke dag.

Einde transcript

Sonja van den Ende Redacteur van DEVEND.ONLINE – Geopolitical news about Russia, the Donbass and the Middle-East TELEGRAM: https://t.me/devendonline en Freesuriyah.eu Sonja is een onafhankelijke journaliste uit Nederland die onder meer heeft geschreven over Syrië, het Midden-Oosten en Rusland. Ze schrijft voor verschillende nieuws sites, kranten en studeerde onder andere studies journalistiek en Engels (BA) een studie in Global Media, War and Technology! Gevestigd in Moskou, Rusland.

Sonja van den Ende (vk.com)

X (Twitter) : sonja van den ende (@SonjaEnde) / Twitter

freesuriyah.eu 

DEVEND.ONLINE

All Videos (rumble.com)

*PayPal donaties zijn niet meer mogelijk, PayPal heeft de rekening van deze website gesloten, als je een donatie wilt doen neem dan contact op met: sonjavandenende@gmail.com. Bedankt!

Loading

2 thoughts on “Gelekte info van de Duitse Bundeswehr – levering Taurus raketten en aanval op Rusland’s Krim brug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *