Syrië als symbool van weerstand tegen Amerikaans imperialisme

De verwoestende oorlog onder leiding van de VS tegen Syrië heeft onder meer 5 miljoen mensen uit het land verjaagd. Een verwoestende orkaan heeft deze week in de VS op één dag 5 miljoen mensen tot vluchtelingen gemaakt. De tragedie in Syrië heeft het volk nog meer één gemaakt en vastberaden om het land en de samenleving weer op te bouwen. De orkaan in de VS heeft een grote solidariteit onder de mensen bewerkt.

Ieder onheil is een oproep tot bekering, opdat we betere mensen zouden worden in het licht van God die ons geschapen heeft naar Zijn Beeld. En zoals Mikhail Gorbatchev – een man van het Sovjetsysteem – met zijn perestrojka de fundamentele vernieuwing heeft bewerkt waardoor Rusland nu beter is dan ooit, zo kan Donald Trump – de man die door het Amerikaans imperialisme wordt geleid – met zijn dwaze uitspraken en daden het einde inluiden van een decennia lange vernietigende wereldoverheersing, tot heil van het Amerikaanse volk en van heel de wereld.

Inmiddels zijn de laatste Astana-gesprekken (14 en 15 september 2017) weer afgelopen met een sterke verklaring uit Rusland, Iran en Turkije omtrent de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Syrië en de bevestiging van de vierde erkende veilige zone, namelijk Idlib.

Syrië zal het eerste en enige land worden dat in onze tijd op zulk een vastberaden en heldhaftige wijze weerstand heeft geboden aan de westerse waanzin. De oorlog tegen Syrië is nog niet voorbij, maar alles wijst er op dat weldra het volk, het leger, de regering en zijn president als de overwinnaars zullen beschouwd worden, weliswaar dankzij de zwaarste offers en zijn honderdduizenden martelaren.

Deir Ez-Zor

De zuivering van Deir Ez-Zor gaat verder. Nu is ook de luchthaven bevrijd. Daar hebben soldaten en burgers zo heldhaftig weerstand geboden de voorbije drie jaar dat het kan vergeleken worden met Leningrad in 1941. De Russische raketten met grote precisie afgeschoten van op de vloot van de Zwarte Zee (650 km verder) blijken het hele afweersysteem van IS vernietigd te hebben waardoor het Syrische leger met succes de bevrijding kon verder zetten.

Vorige keer heb ik vermeld hoe twee van onze fraters het eerste hulpkonvooi in het sinds drie jaar belegerde gedeelte van Deir Ez-Zor konden brengen. Ik gaf enkele indrukken van wat ik van hen vernam. Zie hier nu hun uitgebreid verslag met foto’s:

Twee vragen blijven over. De bevrijding van Deir Ezzor is voor het einde van de oorlog van het allergrootste belang. Waarom krijgt dit plots in onze media geen aandacht? Vervolgens hebben “de grote democratieën”tijdens de oorlog in Syrië regelmatig plechtig opgeroepen tot humanitaire hulp vooral wanneer hun “gematigde rebellen” in het nauw zaten.

In het belegerde gedeelte van de stad zijn de voorbij jaren velen gestorven, niet alleen door de beschietingen en mijnen van de terroristen maar vele kinderen stierven door gebrek aan eten, drinken en medicamenten. De nood van de bevolking is bij de bevrijding nu immens groot. Waarom haasten Syrië, Rusland en wij ons om dringende hulp te bieden en komt er geen gram voedsel noch één druppel water van de westerse landen?

Van opium naar captagon

Vanaf het begin van de oorlog werden systematisch dorpen door gewapende bendes overvallen. Mensen werden gedood of ontvoerd, huizen werden leeg gehaald en verwoest, infrastructuur werd vernietigd. Regelmatig kwamen vluchtelingen hier toe en vroegen hulp of onderdak. Zie hier wat een man toen voor ons getuigde. Hij zag een rebel met een mitrailleur op een open terreinwagen die willekeurig mensen in de straat neermaaide. Toen hij zelf door een kogel van een soldaat getroffen werd, barstte hij in een schaterlach uit en zeeg bloedend neer. De ooggetuigen voegde er aan toe: dat is het werk van captagon. We wisten toen niet waarover het ging maar ondertussen is een en ander duidelijker geworden.

Wat opium was voor de oorlogen in Vietnam en Afghanistan in 1970-80, is nu captagon voor de oorlog tegen Syrië. Daarmee wordt door de wereldheersers de oorlog tegelijk gefinancierd én gevoerd. De Saoedische prins Abdel Mohsen Ben Wallid Ben Abdel Aziz werd op 27 oktober 2015 samen met vier medeplichtigen opgepakt op de luchthaven van Beiroet, toen hij met zijn koninklijk vliegtuig wilde vertrekken samen met 2 ton captagon en een grote hoeveelheid cocaïne, verborgen in 40 diplomatieke valiezen.

Een jaar eerder, in april 2014 waren al 15 miljoen pillen onderschept in de haven van Beiroet. De prins was natuurlijk zo onschuldig en onwetend als een misdienaartje, maar die vier slechteriken werden streng gestraft. Op 16 februari 2016 besliste Saoedi-Arabië op zijn beurt om Libanon te straffen omdat het de captagon-handel in de openbaarheid had gebracht: de bijdrage van 3 miljard aan de Libanese veiligheidsdiensten werd ingetrokken.

“Captagon, in 1963 ontdekt en door de ONUDUC geklasseerd onder de groep van stimulerende middelen van het type amfetamine (ATS) met een chemische samenstelling op basis van Fenethyline , is het kracht gevend middel bij uitstek van de djihadisten, de vrienden van de VS en Saoedi-Arabië, die er overvloedig gebruik van maken om hun aards paradijs te veroveren.” (Rene Naba, 22 augustus 2017, Mondialisation).

En zoals de “strijd tegen de drugs” pas voor goed de drughandel deed floreren, zo heeft “de strijd tegen het terrorisme” het terrorisme overal doen groeien.

Van westerse flaters naar Syrische overwinning

In de zomer van 2012 zou Bachar al-Assad ten val komen of vertrekken. Iedereen wist dit. De westerse staatshoofden en ministers (vooral de Franse) wedijverden om de sterkste uitspraken ten einde met hun profetische vooruitziendheid alvast het onwetende volk voor te bereiden. Wie dit durfde tegenspreken werd smalend voor een “Assad-fan” uitgescholden en voor een vijand van de democratie. De westerse warhoofden wisten wat ze zeker niet wilden, maar wisten niet hoe die leegte dan moest opgevuld worden, tenzij met chaos.

Inmiddels zijn al deze westerse luidsprekers opgeruimd en krijgt de Syrische president van zijn volk meer steun dan ooit voorheen. Toch bleven de westerse discours het door de CIA voorgeschreven deuntje tot in den treuren herhalen, zonder enige voeling met de werkelijkheid. En zo is het resultaat nu precies het tegendeel van wat de westerse heersers met miljarden hebben nagestreefd.

De Syrische regering is niet ten val gekomen en het volk is samen met leger, regering en president meer één dan ooit. Syrië is niet ontmanteld in kleine confessionele mini-staatjes die onder elkaar oorlog blijven voeren zonder einde. Iran en Hezbollah zijn niet verzwakt – laat staan uitgeschakeld – maar juist sterker geworden en Iran zal, zoals Rusland, voor lange tijd als trouwe bondgenoot in Syrië blijven.

Multipolaire wereld

Syrië zal een model worden van weerstand tegen het VS-Israël imperialisme, de overgang markeren van een unipolaire naar een multipolaire wereld en met zijn eigen creativiteit land en samenleving heropbouwen. Syrië zal zich daarbij niet naar het westen maar naar het oosten richten, zonder de ziekelijke drang van altijd meteen het allernieuwste te moeten hebben.

Laat het voor het Westen een goede les zijn. Zelfs wanneer de wereldheersers er tot heden in geslaagd zijn de bodemrijkdommen van zovele landen die ze eerst ontwricht hebben in beslag te nemen, toch heeft het hen maar heel weinig voordeel gebracht. Immers al hun energie, kennis, geld en mogelijkheden blijven ze steken in de ontwikkeling van spitstechnologie om nog vlugger, nog efficiënter, nog massaler te kunnen moorden en vernietigen.

Nuttige lectuur, die ik zelf (nog) niet gelezen heb, lijkt mij het boek van de Nederlandse diplomaat en deskundige van de Arabische wereld: Detroying a Nation, The Civil War in Syria uit 2017.

P.S. Van vele vrienden verneem ik dat ze deze berichten doorsturen of afprinten voor hun vrienden. Eentje die telkens weer nieuwe belangstellenden krijgt, vraagt nu te vermelden dat je gewoon je email aan mij kunt geven als je deze berichten wil ontvangen. Zo simpel is dat, bij welzijn en leven: maesdaniel3@gmail.com

P. Daniel

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft.

Bron Pater Daniel, Geotrendlines

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *