Syrië eist onmiddellijke terugtrekking van Amerikaanse, Engelse, Franse, Israëlische en Turkse troepen van Syrisch grondgebied

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor US, Uk, France, ISrael en Turk sin Syria cartoon

Foto: Youtube

 

Vice-premier, de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Moallem hield een toespraak tijdens de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een vernietigende boodschap aan de VS, Israël, westerse staten en en Turkije. Hieronder de video en de inhoud van de toespraak.

In de toespraak bevestigde Al-Moallem dat Syrië erop uit is al zijn territorium te bevrijden van terrorisme en alle illegale buitenlandse troepenmacht  uit te zetten of te verwijderen goed of kwaadschiks.

Hij verzekerde dat de situatie ter plaatse in Syrië veiliger en stabieler is geworden nu de strijd tegen het terrorisme bijna afgelopen is “in strijd met de “weddenschappen” en wensen van sommigen staten (Assad moet weg mantra)”, wat aangeeft dat Syrië ernaar streeft het politieke pad parallel met contraterrorisme, wederopbouw en de terugkeer van de ontheemden aan te gaan. Dit, voegde hij eraan toe, is in overeenstemming met het behoud van de  nationale principes zoals vertegenwoordigd door de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit van Syrië.

Al-Moallem sprak een “vernietigende boodschap uit” tegen regeringen die Syrië het verankerde (Internationaal Recht)  hebben ontzegd, om terrorisme te bestrijden en zijn eigen volk te beschermen “op zijn eigen grondgebied en binnen zijn grenzen”. De coalitie smeedde een “illegale coalitie” onder leiding van de Verenigde Staten met de  claim  “het bestrijden van terrorisme” wat eigenlijk een oorlogsverklaring aan Syrië was.  Deze coalitie heeft alles bestreden, behalve terrorisme … In plaats daarvan;  heeft het bewezen dat haar doelen bijna hetzelfde zijn als die van terroristische groeperingen, voornamelijk het bevorderen van chaos, dood, moord van het Syrische volk, vernieting van een soevereine staat en oorlog.

Afbeeldingsresultaat voor turkse agressie in syrie

Foto: SANA

De coalitie, volgens al-Moallem, heeft Raqqa-stad volledig verwoest, maar ook volledig, infrastructuur en basisbehoeften zijn compleet vernietigd en wreedheden zijn begaan tegen burgers van de stad, alle aangewezen als oorlogsmisdaden volgens het Internationaal Recht. Ook heeft de Coalitie directe militaire steun verleend aan terroristen in de strijd tegen het Syrische leger.

Al-Moallem zei dat de situatie in Syrië onafscheidelijk is van de situatie in de internationale arena, waar twee mogenheden of wereld assen met elkaar in strijd zijn: één die probeert vrede, stabiliteit en welvaart in de wereld te verspreiden en een cultuur van dialoog en wederzijds begrip bevordert, respect voor het internationale recht, terwijl de andere as-mogenheid erop gebrand is om chaos in internationale relaties te forceren en een kolonialistische, imperialistische en hegemonische mentaliteit handhaaft om eigen belangen te realiseren, zelfs neemt zij, de andere mogendheid haar toevlucht  tot vuile tactieken zoals terrorisme, door o.a. ,een economisch embargo op gewone burgers opleggen om volkeren en regeringen die deze buitenlandse overheersing en oorlogen afwijzen te onderwerpen, inodoctrinatie op Syriërs die gevlucht zijn naar EU landen, hen te onderwerpen aan de mantra “Assad en de regering moeten weg”, daar er anders geen verblijfsvergunning wordt gegeven, of moeilijk wordt gemaakt.

Nu de situatie ter plaatse veiliger en stabieler is dankzij de verworvenheden tegen het terrorisme en gezien de niet-aflatende inspanningen van de regering om door het terrorisme vernietigde gebieden, op te bouwen, te herstellen en de wet weer in te voeren, is de situatie nu geschikt bevonden voor de vrijwillige terugkeer van de Syrische vluchtelingen naar hun thuisland die ze ontvluchtten als gevolg van terrorisme en de unilaterale dwingende economische maatregelen die hen in hun levensonderhoud beroofden!

Al-Moallem zei verder dat de terugkeer van “elke ontheemde Syriër” een prioriteit is voor de Syrische regering, de deuren staan ​​wijd open voor alle Syriërs in het buitenland om vrijwillig en veilig terug te keren. Dit geldt voor Syriërs binnen en buiten Syrië, “voegde hij eraan toe.
De minister zei, er alles aan te doen, om met de hulp van Rusland, de ontheemde Syriërs te helpen terugkeren en noemde de oprichting van een speciaal coördinatieorgaan om hun terugkeer te vergemakkelijken en hen te helpen weer een normaal leven op te bouwen.

Afbeeldingsresultaat voor terugkeer syrische vluchtelingen

Foto: Volkskrant

Al-Moallem gaf Westerse staten de schuld voor pogingen om de terugkeer van de ontheemde Syriërs te belemmeren door hen onder valse voorwendsels te ontmoedigen, een humanitaire dossier te politiseren en het als een kaart te gebruiken om politieke agenda’s te bevorderen, wat hij beschouwde als een voortzetting van de rol die zij sindsdien hebben gespeeld het begin van de crisis in Syrië.

Al-Moallem zei dat Syrië de initiatieven van landen, die niet betrokken zijn geweest bij de agressie tegen het land, verwelkomt en een stevige en duidelijke benadering tegen terrorisme heeft omarmd tijdens de wederopbouwfase, waarbij bevriende landen die Syrië hebben bijgestaan ​​het voordeel hebben in de wederopbouwprogramma’s . De landen die deel genomen aan de zogenaamde “coalitie” zijn niet welkom  aan het herbouwproces , niet welkom en niet  uitgenodigd”, voegde hij eraan toe.

Syrië heeft positief gereageerd op de resultaten van het Syrisch-Syrische dialoogcongres in Sochi, Rusland en een geïntegreerde visie gepresenteerd over hoe de Grondwet zou moeten worden gevormd en uitgevoerd, met een lijst van leden die de Syrische staat steunt, voegde al Moallem toe.

Het actiekader en de bevoegdheden van de commissie beperken zich tot het bespreken van de huidige grondwet die volledig wordt geleid door en eigendom is van Syrië met de speciale afgezant voor Syrië als een facilitator van het werk van de commissie, bevestigde hij en verwerpt  eventuele randvoorwaarden of conclusies met betrekking tot het werk of de aanbevelingen van de commissie.

"De Syriërs hebben het laatste woord in elke aangelegenheid met betrekking tot de grondwet of enige andere soevereine aangelegenheid," voegde hij eraan toe.

Al-Moallem wees erop dat nationale verzoeningen actief zijn geweest die hebben geholpen om het bloedvergieten in te dammen en veel vernietiging van gebieden hebben bespaard, veiligheid en stabiliteit terugbrachten naar deze gebieden en hun inwoners in staat stelden terug te keren.

De strijd van Syrië tegen het terrorisme is niet alleen militair, maar ook cultureel, en psychologisch, het was een strijd tussen een cultuur van vernietiging, extremisme en dood  en een cultuur van constructie, tolerantie en leven, voegde hij eraan toe, en riep op tot handhaving van VN-terrorismebestrijdings resolutie met een speciale verwijzing naar resolutie nr. 2253.

Afbeeldingsresultaat voor AMerikaanse agressie in syrie

Al-Moallem herhaalde het standpunt van Syrië tegen het gebruik van chemische wapens dat het “laakbaar” acht, waarmee wordt aangegeven dat Syrië zijn chemische wapens heeft verwijderd en aan zijn verplichtingen op dit gebied heeft voldaan zoals bevestigd door de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) ‘ s rapporten.

Telkens wanneer Syrië verklaarde bereid te zijn professionele en objectieve teams te ontvangen om onderzoek te doen naar beschuldigingen van chemische wapens, zouden deze landen (de coalitie, VS, Turkije en Israël) belemmeringen plaatsen omdat ze al wisten dat de bevindingen niet verenigbaar zijn met hun valse doelen en intenties, ‘zei al-Moallem, in dit verband de geprefabriceerde scenario’s en beschuldigingen aan te halen die in april jongstleden werden ingeroepen om een ​​ agressie tegen Syrië te rechtvaardigen (VS, VK en Frankrijk).

Al-Moallem zei dat Syrië herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor terroristische organisaties die chemische wapens hebben, toen ze ook daadwerkelijk chemische wapens gebruikten om de Syrische regering in te kaderen, werd de schuld bij de Syrische regering gelegd, door m.n. de Witte Helmen, a.k.a. Al-Queda.

Al-Moallem bevestigde dat elke buitenlandse aanwezigheid op Syrische bodem, zonder  toestemming van de Syrische regering, of op uitnodiging van de overheid als illegaal wordt beschouwd en een schending van de internationale wetgeving en het VN-handvest is, die de missie om terrorisme uit te roeien belemmert en regionale vrede en veiligheid bedreigt, eraan toevoegend dat Syrië  de Amerikaanse, Engelse, Franse en Turkse troepen als “bezettende krachten” beschouwd  en zal dienovereenkomstig worden behandeld.

Al-Moallem eiste dat de internationale gemeenschap actie onderneemt om de illegale en handeld in strijd met het Internationale Recht, Israëlische praktijken in de Syrische Golan te beëindigen en Israël onder druk te zetten om de desbetreffende VN-resoluties ten uitvoer te leggen, en aandringt op de oprichting van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad en de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun land in overeenstemming met internationale resoluties, het Oslo akkoord en Internationaal Recht.

Ter afronding van de toespraak zei al-Moallem dat Syrië het besluit van de Amerikaanse regering om de nucleaire deal met Iran te verbreken met kracht veroordeelt. Dit bewijst ééns te meer het gebrek aan betrokkenheid bij internationale verdragen en overeenkomsten. Het bevestigd opnieuw de invloed van Israël in de VS.

Bron: UN, Youtube, Sana.

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *