Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel
XV/6
Vrijdag  7 februari 2020
Flitsen

Hypapante

Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, van het NT. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de  grote rol die Maria door haar lijden zal spelen in de verlossingswerk van Jezus. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”.

Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”

Na de byzantijnse Eucharistie was er zegening van de kaarsen, het brood, de wijn en de zalving met gewijde olie, waarna de kaarsenprocessie. Daarna kwam plots de bisschop op bezoek en onmiddellijk daarna arriveerde een groep van pastorale verantwoordelijken uit Yabroed. De zon scheen heerlijk en nodigde ons uit om buiten te zitten. Het was een erg gezellige ontmoeting vooraleer de mensen van Yabroed rondgeleid werden.

Gisteravond was er nog een ander bezoek. Er kwam een kleine autobus (23 zitplaatsen) binnengereden, bestuurd door een van onze vaste medewerkers, met de vraag, deze te zegenen,  wat we met plezier gedaan hebben. Deze wordt ter beschikking gesteld van onze MSJM (Monastery Saint James the Mutilated), voor de hulpverlening over het hele land. Om ons medisch personeel bijvoorbeeld naar Hassake en het fameuze vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O. Syrië) te voeren en terug te brengen, moesten we tot heden een kapitaal betalen. Dat zal voortaan dus veel goedkoper en veel beter kunnen. Er is nog veel nood en we trachten eerst te helpen waar dit het  meest nodig is. Dit is enkele mogelijk dank zij onze weldoeners en medewerkers, waar we erg dankbaar om zijn.

Een oosterse inzegening

Oosterse inzegening

Een man die regelmatig muziekles komt geven had al lang gevraagd zijn huis, op enkele honderden meters van ons klooster, te komen inzegenen. Zondagavond trokken we er met 7 naartoe. Hij had een huis in Damascus en hier en beide zijn  door terroristen vernield. Dit heeft hij zelf terug opgetrokken. Hij studeerde muziek in Egypte, Jordanië en was met zijn broer in Rusland. Zelf kan hij 17 instrumenten bespelen en was de directeur van het groot orkest in Damascus. Zijn  broer was de beste violist van het M.O. en werd eens in Moskou door applaus tot 9 maal toe terug op het podium geroepen. En zo werden we nu door hem en zijn vrouw bijzonder hartelijk ontvangen. De slaapkamer met een bed rechts en links tegen de muur, dient ook voor living en eetkamer, zodat ze maar één ruimte moeten verwarmen. We hielden een plechtige dienst met Evangelie, voorbeden, gebeden en inzegening. Dan drongen zij er op aan dat we zouden blijven eten en hij haalde zelfs een fles goede oude wijn boven. Ondertussen bleef zijn  vrouw, die uit Ras Baalbek (Libanon) komt, vertellen over haar verering van O.L. Vrouw. Tijdens de oorlog in Libanon, zagen alle dorpelingen op een avond O.L. Vrouw met uitgespreide armen aan de hemel. Hun dorp is ook gespaard gebleven. Van de enkele instrumenten die de man nog heeft kunnen redden, nam hij een fluit en begon te spelen. Hij zei dat het de oudste fluit is, die oorspronkelijk door de herders gebruikt werd. Wat een heerlijke avond van oosterse gastvrijheid.

Een unaniem internationaal georganiseerde misdaad

Syrië is het slachtoffer van een nooit eerder gezien wereldcomplot, dat al lang is voorbereid. Syrië, het hart van het M.O., moet onderworpen worden aan de Angelsaksische overheersing. Olie, gas, grondstoffen mogen niet voor het volk dienen maar voor de wereldheersers. Midden vorige eeuw heeft de CIA al tweemaal een staatsgreep gepleegd tegen Syrië om een marionet aan te stellen die de ‘Amerikaanse’ pijplijn van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse zee moest brengen. Beide mislukten. In  het begin van de jaren tachtig stuurde Amerika de moslimbroeders, specialisten van chaos naar Syrië. Een samenleving die in grote harmonie leefde, zoals ook wij die nog gekend hebben voor de oorlog, werd plots opgeschrikt door grote aanslagen.

In Aleppo werd een rekrutenschool overvallen en alle 80 alawieten werden op staande voet onthoofd. Vervolgens was er een moordaanslag op de president Hafez met twee bommen. De ene doodde zijn lijfwacht, de andere schopte hij zelf terug aan afzender. Voor Hafez was het genoeg. Hij liet heel het nest van de moslimbroeders, samen met alle officieren van de  buitenlandse geheime diensten uitroeien. De mensen waren blij dat de rust weergekeerd was. In 2003 nodigt de Amerikaanse generaal Colin Powel zich uit in Damascus, nadat hij voor het wereldforum “bewezen” had dat Irak massavernietigingswapens had. Van de honderdduizenden doden in Irak en de half miljoen van honger gestorven kinderen heeft hij nooit enige last gehad. Hij heeft er zich van af gemaakt door ter loops eens te laten vallen dat zijn diensten hem slecht hadden ingelicht.

De bisschop en een groep parochianen van Yabroud op bezoek

Nu komt hij de jonge Syrische president Bachar al Assad zeggen met wie hij bondgenoot mag zijn en met wie niet, zo niet zullen de gevolgen  heel erg zijn. In 2009 krijgt dezelfde president de belofte dat het goud zal regenen als hij de ‘Amerikaanse’ pijplijn aanlegt. Toen begonnen de onmiddellijke voorbereidingen van een oorlog tegen Syrië. De eerste optie was een militaire inval. Rusland had echter zijn les geleerd nadat het zich onthouden had in de VN Veiligheidsraad met betrekking tot Libië. Libië werd deskundig vernietigd door het Angelsaksisch imperium. Rusland en China zouden voortaan hun veto stellen tegen dergelijke vernietigende militaire invallen. Daarop werden de volgende jaren honderdduizenden terroristen uit de hele wereld deskundig gerekruteerd, super bewapend en betaald. Het waren de beste specialisten in martelen, onthoofden en vernielen. Iedereen met deze kwaliteiten kon plots zonder de minste moeilijkheid zo in Syrië geraken. En het aantal koppensnellers, maniakken van geweld en chaos bleef maar groeien met de unanieme steun van geheime diensten van westerse landen. En ze deden het  uitstekend. Ruim 400.000 doden (waarvan de helft soldaten en politiediensten), anderhalf miljoen gewonden en gehandicapten, 13 miljoen vluchtelingen binnen en buiten, een infrastructuur die vernietigd is, de meeste scholen en ziekenhuizen verwoest en blijvende aanslagen tot nu toe op de elektriciteits-, gas- en olievoorzieningen alsook op de voedselbevoorrading. Eind 2015 was het leger en heel het land uitgeput. Poetin zei: ik ga op vraag van de wettige regering van Damascus het volk helpen. Een week later was een erg kleine legerafdeling uiterst efficiënt samen met het Syrische leger aan de opruiming van de terroristen begonnen. Unaniem protest van de “internationale gemeenschap”! De CIA had voor het begin van de oorlog een bijzonder duidelijk beeld van een Syrische president wereldwijd verspreid.

Een gemoedelijke huisvader en oogarts in Londen, die omwille van de dood (moord!?) van zijn broer president moest worden en door niemand gekend was, werd plots wereldberoemd. Ieder kind “wist” wat die man gans de dag deed: mensen wurgen tot de dood, ophangen en vergassen in gevangenissen, bomvaten op zijn  volk gooien en zijn volk met gifgas vernietigen… De wereldclub van heersers, de grote apostelen van de democratie, ze riepen allen eensgezind om steun voor die brave “gematigde” koppensnellers omdat ze “onze” vrijheid en democratie zouden brengen! Ondertussen zijn Syrië en Rusland het laatste restant van de hel in Idlib aan het opruimen. En zoals iedere bevrijding in het verleden, gaat ook deze gepaard met een nooit eerder geziene leugencampagne. De Witte Helmen proberen nog krampachtig hun laatste chemische aanval voor te bereiden om daarvan de schuld aan Syrië te geven. Turkije en de VS zitten nu helemaal op dezelfde lijn, om Syrië te verwoesten.

Dag en nacht geeft de Atlantische pers valse beelden over de zogenaamde “misdaden” van het Syrische en Russische leger. Ook Turkije en Israël werken nauw samen om de terroristen te helpen. Iedere samenkomst en elk plan vanuit de “internationale gemeenschap” voor vrede en heropbouw van Syrië is bedoeld om een nieuwe oorlog tegen volk en land te lanceren. Iedere mogelijkheid om het land mee op te bouwen wordt geboycot met nieuwe sancties, nieuwe aanslagen op de stroomvoorziening, het beletten van een terugkeer van de vluchtelingen… De Atlantische pers blijft dag en nacht het beeld verspreiden van een gruwelijke president en een verschrikkelijk leger in ”getuigenissen”, artikels, video’s, rapporten om eigen crimineel gedrag ongestraft te kunnen verder  zetten. Toch zullen binnen kort ook in Idlib de mensen dansen op straat om de grote offers die het Syrische en Russische leger brachten voor hun vrijheid. Ze hebben na de bevrijding van Ma’arat Al-Nu’man gisteren morgen ook het erg strategische Saraqib bevrijd, waar de twee autosnelwegen (Aleppo – Damascus; Aleppo – Hassake) samen komen. Er sneuvelen helaas vele Syrische soldaten. Talrijke tunnels met ondergronds hoofdkwartier en ruime wapenopslagen worden ontdekt.

Is er ooit een tijd geweest dat  een verborgen wereldelite er in geslaagd is zovele politici, intellectuelen en journalisten om te vormen tot gedrogeerde zombies, die ijverig meehelpen  een onschuldig volk uitmoorden en een prachtig land vernietigen en zichzelf prijzen om hun edelmoedige humanitaire inzet? Wat heeft het Syrische volk de “internationale gemeenschap” aangedaan om zo gemarteld te worden?

Merkwaardig

Waarom hebben Syriërs het zo koud in deze winter? Onze poco journalisten kennen direct het antwoord: deze dictatuur wil het  volk onder de knoet houden. Om dit te verspreiden worden ze ook betaald. Met een nuchtere blik krijgen we evenwel een ander beeld. Voordat de internationale gemeenschap hier met hun  zogenaamde “vrienden van Syrië” neerstreken, produceerde het land 350.000 barrel olie per dag, nu nog 24.000 terwijl er 100.000 nodig zijn. Bovendien werden op 21 december 2019 drie olie- en gasinstallaties in de provincie Homs door drones heel erg beschadigd. Op 28 januari 2020 werden onder-water-oliepijpleidingen door zware  explosieven beschadigd. Ook dat is voor onze poco-journalist VRT een bewijs dat het de regering is die het doet, want zijn brave rebellen “kunnen alleen  maar wat prutsen aan de keukentafel”! Dat misschien de grote mogendheden hun lieve rebellen hebben geholpen om deze gesofistikeerde aanslag te plegen, komt bij hem natuurlijk niet op. En ook niet dat de “internationale gemeenschap” al jaren alles doet om Syrië te vernietigen en nu de heropbouw te verhinderen. En nu dinsdagmorgen waren er weer aanslagen in Homs tegen twee gasstations, een fabriek en een raffinaderij. Het gaat om een unaniem, internationaal georganiseerde misdaad tegen een land waartegen officieel niet eens een oorlog verklaard werd. Daarom kunnen ze openlijk blijven zeggen dat ze Syrië humanitair komen helpen. De VS doen het o.a. door de rijkste oliebonnen te “beschermen”!? Journalisten, roeptoeters van  de oorlogspropaganda, mede dank zij jullie hypocrisie lijden wij kou, maar we zullen volhouden en Syrië zal uiteindelijk alle terroristen overwinnen.

Humanitaire hulp in Syrië.

De eieren worden opgehaald

Herinner je  de discussies en patstelling in de VN herinneren bij de stemming over noodhulp aan Syrië.  Rusland en China lieten niet langer met zich sollen.   In onderstaand artikel vind je de visie van de anti-Assad brigade.   Te veel, te omvangrijk om te vertalen.  De meeste lezers hebben geen flauw benul waarover het gaat.  Het heeft de verdienste dat je duidelijk gemaakt wordt – voor wie tussen de lijnen wil lezen – in hoever de hulp gemanipuleerd werd naar de zgn. “rebellen” regio’s via Turkije.  Al was de bedoeling net het tegenovergestelde.  Vooral duidelijk is de kaart met de grensovergangen en de hoeveelheid hulpgoederen die via deze passages gebracht werd.  Let op de locaties en de tonnages.  En hoeveel personeel hiervoor ingezet wordt.  Waarbij wij ons  dan de vraag stellen hoeveel er in Turkije “van de camion” valt eer het Idlib, waar de “rebellen” de verdeling in handen krijgen, bereikt. Kortom:  wat al meerdere keren gebleken is: het was en is niet de bedoeling dat er noodhulp op het grondgebied van de Syrische regering blijft hangen, toch niet voor het grootste gedeelte.  Slechts een alibi-hoeveelheid.  De rest: duidelijk voor de “rebellen”.  En als we even mogen vragen: hoeveel wapens worden er bij het transport door Turkije  tussen de noodhulpgoederen verstopt?  Of gewoon overgeladen in een lege camion?  https://english.enabbaladi.net/archives/2020/01/un-aid-to-syria-new-victim-of-international-bargains/. Er is geen enkele recht om een land binnen  te vallen zonder toestemming van deze soevereine staat  om zonder enige controle “goederen” te komen leveren. De zogenaamde “hulp aan een lijdende bevolking” wordt misbruikt om de soevereiniteit te breken, de terroristen te helpen  en het volk nog meer te doen lijden.

Op 27 januari werd de 75e verjaardag herdacht van de  bevrijding van Auschwitz door de Russen. Decennia lang werd Pius XII en de katholieke Kerk verguisd als “de paus van Hitler” die lekker zweeg en niets deed terwijl miljoenen joden werden uitgeroeid.  Het is een ”zwarte legende” die twintig jaar na de oorlog ingevoerd werd met een toneelstuk in Duitsland. Alle frustraties werden handig gemanipuleerd en gericht op de Kerk en de paus. En meteen ‘wist’ iedereen wat een verschrikkelijke paus en Kerk dat waren. Het was de zoveelste gelegenheid om paus en Kerk eens flink door het slijk te halen. Ook joden deden ijverig mee. Nochtans heeft Pius XII ongeveer 947.000 joden gered en kreeg deze paus na de oorlog nagenoeg van alle joodse leiders de grootste felicitaties en dankbetuigingen. De opperrabbijn van Rome werd katholiek en hij wilde uitdrukkelijk met de voornaam van de paus, Eugenio, gedoopt worden. De historicus Michael Hesemann vindt dat het nu genoeg is (“Le Pape et l’Holocauste”) en wil dat de waarheid door de VN erkend wordt. Gary Krupp, die tijdens de oorlog een joods kind was en katholiek werd is medestichter van “Fondation Pave the Way” om de laster op te ruimen. Hij stelt uitdrukkelijk dat “de Hl. Stoel en Pius XII meer gedaan hebben voor de redding van het joodse volk dan alle burgerlijke en religieuze leiders van heel de wereld samen”. Paus Franciscus heeft beslist dat vanaf 2 maart 2020 de archieven van het Vaticaan voor de periode van 1939-1958 open gesteld zullen  worden. Er is dan geen enkele reden meer om de “zwarte legende” te blijven verspreiden. Monsterleugens blijven helaas soms heel lang leven. 

En dit nog


Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *