Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara, Syrië

Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië – FREESURIYAH
XV/14
Vrijdag 3 april 2020

Een ongelooflijk sluw bedacht wereldwijd bedrog, een kunstmatige crisis, een collectieve hysterie om het volk zijn elementaire vrijheid én zijn middelen van bestaan te ontnemen en het geld nog meer naar de grote banken te laten stromen. Dat zegt Boris Le Lay in een video van 44’. De Brit Neil Ferguson begon paniek te zaaien met zijn (onwetenschappelijke) voorspellingen.   Zijn “analyses” werden door regeringen, wereldinstanties en media overgenomen. Gemanipuleerde cijfers werden nog aangedikt en vlogen de wereld rond. Er ontstond paniek. Regeringen konden moeiteloos ongehoorde vrijheidsbeperkingen opleggen, waarvan ’n Stalin of ‘n Hitler slechts konden dromen. De olieprijzen kelderen, de economie stort in elkaar en er heerst een werkeloosheid zoals  nooit voorheen. En een groep van machtige bankiers grijpt de kans om de bijna failliete industrie op te kopen. Ze krijgen alles in handen. Het nu al opgezwollen militaire apparaat echter wordt nog versterkt, want we moeten klaar staan, nietwaar? Voor de gewone werkman is er natuurlijk geen vakantiegeld meer, geen extra toelage en een kleinere wedde. Het zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden, toch?  Deze situatie kan bovendien onbeperkt verlengd worden, want een tweede en derde golf van besmetting worden al aangekondigd. Alles stort in maar de Down Jones (oudste aandelenindex van de VS) stijgt met liefst 21 %! Kortom deze “pandemie” is een griep, die bijzonder sluw wordt uitgebuit voor een nieuwe wereld(wan)orde. Wanneer de werkelijkheid doordringt, zal een elite van wereldleiders alles al lang in handen hebben. (http://blog.catholicapedia.net/2020/03/29/analyse-exceptionnelle-sur-lepidemie/).

De Britse pionier van de biologische landbouw, Sir Julian Rose, is  nog scherper. Een hysterie van pandemie wordt kunstmatig gecreëerd door een kleine groep van psychopathische despoten, geobsedeerd door macht en controle, om de bevolking te terroriseren en te verlammen en een nieuwe totalitaire wereldorde op te leggen,  eensgezindheid gesteund door groepen als die van Davos en Bilderberg. Hij roept op om samen weerstand te bieden aan deze duivelse dynastie van chaos en geweld en om een ware nieuwe wereldorde op te richten (https://www.mondialisation.ca/pandemie-linvention-dune-maladie-appelee-la-peur-perturber-leconomie-mondiale/5643602).

Volgens Sylvain Laforest zijn het Vl. Poetin en D. Trump die deze nieuwe wereldorde nu de doodsteek kunnen toebrengen. Een handjevol bankiers plunderen de planeet met oorlogen door een aantal landen in het M.O. te vernietigen en een uitgebreid Israël te creëren om alle olie en bodemrijkdommen te controleren. Om een aankomende hyperinflatie te vermijden, hebben ze een virale aanval ingezet tegen China, Iran, Italië en Amerika. Met een gewone griep wordt een wereldwijde paniek veroorzaakt. Inmiddels heeft Poetin de Russische politieke en economische onafhankelijkheid echter hersteld en met een minimum aan uitgaven een hypersonisch defensiesysteem uitgebouwd, dat niemand anders heeft. Een derde wereldoorlog vanwege de wapenbazen is hierdoor al verloren vooraleer hij begonnen is. Poetin beheerst nu ook de markt van de olie. Het clubje almachtige bankiers kan slechts toekijken. Tevens wordt de witteboordencriminaliteit van de farmaceutische industrie aangepakt. Het eenvoudige middel van chloroquine en anderen tegen malaria, wordt ondanks verwoede officiële tegenstand toch verspreid. Nadat een Chinees vliegtuig met hulp voor Italië door de Tsjechische Republiek  geblokkeerd werd, stuurde Poetin prompt 15 militaire vrachtvliegtuigen vol! Wereldleiders zijn bang dat Rusland of China zullen ontdekken dat de vele doden in Lombardije niet stierven van het coronavirus maar van een dodelijk cocktail in vaccins, vooraf toegediend. Na deze crisis zal Italië wellicht de anti-solidaire EU verlaten, waaruit een domino effect kan ontstaan. En nu de kers op de taart! Trump heeft de controle overgenomen van de almachtige (private!) Federal Reserve (die al decennia aan iedere controle ontsnapt) door zijn kandidaat Jerome Powell tot voorzitter te maken. De huidige valse epidemie is een gelegenheid om alles te veranderen. Poetin en Trump zijn klaar om een einde te maken aan de wereldheerschappij van een almachtige club van bankiers. Ja, er moet een einde komen aan het Bureau voor Industrie en Veiligheid, de Wereldbank, het Internationaal Muntfonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en de NAVO. Poetin en Trump: de beslissende strijd tegen de Nieuwe Wereldorde. De verrijzenis van Pasen nadert (http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2020/04/Poutine-et-Trump-contre-le-Nouvel-Ordre-Mondial.pdf).

Naar het hoogtepunt van de vasten: de Passie .

De zaterdag was bijzonder gewijd aan O.L. Vrouw, waarvoor de grote “akathist” (Grieks: niet-zitten) staande gezongen werd. Dit feest is  tevens een  herdenking van de  bevrijding in 626 van Constantinopel, dat door de Perzen omsingeld werd. Terwijl priesters en volk gans de nacht deze hymne zongen, dropen de Persen af. De vijfde zondag werd de grote Egyptische kluizenares, de  heilige Maria herdacht (5e  eeuw).  Als fameuze prostituée komt ze tot inkeer in de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem en trok zich dan voor 45 jaar terug in de woestijn van Palestina, waar ze een wonderbaar leven leidde van gebed en boete. Zondagavond zagen we de  ontroerende film over haar leven. In de Latijnse liturgie is het de eerste passiezondag. Steeds meer zal in de liturgie Jezus in zijn lijden en sterven vereerd en aanbeden worden. In Hem herdenken we alle onschuldige slachtoffers van de gehele mensengeschiedenis alsook degenen die nu  sterven wegens besmetting van corona. Het lange evangelie van de opwekking van Lazarus (Johannes 11) kondigt reeds Jezus’ verrijzenis aan, de bron van onze verrijzen: “En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken, door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft” (Romeinen 8, 11).

We doen ons best om het klooster grondig te poetsen,  de klederen te herstellen, iconen, kaarsen te maken… maar vooral om de uitgebreide liturgie  in deze bijzondere vastentijd integraal te vieren.

Hoe we ziekten overwinnen en weer gezond worden.

We kunnen ons best voorstellen dat er achter de schermen  onder farmaceutische bedrijven al lang een hevige strijd woedt  om het eerste algemeen erkend vaccin tegen COVID-19 op de markt te kunnen brengen. Hier zijn immers astronomische bedragen mee te winnen. Peter Koenig stelt het nut en de efficiëntie van een vaccin tegen COVID-19 in vraag (26 maart 2020: https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388). Ook wij willen er onze hoop niet op stellen.

Laten we dichter bij huis beginnen, bij onze algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze wordt in elk geval heel erg bedreigd door de huidige pandemie van angst. Dat is dus het allereerste dat we moeten overwinnen. Laten we als christenen trachten te leven als ware volgelingen van Jezus die vraagt dat we ons niet druk maken, ons niet bekommeren, vertrouwen hebben, geloof, hoop en liefde: “Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan  zal dat alles u erbij gegeven worden… Maak u niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf” (Mattheus 6, 33v). We hebben wellicht allen angst voor de dood maar we kunnen deze ook positief leren zien. Het doorleven van lijden en dood, samen met Jezus in de Hof van Olijven, leidt ons naar de uiteindelijke omvorming van dood naar leven en brengt ons naar onze bevrijding van alle kwaad en het eeuwige geluk in God, waartoe we . geschapen zijn.  De huidige krampachtige verwerping van al wat naar lijden en dood verwijst, is ziekmakend. Plato wist het al: wie het lichaam wil gezond maken, moet eerst de geest gezond maken. In die zin vind ik het jammer dat de kerken gesloten worden (terwijl abortuscentra open blijven!). De Kerk was de eerste om zorg te dragen voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid van het volk met ziekenhuizen én gebeden, zegeningen, sacramenten, aanbidding, bedevaartstochten, vooral Eucharistievieringen. En welk een genezende kracht ligt er niet in het gebed, zowel gezamenlijk in de liturgie als afzonderlijk! Aanbidding van God brengt ons naar ons diepste wezen zoals iemand die in alle rust geniet van de stralen van de zon. Een regelmatige en diep gelovige lezing van het Woord Gods en vooral het Evangelie kan wonderen verrichten. Ze helpt ons om lief te hebben, vreugde te vinden, dankbaar en geduldig te zijn, te vergeven en zoveel meer. Een uitstekend medicament zonder bijwerkingen vinden we o.m. in psalm 139, 14: “Ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt”. En God verhoort altijd een oprecht gebed, al is het niet steeds op de wijze die wij verwachten. Een harmonie in ons leven  is een grote genezende kracht.

Een volgende belangrijke grondhouding bestaat in het aanvaarden dat we als goed geschapen zijn. Na de schepping van de mens zag God dat het “heel goed” was (Genesis 1, 31). Hierna kwam echter de zondeval. Het is een belangrijke werkelijkheid die voor de moderne wereld nagenoeg onbekend is. De mens wilde niet in gemeenschap treden met God en eten van de boom van het leven, maar zelf god zijn. Hij greep naar de boom van de kennis van  goed en kwaad. De middeleeuwse mystica, de heilige Hildegard van Bingen, door paus Benedictus XVI tot kerklerares verheven, legt uit dat de mens na de zondeval  onderhevig werd aan ontwrichting, ziekte en dood. Zij spreekt van schadelijke stoffen in ons lichaam, “de bittere gal”, die woede veroorzaakt en “de zwarte gal” die droefheid en melancholie brengt. De huidige geneeskunde voegt  deze meestal samen onder de noemer stress. Ons lichaam behoudt echter normaal het nodige om zichzelf in stand te houden. Bij symptomen en ziekteverschijnselen (koorts, hoofdpijn…) is het goed zich af te vragen waar die vandaan komen. Vele artsen, en zeker de huisartsen, die de mens beschouwen als een geheel met lichaam, ziel en geest, weten al lang dat een psychische schok, bijvoorbeeld bij overlijden van een geliefde, het ontstaan van kanker kan uitlokken. Wat men minder weet is dat men  ook van kanker kan genezen, bv. door grondige verandering van levensstijl, eetgewoonten, meer dankbaar leven, wandelen, fietsen enzovoort. Hildegard’s medisch boek “causae et curae”  (vertaald en becommentarieerd door dr. Louis Van Hecken, te verkrijgen langs internet:  https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/bingen/oorzaken-en-behandelingen-1; Het boek der planten: Uitgeverij Sint-Rombouts 2018. ISBN: 9789081893978) staat  bol van de interactie tussen geest en lichaam.  In de moderne geneeskunde wordt dit psychosomatische geneeskunde genoemd.

Het lijkt me dat vele ziekten spontaan genezen, wat ik zelf al meerdere malen  ervaren heb. Een volkswijsheid zegt:  de tijd geneest vele wonden en geduld overwint alles.  Toen ik twee jaar was vertoonde ik nog geen enkel teken dat ik zou kunnen spreken. Ik kwam niet verder dan een krampachtig, pijnlijk kuchen. Mijn ouders hadden niet de mogelijkheden om een specialist te raadplegen. Het was overigens volop oorlog. Na lange tijd ben ik gewoon en heel langzaam beginnen praten. Zo heb ik moeiteloos de groep van praatzieke wezens op aarde vervoegd, (waar mogelijk sommigen van mijn geliefde lezers ook toe behoren), dank zij het feit dat mijn  ouders niets anders gedaan hebben dan mij zo goed mogelijk verzorgen. In het begin van de oorlog tegen Syrië ben ik hier zeer zwaar ziek geworden en dacht werkelijk dat mijn einde gekomen was. Wegens de vele terroristen om ons heen was het niet mogelijk naar een ziekenhuis te gaan. Welnu, na lange tijd is de ziekte verdwenen zoals ze gekomen is.

Na het belang van een geestelijk en lichamelijk gezond lichaam benadrukt te hebben, willen we toch iets zeggen over externe hulpmiddelen en medicamenten. Ik denk dat de natuurlijke omgeving waarin we leven doorgaans de nodige middelen biedt om ons gezond te houden en gezond te maken. Vier decennia geleden mocht ik retraites prediken in Zaïre. Een van onze Zaïrese priesters werd zwaar ziek. Hoewel er een Europese dokter was die de nodige middelen had,  werd het met hem steeds erger. Plots was hij spoorloos verdwenen en dook pas drie weken later weer op, kerngezond. Hij was, zonder iemand te vragen of te verwittigen, in de brousse geneeskrachtige planten gaan zoeken en had zich daarmee genezen. Er zijn zeker natuurlijke middelen in de natuur te vinden. 

De meesten zijn er van overtuigd dat een goede dosis vitamine C ons versterkt. Verder weten we dat de Franse specialist dr. Didier Raoult een lans gebroken heeft voor het gebruik van het eenvoudige middel (hydroxy)chloroquine (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/medicijn-uit-zeewolde-nu-onderdeel-van-voorlopig-behandeladvies-coronavirus/). Deze en dergelijke middelen worden ook in andere landen al aangeprezen zoals de VS en  Canada. In Rusland heet dit mefloquine . China is van nature al meer gericht op natuurlijke geneeswijzen. Verder is er nog mentholatum en er blijken  nog andere eenvoudige middelen te bestaan tegen malaria die vermoedelijk ook nuttig zijn tegen corona. Ik kreeg deze nformatie over artemisia annua (https://maison-artemisia-bf.com/;   https://blog.kokopelli-semences.fr/presentation-de-lartemisia/). En een bijzonder uitleg verdient “bertram” (anacyclus pyrethrum/bertram/Pellityory/Pyrèthre d’Afrique). Het is een poeder van de bertramwortel, afkomstig uit Marocco, te verkrijgen bij de firma Jura (D-78464Konstanz). Zij die bekend zijn  met de Hildegard geneeskunde weten waarover we het hebben. De hl. Hildegard van Bingen biedt overigens nog een hele waaier van natuurlijke middelen. Ik ken geen enkele heilige die zulke verheven mystieke beschouwingen geeft en tegelijk zulke praktische raadgevingen voor onze lichamelijke gezondheid.  Dr. Louis Van Hecken heeft bertram gelanceerd, hierover een uitgebreide Engelstalige bijsluiter gemaakt en een goede literatuurstudie (www.bertramproject.be).

Met hem ging ik mee naar Zambia, waar veel malaria voorkomt, om het langs de kerk te promoten. We logeerden bij  Mgr. A. Chisha, bisschop van Mansa. Zijn vicaris generaal was een van de velen die regelmatig een zware malaria-aanval had. We gaven hem een doosje bertram en stelden voor dat hij driemaal per dag een mespuntje zou nemen, bij het eten of in de thee of hoe ook. Hij heeft sindsdien geen enkele aanval van malaria meer gehad. Inmiddels had de bisschop van andere mensen hetzelfde al gehoord. En zo mochten we een officiële en plechtige lancering houden op 21 juli 2005, met een feestelijke optocht door de stad. Maar let op. Kruiden mogen niet op hetzelfde niveau gesteld worden als de medicamenten. We mogen daarom nooit zeggen dat bertram malaria geneest. Dat doe ik ook niet want dat  is strafbaar. Ik vertel gewoon mijn ervaring en laat iedereen de vrijheid om te zeggen dat al die mensen achter onze rug de dure anti-malaria pillen zijn gaan kopen en daardoor genezen werden. We kunnen eventueel zeggen dat bertram mogelijk malaria voorkomt. We wilden ook graag bertram officieel laten erkennen. Dat is niet gelukt. Vanuit de farmaceutica was er uitzonderlijk heftig verzet. Inmiddels kwamen er vragen van missionarissen uit verschillende landen van de wereld. We bezorgden hen bertram en kregen telkens hetzelfde verhaal, nl vanaf dat ogenblik had niemand nog malaria. Overigens hebben wij zelf ook de dringende richtlijn vanwege het tropisch instituut te Antwerpen niet opgevolgd: neem de antimalaria medicamenten vanaf de eerste dag tot en met 8 dagen  na uw terugkeer uit Zambia. Wij namen driemaal per dag een mespuntje bertram en kregen geen malaria. (Maar onthoud dat ik niet geschreven heb dat bertram malaria of corona geneest!). Niets belet u echter bertram te nemen. In een Hildegard of natuurwinkel kun je het kopen aan 12 € voor een doosje, waarmee je langer dan een maand voort kunt. Nu wilde ik vanuit de Kempen een pakje met 20 doosjes laten opsturen en op de post zeiden ze dat ze geen verzendingen meer doen naar het buitenland. In de Kempen liggen er dus nog 20 doosjes te wachten. Gezonde mensen kunnen ½ koffielepel 1-2 maal per dag nemen en zieken 1 koffielepel tweemaal per dag bij de maaltijden. 

Ziehier wat de hl Hildegard van Bingen op haar eigen wijze over bertram schrijft in haar boek “Physica, het boek der planten”, hoofdstukken1-18:

“Bertram heeft een getemperde warmte, en hij is enigszins droog. Door die tempering heeft hij een zuivere samenstelling en een goede geneeskracht. Want voor een gezonde mens is bertram goed om te gebruiken omdat hij de schadelijke afvalstoffen in hem vermindert, het goede bloed in hem vermeerdert, en hem een helder verstand bezorgt. 2 De warmte van bertram is immers zo goed omdat ze niet te groot is, noch te klein, maar juist getemperd. 3 Maar ook de zieke die reeds in zijn lichaam is afgetakeld brengt hij weer op krachten, en hij laat niets onverteerd het lichaam verlaten, 4 wel zorgt hij voor een goede vertering bij de mens, 5 die dikwijls bertram gebruikt, 6 omdat hij alle spijzen verteert door zijn goede warmte.7 Ook bij een mens die veel slijm in zijn hoofd heeft vermindert bertram, als hij herhaaldelijk wordt ingenomen, het slijm in zijn hoofd, 8 want dat slijm  ontstaat dikwijls door onjuiste vochten.9 Een mens die door verlamming geplaagd wordt moet een poeder maken met bertram en een derde ervan gember alsook een weinig peper. Dat neemt hij in op de nuchtere maag en drinkt daarna wijn en het zal beter gaan met hem. 10 Want bertram heeft een droge warmte en neemt weg wat onaanvaardbaar is voor de mens. Aldus verdrijft bertram de opspringende vochten van de verlamming, omdat hij groeit door de dauw. Ook de warmte van gember en van peper verlenen inwendige geneeskracht, en verlichten zo het inwendige jichtlijden. 

11 Maar ook als bertram dikwijls gegeten wordt verdrijft hij pleuritis of longvliesontsteking uit de mens, en hij bezorgt hem zuivere lichaamsvochten en maakt zijn ogen klaar. 12 Op welke wijze bertram ook gegeten wordt, hetzij droog of in een gerecht, hij is altijd nuttig en goed zowel voor de zieke als voor de gezonde mens. Want als een mens hem dikwijls eet, jaagt bertram de ziekte weg van hem en verhindert dat hij ziek wordt. Dat bertram vocht en speeksel in de mond brengt, komt omdat hij de slechte vochten verwijdert en de gezondheid herstelt.”

Zoals ziekte is ook genezing een lichamelijk en geestelijk proces van geheel de menselijke persoon, verbonden met het al of niet in harmonie leven met onszelf, met de anderen, met de natuur en vooral met God.

Maakt onze abortuswet  ons gelukkiger?

Bedrijven en ondernemingen verbeteren zich door te vernieuwen.  Regelmatig iets geheel nieuws aanbieden trekt aan, brengt geld op en daar gaat het om. Weg met het oude. Of dit maatschappelijk en moreel verantwoord is, of het een verbetering van de kwaliteit van het leven, komt meestal niet ter sprake 

Kan technische verandering dikwijls een verbetering zijn, de radicale breuk met  de waarden waarop een samenleving zich eeuwen lang in voorspoed en welvaart heeft trachten  te ontwikkelen, is dit zeker niet. Een afwijzing van de morele pijlers van een maatschappij is een  terugkeer naar een primitieve samenleving.

De mensheid van alle tijden heeft steeds de diepe overtuiging meegedragen van de heiligheid van het menselijk leven. Wat in het oer-bewustzijn van de volkeren leefde als basis voor een gelukkige samenleving, werd in de eed van Hippocrates reeds in de 5e-4e eeuw vóór onze tijdrekening uitgedrukt en doorheen de volgende eeuwen gekoesterd tot aan onze tijd.  Men wist dat het de taak van de geneeskunde was het menselijk leven te verzorgen en het lijden te verzachten maar geenszins te doden. Ieder volk en ieder mens besefte dat abortus een ontoelaatbare, buitensporige praktijk is, die het elementaire recht van een kind dat geboren wordt vernietigt, een menselijke beschaving onwaardig. Was dit vroeger zo, dan is dit zeker nu nog veel meer zo. In onze moderne tijd  beschikken we immers over een waaier van nieuwe mogelijkheden om moeders in nood deskundig en menswaardig bij te staan. En ieder mens komt ter wereld vol verwachting op een eigen onvervangbare levensinvulling, die verdient aanvaard en gewaardeerd te worden. 

Een man die deze  wijsheid bezat was  koning Boudewijn. In België moet een wet door kamer en senaat aanvaard worden en vervolgens door de Koning ondertekend worden. Hij weigerde de  abortuswet van 3 april 1990 te ondertekenen en wilde daarvoor zelfs zijn koningschap opofferen. De toenmalige eerste minister meende ten onrechte dit probleem door een gesprek met de koning wel eventjes te kunnen oplossen. Politici voorspelden toen dat de hardnekkige weigering van de koning een negatieve weerslag zou hebben op de bevolking. Het tegenovergestelde was waar. Toen koning Boudewijn en koningin Fabiola hun bezoek brachten aan de  grote steden van ons land, naar aanleiding van zijn 60e verjaardag en 40e verjaardag van zijn koningschap, werd het koningspaar overal uitzonderlijk warm en enthousiast onthaald. Deze explosie van sympathie bleek nog meer bij zijn plotse overlijden. Eindeloze rijen burgers bleven dagenlang aanschuiven om hem een laatste, dankbare groet te brengen. Sommige politici spraken van een voorbijgaande gemoedsuiting. Ook hierin vergisten ze zich grondig.  Het volk had immers begrepen dat koning Boudewijn een ware koning was, die zijn taak vervulde door de zwaksten van zijn volk te beschermen, en daarvoor zijn eigen functie op het spel wilde zetten. 

Politici van ons land misten de wijsheid van de koning, hebben de abortuswet doorgedrukt en  zelfs herhaaldelijk uitgebreid. Een nog ruimer voorstel met zelfs een ongehoorde dwang tegenover geneesheren en ziekenhuizen die het leven  willen blijven dienen, wordt nu ter stemming voorgelegd. Hoe kan deze radicale breuk met het verleden en met een van de belangrijkste waarden waarop onze beschaving gegrond is, verantwoord worden? De abortuswet werd niet ingevoerd om de bevolking te helpen. Het doodt niet alleen de kinderen  die de maatschappij kunnen vernieuwen en tot hogere ontwikkeling brengen, maar brengt ook onherstelbare fysische en psychische schade toe aan de moeders. De morele vraag wordt niet gesteld evenmin als in een bedrijf dat een nieuw winstgevend project opstart. De wet werd ingevoerd om ideologische redenen. Het ging vooral om het afwijzen van de  menselijke en christelijke waarden uit het verleden. De abortuswet van 1990 werd ook gestemd in de voor christenen heiligste tijd, de aanloop naar het Paasfeest. Zo was eveneens nu de stemming voorzien in de heilige vastentijd. Deze mentaliteit verwerpt de erfenis van onze voorouders en de ecologische waarden van geweldloosheid. Ze vormt de grootste bedreiging voor het leven, de waardigheid en het welzijn van ons volk. Worden wetgevers die het doden van eigen kinderen in de moederschoot regelen, geen kindermoordenaars? Hierdoor wordt een samenleving herleid tot het model van de meest primitieve maatschappij uit het verleden. Dit wil een waarschuwing zijn  voor de wetgevers, niet zozeer voor de moeders. Vele moeders ondergaan het doden van het kind in hun eigen lichaam als een dwang, omwille van de druk van hun omgeving en van de maatschappij, terwijl ze het zelf eigenlijk niet wilden. Hierdoor zijn zij dubbel slachtoffer en verdienen alle steun.

Beslissend is hoe we een menselijk embryo zien: als een aantal onbepaalde cellen, een weefsel of als een mens. Barnard Nathanson, de eerste en wellicht grootste aborteur in New York kwam na nagenoeg 70.000 abortussen tot inkeer, werd overtuigd katholiek en begreep vanuit zijn  wetenschap dat het menselijk embryo een mens is. Wereldwijd werd hij de onvermoeibare verdediger van het menselijk leven vanaf de conceptie. Hiervoor werd hij eens aangeklaagd en vroeg prof. J. Lejeune om te komen getuigen. Deze laatste had een grote foto van een embryo van een olifant bij en vroeg wat dat was. Iedereen was het er over eens: dit is een olifant. Lejeune vroeg of men iemand kan veroordelen  omdat hij een menselijk embryo een mens noemt. Vanuit wetenschappelijk standpunt begint ieder mensenleven met de conceptie. Vanaf het ogenblik dat 23 chromosomen van de vader zich verenigen met 23 chromosomen van de moeder is alles gegeven van die nieuwe mens, de kleur van het haar, van de ogen, de kwaliteiten… Er komt niets meer bij. Volgens J. Lejeune is er geen enkele encyclopedie groot genoeg om de informatie die opgeslagen ligt in deze eerste cel weer te geven. Dit is het wonder van het ontstaan van een mens. Een embryo in de moederschoot hoort bij de mensenfamilie.  Deze wetenschappelijke waarheid wordt door een abortuswetgeving op barbaarse wijze met voeten getreden.

Abortus doodt het onschuldigste mensenleven, ontneemt aan de vrouw en moeder haar diepste waardigheid,  voert in een samenleving het geweld in en berooft de wetgevers van het fundament van hun eigen gezag. Vandaag is het  dertig jaar geleden dat in België de abortuswet werd ingevoerd. Is dit een vooruitgang van onze beschaving? Is dit een verheffing van de  vrouw, een steun aan de moeders en hun gezin? Zijn we er gelukkiger door geworden? 

En dit nog

Eerste tekenen van instorting van Europese economie, de rechten van democratie en vrijheid: http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1386

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *