Al-Quds-dag: een dag om het onrecht en de criminele daden van de zionisten te gedenken – nu meer dan actueel!

Kan een afbeelding zijn van 8 mensen, staande mensen en buitenshuis
De huidige situatie in West-Azië verslechtert; zelfs met de nieuwe regering in de VS, waarvan velen dachten dat het veelbelovend zou zijn voor het vredesproces tussen Israël en Palestina en de stabiliteit voor vrede in Syrië en Irak.

Origineel verschenen in de Tehran Times: Quds Day: To remember the injustice and criminal deeds of the Zionists – Tehran Times

De verlenging van de JCPOA-overeenkomst met Iran, of een nieuw initiatief, is een illusie gebleken. De situatie in Syrië is nog steeds precair, de VS plunderen nog steeds olie en er is geen terugtrekking van Amerikaanse troepen. Irak wordt ook nog steeds geconfronteerd met geweld en onderdrukking van de VS en haar bondgenoten, de NAVO. De VS bezetten Irak nog steeds, sinds de illegale oorlog en bezetting in 2003. De situatie met Israël en Iran escaleert, Israël doodt Iraanse wetenschappers en vernietigt Iraanse tankers, geladen met olie voor Syrië, zodat mensen in Syrië niet verhongeren olie hebben voor productie en vervoer, hun olie wordt gestolen, elke dag door de VS en de NAVO, die de olie naar de VS en Europa sturen om het illegaal te verkopen aan EU- en VS-burgers als benzine voor hun auto’s.

Onder de Trump-regering werd een zogenaamd vredesplan ontwikkeld, Israël ondertekende vredesverdragen met Bahrein, het Koninkrijk Saoedi-Arabië (KSA), de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en zelfs met Marokko. Het betekent niet dat de mensen van bovengenoemde landen het ermee eens zijn, het is gewoon een overeenkomst met de regeringen. Verder moet worden vermeld dat de landen die een zogenaamd vredesverdrag hebben ondertekend overwegend soennitische leiders hebben en dat de bevolking divers is, bijvoorbeeld in Bahrein zijn de leiders soennieten. De meerderheid van de Bahreinse bevolking bestaat echter uit sjiieten en de heersers van Bahrein zijn verbonden met de heersers van de KSA.

De VS en de EU hebben ervoor gekozen om Israël vredesverdragen te laten sluiten met soennitische leiders, dit zijn de landen die de meeste olie hebben, daarom discrimineren ze, volgens de mensenrechten overeenkomsten, sjiieten in de hele Arabische wereld. Voor westerlingen, die geen idee hebben van de Arabische wereld, lijkt het erop dat Israël een “democratisch land” is dat vrede zoekt met zijn buurlanden; een afleiding van de werkelijkheid, de zionistische strategie, zoals we het kunnen noemen, de voortdurende onderdrukking van Palestijnen, het stelen van hun land, het schenden van de Oslo-overeenkomsten (vredesverdrag), schending van de mensenrechten , kinderen opsluiten en het Palestijnse volk het recht op vrij bestaan ontnemen, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van bij de VN.

Zolang de westerse wereld, dat wil zeggen dat de VS en de EU, de Arabische bevolking discrimineren op het gebied van religie, is er geen vrede, zolang het doel van de westerse wereld is om alleen olie te stelen en haar imperialistische beleid te handhaven, zal er geen vrede en welvaart zijn voor de Arabische bevolking en zolang de westerse wereld de corrupte elites in deze landen blijft steunen, zal er geen vrede zijn.

Er zal geen normalisatie zijn als de westerse landen Arabische landen blijven bezetten en vooral, als ze niet erkennen dat Israël wordt geregeerd door zionisten, die niets te maken hebben met religie als zodanig en zal de zionistische droom een van “ Groot-Israël ” blijven bestaan, hoeveel Arabische levens het ook moet kosten. Als er niet echt wordt gestreefd naar vrede en zolang westerse ‘marionettenregimes’, zoals de KSA en Bahrein aan de macht blijven, zal er geen normalisatie zijn.

De Verenigde Naties (VN) worden gedomineerd door bepaalde landen en daarom moet de organisatie van de VN na 75 jaar zeker vernieuwd worden. De belangrijkste kwestie is dat het handvest volledig moet worden gerespecteerd en geïmplementeerd, vooral onder de COVID-19-pandemie, waar we discriminatie en schending zien zoals de boycot door Israël om vaccins naar Palestina te sturen. De VN heeft, zoals de meeste internationale organisaties, bijvoorbeeld de Organisatie van het Verbod op Chemische Wapens (OPCW die Syrië heeft aangepakt) een instrument voor alleen westerse regeringen, ook het Internationaal Strafhof (ICC) is een goed voorbeeld van westerse invloed. Deze instellingen erkennen geen multipolaire wereld. Ze zetten hun hybride oorlog voort ten koste van vele, voornamelijk Arabische levens.

Het beleid van de (Amerikaanse) Biden-regering ten opzichte van Israël zal geen dramatische veranderingen ondergaan, Biden volgt de agenda van de regering-Obama, zelfs dat niet, het beleid van de Biden-regering is, ik durf te zeggen, de voortzetting van de oorlog in Syrië en Irak, de onvoorwaardelijke steun aan Israël. Biden en zijn regering staan onder invloed van AIPAC en hebben eigenlijk geen echte macht in de VS.

De echte macht in de VS en Europa) is de schaduwregering (deep-state), die bestaat uit vele lobbygroepen.

Wat betreft de propaganda uit het Westen, dit maakt allemaal deel uit van de hybride oorlog, de VS en haar partner NAVO voeren deze oorlog tegen de landen die de ‘nieuwe Zijderoute’ omarmen, Rusland en China, zij verspreiden ook valse informatie en bedrijven propaganda, over de zogenaamde Axis of Resistance. Vooral om maar Iran (Hezbollah en Assad uit Syrië) de schuld geven voor de wens om hun territorium uit te breiden, waarbij religie wordt gebruikt als instrument in deze informatieoorlog. Eigenlijk is het een antwoord op de vijandelijkheden van de Axis of Evil, geïntroduceerd door de Bush jr. -regering, om landen te vernietigen die zich niet aansloten om oorlog te voeren tegen bijv. Afghanistan in 2001, na de aanslagen van 9/11 op de WTC-gebouwen. Het Westen staat erom bekend religie te gebruiken als oorlogsmiddel. Ze begonnen dit ‘spel’ in 1999, tijdens de oorlog in Joegoslavië, waar ze de soennitische moslims steunden en niet de (in Joegoslavië) orthodox-christenen of seculieren. Het lijkt erop dat het de standaard is geworden in hun informatieoorlog en psychologische oorlogsvoering.

De Palestijnen lijden erg, sinds 1948 onder het juk van illegale bezetting, de meerderheid werd uit hun land verdreven en zo vluchteling, een volk in diaspora. De Arabieren en vooral Palestijnen moeten bloeden voor de ‚” fouten en wreedheden “die door het Westen zijn begaan. Het heeft niets met religie te maken, maar alleen met bezetting, het stelen van land en grondstoffen. De zionisten en westerse landen gebruiken religie als oorlogsinstrument, om landen te verdelen en zo te overwinnen. De Quds-dag is de dag na Ramadan en staat stil bij de uittocht van de Palestijnen en het land dat van hen werd gestolen, het onrecht en de criminele daden van de zionisten sinds 1948.

[dntplgn] 

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *