Nederland mengt zich in verkiezingen in Syrië

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De opbouw van Syrië (Aleppo, dankzij de Russiche en Chinese regeringen en het moedig Syrische volk wat standhield onder het juk en aanvallen van het westen! (Foto Maram)

Afgelopen week stond er een klein bericht in het Algemeen Dagblad en de Volkskrant (spreekbuis van de politiek), dit opmerkelijk bericht stond er: 

Nederland draagt financieel bij aan lokale verkiezingen Syrië (AD)

De Nederlandse overheid heeft door een hulporganisatie te steunen lokale verkiezingen in Syrië gefinancierd, dat schrijft de Volkskrant. De verkiezingen werden in vier gemeenten gehouden in het gebied Oost-Ghouta. Dat gebied was lang in handen van rebellen, maar is dit jaar heroverd door het leger van president Bashar al-Assad.

Nederland heeft dus steun gegeven aan LOKALE OVERHEDEN. Deze lokale overheden bestonden tot afgelopen april uit TERRORISTISCHE groepen, zoals ISIS, Jahbat-al-nusra en vele andere, wiens naam er eigenlijk niet toe doet, het zijn stuk voor stuk terroristen die de bevolking van bovengenoemde gebieden jarenlang gegijzeld gehouden hebben, vermoord, verkracht, ontvoerd!

Zelf schreef ik al het volgende over o.a. Idlib:

Nepnieuws uit Idlib – Idlib is bezet door terroristen !

De Nederlandse regering heeft geld gegeven aan deze rebellen, na zeggen ze, aanbeveling van een stichting:

De organisatie LDSPS krijgt in totaal 3,6 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot op heden is daarvan 1,2 miljoen al uitbetaald. Het geld wordt volgens de organisatie gebruikt om lokale verkiezingen op te zetten in gebieden waar de rebellen aan de macht zijn. Nu Assad de macht in Oost-Ghouta terug heeft, is de uitslag van de verkiezingen niet meer geldig. In andere gebieden gaan de acties nog wel door.Directeur van LDSPS, Fady Dayoub, denkt dat het de moeite waard was in Oost-Ghouta. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het zich in iets goeds zal vertalen.

Ja de terroristen hebben 1,2 miljoen al gekregen van de Nederlandse belastingbetaler. Maar wie zijn zij en wie is deze stichting LDSPS? Dat schrijven de reguliere MSM er natuurlijk niet bij , onderzoeksjournalistiek is zo dood als een pier, of verboden in het kader van de nieuwe privacy wetgeving!

Afbeeldingsresultaat voor Nederlandse regering manipuleert Syrische verkieizng

LDSP (Local Development for Small Projects)

De webstie zegt: http://www.ldspso-syria.org/who-are-we/

– Een groep activisten die betrokken was bij de civiele activiteiten van de Syrische revolutie sinds haar oprichting in 2011
-Vorige of huidige leden van de lokale coördinatiecomités (LCC), maar onafhankelijk opererend
– Een gecombineerd internationaal team
Verklaring van de VDC en de LDSPS over de ontvoering van activiste Razan Zeitouneh en haar collega’s.

Dan komt het leukste: In gebieden die bevrijd zijn van de controle over het Syrische regime proberen Syriërs een normaal leven te herstellen en worden geconfronteerd met echte problemen bij de wederopbouw van civiele en economische diensten zoals scholen, openbare diensten (vuilnis en straatreiniging, brandbestrijding, …), bakkerijen, meubelassemblages, …
Een van de grootste problemen is om deze activiteiten gefinancierd te krijgen. Terwijl een aantal internationale NGO’s en overheidsfondsen proberen civiele en reconstructieactiviteiten in Syrië te ondersteunen, hebben lokale projectmanagers of ondernemers geen toegang tot deze organisaties en missen de nodige knowhow om projectvoorstellen te structureren waarin hun behoeften worden uitgelegd (vooral in het Engels) en verder meer rapporteren over hun voortgang aan hun financiers.
Deze lokale gebieden stonden en staan nu nog gedeeltijk onder controle van; Al-Queda, Jash-al-Islam, ISIS e.a. terroristische bendes, die hebben dus 1.2 miljoen aan Nederlands belasting geld gekregen voor hun misdaden!

Daarna schrijven ze op hun website die weer herleid wordt naar een andere website namelijk: https://scm.bz/en/wo-we-are

Dat veel hun leden, bestaande uit mensenrecht advocaten, gesponsord door de EU, nota bene gekidnapt zijn en er nooit meer iets van hun vernomen is wordt in de kranten niet vermeld. Ze zijn niet door de boze Assad en zijn leger, maar door terroristen gekidnapt, terwijl zij hun werk uitoefende, een verdraaing van de feiten, waar de Nederlandse en Westerse overheden meester in zijn, zo goed, dat zelfs de gesponsorde overheids MSM zich hier niet aan durft te wagen, het is een kluwen van organisaties en leugens, die je niet goed kunt ontrafelen, als je niets van de echte situatie in Syrië afweet!

Op deze website is te lezen: 

Ontvoerd door leden van niet-geïdentificeerde gewapende groepen, op 9 december 2013, in de buitenwijk Douma in Damascus

Haar lot en verblijfplaats blijven onbekend

Samira Khalil is een vreedzame politieke activist. Op 9 december 2013 was ze samen met drie collega’s (Wael Hamada, Razan Zaitouneh en Nazem Hamadi) ontvoerd door gemaskerde gewapende mannen en meegenomen naar onbekende verblijfplaatsen.

Ze werden ontvoerd uit het kantoor voor het Documentatiecentrum voor Overtredingen (VDC) en de Lokale Ontwikkeling en Kleine Projecten Ondersteuning stichting (LDSPS) in de buitenwijk van Damascus Douma, onderdeel van Oost-Ghouta, een gebied onder controle van een aantal gewapende oppositiegroeperingen die wordt belegerd door regeringstroepen. De VDC is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie die voornamelijk schendingen van de mensenrechten door de Syrische regering in het kader van het conflict heeft gedocumenteerd. De LDSPS biedt humanitaire hulp, met name aan medische centra in gebieden zoals Oost-Ghouta.

Wat een aanfluiting, daar staat letterlijk zij zijn EEN NIET GOUVERNEMENTELE ORGANISATIE ( gesponsord door de Nederlandse regering en misschien is dat wel het topje van de ijsberg) die de schendingen van de Syrische regering heeft gedocumenteerd..Fout, als je op deze volgende website kijkt:

Het Documentatiecentrum over schendingen in Syrië (VDC) werd in juni 2011 opgericht om te zorgen voor zorgvuldige en onafhankelijke documentatie van allerlei mensenrechtenschendingen in Syrië. Het doel was om een ​​referentie te worden, niet alleen voor de media, maar ook voor alle toekomstige verantwoording en gerechtelijke procedures voor Syrië. Tegen 2012 was het aantal willekeurige moorden en andere mensenrechtenschendingen, waaronder gevangenneming zonder proces en foltering, schrikbarend snel gegroeid en de situatie in Syrië was geëscaleerd naar een gewapend conflict (volgens de juridische kwalificatie van het ICRC), met de toepasbaarheid van de Geneefse Conventies en het gebruikelijke internationale humanitaire recht. Deze ontwikkelingen, samen met het harde optreden van de Syrische regering tegen degenen die worden geacht verslag uit te brengen over de situatie (journalisten, bloggers, activisten van sociale media, enz.), Hebben de VDC ertoe aangezet haar rol uit te breiden en omvatten de dekking van nieuwe systematische schendingen.

De VDC is een van de grootste mensenrechtenorganisaties met stafleden en contacten in Syrië, met aanwezigheid in alle gouvernementen en de meeste steden. De activisten nemen grote risico’s om de mensenrechten en internationale schendingen van het humanitaire recht door de Syrische regering en andere gewapende actoren in het conflict te documenteren. De VDC is een geloofwaardige verwijzing naar juristen en media-beoefenaars vanwege de robuuste methodologie en de naleving van internationale wettelijke normen, ongeacht de dader. De bevindingen worden vaak aangehaald door internationale media, de VN en andere justitiegerelateerde mechanismen. De VDC wordt vaak gevraagd diepgaande informatie te geven aan internationale fora, zoals de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Hoewel oorspronkelijk een uitloper van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Uitdrukking (SCM), werd de VDC een onafhankelijke entiteit nadat de SCM werd overvallen door de Syrische veiligheidstroepen en 16 personeelsleden, waaronder het hoofd van de organisatie, de heer Mazen Darwish , zijn gearresteerd.

In de nacht van 9 december 2013 stormde een groep gewapende mannen het kantoor van de VDC binnen in Douma en ontvoerde Razan Zaitouneh, het hoofd van de VDC, en haar collega’s – Wael Hamada (ook haar echtgenoot), Samira al-Khalil en Nazem Hamadi. Sindsdien is er geen nieuws bekend over hun verblijfplaats.

Zover het welkomsverhaaltje, één contradictie is direct te bespeuren, de laatste alinea, zij zijn ontvoerd, zoals het westen wil beweren door de boze Assad en zijn troepen, maar daar is totaal geen bewijs voor, wie er achter zat!

Op hun andere website staat iets anders, zoals ik boven vermeld https://scm.bz/en/wo-we-are

Ik persoonlijk ben al sinds jaren op de hoogte van het VDC en kijk regelmatig op hun site, het geeft namelijk de namen van alle gedocumenteerd gevallen soldaten van het leger van Assad, naam, rang, plaats van geboorte en overlijden en door wat en/of hoe ze gedood zijn! Ook burgers worden vermeld die gedood zijn door terroristen en/of bombardementen.

Even nog een laatste gedachte over de bombardementen van  de “slechte Assad en Poetin”! Ja zij hebben gebombardeerd op grote schaal. Maar dit gebeurde en dat heb ikzelf gezien in Syrië in 2015, op gebieden, dorpen en steden, waar de meeste burgers al hun huizen verlaten hadden, waarom zijn er anders zoveel “levende”vluchtelingen denken jullie”? Juist ze waren al gevlucht, met name voor de rebellen, lees terroristen, die hun dorpen innamen. Een klein gedeelte, te arm, of collobarateuren met terroristen zijn in steden als Aleppo (oost) en Ghouta en Harasta (al in de jaren 90 een bolwerk van Moslimbroeders) blijven wonen en daarvan zijn er zeker mensen omgekomen.

Dus het verhaal over Assad bombardeert zijn eigen bevolking is hiermee verwezen naar het land van fabeltjes en slechte sprookjes! Al willen ze het fabeltje over de zogenaamde FSA (Free Syrian Army) overeind houden, dit is wat eigenlijk het FSA is en was.

Syrië, de burgeroorlog die een terroristische oorlog is

Er is veel geschreven en gezegd over Syrië, in het westen  de officiële  versie: het is  een burgeroorlog, omdat het Syrische volk opstond tegen de regering van president Assad.

De Syriërs, Russen e.a., hebben het bewijs dat er geen sprake is van een burgeroorlog, het is een oorlog, gevoerd en gesponsord door het westen, die onder invloed van de VS “Regime Change”roepen en daarmee eigenlijk de ondersteuning  en het vernietigen van Syrië en het Midden-Oosten, toestaat en zodoende zich indirect schuldig maken aan imperialisme en geopolitiek veranderingen, als leidraad altijd de VS, die deze praktijken sinds WO II bedrijven.

Hier zijn een aantal feiten en bewijzen hoe het begon en de huidige situatie:

Het begin:

Er was een vreselijke droogte sinds 2010 in het oostelijke deel van Syrië, de mensen in Hasaka / Da’ara hielden spontane demonstraties, om hun aandacht te richten op deze vreselijke droogte voor hen. Onder  de demonstranten waren veel leden van de Moslim Broederschap en andere islamisten, ze zagen hun voordeel in, van de situatie ,en begonnen  een gewelddadige gewapende opstand, door het doden van soldaten en burgers..Ze zeiden dat de soldaten van de overheid  hen vermoorden en Assad een vreselijk regime was:


2011 (volgens de officiële westerse verklaring)

De stad Dara’a, in de buurt van de Jordaanse grens, was het epicentrum van de protesten die het begin van de  anti-regerings sentimenten eigenlijk het toneel was van een gewelddadige terroristische opstand , de oorzaak was uitgegroeid als gevolg van een recente toestroom van boze en wanhopige families onteigend door wat een deskundige noemde “de slechtste langdurige droogte en meest ernstige reeks van misoogsten sinds de agrarische beschavingen begonnen in de Vruchtbare Halve Maan vele millennia geleden”.

Wat er eigenlijk gebeurde  ( bronnen aan de  grond) :
President Assad probeerde de situatie te kalmeren door hoge regeringsfunctionarissen met familieachterban in de stad te sturen , medeleven en  zijn persoonlijke betrokkenheid bij degenen die verantwoordelijk waren voor deze gewelddadige opstand en dit te benadrukken. Hij ontsloeg de provinciale gouverneur en een generaal in het politieke veiligheidsmacht, voor hun slechte rol, het niet onder controle kunnen houden van geweld. 
President Assad kondigde ook een aantal nationale hervormingen aan. Zoals samengevat door een onafhankelijke onderzoekscommissie over Syrië van de Verenigde Naties, “Deze stappen omvatten de vorming van een nieuwe regering, de opheffing van de noodtoestand, de afschaffing van het Opperste Gerechtshof voor de Staatsveiligheid, de toekenning van de algemene amnestie en de nieuwe regelgeving op het recht van burgers om deel te nemen aan vreedzame demonstraties. ”
Tegelijkertijd echter, volgens een ander rapport, doodde onbekende schutters in Dara’a  19 Syrische militairen. 

Nu is de cirkel bijna rond, het Syrische leger zuivert Dara’a van westerse gesponsorde terroristen en is een groot offensief begonnen. Merkel, Nethanyahu, Bin Salman en Kusner, zien hun plannen in rook opgaan en hebben zich haastig richting Jordanië begegeven, direct honder miljoen aand koning gegeven (Abdullah van Jodanië) om zo de terroristen te redden, onder het mom van de vluchtelingen!

JPEG - 39.3 kb

Foto:  Berlijn, in januari 2015, een mars voor tolerantie verenigde politiek en islamitische leiders in reactie op de aanval op Charlie Hebdo in Parijs. Madame Merkel marcheerde arm in arm met Aiman Mazyek, algemeen secretaris van de Centrale Raad van moslims in Duitsland. Hoewel hij beweert met de Moslimbroederschap gebroken te hebben en een open dialoog onderhoudt, biedt dhr. Mazyek binnen zijn organisatie bescherming aan de Milli Gorus (de suprematische organisatie van Recep Tayyip Erdoğan) en de Moslimbroederschap (de matrix van jihadistische organisaties, onder het internationale presidentschap van Mahmoud Ezzat, ex-rechterhand van Sayyid Qutb). (Foto Voltaire)

 

Bron: https://www.ad.nl/buitenland/nederland-draagt-financieel-bij-aan-lokale-verkiezingen-syrieneuml~a2a45a25/ http://www.ldspso-syria.org/who-are-we/ https://scm.bz/en/wo-we-are https://vdc-sy.net/about/ Voltaire Freesuriyah.wordpress.com

 

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *