Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor pater daniel

XIII/35

Vrijdag 31 augustus 2018

Flitsen
Het zwemfeest voor de kinderen en de mannen is inmiddels al een vast onderdeel van de zondagmorgen geworden. En een creatief ontbijt op het gras in de schaduw eveneens. We moeten er nu nog van profiteren want volgende zondag begint de school weer, wat overigens ook een herademing is en een terugkeer naar wat meer rust en regelmaat. Na afloop kwam er deze zondag juist een “hospitainer” toe die moest geladen worden met voeding, voor hen die er nog overblijven in het vluchtelingenkamp van Dweyr. In de voormiddag moeten deze week nog enkele tienduizenden kaarsen ingepakt worden om bij de dozen van humanitaire hulp gevoegd te worden.

Wat het oogsten betreft is het nog een rustige periode. Volgende week zal de grote druivenoogst beginnen. Ondertussen worden de vijgen geplukt. Vijgenbomen staan her en der over heel het terrein verspreid. Het zijn eerder breed uitgegroeide grote struiken. De vijgen worden niet allemaal tegelijk rijp, ze moeten dus nauwkeurig gekozen worden en met steeltje en al geplukt worden. En zo gingen we deze week om vijf uur in de namiddag, wanneer de zon al wat zwakker wordt, met een hele groep kinderen, broeders en zusters het terrein af, op zoek naar rijpe vijgen.

Agressief en naïef
Wat blijven het westen en hun bondgenoten – zeg maar de VS – tegenover Syrië agressief en tegelijk naïef. Daarvan kregen we deze week enkele uitzonderlijke voorbeelden. In bijgevoegde video’s kun je een en ander bekijken en beluisteren.
Het westen heeft al decennia lang landen met bodemrijkdommen, die onafhankelijk willen blijven uitgemoord en verwoest met leugens als voorwendsel.

In Syrië werd vooral de sinistere truc van chemische aanvallen gebruikt. Syrië heeft in deze oorlog nooit chemische wapens gebruikt. Het heeft met conventionele wapens en de steun van trouwe bondgenoten de terroristen weten te verdrijven. Toen het zionistisch regime massaal chemische, biologische én atoomwapens begon op te slagen, heeft Syrië zich laten verleiden ook chemische wapens op te slaan, maar voor een gewoon leger is dit te gevaarlijk om te gebruiken. Chemische wapens zijn materiaal voor terroristen. Na de door terroristen uitgevoerde massale gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013), hebben Poetin en Assad de geniale inval gehad om die ouwe rommel goedkoop te laten opruimen onder de argusogen van de “internationale gemeenschap” en daarmee kon Obama zijn gezichtsverlies beperken en Syrië een militaire inval vermijden.

Terroristen blijven evenwel onbeperkt over de mogelijkheden van chemische wapens beschikken dank zij de westerse landen. De verschillende laboratoria met westers materiaal die in schuilplaatsen van terroristen ontdekt werden, spreken boekdelen. Telkens wanneer het Syrische leger een belangrijk bolwerk op terroristen heroverde, sprak de ‘internationale gemeenschap” van een humanitaire ramp, eiste een wapenstilstand en pleegde een chemische aanval om een militaire interventie te rechtvaardigen. Nu is het laatste grote bolwerk van terroristen in Idlib aan de beurt.

We krijgen weer hetzelfde. John Bolton, de Amerikaanse veiligheidsadviseur kondigt met veel omhaal aan dat de VS zwaar zullen bombarderen als er een chemische aanval plaats vindt. Wat zijn de VS toch bekommerd om de bescherming van het Syrische volk! Onmiddellijk laten Frankrijk en Engeland weten dat zij weer zullen mee bombarderen. Er is nooit enig bewijs gegeven van de schuld van Syrië en ieder voorstel van onafhankelijk onderzoek vanwege Syrië en Rusland werd door de VS steeds gekelderd. En zo blijven de echte schuldigen van de chemische aanvallen ongestraft. Ondertussen onthullen verschillende diensten van Syrië en Rusland feiten die wijzen op een voorbereiding van een chemische aanval.

In Aleppo en Idlib worden tientallen kinderen ontvoerd, in Jisr al Shugur, 20 km van de Turkse grens komt maandag een Turkse truc toe met 8 vaten chloor, Al Nousra samen met de fameuze Witte Helmen, geholpen door speciale Britse diensten zijn druk in de weer. De Russische ambassadeur in de VS, Anatoly Antonov waarschuwt de VS voor de gevolgen indien een chemische aanval weer als valse vlag georganiseerd wordt en S. Lavrov vraagt het westen niet met vuur te spelen. En terwijl de VS hun militaire aanwezigheid behoorlijk versterken, hebben de Russen alvast tien oorlogsschepen en twee onderzeeërs klaar en zijn langs de Syrische kust een militaire oefening aan het houden met 25 schepen en 30 vliegtuigen.

En wat is het westen toch bekommerd om de Iraanse aanwezigheid in Syrië! De moorden en verwoestingen van de westerse coalitie, Israël en hun terroristen tellen voor hen niet. Saoedi-Arabië heeft tot tweemaal toe massa’s geld beloofd aan Syrië indien ze Iran aan de deur zetten. En regelmatig krijgen we naïeve berichten te lezen dat Rusland geneigd zou zijn Syrië te vragen om Iran buiten te zetten.

In de maand juni streek een Amerikaanse delegatie van veiligheidsofficieren in Damascus neer met enkele voorstellen. De VS zouden uit Syrië wegtrekken wanneer ook Iran en Hezbollah Syrië verlaten. Vervolgens zou Syrië na de oorlog een deel van zijn olie aan de VS moeten geven. Generaal Ali Mamlouk, hoofd van de Syrische veiligheidsdienst gaf hen een passend antwoord. De aanwezigheid en de activiteiten van de VS in Syrië zijn geheel onwettig, terwijl Iran en Hezbollah hier zijn op vraag van Syrië en dus volkomen wettig. Als de VS Syrië niet verlaten, zullen ze beschouwd en behandeld worden als bezetters. En wat de Syrische olie betreft kunnen de VS hun aanvraag doen op de energiemarkt maar in geen geval zullen er voordelen gegeven worden aan landen die Syrië hebben mee uitgemoord en verwoest. Ondertussen hebben de ministers van defensie van Iran en Syrië een akkoord getekend voor samenwerking op gebied van defensie en techniek.

Creatieve weerbaarheid
Wanneer we in onze omgangstaal verplicht worden “hij en zij, jongen en meisje, man en vrouw” te vervangen door een neutrale, inhoudsloze en grijze “gender” als een “hetje”, is dit geen onschuldige taal meer. Het is een radicaal ontkennen van de werkelijkheid, een aanslag op het leven, een verwerpen van de rijkdom van de seksuele verscheidenheid van heel de schepping. In 2008 begon het Europese Parlement met het schrappen van deze diversiteit en gaf als een van de eerste internationale instellingen, richtlijnen voor het gebruik van dergelijk neutraal niets zeggend taalgebruik. Na tien jaar wil de voorzitter van de betrokken groep, D. Papadimoulis er aan herinneren dat het Europees Parlement meer dan ooit gehecht blijft aan dit neutraal taalgebruik. Zou hij uit eerlijke schaamte niet beter zijn naam veranderen in Papamamadimoulis of genderdimoulis?

De huidige Hongaarse regering en zijn eerste minister zijn een voorbeeld van weerstand tegen de morele afbraak die in het Europees Parlement en elders zonder moeite haar verwoestend werk doet. We hebben al meermaals de moedige houding geprezen van de Hongaarse eerste minister Viktor Orban en het zal wellicht ook niet de laatste keer zijn. Na zijn klinkende overwinning in april van dit jaar heeft hij het nu klaar gekregen om de onderrichtingen over de “gender theorie” in zijn land voortaan te verbieden en wel met de steun van het superministerie van “menselijke bronnen”. Dit ministerie omvat de vroegere ministeries van gezondheid, opvoeding, sociale zaken en arbeid. De minister hiervan is de briljante Miklós Kásler, houder van 25 diploma’s, chirurg, oncoloog, universiteitsprofessor en directeur van het nationaal Hongaars instituut van oncologie. Hij is een vurige christen en een hevige tegenstander van het linkse liberalisme dat volgens hem heeft afgedaan. Voor hem zorgen de universele “10 Geboden” voor veel minder ziektes en veel meer volksgezondheid.

In zijn strijd tegen een links-liberale cultuur krijgt hij tevens steun van de gezaghebbende journalist Arpád Szakács (https://www.breizh-info.com/2018/08/27/101358/lenseignement-de-la-theorie-du-genre-na-plus-droit-de-cite-en-hongrie).

En dit nog
Ons vorig bericht met foto’s van ons klooster en 8 video’s: 1-2 Onze Vader en Weesgegroet gezongen in het Aramees; 3. Barak Obama en de huichelarij van zijn “rode lijn”, 4-5 Vernietigende commentaar van Seymour Hersch, 6. Chemische aanval als “valse vlag”, 7. Getuigenis van een Chileense terroriste 8. Uitvoerig getuigenis van moeder Agnes-Mariam vanuit haar rapport, Glendale, CA, 10 november 2013: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-87/

De spanning in Idlib loopt op. 6 video’s: 1. VS, VK en Frankrijk bereiden aanval op Syrië voor, 2. + 3 Het Syrische leger bereid zich eveneens voor, 4. Provocatie wordt opgezet, 5 + 6 Syrische leger maakt zich klaar: http://www.golfbrekers.be/de-vsa-zijn-bezorgd/

Op 28/8/18 vergaderde de VN Veiligheidsraad onder Brits voorzitterschap over de ‘dramatische’ humanitaire situatie in N-W Syrië. De tientallen konvooien en duizenden tonnen humanitaire hup werden bewust verzwegen. En toen Bachar al-Jaafari, de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de UNO de hele westerse voorbereiding van een chemische aanval ontmaskerde als valse vlag om Syrië aan te vallen, vroeg de voorzitster na 2 minuten om te stoppen. Ziehier zijn tekst. Er is iets aan het rotten aan de top van onze internationale organisaties: https://www.youtube.com/watch?v=8bfmayadkhI; https://www.mondialisation.ca/onu-syrie-ce-que-vous-ne-devez-pas-entendre/5627404. Ziehier de Nederlandse vertaling: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.golfbrekers.be/de-olifant-die-het-westen-weigert-te-zien/

Drie duidelijke video’s over de werkelijke reden van de oorlog tegen Syrië: http://www.golfbrekers.be/syrie-in-een-notendop-voor-geldgewin-kan-er-altijd-een-oorlogje-bij/

In een video toont prof. Jeffrey Sachs ondubbelzinnig de schuld van de VS in de oorlog tegen Syrië: http://www.golfbrekers.be/wij-zijn-verantwoordelijk-voor-de-oorlog-in-syrie/

Hoe de CIA wapens bleef leveren voor de terroristen in Syrië: https://www.mintpressnews.com/journalist-interrogated-fired-linking-cia-weapons-shipments-syrian-jihadists/231348/

Om een corrupte elite van VS-Israël, NAVO en golfstaten te dienen komt Macron plots verkondigen dat Assad weg zou moeten, alsof hij dat moet regelen. Hij wil nu weer het valse spel met de VS en de VK meespelen. Ziehier een gezond antwoord: https://www.presstv.com/DetailFr/2018/08/27/572385/Discours-de-Macron-devant-les-ambassadeurs-franais

Hier zie je hoe meer dan 600 dorpen moesten wijken voor het ontstaan van de Staat Israël: https://tvblik.nl/hoop-en-wanhoop-in-het-midden-oosten/joodse-grenzen-1948

De rol van UNO in de nieuwe wereldorde: https://www.foreignaffairs.com/articles/1991-03-01/un-new-world-order
de redevoering van António Guterres, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties op 13 februari 2017 met ‘Openingswoorden van de Wereldregering-Top’ in Dubai: www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2017-02-13/secretary-general’s-remarks-world-government-summit

Getuigenis van Sonja van den Ende: https://www.bol.com/nl/p/de-dwaze-moeders-van-odessa/9200000082760349/

“The Power of Nightmares”, 3-delige BBC documentaire uit 2004 over de opkomst van het islamitisch jihadisme én de conservatieven in de VS, die menen als “de goeden” overal te moeten vechten tegen “de kwaden”: 1) https://www.youtube.com/watch?v=dTg4qnyUGxg
2) https://www.youtube.com/watch?v=7QTaJ_ZVn-4 3) https://www.youtube.com/watch?v=WD1BRE-DBsA

Hoe moslimmannen personeel in een Duits ziekenhuis terroriseren: <http://www.dotinfo24.com/2018/07/18/a-female-doctor-working-in-germany-warns-the-world/>

Een grondig zicht op de “Deep State”:  https://kenfm.de/positionen-15/
Op woensdag 5 september 2018 om 20.00 u in Wijkcentrum
Spieghelwijck, Iepenlaan 354 A 1406 RG BUSSUM lezing door Janneke
Monshouwer: Trump, Grondwet & Wereld. Met zijn dwaze bokkensprongen zou Trump wel eens een veel betere president kunnen zijn dan zijn voorgangers. Janneke Monshouwer is voormalige journaal-producer en documentairemaakster / journalist van de Nederlandse TV,
lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, auteur van het boek
”Ander nieuws, wat het journaal niet uitzond’ (2014) en
het boek ‘Trump, Grondwet & Wereld’ (2018).
Inkom 10 €. Aanmelden: jannekemonshouwer@gmail.com;

www.andernieuws.eu; www.boekenbestellen.nl –
https://www.boekenbestellen.nl/boek/trump-grondwet- wereld/9789463453561

P. Daniel

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *