Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara – FREESURIYAH
XV/17
Vrijdag 24 April 2020
We kunnen het geen crisis van het coronavirus meer noemen, wat ons nu treft. Het is een catastrofe voor een groot deel van de mensheid, op menselijk, sociaal, economisch, financieel én moreel gebied. De dramatische gevolgen zullen uiteindelijk vooral op de rug van de armsten afgeschoven worden. Een spreekwoord zegt dat er in het begin van de oorlog weinig informatie is en er weinige doden vallen,  maar op het einde van de oorlog is er veel informatie en zijn er vele doden. Dit is van toepassing op wat er nu gaande is. Een honger epidemie zal niet  de rijken maar de armen treffen. En het grote aantal doden zal geen slachtoffer zijn van een virus maar van de draconische maatregelen die door een elite dwingend werden opgelegd.

Opnieuw Pasen op zijn orthodox

Zondag vierden we in oost en west de “ongelovige Thomas”, “de gesloten deuren” en de zondag van de  goddelijke barmhartigheid, in 2000 ingesteld door Johannes Paulus II volgens de Poolse heilige Faustina (+ 1938). Precies wat we nodig hebben in onze ‘beschaving’ die steeds meer koud en hard, onmenselijk en wreed wordt.  Tegelijk vierden we met de orthodoxen vandaag het Paasfeest en zongen de Paasvespers, weer met het evangelie van Johannes in alle mogelijke beschikbare talen. Ook deze week vieren we de liturgie van het paasoctaaf met zijn mooie en uitzonderlijke gezangen en de voortdurende herhaling van het ritmische Al Maschoe qam… De Messias is verrezen… En dit overwegend moslimland zorgde weer voor een aangename  attentie. Omwille van het orthodoxe paasfeest kregen we zaterdagnacht en gans de zondag zonder enige onderbreking elektriciteit.

We versoepelen onze quarantaine en gaan opnieuw voor de kippen zorgen aan de andere kant van het terrein. Wanneer we eten en water brengen zien we hoe blij ze zijn en  hoezeer ze ons gemist hebben! Ook het beitsen van de planken gaat verder en schiet al goed op. Allemaal bijzonder goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tussendoor zijn er nog gezelschapspelen of puzzels die de zenuwen kunnen kalmeren (of opwekken) of sport en spel. Het meest hartverheffende blijft uiteraard de dagelijkse paasliturgie. 

Wereldcatastrofe 2020

We kunnen het geen crisis van het coronavirus meer noemen, wat ons nu treft. Het is een catastrofe voor een groot deel van de mensheid, op menselijk, sociaal, economisch, financieel én moreel gebied. De dramatische gevolgen zullen uiteindelijk vooral op de rug van de armsten afgeschoven worden. Een spreekwoord zegt dat er in het begin van de oorlog weinig informatie is en er weinige doden vallen,  maar op het einde van de oorlog is er veel informatie en zijn er vele doden. Dit is van toepassing op wat er nu gaande is. Een honger epidemie zal niet  de rijken maar de armen treffen. En het grote aantal doden zal geen slachtoffer zijn van een virus maar van de draconische maatregelen die door een elite dwingend werden opgelegd.

Gegronde twijfels

Steeds meer deskundigen stellen zich ernstige vragen omtrent de paniek die  slechts enkele dagen nodig had om de gehele wereld  in haar greep te krijgen. Indrukwekkende cijfers over doden rolden met een sneeuwbaleffect de wereld rond. Ieder perspectief verdween. In Frankrijk sterven iedere maand meer dan 50.000 mensen, al sinds jaren. In ons land sterven in gewone omstandigheden iedere dag 300 mensen. In Duitsland sterven er ieder jaar tussen de 10 en 20.000 mensen aan een griep. De hoge sterftecijfers in Italië lijken inmiddels vervalst. De overgrote meerderheid van hen was hoog bejaard en had andere verwikkelingen. Slechts een heel klein percentage  bleek als gezonde mens, aangetast door het coronavirus hiervan gestorven te zijn. Sterven “van” corona of “met corona” is wel een groot verschil. “Heeft het afzonderen en isoleren van besmette ouderen in WZC (woon-zorg-centra) zin? … Veel ouderen zijn trouwens besmet zonder ziek te zijn” schrijft onze  Vlaamse arts-specialist Wim Amelinckx, die goed weet waar hij het over heeft. Een toppunt is dat een Franse bisschop nu aan Macron moet smeken om priesters te mogen sturen naar stervenden! En een Eucharistieviering in Parijs wordt onder politiebevel onderbroken. In vroegere tijden aanvaardde iedereen dat besmette mensen verplicht afgezonderd moesten worden om de anderen te beschermen.  Nu wordt iedereen verplicht zich op te sluiten! Kinderen wordt hun elementair recht ontzegd om hun geliefde ouders bij te staan in hun laatste ogenblikken. Dit is onverenigbaar met een beschaving, laat staan met een democratie. En een van de kostbaarste zorgen die geliefden aan elkaar gaven, waren altijd de afscheidsriten zoals een waardige begrafenis. Hoe is het in Gods naam mogelijk dat een  heerser  met één pennentrek of één woord dit kan  afschaffen en dat het aanvaard wordt? Ook de houding van kerkelijke zijde is moeilijk te begrijpen. Hoeveel gelovigen wonen al jaren de zondagseucharistie bij met een 30-tal medegelovigen (of minder!) in een kerk die  200 mensen kan bevatten? Zelfs met  respect  voor een ruime onderlinge afstand, is er nog plaats genoeg en toch worden de kerken gesloten. Laten we besluiten. Er is geen enkele wetenschappelijke grond voor zo’n paniek rond de coronavirus, die uiteindelijk een gewone griep is, volgens de Duitse arts en legerofficier Heiko Schöning. Op overtuigende wijze legt hij verder verbanden tussen de privé-arts van Georges Bush, de paniek en de anthrax hysterie, de aanslagen van 9/11, de oorlogen in Irak en Afghanistan en de tabaksindustrie die nu in versneld tempo een vaccin aan het maken is uit gemuteerde tabaksplanten (dr. Heiko Schöning: https://www.youtube.com/watch?v=Sfm1oXpvkTA). We zitten heel ver onder een rampscenario. Verder is er geen enkele wetenschappelijke verantwoording voor een zo drastische en algemene afzondering. Ook  onze Vlaamse arts-specialist dr. Wim Amelinckx vraagt zich af: “Zijn de draconische maatregelen, met een enorme socio-economische impact wel verantwoord, wanneer we kijken naar de reële impact van het SARS-Cov-2 virus in ons land in het bijzonder en wereldwijd in het algemeen? …Hoe verklaren we na 4 weken lockdown, nog altijd een relatief grote stijging van het aantal besmettingen? Helpen de maatregelen echt? Waarvan komen deze besmettingen als alles geïsoleerd is? Is de daling niet eerder te wijten aan het normale verloop van een virus epidemie?… Is de remedie hier niet erger dan de ziekte? Ik hoor de argumentatie reeds, dat het veel erger zou geweest zijn wanneer we niets gedaan zouden hebben, maar is dat wel zo?…Kunnen we niet beter stoppen met de compleet onzinnige maatregelen ter preventie van verspreiding van dit virus” (21 april 2020: https://www.mediquality.net/nl/web/MediQuality/-/a-1866; helaas enkel voor medici toegankelijk, terwijl het artikel op de eerste blz. van al onze kranten thuis hoort; vraag een bevriend arts het voor u te kopiëren). Decennia geleden, toen de bevolking erg  getroffen werd door tuberculose, werden er over heel het pand “preventoria” gebouwd als plaatsen waar mensen met tuberculose konden  herstellen. Ik herinner me nog dat de tuberculose praktisch verdwenen was op het ogenblik dat al die preventoria klaar waren. Dit lijkt te bevestigen wat dr. Wim Amelinckx zegt. Op 13 april schreef een burgerinitiatief een uitgebreide brief aan de Belgische eerste minister Sophie Wilmès met pertinente vragen waarin o.m. gewezen wordt op de onbetrouwbaarheid van WGO, Neil Ferguson en Bill Gates. Waarom worden hun zo ingrijpende voorstellen dan gevolgd? Zij willen een democratisch herstel van de samenleving en vragen hoe het komt dat landen die hun bevolking niet afzonderen zoals Zweden, Wit-Rusland, Taiwan en Zuid Korea zich gewoon  kunnen  redden (https://www.mondialisation.ca/questions-au-gouvernement-belge-sur-le-coronavirus-le-confinement-et-les-futurs-vaccins/5644523).

Bedenkelijke profeten en valse messiassen

Hoewel we lang nog niet alle vragen kunnen beantwoorden over hetgeen de wereldbevolking nu treft, worden toch enkele belangrijke acteurs zichtbaar.  Een eerste die een beslissende rol gespeeld heeft in het huidige gebeuren is  de Britse professor  Neil Ferguson van het Imperial College van Londen en zijn  rechterhand Simon Cauchemez. In 2002 “berekende” hij dat de gekke-koeien-ziekte 50 tot 150.000 Britten zou doden. In feite stierven hieraan welgeteld 177 mensen. In 2005 “berekende” hij dat  de vogelgriep 65.000 Britten zou doden. In feite waren het er 457. En op 16 maart lanceerde hij de dramatische waarschuwing: als er nu niets gedaan wordt, zullen er in Engeland 550.000 mensen sterven en in de Verenigde Staten 1,2 miljoen. Hoewel de regeringen van beide landen aanvankelijk niet van plan waren straffe maatregelen te nemen, veranderde de oproep van Neil Ferguson hun politiek grondig. Hij wordt als het grote gezag erkend door verschillende  regeringen, ook door het Europees centrum voor preventie en controle van ziektes (ECDPC). Zijn prognoses staan echter  niet in dienst van de bescherming van de  bevolking maar van een liberale, kapitalistische ideologie.  Op dezelfde wijze had Bernhard Kouchner, (3 X minister in de Franse regering tussen 1993-2002) op vijftien jaar tijd het hele hospitaal wezen in Franrijk hervormd, niet in dienst van de  gezondheid van het volk maar in dienst van de rendabiliteit: 15 % van de ziekenhuisbedden verdween. En zo ontstond in Frankrijk een bitse strijd tussen prof Didier Raoult, een van de meest verdienstelijke specialisten inzake bestrijding van epidemieën en de regering omdat Raoult een eenvoudig, goedkoop en efficiënt middel tegen de corona aanbiedt. En onze media doen slaafs mee, met “overdosis” zou er schade berokkend kunnen  worden, alsof dat niet voor alles het geval is. Het Franse ministerie van gezondheid zet alle wettelijke middelen in om de gewone toegang tot dit geneesmiddel te verhinderen. Een minister gaat bepalen welk geneesmiddel door welke geneesheren en wanneer mag en vooral niet mag voorgeschreven worden! Dit ligt in de lijn van de volgelingen van Ferguson. Thierry Meyssan maakt volgende vergelijking: “Neil Ferguson is een charlatan die zich vastgeklampt aan zijn bedrog, terwijl Didier Raoult een klinisch arts is. De volgelingen van de eerste hebben doden nodig om in hun religie te geloven. Die van de  tweede verzorgen hun zieken”  (18 april: https://www.voltairenet.org/article209740.html).

Een andere belangrijke figuur in de huidige wereldcatastrofe is Bill Gates, die openlijk vaccinaties aanprijst om de wereldbevolking gevoelig te doen dalen. Hij is de grote geldschieter van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij geeft overigens maar de opbrengst van zijn enorm kapitaal om opnieuw miljarden te verdienen langs de vaccins, waarvan  bekend is dat er verschillende schandalen mee verbonden zijn. Denk aan de campagne in Kenia in 2013/14, met steun van WGO, Unicef, farmaceutische industrie en politiek. Onder politiedwang werden 1,3 miljoen (alleen!) meisjes ingeënt tegen tetanus.  Later bleek dat het vaccin ook een contraceptieve stof bevatte en dat het  een verdoken maar massale actie van contraceptie/sterilisatie was. Artsen en de katholieke kerk protesteerden heftig, maar het kwam niet in de media. Dit is één van de criminele campagnes. Zo zijn er een hele serie (https://www.mondialisation.ca/25-faits-sur-lindustrie-pharmaceutique-les-vaccins-et-les-antivaccins/5435937). Bovendien zorgt Bill Gates ervoor dat hij juridisch niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de eventuele negatieve effecten. Hij heeft al openlijk laten weten dat hij de wereldbevolking een microchip wil laten inplanten (een merkteken als bij dieren!). Robert F. Kennedy jr., neef van John, de voormalige jongste president van de  VS, is een vurige verdediger van de rechten van het kind en felle tegenstander van deze vaccinaties. Hij heeft een petitie gelanceerd om een onderzoek te starten naar de werking van Bill en Melinda Gates Foundation en hun misdaden tegen de menselijkheid.  Bill Gates heeft geen enkele bevoegdheid op gebied van geneeskunde maar hij is feitelijk wel degene die beslist over miljoenen vaccinaties, waarmee hij nog eens  miljarden verdient (Peter Koenig, 19 april: https://www.mondialisation.ca/bill-gates-et-le-programme-de-depeuplement-robert-f-kennedy-junior-demande-une-enquete/5644453)

Weerstand bieden

De roep naar geweldloze, burgerlijke ongehoorzaamheid wordt steeds groter. Geen brutaal straatprotest, dat alleen maar de dictatuur versterkt. Een waardig en creatief verzet in de geest van M. Ghandi. Wanneer het staatsgezag dictatoriaal wordt is ongehoorzaamheid een morele plicht.  Hiervoor doet  de hoger genoemde dr. Heiko Schöning een gefundeerde oproep. De Belgische onderzoeker, pedagoog, schrijver en internationale conferencier Jean-Jacques Crèvecoeur doet een indringende oproep om respect te vragen voor de integriteit, de autonomie, de vrijheid van de mensen en eigen geweten te bevorderen. Ook hij klaagt het misbruik aan van de term ”pandemie” en de dwaasheid van de dictatoriale maatregelen en het blijven volgen van Neil Ferguson en Bill Gates.  Hij verheugt zich over het proces dat aangespannen wordt tegen de Franse eerste minister en minister van gezondheid wegens misdaden tegen de menselijkheid omdat ze opzettelijk mensen laten sterven die door de eenvoudige therapie van dr. Didier Raoult kunnen genezen. Hij pleit voor een geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid in de geest van M. Ghandi. (https://www.youtube.com/watch?v=g9z6TJq_S2Y).

We bevinden ons in een strijd op leven en dood. Enerzijds zijn er gewetenloze “globalisten”, anti-God, anti-gezin, anti-huwelijk, anti-respect voor alle menselijk leven. Zij willen als heer en meester van leven en dood hun wereld bouwen en hebben daarvoor ook grotendeels de macht, het geld en de media in handen. Anderzijds zijn er gewetensvolle mensen die God liefhebben en hun medemens, de 10 geboden onderhouden en de heiligheid van het menselijk leven erkennen van voor de geboorte tot aan de natuurlijke dood. Zij beschikken over de kracht van waarheid, schoonheid en goedheid. Uiteindelijk zullen zij overwinnen omdat God in Christus met Maria zal  overwinnen. Kies op tijd de goede kant.

Merkwaardigheden

Groeiende weerstand. Zaterdagmiddag zijn de dorpelingen van Tal Ahmed, Helwa Farfara en Buir Tal Amed (Qamishli, Al Hasaka) er in geslaagd een VS konvooi van 9  legervoertuigen, begeleid door enkele auto’s en helikopters te verhinderen hun dorpen  binnen te rijden en hebben hen gedwongen om te keren. Hetzelfde hadden de dorpelingen van Hama en Khibet al Assad op 7 april al gedaan. Een aantal stamhoofden steunen uitdrukkelijk de bevolking in hun verzet. En zo lijken de Amerikaanse soldaten hier steeds meer op leeuwen in hun ijzeren kooien die door insecten worden aangevallen. Eerder vermeldden we reeds dat ook 28 rebellen van de door de VS gesteunde Jaish Maghawir al-Thawra zich hebben overgegeven  aan het Syrische leger samen  met hun voertuigen en zware wapens. De leider van de groep Ghannam Samir al Kheidar, Abou Hamza vertelt hoe de VS soldaten op alle mogelijke manieren de IS steunen. Hij ontdekte uiteindelijk dat ook zijn  groep de IS steunde in plaats van te  bestrijden. Een andere strijder, aboe Odai,  getuigende dat de humanitaire hulp voor de vluchtelingen van het al Rukban kamp uiteindelijk voor een deel in handen komt van de IS  en voor een deel aan woekerprijzen onder de vluchtelingen wordt verkocht. En hiervoor zorgen  de Amerikaanse soldaten van de Al Tanf basis. (Ziedaar waarom Syrië en Rusland in de VN Veiligheidsraad protesteren tegen humanitaire hulp vanuit Turkije voor vluchtelingen, buiten de controle van Syrië!). Hoopvol is wel dat deze strijders getuigen dat er nog anderen zijn die op een gunstig ogenblik wachten om gebruik te maken van de algemene amnestiemaatregel van de Syrische president om over te gaan naar het Syrische leger. (https://www.almasdarnews.com/article/syrian-villagers-expel-large-us-military-convoy-in-northeast-syria-video/https://www.almasdarnews.com/article/syrian-villagers-expel-large-us-military-convoy-in-northeast-syria-video/

En dit nog

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *