Nieuwsbrief Pater Daniël, Qara, Syrië

Nieuwsbrief Pater Daniël. Qara – FREESURIYAH
XV/18
Vrijdag 1 mei 2020

In de geest van de Paastijd

De derde paaszondag is in het oosten gewijd aan de vrouwen die Jezus ‘Lichaam wilden balsemen: de myroforen of parfumdames. Ze worden vereerd omwille van hun hartstochtelijke liefde, die sterk, trouw, volhardend en creatief is. In het westen staan “de Emmaüsgangers” centraal (Lucas 24, 13-35). Deze Bijbeltekst is werkelijk een praktische handleiding voor innerlijke genezing. Deze twee mannen delen met elkaar onderweg hun diepe pijn en verwarring (wat meer waard kan zijn dan een duur bezoek aan een psychiater), ze erkennen in hun grenzeloze droefheid toch het kleine lichtpuntje van de vrouwen die zeiden dat Jezus leefde. Vervolgens luisteren ze naar Jezus zonder te weten dat Hij het is, ze nodigen Hem uit, herkennen Hem bij “het breken van het brood” en keren  onmiddellijk terug om hiervan te getuigen. Na de mis hebben we alle kaarsen gezegend: de gewone kaarsen, de kleine en grote sierkaarsen.

De te schilderen planken hebben een eerste laag gehad en een deel heeft al een tweede laag gekregen. Blijkbaar waren het geen 3000 planken doch slechts de helft. De andere helft moet nog komen. Woensdag worden op hetzelfde dak zonnepanelen (ons toegezonden vanuit Indië) geplaatst, waarbij de minister van “réserve” aanwezig is. Vorige week hadden we al aan een ziekenhuis in Idlib zonnepanelen kunnen geven. Deze panelen worden voorlopig hier geplaatst om te testen. Ze zullen uiteindelijk dienen voor instellingen of mensen waar ze het meest nodig zijn. En de vrouwen uit Qâra die we destijds hielpen om de “blote voetenschool” in Indië te volgen en daar een opleiding kregen in het vervaardigen en installeren van deze zonnepanelen, zullen hier het materiaal komen halen en installeren waar het nodig is. 

Merkwaardigheden

Staan we op het kruispunt van de menselijke beschaving? Sommigen denken  dit en niet zonder reden. In 1913 heerste het Brits Imperium over 23 % van de gehele wereldbevolking door zijn  kolonies, protectoraten, mandaten en andere vormen van  overheersing. Sinds WO II is dit veranderd maar niet verdwenen. Het is in een andere vorm verder gegaan. Tot het Brits Imperium horen de Rockefellers, Rotchilds, EU, NAVO, Soros, NGO’s zoals Amnesty International, Human Wrights Watch, Bellincat, de Atlantische Raad, IMF, City of London… Dit westers neoliberalisme en kapitalisme heeft Afrika en Azië geplunderd, tot slaven gemaakt en in armoede gestort door oorlogen. 55% van de Afrikanen heeft geen elektriciteit en 41% leeft in extreme armoede. Verder heeft deze westerse overheersing het Midden Oosten verwoest, Libanon geplunderd en in  armoede gedumpt. Landen die zich niet willen  onderwerpen worden door nooit eindigende oorlogen ontwricht: Afghanistan, Irak, Libië, Jemen, Syrië… Maar er komt verandering dank zij China en Rusland.  Afrika begint op te staan uit de as van zijn  armoede en slavernij. In het M.O. groeit de weerstand. Terwijl steeds meer landen het zinkend schip van het Brits Imperium verlaten, hebben al 70 landen en organisaties zich aangesloten bij de nieuwe zijderoute, die gezondheidszorg en menswaardige ontwikkeling tracht te geven voor allen. De  niet aflatende verspreiding van monsterleugens en moddercampagnes waarmee onze westerse media China en Rusland blijven bekladden zullen deze ontwikkeling niet tegen houden. Op het dieptepunt van de Sovjetunie wisten de  Russen dat hetgeen in de Pravda als hoogste waarheid aangeprezen werd leugen was en dat hetgeen fel bestreden werd waarheid was. Naar  dit punt hebben onze media ons nu gebracht. (Sonja vandenende, 27 april 20320: http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1431)

Erdogan wil niet alleen het vergane Ottomaanse glorie herstellen maar daarbij ook het christendom uitroeien. In het verleden verlangden kaliefen de Sint Pietersbasiliek in Rome om te vormen tot moskee, zoals ze de Hagia Sofia tot moskee degradeerden.  Omdat Erdogan door een religieus fanatisme gedreven wordt is zijn waanzin des  te gevaarlijker. In N. Syrië waarschuwt hij het Syrische leger dat ze geen acties mogen ondernemen. Als Ottomaanse barbaar wil hij N. Syrië inpalmen samen met iedere plek waar nog een levendig christelijke geloof aanwezig is. Europa en Amerika laten hem begaan of helpen hem nog een beetje. De herdenking van de Armeense genocide vonden ze ook niet het vermelden waard. Rusland (en China) is de enige wereldmacht die de soevereiniteit van Syrië en zijn christelijke erfenis verdedigt.  Onze kranten hebben ook geen plaats om de Armeense genocide op waardige wijze onder de aandacht te brengen. Wel moet de holocaust dag na dag, week na week in het nieuws blijven opdat de zionisten hun etnische zuivering van volken die hen niets misdaan hebben straffeloos te laten  verder zetten (https://www.lesalonbeige.fr/la-turquie-ou-le-reve-dun-nouvel-empire-ottoman/). Ondertussen worden de eigendommen van christenen in Idlib door de jihadisten geconfisqueerd (https://www.almasdarnews.com/article/jihadist-rebels-confiscate-christian-properties-in-idlib/).

Westerse politici, media en internationale organisaties zoals de WGO hebben zonder wetenschappelijke grond paniek gezaaid. Hiermee worden draconische maatregelen gerechtvaardigd: het verlammen  van de economie, miljoenen mensen doen staken, mensen opsluiten in hun eigen huis, een centraliseren van alle controle op de gezondheid… Blijkbaar  heeft covid-19 in de  VS uiteindelijk 20 à 30.000 minder doden gemaakt dan een gewone griep. Zalig zij  die besmet werden door het coronavirus zonder het te weten, zonder getest te zijn, die geen paniek of angst gekend hebben, die niet ziek waren en zonder extra medische tussenkomst hiervan weer bevrijd werden. Dat dit bestaat vernamen we al van onze Vlaamse specialist dr. Wim Amelinckx, zoals we vorige keer vermeldden: “Veel ouderen zijn trouwens besmet zonder ziek te zijn”. 

Wanneer nu aanvaard wordt dat hele landen en volkeren als in één grote gevangenis worden opgesloten, mogen we verwachten dat wereldheersers over ons nog veel meer  ellende kunnen uitstorten. (Tony Cartalucci, 24 april 2020: https://www.mondialisation.ca/lenorme-canular-de-la-covid-19/5644688)

En dit nog

  • Ons vorig bericht met 5 leerrijke video’s geïllustreerd: 1. Over Augustinus, 2. Orthodox Paasfeest in Aleppo, 3.  Zr. Faustina, 4.het hele interview met dr Heiko Schöning, 5. Harley Schlanger
  • Een goed overzicht van de  stand van zaken nu: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-82/
  • Syrië 2005 met zeven video’s: http://www.golfbrekers.be/dit-was-syrie-in-2005/
  • Aanvulling op XV/16 (17 april 2020).  We vergaten toen de link te geven (met o.m. verkorte film over hl Hildegard van Bingen): Ons vorig bericht weer rijkelijk geïllustreerd met vele interessante bruggetjes en vier video’s: 1. Val van Constantinopel, 2. De hl. Maria de Egyptische, 3. Hoe wij Palmzondag konden vieren in 2016 op een ezel, 4. Verkorte film over het leven van de hl Hildegard van Bingen:  

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *