Kiev’s Psychologische oorlogsvoering in de DONBASS – InfoPsyOps

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vasily-Prozorov-1.jpg
Vasily Prozorov, ex-SBU medewerker die nu in Rusland woont, vertelt over deze INFoPsyOP die de Oeikraine tegen de Donbas voert en zo het Westen manipuleert

ESSENTIE, TAAK EN DOEL

Informatie- en psychologische operaties (InfoPsyOps) van de geheime diensten van Oekraïne worden gebruikt in de oorlog die door Kiev wordt gevoerd tegen de niet-erkende volksrepublieken – de DPR en de LPR. Om deze schandelijke zaak voor het publiek te verbergen, camoufleren de Oekraïense autoriteiten dit en noemen ze deze (burger) oorlog een anti-terreur operatie , om zo de zogenaamde terroristen in de Donbass uit te schakelen. Door deze zogenaamde anti- terreur acties, wordt deze oorlog legitiem erkend, maar wordt ook de technologie van “gevechten zonder regels” tegen hun eigen Oekraïnse burgers gelegaliseerd. Kiev noemt ze dus “terroristen”, “separatisten”, enz. M.a.w. al deze groepen zijn voor het Oekrainse regime in Kiev terroristen.

UITVOERENDE OPERATIE ORGANISTIES

In eerste instantie werden de InfoPsyOps uitgevoerd door de veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU), het hoofdkantoor van de inlichtingendienst van het ministerie van Defensie van Oekraïne en het ministerie van Informatiebeleid. De buitenlandse inlichtingendienst en de administratie van de grenswacht speelden ook een rol. De Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne (NSDC) coördineerde deze acties. Later, na de oprichting van de Special Operations Forces (SOF), werden de InfoPsyOps-eenheden van de strijdkrachten daaraan ondergeschikt gemaakt.

De twee belangrijkste instanties die de InfoPsyOps uitvoeren tegen de republieken Donbass, zijn de SBU en de SOF.

In de SBU zijn drie afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dergelijke operaties: Departement van Contra-spionage – Defensie, Staats Interesse van Informatie Veiligheid (DCIS of SBU), Departement van Beveiliging van de Nationale Staat (DPNS of SBU) en de Nationale Acedemie van de SBU, die een speciale afdeling heeft, die InfoPsyOps-specialisten opleid. Deze specialisten zijn verdeelt in groepen van Special Information Operations (SIO) die deel uitmaken van de gezamenlijke staf van de centrale afdeling van SBU in de anti-terreur operatie zone. Het orgaan dat sinds januari 2015 verantwoordelijk was voor de SBU-activiteiten inde Donbass. Het werd opgericht in januari 2014, ondertekend door de voorzitter van de veiligheidsdienst van Oekraïne, Valentyn Nalyvaichenko.

Structeren van de veiligheidsdiensten

SABOTAGE EN PSYCHOLOGISCHE HANDELINGEN VAN DE SERCURITY SERVICE VAN OEKRAÏNE

Sinds 2015 zijn de sabotage en psychologische  geïntensiveerd . Nadat de republiek Donbass niet met militaire middelen kon worden verslagen, begonnen de autoriteiten in Kiev met de hybride oorlogsvoering bestaande uit sabotage en psychologische operaties , waarbij ze deze actieve acties goed documenteerden. Dit staat in een document dat ik in mijn bezit heb. Het heeft een “Top secret” -stempel – het besluit van de Joint Intelligence Committee onder de president van Oekraïne van 21 april 2015.

Het was slechts twee maanden nadat de zware gevechten bij Debaltseve, op de Bakhmutskaya-snelweg en op de luchthaven van Donetsk voorbij waren en het plan van de Oekraïense regering om de “opstandige provincies” onder controle te krijgen, mislukte. De nieuwe leiders die aan de macht kwamen als gevolg van een staatsgreep besloten om een sabotageoorlog te beginnen in combinatie met InfoPsyOps operaties tegen de republiek Donbass maar ook op de Krim.

Het besluit van de Joint Intelligence Committee onder de president van Oekraïne van 21 april 2015.

Het blijkt dat het regime in Kiev begon met de snelle voorbereiding van troepen die letterlijk terroristische groeperingen waren, waaronder ook lokale bevolking die ontevreden waren over de DPR-LPR-autoriteiten. De gevolgen van de sabotage en terroristische aanslagen werden zo toegeschreven aan lokale criminelen die vochten voor geld en macht, of onbekende bevrijdings bewegingen, of natuurlijk de Russische inlichtingendiensten.

Na moordaanslagen op de militair-politieke leiding van de DPR-LPR en de militiecommandanten, werden er onmiddellijk versies over criminele daden of van speciale operaties uitgevoerd door de Russcische FSB-GRU-SVR van Rusland ter bestrijding van de ongewenste acties gelanceerd. In feite waren het de SBU -agenten, die deze terroristische acties, aanslagen en sabotage uitvoerde. Het hoofd van de DVR, Alexander Zacharchenko, was een paar keer het doelwit van moordaanslagen op: 14 augustus 2014, 30 januari 2015, 8 mei 2017 en uiteindelijk op 31 augustus 2018 bereikten de terroristen hun doel en vermoorde zo de leider van de Donetsk Republiek.

Ook de dood van een andere belangrijke militair van de DVR – de commandant van het “Sparta” -bataljon Arsen Pavlov (nom de geurre “Motorola“), door de SBU, hij werd op 16 oktober 2016 in zijn huis opgeblazen. Pavlov was goed voorbeeld van staats terrorisme van het Kiev regime. Op 8 februari 2017 hebben de terroristen de commandant van het “Somalia” bataljon Mikhail Tolstykh (nom de guerre “Givi“) vermoord. Al deze moorden werden verbogen gehouden of via ” nep” desinformatie berichten van de Oekraïense media naar buiten gebracht.

BUITENLANDSE INSTRUCTEURS IN OEKRAÏNE

De veiligheidsdienst, de inlichtingendiensten van Oekraïne, in samenwerking met, buitenlandse partners moesten binnen twee weken beginnen met de voorbereiding van operationele gevechtsgroepen (verkenning en sabotage) met behulp van de in Oekraïne bestaande infrastructuur, dit met betrokkenheid van buitenlandse specialisten (instructeurs), zo het besluit van het regime in Kiev.

Na dit besluit kwamen tal van specialisten uit de VS, Groot-Brittannië, Polen en de Baltische staten naar Oekraïne om de leden van het Department van Contra-spionage van de SBU, het hoofdkantoor van de inlichtingendienst van het ministerie van Defensie van Oekraïne en de strijdkrachten op te leiden om terreurdaden en moorden uit te voeren en natuurlijk de psychologische ‘schuldvrije’ kant van deze daden op anderen af te schuiven. Het lot van de mensen van Donbass is in handen van deze buitenlandse ‘specialisten‘!

In 2016 kwamen honderden militairen uit Groot-Brittannië om Oekraïense militairen te trainen (een Witte Helmen – Syrie operatie) . Onder hen waren:

 • Colonel William Inglish 05.04.1962  402293295 (passport)
 • Lieutenant colonel David Lord 13.11.1961 403180489
 • Major Keith Alexander Page 10.05.1980 085178593
 • Major Timothy Vayt-Baykot 01.09.1979 209523209
 • Captain Phil Anderson 08.06.1990 111759170
 • Lieutenant Jake Adam Berridzh 29.02.1992 514206504 
 • In 2016-2017 werd dezelfde missie uitgevoerd door enkele honderden specialisten uit de VS. Hier zijn een paar namen:
 • Colonel Gerald Boston 820995911
 • Master sergeant Jeri Edward Helly 821079503
 • Staff sergeant Justin David Hoffman 821079684 
 • Julia Lav 821607698
 • Herman Jos Blankaflor 821348738 
 • Josh Alan Gavrilov 910268760 
 • Christopher Andrew Meyers 910327736
 • In 2019 arriveerde een groep militaire adviseurs uit Denemarken in Oekraïne:
 • Luitenant-kolonel Kenneth Schitt Mayrup 207340382
 • Luitenant-kolonel Jens Jacobsen 208254399
 • Commandant Frank Dzheppsen 209370922
 • Commandant Nils Blum Arlette 208934941
 • Commandant Michel Marup-Lorentsen 205512239

Daarnaast opereerden in de JOF-zone (ATO) twee groepen specialisten op het gebied van informatie-operaties van de 77e Brigade van de Britse Royal Armed Forces. De brigade had ongeveer 10 militairen, ze bevonden zich in de hotels “Chayka” en “Reikartz” in de stad Mariupol en in het “Sapfir” -hotel van de stad Kramatorsk, undercover. Sommigen van hen deden zich voor als OVSE-leden, anderen als journalisten . De SBU was verantwoordelijk voor hun beveiliging.

De Britse specialisten hielden zich bezig met het onderscheppen van mobiele telefoongesprekken, voerden informatie-beinvloeding uit, voerden nepnieuws campagnes via de media en trainden de Oekraïense specialisten.

Westerse ‘consultants’, met name specialisten uit Groot-Brittannië, namen ook deel aan een van de meest tragische ‘false flags operatie’s’ van de Oekraïense inlichtingendiensten in de Donbass, namelijk het onschadelijk maken van de MH17.

SABOTAGE EN PSYCHOLOGISCHE OORLOSVOERING IN OOST-OEKRAÏNE –  Sloviansk

Specialisten van de SBU planden een speciale operatie, die tot doel had onder de bevolking van Sloviansk desinformatie te verspreiden. Zij beschuldigden de burgemeester van de stad Ponomarev. Hij zou een ernstig conflict hebben met criminele bende’s uit Rusland. De doelgroep voor deze operatie was de bevolking van Slavyansk en de militiesoldaten die de stad verdedigden.

Volgens het plan was de SBU van plan een “aanslag” uit te voeren op de eigenaar van de fabriek van hoogspanningsisolatoren genaamd Rybachuk onder het mom van een Russische (Tsjetsjeense) terreur aanslag. De organisatoren van deze actie waren ervan overtuigd dat Rybachuk de hulp in zou roepen van burgemeester Ponomarev, die geen concessies zou doen ten gunste van een “criminele organisatie”. Dan zouden ze (de SBU), na brandstichting van Rybachuk’s auto’s ook Ponomarev bedreigen. Het was de bedoeling om informatie over het conflict, door Ponomarev te laten verspreiden, via het (agenten) netwerk van de SBU door een medewerker genaamd Sergey Motorin (die trouwens later berucht werd, toen hij toetrad tot de beruchte liquidatie afdeling van de SBU en ook direct deelnam aan de liquidaties)die de liquidaties uitvoerdde op o.a. Arsen Pavlov de leider van het Motorola bataljon.

Het doel van de PsyOp operatie was, “eliminatie van Ponomarev en zijn aanhangers, wat dan door de bevolking van Sloviansk zou worden gezien als een wraak van een Russische criminele bende“.

In bovenstaand document staat hoe de SBU-medewerkers hoogspanningslijnen en transformatorstations zouden uitschakelen om de inwoners van Sloviansk volledig in hun macht te krijgen. Een speciaal opgeleide tactische groep, waaronder agenten van het Centrum voor speciale operaties “A” (“Alpha”) was bereid om deze operatie uit te voeren.

Propaganda campagne in Artemovsk

Soms werd de veiligheidsdienst ook belast met tamelijk routinematige propaganda taken. Zowel in de DPR en LPR, ook in delen van het door Oekraïne gecontroleerde gebied. Zo was het verplicht om propagandaposters op te hangen in de straten van sommige steden.

Dergelijke propaganda-activiteiten zijn natuurlijk meer een uitzondering dan de regel die een routinematige taak van de veiligheidsdienst is. Deze inlichtingendienst maakt bij haar werkzaamheden veelal gebruik van zeer geavanceerde vormen en methoden om doelgroepen te beïnvloeden.

Sabotage en Psychologische operaties tegen de LPR (Luhanks Volks Republiek)

Als voorbeeld een document, opgesteld door SBU-officieren in de stad Severodonetsk, die betrokken waren bij een PsyOp tegen de LPR. Het document lang, een deel ervan is vertaald met betrekking tot twee operaties tegen de LPR. De eerste is operatie “Drain“, die zich bezighoudt met het creëren van valse wetgevingshandelingen van de LPR-overheidsinstanties en hun verspreiding “desinformatie, gericht op het in diskrediet brengen van zogenaamde “terroristische leiders”, het veroorzaken van paniek en andere operationele activiteiten. Met als doel het “elimineren” van zogenaamde terroristen met aanmoediging om verraders in hun gelederen te vinden en repressie in het administratieve apparaat.

De 2e operatie , was genaamd “Forum-Storm“, het was de bedoeling om een groep professionele trollen en bots te creëren op verschillende forums en websites van de LPR / DPR, die op een bepaalde manier commentaar zouden leveren, nieuwsmateriaal, desinformatie en dergelijke binnen het kader van een gepland doel.

Een aanbeveling om voorzichtig te zijn met reacties op sociale media, forums en media-artikelen. Ze zijn meestal geschreven door zulke ‘dochters van officieren’ (een Krim versie van het Syrisch Bana-meisje).

Daarnaast heeft SBU een aantal langlopende operaties uitgevoerd.

Het merendeel van deze operaties is gericht op het creëren van een negatief imago van Rusland (“Rusland – is de agressor”) en ook politieke leiders van de DPR / LPR te demonizeren en af te schilderen als terroristen, het mobiliseren en indoctrineren van de jeugd , etc.. Bovendien doen SBU-specialisten hun best om de bevolking van Donbass ervan te overtuigen dat de oorzaak van de kritieke situatie die zich heeft ontwikkeld, alleen door toedoen van de Russen is ontstaan.

Propaganda via de commerciële MSM

Om de PsyOp zo “erg” als mogelijk te maken gebruiken Oekraïense veiligheidsinstellingen niet alleen actief sociale netwerken, maar ook traditionele media, waaronder publicaties op reguliere MSM, radio en televisie uitzendingen. Tegelijkertijd zijn ze absoluut vrij om bepaalde -frequenties (zenders) weg te nemen van deze commerciële MSM, met als excuus de noodzaak om “de Russische agressie” te weerstaan, die meeluistert!

De campagne: Ze wachten je op in je huis!

Het idee van deze campagne en de ontwikkeling ervan is in handen van de medewerkers van de National Academy of the Security Service en de rector – kolonel Sergei Kudinov. Volgens de officiële website van de campagne is het sinds 2015 actief en in 2019 hebben waren er meer dan 360 mensen met de uitvoering bezig. De SBU promote actief de genoemde campagne en beloofde iedereen die meewerkte amnesty. De SBU had echter niet aangegeven dat de campagne geen rechtsgevolgen zou hebben en of iemand ook daadwerkelijk wettelijke amnestie zou krijgen.

SOF-INFORMATIE- EN PSYCHOLOGISCHE OPERATIECENTRA

De tweede belangrijkste organisatie, die sabotage- en psychologische operaties (PsyOps) uitvoert tegen de DPR / LPR , is de Special Operations Force van de strijdkrachten van Oekraïne (SOF).

De SOF is in 2016 opgericht als een nieuwe tak van het leger en omvat de volgende InfoPsyOps-eenheden :

Senior InfoPsyOps Center (voorheen 72e Center) Brovary, regio Kiev А-4398
16e InfoPsyOps Center Guiva, regio Zhitomir А-1182
74 InfoPsyOps Center Lviv А-1277
83e InfoPsyOps Center Odessa А-2455

Deze centra rapporteren aan de InfoPsyOps-afdeling binnen het SOF-commando. Aan de JFO (Joint Force Operations) nemen een gezamenlijke eenheid en een task force van de genoemde centra deel. Personeel wordt na een bepaalde periode gerouleerd.

Te zijner tijd lukte het me (Vasily Prozorov) om goede banden te leggen met de SOF-leidinggevende. In het bijzonder met Igor Lunev, de bevelhebber van de SOF en zijn eerste adjunct-kolonel Sergey Krivonos.

Ik genoot het vertrouwen de SOF Commandopost, inclusief de leiders van de InfoPsyOps en kende bijna alle officieren daar. Links Vasily Prozorov.

InfoPsyOps – operaties

Eind 2019 werd informatie over actuele psychologische activiteiten waaraan InfoPsyOps Centra konden deelnemen, op het internet gepubliceerd. De operatie, met de codenaam “Clivage“, betrof de verspreiding van desinformatie over het verhoogde stralingsniveau in Enakievo. Tijdens de campagne genaamd ‘Gezondheid‘ kregen de inwoners van DPR / LPR een PsyOp er zou een een tuberculose-epidemie zijn. De mijnwerkers, de mijnbouw in Enakievo is erg belangrijk voor inkomsten van de stad, moesten het met name het doelwit worden van deze operatie.

De officieren van het 72e InfoPsyOps Centrum verspreidden deze PsyOp via nepnieuwssites o.a: informnapalm.org, seabreeze.org.ua, podvodka.info, en infoaccent.net. Sommige publicaties en campagnes werden door militaire propagandisten uitbesteed aan externe contractanten . Informatie hierover wordt vaak gepubliceerd op openbare aanbestedingssites of gepost door bloggers. Gemiddeld besteden de InfoPsyOps-centra jaarlijks ongeveer $ 380.000 aan dergelijke uitbesteding (kranten e.d.).

Een ander voorbeeld van manipulatie en PsyOp is dat agenten van het 83e Centrum onlangs een reeks video’s bestelde (documentaires) waarin de ‘Russen’ die op de Krim wonen, in diskrediet worden gebracht. Deze PSyOp maakt duidelijk dat de Oekraïners ook, inwoners van de Krim, hun voormalige medeburgers, niet begrijpen en nooit hebben begrepen. Ze proberen hen te intimideren met sabotage, op het gebied van toerisme dat pas sinds 2014 is gegroeid. Ondertussen hebben hebzuchtige en goedkope Oekraïense toeristen niet veel bijgedragen aan de regionale ontwikkeling.

InfoPsyOps-eenheden – problemen binnen het SOF Commando

Na gesproken te hebben met veel officieren van het SOF-commando en de InfoPsyOps-afdeling, evenals met de InfoPsyOps-medewerkers van de regionale centra, ook met degene die de NATO PSYOPS-cursussen bijwoonde, werd mijn aandacht gevestigd op een contradictie, meer precies – op de organisatorische en methodologische inconsistentie van twee soorten activiteiten. Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel.

Het feit is dat het leiderschap van de SOF voornamelijk bestond uit mensen die de Special Forces Spetsnaz en de Airborne-troepen vertegenwoordigden. Het was moeilijk voor hen om de taken en het doel van InfoPsyOps-eenheden diepgaand te begrijpen. Volgens hen is de SOF in de eerste plaats verantwoordelijk voor sabotagespeciale inlichtingen en terroristische aanslagen op vijandelijke grondgebied. Hun professionaliteit heeft geen overeenkomst met de “militaire nerds- IT Specialisten” – officieren die “slimme gesprekken”, voeren via tablets en laptops. In dit opzicht had en heeft het SOF-commando aanvankelijk een enigszins wantrouwende houding ten opzichte van de activiteiten van de InfoPsyOps-eenheden.

In 2017 bezocht ik wederom het SOF Commando-gebouw en wachtte tot generaal Lunev mij zou ontmoeten. Er waren twee Special Forces kolonels aanwezig in de ontvangstkamer. Deze officieren bespraken vrij luid de aankomst van een vrachtschip uit de Verenigde Staten in de haven van Odessa met 20 Humvees voor levering aan het SOF. Tijdens de discussie merkte een van de kolonels op dat de meeste voertuigen onder het commando naar de Special Forces-eenheden zoudengaan, terwijl er maar een paar naar de InfoPsyOps-centra zouden worden gestuurd. De reactie van de tweede kolonel was agressief: ‘Ze krijgen niets! Waarom zouden ze Humvees nodig hebben? Ze hebben laptops, dat is meer dan genoeg! ‘ Dit kenmerkt vrij levendig de houding ten opzichte van de InfoPsyOps-specialisten binnen het SOF-commando.

Corruptie, is het grootste probleem van het moderne Oekraïne ook in de SOF. Financiële misstanden door luitenant-kolonel Alexander Sergienko, de leider van het 74e InfoPsyOps-centrum, hebben al lange tijd de aandacht van de wetshandhavings instanties.

Bescherming van staatsgeheimen is ook een onmogelijke missie geweest. De persoonlijke gegevens van het personeel van de 72e en 83e InfoPsyOps-centra, internet wachtwoorden e.d., zijn gelekt en openbaar geworden. In overeenstemming met de Oekraïense wetgeving is informatie over het legerpersoneel een staatsgeheim. Daarom de vraag wie is verantwoordelijk voor het lekken van staatsgeheimen wie is de bron? Misschien de officieren van het 72ste InfoPsyOps Centrum zelf?

Op deze vraag moest een antwoord komen. Na het lekken van de informatie over het 83e InfoPsyOps Centrum in het internet, bevestigden de controle organen van de Oekraïense strijdkrachten de authenticiteit van de geposte documenten en begonnen met een onderzoek om het lek te achterhalen. Het SOF-commando voerde ook een officieel onderzoek uit.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat, kolonel V.V. Lavrus, leider van het 83e InfoPsyOps Centrum), majoor S.V. Kovalenok, de adjunct-commandant voor logistiek en luitenant S.A. Soloviev, het hoofd van de staatsgeheime beschermingsdienst, gelekt hebben en zijn schuldig bevonden.

De militaire aanklager van het garnizoen van Odessa voegde er ook nog twee strafbare feiten aan toe: Openbaarmaking van militair gerelateerde informatie die het staatsgeheim vertegenwoordigt, het verlies van documenten of materialen die dergelijke gegevens bevatten en Schending van computer geheimen, sabotage van computernetwerken en telecommunicatie, een verstoot tegen informatiebescherming.

Bovenstaande feiten geven aan dat er ernstige problemen bij de SOF InfoPsyOps-eenheden zijn!

INFORMATIE-HYBRIDE-OORLOGSVOERING-EENHEDEN

Waarschijnlijk zijn InfoPsyOp’s een trendy onderwerp in de gelederen van de Oekraïense veiligheidstroepen geworden. Nog niet zo lang geleden werden de Information Warfare (IW) -eenheden in de Oekraïense strijdkrachten opgericht om informatiebedreigingen op te sporen en tegen te gaan. In het hoofdkwartier van de grondtroepen werd een IW-afdeling gevormd, bestaande uit 3-4 officieren. In brigades en regionale militaire comités werden monitoring- en tegenactie-teams gevormd bestaande uit 5 militaire en civiele specialisten.

Naast wekelijkse berichten en publicatie van materiaal over de Oekraïense strijdkrachten op het internet, verspreiden deze eenheden ook positieve artikelen over de militaire dienst en onderhouden ze officiële pagina’s van militaire brigades op Facebook.

De oprichting van nieuwe informatie-hybride -oorlogseenheden in de gelederen van de Oekraïense strijdkrachten kan wijzen op het toenemende wantrouwen van het Oekraïense militaire commando tegenover de leiding van de het SOF. De leidinggevende van het SOF positioneren zich steeds meer als onafhankelijke spelers, niet alleen in het machtsblok, maar ook in het politieke spel van Oekraïne.

Conclusie

Tenslotte wil ik (Vasily Prozorov) benadrukken dat InfoPsyOps in de Donbass, d.w.z, de meest agressieve PsyOps plaats vonden in de periode van president Poroshenko ambtstermijn, van 2014 tot 2019. In deze periode werden veel terroristische aanslagen gepleegd, werd er agressief propagandamateriaal verspreid en werden er aanzienlijke (geldelijke) middelen voor deze doeleinden gebruikt.

Tijdens het amtstermijn van president Vladimir Zelensky waren er enkele veranderingen in de InfoPsyOps-operaties. De entourage van de nieuwe president raadde hem aan de militaire retoriek en propaganda te “verzachten”, sabotage en terroristische aanslagen te minimaliseren. In zijn campagne beloofde Zelensky zich te concentreren op het winnen van de harten en geesten van de Donbass-bevolking en hen ertoe te brengen terug te keren naar het ” echte” Oekraïne. Daartoe zijn een aantal stappen gezet. Zo is er een nieuw tv-kanaal “Dom” speciaal voor de bewoners van de DPR / LPR. Het is bedoeld om een aantrekkelijk beeld van Oekraïne te vormen. De president introduceerde de post van een speciale assistent in de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, die verantwoordelijk is voor humanitaire kwesties in de regio Donbass. Sergei Sivohu werd op deze post benoemd.

Maar zoals verdere ontwikkelingen hebben aangetoond, verzetten de zeer invloedrijke ‘oorlogslobby’ in Oekraïne en de radicale nationalisten (Rechte Sector) zich tegen een dergelijke aanpassing van het informatiebeleid ten aanzien van de Donbass-republieken en drongen erop aan om een oplossing voor dit conflict te vinden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het aftreden van Sergei Sivohi na zijn pogingen om een dialoog aan te gaan met de DVR / LPR. Ontslag volgde onder druk van nationalistische kringen.

De eerste kritiek op de pogingen van de nieuwe president om een ​​oplossing te vinden voor het conflict in Donbass waren op de mediaplatforms die werden gecontroleerd door de SOF InfoPsyOps-eenheden te lezen. Deze platforms waren degenen die de zogenaamde “respectloze” toon van Zelensky actief begonnen te verspreiden. Ze uitte kritiek en hadden voortdurend een negatieve focus op Zelensky’s uitspraak: “Je moet gewoon stoppen met schieten ...” Alle pogingen van de nieuwe regering om het conflict in de regio Donbass op te lossen, vielen samen met de intensivering van vijandelijkheden tegen de Donbass . De bombardementen op mariniers tijdens werkzaamheden aan technische uitrusting van posities in de buurt van Pavlopoly in augustus 2019, vier kilometer voor de frontlinie! De dood van twee sluipschutters, hoge officieren van de Central Security Service “A” eind november 2019, in het door de DPR gecontroleerde gebied. De Oekraïense regering beschuldigde natuurlijk de Donetsk en Rusland.

De conclusie is dat er een zeer sterke pro-militaire lobby in de veiligheids apparaten van Oekraïne zijn , die leidinggevende posities bekleedde toen Poroshenko in functie was. Deze lobby heeft geen vrede nodig in de regio. Uiteraard hebben de pogingen van de nieuwe president vurig verzet opgewekt bij de vertegenwoordigers van deze lobby. Daarom kwamen ze in actie en lokte vijandelijkheden en informatie-aanvallen InfoPsyOps-uit, tegen de Oekraïense president en zijn regering. Wie zijn de leden van deze lobby?

Bij de inauguratie van Zelensky waren er leidinggevende van diverse specialie eenheden in het machtsblok die hem niet de hand schudde, ze waren de leider van de SBUGritzak en SOF-commandant Lunev.

Documenten en origineel artikel: https://yadi.sk/i/0TlJrI2TOnuh6A

Vasily Prozorov

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *