Open brief aan de 2e kamer en regering

Post-lockdown Reopenings Have Become Politicized. Here's How ...

Aan de leden van de Nederlandse regering en 2e kamer

Ik schrijf deze brief namens veel bezorgde Nederlanders en mijzelf. Sinds de start van de COVID-19 (Corona) crisis hebben we kunnen constateren dat de democratie in gevaar is en steeds meer rechten afgenomen worden, daarvoor in de plaats zijn plichten en strafmaatregelen ingevoerd zonder bewijs, gebaseerd op alleen maar verklaringen van de huidige regering, een situatie die de democratie met voeten treedt!

U zult denken, daar is ze weer de Syrië activist die meer dan 10 jaar voor de onrechtvaardigheid in Syrië gestreden heeft, voormalig lid van de SP en voormalig Statenlid, een lastpost misschien voor velen van U, maar de waarheid is belangrijker dan de last! Ik schreef al in 2015 dat zoveel vluchtelingen problemen zouden geven in Europa, gezien het feit en de constatering dat onder hen veel jihadisten zijn, die de regering en Kamerleden, zonder onderzoek, gewoon rebellen blijven noemen. Dit was het begin van de ondergang van Nederland en Europa. Nu met deze COVID-19 crisis is het proces versneld en komen zelfs de meeste “gehoorzame” burgers in het verzet.

Waarom? Er is van de kant van de regering geen openheid naar de bevolking toe, geen onderbouwing van feiten getoond aan de bevolking. Cijfers en RIVM-gesprekken maar bovenal regels en wetten, die verdacht veel op een oorlogssituatie lijken, wat het echter niet is. Ook vertonen de huidige maatregelen “trekjes” van een oligarchie en zelfs een dictatuur (een dictatuur kan uit verschillende bewindslieden bestaan).

Constatering 1

Volgens cijfers van de regering zouden er vele besmetting en bovenal zieken en doden moeten zijn. De cijfers zijn iets meer dan bij een normale griep of besmetting, nu met een onbekend virus, maar er kan nog steeds niet van een pandemie gesproken worden, daar moeten honderdduizenden mensen gestorven zijn! Dit is niet geval, komt ik tot het tweede punt, Openheid: We krijgen geen bewijzen van volle IC’s, alleen lege ziekenhuisbedden en ingerichte zalen zoals de Ahoyhal in Rotterdam, waar niemand gelegen heeft. Allemaal voorzorgsmaatregelen, die geld kosten en naderhand totaal overbodig bleken. Bewijzen krijgt de bevolking niet, wat VOLKSVERTEGENWOORDIGERS zou sieren. Jullie zijn door het volk gekozen en het volk kan jullie in principe “ontslaan” van jullie bevoegdheden. Art. 3 van de grondwet: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Constatering 2

Rechten en vrijheden in een democratie. Het recht voor een referendum is sinds lange tijd al ontnomen, wat volgens grondbeginselen van een democratie niet zou mogen kunnen. Het recht op demonstratie is door deze niet bewezen Pandemie de burgers ontnomen. In de wet staat bij gevaar op de volksgezondheid, die niet door de regering is onderbouwd, zoals gezegd er zijn eenvoudig geen bewijzen: Art. 9- 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Er kunnen zegt de wet regels gesteld worden maar geen verbod! De contradictie over gesponsorde EU/VS groeperingen zoals Black Lives Matters, mogen demonstreren, de niet door de EU/VS gesponsorde groeperingen zoals Viruswaanzin is het bijna onmogelijk gemaakt om te demonstreren. Het demoniseren van de laatste genoemde groepering is in volle gang, door de politiek en ook de media. De media die volgens Art. 7- van het wetboek: 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Volgens onderstaand Art 7 Wpg: Hoofdstuk II. Taken publieke gezondheidszorg§ 4. InfectieziektebestrijdingArtikel 71.In de situatie, bedoeld in artikel 6, vierde lid, geeft Onze Minister leiding aan de bestrijding en kan Onze Minister de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk V.2.In afwijking van artikel 6, derde lid, geeft Onze Minister leiding aan de bestrijding van een infectieziekte behorend tot groep B1 of B2, indien de burgemeester van een gemeente die het aangaat daartoe verzoekt. Onze Minister kan dan de burgemeester opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk V.3.Onze Minister kan de burgemeester opdragen om, ter uitvoering van de aanbevelingen, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Internationale Gezondheidsregeling, toepassing te geven aan de maatregelen, bedoeld in de artikelen 5154 en 55, alsook om de maatregelen, bedoeld in artikel 22a van de Wet op de lijkbezorging, toe te passen.4. Nu komt het belangrijkste: Voordat toepassing wordt gegeven aan het eerste, tweede of derde lid, voert Onze Minister een bestuurlijk afstemmingsoverleg waarbij in ieder geval Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en de veiligheidsregio’s of gemeenten die het aangaat, worden betrokken.

Dit noemt de kamer: gebrekkige’ communicatie. Ook is het ‘verdacht’ dat 1 dag na de uitspraak van vicepremier de Jonge, opeens de cijfers weer stijgen, na gedegen onderzoek zou de oorzaak de hitte wel eens kunnen zijn, maar wederom krijgen we geen bewijzen alleen cijfers! De ‘doorgesnoven’ voetbalhooligans, waar Premier Rutte het elke keer over heeft, noemen dat “matchfixing’.

Tijdens deze uitgeroepen pandemie is artikel 7, zoals boven genoemd, de prullenbak ingegooid, er zijn direct maatregelen getroffen zonder overleg, zoals ik al eerder aangaf, is deze pandemie niet in Nederland bewezen!

Ook het volgende punt is onderdeel van een oligarchie of dictatuur: met medeweten en zonder ingreep van de soevereine staat der Nederlanden worden opinies zoals deze en vele andere ‘alternatieve media’ gecensureerd, zonder discussie. Platformen zoals Facebook, Instagram e.d., censureren. De pseudo onafhankelijke kranten, die niet onafhankelijk zijn, omdat vele subsidies krijgen van de regering en of politieke partijen, dicteren het voorgeschreven regeringsbeleid. Onderzoekjournalistiek wordt niet gesponsord, behalve de door het Atalantic Council – en EU gesponsorde Bellingcat. Ook de EU disinformation website, waar letterlijk alles op staat wat TEGEN de EU geschreven wordt, m.a.w. kritiek wordt niet op prijs gesteld, de waarheidsvinding is niet meer belangrijk en wordt uitgelegd als propaganda, (de meeste zogenaamde nepnieuws artikelen gaan over de MH17 en Oekraïne, gerund wordt de website ook door Oekraïne) natuurlijk onderdeel van de Hybride oorlog waar Nederland bij betrokken is, de oorlog tegen Rusland en China, zonder nuances!. Dit zijn praktijken die in een dictatuur gebruikt worden, om mensen “monddood” te maken, zoals destijds in de koude oorlog, alleen gebruikt de EU deze tactieken, zo ook Nederland als lid van de EU, nu in 2020.

De pandemie, is zoals duidelijk door velen artsen en virologen geen echte pandemie genoemd.

Thema: CORONA – COVID-19 INTERNATIONAL SITUATION – INTRODUCTION (Kurzvorstellung) Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU) The COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee ACU-Conference 2.0 INTRO (Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch Portugiesisch) vom 31.07.2020 in Berlin Anhörungen A09-A12 mit ACU-Sprecherkreismitgliedern Heiko Schöning und Martin Hadditsch A09 Spain (Spanien, Dr. med. Natalia Prego Cancelo) A10 USA (Vereinigte Staaten von Amerika, Dr. med. Gaston Cronu Labat) A11 Hungary (Ungarn, Dr. med. Joszef Tamasi) A12 Austria (Österreich, Prof. Dr. Dr. Martin Haditisch) Die Conference ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch Portugiesisch). Durchgehend einsprachige Versionen werden auf https://acu2020.org/international/ publiziert. International versions in one language only (out of 10+) will be published on: https://acu2020.org/international/

Het is volgens vele professoren en rechtsgeleerden een cover-up, of een PsyOp, zoals dat heet! Waarom?

Dat is duidelijk, de Europese landen en de VS zijn in een zware financiële crisis, al voor de Pandemie, de Pandemie is gepolitiseerd en gebruikt om de industriële revolutie 4.0., of te wel de Kunstmatige Intelligentie (KI) door te voeren, wederom zonder consensus van de bevolking. Het WHO (World Health Organization) is grotendeels in handen van China en Bill Gates, d.w.z. de Belinda en Bill Gates foundation, die wederom ‘donaties’ geven aan Astrazeneca voor een vaccin. Big Pharma is het enige waar nog geld in te verdienen is, ‘big money’, nu het kapitalistische systeem doelbewust vernietigd is. Ook is toevallig de Pandemie genaamd EVENT201, in oktober 2019 ‘geoefend’ net 1 maand voor de uitbraak! We krijgen van de regering geen uitleg over deze zaken, ook niet of het een spontaan of gemaakt (biowapen) virus is, alleen angst en propaganda zonder verklaring!

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Event 201

The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the response to a severe pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences.

Statement about nCoV and our pandemic exercise

Event 201 discussions

In recent years, the world has seen a growing number of epidemic events, amounting to approximately 200 events annually. These events are increasing, and they are disruptive to health, economies, and society. Managing these events already strains global capacity, even absent a pandemic threat. Experts agree that it is only a matter of time before one of these epidemics becomes global—a pandemic with potentially catastrophic consequences. A severe pandemic, which becomes “Event 201,” would require reliable cooperation among several industries, national governments, and key international institutions.

Conclusie

De Nederlandse politiek, met al haar verscheidenheid aan stromingen, is machteloos, tegen de Big Pharma, de grote jongens zoals Soros en Gates. De VS de bondgenoot van Europa is verwikkeld in een ‘Color-Revolutie’ om Trump af te zetten. Europa en haar leiders vervallen tot technocraten, zonder naar haar eigen bevolking te luisteren. Geachte politici wilt U een wereldbeeld zoals China? Waar je met een ‘slecht ‘ Social Credit System niet kunt reizen of een huis huren? Waarschijnlijk wel, anders zouden velen onder jullie, niet meer met deze KI meedoen die zoveel schade aan zal richten tegenover het Nederlandse volk, die jullie als VOLKSVERTEGENWOORDIGERS gekozen hebben. Jullie volgen het pad van Soros en Gates, die streven naar een wereldregering! En NEE dit is geen complotdenken, George Bush Sr. heeft dit aangekondigd, net als de George Bush Jr. de vernietiging van 7 landen had aangekondigd en dit plan is uitgevoerd. We zitten nu in Agenda 21 op weg naar Agenda 2030, die alleen jullie, met gezond verstand en gevoel voor het Nederlandse volk nog enigszins kunnen stoppen. De bal ligt bij jullie, jullie zijn verantwoordelijk voor wat er met ons de komende jaren gaat gebeuren. Jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden door onze kinderen en kleinkinderen!

Hoogachtend,

Sonja van den Ende

Onafhankelijk Journalist
freesuriyah.eu
https://www.facebook.com/sonja.vandenende
Twitter: SonjaEnde
contributer bij http://oneworld.press/contributor bij  http://inforos.ru/encontributor bij http://infobrics.org/https://stopdebezetting.home.blog/

Voormalig Int. Secretary: International Atomic Energy Agency. IAEA Laboratory, Vienna, Austria

Voormalig SP lid, Statenlid

BA English

EDX – University of Queensland course Global Media, War, and Technology at EDX Explore the intersection of information technology, violent conflict, and resistance

[dntplgn]  

Loading

3 thoughts on “Open brief aan de 2e kamer en regering

    1. Inderdaad, dat is het, we zouden alle krachten moeten bundelen om deze eigenlijk maar 6 mannen af te zetten, hun rijkdom ontnemen en een “nieuwe wereld” maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *