De Talyhs een vergeten volk – een gesprek met Boris Talishchinsky – Minister van Natuur en Ecologie –

 Er zijn naar schatting meer dan 600.000 Talyshen, waarvan er 400.000 in Iran en 112.000 in Azerbeidzjan wonen. Ze wonen vooral in bergdorpen langs de oever van de Kaspische Zee. De bergstreek waar ze wonen, het Talyshgebergte, draagt dezelfde naam. Op de foto H.E. President Alikram Hummatov van de autonome repuliek Talysh-Mugan, die in ballingshap in Nederland woont.

Het Talysh volk heeft altijd geleefd in het zuidoosten van de huidige Republiek Azerbeidzjan, in het noorden grenzend aan de Republiek Iran, op het Talysh-plateau in de Talysh-bergen, langs de Kaspische zee. Demografische veranderingen in de regio Talysh-Mugan vinden continu plaats door de huidige regering van Azerbeidzjan. Afgelopen jaren, wegens onderdrukking heeft er een massale migratie en wegens het opgedrongen assimilatieproces van de Talysh plaatsgevonden en velen zijn in ballingshap gegaan of zijn verdwenen in de gevangenis.

Ook is het leven van de Talysh in ballingshap niet veilig meer. Er zijn berichten van diverse ontvoeringen en kidnapping, verschillende personen zijn zo naar Azerbeidzjan gebracht, of bij aankomst gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf!

Fakhraddin Abbasov

Op 14 februari 2020 J.L., hield de rechtbank in Baku een hoorzitting over de zaak van de Talysh wetenschapper- Professor, journalist en politicus Fakhraddin Aboszoda (Abbasov). De rechtbank, voorgezeten door de onderzoeker van het Ministerie van Nationale Veiligheid, bevond Fakhraddin Abbasov schuldig aan het plegen van openbaar verzet tegen de staat (artikel 281.2 van het Wetboek van Strafrecht van de Republiek Azerbeidzjan), tot aanzetten van haat en vijandigheid (artikel 283.1), evenals hoogverraad (artikel 274), en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 16 jaar met het uitzitten van een straf in een strikt regime. Fakhraddin werd bij aankomst uit Rusland in Baku gearresteerd.

Elvin Isaev

Op 12 december 2019 werd de blogger Elvin Isaev, een politiek activist en blogger, ontvoerd uit Kiev, Oekraïne en naar Bakoe gebracht door Azerbeidzjaanse inlichtingendiensten uit Kiev. Hij had scherpe kritiek op het politieke regime in Azerbeidzjan, in het bijzonder op president Ilham Aliyev en zijn familieleden.

Op 17 maart 2016 j.l, heeft de president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, presidentieel gratie verleend aan 148 gevangenen, onder wie mensenrechtenverdedigers Anar Mamadli, Rasul Jafarov en Hilal Mamadov. Diezelfde ochtend had het Hof van Beroep van Baku de gevangenisstraf van zes jaar van journalist Rauf Mirkadyrov omgezet in een voorwaardelijke straf van vijf jaar, waardoor hij feitelijk uit hechtenis werd genomen.

Anar Mammadli is voorzitter van het Election Monitoring and Democracy Studies Center (EMDS), een organisatie die sinds 2001 onafhankelijke verkiezingsmonitoring uitvoert in Azerbeidzjan. Op 26 mei 2014 werd hij schuldig bevonden aan illegale zaken, ambtsmisbruik en belastingontduiking . Op 26 augustus 2015 bekrachtigde het Hooggerechtshof van Azerbeidzjan de straf van vijf en een half jaar gevangenis tegen hem.

Rasul Jafarov is het hoofd van de Human Rights Club, een organisatie die in december 2010 is opgericht om de mensenrechten en vrijheden in Azerbeidzjan te beschermen. Hij organiseerde de campagnes ‘Art for Democracy’ en ‘Sing for Democracy’ in het kader van het Eurovisie Songfestival in Bakoe in 2012 om internationale aandacht te vragen voor het harde optreden van de regering tegen het maatschappelijk middenveld. Op 16 februari 2016 heeft het Hooggerechtshof van de Republiek Azerbeidzjan in laatste aanleg het beroep verworpen dat was ingediend door mensenrechtenverdediger Rasul Jafarov tegen de uitspraak over zijn veroordeling wegens illegaal ondernemerschap, misbruik van gezag, valsheid in geschrifte en verduistering.

hilal mamedov | OK.RU
Hilal Mamedov is een mensenrechten-activist, journalist en adviseur bij het Instituut voor Democratie en Vrede en hoofdredacteur van Tolishi Sado (Talysh Voice), de enige krant in de Talysh-minderheidstaal. Hilal Mamedov werd op 27 september 2013 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf op beschuldiging van verkoop van drugs, hoogverraad inclusief spionage voor Iran en het aanzetten tot nationale, raciale, sociale en religieuze haat en vijandigheid. Hij heeft de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend.

Conclusie: Huidige situatie in Azerbeidzjan

De regering voert een beleid om de Talysh zo snel mogelijk te assimileren. Er zijn geen Talysh-ngo’s geregistreerd in het land. Talysh publieke en culturele personen zijn vervolgd en als “separatisten” lastiggevallen sinds het land onafhankelijk werd. De naam “Talysh” is in het land verboden.

Er is geen radio of televisie in de Talysh-taal en de Talysh wordt het recht op onderwijs in hun moedertaal ontzegd. De Talysh gemeenschap heeft geen recht op zelfbestuur. In sommige gevallen hebben parlementsleden, die in de Talysh-regio zijn benoemd, niets met de Talysh-bevolking te maken.

Het is nog een lange weg voor deze minderheid om erkenning te krijgen. Met de verschillende verzoeken voor steun bij de EU en/ook in Nederland is niets mee gedaan en de situatie wordt met de dag moeilijker voor het Talysh volk!

The Talysh are an ethnic group indigenous to a region shared between Azerbaijan and Iran which spans the South Caucasus and the southwestern shore of the Caspian Sea. They speak the Talysh language. The National Talysh Movement (NTM) was formally created in 2007 by Talysh leaders exiled in the Netherlands. The members of the organization include those who were in support of the Talysh-Mughan Autonomous Republic such as Alikram Hummatov, the self-proclaimed president of Talysh-Mughan. The movements favors an autonomous region within Azerbaijan. It also demands the promotion of democratic, cultural, and linguistic rights of all minorities within Azerbaijan. Video in German

[dntplgn]  

Loading

One thought on “De Talyhs een vergeten volk – een gesprek met Boris Talishchinsky – Minister van Natuur en Ecologie –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *