Het SARS-COVID-19 virus is een biowapen – Biologische oorlogsvoering – deel 1

Coronavirus: “Toevalproduct” of doelbewust ingezet als Biowapen? | Pensioenactivist

Voorwoord

Dit artikel is niet politiek bedoeld, ik spreek hier geen voorkeur uit voor de VS, China of Europa. Het is een onderzoek naar de herkomst van het virus en wat regeringen geheim willen houden.

Toen het voor het eerst bekend werd, eigenlijk al in januari 2020, dat er een gevaarlijk virus is genaamd COVID-19, met waarschijnlijke herkomst China-Wuhan, is er in Europa over gezwegen, omdat, het voordeel van de twijfel geven aan de politici, er niet veel over bekend was, of misschien toch wel? Na de onthullingen van Professor Francis Boyle en het onderzoek van Epoch Times (wat wel een anti-China gepolitiseerde website is) waar, als je het politieke aspect weglaat een zeer verontrustende plausibele verklaring wordt gegeven waar en hoe het virus is ontstaan en wat er daarna gebeurd en niet gebeurd is door politieke leiders m.n. in ‘rijke’ Westerse landen.

Tracking Down the Origin of the Wuhan Coronavirus (theepochtimes.com)

Het Virus

Volgens de (betaalde) media is het een verzinsels dat het een biowapen zou kunnen zijn, maar er is geen echt onderzoek gedaan, alleen de Alternatieve Media zoals Gospa nieuws uit Italië en de Bulgaarse onderzoek journaliste Dilyana Gaytandzhieva, die zich al jaren bezighoud met onderzoek naar chemische en biologische wapens en zich nu de woede van Azerbaijan op de hals gehaald heeft. Zij heeft in Augustus 2017 haar reguliere baan bij de krant Bulgarian Trud daily verloren, voor het m.n. openbaar maken van de wapenleveranties naar Syrië via de Balkan route.

https://www.youtube.com/watch?v=fx1d7y21KkY&t=12s
Mogelijk wordt de video verwijderd en is dan te zien op: Regis Tremblay (vimeo.com)

Het onderzoek van de drie bovengenoemde en na een interview geluisterd te hebben van Regis Tremblay, een documentairemaker die ik persoonlijk in Oekraïne (Odessa) ontmoet heb, met Francis Boyle, een gerenommeerde Amerikaanse mensenrechtenadvocaat en hoogleraar internationaal recht aan het University of Illinois College of Law. Hij was raadsman voor Bosnië en Herzegovina en steunde de rechten van inheemse volkeren en Palestijnen. Auteur van het boek: Biowarfare and Terrorism. Ben ik er zelf van overtuigd dat de crisis waar we nu in zitten het gevolg zijn van het gemodificeerde SARS-COVID19 virus dat gemaakt is voor Biologische oorlogsvoering op mensen.

Biowarfare and Terrorism (English Edition) von [Francis A. Boyle]
Zijn boek bespreekt de historische achtergrond van de wet, het beleid en de wetenschap achter de biologische wapens in de Verenigde Staten: hoe en waarom de regering van de Verenigde Staten een illegale biologische wapenwedloop initieerde, ondersteunde en vervolgens dramatisch uitbreidde met mogelijk catastrofale gevolgen voor de menselijke soort en zijn ondersteunende biosfeer op deze kwetsbare planeet Aarde. Door de politiek-juridische en wetenschappelijke omgeving te contextualiseren waarin de eerste biowarfare-terroristische aanslag tegen de Amerikaanse regering – de miltvuuraanval op het Congres van 2001 – plaatsvond, wil het ook een nieuw licht werpen op deze verontrustende vragen: waarom heeft deze historisch ongekende gebeurtenis plaatsgevonden? En is zo snel verdwenen uit de publieke media-discussie? Waarom is de FBI-zoektocht naar de daders gestopt? Waarom heeft het Congres zelf nagelaten om de gevolgen van deze terroristische aanslag gestopt en nooit een dader gevonden? Om welke redenen zouden de ware daders nooit kunnen worden gevonden? Het belangrijkste is dat Boyle het enorm uitgebreide Amerikaanse biowarfare-onderzoek en gerelateerde civiele paraatheidsprogramma’s onderzoekt en een ontdekking onthult met betrekking tot het chemische en and biologische Research Project die zou kunnen leiden tot publieke verontwaardiging over de laatste escalatie van de schending van de Biologische Wapens Conventie door de regering-Bush. Vervolgens geeft hij een politiek-juridische uiteenzetting over hoe de vastberadenheid van opeenvolgende Amerikaanse regeringen om de doos van Pandora’s biowarfare te openen, nooit is gestopt.

Het SARS-COVID19 virus gemaakt tot een gevaarlijk biologisch wapen

Er is daadwerkelijk geëxperimenteerd met het originele SARS-COVID virus in het biologische B4 (B4 is Bioweapon danger alert 4) laboratorium in Wuhan, China, die samenwerkte (nog) met Centres for Disease Control and Prevention (CDC) van de VS en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAIS) VS, directeur Anthony Fauci. Zowel het laboratorium in Wuhan China, de CDC en het NIAIS zijn o.a., gefinancierd door millionaire Bill Gates, the gatesfoundation.org.

Wuhan University Wuhan University – Bill & Melinda Gates Foundation


Date: November 2018
Purpose: to establish international research networks and data sharing platforms as well as develop policy recommendations for improving the medical insurance system in China
Amount: $499,944
Term: 14
Topic: Global Health and Development Public Awareness and Analysis
Regions Served: GLOBAL|ASIA
Program: Advocacy
Grantee Location: Wuhan, Hubei
Grantee Website: http://en.whu.edu.cn/

Het experiment in Wuhan door Dr. Shi Zhengli

739 Virologist Bilder und Fotos - Getty Images

Dr. Shi Zhengli studeerde in 1987 af aan de Wuhan Universiteit, China, met een bachelordiploma in genetica. Ze behaalde haar masterdiploma aan het Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences (CAS) in 1990 en haar doctoraat aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk in 2000.

In 2005 ontdekten Shi Zhengli en collega’s dat vleermuizen het natuurlijke reservoir zijn van SARS-achtige coronavirussen.

In 2008 leidde Shi een onderzoeksteam dat de binding bestudeerde van spike-eiwitten van zowel natuurlijke als chimere SARS-achtige coronavirussen aan ACE2-receptoren in cellen van mensen, civetkatten en hoefijzervleermuizen, om het mechanisme te bepalen waarmee SARS op mensen overgedragen kan worden. In 2014 werkte Shi Zhengli mee aan aanvullende gain-of-function-experimenten onder leiding van Ralph S. Baric van de Universiteit van North Carolina, die aantoonden dat twee cruciale mutaties die het MERS-coronavirus bezit, het mogelijk maken om te binden aan de menselijke ACE2-receptor en dat SARS het potentieel had om opnieuw op te duiken uit coronavirussen die circuleerden in vleermuispopulaties in het wild.

In 2014 had het Amerikaanse National Institutes of Health (NIAIS) een stop op het onderzoek ingesteld op SARS-, MERS- en influenza-gain-of-function-onderzoeken, vanwege bezorgdheid over de risico’s versus voordelen van dergelijk onderzoek , de stop op het onderzoek werd in 2017 opgeheven.

Zhengli en haar collega Cui Jie leidden een team dat duizenden hoefijzervleermuizen in heel China onderzocht. In 2017 publiceerden ze hun bevindingen, waaruit bleek dat alle genetische componenten van het SARS-coronavirus voorkwamen in een vleermuispopulatie in een grot in de provincie Yunnan. Hoewel geen enkele vleermuis de exacte virusstam herbergde die de SARS-uitbraak van 2002-2004 veroorzaakte, toonde genetische analyse aan dat verschillende stammen zich vaak vermengen, wat suggereert dat de menselijke versie waarschijnlijk voortkwam uit een combinatie van de stammen die aanwezig zijn in de vleermuispopulatie.

Zover de wetenschappelijke bevindingen en carriere van mevrouw Zhengli, verder moet er vermeld worden dat zij de eer heeft om de zogenaamde S-sleutel toe te voegen aan het virus, uitgevonden heeft, zodat het een ‘menselijk’ virus geworden is, dat niet alleen voor dieren gevaarlijk is maar ook voor mensen dus en zo de box van Pandora geopend heeft op wetenschappelijk gebied. Vermeld moet ook worden dat het SARS virus elementen van HIV-AIDS heeft hoe en precies kan ik niet uitleggen omdat ik geen medische achtergrond heb. Hoe en waarom het virus naar buiten is gekomen, kun je misschien op verschillende manieren invullen en uitleggen.

Sinds het aantreden van President Trump in 2017 is er een handelsoorlog uitgebroken tussen China en de VS. Trump wilde op zijn manier aantonen dat China aspiraties heeft de wereld te veroveren op zowel handel, militair, economisch en ideologisch gebied. Make America Great again was zijn slogan, niet zo gek nu we in deze situatie beland zijn. Helaas hebben zijn voorgangers, de deep-state en de EU toegelaten dat Europa, Afrika en Azië volstaat met deze laboratoria, level B3 en B4. Rusland is omsingeld met deze laboratoria die bedoeld zijn voor experimenten met biologische wapens, ook in Afrika zijn talloze van deze laboratoria te vinden. Hoezeer ze het ontkennen, door allerlei websites op te richten zoals de EUdisinfo site. We kunnen spreken van een hybride oorlog, die geëscaleerd zou kunnen zijn met biologische wapens, niet ondenkbaar gezien de huidige stand van zaken.

US Biological Laboratory in Africa. Hier werd o.a. het Ebola virus geproduceerd, in het Lab van Sierra Leone, wat tot verschillende uitbraken in Afrika leidde.

Het zou goed kunnen zijn dat het virus op de een of andere manier uit het Wuhan Laboratorium is ontsnapt, of dat er een medewerker in het laboratorium ongewild besmet is geraakt. De Wuhan markt, waar de eerste besmetting is geconstateerd is niet ver van het biologisch laboratorium.

Ook zijn er in 2019 de International Military Games gehouden in Wuhan, waar soldaten van Fort Detrick in de VS, het militair laboratorium is volgens de New York Times sinds augustus 2019 gesloten wegens gevaar van een ontsnapt virus. Soldaten van dit Fort Detrick zijn wel in november naar China, Wuhan gegaan, dit zou een aannemelijk verhaal van het ontsnapte COVID-19 menselijk virus kunnen zijn;

Veiligheidsproblemen bij het vooraanstaand militair kiemlaboratorium in Fort Detrick hebben ertoe geleid dat de regering onderzoek naar gevaarlijke microben zoals het ebolavirus heeft stopgezet.

Het onderzoek staat momenteel stil“, zei het United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, in Fort Detrick, Maryland, in een verklaring . De sluiting zal waarschijnlijk maanden duren, zei Caree Vander Linden, een woordvoerster, in een interview.

In de verklaring stond verder dat de Centers for Disease Control (CDC) in Augustus 2019 een bevel gegeven had om het onderzoek in Fort Detrick te stoppen, omdat het centrum niet beschikte over “voldoende systemen om afvalwater te zuiveren” van zijn strengst beveiligde laboratoria. .

Het virus zou verspreid kunnen zijn naar de VS, via China of juist andersom van de VS naar China.

Zeker is dat het virus via China naar Europa is verspreid door ‘besmette’ Chinezen die van en naar Wuhan en Milaan vlogen. Milaan herbergt (voor maart 2020) zo’n 100.000 Chinezen die werken via een uitwisselingsprogramma in de lederindustrie van Milaan. Verder heeft Italië de oudste bevolkingsgroep ter wereld gevolgd door Duitsland. Deze kwetsbare groep overlijden direct door het virus. Jongeren en gezonde mensen schijnen er een betere weerstand tegen te hebben.

In Duitsland is de deelstaat Beieren (Bayern) het hardst getroffen, omdat daar wederom de meeste Chinezen woonde of wonen met connecties naar Wuhan en de rest van China.

Hard getroffen landen zijn Rusland en Iran.

IRAN

De Iraaks-Iraanse Oorlog , ook wel de Eerste Golfoorlog genoemd, was een militair conflict tussen Iran en Irak. De oorlog duurde van 22 september 1980 tot 20 augustus 1988. De oorlog stond aanvankelijk bekend als de “Golfoorlog” voor het uitbreken van de Golfoorlog van 1990-1991. In Iran werd deze oorlog ook wel de opgelegde oorlog of de veeleisende oorlog genoemd. De oorlogvoering was in vele gevallen erg wreed. Zo werd door Irak gifgas ingezet, mosterdgas en Sarin. Bij mosterdgas zijn de symptomen ophoesten van slijm en pus en er treedt verstikking op. Wie het gas via de mond binnenkrijgt, gaat braken, krijgt diarree en spuugt bloed. Wanneer er sprake is van ernstige vergiftiging kan het slachtoffer ook verkrampen en in shock raken. Als je er bovenop komt zijn de longen voorgoed aangetast. Bij sarin zijn bijna dezelfde effecten; bij aanraking in vloeibare vorm) of na enkele uren (bij aanraking in de vorm van gas). Overgeven, zweten, misselijkheid, schokken van de spieren, diarree. Gevolgd door verlies van bewustzijn, verlamming en het stoppen van de ademhaling, bij kleine hoeveelheden beschadiging van longen en organen.

Daar hebben we dus, net als in de rest van de door getroffen oorlogen, uitgevoerd onder de supervisie van de VS, een verzwakte bevolking, zoals ik Irak, Iran en Syrië. Waar griepvirussen al tot de dood leiden. De gifgassen en verarmd Uranium, gebruikt door het Amerikaanse leger en NATO in wapens hebben deze landen ecologisch en menselijk verzwakt. Dan komt er het biologisch gemanipuleerde COVID-19 virus bovenop en de schade is niet te overzien. Israël, wat zelf tot aanstichters is van vele oorlogen in het midden-oosten, heeft deze wapens en gassen waarschijnlijk ook gebruikt. Maar Israël zijn samen met Noord-Korea de meest gesloten landen en bovendien deze landen hebben nooit het Non-proliferatieverdrag getekend, officieel het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, is een verdrag dat het bezit van kernwapens. met het IAEA (Atoomagentschap) getekend.

Rusland

Rusland was ten tijde van de koude oorlog goed ontwikkeld op het gebied van kernenergie, gifgassen en biologische wapens. De bevolking is in de laatste jaren, voor de val van de Sovjet-Unie verarmt en veel soldaten hebben gevochten in de Afghanistan oorlog. De oudere bevolking is dus ook een ‘zwakkere’ bevolking geworden.

Ook geographisch gezien grenzen ze aan China en de Kaukasus republieken, waar in Kazachstan atoomproeven doorgevoerd zijn, net als de VS deed in de atollen. De kernramp van 1986 in Oekraïne (Pritpat) heeft veel sporen nagelaten.

President Poetin, zelf een voormalig KGB agent, weet maar al te goed wat biologische wapens kunnen doen en zoals onlangs de New York Times schreef zou hij in overleg met het hoofd van de afdeling Biologische wapens zelf al maatregelen hebben getroffen. Ook, al wordt dit door Westerse media tegengesproken en geplaatst op de EU disinfo site, zijn de omringende landen van Rusland wel degelijk laboratoria met biologische en chemische testen faciliteiten.

Tons of chemicals and clandestine laboratories found in Syrian areas controlled by terrorists : Ministry of Defence of the Russian Federation
Tons of chemicals and clandestine laboratories found in Syrian areas controlled by terrorists : Ministry of Defence of the Russian Federation (eng.mil.ru)

Generaal-majoor Igor Kirillov, de commandant van de Russische Radiologische, Chemische en Biologische Defensie troepen, verklaarde op 4 oktober 2018 dat er vernieuwde constructies plaatsvinden in een reeks vermeende biologische laboratoria in Oekraïne, Azerbeidzjan en Oezbekistan, die naar verluidt worden gefinancierd door de Verenigde Staten. Hoogstwaarschijnlijk, zo beweerde Kirillov, “onder het mom van vreedzaam onderzoek, bouwt [de VS] zijn militair-biologisch potentieel op” (RIA Novosti, 4 oktober). Hij wees ook op het Richard G. Lugar Centrum voor Volksgezondheidsonderzoek in Georgië, waarbij hij beweerde dat deze faciliteit slechts een klein onderdeel was van een veel uitgebreider militair-biologisch programma dat door het Pentagon wordt uitgevoerd op het grondgebied van verschillende staten die grenzen aan Rusland.

CONCLUSIE

De wereld is op het punt aangekomen van geen terug. De doos van Pandora is geopend en het menselijk gemanipuleerde virus is eruit gesprongen. Economieën verwoest en zoals leiders in het Westen plegen te zeggen, het wordt nooit meer zoals vroeger. Alleen verzwijgen ze dat er wel degelijk medicijnen bestaan tegen het virus. Patent heeft China. Vaccins zijn experimenteel en volgens veel onderzoekers zou het meer schade kunnen geven dan de oplossing. Hier komt de “Big Pharma” in het dodelijke spel. Daarover meer in deel 2.

Wordt vervolgd….

[dntplgn]  

Loading

5 thoughts on “Het SARS-COVID-19 virus is een biowapen – Biologische oorlogsvoering – deel 1

 1. Ik heb zelf onderzoek gedaan en men moet al flink zoeken om info over andere overdraagbare virussen te vinden van vleermuizen, want die zijn er. Die vleermuizen zijn bioreservoirs, er zijn er miljoenen van en die kakken in het rond!

 2. Goed artikel!

  De inhoud van dit interview acht ik ook zeer belangwekkend!

  https://youtu.be/KGIzWjjkpNk

  Er zijn heel veel aanknopingspunten in te vinden waar beuwst door dit NWO sysyteem op getarget wordt maar er staan dus ook mogelijke oplossingen in om gezond te zijn en om zoveel mogelijk dit NWO systeem dan ook te kunnen afwenden en tegen te ageren!

  Willen we dit keren? Dan eerst voor onze eigen gezondheid zorgen en vervolgens op elk niveau, wereldwijd, landelijk, regionaal en lokaal te bevechten en te be VRAGEN!

  En uiteraard AANSPRAKELIJK te stellen en te vervangen door professionals, zelfstandige intelligente initatiefnemers oid..

  In lakech

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *