Sayed Hassan Nasrallah: Afghanistan is het ergste debacle in de geschiedenis van de VS, Biden hoopte op burgeroorlog die niet kwam!

Nasrallah: Afghanistan is worst debacle in US history, Biden hopes for  civil war
Toespraak van de secretaris-generaal van Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, op 17 augustus 2021, ter gelegenheid van de herdenking van de 9e nacht van Ashura, twee dagen voor het martelaarschap van imam Hussein.
Video van Sayed Hassan Nasrallah كلمة السيد حسن نصر الله في ليلة العاشر من محرم للعام 1443 هجري (moqawama.org)

Vertaling

[…] Mijn laatste punt (in zijn speech) is Afghanistan, dat ik al snel noemde (in zijn speech) . Wat er op dit moment in Afghanistan gebeurt, is een noodsituatie die de aandacht van de hele wereld trekt. In de Verenigde Staten is dit het belangrijkste evenement waar iedereen het over heeft, en natuurlijk geeft iedereen elkaar de schuld, net als in Libanon zijn de mensen allemaal hetzelfde: de Republikeinse Partij geeft de Democratische Partij de schuld, die geeft Biden de schuld en beschrijft de scène als een vernedering voor de Verenigde Staten, (een bewijs van) zwakte, hulpeloosheid, mislukking, historische nederlaag, schaamte, schande, enz. Als we (de politieke situatie in de Verenigde Staten) getrouw willen beschrijven, kunnen we zeggen dat het uit elkaar valt. Hetzelfde geldt voor de positie van Europese landen, van de leiders van bepaalde Europese landen [Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland…], die zeer negatieve woorden spreken om de situatie in Afghanistan te beoordelen. Deze landen vallen ook uit elkaar, we zien het dagelijks gebeuren in hun media…

Het is inderdaad een opvallend en uiterst belangrijk schouwspel, vol met lessen die moeten worden geleerd en dat moeten we allemaal … Het is niet iets dat in een toespraak genoeg is om te beschrijven of te behandelen, want de situatie blijft zich ontwikkelen en iedereen moet er aandachtig naar kijken en serieus over nadenken. Dit moet niet alleen interessant zijn voor (pseudo-)experts (in) strategische (kwesties), die tegenwoordig zeer talrijk zijn, ma sha Allah, experts, analisten, nee: alle mannen en vrouwen in de wereld (moeten voelen) dat wat er momenteel iets groots gebeurt in Afghanistan en van alles wat er tot nu toe gezegd is, blijft er weinig over in het licht van het belang voor het Westen en de gevolgen van wat er in Afghanistan gebeurt, het moet op een op historisch, strategisch, ideologisch, cultureel, politiek, psychologisch en moreel niveau bekeken worden. En degenen die het meest wakker moeten zijn in het lezen (en de interpretatie) van deze (aanzienlijke) gebeurtenis om hier de strategische en historische consequenties uit te trekken, zijn de volkeren van deze regio. Ja, de mensen in het Midden-Oosten moeten de eersten zijn die zich zorgen moeten maken over wat er gebeurt. Want wat er in Afghanistan gebeurt, is een hele grote en zelfs meesterlijke les.

De beelden die je ziet op tv-schermen , spreken voor zich… en alle media over de hele wereld), want hoe sterk het censuursysteem van de Verenigde Staten ook is, (het is machteloos om massadistributie van deze afbeeldingen en video’s te censureren). Dit komt door de vele sociale netwerken en internet, daardoor zijn deze beelden over de hele wereld verspreid. Sommige interpreteren het als een nieuwe kleurenrevolutie, maar in dit geval lopen ze vast in hun eigen val, want binnen de Verenigde Staten, kunnen Biden en de overheid de kranten en televisiezenders beïnvloeden (om ze ervan te weerhouden deze vernederende beelden uit te zenden), maar hoe kunnen ze miljoenen ja zelfs tientallen miljoenen gebruikers van sociale netwerken weerhouden deze beelden te delen? En grote eer aan God, dit zijn precies dezelfde beelden als in Vietnam! Net als in Saigon! De (Amerikaanse staatsburgers) klommen de trappen op om toegang te krijgen tot een helikopter om via het dak te ontsnappen, en we zien precies hetzelfde gebeuren op de luchthaven van Kabul! Het is buitengewoon! Een fotokopie! Kunnen we geloven dat dit gewoon toeval is?

Hoe dan ook, de beelden van Afghanistan en de val van Afghanistan is nu handen van de beweging (Taliban) die de Verenigde Staten 20 jaar lang hebben bevochten en verdreven (van de macht), voordat ze het land op een presenteerblaadje nu aan hen overhandigden… De Taliban-vlag wappert boven de luchthaven van Kabul. Ik heb Afghanistan al genoemd in mijn vorige toespraak , en vandaag nam Biden het woord om te proberen zichzelf te verdedigen… Ik zei al eerder dat in plaats zich overhaast terug te trekken (troepen), hij eerst een deal had moeten sluiten, zolang de Amerikaanse troepen aanwezig waren, en sinds de Afghaanse strijdkrachten (gevormd door de VS) 300.000 tot 400.000 leden hadden — soldaten en politie — , moest er een deal gesloten worden tussen de Afghaanse regering en de Taliban, ten gunste van de vorming van een overgangsregering, dan had dit niet gebeurd, nu konden de Verenigde Staten en NAVO zich niet op een waardige manier terugtrekken . Waarom deed hij dit niet? Omdat hij het niet langer kon verdragen (in Afghanistan) zegt hij. Eerlijk gezegd! Het was niet uit respect dat Biden dit niet deed. En geloof me niet op mijn woord, luister naar wat Biden zelf zei! Luister naar Biden, luister naar zijn minister van Buitenlandse Zaken en zijn nationale veiligheidsadviseur … Ze zijn nu gedwongen zichzelf te rechtvaardigen voor het Amerikaanse volk … Ze rechtvaardigen zichzelf niet voor de volkeren van de wereld, maar alleen aan het Amerikaanse volk dat verbaasd is over deze vernederende beelden van nederlaag en mislukking. Luister naar zijn uitleg en je zult het Amerikaanse standpunt begrijpen. Ik ga geen (volledig) verslag maken, maar ik hoop dat iedereen goed zal luisteren naar wat Biden gisteren zei, wat hij vandaag zei en wat Amerikaanse (autoriteiten) de komende dagen zullen zeggen. Neem de tijd om hun verklaringen aan te horen, want dit zal een goed begrip geven van de historische en strategische gevolgen van de (vernederende) nederlaag en (monumentale) mislukking van de Verenigde Staten en de NAVO in Afghanistan. Het is een punt van zorg voor ons als volkeren voor de regio, en het leert ons lessen die we kunnen gebruiken voor ons heden en onze toekomst.

Ik ga twee punten (van de toespraak van Biden) behandelen. In zijn toespraak zei hij: “We hebben meer dan een biljoen dollar uitgegeven”, dat is meer dan duizend miljard dollar! Ze hebben een biljoen dollar uitgegeven in Afghanistan! En ze vertrokken beschamend, met lege handen, schoenen gooiend (naar hun hoofd) van de Taliban (van Honaïn zoals het Arabische gezegde luidt de ergste vernedering), vernederd, verslagen, beschaamd, in schande. En dit volgens de bekentenis van hun eigen media, en bijna alle westerse media. Wat bewijst dit? Dat ze grootst gefaald hebben, dat ze op de vlucht geslagen zijn, dat ze hulpeloos, onwetend en dom zijn. Biden zelf zei dat de VS niet had kunnen voorzien dat de Afghaanse regering en strijdkrachten zo snel zouden instorten en weglopen, en hij zei dat hij verrast was dat ze niet vochten of weerstand boden. De staatssecretaris en de nationale veiligheidsadviseur zeiden hetzelfde. Wat geeft dit aan? Mensen stellen zich de Verenigde Staten voor als halfgoden, alwetend, die alles binnen handbereik analyseren en beheersen, in staat om alles te plannen via hun ultramoderne studie- en planningscentra met eersteklas vaardigheden en technologie, met enorme en meesterlijke plannen, enz. Maar de realiteit is verre van dat! In onze regio zijn de Verenigde Staten onwetend, niet in staat om iets te begrijpen! Decennialang herhalen ze dezelfde fouten, gebruiken ze dezelfde (mislukte) experimenten en dezelfde (foute) berekeningen! Dit is een van de lessen die door hun geleerd moeten worden!

Biden zegt dat het niet de schuld is van de Verenigde Staten, maar van de Afghaanse strijdkrachten die niet hebben gevochten. Maar mijn beste Biden, deze Afghaanse strijdkrachten, liet je zonder luchtmacht, omdat de luchtmacht in jouw handen is (en je stond ze niet toe om het te ontwikkelen), terwijl je beweerde dat je een biljoen dollar hebt uitgegeven. Dit is het eerste punt. Ten tweede werden deze Afghaanse strijdkrachten geleid door uw generaals, die gedoemde (oorlogs) plannen voor hen voorbereidden! Welke (oorlogs) plannen heb je verzonnen, welke (militaire) adviezen heb je aan deze Afghaanse strijdkrachten gegeven? Ten derde, wat wilde Biden (uiteindelijk)? Wat onthult zijn bekentenis? Omdat hij niet wist hoe hij zijn mond moest houden, hij was verstrikt in zijn (onhandige) verdediging (en ontmaskerde zichzelf). Hij wilde een burgeroorlog! Hij wilde dat de Afghaanse strijdkrachten oorlog zouden voeren tegen de Taliban, een oorlog tussen honderdduizenden (strijders) tegen honderdduizenden (strijders), en hij zou gewoon kunnen gaan zitten en genieten van het bloedige spektakel in Afghanistan.

Image
Bernard Levy, de Joods-Franse Filantroop, die al door Biden gestuurd was om de zoon van Ahmed Massoud te steunen (hij staat naast zijn zoon), zijn vader is vlak voor de aanslag in 2001 vermoord, door de Amerikanen, Bernard Levy duikt overal op waar bloed vloeit, Libië, Irak en Syrië.

Terwijl, als hij enigszins menselijk zou zijn geweest, had hij er voor gezorgd, en begaan met het lot van de Afghanen, zoals hij beweert, een overeenkomst en een oplossing van het conflict zou hebben gezocht, voordat hij zich terugtrok uit Afghanistan. Deze minachting (voor het leven van Afghanen) is een ethische en morele ondergang van de Amerikaanse regering! Deze morele degradatie wordt zelfs benadrukt door vooraanstaande politici en commentatoren in de Verenigde Staten en elders. Daarom zei Biden de volgende dag dat hij een politieke oplossing wilde (tussen de Afghaanse regering en de Taliban), maar dat Ashraf Ghani, de Afghaanse president, dat niet wilde. Zie je? Biden geeft hem de schuld en beweert foutloos te zijn!

Deze woorden deden me denken aan die verzen van de Koran die over de duivel spreken: « Satan zal zeggen wanneer de zaak is beslist: “Het was God die u een belofte van waarheid gaf: ik heb ook beloofd, maar ik heb gefaald in mijn beloof je. Ik had geen macht over u, behalve om u te roepen, maar u hebt naar mij geluisterd_. Berisp mij dan niet, maar verwijt uw eigen zielen.’ » (Koranvers 14, 22) (De verdoemden) worden uitgenodigd om de duivel niet toe te rekenen (hun slechte daden die hen naar de hel zullen leiden), maar om alleen zichzelf de schuld te geven!

Het waren jullie (pro-Amerikaanse Afghanen) die zich in dienst stelden van de Amerikanen, die naar hen luisterden en hen gehoorzaamden, waar je, je hoop op hen stelden en op hen vertrouwde, maar ze hebben jullie verraden, zoals ze iedereen verraden en vertelden jullie (heel gewoon) het ga je goed, “Tot ziens” (Nasrallah zegt het in het Engels in zijn speech). En over wat voor soort “Tot ziens” hebben we het? Wat er gebeurde op de luchthaven van Kabul is ongelooflijk, het is hartverscheurend en triest. Want uiteindelijk (deze Afghanen die willen vluchten) zijn we allemaal mensen. We hebben dit (Amerikaanse militaire) vliegtuig allemaal zien optrekken met tientallen mensen eromheen, zonder dat de piloot stopte, terwijl hij ze had kunnen overrijden!

De piloot zag dat mensen zich aan het vliegtuig hadden vastgeklampt, maar toch vertrokken! Of ze nu vielen en crashten (op de grond) of niet, dat was niet zijn probleem!

Dit is de Verenigde Staten! Wat ik je vertel is overal in de media, ik ben niets aan het uitvinden! De politiehonden gingen aan boord , maar niet de Afghanen die met hen samenwerkten, de tolken, vertalers etc.. zij konden letterlijk doodvallen!

Image

Ze gingen aan boord met hun uitrusting die alleen geld kostte, maar ze lieten geen mensen aan boord, Afghanen, dat zijn de mensenrechten van de VS en het Westen! Dit zijn de Verenigde Staten en het Westen (dit is hun ware gezicht)!

Alles wat er in Afghanistan gebeurt, ook al worden we in Libanon opgeslokt door onze dagelijkse problemen, moet aandacht gegeven worden want het is het cruciale moment de vernedering van de VS, wat gedurende de laatste 50 of 60 jaar zijn er onmenselijke dingen gebeurd. En dit zal een grote impact hebben op internationaal beleid, internationale betrekkingen, internationale allianties. En vandaag de dag zijn degenen die deze gebeurtenissen het meest aandachtig observeren en becommentariëren de Israëli’s!

Toen Biden zei, dit is een boodschap aan alle Amerikaanse bondgenoten in de regio (inclusief Israël), toen Biden zichzelf verdedigde, zei hij iets heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel … (hij herhaalt het totdat hij buiten adem raakt) belangrijks. Ik hoop dat Amerika’s ‘vrienden’ in Libanon en de regio dit zeer aandachtig zullen lezen. Biden zei:

“Amerikaanse troepen kunnen en mogen niet vechten in een oorlog en sterven in een oorlog in een ander land” Als iemand verwacht dat de Amerikanen voor hen komen vechten, dat is wat Biden zei! M.a.w. hij was bereid om een historische en vernederende nederlaag in Afghanistan voor lief te nemen! Als we het hebben over Libanon of wat dan ook, is dat slechts een (onbeduidend) detail (in de ogen van de Amerikanen).” Maar niet voor de Libanezen, niet voor de Syriërs en niet voor de Irakezen en Libiërs. Dus we kunnen concluderen dat de VS ook niet meer bereid zijn meer om voor Israël te vechten, want dat is de grootste reden waarom de VS in het Midden-Oosten zijn.

Kortom, wat er in Afghanistan gebeurt, zit vol met zeer grote en zeer belangrijke lessen, en we moeten ervan profiteren en dienovereenkomstig handelen, op cultureel, ideologisch en emotioneel niveau, op het niveau van onze keuzes, van onze hoop, van ons begrip (van gebeurtenissen), van onze allianties, van onze infrastructuur, op economisch, politiek, militair, veiligheidsniveau, enz. Dit is mijn conclusie en tijdens mijn laatste toespraak, zei ik dat we alleen op God en op onszelf kunnen vertrouwen! We moeten niet wachten op de Verenigde Staten of Europa, noch op hun opleiding, noch op hun advies, noch op hun steun, noch op hun valse beloften, noch op hun complotten! We willen hun goed noch hun kwaad en ze hebben veel kwaad aangericht samen met hun bondgenoten de NAVO. Natuurlijk kan er niets goeds van hen komen. Het goede zit in ons volk, in onze Arabische Gemeenschap, in onze regio, in de Arabische volkeren. Op hen moeten we vertrouwen. Omdat we al deze mogelijkheden en capaciteiten hebben.

Ik ben klaar met dit onderwerp. Ik zal je morgen ontmoeten, voor de 10e nacht (van de maand Muharram, de vooravond van het martelaarschap van Imam Hussein), de nacht van de laatste bijeenkomst, en van het grote afscheid.

Image

[dntplgn]

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *