Een bericht uit Qara, Syrië, nieuwe raketaanvallen

De pater, broeder, Mark uit België de permanente hulp in het klooster, bezoekers.

Pater Daniël schrijft:

“Na een raketaanval afgelopen donderdagnacht beleefden we weer even de sfeer van de oorlog  in 2013. Qara werd getroffen en er schijnen vier mensen gedood te zijn.  Zondag na de hoogmis hielden we een processie buiten de muren rond het domein  zoals bij de kruisdagen, met Kruis en Cherubijnen en hebben bij alle ingangen  gebeden en gezongen terwijl we de deuren met wijwater en gewijde olie hebben  gezegend om Gods bescherming af te smeken.”

Achtergrond

De pater en de rest van de kloosterlingen weten maar al te goed wat het is om in een oorlogssituatie te leven, dat hebben zij beleeft in 2013 toen ISIS (DAESH) voor de deur stond en zij dagenlang beneden in de kelder geschuild hebben. De jihadisten waren zelfs het klooster binnengedrongen en stonden op de binnenplaats. Zij verlieten het klooster weer, waarschijnlijk omdat er niet veel te halen viel, of dat er misschien toch een enkele jihadist dacht, dat een klooster vernietigen een “brug te ver” was, al hebben ze vele kerken vernietigd, maar de groep die zich rondom Qara bevond waren nog niet geïntegreerd in ISIS (DAESH), dat gebeurde in 2014, toen DAESH, gesponsord en vrijgelaten uit Camp Bucca in Irak, o.l.v. Abu-Bakr-al-Baghdadi, die geïnterneerd was in camp Bucca en tot aanvoerder verkozen, de woestijn introkken, zij waren getraind door de CIA en MOSSAD en bewapend met Toyota ‘s, tanks en wapens, gekregen van de VS en NATO. Eigenlijk bijna hetzelfde scenario als nu in Afghanistan, wat een combinatie van Vietnam en Syrië/Irak is, de plotselinge aftocht ( of het plotseling is geloof ik niet, niet gebeurd zonder reden in de politiek of deep-state), het achterlaten van wapens, waaronder zelfs biometrische wapens, is natuurlijk gepland. Dankzij Hezbollah en het Syrische leger is ook Qara bevrijd en gaat de geschiedenis in als de slacht om Qalamoun.

Syrisch oorlogsdagboek I en II ~ aanbieding! - Uitgeverij De Blauwe Tijger

Zoals ik al vele malen schreef en zal het blijven herhalen, Osama-bin-Laden is een product van de CIA (ook MOSSAD die zijn altijd samen) destijds gemaakt om Rusland (toen nog Sovjet-Unie) te vernietigen, die Afghanistan bezette. Hetzelfde gebeurde bijna in Syrië, waar zoals ik al schreef, ISIS (DAESH) de woestijn in werd gestuurd, zwaar bewapend en getraind om een kalifaat te stichten en daarbij duizenden mensen hebben vermoord, hetzelfde patroon zien we weer gebeuren in Afghanistan, gelukkig heeft Rusland ingegrepen in 2015. Een VS en NATO die nota bene de Taliban steunen om zo, naar hun zeggen ISIS-K (je moet er maar opkomen) te bestrijden. De Taliban zijn de “rebellen” van het westen geworden en gelijkgesteld met Hayat-Tahrir-as-Sham, Al-Qaeda en al-Nusra. Wat ook niet open verteld wordt is dat er onder deze zogenaamde ISIS-K (eigenlijk gewoon Taliban of DAESH) een grote groepen alweer Oeigoeren zijn, je weet wel die onderdrukte uit China, die waarschijnlijk door de CIA naar Afghanistan gevlogen zijn.

De Oeigoeren, schreef het Algemeen Dagblad al in 2016 en ikzelf in een artikel op Oneworld: “

Chinese moslims vechten aan de kant van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), aldus Chinese staatsmedia maandag. Volgens Chinese veiligheidsmedewerkers gaat het vooral om leden van de Islamitische Beweging Oost-Turkestan (ETIM), die via Turkije naar Syrië en Libanon reizen.

The Uyguhrs in Idlib, the Turkistan Party and the silk road
Ongeveer 18.000 strijders vertrokken vanuit China naar Idlib, vanaf 2015 hebben ze hun eigen enclave genaamd Al-Zanbaki, gelegen aan de Turkse grens. Er zijn nu naar schatting 40.000 Oeigoeren in Idlib, inclusief vrouwen en kinderen.

Destijds spraken ze nog over honderden, maar het waren er natuurlijk veel meer ongeveer 40.000, hele dorpen, nederzetting in Idlib zijn destijds gesticht door hen, met als grootste enclave Al-Zanbaki, hun vrouwen en kinderen waren ook daar. Het Syrische leger heeft vele bewijzen gevonden, na de bevrijding van delen van de provincie Idlib, zo ook in Al-Zanbaki. De jihadisten die niet gedood waren, moesten vluchten, sommige naar Idlib, sommige zijn geïnterneerd in kamp Al-Hawl, maar velen van hen naar Afghanistan en sloten zich aan bij de Taliban of vormden zelf groepjes, maar dat denk ik persoonlijk niet, zij zijn de rekruten van wederom de VS en NATO. Zo krijg je een nieuw “vreemdelingen” leger in Afghanistan, die gesponsord zijn door de VS en NATO, om zo een nieuw kalifaat te stichten in Afghanistan.

Verder met Pater Daniël, het is nu 2021, Syrië is voor 80% bevrijd van deze Westerse gesponsorde jihadisten terreur, maar de VS en NATO was het een doorn in het oog, dat de oorlog eigenlijk verloren hadden en hun huurlingen geen succes hadden met een kalifaat, door ingrijpen van Rusland en de dappere soldaten van het Syrische leger ook de strijders van Hezbollah, die vele doden betreuren moet genoemd worden, dus besloten ze het op een andere manier te doen, de uitrotting van het “volk”, sancties door de CAESAR-act, een volk laten verhongeren is niets nieuws, in de middeleeuwen gebeurde dit al, maar in 2021 met daarbij zoals zeggen een zogenaamde Covid-19 pandemie, is wel heel erg onmenselijk, als er een pandemie zou zijn. Dan is de westerse samenleving diep gezonken en zijn barbaren eerste klas. Niet alleen Syrië is hierdoor getroffen, maar mensen in Libanon verhongeren door sancties, in Iran, Venezuela, Jemen, Libië en landen die niet mee willen doen met de waanzinnige barbaarse plannen van het westen, dit noemen ze democratie en hoog in het vaandel staan de mensenrechten, hoe tragisch zal het lot van de Westerse mens zijn als zij zichzelf uitgeroeid hebben. Een illusie van propaganda en leugens.

COVID-19 in Syrië

Pater Daniël schrijft:

” We hebben hier in Mar Yakub, Qara, als kleine gemeenschap daarvan enige  ervaring. Vooreerst leven we in een land dat tot heden een zekere onafhankelijkheid heeft bewaard tegenover het wereld-corona-beleid. Van lockdown, afstand houden,  mondmaskers en opgedrongen vaccinatiepropaganda hebben we hier (nog) geen last.  De kerkelijk vieringen verlopen overigens ook nog steeds helemaal zoals voorheen,  zonder enige onwaardige beperking. Al vele jaren hebben we geen last van tv, dag-,  week-, maandbladen of reclamefolders. We hebben een groot terrein, geschikt voor  een “zelf bedruipend” bestaan, wat voeding betreft voor ons en voor de families die  met ons verbonden zijn. Hierbij hebben we nog voldoende energie over om mee voor  de noden van anderen te zorgen. Vooral gaat nu de Libanese bevolking ons ter harte  omdat ze heel erg hulpbehoevend is op alle gebied. Tussendoor trachten we met  mondjesmaat kinderen op te vangen die in de grootste nood verkeren. Hier is ook nog  plaats en mogelijkheid voor gezinnen die willen aansluiten en samen met ons willen  uitzoeken hoe zij in hun onderhoud kunnen voorzien. En vooral, de religieuze  gemeenschap zelf moet hiervoor open staan, wat hier het geval is. Met wederzijdse  welwillendheid is zeer veel mogelijk.” 

Concluderend kun je zeggen dat de gestoordheid en totale chaos zoals we die nu zien in het Westen alleen maar erger gaat worden, de Covid waanzin, met een sterfte cijfer van ongeveer 0,03 procent wereldwijd, wat eigenlijk geen pandemie te noemen is, de oorlogen, het verdrijven van mensen, de LGBT waanzin ( een uitwas van een Empire in ondergang) de lockdowns, de totalitaire maatregelen, die zijn weerga niet kent sinds WWII. Hoe zal dit aflopen? Er zal waarschijnlijk wel een groot conflict komen, niet conventioneel, zoals WWII, maar met AI wapens, cyber aanvallen en wat weet ik. Het zal ik ieder geval niet goed aflopen voor het Westen, een zinkend schip, wie nog kan moet het verlaten of vechten voor echte vrijheid, democratie en menselijkheid. Ik heb ervoor gekozen het zinkende schip te verlaten, ik zal berichten over andere landen en plaatsen en waarschijnlijk ook naar Syrië gaan.

[dntplgn]  

Als je het een goed artikel vindt, doneer ook voor het klooster Mar Yacub!

Loading

One thought on “Een bericht uit Qara, Syrië, nieuwe raketaanvallen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *