Europa in Verval

De Great Reset : een groteske schijnvertoning – elementen
Hoe vaak moeten we er nog over schrijven, hoe vaak moet het nog gezegd worden? Ik denk dat het nu te laat is en het verval en de Big Reset is ingezet, een reset met grote gevolgen voor m.n. West Europa.

Wat moeten we eigenlijk verwachten van de zogenaamde “Great Reset”? Als we de elite moeten geloven, die het allemaal uitgedacht hebben, wordt het paradijs op aarde, je bezit niets, maar je bent erg gelukkig, is de slogan, Build Back Better, horen we al de leiders verkondigen, ook al liegen ze erover, zoals Mark Rutte, ex-premier van Nederland, van de VVD, maar ze kunnen er niet onderuit, ze zijn betrapt op deelname, in video’s, gespot op plekken, met WEF tasjes etc…

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en staande mensen
Mark Rutte, die zich angstvallig en geobsedeerd vasthoudt aan zijn premierschap, eigenlijk een zielenpoot zonder perspectief, verraad zichzelf keer op keer, dit keer met een WEF tas, lopen op het Binnenhof in den Haag, die hij angstvallig omkeerde, toen hij zich realiseerde wat hij hij in de hand had!

Wat te verwachten de komende jaren

Bovenal chaos, chaos wat nu al te zien is, nog nooit zijn zoveel Europeanen op de straat gegaan, van Noord tot Zuid, van Oost tot West Europa, demonstreren mensen, tegen de Groene Pas, tegen COVID-19 vaccinatie en bovenal tegen de totalitaire staat, die nu geboren is en de democratie weg is en dat alles voor virus, uit alles blijkt dat het virus slechts de aanleiding was (als er al een pandemie was) om de plannen door te zetten, anders zou de bevolking het niet accepteren, maar als je vreselijke ziekte er tegen gooit, dan lopen ze in de pas en doen bijna alles wat de regeringen van hen verlangt, het ene land iets meer dan het andere. Landen met een “oudere” bevolking zoals Duitsland en Italië, zullen direct inwilligen, die zijn bang om dood te gaan, in het Westen hangt namelijk een sfeer van angst voor de dood, die toch voor een ieder komt, ondanks de gestoorde plannen van Klaus Schwab (een Duitser, met een duister verleden) om ons transhuman te maken, leuk voor de elite, maar de boer uit Twente heeft niets met transhumanisme. Hoogdravende plannen om het failliete Europa te redden, vergeten zijn de burgers, boeren, kinderen en democratie, vergeten zijn de echte medische wetenschap, religies en bovenal vergeten is de vrijheid, die het allerbelangrijkste is voor de mensheid, zonder vrijheid krijg je oorlogen, krijg je verval, dit is wat er in de geschiedenis meerdere malen te zien was.

Het allerergste wat nu ook gebeurd is het herschrijven van geschiedenis, de geschiedenis is het belangrijkste, het heeft een volk gemaakt tot wat het is nu, van geschiedenis kun je leren, van de goede en slechte dingen, maar als je slechte dingen weghaalt, zoals nu gebeurd in West-Europa en Amerika, dan krijg je verstoorde en gestoorde mensen, die niet meer weten wat goed of slecht is, die niet meer weten wat ze zijn of hoe ze zich moeten gaan gedragen in de toekomst. Het draagvlak voor moraal en arbeidsmoraal zijn verdwenen. Overgaan op een Kunstmatige Intelligentie (KI) samenleving, wat er nu gebeurd, is in principe de ‘doodsteek’ voor twee-derde van de wereldbevolking, die hun geld verdienen met handel, boeren, transport, toerisme en educatie. Wat moet je met deze mensen? Als dadelijk de boeren onteigend worden, net als trouwens gebeurde tijdens de “dekoelakisatie” tijden het regime van Stalin, die voor mij niets met communisme of socialisme te maken heeft, maar een regime dat met alle geweld zijn plannen wilde doorvoeren om hun plan door te zetten, collectiviteit en industrialisatie was toen het slogan, je kan het vergelijken met Build Back Better. Ik ga het niet helemaal vergelijken met Stalin, dan kan niet in deze tijd, maar het lijkt er verdacht veel op. En wat was het gevolg? Hongersnood, dood en verderf.

Door de reguliere media, de propaganda kanalen van overheden, regeringen en instellingen, zoals de WHO, WEF en VN, worden veel “gewone” burgers, die weinig tijd hebben of willen maken, voor de reset van de wereld en de theorieën , weggezet als complotdenkers en wappies, omdat ze iets gelezen hebben erover of gehoord. Maar het beroerde is dat het WEF, de VN, EU, WHO, IMF, wel degelijk bezig met een “Great Reset” voor Jan met de pet, zoals tijdens de vergaderingen in Davos, de tempel van het WEF besproken is. We zien de gevolgen: revisionisme in geschiedenis, het onteigenen van boeren ( dekoelakisatie), gender-ideologie, het aanmoedigen van communaal wonen, ook een overblijfsel uit de Sovjet tijd, er was net als toen, woningnood, dus families moesten maar bij elkaar gaan wonen, gedwongen, wel te verstaan, maar dat was een andere tijd na WWII maar verdacht veel gelijkenissen, klimaat verandering, die ze in hun eigen ideologie interpreten en geen ruimte laat voor ander wetenschappelijke modellen. Ook probeert de elite ons wijs te maken, dat we ons in de grootste crisis naar WWII bevinden en halen al deze oude onderwerpen naar boven, immers een generatie van onwetende burgers is groot geworden, met weinig historisch besef, in de geschiedenis boekjes, gesponsord door George Soros, staan deze dingen niet meer, dus kan de geschiedenis zich herhalen. Dit alles om het failliete Europa te redden, maar er valt niets meer te redden, de enige die nog iets kunnen redden, zijn de burgers, die jarenlang aan het kapitalistische infuus gelegen hebben en hun kinderen moreel verval en indoctrinatie bijgebracht hebben, gewild of ongewild, dat was het systeem.

De ondergang van Europa – Freesuriyah (wordpress.com)

De echte trigger voor het verval is in 2015 al begonnen, of misschien nog iets eerder, door het sponsoren van oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, wat een nog nooit eerder gezien (sinds WWII) vluchtelingencrisis op gang gebracht heeft en landen totaal verwoest heeft, door een Westerse oorlogszuchtige Ideologie, die Jihadisten sponsorde. Deze, zoals het genoemd was “War on Terror”, is nu voorbij en de desbetreffende landen m.n. Syrië en Afghanistan, gaan hun eigen weg bewandelen, zonder inmenging van het Westen. China en Rusland zijn grote spelers geworden, geen partners, maar vijandbeelden zijn bewust gecreëerd. Ook zo’n PSYOP, waar de meeste burgers ingetrapt zijn, logisch, de mainstream media verkondigd immers alleen propaganda en de ideologie van overheden, de controlerende macht hebben ze allang verloren. Ik heb nog geprobeerd te waarschuwen in 2015, dat wat er in naam van het Westen in Syrië gebeurd, de ondergang van Europa zal worden, ik was en ben een roepende in de woestijn en helaas heb ik gelijk gekregen, Europa is in verval en er zal nog meer en meer chaos komen, polarisatie, armoede, zelfs honger durf ik te beweren en bovenal totale controle, de nieuwe technocratische surveillance staat, Stalins regime of Hitler zijn regime was er niets bij, het zal nu miljarden mensen treffen en de ondergang van civilisatie in veel landen, misschien vallen we terug naar de middeleeuwen, wie zal het zeggen.

Aparheidsstaat Europese Unie (EU) de banden met Nazi-projecten – Klaus Schwab – FREESURIYAH

Onze elite heeft het over een lang van tevoren vastgesteld plan, de “Grote Reset”, die een technologisch modieuze verpakking is van een toestand van permanente schaarste. Kortom, we willen graag geloven dat het leven van een arbeidersgezin in de jaren 1900 (fietsen, één keer per week vlees, een klein appartement) het toppunt van een hype en het beste leven is, en dat allemaal omdat het internet eraan is toegevoegd, zoals een smartphone. Dankzij COVID is het Internet het centrale instrument van het Systeem geworden in zijn fase van maximale controle en opent het de weg naar de utopie van de Grote Reset. Maar gaat deze utopie het redden? Als alles wegvalt hebben we niets meer, geen arbeiders, geen land, geen vlees, geen graan, geen bezit… Als KI ons overneemt en er dus een uitval is, kunnen we niets meer, alle dingen die we over de eeuwen geleerd hebben, zijn dan weg, misschien zou het beter zijn om weer opnieuw te beginnen, wie zal het zeggen. In ieder geval is het verval met alle hevigheid ingezet en niemand wil of kan het tegenhouden, de meningen zijn te verdeeld en zo kunnen snode lieden gewoon doorgaan met een dystopische samenleving te creëren. Niet meedoen is de enigste optie, lastig als je uitgesloten wordt natuurlijk, omdat je nu geen vaccinatie wilt en later geen CO2 uitstoot in groene pas wilt, of andere dingen wat ze gaan verzinnen. De weg uit deze waanzin, is voor degene die niet over ‘geld ‘ beschikken en alternatieve of parallelle samenleving te creëren, toch nog landen zoeken , die iets milder zijn dan West Europa, als is het een wereldwijde coup.

[dntplgn]

Loading

One thought on “Europa in Verval

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *