Is Rusland overgenomen door het WEF en de WHO, een klokkenluider vertelt – Interview met Edward Slavsquat uit Moskou

Russia and WEF to launch 'Centre for the Fourth Industrial Revolution' in  Moscow

Er komt weinig nieuws uit Rusland, deze dagen, des te meer propaganda uit het Westen, maar is echt alles propaganda, of zit er een kern van waarheid in? Het Westen is gehypnotiseerd door het virus nu weer een variant met de prachtige naam Omricon, om de bevolking nog meer schrik aan te jagen, de media speelt hier een verderfelijke rol dagelijks verzinnen ze nieuwe dingen hoe erger hoe beter, in Rusland hebben ze deze waanzin naar verluidt ook overgenomen en voorheen een redelijke betrouwbare nieuws site zoals RT, is net zo erg als CNN of de Nederlandse NU geworden, hoe erger hoe beter is motto inzake het virus. Zijn we al deze jaren bedrogen en speelden Westerse en Russische politici en diplomaten, alleen maar een geopolitiek spel voor het grote publiek? Natuurlijk blijft de vijandigheid over Syrië en Oekraïne, maar het schijnt de overname door het WEF, WHO en de Big Reset is een feit en helaas een verdere stap in de richting van de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Hieronder een interview met klokkenluider Edward Slavsquat, een betrouwbare bron, die ik persoonlijk ken en de situatie in Rusland, m.n. Moskau beschrijft.

Sonja (SE): Hoe is de feitelijke situatie in Rusland, met name Moskou, de stad waarin je woont?

Edward (ES): De situatie in Rusland verschilt per stad/regio. Momenteel hebben alle 85 federale staten en regio’s van Rusland een soort van verplichte vaccinatie en ik geloof dat alle (of bijna alle) regio’s QR-codes hebben ingevoerd (hoewel het gebruik ervan ook van regio tot regio verschilt). In bepaalde delen van Rusland zijn deze zogenaamde “gezondheidspassen” al vereist voor bijna alle aspecten van het “normale” leven. In Tatarstan zijn bijvoorbeeld QR-codes vereist om het openbaar vervoer te gebruiken, naar winkels te gaan, enz. Voor degenen die mogelijk geïnteresseerd zijn, heeft het officiële COVID-dashboard van Rusland een kaart met regio specifieke beperkingen.

Hier in Moskou (en de regio Moskou) zijn de dingen nog relatief “normaal” in vergelijking met wat er elders in Rusland en over de hele wereld gebeurt. QR-codes zijn alleen nodig om musea en bepaalde grote bijeenkomsten te bezoeken. Er is echter een verplicht vaccinatiebeleid voor bepaalde bedrijfssectoren waardoor miljoenen mensen tegen hun wil de injectie hebben moeten nemen. De burgemeester van Moskou, Sergey Sobyanin, maakte onlangs bekend dat de stad werkt aan de ontwikkeling van een QR-codesysteem. Dus het lijkt erop dat het uiteindelijk zal komen. In feite wordt verwacht dat de Russische Doema volgende maand zal stemmen (en goedkeuren) over de nationale QR-codewetgeving. Als het wordt aangenomen, gaat de wet in februari 2022 in.

SE: Denkt je persoonlijk, dat er een staatsgreep heeft plaatsgevonden in Rusland, door de schaduwregering, of worden we de hele tijd voor de gek gehouden, of misschien verblind, vanwege de geopolitieke situatie in Syrië en Oekraïne? Denk je dat de Russische regering de touwtjes in handen heeft, of al is overgenomen door het WEF?

ES: Dit is een hele goede vraag, maar helaas ook erg moeilijk om te beantwoorden! Waarom heeft Rusland besloten mee te gaan in deze waanzin? De Russische regering is best ontvankelijk voor de boodschap van het WEF; Poetin zelf hield in januari een toespraak voor het WEF waarin hij opriep tot uitbreiding van COVID-“tests en vaccinaties” over de hele wereld. In dezelfde toespraak betoogde hij dat “centrale banken” “sleutelspelers” zouden moeten zijn bij de wederopbouw van de wereldeconomie – naar verluidt vernietigd door het “virus”, en niet door lockdowns en andere krankzinnige maatregelen (ha!).

Er zijn veel andere “rode vlaggen”: Herman Gref, CEO van de grootste bank van Rusland, Sberbank, is lid van de raad van toezicht van het WEF. Zijn eigen bank financierde de ontwikkeling van Spoetnik V en zou hebben geholpen met het “overdragen van technologie” met betrekking tot het medicijn.

Mogelijk speelt China hier ook een rol. Het “partnerschap” tussen China en Rusland is naar mijn persoonlijke mening verkeerd begrepen. Het Chinese “digitale controle rooster” — sociale krediet systeem, gezichtsherkenning, enz. — wordt wereldwijd toegepast. Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor oorlog met China of iets dergelijks. Maar wat betekent het als iemands “systeem” over de hele wereld wordt geëxporteerd? Er zijn bepaalde woorden die we hiervoor gebruiken als we het hebben over het Amerikaanse imperium en zijn zogenaamde “democratische waarden”. Ik denk dat het tijd is om goed te kijken naar wat de zogenaamde “multipolaire wereld” van Peking zal brengen naar het Westen en Rusland.

Wie heeft er echt de touwtjes in handen in Moskou? Het is duidelijk dat er zeer machtige krachten zijn die oog in oog staan ​​met Big Pharma, het WEF, wereldwijde bankkartels, de WHO, enz. Niet goed! Je zou inderdaad kunnen zeggen dat de schaduw regering de touwtjes in handen hebben in Rusland.

SE: Hoe reageert het Russische volk, zijn ze zoals in de EU, vooral Nederlanders, Duitsers en Oostenrijkers onderwerpen zij zich aan de Covid-hoax, zonder onderzoek te doen? Zijn ze klaar voor vaccinaties ?

ES: De meeste Russen willen het vaccin niet en zijn tegen alle COVID-maatregelen. Ze negeren massaal de masker regels en houden geen sociale afstand. Ze weten dat dit belachelijke en extreem schadelijke “volksgezondheid”-beleid geen echt voordeel heeft en gewoon wordt gebruikt om mensen te controleren. De regering lijkt er niets om te geven en blijft agressief aandringen op de digitale “Ausweis” en de dwangvaccinatie.

Rusland zal eind december beginnen met het vaccineren van kinderen (12-17 jaar). Poetin heeft al interesse getoond in het vaccineren van kinderen van twee jaar en ouder. Russen hebben gekozen voor “passief” verzet, maar ik geloof dat het erg lelijk kan worden als ze proberen kinderen te injecteren dan gaan de Russen massaal in opstand komen.

SE: Wat is dit vaccinatiepercentage? In de EU bijvoorbeeld is het ongeveer 80%, in voornamelijk West-Europa.

ES: In Rusland is dat veel lager. Op dit moment is meer dan 50% van de Russische volwassenen niet gevaccineerd. En onthoud: veel van degenen die de injectie kregen, deden dat omdat ze gedwongen waren om hun baan te behouden, niet voor gezondheidsredenen of dat ze geloven dat er een ‘dodelijk’ virus is!

SE: Laatste vraag: realiseren mensen zich, zoals in landen in de EU, die nu uiteindelijk langzaam wakker worden, dat veel mensen ziek worden van bijwerkingen of overlijden aan het vaccin? Het ‘grote’ sterven is begonnen in West-Europa, voornamelijk Nederland en Duitsland, vooral de gevaccineerde mensen liggen in ziekenhuizen, m.n. boven de 80 jaar en ouder. En weten de Russen dat er een tribunaal in Duitsland komt?

ES: Het wordt niet gemeld door het reguliere Russische nieuws, maar er is een levendige gemeenschap van telegramkanalen, blogs en kleine alternatieve mediasites die verslag hebben gedaan van vaccingerelateerde uitgiften, zowel in Rusland als in het buitenland. In Rusland is er geen enkele transparantie met betrekking tot complicaties na vaccinatie – ze hebben niet eens een VAERS-achtige database om bijwerkingen te melden. Het is echt ongelooflijk.

Ik heb van dit tribunaal gehoord, maar ik denk niet dat het hier in Rusland veel wordt besproken. Ik zal proberen het woord te verspreiden!

Tot slot nog een manifest, en verklaring van de Communistische Partij in Rusland, die bij de laatste verkiezingen aanzienlijk gewonnen hebben en niet onderschat moeten worden in het hedendaagse Rusland, wat nog geen streep gezet heeft onder haar communistische verleden.

ANTI-FASCISTISCHE WEERSTAND, COMMUNISME, RUSLAND
Rusland: verklaring van het presidium van het Centraal Comité van de Communistische Partij over QR-codes en verplichte vaccinatie

Geplaatst door INTERNATIONALIST 360° op 19 NOVEMBER 2021
“Een infectie genezen en geen sociale ziekten veroorzaken.”


De COVID-19-pandemie blijft de sociaaleconomische crisis van het land verergeren. Het kapitalistische Rusland was niet bereid om de nieuwe coronavirusinfectie te bestrijden. Het was een direct gevolg van het wrede beleid van vernietiging van de eerstelijnsgezondheidszorg, sluiting van gezondheidszorgfaciliteiten, een chronisch tekort aan medisch personeel, jarenlange bezuinigingen op de financiering van sociale programma’s, corruptie en alledaagse nalatigheid. Al deze mislukkingen hebben Rusland niet effectief beschermd tegen nieuwe bedreigingen op het gebied van gezondheid en epidemiologische veiligheid.


Alarmerende informatie over de slachtoffers van de pandemie doet steeds meer denken aan de berichten uit oorlogsgebieden met enkele duizenden doden en gewonden. De samenleving is verdeeld en verontwaardigd, geïrriteerd en bang. De burgers vertrouwen de staat steeds minder. Ze geloven niet in het vermogen van de autoriteiten om de beste uitweg te vinden, om de stroom van ziekten en sterfgevallen te stoppen. De mislukkingen in de strijd tegen de pandemie versnellen de afname van het gezag van de overheid.
Dit is een natuurlijk gevolg van het beleid om de verworvenheden van het socialisme te ontmantelen. De ineenstorting van het Sovjet-gezondheidssysteem – het beste ter wereld! – is een van de belangrijkste resultaten van “hervormingen” geworden volgens de schema’s van liberale dogmatici. Rusland is de afgelopen decennia in deze tragische situatie terechtgekomen. De organisatoren van dit wrede beleid zijn verantwoordelijk voor miljoenen verwoeste levens.


Het mechanisme voor de bescherming van de gezondheid van burgers op meerdere niveaus is vernietigd. Het krachtige schild tegen infectieziekten dat in de USSR werd gecreëerd, is ook vernietigd. Dit werd de belangrijkste reden voor het onvermogen van de Russische heersende kringen om effectief te vechten tegen COVID-19.
De autoriteiten zijn niet in staat de pandemie het hoofd te bieden en slaan een andere weg in. Op 12 november heeft de regering bij de Doema ontwerpwetten ingediend over het verplichte gebruik van QR-codes op openbare plaatsen en in het vervoer. Als ze in het hele land worden geadopteerd, zullen deze speciale passen – vaccinatiecertificaten – verboden zijn om naar non-foodwinkels, cafés, winkels te gaan, culturele instellingen te bezoeken en het openbaar vervoer te
gebruiken. Tegelijkertijd kan de lijst met verbodsbepalingen voor niet-gevaccineerde worden uitgebreid door besluiten van regionale autoriteiten.


Aangenomen wordt dat de wet tot 1 juni 2022 van kracht is en kan worden verlengd. Onder het voorwendsel van de bestrijding van de pandemie zijn de autoriteiten van plan om totale controle over de burgers in te voeren. De invoering van verplichte QR-codes voor het bezoeken van openbare gelegenheden en handelszaken zal zeer negatieve gevolgen hebben. Door hun aard en reikwijdte gaan deze maatregelen veel verder dan de menselijke gezondheid. Ze zijn in staat om de splitsing in de samenleving te vermenigvuldigen, het potentieel voor protest te vergroten en een katalysator te worden voor destructieve processen.


Er worden wetsvoorstellen ingediend die in strijd zijn met een aantal artikelen van de grondwet en wetten van de Russische Federatie. Ze zijn gericht op het inperken van de rechten van burgers om mensen te dwingen zich te laten vaccineren. Tegelijkertijd worden veel factoren genegeerd. Met name veel van onze landgenoten zijn asymptomatisch of zonder overleg met een arts van de ziekte hersteld. Ze hebben voldoende antistoffen in hun lichaam. De controversiële wetsontwerpen garanderen hen echter niet de mogelijkheid om het vereiste certificaat en de QR-code te verkrijgen. De Russische regering blijft de muur bouwen die haar scheidt van de mensen.

In feite hebben we het over de overgang van de staat naar een beleid van segregatie en beperking van de onvervreemdbare rechten en vrijheden van burgers die zijn vastgelegd in de Russische grondwet. Er wordt een kunstmatige verdeling van de bevolking in twee categorieën opgelegd: degenen die de QR-code hebben ontvangen en degenen die dat niet hebben gedaan. Deze nieuwe realiteit vormt een gevaarlijke lijn van sociale tegenstellingen. Het ontzeggen van toegang tot een aantal maatschappelijk belangrijke voordelen voor burgers zonder QR-code zal hen in de marge van het openbare leven plaatsen. In feite is dit een verandering in de aard van het politieke regime, zijn evolutie naar de “sanitaire dictatuur” en het “elektronische concentratiekamp”.


De Communistische Partij van de Russische Federatie stelt dat de pandemie niet kan worden gestopt door gewelddadige beperkende maatregelen. Verplichte vaccinatie is niet toegestaan! Veel mensen zijn bang om zich te laten vaccineren omdat ze de autoriteiten niet vertrouwen. En dit wantrouwen wordt alleen maar groter, aangezien de heersende kringen hebben gekozen voor de tactiek van dreigementen en represailles in plaats van een moeizaam werk van uitleg. Nu al worden mensen die geen inentingsbewijs hebben niet aangenomen, van hun baan gestuurd en beroofd van fundamentele burgerrechten. Dit is niet langer een strijd tegen een epidemie, maar tegen burgers.

Sinds twee weken gaat er een golf van onvrede over de houding van de autoriteiten ten opzichte van de bevolking in de context van een pandemie over het land. Mensen gaan naar buiten om te protesteren. Burgers houden piketlijnen. Er verschijnen collectieve petities tegen totale vaccinatie en QR-codering. Het wordt tijd dat de heersende kringen eindelijk gaan luisteren naar de stem van hun eigen volk.

De Communistische Partij van de Russische Federatie heeft herhaaldelijk verklaard dat de gevolgen van de pandemie het directe gevolg zijn van de systematische vernietiging van het door Lenin-Semashko gecreëerde gezondheidszorgsysteem, de massale sluiting van klinieken en ziekenhuizen, het ontslag van artsen en verpleegsters, en de vermindering van de bed capaciteit. Zelfs in de welvarende stad Moskou daalde het aantal artsen als gevolg van “optimalisatie” in 2011-2018 met bijna 19% en het aantal ziekenhuisbedden met 27%.


In plaats van de steun voor de gezondheids- en medische wetenschapssectoren aanzienlijk uit te breiden, blijft de macht van het kapitaal de schroeven aandraaien. In de verarmde Russische samenleving wordt de sociale kloof steeds ernstiger. Tegenwoordig wordt het verergerd door pogingen om de bevolking psychologisch te intimideren.

De Communistische Partij van de Russische Federatie is tegen de volledige invoering van QR-codes. We weigeren verbodswetten aan te nemen. De strijd tegen COVID-19 moet niet worden gevoerd door het invoeren van totale controle over burgers, maar door de ontwikkeling van het gezondheidszorgsysteem, uitbreiding van het volume en de kwaliteit van de medische zorg. Het is tijd om te begrijpen dat de beste reactie op gevaarlijke infecties een ontwikkeld preventiesysteem is, geavanceerde wetenschap, de ingebruikname van nieuwe gezondheidsfaciliteiten en de wederopbouw van bestaande gezondheidsfaciliteiten, de opening van voorheen gesloten medische faciliteiten, het verstrekken van uitkeringen en andere ondersteuning maatregelen voor werkende artsen. In plaats van nieuwe verbodsmaatregelen, moeten de autoriteiten zich bezighouden met een uitgebreide uitleg van de voordelen van vaccinatie als het belangrijkste middel om gevaarlijke ziekten te voorkomen.


Deze gevaarlijke pandemieperiode vereist beslist een toename van de verantwoordelijkheid van de huidige autoriteiten. Het is noodzakelijk om alle mogelijkheden en middelen van het land te concentreren op de behandeling van infectieziekten, niet om openbare ziekten te veroorzaken.

De Communistische Partij van de Russische Federatie is tegen gezondheidsdictatuur!
Wij zijn voor de heropleving van de beste tradities van de nationale gezondheid!
Gennadi Zjoeganov.
Voorzitter van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Russische Federatie, hoofd van de factie van de Communistische Partij in de Doema van de Federale Vergadering van de Russische Federatie
Bron: kprf.ru- 2021-11-19
Vertaald in het Frans door Alba Granada North Afrika Information Office
Vertaald in het Engels door Internationalist 360°

Vertaald in het Nederlands door Freesuriyah.

Edward Slavsquat | Substack

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *