Vernietiging van beelden, cultuur en geschiedenis neemt schrikbarende vormen aan in heel Europa

The statue of Soviet Marshal Ivan Konev was removed on April 3.
Het beeld van Generaal Zhukov, de beroemdste Russische generaal, die mede voor de overwinning op NAZI Duitsland zorgde, werd in 2020 al, tijdens de zogenaamde Corona crisis al in Praag, Tsjechische republiek verwijderd. Tsjechië verwijderd oorlogsmonumenten tijdens de COVID-19 crisis – FREESURIYAH

Voordat de Oekraïne oorlog gevoerd door het Westen, tegen Rusland, uitgevochten in Oekraïne, begon, hadden we in Europa (en de VS) al zoiets als een beeldenstorm. Alle beelden die maar te maken hadden met het verleden m.n. in landen als Letland, Litouwen en Polen, of het slavernij verleden in de VS in de zuidelijke staten waar ook beelden van generaals uit de burgeroorlog moesten verdwijnen, zelfs beelden die er niets mee te maken hadden werden verwijderd! Dit was tijdens de Corona crisis, in de VS de door George Soros gesponsorde groep”Black Lives Matters” kwam dagelijks in het nieuws voor de vele verwoestingen die zij aangericht hebben. Ook beelden in Europa moesten eraan geloven, zelfs Nelson Mandela in Amsterdam.

Ik wil een statement maken dat ik het persoonlijk vreselijk vind wat de VS (Blanken) en Europeanen (koningshuizen, adelijken en elite -Oost Indische Compagnie) door eeuwen lange onderdrukking, mensen vermoord hebben en landen leeggeroofd hebben, m.n. in Afrika. Maar ze zijn nooit gestopt, de VS en Europeanen zijn gewoon doorgegaan in Afghanistan, Libië, Syrië en nu Oekraïne. Maar beelden verwijderen en vernietiging van cultuur heeft niets bijgedragen aan de oplossing. Ook is het gevaarlijk on de geschiedenis te herschrijven (revisionisme), van de geschiedenis zou men moeten leren om niet meer dezelfde fouten te maken, denk maar aan de de vreselijke holocaust kampen zoals Auschwitz, die zouden dan ook vernietigd moeten worden!

Oekraïne moest met alle geweld, volgens de regering Rutte in 2016 (associatieverdrag) bij Europa gaan horen, terwijl de meeste parlementariërs zouden moeten weten dat een groot deel van Oekraïners zich identificeren met de Russische taal en cultuur en vele Oekraïners met het Rode leger vochten voor de bevrijding van Europa van NAZI Duitsland. Het Westelijk deel, van Oekraïne, heeft ook een slechte reputatie, velen van hen collaboreerde met de Nazi’s en waren volgens velen getuigen de ergste beulen , zij waren het die Joden via Razzia’s naar de vernietigingskampen stuurde!

Zo schreef de Trouw in December 2021 nog (voordat zij gedwongen de kant Oekraïne te kiezen, net als in Syrië):

“Ziekte, oorlogsgeweld en complottheorieën maakten dat de drempel voor geweld tegen Joden in de Oekraïne heel laag was, al jaren voor de nazi’s arriveerden.”

” Twee rijken stortten ineen, alom heerste chaos. De Duitsers vermoordden 1,4 miljoen Oekraïense Joden, een kwart van het totaal aantal slachtoffers van de Holocaust. Veel minder bekend is echter dat er twintig jaar eerder al op grote schaal Joden waren vermoord en dat, om het cynisch te zeggen, de genocidale politiek van de nazi’s in de Oekraïne een zeer vruchtbare bodem vond“.

Niet zelden vergrepen dronken Oekraïners zich aan hun Joodse stadsgenoten

Pogroms waren in het Russische deel van de Oekraïne een periodiek verschijnsel, maar in de drie jaren na de Eerste Wereldoorlog werden er meer dan duizend geteld, waarbij tussen de 100.000 en 300.000 Joden omkwamen, er nog eens 600.000 naar het buitenland vluchtten en een veelvoud in eigen land ontheemd raakte.

Bestrijding van het antisemitisme werd een belangrijk onderdeel van de communistische politiek, waardoor veel Joodse mannen zich aansloten bij het Rode Leger of bij de geheime politie van de Sovjets, de Tsjeka. Eind 1921 had 10 procent van de 50.000 leden van de Tsjeka een Joodse achtergrond volgens Trouw uit December 2021

Uit dit statement en onderzoek blijkt dus dat Rusland geen fascistisch land is en nooit kan zijn gezien haar communistische verleden. Pure propaganda van het Westen, die wel een fascistische achtergrond hebben en gezien de huidige situatie deze ideologie nog steeds te vinden is in hun politiek anno 2022.

Het is geen geheim, al willen de Westerse landen deze geschiedenis vervalsen, revisionisme heet dat en blijven beweren dat het AZOV regiment niet groot is en ze zelfs durven te beweren dat het geen neonazi’s zijn. Dit bevestigd alleen maar dat zij nog steeds het fascisme steunen. Oekraïne had in de tweede wereldoorlog, vele SS bataljons, waarvan de Oekrainse Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1 het meest beruchtste en meedogenloos was. Nog steeds wordt dit bataljon jaarlijks herdacht door Oekraïners in m.n. West-Oekraïne, waar Polen nu aanspraken op maakt om het te annexeren!

Een citaat uit het Historisch nieuwsblad:

“West-Oekraïne, met als belangrijkste stad Lviv, werd op 1 november 1939 na geregisseerde verkiezingen bij de Sovjetrepubliek Oekraïne gevoegd. Op deze ‘hereniging’ volgde gelijkschakeling met het Sovjet-systeem, inclusief collectivisatie van de landbouw.

Maar Stalin haalde op deze manier ook de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OOeN) binnen. Weliswaar was in zijn opdracht de leider, Jevhen Konovalets, op 23 mei 1938 vermoord op de Rotterdamse Coolsingel. Maar de OOeN was blijven voortbestaan. De organisatie viel uiteen in twee rivaliserende delen, waarvan een onder leiding stond van Stepan Bandera (OOeN-B). Zeker deze tak bewoog zich ver in fascistische richting, inclusief leiderscultus, eenpartijstelsel, bewondering voor Hitlers nieuwe Europese orde, en antisemitisme. De Joden presenteerden voor Bandera’s nationalisten, net als voor de nazi’s,  het bolsjewistische bewind. Bovendien streefden de nationalisten een homogene Oekraïense staat na, zonder rechten of zelfs plaats voor etnische minderheden zoals Joden en Polen”.

Hitler beschouwde het niet-aanvalsverdrag met Stalin slechts als een tijdelijke manoeuvre. Op 22 juni 1941 vielen zijn legers de Sovjet-Unie binnen. Aan Duitse zijde rukten ook twee bataljons van de OOeN-B op, Nachtigall en Roland, samen zo’n 800 man sterk. Ze dachten de invasie voor eigen doeleinden te kunnen gebruiken. Daags na de inname van Lviv (Lemberg voor de Duitsers) op 29 juni riep Jaroslav Stetsko namens de OOeN-B een onafhankelijke Oekraïense staat uit.

Zo het Historisch Nieuwsblad van 8 maart 2022.

Het meest walgelijke wat afgelopen weken geschreven is of gezegd, is dat Rusland medeplichtig is aan de massamoord in Babi Yar, Oekraïne. Iedereen weet dat dit uitsluitend Nazi’s Duitsers met behulp van rechts radicale collaborerende Oekraïners waren . De Duitsers waren erop uit om alle Joden de dood in te jagen. Eerst tijdens de ‘Holocaust door kogels’. Zo werden in het ravijn van Babi Jar bij Kiev op 29 en 30 september 1941 33.771 Joden doodgeschoten. Later in de gaskamers. In totaal kwamen meer dan anderhalf miljoen Oekraïense Joden om het leven. Onder meer de overgrootvader en drie ooms van de huidige president Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky’s familie werd door Duitsers vermoord

Is it true that Volodymyr zelensky is a puppet of Igor Kolomoyskiy? - Quora

De Duitsers waren verantwoordelijk voor het merendeel van de executies buiten Babi yar om. Vooral de pantserdivisie Wiking van de Waffen-SS, waarin enkele honderden Nederlandse oostfrontstrijders meevochten, maakte zich hier schuldig aan.

Oekraïense Hilfswillige verleenden hand- en spandiensten bij de Holocaust. Zoals de kampbewaker Ivan Demjanjoek, die zich liet rekruteren door de Duitsers nadat hij als Sovjetsoldaat krijgsgevangen was gemaakt.

Dus de ooms van Volodymyr Zelensky zouden zich in hun graf in Babi Yar omdraaien als ze wisten dat hij nu collaboreert met weer een fascistisch Europa, vooral met Duitsland en Nederland, die nu weer zware wapens leveren. Hij is het die nu met de fascisten collaboreert, het maakt niet uit of je Joods bent of niet. Ik blijf het zeggen: Jodendom is een religie en fascisme een nationale rechts radicale politieke ideologie, waar alle geloven en nationaliteiten zich bij kunnen aansluiten.

Het besluit om alle Joden in Kiev te doden werd genomen door de militaire gouverneur generaal-majoor Kurt Eberhard, de politiecommandant van Legergroep Zuid, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln en Einsatzgruppe C-commandant Otto Rasch. Sonderkommando 4a voerde als subeenheid van Einsatzgruppe C, samen met de hulp van de SD- en Ordepolitiebataljons met de Oekraïense Hulppolitie ondersteund door de Wehrmacht, de bevelen uit. Sonderkommando 4a en het 45e bataljon van de Duitse Ordepolitie voerden de beschietingen uit. Soldaten van het 303e Bataljon van de Duitse Ordepolitie bewaakten op dat moment de buitenrand van de executieplaats.

Het bloedbad was de grootste massamoord onder het naziregime en zijn Oekraïense samenwerking en wordt nog steeds als “het grootste bloedbad in de geschiedenis van de Holocaust” genoemd. Het wordt alleen over het algemeen overtroffen door het bloedbad van Odessa dat later in 1941 waar meer dan 50.000 Joden in oktober 1941 vermoord werden, begaan door Duitse en Roemeense troepen.

Het huidige Westen probeert door allerlei slinkse propaganda deze Zelensky als slachtoffer van Poetins fascistisch Rusland neer te zetten, wat volkomen absurd is. Rusland is geen fascistisch land. Oekraïne heeft een fascistisch verleden wat we nu nog steeds terug zien in fakkel optochten en neonazi bataljons zoals het AZOV en Aidar . Het Westen verkoopt “ziekelijke” propaganda aan haar geïndoctrineerde, slecht onderwezen bevolking, maar uiteindelijk zullen deze fascistische regeringen in het Westen verliezen, net als in 1945.

Volg mij op: Sonja van den Ende (vk.com)

[dntplgn]

Loading

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *