Het Westen gaat waarschijnlijk een aanval met BZ gas in de Donbas op het Russiche leger uitvoeren een “False Flag””

Briefing door het hoofd van nucleaire, biologische en chemische beschermingstroepen van Russische strijdkrachten luitenant -generaal Igor Kirillov Foto’s: Russische Ministerie van Defensie, editing: Mirjam©Photo

Op 22 februari hield een invloedrijke Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie een conferentie over een nog plaats te vinden escalatie in Oekraïne. Tijdens de conferentie legde de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland John Sullivan de volgende (deel) verklaring af:

“Russische troepen zijn van plan chemische wapens te gebruiken in het Speciale Militaire Operatie (SMO) gebied”.

Rusland beschouwt deze informatie als de intentie van de Verenigde Staten zelf en haar handlangers de EU/NAVO om een provocatie in Oekraïne/Donbas uit te voeren met behulp van giftige chemicaliën. M.a.w. de aanloop naar een “false flag” .

Ze verwachten dat de internationale gemeenschap te midden van vijandelijkheden niet in staat zal zijn om een effectief onderzoek te organiseren, met als gevolg dat de echte aanslagplegers ontsnappen aan haar verantwoording om zo Rusland als schuldige aan te wijzen.

Dit is al vele malen gebeurd, denken we alleen al aan Syrië.

In Syrie, waren het voornamelijk “false flag” aanvallen, uitgevoerd door de Witte Helmen, alias Al-Qaeda, Hayat Tahrir-as-Sham, oftwel DAESH (ISIS).

In juli 2012 erkende Syrië publiekelijk dat het chemische wapens bezit. Maar na het bezoek van onze eigen Sigrid Kaag, een zogenaamde diplomate die nu Minister van Financiën is, werden alle chemische wapens ontmanteld en naar de VS gebracht. De zogenaamde “aanvallen” konden alleen maar door de terroristen uitgevoerd zijn, omdat het Syrische leger na 2013 geen chemische wapens meer in haar bezit had!

Foto: New York Times

“Veolia, het Amerikaanse bedrijf dat door de OPCW was gecontracteerd om de Syrische chemische wapenvoorraad te verwijderen, heeft de verwijdering van 75 cilinders van waterstoffluoride in zijn faciliteit in Texas voltooid in 2016”.

Levering van uitrusting voor Oekraïne

Naar de mening van Rusland (Ministerie van Defensie) zijn de voorbereidingen voor een aanval in volle gang. Begin 2023 plande het Euro-Atlantische ramp coördinatiecentrum een grote verzending van individuele beschermingsmiddelen naar Oekraïne. Om de situatie te onderbouwen en uitleg te geven gaven ze als reden de volgende verklaring af:

Russische troepen hebben al fosfor munitie gebruikt en zij kunnen chemicaliën gebruiken om zo de situatie te laten escaleren, m.a.w. Rusland zou een aanval met chemische wapens plannen.

De lijst van apparatuur geleverd aan Oekraïne bevat meer dan 55.000 sets persoonlijke beschermingsuitrusting, 55.000 gasmaskers, 13.000 EHBO-kits. Prioriteit wordt gegeven aan antidota voor orgaan fosfor-middelen zoals Sarin en Soman-600.000 ampullen, dus anti-medicijnen, 3 miljoen tabletten zoals ontgiftingskuur tabletten voor Mosterdgas, Sarin en 750.000 chloor remmers – hydrocyaninezuur.

Giftige chemicaliën geleverd aan Kramatorsk

Op 8 april 2022 trof een van Sovjet Unie makelarij Tochka-U raket het treinstation van Kramatorsk. De aanval doodde 60 burgers (waaronder zeven kinderen) en er raakte meer dan 110 mensen gewond. De Russische autoriteiten ontkenden de verantwoordelijkheid en gaven de schuld van de aanval aan Oekraïne. Bewijzen werden nooit meegenomen in het pseudo onderzoek van het Westen. Maar journalisten ter plekke hebben foto’s genomen van de Tochka-U, te zien op de foto.

Het Russische ministerie van Defensie ontving informatie dat op 10 februari 2023 dateen goederen transport per trein, in Oekraïne (Kramatorsk) arriveerde met een lading chemicaliën, deze werd daarna overgeladen in auto’s, door een groep buitenlanders, waarschijnlijk huurlingen of NATO officieren.

De zending bestond uit 16 afgesloten metalen dozen, waarvan er acht werden gelabeld met een chemisch gevarensymbool, BZ gas -inscriptie en gemarkeerd met twee rode banden, overeenkomend met de klasse van giftige stoffen.

Foto: Wikipedia

Op 19 februari zijn 11 auto’s gelost en naar de Kramatorsk Kuybyshev Iron and Steel Works gebracht. Het lossen vond ’s nachts plaats op een platform in de buitenwijken onder controle van de veiligheidsdienst van Oekraïne en het Oekraïense leger, de metalen boxen werden vervoerd in een auto gelabeld als beton auto’s (cement). In de metaal fabriek werd de lading overgezet op de door de VS vervaardigde gepantserde voertuigen, die naar de gevechtslinie werden gebracht als onderdeel van een konvooi.

Volgens de informatie van het Russische ministerie van Defensie heeft het Amerikaanse leger al eerder zijn granaten geladen met kant-en-klare, vloeibare geformuleerde irriterende zuren.

De feiten van de gelijktijdige afgifte van giftige chemicaliën en beschermingsmiddelen duiden op een poging tot grootschalige provocatie met giftige verboden stoffen BZ gas.

BZ gas

BZ Gas werd ontwikkeld door het Amerikaanse leger in het Edgewood Arsenal in Maryland in de jaren 1950. Volgens de Chemical Weapons Convention (CWC) is het BZ gas een gecontroleerde chemische stof en het gebruik ervan is verboden op grond van artikel 1 van de CWC.

BZ is een stabiel wit kristallijn poeder dat slechts enigszins oplosbaar is in water. Het wordt door het Amerikaanse leger beschreven als een “gas die het centraal zenuwstelsel onderdrukt”. Het kan “de integratieve functies van geheugen, probleemoplossing, aandacht en begrip verstoren. Een relatief hoge dosis produceert een giftig delirium en vernietigt het vermogen van het individu om elke militaire taak uit te voeren. “

BZ gas is een standaard oorlogsgas voor het Amerikaanse leger. Het werd veelvuldig gebruikt tijdens de Vietnam -oorlog. De Verenigde Staten en haar bondgenoten hebben herhaaldelijk chemische wapens gebruikt in de militaire conflicten in Afghanistan, Irak en Syrië. Dus het mysterie van gifgas aanvallen in Syrië zijn waarschijnlijk veroorzaakt door dit gas, die de jihadisten van de Amerikanen kregen en natuurlijk de NAVO!

Foto: BBC

De VS verklaarden dat zij in 1990 het BZ gas vernietigd hadden. Zo’n vijftig ton van de stof zijn inderdaad vernietigd maar monsters van het gas niet dus kunnen zij het makkelijk herproduceren.

Voorbeelden van Amerikaanse aanvallen met BZ gas

The VS en haar handlangers hebben in het verleden diverse verklaringen afgelegd over de mogelijkheid dat Rusland massavernietigingswapens gebruikt, terwijl zij zelf niets anders gedaan hebben sinds het einde van WWII, te beginnen met de Vietnam oorlog, waar ze Napalm gebruikt hebben en nu duidelijk is ook BZ gas.

Colin Powell laat een flesje met zogenaamd Antrax zien in 2003, wat eigenlijk gevuld was met waspoeder. Het flesje “waspoeder leidde tot de invasie van Irak en de dood van meer dan een half miljoen Iraakse burgers en de totale destructie van het land. Een criminele daad van de VS, slecht één van de daden die het collectieve Westen op haar geweten heeft in het vermoorden van miljoenen burgers in de wereld in naam van democratie en vrijheid!

Foto: AFP

In 2017 zijn “nep” foto’s van de witte helmen verspreid door Westerse media, die mensen liet zien zonder bescherming voor chemicaliën en m.n. kinderen met zogenaamde zuurstofmasker op , een “bad job” en slechte uitvoering van een aanval er zou Sarin gebruikt zijn echode de media en zogenaamde politiek in het Westen, dit heeft geleid tot een Amerikaanse raketaanval op de Shayrat Airbase in Syrië.

De zogenaamde Nederlandse Inlichtingen Dienst, die nooit in Syrie op de plaats van delict was schreef:

De inlichtingendienst MIVD heeft hoge officieren uit het Syrische leger geïdentificeerd die verantwoordelijk waren voor aanvallen op burgers met het gifgas sarin. Uit informatie van Argos blijkt dat het gaat om aanvallen in 2017 op Ltamenah en Khan Sheikhoun. De aanval op Khan Sheikhoun was de een-na-dodelijkste gifgasaanval van de oorlog in Syrië”.

In 2018 veroorzaakten geënsceneerde vergiftigingen in Douma met chloor dezelfde media leugens als in 2017. Kinderen in Douma zouden vergiftigd en gedood zijn en leidde tot de raketaanvallen in Barzah en Jamraya van dezelfde VS en haar criminele bondgenoten.

De vermeende chemische aanval op Douma in april 2018 was slechts een voorwendsel voor luchtaanvallen op Syrië door Frankrijk, het VK en de VS. Het eindrapport over de vermeende aanslag gepubliceerd door het OPCW liet zien waarom de feitenonderzoeksmissie (FFM) tijdens zijn bezoek aan Douma in april 2018 geen technische beoordelingen had gemaakt, van de locaties en positie van de (chemische containers) cilinders, maar dit zes maanden later inspecteerde, toen inspectie niet langer mogelijk was en beoordelingen afhankelijk moesten zijn van anderen verkregen afbeeldingen en metingen. Een briefingsnota door de werkgroep over Syrië Propaganda en media benadrukten dit als een voor de hand liggende anomalie.

Tot de dag van vandaag is niemand verantwoordelijk is gehouden voor deze misdaden. De VS en het hele collectieve Westen zal op een dag verantwoordelijk moeten worden gehouden voor deze misdaden tegen de menselijkheid en de Westerse wereld zal wakker worden uit haar droom van hegemonie en bovenal de wereld zal zien hoe wreed en misdadig deze leiders van afgelopen 80 jaar te werk gingen tegen de wereldbevolking en de grote oorzaak zijn van oorlogen dood en verderf!

De Amerikaanse naleving van haar verplichtingen onder het CWC is duidelijk selectief. Alle beperkingen onder dit verdrag dat bedreiging voor Amerikaanse nationale belangen wordt genegeerd met de directe verbinding van de organisatie voor het verbod op chemische wapens.

In strijd met artikel 1 van het Verdrag en het Protocol van Genève van 1925 heeft het Amerikaanse ministerie van defensie bijvoorbeeld het gebruik van een reeks chemicaliën als oorlogswapens gelegaliseerd. Het gebruik ervan wordt overwogen met een breed scala aan standaard munitie.

Rusland zal eraan blijven werken om de westerse criminele activiteiten bloot te stellen in strijd met het chemische wapenverdrag. Speciaal nu in het gebied van de Speciale Militaire Operatie!

[dntplgn]

Loading

One thought on “Het Westen gaat waarschijnlijk een aanval met BZ gas in de Donbas op het Russiche leger uitvoeren een “False Flag””

  1. OOOOH Die Russen toch !!! Fosfor gebruiken !!! Flikker toch op, zijn we vergeten dat het de geallieerden waren die fosforbommen op Hamburg en Dresden gooiden ??? Of munitie met uranium in voormalig Joegoslavie ??? En maar te zwijgen over Hiroshima en Nagasaki of Vietnam !!! Dat schorem in het westen is altijd al al vol van oorlogsmisdaden geweest, ook buiten oorlogstijd om hebben ze volkeren onderdrukt en uitgemoord in hun “kolonies” USA en UK spannen de kroon wat betreft misdaden tegen de mensen en wijzen steeds de vinger naar een ander en wassen hun handen in onschuld. Rusland is jarenlang gedemoniseerd, geridiculiseerd en geprovoceerd terwijl ze regelmatig de hand gereikt hebben om vriendschappelijk met ons om te gaan. Nu laat het maar eens een ijzeren vuist zijn. Het bloed kleeft aan westerse handen. Waarom kan ik als gewoon mens WEL in vrede en vriendschap leven met mensen uit andere landen, huidskleur of geloof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *