Oekraïne verbiedt de Russische taal hoe zouden Nederlanders zich voelen als Nederlands verboden werd?

In Oekraïne wordt al ruim driehonderdvijfenzestig jaar Russisch gesproken, overtreding en verbod op de Russische taal waren de aanleiding voor het begin van de start van de Speciale Militaire Operatie (SMO). Foto’s: Twitter (X), Geen Stijl en Getty Images, bewerking Mirjam©Photo.

De Russische taal is verboden in scholen, bibliotheken, overheidsinstellingen, ziekenhuizen en zelfs Russische literatuur en films zijn verboden. Ook zien we een nieuwe boekverbranding en een zogenaamde beeldenstorm, waarbij beelden van belangrijke figuren als Catharina de Grote (in Odessa) worden verwijderd of sommige zelfs worden vernietigd!

Maar als je denkt dat dit sinds 2022 is gebeurd, dan heb je het mis, al in 2014 of daarvoor al in 2004 met het begin van de zogenaamde Oranjerevolutie, maar onmiddellijk na de staatsgreep in 2014, de Maidan-staatsgreep genoemd, na de staatgreep van het Westen werd een wet van kracht die de Russische taal verbood of zou gaan verbieden. In 2019 stemde het Oekraïense parlement in een andere wet destijds ja over een nieuwe wet “ter ondersteuning van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal”. Dus geen Russisch meer, alleen de Oekraïense taal, de Russische taal was vanaf nu verboden!

Hoe het in werkelijkheid uitpakt; Zo is er in de Oekraïense hoofdstad Kiev een verbod ingesteld op Russische kunst en cultuur. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de maatregel discriminerend en ongrondwettelijk is. Straatmuzikanten die Russische liederen zingen in de Oekraïense hoofdstad Kiev kunnen binnenkort in de problemen komen, of Russischsprekende burgers die geen Oekraïens spreken, worden niet geholpen of gehoord als ze naar een dokter gaan!

Rusland en Oekraïne zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Etnische Russen wonen in heel Oekraïne. Ze vormen de grootste bevolking in het oosten en zuiden, de Donbass, en in de stad Odessa een aanzienlijke minderheid in het centrum van Oekraïne, en een kleinere minderheid in het westelijke deel. De Russen vormen de grootste meerderheid op de Krim, volgens de laatste tellingen is zo’n 72% Russisch, maar Zelenski, de huidige president van Oekraïne, wil de Krim graag heroveren omdat het volgens hem bij Oekraïne hoort. Maar volgens de bevolking van de Krim, de mensen die daar wonen en die voor het merendeel Russisch zijn, is daar helemaal geen interesse voor, zoals ze duidelijk maakten in het referendum van 2014. Waar ze ja stemden om deel uit te maken van de Russische federatie.

Dit zijn de feiten die het Westen negeert omdat ze niets weten over de geschiedenis van Oekraïne, de voormalige Sovjet-Unie en het huidige Rusland. De feiten die zij kennen zijn vaak verdraaid door Amerikaanse historische vervormingen, die voornamelijk plaatsvonden tijdens de ‘Koude Oorlog’. De Oekraïense regering beweert ook dat Rusland tijdens de Russische bezetting, zoals de fascistische regering van Oekraïne nu de Sovjet-Unie noemt, terwijl Oekraïne zelf in de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s collaboreerde en nu een opkomend fascisme ervaart, hen dwong Russisch te spreken, een omgekeerde weergave van de echte feiten, revisionisme genoemd.

Europa, op verzoek van Polen en van de Baltische EU-staten, een nieuw amendement in een bestaande wet van het Europees Parlement heeft aangenomen, waarin zij beweren dat het niet alleen Duitsland was die de Tweede Wereldoorlog begon. , maar eigenlijk ook Rusland, dus beweren ze dat beide landen dat deden, wat absurd is! Foto: cfr.org

Europa heeft, op verzoek van Polen en bovendien van de Baltische EU-staten, een nieuw amendement in een bestaande wet van het Europees Parlement aangenomen, waarin zij beweren dat het niet alleen Duitsland was die de Tweede Wereldoorlog begon, maar eigenlijk ook Rusland, dus beweren ze dat beide landen dat deden, hoe absurd! Foto: cfr.org

Natuurlijk probeert Europa zichzelf te verdedigen of opent, zoals altijd, de aanval op Rusland door te beweren dat het desinformatie is van de kant van Rusland en beschuldigd Rusland dat zij Polen beschuldigden de Tweede Wereldoorlog te hebben uitgelokt, nog een absurde bewering van de kant van Europa! Een soort woordenspel hebben ze ervan gemaakt!

De Nederlandse taal

We kunnen de huidige situatie in de Donbass, oftewel Oekraïne en Rusland, vergelijken met de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen (België). In het noordelijke deel van Vlaanderen, zoals het noordelijke deel van België wordt genoemd, spreken de Belgen “Vlaams”, wat eigenlijk Nederlands is, en in het zuiden spreken ze Frans (Wallonië genoemd). De Belgen, inclusief de Nederlandstalige (Vlamingen), wilden niet langer deel uitmaken van Nederland en tijdens de Belgische Revolutie of Belgische Opstand vond in 1830 een gewapende opstand plaats tegen koning Willem I der Nederlanden, die leidde tot de afscheiding van de Nederlanden en de onafhankelijkheid van België. Met behoud van de taal Frans en Nederlands (Vlaams) in heel België.

We kunnen dus concluderen dat België een land is met meerdere talen die officieel erkend zijn zoals het uiteraard hoort zijn er zijn in het verleden problemen geweest, maar nu anno 2023 leven ze vreedzaam met en naast elkaar in één land. Ieder met zijn of haar taal.

In Nederland is al jaren sprake van een ‘amerikanisering’, ook de taal moest in het Engels. De voertaal aan de universiteiten werd Engels, omdat er volgens de overheid zoveel ‘buitenlandse’ studenten aan Nederlandse universiteiten gingen studeren. Intussen roept op om dit terug te draaien omdat het Nederlands de voertaal is in Nederland, ook al zijn er door de eeuwen heen veel Engelse woorden (ook Frans en Duits) in de taal geslopen.

https://www.geenstijl.nl/5172450/hoogstens-een-dialect/

Gezien de ideologie van de westerse wereld die streeft naar een wereldregering (westers model) voeren de VS de druk in Europa op, zij willen immers heer en meester over de wereld zijn, wat niet zal lukken mensen zijn divers en hebben een eigen cultuur en taal die eeuwen teruggaat en niet kan worden uitgewist met een pennenstreek of bepaalde ideologieën van zogenaamde politici of instellingen. Een taal is het belangrijkste dat mensen sinds hun geboorte hebben verworven en een deel van de taal is ook de cultuur die daarbij hoort.

Er is op dit moment uiteraard ook in Europa zelf een beeldenstorm gaande, er worden afbeeldingen en standbeelden verwijderd van historische figuren uit de middeleeuwen of latere eeuwen, zoals belangrijke Nederlandse zeelieden en helden uit die tijd als ‘Piet Hein’, zij zouden discriminerend zijn voor de huidige bevolking of sommige radicale groepen. Het is absurd dat als je de geschiedenis uitwist, net als de taal, er niets overblijft en een volk zonder geschiedenis en oorsprong van de taal zal uiteindelijke worden gedomineerd door andere volkeren.

Het is dus niet alleen iets dat in Oekraïne is gebeurd, op verzoek van de VS, maar ook in Europa, ze noemen het ‘een nieuw fenomeen’ uit Amerika. Een land van nog geen driehonderd jaar oud dat sinds de Tweede Wereldoorlog plotseling de nieuwe koloniale meester van Europa en de wereld probeert te worden! Foto: Bekladding beeld Piet Hein: ‘Geschiedvervalsing moet stoppen’ | RTL Nieuws

Ze (VS) vertellen Europa dat ze eigenlijk Engels als voertaal zouden moeten gebruiken en delen van de geschiedenis moeten schrappen (Black live Matters etc), omdat het niet past in de zogenaamde huidige tijd.

In Europa waar veel talen zijn en waar zelfs immigranten in het Arabisch, Turks en Oekraïens instructies kunnen krijgen over de samenleving in Nederland (of Europa), maar waar tot nu toe het Nederlands nog steeds de voertaal is in Nederland of andere talen zoals Duits in Duitsland etc.

Hoe zouden Europese landen, inclusief Nederland, reageren als Amerika nu bij wet regelt dat bijvoorbeeld Nederlanders hun taal niet meer mogen spreken, maar alleen Engels?

Want dit is precies wat Oekraïne de Russischtalige bevolking aandoet, eerst in 2014 in de Donbass (voormalig Oost-Oekraïne), na de brutale invasie van het Oekraïense leger in 2014, onder het mom van een terroristische operatie, die op gang kwam het bestrijden en vernietigen van het vliegveld in Donetsk, waarbij allerlei beperkingen worden opgelegd aan de Russischsprekende bevolking. Dit gebeurt alleen in fascistische totalitaire staten, maar de eerste beperking of verbod was het verbod op het spreken van de Russische taal in de Donbass en later in heel Oekraïne wat zichzelf een democratische staat noemt natuurlijk.

Ik vraag alle Nederlanders, maar ook alle Europeanen, hoe zij zich zouden voelen als zij, het gevolg van een nieuwe wet, niet langer hun eigen taal, zoals het Nederlands, zouden mogen spreken? Maar ook aan alle zogenaamde vluchtelingen of immigranten in de Europese Unie, hoe zij zich zouden voelen als zij bijvoorbeeld gestraft zouden kunnen worden door het onderwijzen van de Arabische of Turkse taal aan hun kinderen. Dit is wat er sinds 2014 gebeurt in Oekraïne en vooral in de Donbass, waar de grootste etnische minderheid, de Russen, woont. Het gaat zelfs zo ver dat ouders in Oekraïne gestraft worden als ze Russisch spreken met hun kinderen. Russische leerboeken zijn ook verboden, ook Russische literatuur.

Het Westen zwijgt over deze kwestie en juicht blijkbaar al deze totalitaire maatregelen toe. Omdat alle zogenaamde internationale instituten zoals de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zwijgen. Deze organisatie zou de meest voor de hand liggende organisatie moeten zijn om op zijn minst haar afkeuring te uiten. Maar het enige wat ze doen, net als andere zogenaamde internationale organisaties, is Rusland eenzijdig de schuld geven van alles wat er in Oekraïne is gebeurd. Zonder goed onderzoek.

Dit is de huidige situatie in de geopolitieke wereld en de politiek van het Westen. Zij maken met deze uitspraken en propaganda duidelijk dat zij hun eigen beloften aan de VN niet nakomen. Zoals artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het recht op vrijheid van mening, taal en meningsuiting verankert. VN-resolutie A/RES/61/266 roept alle lidstaten op “om het behoud en de bescherming van alle talen die door volkeren van de wereld worden gebruikt te bevorderen”. Foto: UN Agenda 2030

We kunnen daarom vaststellen dat de bevolking van de Donbass al jaren wordt gemarteld door het regime in Kiev, psychisch en mentaal, en het is niet verwonderlijk dat zij de hulp van Rusland hebben ingeroepen om hen te beschermen tegen dit fascistische beleid van Kiev. Alle Europeanen moeten zich ervan bewust zijn dat hun regeringen op een dag kunnen besluiten hun taal en cultuur af te schaffen, de besluiten van de VN te negeren en zo een totalitaire staat te creëren!

Dit is wat er gebeurde in de Donbass, in nu de nieuwe gebieden van Rusland. De mensen daar hebben, net als op de Krim, afgelopen september 2022 in een democratisch referendum ja gestemd om deel uit te maken van de Russische Federatie, Kiev en het Westen veroordelen deze mensen die Russische willen spreken en in een onsmakelijke burgeroorlog met Kiev verwikkeld zijn, wat zou jij doen in deze situatie, moet je jezelf afvragen? Voor de mensen uit de Donbass voelt het alsof het Westen ook een oorlog tegen hen voert!

Sonja van den Ende Redacteur van DEVEND.ONLINE – Geopolitical news about Russia, the Donbass and the Middle-East TELEGRAM: https://t.me/devendonline en Freesuriyah.eu Sonja is een onafhankelijke journaliste uit Nederland die onder meer heeft geschreven over Syrië, het Midden-Oosten en Rusland. Ze schrijft voor verschillende nieuws sites, kranten en studeerde onder andere studies journalistiek en Engels (BA) een studie in Global Media, War and Technology! Gevestigd in Moskou, Rusland.

Loading

One thought on “Oekraïne verbiedt de Russische taal hoe zouden Nederlanders zich voelen als Nederlands verboden werd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *