Documenten gevonden van de Amerikaanse militaire en biologische activiteiten in Oekraïne Update over de Pfizer en Moderna vaccins

Personen op de lijst van biologische onderzoeklaboratoria in Ukraine die werken voor het Pentagon. Foto: MOD, Getty Images, bewerking: Mirjam©Photo

Red: Dit is een vervolg op meerdere artikelen op deze site over de biologische laboratoria in Oekraïne van de VS en Europa, het desastreuze effect op de volksgezondheid en hoe de bevolking proefkonijnen worden van het Amerikaanse biologische wapen programma, zoals nu bekend is het Pfizer vaccin een biologisch wapen: Militaire en biologische activiteiten van de VS in de Donbas, NovoRussia, Oekraïne en het buitenland, het Pfizer vaccin is een Biologisch wapen-update – FREESURIYAH

Het Ministerie van Defensie van Rusland (MOD) gaat door met het analyseren van de militaire en biologische activiteiten van de Verenigde Staten van Amerika en hun Westerse bondgenoten (EU/NATO) in Oekraïne en elders in de wereld. Omdat dit de hoogste prioriteit heeft voor de gezondheid van de wereldbevolking!

In vorige artikelen (op deze site) werden de hoofdspelers en namen genoemd van degenen die betrokken zijn bij Amerikaanse militaire biologische programma’s. Het zijn functionarissen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, het Pentagon, Amerikaanse biologische technologiebedrijven bedrijven, de Oekraïense overheid en particuliere bedrijven.

In dit artikel meer mensen op de lijst van biologische onderzoek projecten van het Pentagon. Met de meest “gevaarlijke” hoofdrolspelers:

Eliot Jacobs Pearlman, hoofd van het International HIV/AIDS en TB Instituut (NGO) in Kiev, hij is direct betrokken bij de oprichting van de laboratorium faciliteiten voor de uitvoering van militair biologisch onderzoek in Oekraïne.

Hij gelooft sterk in het Duitse motto: “Alles ist Möglich

Eliot J. Pearlman, Head of the Board (aids-institute.org)

Gregory Glass, emeritus hoogleraar aan het Emerging Pathogens Institute, Florida State University. Hij was betrokken bij het bestuderen van de ziekteverwekker tularemie in Oekraïne. Ook was hij was betrokken bij het UP-8-project: onderzoek naar het Crimean-Congo Hemorragische koorts virus en het Hanta virus en de verspreiding in Oekraïne.

Dr. Greg Glass – Emeritus – Geography (ufl.edu)

Andrew Pekosz, een Amerikaanse microbioloog en hoogleraar moleculaire microbiologie en immunologie aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Hij was als een van de leidende adviseurs betrokken bij het UP-2-project: het toepassen van geo-informatiesystemen, bewaking op afstand en laboratorium diagnose voor de detectie van Tularemie en Miltvuur bij mens en dier in Oekraïne.

“Onderzoekt de replicatie en het ziekte potentieel van respiratoire virussen, waaronder griep, SARS-CoV-2 en andere opkomende virussen”.

Andrew Pekosz | Johns Hopkins | Bloomberg School of Public Health (jhu.edu)

Ook Oekraïense staatsburgers behoren tot de daders van Amerikaanse militaire-biologische projecten:

Natalia Rodina is de adjunct-directeur-generaal van het regionale laboratorium centrum van Kiev van het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne en een voormalig medewerker van het Amerikaanse bedrijf Black & Veatch. Sinds 2020 is ze adviseur en commandant van de Oekraïense Medische strijdkrachten voor laboratorium- en diagnostische activiteiten.

Foto: MOD

Yelena Nesterova is de directeur van het Oekraïense Instituut voor Volksgezondheidsonderzoek. Ze coördineerde de activiteiten van Labyrinth Global Health en onderhield contacten tussen Oekraïense overheidsinstanties en Metabiota, part of the World Economic Forum (WEF).

Foto: Labyrinth Global Health

Door de Speciale Militaire Operatie zijn veel van de betrokkene vertrokken uit de Oekraïne om zo geen verantwoordelijkheid af te hoeven leggen voor hun betrokkenheid bij de biologische wapen projecten.

Om eventuele lekken te stoppen, ondernam de Amerikaanse regering onmiddellijk actie om bewijsstukken over de illegale activiteiten van het Pentagon op te sporen en naar de VS te sturen of te vernietigen.

Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

Het STCU is een organisatie die gegevens verzamelt over wetenschappers en daardoor personeel rekruteert dat ervaring heeft met de zogenaamde ‘Oekraïense projecten’ zo kunnen ze nieuwe specialisten op het gebied van de ontwikkeling van massavernietigingswapens (MVW) aanwerven, een soort uitzendbureau voor massavernietigingswapens specialisten.

Van 24-26 april 2023 vindt er een nieuwe online training, georganiseerd door het STCU met geselecteerde kandidaten plaats en parallel daaraan is een persoonlijke ontmoeting in Warschau, Polen gepland. Tijdens de training worden deelnemers uitgenodigd om verder te werken aan projecten buiten en in Oekraïens grondgebied.

Het STCU is verantwoordelijk voor de toewijzing van de middelen (geld). De organisatie wordt geleid door Ronald Frank Lehman, voormalig hoofd van de Amerikaanse Arms Control and Disarmament Agency.

Door dergelijke cursussen worden pogingen ondernomen om biologische wapen provocaties te plannen en een informatie campagne tegen Rusland te starten

Het centrum rekruteert biologen, niet alleen uit Oekraïne, maar ook uit de Centraal-Azië en de Kaukasische staten zoals Georgië om haar taken uit te voeren. De Amerikaanse regering heeft nieuwe projecten gepland tot 2025.

Deze projecten omvatten allerlei virussen en ziekteverwekkers die dodelijk zijn voor de mens, dit om biologische wapens te maken, dit is natuurlijk een eenvoudige weergave van de feiten maar daar gaat het in principe om! Foto: MOD

Amerikaanse farmaceutische bedrijven Big Pharma

Het Ministerie van Defensie van Rusland heeft al eerder gerapporteerd over onderzoeken naar het manipuleren van o.a. medicijnen door Amerikaanse farmaceutische bedrijven Big Pharma! Evenals corruptie en samenzweringen met Amerikaanse overheidsinstanties m.b.t. de ontwikkeling en productie van vaccins, denk aan Pfizer.

Er werd gesteld dat toezichthouders de huidige veiligheids- en kwaliteitsnormen ondermijnden ten gunste van de bedrijfsbelangen. Personeel van overheden kregen belangrijke posities in de genoemde farmaceutische bedrijven zodat zij het op de markt brengen van geneesmiddelen, zonder wettelijke procedures te volgen, konden doorvoeren!

Uit nieuwe documenten blijkt dat ook Moderna er bij betrokken is:

Onder hen bevinden zich voormalige medewerkers van de Food and Drug Administration van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid : Mark McClellan, huidig bestuurslid van Johnson & Johnson; Scott Gottlieb, bestuurslid van Pfizer; Stephen Hahn, chief medical officer van Flagship Pioneering, een bedrijf dat rechtstreeks gelieerd is aan Moderna.

Volgens de informatie die de Russische Federatie nu in haar bezit heeft, is door de samenwerking tussen ambtenaren en de fabrikanten van Pfizer’s anti-covid vaccin het mogelijk gemaakt dat medicijnen met ernstige bijwerkingen in omloop zijn gebracht. Op het moment dat het vaccin werd goedgekeurd, had Pfizer echter concrete aanwijzingen voor een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire afwijkingen na de vaccinatie.

Volgens vertrouwelijke stukken van het bedrijf hebben patiënten die het COVID-19-vaccin krijgen meer kans op myocarditis. Sinds april 2021 meldt Moderna ook een toename van het aantal gevallen van myocarditis en pericarditis in de Verenigde Staten en Europa na vaccinatie met het mRNA-vaccin, vooral bij mannelijke adolescenten en jongvolwassenen ouder dan 16 jaar. Pathologische veranderingen traden meestal op binnen een paar dagen na vaccinatie en kwamen vaker voor na een tweede dosis.

Zonder rekening te houden met enige ethische normen, werden dergelijke experimenten met zeer giftige medicijnen met als gevolg ernstige bijwerkingen ingespoten, ook werd er geëxperimenteerd op Oekraïense burgers en Oekraïense-militairen met het COVID-19 biologisch wapen maar ook andere experimentele medicijnen! Dit lijkt de normale gang van zaken te zijn voor de Amerikaanse farmaceutische industrie, die alleen maar streeft naar maximale winst en de volksgezondheid aan haar laars lapt, deze kwalijke criminele praktijken worden ondersteund door de Amerikaanse Democratische Partij. Natuurlijk ook door de huidige regeringen in Europa en hun aanverwante organisaties zoals het WEF en World Health Organisation (WHO).

Het Russische Ministerie van Defensie (MOD)heeft ook tegenstrijdige verklaringen van de Amerikaanse politieke elites opgemerkt over de stopzetting van projecten van het Pentagon in biologische laboratoria in Oekraïne.

Foto: www.dispatch.com

Volgens een document van 20 oktober 2022, zijn de activiteiten in het kader van het biologisch wapen programma ondanks een gedwongen pauze vanwege de speciale militaire operatie nu weer gewoon hervat, in west-Oekraïne. De belangrijkste doelstellingen in dit stadium zijn het voortzetten van de bouw van biologische laboratoria in Oekraïne (west) en het uitbreiden van opleidingen voor Oekraïense biologen.

De naam van het programma is nu Biosurveillance Research. Volgens het document is de militaire afdeling van plan het onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers gewoon voort te zetten, biologisch materiaal te verzamelen en naar de Verenigde Staten te sturen. M.a.w. het maken van biologische wapens gaat gewoon door en wordt elke keer verplaatst naar een “veiligere” plek!

Conclusie

De Amerikaanse overheid is sinds jaren bezig met illegale praktijken in diverse delen van de wereld, in landen waarvan ze nooit zullen toegeven dat deze bezet zijn door het Amerikaanse imperium, maar wat overduidelijk het geval is!

Als de lokale bevolking in opstand komt, wordt het afgedaan als niet relevant of “fake” nieuws. Burgers van landen als Zuid-Korea hebben zelfs een rechtszaak aangespannen in augustus 2021 tegen het Amerikaanse leger in Korea en het Fort Detrick Biological Laboratory wegens het overtreden van de nationale wetgeving door schadelijke materialen naar Amerikaanse militaire locaties te smokkelen.

Of zoals in februari 2023, toen de internationale secretaris van de Ierse Labour Party, Gary Granger, tijdens een conferentie een toespraak hield over “het versterken van de dreiging van het gebruik van biologische wapens door de NAVO en de verergering van internationale tegenstellingen” en er daardoor dreiging van dergelijke massavernietigingswapens verergeren.

Russische e.a. specialisten hebben nog steeds vragen hebben over de vreemde variabiliteit en geografische oorsprong van zogenaamde COVID-19-varianten . De bèta stam verscheen bijvoorbeeld voor het eerst in Zuid-Afrika en werd in december 2020 in het VK gedetecteerd; de gamma-stam in Brazilië in januari 2021 en de delta-stam in India in juni 2021. Tegelijkertijd had elke nieuwe versie verbeterde eigenschappen wat betreft hun militaire-biologische toepassingen, waardoor de economische schade toenam. M.a.w. er is geknoeid aan het virus om zo een nog besmettelijke virus te maken, deze op de bevolking los gelaten en konden er weer nieuwe “gevaarlijke” biologische wapens gemaakt worden, het verbeterde gevaarlijke vaccin! Dit met als doel landen, mensen en hun economieën te vernietigen, of zoals we het beestje maar bij de naam noemen: Biologische oorlogsvoering!

De hele China hoax valt hierbij in het niets, de vleermuizen theorie. Al moet worden opgemerkt dat voorheen er ook in China samen met de VS geëxperimenteerd werd met het virus en daar als eerste door de VS zijn losgelaten, het is een theorie, maar het kan!

Duidelijk mag zijn dat de VS en haar bondgenoten een rode lijn zijn overgegaan om met virussen en andere dodelijke ziekteverwekkers te experimenteren en bovendien haar eigen bevolking ingespoten heeft met giftige vaccins, die veel bijwerkingen geven en bovendien als een biologische wapen kan worden beschouwd, zoals ik al zei we zitten of zaten midden in een biologische oorlogsvoering!

[dntplgn]

Loading

2 thoughts on “Documenten gevonden van de Amerikaanse militaire en biologische activiteiten in Oekraïne Update over de Pfizer en Moderna vaccins

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *