De VS zijn het grootste gevaar voor de wereldgezondheid – gecreëerde pandemieën

Het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie blijft de militaire en biologische activiteiten van de VS en hun bondgenoten in Oekraïne en op het grondgebied van andere landen analyseren. Foto’s: Ministerie van Defensie (MOD) Rusland, bewerking: Mirjam©Photo

Dit artikel is een vervolg in de reeks over biologische laboratoria en het bewijsmateriaal wat het Russische leger gevonden heeft tijdens de bevrijding van de Donbas, middels de Speciale Militaire Operatie (SMO). (Volgens de Belgen): De Vlaamse nieuwssite De Wereld Morgen, het online medium waar de Nederlandse complotdenker Sonja van den Ende jarenlang bijdrages aan leverde, laat tegenover Knack weten dat ze de samenwerkingen met van den Ende hebben opgezegd. Al haar bijdrages zijn inmiddels van de nieuwssite verdwenen.
Geheime biolabs in Oekraïne? Complotdenkers herkauwen Russische propaganda | KRO-NCRV
Onderaan dit artikel staan alle artikelen die ik over dit onderwerp geschreven heb.

Red: Dit is een vervolgartikel van uw complottheoreticus en Poetin-supporter, zoals de betrouwbare westerse pers mij portretteert. Maar lees dit artikel en voorafgaande goed en vraag je af waar al die pandemieën klimaatverandering en Mind Control (woke) vandaan komt!

Van 8 tot en met 17 augustus 2023 vond de tweede bijeenkomst van de werkgroep over het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) plaats in Genève. De conferentie werd gehouden om concrete en effectieve maatregelen te ontwikkelen om zo de Westerse landen, m.n. Amerika zich te houden aan deze opgestelde verdragen. Vanwege de positie van de Verenigde Staten en Oekraïne was de discussie over de agenda sterk gepolitiseerd.

Rusland is een voorstander van het waarborgen van een eerlijke toegang tot technologieën en wetenschappelijke prestaties op biologisch gebied en riep op tot het vermijden van beperkende maatregelen tegen staten.

Rusland werd gesteund door een aantal landen, waarvan het aantal begint toe te nemen als gevolg van de reactie van de media in de wereld op de publicatie van documenten en artikelen.

Tijdens de discussie over de kwestie heeft Rusland opnieuw de kwestie van de schendingen van de Conventie (BTWC) door het regime in Kiev en haar westerse bondgenoten aan de orde gesteld. Er wordt gezegd dat de VS en Oekraïne de militair-biologisch onderzoeken in ex-Oekraïne beschouwen als samenwerking voor vreedzame doeleinden. Wat natuurlijk onzin is, er zijn inmiddels zoveel documenten gevonden tijdens de Speciale Militaire Operatie (SMO) die het tegendeel bewijzen.

Het Pentagon heeft onlangs een document: “Biosecurity Policy Review” gepubliceerd, waarin de acties van het Amerikaanse ministerie van Defensie op dit gebied voor de periode tot 2035 worden gedefinieerd. Agenda 2030 is uitgebreid tot 2035. Foto: healthcare-executive.be

Het door de Amerikaanse regering ontwikkelde beleid is gebaseerd op de Amerikaanse Nationale Defensiestrategie en het Biological Threats and Pandemic Preparedness Plan. Met andere woorden  een plan, waarin lockdowns, verplichte vaccinatie etc., in staan als er weer een nieuwe pandemie komt, die zeker komt en we hoeven dit keer niet te onderzoeken of verklaren waar het vandaan komt. De boosdoener is en was Amerika, die in samenwerking met Westerse landen en ook China in het verleden, deze pandemieën uitlokt, ze kunstmatig “dodelijker” maakt en laat ontsnappen, zo simpel is het eigenlijk!

Covid-19 is hoogstwaarschijnlijk door de mens veroorzaakt in een Amerikaans laboratorium dat is vrijgegeven na de oefening van EVENT 201 een gericht biologisch wapen!

In het 2035 plan staat dat het Amerikaanse overzeese netwerk van door de Verenigde Staten gecontroleerde biologische laboratoria zal worden uitgebreid, een aanvulling op Agenda 2030.

Zoals adjunct-secretaris van Defensie voor Nucleaire, Chemische en Biologische Defensieprogramma’s Deborah Rosenblum verklaarde: ‘…bioveiligheid is niet langer alleen het domein van gespecialiseerde legereenheden” wat ze bedoelde is dat biologische wapens geproduceerd worden in zogenaamde “onderzoeks laboratoria voor de volksgezondheid’.

In mijn laatste artikel heb ik al geschreven over de gepensioneerde generaal-majoor Paul Friedrichs van de luchtmacht, nu is hij de speciale assistent van de president en senior directeur voor wereldwijde gezondheidsbeveiliging en biologische verdediging bij de Nationale Veiligheidsraad. De nieuwe organisatie zal nauw samenwerken met het ministerie van Volksgezondheid en Human Services bij de ontwikkeling van medische maatregelen, vaccins en behandelingen van het nieuwe COVID-19 virus en andere bedreigingen voor de volksgezondheid.

Het blijkt dat dit niet de enigste is wat in 2023 door de Amerikaanse regering is opgezet om onderzoek buitten de VS te organiseren. Op 1 augustus werd namelijk ook het “Bureau of Global Health and Diplomacy” van het ministerie van Buitenlandse Zaken opgericht. Foto: Politico

Het officiële doel ervan luidt: ‘…internationale samenwerking bij de effectieve preventie, detectie en beheersing van infectieziekten, waaronder HIV/AIDS…’. In de praktijk zal het bureau verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het beleid en het coördineren van Washington om een mondiaal monitoringsysteem voor infectieziekten op te zetten en het leiderschap van de Verenigde Staten op dit gebied te bereiken.

Rusland heeft gedocumenteerd bewijsmateriaal in haar bezit over de betrokkenheid van het VS ministerie van Buitenlandse Zaken bij het ” Biosecurity Engagement Program” sinds 2016. Volgens het financieringsplan wordt alleen al voor de betrokkenheid van verschillende non-profitorganisaties en niet-gouvernementele organisaties minstens 40 miljoen dollar uitgegeven.

De documenten tonen de actieve deelname van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan op het gebied van biologische programma’s in buitenland, evenals de wens van Washington om externe NGO’s en bedrijven te gebruiken om de doeleinden van het onderzoek dat wordt uitgevoerd te verbergen, namelijk het ontwikkelen, onderzoeken en maken van biologische wapens, die een bedreiging voor de gehele mensheid vormen.

In het document gaat de speciale aandacht uit naar landen in het Midden-Oosten (Irak, Jemen, Jordanië), Zuidoost-Azië (Indonesië, Filipijnen) en Afrika (Kenia, Marokko, Oeganda). Er wordt melding gemaakt van de rol van ex-president Obama bij het promoten van de voorgestelde biologische programma’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er moet ook worden opgemerkt dat Oekraïne een speciale plaats inneemt in de planningsdocumenten en wordt aangemerkt als een afzonderlijke regio.Washington zet alles op alles om zo de Amerikaanse mondiale biologische controle te bewerkstelligen. Foto: MOD

De omvang van de biologisch-militaire activiteiten en de uitgebreide medewerking van de daders worden niet alleen bevestigd door de ontvangen documenten, maar ook door de verklaringen van politieke vertegenwoordigers in de Verenigde Staten zelf. Zoals presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. onlangs in een interview met Tucker Carlson verklaarde!

Tijdens het interview zei Robert F. Kennedy Jr. dat er ongeveer 36 duizend mensen betrokken zijn bij het Amerikaanse biologische wapenprogramma, terwijl de lijst van faciliteiten met BSL-3- en BSL-4-isolatieniveaus (gevaren niveaus), waar dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, voor het publiek verborgen is.

Agenda 2030 en de Westerse wereld

Naast hun plannen om fossiele brandstoffen uit te bannen onder hun agendapunt: planeet, kun je ook lezen dat er veel aandacht is voor vaccinatie. Zoals nu duidelijk is, waren de vaccinaties al klaar voordat het nieuwe biologische wapen COVID-19 werd losgelaten en zijn ze vol bezig met het producent van nieuwe vaccinaties, immers heeft de Europese Unie, d.w.z. de President Ursula von der Leyen al voor miljarden ingekocht, via Pfizer de hoofdleverancier van de EU-markt.

Planeet
“Wij zijn vastbesloten om de planeet te beschermen tegen achteruitgang, onder meer door duurzame consumptie en productie, door de natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren en dringend actie te ondernemen tegen de klimaatverandering, zodat zij in de behoeften van de huidige en toekomstige generaties kan voorzien”.

“De nieuwe doelstellingen worden van kracht op 1 januari 2016 en zullen richting geven aan de beslissingen die we de komende vijftien jaar nemen” volgens de VN.

Mensen die kwetsbaar zijn moeten empowered worden. Tot degenen wier behoeften in de Agenda worden weerspiegeld behoren alle kinderen, jongeren, personen met een handicap (van wie meer dan 80% in armoede leeft), mensen met HIV/AIDS, ouderen, inheemse volkeren, vluchtelingen en intern ontheemden en migranten. De Verenigde Staten zijn de grootste donor van de VN en zoals het gezegde gaat in het voormalig kapitalistische Westen wie het meest betaald bepaald!

Het Ministerie van Defensie van Rusland heeft al eerder gerapporteerd over onderzoeken naar het manipuleren van o.a. medicijnen door Amerikaanse farmaceutische bedrijven de Big Pharma! Evenals corruptie en samenzweringen met Amerikaanse overheidsinstanties m.b.t. de ontwikkeling en productie van vaccins zoals Pfizer.

Recentelijk konden we bij de “Duitsers” lezen (Duitsers zijn altijd als eerste na de VS) over een nieuw (oud) virus, waarbij de “Tagesschau” veel aandacht besteedde aan het Nipah Virus in India . Nipah is een virus dat door vleermuizen en varkens op mensen wordt overgedragen. Het virus kan ook worden overgedragen via besmet voedsel of via direct persoonlijk contact. Net zoiets als in de 2019/20 COVID-19 pandemie. Natuurlijk staat volgens het Westen de uitbraak van deze virussen direct in verbinding met klimaatverandering, over de biologische laboratoria van de VS wordt gezwegen! Ze zullen nog over vele virussen raporteren in het Westen, zonder vermelding van de Amerikaanse laboratoria waar de meeste kunstmatige virussen vandaan komen!

Wordt vervolgd….

Voorafgaande artikelen

Het Russisch ministerie van Defensie heeft nieuwe informatie over Amerikaanse biologische wapens gevonden in de bevrijde gebieden COVID -19 deel 1 – FREESURIYAH

Documenten over militaire en biologische activiteiten van de VS gevonden in Luhansk tijdens de verovering van het Russische leger deel 2 – namen en feiten van verantwoordelijken – FREESURIYAH

Militaire en biologische activiteiten van de VS in de Donbas, NovoRussia, Oekraïne en het buitenland, het Pfizer vaccin is een Biologisch wapen-update – FREESURIYAH

Documenten gevonden van de Amerikaanse militaire en biologische activiteiten in Oekraïne Update over de Pfizer en Moderna vaccins – FREESURIYAH

Update over de biologische wapens en laboratoria van de VS-EU in Oekraïne – FREESURIYAH

Komt er een nieuwe pandemie, de vogelgriep? Russische Luitenant-generaal Igor Kirillov over de Amerikaanse militaire-biologische activiteiten in Oekraïne – FREESURIYAH

De voorbereiding voor vergaderingen

Informatie over de komende vergadering van de staten die aanwezig zijn bij het Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) aangevraagd door Moskou – FREESURIYAH

Briefing over de 9e Biologische Wapens Verdrag Conferentie en vervolg artikel over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de VS Biologische laboratoria in Oekraïne – FREESURIYAH

Update over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de Bio laboratoria in Oekraïne door de Russische strijdkrachten – FREESURIYAH

Het is tijd om de VS militaire biologische laboratoria over de hele wereld te sluiten, het is een bedreiging voor de mensheid! – FREESURIYAH

Volgens nieuwe informatie zal er waarschijnlijk weer een COVID19 pandemie komen – biologische oorlogsvoering is een feit geworden – FREESURIYAH

Sonja van den Ende Redacteur van DEVEND.ONLINE – Geopolitical news about Russia, the Donbass and the Middle-East TELEGRAM: https://t.me/devendonline en Freesuriyah.eu Sonja is een onafhankelijke journaliste uit Nederland die onder meer heeft geschreven over Syrië, het Midden-Oosten en Rusland. Ze schrijft voor verschillende nieuws sites, kranten en studeerde onder andere studies journalistiek en Engels (BA) een studie in Global Media, War and Technology! Gevestigd in Moskou, Rusland.

Loading

2 thoughts on “De VS zijn het grootste gevaar voor de wereldgezondheid – gecreëerde pandemieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *