Briefing over de 9e Biologische Wapens Verdrag Conferentie en vervolg artikel over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de VS Biologische laboratoria in Oekraïne

Dit artikel is een vervolg op het laatste artikel van 20 september 2022 hieronder te lezen

De negende conferentie van het Verdrag inzake biologische wapens (BWC) vindt plaats in Genève, Zwitserland, van 28 november tot 16 december 2022. Dergelijke sessies worden om de vijf jaar georganiseerd in overeenstemming met artikel 12 van het Verdrag over
de huidige stand van zaken van de het BTWC.

Een consultatieve vergadering in september op initiatief van de Russische Federatie was al gehouden en Rusland uitte in oktober jl. al haar de bezorgdheid over het niet naleven van het BTWC verdrag door Oekraïne en de Verenigde Staten dit werd ook aan de VN-Veiligheidsraad voorgelegd.

Het Ministerie van Defensie van Rusland heeft informatie over een plan van het Kiev-regime om een provocatie (false flag) uit te voeren door een zogenaamde ‘vuile bom’ of een kernkop met laag vermogen te laten ontploffen.
De provocatie is bedoeld om Rusland te beschuldigen van het gebruik van massavernietigingswapens in de Oekraïne dat een krachtige anti-Russische campagne zou lanceren om het vertrouwen in Moskou nog meer te ondermijnen.

Westerse landen hebben het besluit van de Veiligheidsraad over een internationaal onderzoek naar de activiteiten van Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne actief belemmerd. De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stemden tegen, terwijl Rusland en China voor stemden. Andere landen, waaronder India, Mexico en Noorwegen (NAVO-lid), onthielden zich van stemming.

Ondanks het feit dat de resolutie niet het vereiste aantal stemmen kreeg en de Veiligheidsraad het onderzoek mechanisme niet in gang zette, illustreren de stemresultaten dat de militaire-biologische acties van de Verenigde Staten in Oekraïne zelfs bij hun beste bondgenoten zorgen baren.

De grootste zorgen zijn dat de VS onverantwoordelijk blijft investeren in biologische wapens onlangs werd bekend dat op 18 oktober jl. het Witte Huis bijvoorbeeld een nieuwe strategie voor biologische wapens presenteerde, met een budget van 88 miljard dollar, inclusief 17 miljard dollar in het eerste jaar.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de strategie van de VS is volgens de presentatie is het ontwikkelen van manieren voor individuele en collectieve biologische bescherming van Amerikaanse militairen in verschillende militaire operaties. Het doel is om het onderzoek voort te zetten naar de agentia die extreem dodelijke infectieziekten veroorzaken die endemisch zijn in bepaalde gebieden.

Foto: Newscientist.nl

Een ander document dat werd gepresenteerd is de bijgewerkte strategie van het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) uitgewerkt tot 2027, waarin expliciet de dubbele rol ervan wordt erkend. Het is niet alleen om bescherming te bieden, maar ook voor militaire doelen. Volgens het document is één van de prioritaire taken van de DTRA het waarborgen van de militaire superioriteit van de Amerikaanse strijdkrachten ten opzichte van de vijand.

Tegelijkertijd worden de activiteiten van DTRA zorgvuldig verborgen gehouden, ook voor de Amerikanen zelf. Zo werd op 10 november jl. op verzoek van de non-profit organisatie (NGO) Judicial Watch een document van 345 pagina’s over de financiering van een bedrijf genaamd Black & Veatch over haar activiteiten in Oekraïne verkregen.

Opgemerkt moet worden dat tientallen pagina’s van de Pentagon-documenten zijn gecensureerd en dat informatie over aannemers en onderzoeksresultaten die in Oekraïne zijn verkregen, volledig is verwijderd.

De openbaar gemaakte papieren duiden opnieuw op samenwerking tussen Kiev en Washington,
evenals pogingen om pathogeencontrole in Oekraïense laboratoria tot stand te brengen.

Zoals beschreven in een vorig artikel stelt het PACS-systeem het Pentagon in staat om de locatie en gebruik van zeer gevaarlijke ziekteverwekkers in laboratoria over de hele wereld tot haar beschikking evenals toegang tot de resultaten van ethisch verwerpelijke
experimenten
.

Foto: News-today-com

Het gemanipuleerde COVID-19 virus

Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is het onderzoek dat in de Verenigde Staten wordt gedaan om de pathogene eigenschappen van de ziekteverwekker COVID-19 te verbeteren.

Zo ontwikkelde de Boston Universiteit in oktober jl. een synthetisch coronaviruspathogeen op basis van de Omicron-stam en de oorspronkelijke ‘Wuhan’-stam.

Het door de Amerikanen verkregen gemodificeerde virus doodde 80% van de geïnfecteerde dieren die gebruikt worden voor onderzoek (zoveel voor dierenbescherming in de VS) en veroorzaakte abnormale neurologische symptomen en aanzienlijke longschade. Testen op antilichamen onthulden een 11-voudige afname van hun vermogen om het nieuwe virus te neutraliseren, evenals de ineffectiviteit van de huidige vaccinaties.

Foto: David J. Sencer

Amerikaans regeringsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van biologische bedreigingen, falen hierin en moeten tot orde geroepen worden, aldus Rusland.

Een van deze functionarissen voormalig nationaal veiligheidsadviseur en oorlogshitser John Bolton. Een rapport “Rebuilding America’s Defenses” uit september 2000 waarin John Bolton o.a. de volgende uitspraken zegt:

“Geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die zich kunnen “richten” op specifieke genotypen, kunnen biologische oorlogsvoering transformeren als terreur in een politiek bruikbaar instrument.”

In 2001 leidde Bolton de Amerikaanse delegatie op de vijfde conferentie van de BWC. De delegatie
verwierp de voorgestelde resoluties voor het verifiëren van potentiële biologische wapens
en hun opslaglocaties, daarbij verwijzend naar het feit dat het hun nationale belangen bedreigde.

Begin november 2022 deed het Amerikaanse tijdschrift The Intercept een onderzoek naar de veiligheid bij de biologische laboratoria in de VS in overeenstemming met de Amerikaanse federale freedom of Information Act. De uitkomst was schokkend in de afgelopen 18 jaar zijn er meer dan 5.500 pagina’s aan incidentmeldingen geweest!

Geconcludeerd kan worden dat onderzoeken in zwaarbeveiligde laboratoria (BSL-3 en BSL-4) aan de universiteiten van Washington, Minnesota en Illinois heeft geleid tot interne laboratoriuminfecties en verhoogde het risico op verdere genetische verspreiding van gemodificeerde virale koortspathogenen, ernstig acuut respiratoir syndroom, pathogene vogelgriep en andere infecties.

Wat meerdere voorbeelden

Tussen april 2013 en maart 2014 ontsnapten proefdieren die besmet waren met ernstig acuut respiratoir syndroom uit een terrein van de Universiteit van North Carolina.

In september 2016, tijdens het uitvoeren van experimenten op dieren die besmet waren met een recombinante stam van het Chikungunya-virus, doorboorde een afgestudeerde student aan de Universiteit van Washington haar handschoen. Bij een grove overtreding van de veiligheidsvoorschriften waste de medewerkster alleen haar handen, trok haar beschermende kleding uit en verliet het laboratorium zonder iemand over het incident te vertellen of stappen te ondernemen om zichzelf te isoleren. Vier dagen later werd bij haar een acute vorm van de ziekte vastgesteld.

In totaal zijn er meer dan tweehonderd van dergelijke incidenten gemeld. We gaan ervan uit dat de officiële statistieken slechts een klein deel van de incidenten bevatten en dat de echte
situatie veel erger is!

Oekraïne

Het hoge risico op ongelukken in biologische laboratoria in de VS is o.a. de redenen waarom ze deze verplaatsen en worden overgebracht naar het grondgebied van derde landen, waaronder Oekraïne en andere post-Sovjetstaten. Dit verklaart de verslechtering van de epidemische situatie daar en de opkomst van ziekten die niet typerend zijn voor deze regio’s.

Tijdens de speciale militaire operatie werd bekend dat de biologische wapenprogramma’s van het Pentagon in Oekraïne werden uitgevoerd in strijd met de artikelen 1 en 4 van het Verdrag. Een onderzoek van papieren die in Oekraïense biologische laboratoria zijn ontdekt, levert bewijs dat biologische wapencomponenten werden geproduceerd in de nabijheid van de Russische grens.

Het bewijs van deze wapenprogramma’s in Oekraïne worden bevestigd door contracten, goedgekeurde registratiekaarten, rapportagedocumenten van de aannemers van het Pentagon — Black & Veatch, Metabiota en CH2M-HILL.

Google investeerde $ 1 miljoen dollar in het bedrijf Metabiota en was ook van plan om als partner op te treden om expertise op het gebied van data-analyse te bieden. Rosemont Seneca Technology Partners van Hunter Biden zou in 2014 een belang van 13,4% in het bedrijf hebben. Deze investering en het werk van Metabiota met Black & Veatch in laboratoria in Oekraïne.

Foto: Les Deqodeurs

Het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben verschillende testen uitgevoerd met besmettelijke ziekteverwekkers en giftige chemicaliën op Oekraïense militairen en geestelijke gehandicapten Oekraïners, twee van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen! Dit werd duidelijk tijdens de speciale operatie, bewijs daarvoor is gevonden in de veroverde biologische laboratoria.

Sinds 2016, de datum van de achtste conferentie, is de wereld opgeschrikt door met nieuwe bedreigingen waaronder pandemische verspreiding van menselijke en dierlijke infecties zoals COVID-19, apenpokken, en de Afrikaans varkenspest, risico’s die worden veroorzaakt door moderne vooruitgang in biotechnologie en synthetische biologie, en militaire en biologische activiteiten van het Pentagon in verschillende delen van de wereld.

De Russische Federatie heeft herhaaldelijk gewezen op het bewijs dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten (NAVO), hun programma’s voor tweeërlei gebruik uitvoeren buiten hun nationale grenzen,
onder meer door de exploitatie van biologische laboratoria die onder hun controle staan en
zogenaamde laboratoria voor gedeeld gebruik, gefinancierd door de militaire afdelingen van deze staten
of aan hen gelieerde organisaties.

Dit moeten stoppen en is een gevaar voor de mensheid. Met name in deze situatie waarin de wereld zich momenteel bevind!

Volg mij op:

Sonja van den Ende (vk.com)

Twitter: sonja van den ende (@SonjaEnde) / Twitter

YouTube: sonja vandenende – YouTube

[dntplgn]

Loading