Amerikaanse militair-biologische activiteiten in Afrika en het Midden- Oosten – het testen van biologische wapens

Afrikaanse staten: Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Kameroen, Nigeria en Oeganda zijn in de belangstelling van de Verenigde Staten terechtgekomen en het doel voor het testen van biologische wapens. Foto: Reliefweb en Russische Ministerie van Defensie (MOD), bewerking: Mirjam©Photo

Dit artikel is een vervolg in de reeks over biologische laboratoria en het bewijsmateriaal wat het Russische leger gevonden heeft tijdens de bevrijding van de Donbas, middels de Speciale Militaire Operatie (SMO). (Volgens de Belgen): De Vlaamse nieuwssite De Wereld Morgen, het online medium waar de Nederlandse complotdenker Sonja van den Ende jarenlang bijdrages aan leverde, laat tegenover Knack weten dat ze de samenwerkingen met van den Ende hebben opgezegd. Al haar bijdrages zijn inmiddels van de nieuwssite verdwenen.
Geheime biolabs in Oekraïne? Complotdenkers herkauwen Russische propaganda | KRO-NCRV
Onderaan dit artikel staan alle artikelen die ik over dit onderwerp geschreven heb.

Red: Dit is een vervolgartikel van uw complottheoreticus en Poetin-supporter, zoals de betrouwbare westerse pers mij portretteert. Maar lees dit artikel en voorafgaande goed en vraag je af waar al die pandemieën klimaatverandering en Mind Control (woke) vandaan komt!

In dit artikel besteedt de briefing van het MOD aandacht aan onder andere Nigeria. Als voorbeeld wil Rusland laten zien dat de gestelde doelstellingen van volksgezondheid projecten in Nigeria en andere Afrikaanse landen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Zo beweert het Amerikaanse ministerie van Defensie dat biologische projecten in Nigeria gericht zijn op de bestrijding van HIV en AIDS. De doeltreffendheid van dit programma geeft echter aanleiding tot ernstige zorgen. Ondanks jaarlijkse financiering verhogingen van in totaal ongeveer $100.000.000 dollar, is de incidentie van HIV vrijwel onveranderd gebleven en komt overeen met de cijfers van 2009. Ook de sterfte onder HIV-geïnfecteerden vertoont een ongunstige ontwikkeling.

Het aantal Nigeriaanse burgers dat antivirale medicijnen krijgt met producten van het bedrijf Gilead Pharmaceutics is tijdens de financieringsperiode echter gestaag toegenomen en bedraagt 60% van het totale aantal patiënten. Opgemerkt moet worden dat het bovengenoemde farmaceutische bedrijf onderdeel is van het Pentagon. Het beruchte bedrijf dat ook haar medicijnen heeft getest op Oekraïense burgers.

De missie van Gilead: Wij spelen een sleutelrol bij het beëindigen van de HIV-epidemie voor iedereen, waar dan ook. We werken eraan om hepatitis C als volksgezondheidsprobleem in 2030 uit te bannen. Ze zijn dus onderdeel van Agenda 2030. Het schijnt dat het jaar 2030 een magisch jaar moet worden! About Us | Gilead

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ’s werelds grootste aanbieder van hiv- en aids zorg, blijft de verachtelijke hebzucht van Gilead Sciences blootleggen, terwijl het bedrijf – maker van belangrijke hiv-, hepatitis C- en COVID-19-medicijnen – zijn virtuele jaarlijkse algemene vergadering organiseerde. Algemene Ledenvergadering). Gilead blijft exorbitante winsten maken terwijl de toegang tot levensreddende medicijnen wordt beperkt. In 2022 werd Gilead een van de twintig geneesmiddelenfabrikanten die onwettige beperkingen oplegden aan 340B-contract apotheek programma’s, een stap die het aantal recepten dat non-profit vangnet zorgaanbieders voor patiënten en cliënten kunnen invullen aanzienlijk vermindert. In januari 2023 schreef Michael Weinstein, president van de AHF, aan de CEO van Gilead, Daniel O’Day, waarin hij Gilead vroeg om: “… 340 miljard korting op medicijnen terug te geven die recht hebben op non-profitorganisaties.” De brief is beschikbaar op de website www.gilead.org.

Zo gaat het Pentagon, onder de dekmantel van “volksgezondheid” verder met het ontwikkelen van biologische wapens m.n., nu in Afrika, het verzamelt en rapporteert over monsters van infectieuze ziektes om deze zo voor andere doelen te gebruiken, zoals het ontwikkelen van biologische wapens en worden de burgers in Afrika alleen maar gebruikt als “proefkonijnen” om zo dure medicijnen te ontwikkelen door Gilead en andere bedrijven, die ervan profiteren, alleen rijken kunnen natuurlijk deze medicijnen krijgen en de mensen in Afrika sterven nog steeds aan AIDS.

Het Midden-Oosten

Er is al in voorgaande artikelen die ik geschreven heb, dat de taken van het Pentagon ook zogenaamde “biologische spionage” is, dat wil zeggen het analyseren van de epidemische situatie langs de grenzen van geopolitieke tegenstanders en in de regio’s waar militaire acties zullen plaatsvinden.

De Russische kant beschikt over gegevens die bevestigen dat het Pentagon heeft opgedragen om de biologische situatie in de gebieden van Irak en Afghanistan, grenzend aan China, Turkije, Pakistan en Saoedi-Arabië, te monitoren.

Om beschuldigingen aan het adres van het Pentagon/VS te voorkomen, werden sommige projecten uitgevoerd onder de dekmantel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zoals het onderzoeksprogramma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in bijvoorbeeld Afghanistan: het omvatte het bestuderen van de ziekteverwekkers van bijzonder gevaarlijke en economisch belangrijke ziekten, zoals tularemie, miltvuur, mond- en klauwzeer, en het verzamelen van biologische monsters om zo tests uit te voeren in de VS.

De Central Intelligence Agency (CIA) is betrokken bij de Amerikaanse militaire biologische programma’s . Volgens een vast scenario werden bedrijven gebruikt zoals: de Johns Hopkins Universiteit en de non-profitorganisatie RAND, die eerder betrokken was bij niet zo “frisse” projecten .

 We weten inmiddels allemaal dat de Johns Hopkins Universiteit op 18 oktober 2019, twee maanden vóór deze zogenaamde coronavirus infectie genaamd COVID-19, een oefening hield genaamd Event 201 in New York City. Bij deze oefening werden acties gesimuleerd over een aanstaande epidemie van een voorheen onbekend coronavirus, dat volgens het scenario via een tussengastheer van vleermuizen op mensen werd overgedragen. Na de oefening werd waarschijnlijk het biologisch wapen losgelaten (in kleine hoeveelheden), vooralsnog zijn de bewijzen dat het gebeurde via de militaire parade in China. En werd de wereld onderworpen aan een sociaal experiment.

We weten nu ook dat de verspreiding van de COVID-19-pandemie volgens dit scenario, evenals de grote bereidheid van Amerikaanse farmaceutische bedrijven om ‘anti-COVID’-medicijnen te produceren, aanleiding geven tot bezorgdheid over de opzettelijke daad, het verspreiden van een biologisch wapen van de Verenigde Staten!

De betrokkenheid van de RAND Corporation, een zogenaamde non-profitorganisatie die gespecialiseerd is in politieke kwesties, bij de biologische projecten van de CIA roept vraagtekens op. Deze organisatie maakte gebruik van kunstmatige intelligentie om grootschalige biologische aanvallen te plannen. Foto: MOD

Het RAND Corporation-rapport dat in het bezit is van Rusland, geeft bijvoorbeeld aan dat kunstmatige intelligentie (KI) zou kunnen helpen bij het plannen en uitvoeren van een biologische aanval. Opgemerkt wordt dat KI in staat is om het meest geschikte type opslag van biologische formuleringen te kiezen, waarbij methoden voor het maskeren, leveren en aanbrengen van pathogene materialen worden geselecteerd.  

De beschikbare documenten getuigen van een lopend programma in de Verenigde Staten gericht op de productie van biologische wapens

In oktober 2023 kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie de lancering aan van een programma om professionals op te leiden in het implementeren van de Biomanufacturing Strategy (het BioFab-programma). Voormalig militairen met een achtergrond in biomedische oorlogsvoering werden gerekruteerd. Het project staat onder toezicht van de staatssecretaris van Defensie voor Onderzoek en Engineering. De technologische basis voor de training zal worden geleverd door negen grote productiebedrijven die gespecialiseerd zijn in genomisch onderzoek, bio-informatica en cel- en weefselkweekwerk.

Tegelijkertijd houden de Verenigde Staten een grote belangstelling voor het uitvoeren van onderzoek in Oekraïne. Het feit van de implementatie van Amerikaanse ‘wetenschappelijke programma’s’ in Oekraïne werd in januari 2023 bevestigd door John Kirby, coördinator en press speaker voor strategische communicatie bij de Nationale Veiligheidsraad.

In 2023 hervatte het Wetenschaps- en Technologiecentrum in Oekraïne (STCU), met subsidie van het Pentagon, haar activiteiten in Kiev. Met financiering van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling en bemiddeling werd van augustus tot september 2023 een training op het gebied van biologische dreiging reactie gegeven aan de Danila Halytsky Lviv National Medical University, met focus om Rusland te beschuldigen van het gebruik van biologische wapens.

Momenteel wordt het vogelgriepvirus beschouwd als het meest bestudeerde virus in laboratoria. Het blijft het onderwerp van intense media-aandacht in het Westen en is zeer dodelijk voor de mens. Het is geen toeval dat dit virus tijdens de training in het Technologiecentrum in Oekraïne (STCU) werd besproken en geoefend

Concluderend publiceren we de namen van medeplichtigen, net als bij voorgaande artikelen:

Het Oekraïense militair-biologische dossier wordt aangevuld met deelnemers aan de training, die plaatsvond in Lviv.

Filippa Lentzos; lid van de UK Biosecurity Steering Board, nam als moderator deel aan de training. De afgelopen jaren is Lentzos actief geweest in het publiceren van materiaal gericht op het in diskrediet brengen van de Russische Federatie op het gebied van biologische veiligheidsvraagstukken in de internationale arena.

Gemma Bowsher; van de afdeling oorlog studies aan King’s College (Jesus College) London, is gespecialiseerd in inlichtingenanalyse en technieken voor desinformatie in de media.

Oksana Kucheryava; hoofd communicatie bij het volksgezondheids centrum van het Ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne, beheert projecten voor overheidsorganisaties in Oekraïne en de VS en is verantwoordelijk voor het mediaplan. Haar betrokkenheid bij de training geeft aan dat de kwesties die verband houden met de verspreiding van verkeerde informatie in de media in het kader van het evenement werden geoefend.

Er werd ook vastgesteld dat Irina Demchishina, hoofd van het referentielaboratorium voor de diagnose van virale en zeer gevaarlijke pathogenen, aanwezig was bij het afgelopen evenement. In een vorig artikel werd bewezen dat Demchishina als tussenpersoon optrad in de interactie met Pentagon gesponsorde bedrijven zoals Black & Veatch en Metabiota, en toezicht hield op de implementatie op biologische projecten in Oekraïne.

Ook waren vertegenwoordigers van de veiligheidsdienst van Oekraïne en de Nationale Politie van Oekraïne aanwezig bij de training. Dit heeft te maken met mogelijke doelwitten van Oekraïense veiligheidsdiensten om provocaties uit te voeren met biologische wapens “onder de vlag van iemand anders”. M.a.w. een “FALSE FLAG” operatie. Foto: MOD

Wordt vervolgd…..

Voorafgaande artikelen

Het Russisch ministerie van Defensie heeft nieuwe informatie over Amerikaanse biologische wapens gevonden in de bevrijde gebieden COVID -19 deel 1 – FREESURIYAH

Documenten over militaire en biologische activiteiten van de VS gevonden in Luhansk tijdens de verovering van het Russische leger deel 2 – namen en feiten van verantwoordelijken – FREESURIYAH

Militaire en biologische activiteiten van de VS in de Donbas, NovoRussia, Oekraïne en het buitenland, het Pfizer vaccin is een Biologisch wapen-update – FREESURIYAH

Documenten gevonden van de Amerikaanse militaire en biologische activiteiten in Oekraïne Update over de Pfizer en Moderna vaccins – FREESURIYAH

Update over de biologische wapens en laboratoria van de VS-EU in Oekraïne – FREESURIYAH

Komt er een nieuwe pandemie, de vogelgriep? Russische Luitenant-generaal Igor Kirillov over de Amerikaanse militaire-biologische activiteiten in Oekraïne – FREESURIYAH

De voorbereiding voor vergaderingen

Informatie over de komende vergadering van de staten die aanwezig zijn bij het Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) aangevraagd door Moskou – FREESURIYAH

Briefing over de 9e Biologische Wapens Verdrag Conferentie en vervolg artikel over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de VS Biologische laboratoria in Oekraïne – FREESURIYAH

Update over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de Bio laboratoria in Oekraïne door de Russische strijdkrachten – FREESURIYAH

Het is tijd om de VS militaire biologische laboratoria over de hele wereld te sluiten, het is een bedreiging voor de mensheid! – FREESURIYAH

Volgens nieuwe informatie zal er waarschijnlijk weer een COVID19 pandemie komen – biologische oorlogsvoering is een feit geworden – FREESURIYAH

De VS zijn het grootste gevaar voor de wereldgezondheid – gecreëerde pandemieën – FREESURIYAH

Sonja van den Ende Redacteur van DEVEND.ONLINE – Geopolitical news about Russia, the Donbass and the Middle-East TELEGRAM: https://t.me/devendonline en Freesuriyah.eu Sonja is een onafhankelijke journaliste uit Nederland die onder meer heeft geschreven over Syrië, het Midden-Oosten en Rusland. Ze schrijft voor verschillende nieuws sites, kranten en studeerde onder andere studies journalistiek en Engels (BA) een studie in Global Media, War and Technology! Gevestigd in Moskou, Rusland.

*PayPal donaties zijn niet meer mogelijk, PayPal heeft de rekening van deze website gesloten, als je een donatie wilt doen neem dan contact op met: sonjavandenende@gmail.com. Bedankt!

Loading

2 thoughts on “Amerikaanse militair-biologische activiteiten in Afrika en het Midden- Oosten – het testen van biologische wapens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *