Ooggetuige noodhulp Texas: Amerikaanse autoriteiten vermoorden duizenden mensen

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor matthew short TheShowmebby

Een Amerikaanse hulpverlener en ooggetuige die is betrokken bij reddingsacties als gevolg van orkaan Harvey in Houston (Texas), claimt dat de autoriteiten opzettelijk duizenden mensen hebben laten verdrinken. In de ondergelopen gebieden heerst totale anarchie, waarbij gewapende overvallen slachtoffers en hulpverleners het leven kosten. Er zijn lichamen met kogelgaten waargenomen, die in het water dreven. Officiële hulpinstanties zoals het Rode Kruis en overheidsorganisaties zoals FEMA, FBI en DEA, lijken een dubieuze rol te spelen.

Matthew Short is een ooggetuige en maakt deel uit van de Amerikaanse militie, één van de vele burgergroeperingen die zich inzet voor de getroffen burgers in Texas. Hij is betrokken bij reddingsacties en het bieden van noodhulp aan de mensen in het ondergelopen gebied. Via zijn Youtube-kanaal TheShowmebby brengt hij ooggetuigenverslagen van de reddingsmissies naar buiten. In onderstaand artikel vertelt Matthew Short zijn verhaal van de gebeurtenissen in Houston, Texas.

Hij is duidelijk aangeslagen door hetgeen hij heeft gezien en meegemaakt. Zijn verhaal is geen feel-good-story, maar een beschrijving van de zeer verontrustende situatie in het zuiden van Amerika, die hij omschrijft als een oorlogsgebied. Omdat overheidsorganisaties hun dubieuze agenda alleen kunnen uitvoeren als mensen onwetend en goedgelovig blijven, heeft Matthew Short deze video’s naar buiten gebracht. Hiermee hoopt hij de mensen te waarschuwen; “ga niet naar de FEMA-centra!” Uit zijn verhaal blijkt dat de autoriteiten niet te vertrouwen zijn en juist burgerinitiatieven (zoals de Amerikaanse militie en Idaho III%) slachtoffers redden.

Plunderingen en anarchie

Aan het begin van zijn ooggetuigenverslag vertelt Matthew dat de situatie in de ondergelopen gebieden behoorlijk is geëscaleerd. Er zijn gewelddadige bendes actief die slachtoffers en hulpteams beroven en lukraak mensen doodschieten. Daarom krijgt elke boot en voertuig bij aanvang van de reddingsactie, een bewapende agent mee van de DPS(Texas Department of Public Safety). Militieleden krijgen het advies hun wapens mee te nemen.

Via de DPS-agent op hun boot komt Matthew te weten dat de autoriteiten van plan zijn om op korte termijn een dam op te blazen, om zo op gecontroleerde wijze het opgehoopte water te laten wegstromen. De actie stelt een bepaald gebied veilig, maar vormt een directe bedreiging voor een eerder ondergelopen deel van de stad. Zijn team stuit even later op een wegblokkade. Het wemelt daar van de federale agenten van verschillende overheidsorganisaties zoals FEMA, National Guard, DEA, FBI en zelfs mensen van de geheime dienst Matthew herkent ze aan de emblemen op hun kleding.

Opzettelijke verdrinkingsdood voor duizenden Amerikanen

Hoewel het opblazen van de dam een legitiem besluit is om een grotere catastrofe te voorkomen, waarschuwen de autoriteiten niet de duizenden mensen in het gebied dat door de dambreuk zou worden getroffen en zetten evenmin een evacuatieplan in. Matthew zegt zichtbaar geëmotioneerd: “Men liet de mensen in hun huis zitten om te verdrinken.” In plaats van zoveel mogelijk mensen te redden van een mogelijke verdrinkingsdood, sluit men het gebied hermetisch af, waardoor ook vluchtelingen er niet meer uit kunnen. Men sommeert alle reddingsteams om het gebied te verlaten.

De DPS-agenten uit Texas hebben de federale agenten weggestuurd die de Texanen wilden redden. Er zijn toen enkele honderden mensen gered. Matthew beweert dat de beelden die je op CNN en Fox News ziet van mensen die door de overheid met boten worden gered, zijn gemaakt voor propagandadoeleinden. Het creëert een onterecht beeld dat de overheid voor de mensen zorgt, terwijl men de mensen in werkelijkheid niet heeft geëvacueerd en  in het getroffen gebied zelfs gevangen heeft gehouden, door alle vlucht- en snelwegen af te sluiten.

FEMA opvangcentra in Walmart-warenhuizen

Later die dag ziet Matthew in een ander deel van de regio dat FEMA bezig is om in een winkelcentrum een noodopvang in te richten. Datgene dat voorheen is afgedaan als complottheorie, blijkt in het rampgebied na de orkaan Harvey werkelijkheid te zijn geworden. Matthew bevestigt de geruchten die al jaren in omloop zijn, dat warenhuizen en Walmarts als opvangkampen worden ingericht: “Ik heb het met eigen ogen gezien. Het is geen complot.”

 

 

In een FEMA-opvangcentrum in Beaumont wordt voedsel uitgedeeld, maar volgens Matthew krijgen slachtoffers nauwelijks genoeg voedsel en drinkwater. De voedseluitdeling verloopt bovendien op een zeer militaristische, communistische wijze. Het is opvallend dat FEMA zo in gebreke blijft, terwijl burgerinitiatieven zoals de militie later in een ander deel van het gebied binnen 24 uur een noodhospitaal hebben ingericht. Inclusief een voedselvoorraad van $ 100.000, medische hulpmiddelen, verpleegkundigen en 100 bewapende militieleden, aldus Matthew.

De militie biedt noodhulp, FEMA laat de mensen stikken

De groep van Matthew wordt vervolgens door een afgevaardigde van de staat naar een ander gebied gebracht waar noodhulp noodzakelijk is. Eenmaal aangekomen zegt de ambtenaar: “Ik ben hier niet. Ik ben hier nooit geweest. Ik heb jullie hier nooit naar toe gebracht.” Er wordt hen vervolgens meegedeeld dat dit de plek is waar het damwater terecht zal komen en het gebied zal binnen een uur onder water lopen. “Zoek een hoger gelegen gebied. Jullie staan er nu alleen voor.” Matthew vervolgt: “We werden daar achtergelaten om te sterven. We werden daar achtergelaten om te verdrinken en kregen geen aanvullende informatie.” Er breekt paniek uit binnen de groep hulpverleners. Een groep veteranen en andere burgergroeperingen heeft zich vervolgens in een hoger gelegen deel verschanst, een kerk waar ze eerder die dag waren en hebben daar ter plekke een noodhospitaal ingericht. Er komen ook berichten binnen dat mensen die naar een FEMA-opvangcentrum zijn gegaan, spoorloos zijn verdwenen.

Rode kruis steelt en vernietigt voedselpakketten

Ook Gina Nelms zet haar ooggetuigenverslag op Facebook en beweert dat het Rode Kruis noodpakketten die door burgers ingezameld waren,heeft afgepakt. “Het Rode Kruiskwam met vrijwilligers naar de kerk en pakte de donaties af van mensen die letterlijk niets meer hadden.” Voorwerpen die de organisatie niet kon doorverkopen werden in containers gedumpt, claimt Nelms. Ze zegt ook foto’s te hebben van de containers waarin ‘voor miljoenen aan donaties werd verbrand’.

Werkelijke dodental loopt in de duizenden

Intussen komen er bij Matthew berichten binnen dat men in Texas is begonnen met het confisqueren van wapens. In het rampgebied vinden berovingen plaats, schietpartijen en er vallen velen doden. In de overstroomde straten drijven lichamen voorbij met schotwonden in het hoofd. Volgens Matthew is het dodental in Texas niet rond de zestig, maar loopt eerder in de duizenden. De vele lichamen die in het water ronddrijven, zijn niet geborgen voordat de dam werd opgeblazen. Vervolgens zijn deze lichamen naar zee gedreven. Matthew denkt dat de autoriteiten dit opzettelijk deden, om het officiële sterftecijfer laag te houden. In werkelijkheid worden er duizenden mensen vermist.

Gevangenisboten FEMA

Op dat moment is FEMA gestopt met reddingsoperaties en brengt gevangenisboten in het gebied. De media beweert dat het mobiele opvangcentra zijn, maar de beelden duiden op gevangenkampen. Insiders die op de hoogte zijn van de FEMA- documenten en plannen waarschuwen al jaren dat er door de organisatie een sinistere agenda wordt voorbereid. Matthew raadt aan om kost wat kost uit FEMA boten en opvangcentra weg te blijven, omdat hij vermoedt dat mensen daar niet levend uitkomen. “We hebben hier al jaren over gesproken. Ga niet naar de FEMA-opvangcentra’sDeze zooi bestaat écht. Ik heb het met eigen ogen gezien.”

Ook Thomas Williams bevestigt de geruchten dat in de opvangcentra in Houston in grote getale daklozen zijn vermoord. De ITCCS stuurde onlangs een brandbrief dat daklozen gedwongen naar opvangcentra werden vervoerd. Toen men bij de politie informeerde waar de daklozen naartoe werden gebracht, kwam er geen antwoord. In deze video vertelt een voormalig politieman dat hij besloot om niet naar de opvangcentra te gaan, omdat hij had gehoord dat alle vluchtelingen daar werden vermoord.

Burgeroorlog: burgers tegen de overheid en privélegers

Volgens Matthew is er in het zuiden van de VS momenteel een burgeroorlog gaande, met name aan de Texaanse kust. Hij is er zelf getuige van geweest. Het is een oorlog tussen de burgers, de federale overheid en privélegers. Hij heeft berichten gehoord dat men letterlijk op burgers aan het jagen was. Het is onduidelijk wie er precies op de burgers heeft geschoten. Bendeleden zijn als hulpverlener verkleed en agenten en huurlingen zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Ondertussen worden Texanen door de autoriteiten ontwapend en staan machteloos tegenover de geweldplegers. Volgens Matthew heeft de aanwezigheid van de gewapende militie een grootschalige wapen-confiscatie kunnen voorkomen en vele levens van Texanen gered. Ondanks hun positieve bijdrage in de reddingsacties, zeggen de autoriteiten tegen de burgergroepering Cajun Navy dat ze moeten vertrekken, terwijl er nog steeds mensen gered moeten worden. Hun reddingsmissie wordt niet alleen gedwarsboomd door de autoriteiten, maar ook door privélegers die hun wapens willen afnemen en hun voedselvoorraad proberen af te pakken.

Volgens Matthew zijn mensen vooral door burgerinitiatieven en milities gered. “Zíj zijn de echte helden.” Hij heeft niet gezien dat mensen door de overheidsorganisaties werden gered. Hij weet niet of de orkanen zijn ontstaan door weermanipulatie: “Maar wat ik wel weet is dat ze de boel daar controleren en deze rampscenario’s vormen de frontlinie van de burgeroorlog die momenteel in de VS gaande is.”

Het wordt steeds evidenter dat overheidsorganisaties niet aan de kant van de mensen staan. Thomas Williams heeft van meer dan één bron gehoord dat FEMA de toelevering van noodhulpmaterieel blokkeert en dat het Rode Kruis de ingezamelde noodvoorraad weghaalt. Ook de National Guard speelt dergelijke spelletjes. Thomas: “Dit is een aanval op de gewone man, vergis je niet. En dit is nog maar het begin.” [56:30]

Texas wordt besproeid met zeer giftige pesticide

Volgens Thomas Williams zijn er vanuit Californië talloze militaire vliegtuigen richting Texas gevlogen. Niet om de mensen te redden of om noodpakketten naar de getroffen gebieden te sturen, maar om het getroffen gebied te besproeien met giftige stoffen, zogenaamd tegen muggen. Dit initiatief wordt niet gecoördineerd door het Amerikaanse leger, maar lijkt georkestreerd te worden door privélegers. Terwijl mensen verdrinken en worden beschoten, zet de luchtmacht zich in om muggen te bestrijden. [1:01:30]

De Amerikaanse luchtmacht — wie er dan ook de regie over heeft — gebruikt voor de muggenbestrijding de gifstof Naled. Naled heeft een neurotoxische werking en is ook schadelijk voor mensen. De pesticide is dermate giftig dat gebruik in Europa is verboden. Uit onderzoek blijkt dat deze pesticide die in Amerika veelvuldig wordt gebruikt, al tot enorme bijensterfte heeft geleid. Het is daarmee ook een probaat middel om de voedselvoorziening mee te bedreigen.

De Cabal lijkt nu alle registers open te trekken om door middel van weeroorlogen, biologische oorlogsvoering en het ontketenen van een burgeroorlog, met name het zuiden van Amerika, maar ook delen in het Caribische gebied en Zuid-Amerika te treffen. Ze stuiten echter op steeds meer weerstand van burgergroeperingen, waardoor de situatie — hoe slecht deze ook is — nog altijd minder dramatisch uitpakt dan waar de Cabal op hoopt.

Een overzicht van de ooggetuigenverslagen van Matthew Short die hij op zijn Facebook-account en TheShowmebby Youtube-kanaal deelde:

Femaprisons in Port Arthur Texas:

Het Rode Kruis gooit gedoneerde en bruikbare goederen weg:

Truth, Honor & Integrity-show van Thomas Williams van 21 september, waarin hij vanaf 56:30 minuten spreekt over de situatie in Houston Texas.

Bron

 

Godfather” “van de zogenaamde Arabische revoluties Bernard Henry Levy in Koerdistan

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Ja daar is hij weer Bernard Levy, de Joodse Zionist en “godfather”van revoluties, mede schuldig aan de dood van Ghadaffi. Als er “stront aan de knikker” is, dan is hij present.

'Godfather of the Arab revolutions' Bernardi Levy in Koerdistan?

De Arabieren noemen hem  de “peetvader van Arabische revoluties”. Bernard-Henri Levy,  zijn aanwezigheid roept vele vragen op.

Zijn laatste verschijning was in een video in Koerdistan gisteren op de dag van het  referendum.

Activisten op sociale media sites vragen zich af wat Levy van plan is in Koerdistan in een zaal waar Najaf Barzani, vice-voorzitter van de Democratische Partij Koerdistan (KDP), aanwezig is!

Het raadsel is snel opgelost, olie, zoals ik al eerder schreef, heeft Barzani (president) een deal met Israël om de olie te verkopen!

 

Voir l'image sur Twitter

Het verhaal van Bernard-Henri Lévy (Frans: geboren 5 november 1948 in Alegeria en op jonge leeftijd verhuisd naar Parijs, Frankrijk met zijn ouders. Bernard-Henri Lévy is een Frans-Joodse  intellectueel en auteur.  Beschouwd als de “Godfather” van de Arabische Lente en andere  landen over de hele wereld waar een zogenaamde revolutie is.

In 2010 noemde de Jeruzalem Post Lévy als nummer 45 op een lijst van ’s werelds 50 meest invloedrijke joden.

In de jaren negentig was Lévy één van de eerste franse intellectuelen die na de val van de Sovjetunie voor een  Europese en Amerikaanse interventie in de Bosnische Oorlog opriep en zo brijdroeeg aan de verwoesting van Joegoslavië. Hij berichte over de  concentratiekampen met  moslims in Servië.

Toen zijn vader in 1995 overleed, werd Lévy de manager van het Becob-bedrijf. Hij verkocht het in 1997 voor 750 miljoen frank aan de Franse ondernemer François Pinault.

Eind jaren negentig richtte Lévy  en Alain Finkielkraut een Instituut voor Levinassische Studies op, in Jeruzalem, ter ere van Emmanuel Levinas.

Hij is lid van de non-profit advocacy groep JCall. In maart 2006 was Lévy één van de twaalf ondertekenaars van een brief getiteld “MANIFESTO: Samen tegenover het nieuwe totalitarisme.” ‘Ze waren  bezorgdheid over de vrijheid van meningsuiting en gedachten in reactie op de gewelddadige en dodelijke protesten in de moslimwereld die verband zouden houden met de “Jutland- Posten” Mohammad cartoons controverse die  in Denemarken ontstond.

Wie heeft Daniel Pearl gedood

In 2003 schreef Lévy een verslag van zijn zoektocht naar de moordenaar van Daniel Pearl, de Wall Street Journal verslaggever,  die in  gevangenschap was genomen en onthoofd door islamitische extremisten. Ten tijde van de dood van Pearl bracht  Lévy een bezoek aan Afghanistan als speciaal gezant van de Franse president Jacques Chirac. Hij bracht het daarop volgende jaar een bezoek aan Pakistan, India, Europa en de Verenigde Staten om te ontdekken waarom Pearl’s gedood is. Het resulterende boek, Who killed Daniel Pearl?  Beweert dat het was omdat Pearl te veel wist over de banden tussen Pakistan’s geheime dienst en al-Qaeda.

In 2008 wilde Bernard-Henri Levy persoonlijk op de hoogte gesteld worden over de revolutie in Georgië, zei hij – zoals hij eerder in Bosnië en Afghanistan deed. Hij reisde naar Gori, de stad die zegt men, net door de Russische Luchtmacht werd gebombardeerd en sprak met getroffen burgers.

Maar drie dagen na de publicatie verklaarde zijn metgezellen dat hij en zijn metgezellen helemaal  niet in Gori waren geweest.  Ze waren  gestopt aan de rand van de stad, door de politie.

In maart 2011 heeft hij gesprekken gevoerd met de zogenaamde Libische rebellen in Benghazi en publiceerde over de hij de internationale erkenning van de onlangs gevormde nationale overgangsraad. Later die maand, bezorgd over de Libische burgeroorlog in 2011, overtuigde hij Nicolas Sarkozy, Washington, en uiteindelijk de Verenigde Naties,  om in Libië te interveniëren om een ​​bloedbad in Benghazi te voorkomen.

Ook was present in Syrië bij de zogenaamde “rebellen” zie foto boven en steunde hen voluit met geld!

Daarna was Oekraïne aand beurt, waar de rest van de “godfathers”, zoals Victoria Nuland, John McCain, Hans van Baarle en ook hij aanwezig waren op het Maidan (plein) voor de zogenaamde revolutie!

Bron: Euronieuws, https://freesuriyah.wordpress.com/2014/07/30/bernard-henri-levy-the-godfather-of-the-arab-spring/

De Aleppo “speelgoedman” Rami Adham niet welkom in Taiwan

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor the aleppo toy man

Waarschijnlijk hebben niet veel mensen in de de westerse wereld of in Nederland van deze man gehoord, Rami Adham bijgenaamd de “speelgoedman”.

De BBC heeft er destijds een artikel over geschreven:  Adham bracht barbie poppen, voetballen en teddyberen naar Syrië, waaronder naar zijn geboortestad Aleppo. Hij woont in  Finland, en kreeg via lokale partners daar hulp voor Syrië.
Maar de Finse politie verdenkt hem van fraude, misbruik van donatie geld en link met terroristen.

Kijk verder op zijn Facebook pagina: https://m.facebook.com/toysmuggler/

Volgens de krant: Helsingin Sanomat,  heeft Adham nauwe banden met jihadistische groepen, er is met name bezorgdheid over een foto die hij op zijn Facebook heeft gepost met de Jihadi Soenni-predikant Abdullah al-Mohaisany.

Abdullah al-Muhaysini is een Saoedi Arabische islamitische geestelijke geboren in Buraidah, verbindingen met de terroristische groep al-Qaeda. Hij is een zogenaamde religieuze rechter in het leger van verovering in de Syrische Burgeroorlog (ISIS, Al-Queda). Hij ontving diploma’s van de Imam Muhammad ibn Saud Islamitische Universiteit en de universiteit van Umm al-Qura. Zijn proefschrift ging over de behandeling van oorlogsvangenen in de islam. Abdullah al-Muhaysini arriveerde in Syrië nadat zijn oom Omar Al-Muhaysini daar stierf.

Afbeeldingsresultaat voor sheikh abdullah al-mohaisany

Onderzoek door het Carnegie Endowment for International Peace beschrijft hem als een Saoedi-jihadi-geestelijke en zegt dat hij nauwe contacten heeft gehad met de zogenaamde islamitische staat en Jabhat al-Nusra, een groep die verbonden was met al-Qaeda.

Hij (Adham) zegt dat hij in volle samenwerking met de Finse politie- en inlichtingenorganisaties heeft gewerkt: “Ze zijn volledig op de hoogte van wat ik precies in Syrië doe, en met wie ik ben, volgens Adham.

De “speelgoedman “ontmaskert in Taiwan

Vorige week is “speeltje” van de westelijke MSM en “vrije”media , Rami Adham (#ToySmuggler) in Taiwan de toegang gewigerd. Bij aankomst op de luchthaven van Taipei / Taiwan werd hij door de immigratiebeambten op de hoogte gebracht dat zij opdracht hebben om hem de toegang tot het land Taiwan te weigeren om “veiligheidsredenen”.

Bron: BBC, Wikipedia, Facebook, Twitter, Helsingin Sanomat

 

 

 

De Rohingya – op zoek naar de waarheid

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Terwijl  de Arakan Rohingya militie beweert dat er een ethno-nationalistische strijd heerst en zij daar tegen vechten, wijzen haa leiders en andere groepsleden naar een bredere regionale agenda.

Het Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), dat in Myanmar is opgericht, beweert dat het net als andere etnische gewapende groepen in het hele land vecht voor zelfbeschikking en niet als een terroristische organisatie moet worden gebrandmerkt. De realiteit op de grond vertellen een ander verhaal.

ARSA vertegenwoordigt een geheel nieuw type opstand, waarvan de  militairen in Myanmar hebben aangetoond dat ze bijna niet in staat zijn om hen te bestrijden.

Zou het toeval zijn dat het Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) een enorm offensief begon, met de aanval op 19 politiebureaus en een leger kamp in Noord-Rakhine nauwelijks zes uur nadat de voormalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, zijn verslag aan de Rakhine Commission had voorgelegd?

Wie zijn de Rohingya?

Hier zijn wat feiten over Rohingya.

1. Rohingyas zijn niet Birmees. Ze noemden zichzelf  Rohingya. Er zijn geen groepen bekend met deze naam in de Birmese geschiedenis en volkstelling.

2. Rohingyas zijn in feite Bengaals die een Bengaalse dialect spreken, Bengaalse kleding dragen en eten, zij hebben dus expliciet een  Bengaalse cultuur.

3. Rohingyas waren illegale immigranten die illegaal naar Myanmar vanuit Bangladesh zijn binnengekomen.

4. De Birmese overheid gaf het staatsburgerschap aan veel Rohingyas, maar steeds meer illegale immigranten, Rohingyas komen jaarlijks uit Bangladesh naar Myanmar.

5. Als ze eenaml het staatsburgerschap hebben, zijn ze gelijk onder de wet van Myanmar. Niemand mag op grond van hun ras, religie, etnische groep of geslacht worden gediscrimineerd. staat in de wet.

7. Rohingya hebben een geschiedenis, wat onder het militaire gezag van Birma, nooit echt bekend geworden is in het westen, van plundering onder de Rachijnen (inheemse bevoking van Birma).

8. Een groot deel van de Rohingya is getraind door fundamentalistische groepen zoals de Taliban en Al-Qaeda.

Terwijl ARSA’s militaire capaciteiten eigenlijk beperkt zijn, is haar propaganda machine uitgebreid, met uitspraken op Twitter en andere sociale media platforms, verrassend vloeiend Engels, en in een taal die de opstandige groep gematigd en redelijk lijken te maken.

In een van haar eerste aankondigingen op 9 september j.l., verklaarde ARSA dat zij een maand lang een eenzijdig wapenstilstand zouden handhaven, om hulporganisaties in staat te stellen de Rohingya-vluchtelingen te bereiken en een om een humanitaire crisis te voorkomen. De schatting van westerse NGO’s is dat er meer dan 400.000 Rohingya  Myanmar hebben ontvlucht en naar Bangladesh zijn gegaan, sinds ARSA’s aanvallen afgelopen 25 augustus, die zijn beantwoord met brute tegenacties van het leger.

Het was een gewaagde verklaring voor een licht bewapende groep, dat geenszins een goed georganiseerd leger is. Veel van de aanvallen van de groep worden gelanceerd met machetes.

Op 14 september zei ARSA in een statement dat zij “duidelijk willen maken” dat het geen “links heeft met Al Qaida, de islamitische staat in Irak en Syrië, Lashkar-e-Taiba of een andere terroristische groep.” ARSA zei verder dat het bereid is om samen te werken met landen en geheimde diensten om terroristen te onderscheppen en te voorkomen dat ze (Rakhine) binnenkomen.

Veiligheidsanalisten en terroristische deskundigen zijn niet overtuigd gezien de duidelijke koppelingen van de groep naar buitenlandse extremistische groepen, in Pakistan. ARSA’s leider, Ataullah abu Ammar Junjuni, ook wel Hafiz Tohar genoemd, is in Karachi geboren en kreeg een madrassa-opleiding in Saoedi-Arabië.

Afbeeldingsresultaat voor Attaullah abu Ammar Junjuni, Hafiz Tohar Rohingya leader

Er zijn honderden duizenden eerste, tweede en derde generatie Rohingya in Orangi, Korangi, Landhi en andere verarmde buitenwijken van Karachi. Bijna alle zijn statenloos, hoewel zij al jarenlang in Pakistan wonen en de meeste er zijn geboren. De gebieden waar ze wonen zijn langdurige “hotspots” van extremistische activiteiten, waarvan sommigen bekend zijn geworden door te vechten in de oorlogen in Afghanistan.

ARSA was aanvankelijk bekend als Harakah al-Yaqin, of “de geloofsbeweging.” Pas vorig jaar begon het de meer etnisch georiënteerde naam ARSA te gebruiken, misschien in een poging om weg te komen van het radicale milieu waarin de beweging geboren was.

Volgens bronnen, is zijn mentor Abdus Qadoos Burmi, een andere Pakistaan van Rohingya afkomst. Hij verscheen op dezelfde manier in Karachi, in video’s die verspreid zijn op sociale media die tot ‘jihad’ in Myanmar oproepen.

Abdus Qadoos heeft goed gedocumenteerde links naar Lashkar-e-Taiba, of te wel het Leger van de Rechtvaardige, een van de grootste islamitische terroristische organisaties van Zuid-Azië die hoofdzakelijk uit Pakistan komt. De groep is in 1987 in Afghanistan opgericht met de financiering van de nu overleden Osama bin Laden,  Al Qaeda. Abdus Qadoos is zelfs in vergaderingen samen met Lashkar-e-Taiba samen met Hafiz Mohammed Syed te zien.

ARSA’s tweede  leider is een schaduwachtige man die alleen bekend is als Sharif, die afkomstig is uit Chittagong in zuidwesten van Bangladesh en verschijnt niet in een van de propaganda video’s van de groep. Hij spreekt naar verluidt Urdu , de officiële taal van Pakistan.

A woman takes part in a rally of Myanmar nationalists to show support for the Myanmar government actions against Rohingya and to condemn the attacks in Rakhine state, Yangon, Myanmar September 18, 2017. REUTERS/Stringer NO SALES NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

 

Andere bronnen zeggen dat het In de eerste plaats  een provocatie is tegen China, omdat China zeer grote investeringen in Arakan heeft (Rakhine), Ten tweede is het gericht op het stimuleren van moslim extremisme in Zuidoost-Azië.

De destabilisatie van Myanmar kan invloed hebben op de energieprojecten van China en het creëren van weer een instabiele buurman voor Peking. Gezien de huidige crisis tussen de VS en Noord-Korea.

Dr. Ashraf Hoque, een antropoloog aan de Universiteit van London en expert in Bangladesh, zegt dat de wortels van de Rohingya-crisis meer dan 100 jaar oud zijn.

“Het gaat allemaal terug naar de koloniale periode. De Rohingya waren migrerende arbeiders die naar Birma waren verhuisd om te werken op thee- en rubberplantages en ze bleven daar na het vertrek van Britse heerser.

Deze conflicten zijn het gevolg van het imperialisme, die west europa decennia lang beoefende en nu is het stokje overgenomen door de imperialistische heerschappij van de VS samen met de EU.

Bron: Asia Times, Sputnik, Wikipedia, who are the Rohinya

Het andere Duitsland – de verkiezing

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

By: Sonja

Sinds enige tijd woon ik in Duitsland en houd de aankomende verkiezing hier nauwlettend in de gaten.

Wat opvalt is het propaganda materiaal, wat zelfs in de kleinste vervallen dorpen aanwezig is, kostte nog moeite wordt gespaard om zichzelf te promoten, wat je niet van onze nogal ingetogen buren zou verwachten!

Wat ook direct opvalt is het grote verschil in de steden en dorpen, hoe liefelijk waren de dorpen vroeger en besteedde zij aandacht aan de huizen en dorpskern. Nu is het wel anders, weggevaagd zijn de dorpskernen en vervallen zijn de huizen.

De politici schijnen zich, hetzelfde geluid als in Nederland, behalve de verwaarlozing, alleen druk te maken over de economisch groei en integratie van vluchtelingen. De Duitsers zelf worden vergeten, hun huizen verwaarloosd, de infrastructuur van de dorpen kapot en leegstaande huizen in elk dorp.

Het gaat zo goed met Duitsland, een sterke economie zeggen ze, daarvan is niets en dan ook niets terug te vinden in het gewone leven van de “Duitser”. Huizen met interieur uit de jaren 70, toeristische plekken verwaarloosd door gebrek aan opvolging of een goed plan vanuit de gemeente. “Buurtsupers”uit de vorige eeuw.

Gemeenten lijken zich alleen druk te maken over foldermateriaal en naleven van de regels, maar de infrastructuur kan hen totaal niet boeien.

De steden zijn rampzalig, zoals ik vorig jaar al schreef, armoede, vluchtelingen op de straten en getto vorming.

Een plakaat in elke Supermarkt in Berlijn: Tekst: Runden Sie auf, Jedes 3 Kind in Berlin lebt unterhalb der Armutsgrenze (geef en rond af, elk 3e kind in Berlijn leeft onder de armoedegrens) Hangt in bijna elke supermarkt in Berlijn!

branden

Afrikaanse vluchtelingen bij de “Branderburger Tor”Berlijn!

Veel toeristen in de steden letten er niet op, die lopen met oogkleppen op en bezoeken de voor hen belangrijke dingen. Maar een ieder die zich nog het Duitsland van circa 20 jaar geleden herinnert weet hoe mooi het hier was, de Deutsche Sauberkeit und Pünktlichkeit” is een utopie en niet meer te vinden!

 

 

Op de achtergrond zie het je het verval! Dit is overal in Duitsland in de dorpen.

Een hele generatie, zo tussen de 18-40 jaar is compleet weg uit de dorpen, alles wat je vind zijn “bejaarden” Duitsers met vluchtelingen. Triest en treurig, een somber beeld voor de toekomst van het land!

De “jongere” wonen, studeren en of werken in de grote steden en komen voor hun sportieve activiteiten en vakanties naar deze dorpen om toch van de natuur te genieten, terwijl Duitsland voor een derde uit bos bestaat! Triest toch!

De verkiezingsuitslag is eigenlijk al bekend, Merkel wordt het weer. Hoezo toch zou je denken?

Dit komt omdat, net als de rest van west-Europa, de jongeren zich totaal niet interesseren in politiek, niet zo gek een verouderd systeem, vriendjes politiek, oude mannen (vooral in Duitsland) in grijze pakken die blind zijn voor bovengenoemde problemen. “Mutti Merkel” die met ijzeren hand regeert en geen millimeter van haar macht af zal staan!

Dan hebben we Martin Schulz, de man bedoelt het goed, maar heeft een concept uit de jaren 90, soft over vluchtelingen, oogkleppen op, of opdracht van de elite, die arme vluchtelingen toch, moeten zo snel mogelijk geintergreerd worden, niemand, behalve de AFD, spreekt erover, dat ze (vluchtelingen) eigenlijk hun “eigen” land op moeten bouwen, nu Syrië en Irak de overwinning proeven! Totaal de realiteit kwijt!

De AFD, die is sterk in m.n. Oost-Duitsland, tussen Oost en West is nog een gigantisch verschil, al wil de media het ons, zoals gewoonlijk, anders laten geloven. De Oost-Duitsers zijn sinds jaren ontevreden met het huidige kapitalische systeem, wat Brussel hen opdringt, ook het opgedrongen schuldgevoel over de WWII, gaat er bij hen niet meer in. Zoals een AFD aanhanger het op de ZDF verwoordde”: Ik ben na WWII geboren en wordt doodziek van het opgedrongen schuldgevoel, ik kan er niets aan doen, wel aan de nu ontstane situatie en de bedreiging voor de Duitse cultuur en waarden.

Nee dit is geen racisme, maar werkelijkheid in Duitsland, ze slaan door op elk gebied en zoals ik zei zal de “Duitser”over 10-20 niet meer bestaan of een marginale bevolkingsgroep!

Sinds lange tijd is er een trend in Duitsland, de “Reichsburgers”, deze verwerpen de “Verfassung van de Bundesrepubliek uit 1946” en voelen zich bezet door de Amerikanen, voor hen is het “Deutsche Reich”nog realiteit. Zij leven de wetten en regels van de “Bundesrepubliek: niet na en rebelleren. Hun aantal is onbekend!

En dan natuurlijk de “groteske”media hetze tegen de voorman van de AFD, Alexander Gauland, die eigenlijk precies bedoeld wat de AFD aanhanger op het ZDF zei, maar wordt neergezet als anti-semiet, haat tegen buitenlanders etc..

Dit is eigenlijk wat hij  zei:  Duitsland heeft het recht  “om trots te zijn op de prestaties van Duitse militairen in twee wereldoorlogen. Soldaten zei hij niet SS, geen Jodenvervolging en geen uitroeiing van zigeuners (wat ook al te gemakkelijk vergeten wordt in de westerse pers, de Joden eerst dan de zigeuners).

Zijn de Amerikanen zulke lieverdjes? 3 miljoen Vietnamezen dood, door hen, de oorlogen in Syrië, Irak, Afghanistan, Mali en de rest van alle shit, die ik maar eens niet zal noemen? Dat wordt verzwegen, de eigenlijke bezetting van Duitsland, waar de VS ettelijke bases heeft en als klap op de vuurpijl de grootste drone basis van de wereld, in Ramstein.

Hoe durf je dan eigenlijk kritiek te hebben op Gauland of de “gewone” burger die van zijn WWII oorlogsschuld gevoel af wil? Als je zelf vele doden op je geweten hebt sinds 1945 tot vandaag de dag? Er duizenden slachtoffers per dag vallen door EU en VS oorlogsgeweld? Deze vraag wordt nooit gesteld in de westerse media!

Als Duitsland niet snel iets aan haar infrastructuur, het tegengaan van de vervallen dorpen en het stimuleren van haar eigen jeugd om een beetje van de Duitse cultuur te bewaren, is er over 10 tot 20 jaar een land dat heet Duitsland, maar onherkenbaar, maar ja is dat niet precies wat de politici en de “elite”willen? Een multiculturele staat, waar het multiculturele op de voorgrond treed en de eigen cultuur zoals ik kan zien in de vergetelheid raakt!

Bron: https://freesuriyah.wordpress.com/2016/07/04/armoede-in-berlijn/

Het AD is wakker en probeert eindelijk de waarheid te vertellen

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor omran was nep

De Volkskrant schreef het al: Assad heeft gewonnen, nu komt het AD (Algemeen Dagblad) ook met een verhaal over het jongetje Omran Daqneesh, of het wel echt is allemaal?

Nee het was niet echt, een flagrante leugen van de zogenaamde rebellen, de rebellen die gerecruiteerd, betaald en bewapend zijn door het westen, Arabische bondgenoten en Turkije.

Zoals ik al schreef: (een Demo in Utrecht vorig jaar van de Witte Helmen)

Ja daar waren ze weer, de zogenaamde Syriërs – tegenstanders van de Syrische regering, onderdeel van de Witte Helmen brigade. Voor wie het nog niet weet, de witte helmen zijn opgericht door het VK (Engeland), hieronder een stukje wat ik in 2016 schreef:

De White Helmets in Nederland, de Soapserie

(METRO nieuws) Afgelopen zaterdag ,1 Oktober 2016, stonden ze er dan: de “Blockbuster White Helmets”gesponsord by Hollywood en “Netflix”, in een alliantie met Amnesty International, Pax Christi Nederland en de Socialistische Partij (SP). Demonstrerend voor de Russische ambassade in Den Haag. Een handvol mensen, die geloven in Hollywood sprookjes en geen kaas gegeten hebben van “buitenland politiek”, oorlog en vrede!
Demonstreren tegen de “kindermoordenaar”Assad en het “beest”Poetin, die toch zo slecht zijn en bommen gooien op een (klein deel) van Aleppo, waar volgens hen “rebellen”vechten tegen het vreselijke Assad regime.

In eerdere artikelen, heb ik al aangetoond, dat er geen “gematigde”rebellen zijn, met name in oost-Aleppo, zijn AL-Queda, Al-Nusra, Ahrar al Sham en IS alleen aanwezig. Aangetoond heb ik mijn laatse artikel, dat de NOS spreekt met een Al-Queda terrorist, vanuit Handarat kamp (Palestijns vluchtelingenkamp in oost-Aleppo), een kamp bezet door hen, de al-Queda terroristen, vol met Syrische/Palestijnen. Deze journalist is een ordinaire terrorist, die nota bene gezocht wordt door de “UK”, bij hen vermeld staat op een lijst met “gezochte”terroristen: Misschien is hij nu ook dood, door de bommen van Assad, deze geradicaliseerde Marokkaan of Saudiër, die talloze onschuldige mensen, waaronder ook kinderen en vrouwen, vermoord heeft!

De rol en “functie”van de zogenaamde “White Helmets”is ook allang bewezen: een organisatie gesponsord door de VS. Deze lui, zijn allemaal stuk voor stuk lid van AL-Queda en Al-Nusra, ze zetten als het hen uitkomt een “witte helm”op en gaan zogenaamd mensen redden. M.n. kinderen, die opgetuigd, geschminkt worden voor de “speciale foto”, die dan weer verzonden kan worden naar westerse media, zodat iedereen ah en wee kan roepen, die barbaar van een Assad doodt zijn eigen bevolking.

En dan die bommen op ziekenhuizen, voor de oorlog, telde oost Aleppo 3 reguliere ziekenhuizen. Als we de media mogen geloven , zijn er afgelopen weken wel 20 gebombardeerd. “Factcheking” maar weer NOS en politiek!

Propaganda allemaal, het demoniseren van de “vrije”landen is al een tijdje aan de gang en het grootste obstakel is Rusland. Dus ga je hen van alles de schuld geven, MH17, bommen op Syrië, dictatuur en verklaar je hen tot vijand van het “vrije”westen, die samen , gebroederlijk met de VS het aansturen op een wereldoorlog.
Dan nog het lef hebben om voor de Russische ambassade met deze onzin te gaan staan. Einde bericht.

Het jongetje Omran Daqneesh is gebruikt door de Witte Helmen en eigenlijk was alles fake, zo nep als de Witte Helmen, kort door de bocht gezien.

Exploitatie van kinderen was aan de orde van de dag in Syrië denk maar Bana, het twittermeisje uit Aleppo, die naderhand bij “oom Erdogan op schoot zat”, fake en totaal nep!

 

Afbeeldingsresultaat voor Bana uit Aleppo fake

Eerst was er de “Gay Girl” van Damascus,  in 2011, en nu hebben we @AlabedBana het Twitter meisje uit oost Aleppo.

Het Bana verhaal begon allemaal in september 2016 toen de 7 jaar oude Bana begon te twitteren, uit Oost Aleppo om met de wereld , haar bezorgdheid te delen, over het leven in een door oorlog verscheurde stad. Het is misschien een trieste weerspiegeling van de wereld waarin we leven dat haar komst op de sociale media een zekere mate van scepsis, hilariteit heeft uitgelokt. Het is goed, om te trachten de zaak Bana objectief te bekijken.

Bana, zoals ons verteld werd, woont samen met haar ouders en twee broers in AleppoHaar moeder Fatemah is een lerares en ‘beheert Bana’s Twitter-account‘, soms komen er tweets van haarzelf en haar vader Ghassan, die werkt voor de ‘juridische afdeling van de gemeente’, wat  betekent, voor al Nusra: het gebied was n.l. volledig gecontroleerd door al Nusra [al-Qaeda inSyrië] en  hebben een eigen raad in het stadsdeel opgezet.
aleppo-east-council

Bana’s eerste tweet was hartverscheurend:

Ik heb vrede.

– Bana Alabed (@AlabedBana) 24 september 2016

Bana’s enige doel met het tweeten is om ons te vertellen over het bombardement van Aleppo door Poetin en Assad  en om ons te vragen om er iets aan te doen (Bana haarzelf zegt een of twee van haar vrienden verloren te hebben aan de bombardementen, hoewel we nooit hun namen te horen krijgen). De tweets zijn bijna altijd variaties op de thema’s van bommen, bombardementen en de behoefte aan vrede, bid voor ons, red ons, etc.

Nog een tweet:

Duizenden Assad troepen bestormen East #Aleppo en zijn ons nu aan het slachten, lieve wereld kom ons redden . – Fatemah

– Bana Alabed (@AlabedBana) 30 september 2016

Zij vraagt ook om Assad en Poetin te late  berechten voor oorlogsmisdaden:

Rusland en assad moeten worden voor het ICC  er moeten rekeningen verheffend worden  – Fatemah #Aleppo

– Bana Alabed (@AlabedBana) 30 september 2016

Bana stuurde op 24 september j.l.,  ongeveer 20 tweets  en  sindsdien is het voortgezet, tot een hoogtepunt van tweets  van meer dan 120 op 4 oktober (inclusief retweets). Ikzelf gebruik twitter maar voordat je alle hashtags gevonden hebt ben je maanden verder. Bana was echter op snelheid vanaf het begin en de eerste twee dagen kregen we #Aleppo, #HolocaustAleppo #MassacreInAleppo #StopAleppoMassacre, in “full speed”. Ze is goed met acroniemen als POTUS en OMG. Volgelingen waren onder de indruk van debeheersing van het Engels idioom en grammatica, voor een 7 jarig meisje, in Aleppo!

Enige tweets:
Ik zal de gelukkigste persoon in de wereld zijn als de oorlog in Aleppo eindigt.

– Bana #Aleppo

– Bana Alabed (@AlabedBana) 8 oktober 2016

Mensen sterven als vliegen hier. De bommen zijn net als vallende regendruppels.

– Bana Alabed (@AlabedBana) 24 september 2016

Ik ben erg bang voor de vliegtuigen  als ik ze hoor. Donkere nachten en  gevaarlijk Aleppo. Ik bid dat het vanavond rustig blijft voor mij en iedereen.

– Bana Alabed (@AlabedBana) 24 september 2016

Ik wil wakker te worden uit deze afschuwelijke droom die ik leef in de ochtend en ‘s avonds.

– Bana Alabed (@AlabedBana) 25 september 2016

Om de Engelse taal zo onder de knie hebben, zoals ‘Ik zal’ en idiomatische uitdrukkingen als ‘gruwelijke droom’ op de leeftijd van zeven jaar dan moet  Bana  behoren tot de categorie van een genie. Het probleem is, wanneer “leuke geniale” Bana opgenomen werd op  video, het duidelijk werd dat ze niet het wonderkind was, in feite kon ze geen  twee woorden  (Engels) samen stellen , zo niet uit het hoofd geleerde zinnen. Het was duidelijk dat wie de tweets schreef, niets te maken had met de kleine actrice, het reciteren, bijvoorbeeld was zij niet machtig!

Afbeeldingsresultaat voor Bana uit Aleppo fake
Het is duidelijk,  Bana spreekt zogenaamd heel veel Engels en komt is zeker in de buurt van  scherpzinnige, zeer genuanceerd en gepolitiseerde vraagstukken, met vaak cynische commentaren op Twitter, het is een “farce en een slechte grap”.

Voor de westerse-media zoals NBC News, The Guardian, de London Telegraph, de Volksrant, het AD, de Telegraaf, de Standaard, die Welle  en anderen, deze reguliere media wisten te  suggereren dat Bana alles zelf schreef. Een schande voor de waarheidsvinding en het niveau van “westerse kwaliteitskranten”.

29 oktober was een andere ramp in Aleppo, maar een fan merkte op:

Een scherpe blik van één van haar fan’s die  erg onder de indruk was van de nieuwe kleren die zij droeg:  Bana en haar broers betuigen hun dank : (dank u Vivienne @ KitchandBot):

#We gingen  genieten van de regen, in onze nieuwe kleren.

Ook heeft Bana een vriend: (Mr) Alhamdo, die zichzelf omschrijft als een leraar, journalist en activist. Het is waarschijnlijk dat hij helpt met de technische aspecten van het runnen van het twitter account, zoals video’s en  uploaden, en tweeten. Hij twittert redelijk goed, idiomatische Engels van een gelijkaardige stijl die zijn toegeschreven aan  Bana en haar moeder, dus hij zou  BANA kunnen zijn.
mr-alhamdo.
 
Al Hamdo  woont (woonde) ogenschijnlijk in Aleppo, samen met Bana. Echter is aanmelijker dat hij in Gaziantep (Turkije [1]) woont, de basis voor een aantal van de door het Westen gesteunde NGO’s, het werd echter (Gaziantep)  gebombardeerd door (Erdogan, Koerden verhaal)  de Turken en zou zo voor de nodige apocalyptische taferelen zorgen, zowel voor Bana en journalisten die beweren uit het oosten van Aleppo te komen of daar te verblijven. Ongeacht of hij of Bana twittert , lijkt het onwaarschijnlijk dat de tweets uit Aleppo komen:
Trouw :Bij de aanslag in Ankara was de Koerdische oppositie het voornaamste doelwit. Dat is bij de aanslag in Gaziantep opnieuw het geval. IS vecht in Syrië en Irak tegen Koerdische troepen, waaraan het in de afgelopen maanden flink veel terrein moest afstaan ­ vandaar de behoefte aan wraak.

Steunpilaren Assad:

De bomaanslag in Gaziantep komt  bovendien tijdens een voor IS ongunstige omslag in het Turkse Syrië-beleid. Premier Binali Yildirim verklaarde afgelopen week bereid te zijn in een transitieperiode met de Syrische president Assad te onderhandelen. Tot dusver pleitte Turkije altijd voor het vertrek van Assad. Maar na de Russische interventie in Syrië, dat Assad sinds september 2015 met luchtbombardementen steunt, kwam Turkije buitenspel te staan in het conflict in zijn buurland. volgens de krant “Trouw  ” einde berichtgeving.

Verder lijkt Bana’s ‘vader’ ‘Ghassan Alabed’  een echt persoon te zijn: hij heeft zijn eigen Facebook-pagina, dat dateert uit 2001, een Twitter-account: @ ghassanalabed77 dat pas afgelopen september werd geopend, wat samenviel met de lancering van het Bana Project (thank je @ Qoppa999). Hij heeft geen functie in de tweets en video’s van Bana‘s, dus hij kan inderdaad werken in Aleppo (voor een sharia rechtbank zoals @ Qoppa999 suggereert). Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij  gerelateerd is aan Bana.  Verder lijkt er enige verwarring te zijn ontstaan over haar naam:

Zahra.PNG
Iemand anders die geopperd werd als  zijnde ‘ Bana’ is AJ Joshi @AJ) die Bana, of liever Bana’s moeder, geïnterviewd heeft via Periscope (nieuwssite). Het interview is moeilijk te volgen, maar John Delacour (@JohnDelacour) heeft  een transcriptie gemaakt:
http://i1.wp.com/21stcenturywire.com/wp-content/uploads/2016/11/convo44.png
Medio november (2016)  publiceerde Fatemah op youtube een vreemde video, die tracht te bewijzen hoe Bana’s familie echt zijn gebombardeerd, door Assad en Putin. Fatemah praat en er zijn  geluiden van kinderen op de achtergrond, maar geen enkele poging om  deze  te laten zien. We zien verwoeste gebouwen en rook in de verte, die zouden kunnen komen vanbombardementen, maar niets van de beloofde vliegtuigen. Er is geen reden om aan te nemen dat het beelden uit Aleppo zijn en zou later met een  voice-over gemaakt kunnen zijn!

Na drie weken  werd Bana gevolgd door  51 mensen, op Twitter. Geen van hen zou een voor de hand liggende keuze zijn voor een zeven jarig meisje : zonder uitzondering  waren ze: politici,  media journalisten of social media-activisten. De meesten van hen hadden sympathie met de oorlog die tegen Syrië word gevoerd; en velen van hen hebben sterke banden met terroristische groeperingen.

Iyad el-Baghdadi, Louisa Loveluck, Julian Roepcke, Sophie McNeill – allemaal vastberaden aanhangers van de  zogenaamde “Syrische revolutie” en zijn zeer vertrouwd met pro-Syrische activisten die op elk moment op Twitter door  brengen. Bana is gelieerd met  de “pro-terroristische” Nationale Coalitie van de Syrische Revolutie en oppositie en de Witte Helmen – de nep humanitaire organisatie die op dit moment  in een petitie heeft  opgeroepen tot een No-Fly (dat wil zeggen NAVO-bombardementen) zone in Syrië. Een bijzonder sinistere keuze.Ook beheren zij @IranArabSpring, die gericht is op verandering van het regime in Iran, vermoedelijk door dezelfde bloedige route.

Een van de eerste die Bana volgde , was typisch,  de Australische journaliste Sophie McNeill, die medeplichtig is aan de ”  Madaya hoax ” afgelopen  januari 2016, het verhaal   ging dat de inwoners van Madaya, een stad belegerd door de overheid, werden uitgehongerd en dat het allemaal de schuld was van de Syrische regering die zouden  humanitaire hulp blokkeren naar de stad. In feite veel, zo niet alle foto’s waren nep en het grootste probleem was dat de terroristen, in de stad,  het voedsel verkochten tegen exorbitante prijzen. Veel van de anderen “volgers”, van  Bana zijn eveneens betrokken bij het verstrekken  van “verkeerde informatie” over de Syrische oorlog.

bana

Concluderend:

Bana had een enorme aanhang opgebouwd, binnen een paar dagen en het bereikte het ongelooflijke aantal volgers van 65.000 op 3 oktober, j.l. Een zeer groot deel van de volgers, bleek te bestaan uit nep-accounts, wat opnieuw suggereert dat zeer slimme mensen het project beheren.

De reguliere  media hebben echter zonder uitzondering,   Bana in hun hart gesloten en voor haar voor waarheid aangezien,  vrij van alle twijfel zoals in : de Telegraph,

de Guardian, de Volksrant, de Standaard, die Welle en op alle belangrijke westerse televisiezenders, tot aan het journaal toe.

De laatste tweet  is gekomen van auteur JK Rowling (Harry Potter) , die Bana een set van Harry Potter boeken (in het Engels) verstuurde:
Hou ook van jou, Bana! Ik denk aan je, blijf  veilig #Aleppo
– J.K. Rowling (@jk_rowling23 november 2016

Er kan geen twijfel over bestaan dat het Bana Project een “scam”is, dat de tweets zijn geschreven om het NAVO-verhaal van de Syrische oorlog te bevorderen, met betrekking tot de deelname van de Syrische en de Russische troepen en met het oog op een verandering van de regering in Syrië te vergemakkelijken.

Vanaf de eerste dagen  beschuldigde Bana Assad en Poetin van het plegen van een holocaust, een bloedbad, het uitvoeren van een bomaanslag campagne met behulp van clusterbommen, en fosfor  bommen en natuurlijk niet te vergeten de vat bommen.


Dingen gaan nu snel in Aleppo,  het  Syrische Arabische Leger samen met het Russische, Hezbollah en de Palestijnse LIWA Al Quds Brigade veroveren elke dag gebieden van (oost) Aleppo. Bana is bezig met het verzenden van wanhopige waarschuwingen van naderend onheil met een laatste tweet van Fatemah:
Laatste bericht – onder zware bombardementen nu, .We gaan  sterven, als we blijven blijven leven, spreken we  voor 200.000 burgers die nog in Oost Aleppo zijn. BYE.- Fatemah- Bana Alabed (@AlabedBana) 27 november 2016
Afbeeldingsresultaat voor Bana uit Aleppo fake

Hieronder het verhaal in het AD

 

Symbool van Syrische oorlog: Omran een jaar later

In augustus 2016 maakt de wereld kennis met het Syrische jongetje Omran Daqneesh, een 5-jarige overlevende van een bombardement dat in shock in een ambulance zit. De Syrische regering noemt de beelden manipulatief. Deze zomer brengt het regime van Assad nieuw beeld van het jongetje. Wat is echt en wat is in scène gezet?

Omran Daqneesh verschijnt voor het eerst in augustus 2016, nadat het huis van zijn familie in Aleppo door een bombardement is getroffen. Zijn 10-jarige broertje Ali is onder het puin gestorven, wordt later duidelijk. Foto’s en een video tonen de kleine Omran in shock.

In juni van dit jaar zien we Omran opnieuw. Zijn familie woont in een nieuw huis. Het jongetje is schoon, draagt nieuwe kleren en speelt met een bal. In een interview zegt Omrans vader boos te zijn om hoe de media zijn zoon hebben behandeld. Met de beroemde foto’s zouden zij hem hebben willen ‘gebruiken’, ‘zijn bloed verhandelen’.

Naast het nieuwe huis en de schone kleren lijkt er meer veranderd. Zo is Omran in het volledige interview opeens vier jaar oud. Aleppo is heroverd door de troepen van Assad. En deze keer komen de beelden niet van hulpverleners in rebellengebied, maar van bevriende media van het regime.

Gezicht

De beelden van het getraumatiseerde jongetje van vorig jaar geven een gezicht aan het leed dat de regeringstroepen aanrichten in hun pogingen het regime in stand te houden. Wanneer een Zwitserse presentator van zender SRF1 de Syrische president confronteert met de beelden, reageert Assad verontwaardigd. Hij noemt het ‘een valse foto’ en zegt dat ‘geen van deze incidenten echt is.’

De nieuwe beelden van de blije Omran tonen de blik van het regime. Omran wordt gefilmd door het Russische mediabedrijf Ruptle. Zijn vader geeft in een interview met de Iraanse staatsmedia de rebellen de schuld van het conflict en zegt de identiteit van zijn zoon geheim te hebben gehouden uit angst voor zijn veiligheid.

Propaganda

Vorig jaar beschuldigde de Syrische regering de rebellen van manipulatie toen zij de beelden van Omran in de ambulance deelden, nu lijkt Assad hetzelfde te doen. Wat is nu echt en wat in scène gezet?

 ,,Wij weten niet precies hoe het in de zaak van Omran is gegaan”, zegt Peter Schouten, woordvoerder van War Child. ,,Maar we zien geregeld dat kinderen onderdeel uitmaken van een propagandastrijd. Kinderen zouden nooit doelbewust moeten worden ingezet als symbool van welke strijd dan ook.”

Kinderen worden regelmatig ingezet in een pro­pa­gan­da­strijd

Peter Schouten, Warchild

The New York Times wijst op een (niet-Engelstalige) video van Mousa Alomar, een journalist met sympathie voor de rebellen. Naar eigen zeggen benaderde ook Alomar de familie Daqneesh voor een interview, maar werd hem de deur gewezen omdat ‘zij het geld niet nodig hadden en niet voor camera’s wilden verschijnen.’

Bron: https://www.ad.nl/buitenland/symbool-van-syrische-oorlog-omran-een-jaar-later~a60a7220/

www.freesuriyah.eu

www.freesuriyah.wordpress.com

Het Pentagon stuurt $ 2,2 miljard Sovjet namaak wapens naar Syrië

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Een trainee van de door het  Pentagon-gesteunde Syrische Democratische Forces (Koerden)  leert hoe hij zijn AK-47-sovjet-namaak geweer in een geheim training kamp kan gebruiken.
Foto: Amerikaans leger Sgt. Mitchell Ryan

Het Pentagon stuurt enorme hoeveelheden wapens en munitie die lijkt op de wapens die destijds in de Sovjet -Unie gebruikt werden met als eindbestemming , blijkt uit documenten naar : Syrië!

De nederlaag van de islamitische staat in Syrië is afhankelijk van een twijfelachtige toeleveringslijn, waardoor ongekende hoeveelheden wapens en munitie uit Oost-Europa naar ongeveer 30.000 anti-ISIS- (zogenaamde) rebellenstrijders worden gestuurd.

Gewapend met AK-47’s en raket-aangedreven granaten, die vers van de staatsproduktielijnen en -voorraden uit de Balkan en Midden-Europa komen  en steeds lijken op wapens uit de voormalige Sovjet-Unie, vechten deze door de VS-gesteunde troepen de strijd om Raqqa. De hoofdstad van het zo genoemde kalifaat, en bevrijdt andere gebieden in Syrië die door ISIS bezet waren.

Maar de stroom van wapens aan deze door het Pentagon-gesteunde militie hangt af van een misleidend officieel papierwerk, een onderzoek door het Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, en het OCCRP, het georganiseerde misdaad- en corruptierapportageproject, heeft dit recent ontdekt.

De operatie is bekritiseerd door deskundigen van wapentransfers en zelfs bezorgde ambtenaren in Berlijn, die grote hoeveelheden wapens hebben gezien bij Amerikaanse militaire bases in Duitsland, die bestemd waren voor Syrië.

Reporters hebben ontdekt dat het Pentagon meer dan $700 miljoen uitgegeven heeft aan wapens en munitie die waarschijnlijk bestemd waren voor (zogenaamde) Syrische rebellen, sinds september 2015.

Het ministerie van Defensie (VS) heeft 584 miljoen dollar specifiek gepland voor deze Syrische operatie voor de boekjaren 2017 en 2018 en heeft tussen nu en 2022 nog eens 900 miljoen dollar beschikbaar gesteld aan uitgaven voor de “Sovjet-style” munitie en wapens.

Een totaal van  2,2 miljard dollar, ondersteunt waarschijnlijk de stroom van wapens aan Syrische rebellen in de komende jaren.

De wapens en munitie die het Pentagon aan Syrië levert, worden verzonden via een uitgebreid logistiek netwerk, waaronder een leger van wapenhandelaars, rederijen, vrachtmaatschappijen, Duitse militaire bases, luchthavens en havens in de Balkan.

De aankopen worden vervoerd via twee kanalen. De ene wordt geleid door het Amerikaanse commando van de Amerikaanse militaire operatie, SOCOM, en de andere wordt beheerd door het Picatinny Arsenal, een bekend New Jersey wapen depot.

Het Pentagon’s anti-ISIS-programma werd Washington’s enige militaire campagne in Syrië in juli 2017 nadat president Trump de CIA-gefinancierde Operation Syacamore heeft gesloten, die de Syrische rebellen bestrijden tegen president Assad.

De grote hoeveelheden wapens die nog steeds in Syrië aankomen baart zorgen over een bredere conflict dat zich voordoet zodra de gemeenschappelijke vijand ISIS is verslagen.

Gevraagd over de ongeëvenaarde aankoop van Sovjet-stijl wapens voor de Syrische rebellen, zei het Pentagon dat het zorgvuldig gecheckt is en er niets mis mee is!

Trainen en uitrusten

Toen ISIS in 2014  Syrië veroverde, heeft het Pentagon snel een budget van 500 miljoen dollar gelanceerd en in december 2014, een programma opgezet om nieuwe Syrische rebellen te recruiteren, bewapend met moderne Amerikaanse wapens, in een poging om de bedreiging tegen te gaan.

Maar negen maanden later was het programma ineengestort, met slechts een handvol rekruten die het op het slagveld hebben gemaakt.

Het Pentagon had een nieuw plan nodig: vanaf september 2015,  grotendeels onopgemerkt door de media, is het rustig verschoven, om Syrische rebellen al op de grond te steunen met deze “Sovjet-style-wapens” en munitie die ze allang gebruiken, volgens een eerder ongerapporteerd Pentagon document vanaf februari 2016.

 

De eerste Pentagon-levering, die 50 ton munitie omvatte, kwam in oktober 2015 binnen, een maand na de verschuiving in het beleid. De ammunitie werd naar Arabische eenheden gestuurd binnen de destijds gevormde Syrische Democratische Krachten, SDF, een Koerdisch-geleide coalitie die momenteel de strijd speelt om Raqqa, en de belangrijkste bondgenoot van het Pentagon in Syrië is.

De zending was geen eenmalig evenement en de SDF was niet de enige groep om steun te krijgen. Een wederkerende coalitie van rebellenstrijders in het zuidoosten van Syrië wordt ook gewapend door het Pentagon.

Socom supply-line (Special Operations Command)

Special Operations Command, SOCOM, heeft nog geen rol gespeeld in het programma Syrië , maar in een schriftelijke verklaring aan BIRN en OCCRP bevestigde het Pentagon dat het belast was met het werven van wapens en munitie voor Syrische rebellen.

Deze strategie en wervingsactie heeft ertoe geleid dat  tot mei 2017 wapens en munitie gekocht werden met een waarde van 240 miljoen dollar uit Bulgarije, Bosnië en Herzegovina (BiH), Tsjechië, Kazachstan, Servië, Polen en Roemenië, volgens een analyse een inkooprecord door BIRN en OCCRP. Voorafgaand aan het begin van het programma waren de uitgaven voor sovjet-style programma verwaarloosbaar.

SOCOM levert aan  Amerikaanse partners in andere conflict gebieden, zoals zij dat noemen, maar Syrië de belangrijkste bestemming voor deze aankopen.

Een bijkomend aspect te noemen is dat er in eerdere conflictgebieden, zoals, Afrika, denk aan de voormalig kindsoldaten in Burundi, Ivoorkust, Congo, Rwanda, Somalië, Soedan en Oeganda als Sierra Leone en Liberia geworven worden door SOCOM, maar ook door privé bedrijven (US) om wederom te gaan vechten, nu in Irak en Syrië, maar daarover zal ik in een nieuw artikel verder op ingaan.

Tussen december 2015 en september 2016 heeft SOCOM ook vier vrachtschepen beladen in de Roemeense en Bulgaarse Zwarte Zeehavens, geladen zijn ze met 6.300 ton  aangekochte munitie die in militaire bases in Turkije en Jordanië worden afgeleverd, de belangrijkste logistieke basis voor het beleveren van Syrische rebellen, bewijzen zijn gevonden op  inkoopdocumenten, verpakkingslijsten en verzendgegevens.

Containers die ammunitie bevatten werden op 22 september 2016 op de SOMOM-opdrachtgever MV Norfolk in de haven van Burgas, Buglarije, geladen voordat ze naar Jordanië en Syrië vertrokken.
Foto: Ivan Kolev, BIRN

Ook werd recent ontdekt dat “commerciële” vrachtvluchten in opdracht van de Azerbeidzjaanse luchtvaartmaatschappij Silk Airways, naar luchthavens in Turkije en Koeweit gevlogen werden,  andere belangrijke landen in de anti-ISIS-missie.

Het Pentagon heeft nog een extra 322,5 miljoen dollar gevraagd voor het boekjaar eindigende oktober 2017 en heeft 261,9 miljoen dollar gevraagd voor de daarop volgende 12 maanden (zie infographic), munitie voor Syrië en trainingskampen voor de zogenaamde rebellen.

Dit “programma omvat tienduizenden AK-47’s en Rocket Propelled Grenades, RPGs en honderden miljoenen aan munitie”, volgens de financieringsverzoeken van het Pentagon aan de Trump-administratie.

Picatinny: een nieuwe supply-line onthuld

SOCOM is  niet de enige Pentagon-eenheid die munitie de Syrië koopt en het programma uitrust.
De “Picatinny Arsenal”, een militaire basis in New Jersey (VS), met behulp van haar zusterfaciliteit in Rock Island New Jersey, is ook een cruciaal onderdeel van de bevoorrading.

Het heeft 480 miljoen dollar aan wapens en ammunitie ” Sovjet-stijl” gekocht voor de bewapening van de zogenaamde Syrische rebellen een onderzoek onthult dat deze wapens uit Afghanistan, Bulgarije, BIH, Kroatië, Roemenië, Tsjechië, Oekraïne, Georgië, Polen en Polen. Servië, deze wapens gekocht zijn.

Picatinny beschikt over een record aantal hoeveelheden apparatuur “Sovjet-Style” die naar Irak en Afghanistan gestuurd zijn, maar het is ondoorzichtig over haar rol in het Syrische conflict, dat de internationale politiek verdeeld.

BIRN en OCCRP ontdekten zeven contracten ter waarde van $ 71 miljoen die in september 2016 werden ondertekend voor het programma Syrië. Maar deze verwijzingen werden snel verwijderd voor het grote publiek, nadat BIRN en OCCRP in maart van dit jaar aan het ministerie (VS) van defensie en haar leveranciers gevraagd hadden om informatie over deze leveringen.

Maar de reporters maakten kopieën van alle documenten voordat ze werden verwijderd. Het Pentagon weigert elk commentaar, zo ook de EU.

 

Zeven Amerikaanse aanbestedingsdocumenten zijn “verdwenen” met verwijzingen naar “Syrië”  nadat verslaggevers contact hadden opgenomen met het Pentagon en inlichtingen wilden over  – Bulgarije, Roemenië, Servië, Oekraïne en Georgië – die op de hoogte waren van de bestemmingen van de leveringen.

De Duitse autoriteiten lijken minder comfortabel te zijn met hoe de wapenpijpleiding functioneert. Een uitgelekt Pentagon-e-mail, verkregen door BIRN en OCCRP, onthult hoe Berlijn “zeer gevoelig” werd gevonden voor de enorme hoeveelheden “Sovjet-Style-wapens” die via haar grondgebied naar Amerikaanse bases gaan.

http://www.balkaninsight.com/en/article/german-concerns-spark-pentagon-reroute-of-syria-bound-arms-09-12-2017

Natuurlijk zullen de VS, de regeringen van de EU, zo ook Nederland, die een grote rol speelt in het financieren van de “White Helmets” en de bovengenoemde landen het afdoen als “propaganda” of helemaal niet reageren. Daarom is het belangrijk dat wakkere burgers dit artikel lezen en verder delen!

 

Bron: balkaninsight.com

Syrië als symbool van weerstand tegen Amerikaans imperialisme

De verwoestende oorlog onder leiding van de VS tegen Syrië heeft onder meer 5 miljoen mensen uit het land verjaagd. Een verwoestende orkaan heeft deze week in de VS op één dag 5 miljoen mensen tot vluchtelingen gemaakt. De tragedie in Syrië heeft het volk nog meer één gemaakt en vastberaden om het land en de samenleving weer op te bouwen. De orkaan in de VS heeft een grote solidariteit onder de mensen bewerkt.

Ieder onheil is een oproep tot bekering, opdat we betere mensen zouden worden in het licht van God die ons geschapen heeft naar Zijn Beeld. En zoals Mikhail Gorbatchev – een man van het Sovjetsysteem – met zijn perestrojka de fundamentele vernieuwing heeft bewerkt waardoor Rusland nu beter is dan ooit, zo kan Donald Trump – de man die door het Amerikaans imperialisme wordt geleid – met zijn dwaze uitspraken en daden het einde inluiden van een decennia lange vernietigende wereldoverheersing, tot heil van het Amerikaanse volk en van heel de wereld.

Inmiddels zijn de laatste Astana-gesprekken (14 en 15 september 2017) weer afgelopen met een sterke verklaring uit Rusland, Iran en Turkije omtrent de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Syrië en de bevestiging van de vierde erkende veilige zone, namelijk Idlib.

Syrië zal het eerste en enige land worden dat in onze tijd op zulk een vastberaden en heldhaftige wijze weerstand heeft geboden aan de westerse waanzin. De oorlog tegen Syrië is nog niet voorbij, maar alles wijst er op dat weldra het volk, het leger, de regering en zijn president als de overwinnaars zullen beschouwd worden, weliswaar dankzij de zwaarste offers en zijn honderdduizenden martelaren.

Deir Ez-Zor

De zuivering van Deir Ez-Zor gaat verder. Nu is ook de luchthaven bevrijd. Daar hebben soldaten en burgers zo heldhaftig weerstand geboden de voorbije drie jaar dat het kan vergeleken worden met Leningrad in 1941. De Russische raketten met grote precisie afgeschoten van op de vloot van de Zwarte Zee (650 km verder) blijken het hele afweersysteem van IS vernietigd te hebben waardoor het Syrische leger met succes de bevrijding kon verder zetten.

Vorige keer heb ik vermeld hoe twee van onze fraters het eerste hulpkonvooi in het sinds drie jaar belegerde gedeelte van Deir Ez-Zor konden brengen. Ik gaf enkele indrukken van wat ik van hen vernam. Zie hier nu hun uitgebreid verslag met foto’s:

Twee vragen blijven over. De bevrijding van Deir Ezzor is voor het einde van de oorlog van het allergrootste belang. Waarom krijgt dit plots in onze media geen aandacht? Vervolgens hebben “de grote democratieën”tijdens de oorlog in Syrië regelmatig plechtig opgeroepen tot humanitaire hulp vooral wanneer hun “gematigde rebellen” in het nauw zaten.

In het belegerde gedeelte van de stad zijn de voorbij jaren velen gestorven, niet alleen door de beschietingen en mijnen van de terroristen maar vele kinderen stierven door gebrek aan eten, drinken en medicamenten. De nood van de bevolking is bij de bevrijding nu immens groot. Waarom haasten Syrië, Rusland en wij ons om dringende hulp te bieden en komt er geen gram voedsel noch één druppel water van de westerse landen?

Van opium naar captagon

Vanaf het begin van de oorlog werden systematisch dorpen door gewapende bendes overvallen. Mensen werden gedood of ontvoerd, huizen werden leeg gehaald en verwoest, infrastructuur werd vernietigd. Regelmatig kwamen vluchtelingen hier toe en vroegen hulp of onderdak. Zie hier wat een man toen voor ons getuigde. Hij zag een rebel met een mitrailleur op een open terreinwagen die willekeurig mensen in de straat neermaaide. Toen hij zelf door een kogel van een soldaat getroffen werd, barstte hij in een schaterlach uit en zeeg bloedend neer. De ooggetuigen voegde er aan toe: dat is het werk van captagon. We wisten toen niet waarover het ging maar ondertussen is een en ander duidelijker geworden.

Wat opium was voor de oorlogen in Vietnam en Afghanistan in 1970-80, is nu captagon voor de oorlog tegen Syrië. Daarmee wordt door de wereldheersers de oorlog tegelijk gefinancierd én gevoerd. De Saoedische prins Abdel Mohsen Ben Wallid Ben Abdel Aziz werd op 27 oktober 2015 samen met vier medeplichtigen opgepakt op de luchthaven van Beiroet, toen hij met zijn koninklijk vliegtuig wilde vertrekken samen met 2 ton captagon en een grote hoeveelheid cocaïne, verborgen in 40 diplomatieke valiezen.

Een jaar eerder, in april 2014 waren al 15 miljoen pillen onderschept in de haven van Beiroet. De prins was natuurlijk zo onschuldig en onwetend als een misdienaartje, maar die vier slechteriken werden streng gestraft. Op 16 februari 2016 besliste Saoedi-Arabië op zijn beurt om Libanon te straffen omdat het de captagon-handel in de openbaarheid had gebracht: de bijdrage van 3 miljard aan de Libanese veiligheidsdiensten werd ingetrokken.

“Captagon, in 1963 ontdekt en door de ONUDUC geklasseerd onder de groep van stimulerende middelen van het type amfetamine (ATS) met een chemische samenstelling op basis van Fenethyline , is het kracht gevend middel bij uitstek van de djihadisten, de vrienden van de VS en Saoedi-Arabië, die er overvloedig gebruik van maken om hun aards paradijs te veroveren.” (Rene Naba, 22 augustus 2017, Mondialisation).

En zoals de “strijd tegen de drugs” pas voor goed de drughandel deed floreren, zo heeft “de strijd tegen het terrorisme” het terrorisme overal doen groeien.

Van westerse flaters naar Syrische overwinning

In de zomer van 2012 zou Bachar al-Assad ten val komen of vertrekken. Iedereen wist dit. De westerse staatshoofden en ministers (vooral de Franse) wedijverden om de sterkste uitspraken ten einde met hun profetische vooruitziendheid alvast het onwetende volk voor te bereiden. Wie dit durfde tegenspreken werd smalend voor een “Assad-fan” uitgescholden en voor een vijand van de democratie. De westerse warhoofden wisten wat ze zeker niet wilden, maar wisten niet hoe die leegte dan moest opgevuld worden, tenzij met chaos.

Inmiddels zijn al deze westerse luidsprekers opgeruimd en krijgt de Syrische president van zijn volk meer steun dan ooit voorheen. Toch bleven de westerse discours het door de CIA voorgeschreven deuntje tot in den treuren herhalen, zonder enige voeling met de werkelijkheid. En zo is het resultaat nu precies het tegendeel van wat de westerse heersers met miljarden hebben nagestreefd.

De Syrische regering is niet ten val gekomen en het volk is samen met leger, regering en president meer één dan ooit. Syrië is niet ontmanteld in kleine confessionele mini-staatjes die onder elkaar oorlog blijven voeren zonder einde. Iran en Hezbollah zijn niet verzwakt – laat staan uitgeschakeld – maar juist sterker geworden en Iran zal, zoals Rusland, voor lange tijd als trouwe bondgenoot in Syrië blijven.

Multipolaire wereld

Syrië zal een model worden van weerstand tegen het VS-Israël imperialisme, de overgang markeren van een unipolaire naar een multipolaire wereld en met zijn eigen creativiteit land en samenleving heropbouwen. Syrië zal zich daarbij niet naar het westen maar naar het oosten richten, zonder de ziekelijke drang van altijd meteen het allernieuwste te moeten hebben.

Laat het voor het Westen een goede les zijn. Zelfs wanneer de wereldheersers er tot heden in geslaagd zijn de bodemrijkdommen van zovele landen die ze eerst ontwricht hebben in beslag te nemen, toch heeft het hen maar heel weinig voordeel gebracht. Immers al hun energie, kennis, geld en mogelijkheden blijven ze steken in de ontwikkeling van spitstechnologie om nog vlugger, nog efficiënter, nog massaler te kunnen moorden en vernietigen.

Nuttige lectuur, die ik zelf (nog) niet gelezen heb, lijkt mij het boek van de Nederlandse diplomaat en deskundige van de Arabische wereld: Detroying a Nation, The Civil War in Syria uit 2017.

P.S. Van vele vrienden verneem ik dat ze deze berichten doorsturen of afprinten voor hun vrienden. Eentje die telkens weer nieuwe belangstellenden krijgt, vraagt nu te vermelden dat je gewoon je email aan mij kunt geven als je deze berichten wil ontvangen. Zo simpel is dat, bij welzijn en leven: maesdaniel3@gmail.com

P. Daniel

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft.

Bron Pater Daniel, Geotrendlines

De westerse media en hun angst om de 11.000 lege paspoorten, sinds 2013 al bekend

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

In elke (mainstream) krant, TV programma hetzelfde verhaal, ze komen er opeens achter dat ISIS 11.000 (lege) paspoorten gestolen heeft van de Syrische regering. Dit is een oud verhaal:

Zuster Hadice vertelde al in 2015

Zuster Hadice omringt door "congresleden"

Deze grote pijn van de Syrische en Irakese christenen, zou het westen moeten zien, het westen met hun oorspronkelijke “christelijk”inslag, laten maar mondjes maat, christelijke vluchten toe in Europese landen. De meerderheid van de vluchtelingen zijn “jonge”vaak moslim mannen, waarvan ettelijke  met een “vals”Syrisch paspoort, gevlucht zijn!

Deze paspoorten, werden 2 jaar gelden gestolen uit Syrische overheids gebouwen en massaal gebruikt (nog steeds) door “vluchtende” IS en andere “brigade” aanhangers, die met de grote stroom vluchtelingen in 2015, naar Europa, m.n. Duitsland is gekomen.

In ieder Duits dorp, treinstation, zie je veel van deze “jonge mannen” gekomen met echte of vooral “valse” Syrische paspoorten en nu zich onder de “ontwetende”Duitse en Europese bevolking bevinden , een kruidvat, zoals zuster Hadice en vele anderen zeggen. Het bewijs heb ik afgelopen kunnen zien, gedurende mijn reis en verblijf in Duitsland!

Om met de woorden van “zuster Hadice”af te sluiten: We moeten de ogen en oren openen van de “gewone” bevolking. Zij moeten inzien dat de politieke leiders in Europa, een criminele daad begaan hebben tegen hun eigen bevolking en hen willens en wetens bloot stelt aan criminaliteit en terrorisme!

Voor Zuster Hadice

In 2003 viel Bush Jr. Irak binnen en ontdeed zich van legerofficieren, ambtenaren en zij verdwenen in Camp Bucca, hier zouden zij geradicaliseerd worden en uit Al-Queda werd Jahbat Al Nusra en nu IS (Islamitische Staat).
Afgelopen zomer (2015) brachten wij, vier leden van het ‘Comité Syrian‘, twee Belgische journalisten, Willy van Damme, Paul VandenBavieré en ikzelf een bezoek aan Syrië, een politieke reis.

Daar hebben wij verschillende minister gesproken: Minister Omran al-Zoubi, hoofd van de Baath Partij: Dr. Hilal Hilal, hoofd van de 2e kamer: Dr. Fahmy. Wij brachten een bezoek aan een militair ziekenhuis in Harasta aan een intern vluchtelingenkamp, met vele vluchtelingen. De ‘Grand Mufti‘ van Syrië en de ‘Patriarch‘ van de Syrische Orthodoxe kerk!

Het leven in Damascus gaat gewoon zijn gang, zij het dat er elke dag raketten op de burgers worden afgeschoten door terroristen, die zich verschuilen in de wijken: Ghouta (gifgasaanval 2013, die ze Assad in de schoenen wilde schuiven, bewezen door OPCW dat het niet waar was), Jobar, Harasta, Douma. Terroristen verschuilen zich onder de bevolking en gebruiken  hen als menselijk schild. Onze groep heeft een raketaanval meegemaakt toen wij op bezoek waren bij de Mufti, waar op een honderd meter een raket inslag was! Het westen en de VS, moeten stoppen met hun kolonialisme en geopolitiek oorlogen die niet alleen landen verwoest, voor veel vluchtelingen zorgt en onrust in Europa.

Wat betreft de vluchtencrisis: Er zullen vluchtelingen zijn die echt gevlucht zijn voor IS en geweld. Maar het merendeel, durf ik te beweren en dat blijkt ook uit de info die we hebben, zijn jonge mannen tussen de 18 en 35, die zouden, in het leger moeten zijn, hun land verdedigen tegen IS. Recentelijk is vastgesteld, dat Turkije haar vluchtelingenkampen leegt en hen weg stuurt (de vluchtelingen) naar Europa. Paspoorten zijn makkelijk te koop, voor 500 dollar koop je een paspoort in het kamp, deze (lege) paspoorten zijn gestolen bij invallen van de terroristen van regeringsgebouwen! Nu eist Turkije 3 miljard, recentelijk 5 miljard om de vluchtelingenstroom te bepreken, vuil spel nietwaar!

Bewijzen uit Duitsland

Christelijke vluchtelingen uit Syrië beweren dat ze  een voormalig Islamitische Staat lid zagen, woonachtig in Frankfurt, en dat dit geen alleenstaand geval is. De politie onderzocht maar weigerde om verder onderzoek, omdat de vermeende terrorist niets crimineels heeft gedaan in Duitsland.

Na zijn laatste bezoek aan het Saarland gebied van Duitsland, op de grens met Frankrijk,  (Journalist) had Peter Oliver (RT) een ontmoeting met een groep Assyrische christenen die in gijzeling waren gehouden door de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS / ISIL).
Zij herinnerde hen eraan dat, terwijl zij  in IS gevangenschap gehouden, het enige wat ze deden bidden, dat zij niet onthoofd zouden te worden of doodgeschoten.

Dezelfde gemeenschap, nu woonachtig in de stad Saarlouis, zeggen de verschrikkingen van die ervaring hen op de weg naar Duitsland gevolgd is, nadat ze ontdekten dat de man een IS jihadist onder leeft in Duitsland. Dit is niet het enigste geval, vele berichten bereiken ons vanuit Duitsland: De Duitse veiligheidsdiensten hebben meer dan 790 meldingen binnen over IS islamisten die vanuit gereisd zijn naar Duitsland , heeft het Nationale Politie Bureau van Saarland gemeld. En dit is alleen Saarland, wat met de andere Bundensländer? Hoeveel voormalige IS Jihadisten leven daar? Wat gaan zijn doen? Wat plannen zij?

Ook andere Christelijke vluchtelingen uit Syrië beweren dat ze  een voormalig Islamitische Staat lid zagen, woonachtig in Frankfurt, en dat dit geen alleenstaand geval is. De politie onderzocht maar weigerde om verder onderzoek, omdat de vermeende terrorist niets crimineels heeft gedaan in Duitsland.

Het eindspel in Syrië en het begin van geweld voor Europa

Niemand , in het westen begrijpt het drama dat de Syriërs hebben doorleefd . In tegenstelling tot de westerse beweringen hebben ze niet geleden onder  de bombardementen, maar van de bezetting van de buitenlandse jihadisten en het bewind van hun Sharia wetgeving.

Maar men moet ook toegeven dat inwoners van oost-Aleppo, door het virus wat radicalisme heet, besmet zijn en geradicaliseerd. Dit zag je ook terug, in de wijken Ghouta en Harasta, waar in het verleden, al een brandhaard bestond van “moslimbroeder gemeenschappen”, die elke “seculier”, of andersdenkende wilden uitroeien.

Zes maanden heb ik ervaren, hoe mensen, leefden en dachten in een ultraconservatieve, door het in de moslimbroederschap gecontroleerde wijk Harasta in Damascus. Veel van deze (mannen) mensen zijn door toedoen van de uit het westen gestuurde jihadisten nog meer geradicaliseerd en hebben zich aangesloten bij deze groepen, zoals Al-Nusra, Al-Queda, Fatah as Sham, DAESH ea. De droom van het kalifaat moest uitkomen. Door het westen werden en worden ze gematigde rebellen genoemd. Idioot, wie zich in de geschiedenis van het land verdiept.

Oppositie was er altijd al, sinds het aantreden van president Bashar-al-Assad. In Café Havana, in Damascus, werden in 1999 al plannen gesmeed, door intellectuelen, om het land beter te maken, een manifest werd opgesteld en aangeboden aan de president. Echte oppositie en gematigd, zonder wapengekletter en waanzin ideeën over een kalifaat en zonder geloof. Dit is wat oppositie moet zijn en waar ook naar geluisterd wordt in Syrië. Het westen wil ons wederom anders laten geloven de laatste 7 jaar!

Het westen en ook Nederland, waar een zo’n wijs man als Minister Koenders, die zelf vele reizen naar Afrika en het Midden-oosten  gemaakt heeft, toch beter zou moeten weten? Of staan ze echt zover van de “gewone bevolking” af, dat ze verblind zijn door macht en politieke spelletjes? Wij kunnen toch niet alles als “zoete koek”, slikken wat de VS ons voorschrijft? De wapenlobby, de neo-cons? Die zijn allemaal uit op oorlog. Dit blijkt maar weer nu het amendement in de VS (Congres) is verworpen om een einde te maken aan de oorlogen in Afghanistan en Irak, verworpen door de congresleden die betaald worden door de wapenlobby, Soros of andere verderfelijke instituten.

Er moeten toch ook mensen, in de politiek en media, zijn, die weten hoe het zit? Ze zouden moeten luisteren naar mensen die, net als ik er gewoond hebben en niet alleen naar de “elite”, maar dat is misschien een utopie!

Het conflict loopt bijna op zijn einde, Raqqa en andere kleine brandhaarden moeten nog ingenomen worden, bijna 7 jaar ellende in Syrië en Europa.

Een dialoog moet gestart worden, met Syrië, maar ook met Rusland. Het oorlogsspel met Rusland moet stoppen, de neo-cons, de Georges Soros’s, de Bert Koenders’s e.v.a. in Europa en de VS, moeten inzien dat zij indirect de wereldvrede schaden, hun eigen burgers door deze inmenging in gevaar brengen en “onschuldige jongens en meisjes” via zogenaamde missies naar Irak, Afghanistan, Mali etc, in gevaar brengen, het zijn geen vredesmissies. Wapens en vrede gaan nooit samen.

Lees onderstaande artikelen voor meer info

http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2017/03/07/nieuw-cia-rapport-onthult-dat-amerika-al-meer-dan-25-jaar-plannen-heeft-om-syrie-te-destabiliseren

http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2017/01/05/us-senator-john-mccain-de-leider-van-is

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersin

 

Bron: www.freesuriyah.eu

www.freesuriyah.wordpress.com

 

Wakkere burgers, waaronder Martin Oei Nederlands grootse piano talent, klagen bij regering over de terreurgroep de “Witte Helmen”

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Gelukkig worden steeds meer Nederlanders wakker, bekende en minder bekende, zoals het ongekende piano talent Martin Oei, onlangs een brief schreef aan het ministerie van Buitenlandse zaken over de Witte Helmen:

Martin Oei:
Gerelateerde afbeelding
Martin Oei, links in beeld met rechts Koningin Maxima
Martin Du Ping Oei is een Nederlands pianist (21). Hij is gefascineerd door historische instrumenten en speelt geregeld op Erard vleugels en fortepiano’s. Hij woont in Amsterdam-Zuidoost. Wikipedia
Genre: Klassieke muziek
Albums: Pianodebuut, Beethoven & Mozart: Works for Fortepiano, MEER
Platenlabels: Young Musicians Academy, Zefir Records
Een talent, die op 9 jarige leeftijd al concerten won en te horen is op BBC3 en andere landen over de hele wereld.
Zijn brief aan de overheid
To: Informatie Rijksoverheid
Subject: Vraag over de Witte Helmen SyriëReferring website: https://www.rijksoverheid.nl/Aard van uw vraag: Beroepsmatig
Aanspreekvorm: De heer
Naam: M.D.P. Oei

 

Onderwerp: Vraag over de Witte Helmen Syrië

Vraag:
Beste mensen,

Klopt het dat de Nederlandse overheid 4 miljoen euro uitgeeft aan de Witte Helmen?

Zoja dan zou ik u allen dringend willen adviseren de onderstaande video’s te bekijken waarin te zien is waar de Witte Helmen werkelijk voor staan. In feite staan ze synoniem voor Al Qaida…

Als burger wonende in Nederland schaam ik mij diep voor een regering die terrorisme steunt met 4 miljoen euro. Hoe kan dat?


Hoe zouden we dit kunnen veranderen?
Het zijn namelijk 4 miljoen verspilde euro’s aan terrorisme.Alvast hartelijk dank voor de reactie.

Groeten, Martin Oei
http://www.martinoei.nl/site/pagina/

Antwoord
Op 12 september 2017 om 09:48 schreef DSH-HH <DSH-HH@minbuza.nl>:
Geachte heer Oei,Dank voor uw bericht van 26 augustus jl. waarin u aandacht vraagt voor een mogelijke samenwerking tussen de Witte Helmen en ISIS.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de beschuldigingen tegen de Witte Helmen. Evenals alle andere organisaties die het ministerie steunt, worden de Witte Helmen nauw gemonitord of ze voldoen aan internationale mensenrechtennormen en het oorlogsrecht. Uit onze bevindingen is gebleken dat de beschuldigingen tegen de Witte Helmen niet op waarheid berusten en dat deze valselijk als propaganda tegen hen gebruikt worden.
Naast de Nederlandse overheid worden de Witte Helmen gesteund door de overheden van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Japan en Amerika. Deze landen hebben ook ieder eigen evaluatiemechanismen om te garanderen dat de organisaties die ze steunen geen samenwerking hebben met terroristen.
Met gevaar voor eigen leven hebben de Witte Helmen de afgelopen drie jaar meer dan 62.000 mensen gered. Hierbij zijn 141 reddingswerkers om het leven gekomen. Het geld van donoren als de Nederlandse overheid aan de Witte Helmen is vaak van levensbelang voor de vele slachtoffers van de oorlog in Syrië.Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Christine Pirenne
Hoofd afdeling Humanitaire Hulp
Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp
Ministerie van Buitenlandse Zaken

 Verder te lezen op de site van http://gerritherders.blogspot.de

De met bloed besmeurde prijzen voor de ”Witte Helmen”

Een lezer van dit blog wees me, naar aanleiding van mijn opmerking over de organisatie ‘Witte Helmen’, op onderstaand artikel. Dit is een dermate onthullend, interessant en belangrijk artikel, dat ik het hier integraal plaats. Met dank aan M.

Protesten bij de uitreiking van de bloedprijs

De schaamteloosheid waarmee de elite ons probeert te beïnvloeden en  zand in de ogen te strooien is werkelijk verbijsterend.

Terwijl de bewijzen zich opstapelen en het inmiddels helemaal geen geheim meer is dat de zogenaamde ‘Witte Helmen’ een door het westen opgerichte en gefinancierde misdaadorganisatie is, krijgt deze nep-organisatie doodleuk opnieuw een belangrijke prijs. Oogjes dicht en snaveltjes toe, lieve kinderen

Conclusie
De Nederlandse regering steunt, met ons belastinggeld, nog steeds een terreurgroep de bewijzen leggen ze naast zich neer als zijnde propaganda. Dit is echt heel ernstig te noemen en een regelrechte inbreuk op de democratische waarden van de Nederlandse rechtsstaat.
Het laat zien hoe de Nederlandse bevolking elke dag een portie propaganda op haar bord krijgt door het NOS journaal en zogenaamde “mainstream “pers.
Bron: Youtube, Martin Oei, gerritherders.blogspot.de, Wikipedia