Documenten over militaire en biologische activiteiten van de VS gevonden in Luhansk tijdens de verovering van het Russische leger deel 1 – COVID-19 en manipulatie van andere virussen zoals HIV

Foto: Russische Ministerie van Defensie

Red: Dit artikel is een vervolg van eerdere artikelen over de bevindingen van het Russische leger tijdens de bevrijding van dorpen en steden in de Donbas, die bevrijd zijn door de Speciale Militaire Operatie (SMO).

Het Ministerie van Defensie van Rusland heeft herhaaldelijk gewaarschuwd (zie vorige artikelen een reeks onderaan dit artikel) over “programma’s voor twee doeleinden” deze programma’s worden getest door de VS en haar bondgenoten (EU) buiten hun nationale grondgebied, deze biologische laboratoria, te vinden over de hele wereld maar m.n. in Oekraïne worden gefinancierd door het Pentagon of uitbesteed aan firma’s in de VS of EU ,contractanten zoals we die noemen.

Het feit dat de VS tijdens de afgelopen (negende) conferentie het initiatief blokkeerden om een monitoring mechanisme op te zetten, bevestigt eens te meer dat Washington iets te verbergen heeft, omdat de transparantie van deze onderzoeken indruist tegen de belangen van de Verenigde Staten.

In een eerder bericht (en artikel) heeft het ministerie de werkzaamheden uitgelegd over de werkzaamheden ter verbetering van de pathogene kenmerken, m.a.w. manipulatie van een originele virus om het meer dodelijker te maken, het COVID-19 virus, deze manipulatie en onderzoek is gedaan aan de Universiteit van Boston betaald door de Amerikaanse staat, evenals de financiering en/of betrokkenheid van het United States Agency for International Development (USAID).

De sleutelrol bij de uitvoering van bovengenoemde projecten ligt bij de organisatie genaamd EcoHealth Alliance. De beschikbare documenten van het Amerikaanse Defense Threat Reduction Agency (DTRA) bevestigen dat professionals van het bovengenoemde bedrijf sinds 2015 de diversiteit in de vleermuispopulatie bestuderen, op zoek naar nieuwe coronavirus stammen en de overdracht van dieren op mensen onderzoeken. EcoHealth Alliance werkt nauw samen met het World Health Organistion (WHO).

Een project van de EcoHealth Alliance was het zoönotisch (getest op dieren) virusonderzoek in Zuidoost-Azië en kwam na onderzoek tot de volgende conclusies en aanbevelingen : ” één van de experimenten resulteerde in een virus met een fenotype van verhoogde ziekteverwekker en/of overdraagbaarheid, een verbeterde groei met meer dan 10-voudig in vergelijking met het originele virus, m.a.w. het virus was 10-keer zo dodelijk gemaakt”.

Verwonderlijk, niet voor het merendeel van de mensen, maar voor de wakkere onder ons, was de hoge mate van paraatheid van de Amerikaanse fabrikanten, die hun mRNA-vaccins voor een pandemie voor het nieuwe coronavirus infectie al klaar hadden liggen. Men krijgt de indruk dat farmaceutische bedrijven de vaccins van tevoren al hadden geproduceerd maar ze niet direct op de markt konden brengen vanwege de specifieke kenmerken van het virus, maar met het virus was inmiddels geëxperimenteerd om het 10 keer dodelijker te maken. De vaccins, waarvan nu bekend is, ook in de Westerse media druipt het langzaam door, waren niet efficiënt en hebben talrijke bijwerkingen. Talloze jongeren hebben Myocarditis (een ontsteking van de hartspier) en vallen dood neer ook zijn er talloze begrafenis en crematie ondernemers die alarm slaan over het ongewone aantal doden. Onderzoeken, autopsies, hebben ook bewezen dat er veel mensen aan immense bloedproppen gestorven zijn na de vaccinatie!

We moeten ons er allemaal aan herinneren en bewust van worden dat op 18 oktober 2019, twee maanden vóór de eerste officiële rapporten over de opkomst van de nieuwe coronavirus infectie in China, de John Hopkins University, gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation, de oefening Event 201 in New York heeft gehouden.

About Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019 (centerforhealthsecurity.org)

Event 201: deze oefening simuleerde de epidemie van een voorheen onbekend coronavirus dat volgens het scenario van vleermuizen op mensen werd overgedragen via varkens, de tussengastheer.

Het uitbreken van de COVID-19-pandemie wat precies verliep volgens dit scenario, roept vragen op over het met voorbedachten rade verspreiden van het virus en de betrokkenheid van de VS (en de vazalstaten EU, UK, Australië, Canada en New-Zealand) bij dit, evenals de werkelijke doelstellingen van de Amerikaanse biologische programma’s die gericht zijn op het verbeteren, m.a.w. dodelijk maken, van gevaarlijke ziekteverwekkers.

Andere voorbeelden van experimenten met dodelijke ziekteverwekkers en virussen zijn de experimenten met betrekking tot HIV-virus die sinds 2019 door Amerikaanse specialisten in Oekraïne worden uitgevoerd. Benadrukt moet worden dat de doelgroepen niet alleen “hoog-risico-infectiepatiënten” (veroordeelden of drugsverslaafden) zijn, maar ook de strijdkrachten van Oekraïne. Soldaten worden dus als proefkonijnen gebruikt, waarschijnlijk daarom zijn ook een hoog aantal Oekraïense soldaten in Duitse ziekenhuizen (Aachen) die gevaarlijke bacterie bij zich dragen die niet behandeld kunnen worden!

Deel 2 (in Engels) Ukrainian Front-line Soldiers or Guinea Pigs for the West? – DEVEND.ONLINE

De gebouwen van Pharmbiotest Medical Center in Rubezhnoye in Luhansk werden onderzocht nadat Rubezhnoye bevrijd was door het Russische leger en de LPR militie. Het was een medisch centrum waar klinische proeven werden uitgevoerd om geneesmiddelen te testen.

Experimentele medicijnen werden getest voor de behandeling van leukemie, psychische stoornissen, neurologische aandoeningen, epilepsie en andere gevaarlijke ziekten.

Begin 2023 vonden inwoners van Lisichansk een grote stortplaats met residuen van biomateriaal die toebehoren aan Pharmbiotest. De klinische monsters en de klinische dossiers van de patiënten met hun persoonlijke gegevens werden begraven in plaats van te worden verbrand of verwijderd op de door de regels voorgeschreven manier. Dit betekent dat het bewijsmateriaal in grote haast werd verwijderd.

ФАРМБИОТЕСТ – современный медицинский научно-исследовательский центр, ориентированный на проведение сравнительных фармакокинетических исследований. (pharmbiotest.com)

Het Russische ministerie van Defensie heeft bewezen feiten over Oekraïense militairen die psychostimulantia en verdovende middelen (tramadol, methadon, amfetaminen) gebruikten. De feiten over het smokkelen van morfine naar oorlogsgebieden zijn onthuld.

Rusland is van mening dat de acties van de functionarissen die het onderzoek hebben uitgevoerd op Oekraïense soldaten, wiens bloed hoge concentraties antibiotica, verdovende middelen en antilichamen tegen de veroorzakers van infectieziekten bevatte, een passende juridische straf moeten ondergaan.

Tijdens de Speciale Militaire Operatie kreeg Rusland meer dan 20.000 documenten in handen, referentie- en analytisch materiaal, evenals ondervraagde getuigen en deelnemers aan de Amerikaanse biologische programma’s. De bovengenoemde materialen bevestigen dat het Pentagon gericht was op het creëren van elementen van een biologisch wapen en het testen ervan op de bevolking van Oekraïne en andere landen langs de Russische grenzen.

Oekraïne is voor het Westen (regeringen en elite) erg belangrijk en dus daarom hun vasthoudendheid over een oorlog tegen Rusland, de grootste redenen weten we nu, buiten het feit dat Westerse elite Rusland schijnen te haten, zou de grootste reden wel eens kunnen zijn het COVID-19 experiment op hun eigen bevolking. Natuurlijk zullen de Westerse pers (propaganda) dit artikel, mij en/of Rusland weer weg zetten als propaganda van het Kremlin. Daaruit kun je concluderen dat de Westerse elite langzaam bang worden voor de waarheid, die nu naar boven komt!

In het volgende artikelen de schuldigen met namen en nog meer onthullingen!

Wordt vervolgd….

Het Russisch ministerie van Defensie heeft nieuwe informatie over Amerikaanse biologische wapens gevonden in de bevrijde gebieden COVID -19 deel 1 – FREESURIYAH

Het Russisch ministerie van Defensie heeft nieuwe informatie over Amerikaanse biologische wapens gevonden in de bevrijde gebieden COVID -19 deel 1 – FREESURIYAH

Informatie over de komende vergadering van de staten die aanwezig zijn bij het Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) aangevraagd door Moskou – FREESURIYAH

Update over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de Bio laboratoria in Oekraïne door de Russische strijdkrachten – FREESURIYAH

Briefing over de 9e Biologische Wapens Verdrag Conferentie en vervolg artikel over de recente vergadering van de BTWC-lidstaten over de VS Biologische laboratoria in Oekraïne – FREESURIYAH

Briefing over de 9e conferentie over biologische en toxinewapens Rusland onthult de namen van Amerikanen die nauw betrokken zijn bij het militair-biologische programma van Oekraïne – FREESURIYAH

[dntplgn]

Volg mij op:

Sonja van den Ende (vk.com)

DEVEND.ONLINE

Twitter: sonja van den ende (@SonjaEnde) / Twitter

YouTube: sonja vandenende – YouTube

Loading

5 thoughts on “Documenten over militaire en biologische activiteiten van de VS gevonden in Luhansk tijdens de verovering van het Russische leger deel 1 – COVID-19 en manipulatie van andere virussen zoals HIV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *